Tagged: Uncategorized Toggle Comment Threads | Συντομεύσεις πληκτρολογίου

 • lithari 6:38 pm on 02/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags: Uncategorized   

  Μονιμοποιούν την έκτακτη εισφορά!!!Το «στοίχημα» είναι τα ετήσια έσοδα να φτάσουν τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ με τα σενάρια που υπάρχουν μέχρι σήμερα φαίνεται ότι αποκλείεται η φορολόγηση των κατ’ επάγγελμα αγροτών.!!! 

  phgh=

  Για επιπλέον δύο χρόνια θα ισχύει το δυσβάστακτο μέτρο της εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών.

  Την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι ανέμεναν την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα από το 2014, αυτή θα συνεχίσει να εφαρμόζεται έως το 2016 και θα κυμαίνεται από 1% έως 4%, έως ότου συζητηθεί εκ νέου.

  Παραμένει η εισφορά αλληλεγγύης-αλλάζει ο φόρος ακινήτων

  Ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, θα παρουσιάσει την πρότασή του για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, ενώ την επομένη συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι της τρικομματικής κυβέρνησης.

  Στο μεταξύ, την ίδια ημέρα καταφθάνουν στην Αθήνα και τα στελέχη της τρόικας προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον τακτικό τριμηνιαίο έλεγχο της οικονομίας.

  Η πρόταση του Γιάννη Στουρνάρα αναμένεται να περιλαμβάνει εναλλακτικά σενάρια για τη φορολόγηση όχι μόνο των αγροτεμαχίων, αλλά και του συνόλου της ακίνητης περιουσίας.

  Το «στοίχημα» είναι τα ετήσια έσοδα να φτάσουν τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ με τα σενάρια που υπάρχουν μέχρι σήμερα φαίνεται ότι αποκλείεται η φορολόγηση των κατ’ επάγγελμα αγροτών.

  Αυτό το σενάριο οδηγεί σε δημοσιονομικό «κενό» της τάξεως των 200 -300 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να καλυφθεί από τη φορολόγηση αυθαιρέτων που δεν έχουν δηλωθεί.

  Τι προβλέπει η ειδική εισφορά;

  Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 – 2015.

  Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Το τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.

  Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται ως εξής:

  α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) επί ολόκληρου του ποσού.

  β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού.

  γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) επί ολόκληρου του ποσού.

  δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού.

  ε) Για το συνολικό καθαρό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος, εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α’40), η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί ολόκληρου του ποσού.

  Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να μην υπολείπεται του καθαρού εισοδήματος που απομένει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία υπολογίστηκε με την εφαρμογή του αμέσως προηγούμενου συντελεστή.

   
 • lithari 7:09 am on 02/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags: Uncategorized   

  ΕΚΤΑΚΤΟ: ΛΑΪΚΗ ΕΚΡΗΞΗ ΣΕ 14 ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ! … Εξέγερση στη Τουρκία κρίση στο Αιγαίο; «Είμαστε έτοιμοι για όλα» λέει η Αθήνα που ανησυχεί… 2, 

  phgh=

  erdogan-fire

  ΣΕ ΠΑΝΙΚΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ

  Πριν από λίγο οι αστυνομικοί επέτρεψαν τον κόσμο να συγκεντρωθεί στο Ταξίμ. Μετά την αποχώρηση της αστυνομίας χιλιάδες διαδηλωτές έσπασαν τα οδοφράγματα και μπήκαν στο πάρκο Γκεζί.

  Πολλοί από τους διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια και πέτρες στις δυνάμεις της αστυνομίας την ώρα που αποχωρούσαν. Σε λίγα λεπτά έγινε ο χώρος έγινε «κόλαση» από τα δακρυγόνα και τα χημικά! 14 πόλεις της Τουρκίας αυτή την ώρα στους…δρόμους.gezi-policeman

  1

  phgh=

   

  “Παρακολουθούμε τα πάντα , περιμένουμε οτιδήποτε, είμαστε έτοιμοι για όλα”. Η απάντηση από κορυφαίο αξιωματούχο που βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις της ηγετικής πυραμίδας των Ενόπλων Δυνάμεων. Και η ερώτηση ήταν αν ανησυχεί ότι η κρίση που αντιμετωπίζει το καθεστώς Ερντογάν στο εσωτερικό της Τουρκίας μπορεί να εξαχθεί στο Αιγαίο. Το σενάριο αυτό πάντα προκύπτει όταν η Τουρκία έχει θέμα. Ωστόσο αφήνοντας τα σενάρια και κοιτώντας πίσω την πραγματικότητα και την ιστορία ,διαπιστώνουμε ότι η Τουρκία έκανε την κίνηση της κλιμάκωσης όταν η Ελλάδα είχε σοβαρό πρόβλημα. Θα πείτε δεν έχει; Έχει αλλά μάλλον δεν εννοούμε το ίδιο.

  Σταθερά έχουμε υποστηρίξει εδώ στο Onalert ότι η Τουρκία όσο νοιώθει ότι η Ελλάδα διατηρεί σε αξιοπρεπείς έστω “στροφές” τη λειτουργία της αμυντικής της μηχανής , δεν πρόκειται να τολμήσει κρίση τέτοιας έντασης που να μας ανησυχήσει σοβαρά. Θα συμφωνήσουμε ότι είναι δυσάρεστο , εκνευριστικό και ταπεινωτικό να βλέπει ο Έλληνας πολίτης ένα τουρκικό πλοίο να φθάνει ανοιχτά της Αττικής και να πλέει επί 12 ώρες στο Αιγαίο. Είναι προφανές ότι αυτός είναι ένας από τους στόχους της Τουρκίας. Να “χτίσουν” πεποίθηση νίκης, να “τραυματίσουν” την ψυχολογία της ελληνικής κοινής γνώμης. Υπάρχουν κι άλλοι στόχοι βέβαια που δεν μπορούν να απαλύνουν την οργή για την ανοχή μας αλλά πρέπει να τους γνωρίζουμ ε και να τους συνεκτιμούμε . Όπως για παράδειγμα ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να μάθουν να κυβερνάνε πλοία στο Αιγαίο. Η “ατζαμοσύνη” τους είναι μυθική και από τη μία διασκεδάζει τους δικούς μας καπεταναίους ,αλλά από την άλλη τους εχει και στην “πίεση” γιατί η άγνοια των Τούρκων για τα βασικά πολλές φορές οδηγεί σε συνθήκες σύγκρουσης. Και βέβαια οι αλαζονικές βόλτες στο Αιγαίο έχουν κι ένα στοιχείο εκνευρισμού κάποιες φορές.

  Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί όπως έλεγε πριν μερικές μέρες αξιωματικός του ΠΝ “μέσα σε δευτερόλεπτα”, εννοώντας ότι το Ελληνικό ΠΝ θα μπορούσε να βυθίσει ένα τουρκικό πλοίο . Αλλά όπως πρόσθετε ο ίδιος αυτό είναι απόφαση της όποιας πολιτικής ηγεσίας που έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Εδώ είναι το θέμα που έχουμε και είναι πιστέψτε μας σοβαρότερο από το οικονομικό.

  Όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση αλλά όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 20 χρόνων δεν ασχολήθηκαν ποτέ σοβαρά και υπεύθυνα με το πως θα πρέπει να αντιμετωπίζει η χώρα τις συνεχώς κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις. Και υπάρχουν πολλά στάδια για να “κόψεις το βήχα” στον αντίπαλο πριν φθάσεις στο έσχατο και αρχίζεις να πατάς κουμπιά πυροδότησης. Ποτέ όλα αυτά τα χρόνια δεν έβαλε η Ελλάδα κόκκινες γραμμές. Ή για την ακρίβεια παρίστανε ότι έβαζε και στην πρώτη μικρή πίεση τις εγκατέλειπε και πήγαινε πιο πίσω. Αυτό έχουν “διαβάσει” οι Τούρκοι και σταδιακά αυξάνουν την πίεσή τους .

  Οι ταραχές στην Άγκυρα είναι απολύτως λογικό να θέτουν την Αθήνα σ΄ αυτό που συνηθίζουμε να λέμε “κόκκινο συναγερμό”. Το θέμα είναι να υπάρχει όχι μόνο στα λόγια και στις “διαρροές” προς τους δημοσιογράφους. Σημασία έχει να είμαστε όλοι πρώτα απ΄ όλα ψύχραιμοι αλλά και έτοιμοι να υπερασπιστούμε την νομιμότητα την οποία μόνο εμείς μπορούμε να επικαλεστούμε.

  Από την άλλη τα όσα γίνονται στην Τουρκία νομίζουμε ότι επιβεβαιώνουν αυτό που πολλές φορές έχουμε υποστηρίξει. Δεν πρέπει να υποτιμούμε αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε την Τουρκία. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και αυτά που έχει μπροστά της είναι πολύ μεγάλα και πολύπλοκα.

   
 • lithari 10:02 pm on 01/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags: Uncategorized   

  Ξαφνική «σιωπή» του Ήλιου θορύβησε τους επιστήμονεs 

  ς

  Ένα ανεξήγητο φαινόμενο κατέγραψε το διαστημικό παρατηρητήριο SDO που «παρακολουθεί» τον …
  Ήλιο και το οποίο έχει αφήσει άναυδους τους επιστήμονες που παραδέχονται πως δεν έχουν ιδέα τι μπορεί να σημαίνει. Το SDO μετέδωσε μια φωτογραφία που δείχνει τον Ήλιο σαν να έχει κρατήσει την ανάσα του, σχεδόν «παγωμένο» χωρίς καμιά δραστηριότητα στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειάς του.

  Αυτή η απρόσμενη «σιωπή» ανησύχησε τους επιστήμονες της NASA γιατί αυτή η απουσία δραστηριότητας διαρκεί πολύ. Ο Ήλιος λειτουργεί με κύκλους δραστηριότητας που συνήθως διαρκούν 11 χρόνια, κατά την διάρκεια των οποίων η δραστηριότητα αυξάνεται, κορυφώνεται και στην συνέχεια υποχωρεί και περιέρχεται σε υφεσιακή φάση.

  Στο ζενίθ της δραστηριότητας αυξάνεται ο αριθμός των ηλιακών κηλίδων που εμφανίζονται στην επιφάνειά του.

  Στη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, ο Ήλιος είναι πολύ διαυγής με δύο κηλίδες μόνο.

  Αυτό που έχει ανησυχήσει τους επιστήμονες είναι ότι φέτος υπολόγιζαν να έχουμε το ζενίθ της ηλιακής δραστηριότητας και συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

  Τώρα όλοι περιμένουν τις καινούργιες φωτογραφίες για να δουν αν ο Ήλιος επανήλθε σε κάποια πιο εμφανή δραστηριότητα, διαφορετικά οι προφήτες θα επαναφέρουν την προφητεία των Μάγια για το 2012 και θα πουν πως κάποιοι δεν ξέρουν αριθμητική.

  Το διαβάσαμε από το: Ξαφνική «σιωπή» του Ήλιου θορύβησε τους επιστήμονες http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2013/06/blog-post_218.html#ixzz2V0Kt7XFh

   
 • lithari 9:10 pm on 01/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags: Uncategorized   

  ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ (ΦΩΤΟ) Μετά τη δοξολογία στον Αγιο Διονύσιο ο Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας και η συνοδεία του επισκέφθηκαν τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. 

  Ρεπορτάζ για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας: Μάκης Αδαμόπουλος
  Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

  Ο Αρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τον Πατριάρχη στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο και τον ενημέρωσε πως μετά την Τουρκοκρατία η πρωτεύουσα ήταν στο Ναύπλιο και η έδρα του Αρχιεπισκόπου, ενώ όταν η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, έγινε και εδώ η έδρα της Αρχιεπισκοπής.
  «Η Αθήνα δεν είναι τόσο μεγάλη όσο οι δικές σας πόλεις, αλλά έχουμε σχεδόν τα ίδια προβλήματα και την ίδια πορεία» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος και πρόσθεσε πως «η Αρχιεπισκοπή όπως και άλλες Μητροπόλεις αγωνίζονται και προσπαθούν, όπως το Πατριαρχείο της Μόσχας και οι Μητροπόλεις της Ρωσίας, για τους ίδιους σκοπούς».

  Ο Πατριάρχης ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο και επισήμανε ότι γνωρίζει καλά την Αθήνα, αφού την έχει επισκεφθεί αρκετές φορές. «Γνωρίζω τον ιδιαίτερο ρόλο και τη θέση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Εκκλησία«, υπογράμμισε ο Πατριάρχης και ευχήθηκε «ο Θεός να στηρίζει το έργο των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος που αγωνίζονται για τη σωτηρία των ανθρώπων.»

  1
  1
  1
  1
   
 • lithari 7:55 pm on 01/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags: το δικαίωμα ακόμη και της πραξικοπηματικής ανατροπής του, όπως λένε σχετικές πηγές, Ομως, έχοντας, έναντι του «απαγορευμένου» ισλαμισμού απο τον Πατέρα των Τούρκων»!, για να επαναφέρουν το προηγούμενο πολιτικό στάτους. Δηλαδή τη περίφημη «Θεματοφυλακή» του Στρατού, οι στρατιωτικοί τον περιμένουν στη γωνία κυριολεκτικά, Uncategorized   

  ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΗΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΛΕΝΕ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΟΥΝ…ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ !! Κτυπήθηκαν με χημικά ελληνικό αρμενικό σχολείο στην Πόλη- Φοβούνται πογκρόμ!!…ΣΦΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ – Ελεύθεροι σκοπευτές θερίζουν τους διαδηλωτές στην Πόλη Ανθρωποι με σημαντική επιρροή στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια κοινότητα και την ικανότητα νε επικοινωνήσουν με ισχυρό τρόπο το μήνυμά τους, όπως ο διάσημος ηθοποιός του Μπρους Γουίλις, ανακαλύπτουν ξαφνικά το πραγματικό πρόσωπο της τουρκικής δημοκρατίας… 

  Απίστευτο το ρεπορτάζ του αυστραλέζικου καναλιού, αναλύει με εκπληκτικό τρόπο τα γεγονότα στη Τουρκία!

  «Στόχος είναι η Ελλάδα και ο ενεργειακός της πλούτος», απάντησε ο Ντέιβιντ Κοβάλσκι, απεσταλμένος του ABC Australia στη Κων/πολη, σε ερώτηση της Αλισον Μαδερς, κεντρικής παρουσιάστριας του δελτίου ειδήσεων του σταθμού!

  Αναλυτικά, το ρεπορτάζ του Κοβάλσκι έχει ως εξής:
  =================================================
  Φίλοι αναγνώστες .
  Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει .Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :
  α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας ,
  ή
  β) να παραμείνετε αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο .Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .
  ΕΠΙΣΗΣ¨:
  1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψεις του άρθρου.
  2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.
  3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.
  4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .
  5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.
  6.Σκέψης κρίση απόψεις επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας,μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικο οικονομικο κέρδους η εκ Άλου σκοπού οικονομικού η μέσο με στόχος το προσωπικό όφελος , από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό μήδε και του προσωπικού η ατομικού συμφέροντος επί του συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-
  7.Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-
  8.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨
  ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ.
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.-
  Αν παρ΄όλα αυτά υπάρξει κάποιο πρόβλημα ,
  επικοινωνήστε μαζί μας e-mail .
  Καλή συνέχεια ==================
  «Απο πολλά μέτρα μακρυά μυρίζει οτι το σκηνικό που λάμβάνει χώρα απο προχτές το βράδυ, μυρίζει προβοκάτσια του Στρατού προς τη κυβέρνηση Ερτογάν! Πηγές που πρόσκεινται στην κυβέρνηση, αναφέρουν οτι οι λόγοι που έχει στηθεί αυτό το σκηνικό, είναι να αναγκάσουν σε παραίτηση τη κυβέρνηση οι στρατιωτικοί, για να μπορέσουν έτσι να επανακτήσουν τον έλεγχο της χώρας, να αναδείξουν δικούς τους ανθρώπους στα κυβερνητικά πόστα και να βρούν την αφορμή που επιθυμούν, ούτως ώστε να επιτεθούν άμεσα και γρήγορα στην Ελλάδα, με σκοπό να αλλάξουν το στάτους στο Αιγαίο και να ελέγξουν τον ενεργειακό της πλούτο!

  Είναι γνωστό οτι οι στρατιωτικοί έχουν υποστεί τεράστια πλήγματα κατά τη διακυβέρνηση της χώρας απο τον ισλαμιστή Ερτογάν. Τον θεωρούν άμεσα υπέυθυνο για την απώλεια του ελέγχου της χώρας και παραβάτη της παρακαταθήκης του Κεμάλ Ατατούρκ, που θέτει ως εγγυητή τον Στρατό για το πολίτευμα της χώρας και την εξωτερική της πολιτική. Είναι επίσης γνωστό σε όλο το πολιτικό φάσμα της Τουρκίας, οτι ο Ρατζίπ Ερτογάν ονειρεύται την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με τον εαυτό του ως πρώτο Σουλτάνο μετά τον Αμντουλ Χαμίτ πριν 100 χρόνια και έπρεπε να βάλει το άκρως διεφθαρμένο πλέον Στρατό στην άκρη για να εκλπηρώσει το όραμά του. Ομως, οι στρατιωτικοί τον περιμένουν στη γωνία κυριολεκτικά, έχοντας, όπως λένε σχετικές πηγές, το δικαίωμα ακόμη και της πραξικοπηματικής ανατροπής του, για να επαναφέρουν το προηγούμενο πολιτικό στάτους. Δηλαδή τη περίφημη «Θεματοφυλακή» του Στρατού, έναντι του «απαγορευμένου» ισλαμισμού απο τον Πατέρα των Τούρκων»!

  Ο στόχος όμως είναι άλλος. Οι στρατιωτικοί θεωρούν τον Ερτογάν ως …ανίκανο να χειριστεί επαρκώς τα θέματα που αφορούν τη κατάσταση στα εξωτερικά της χώρας και ως άτολμο στο να προχωρήσει δυναμικά στη διεκδίκηση των δικαίων της και των συμφερόντων της. Εδώ φυσικά υποννοείται οτι ο Ερτογάν δεν τολμάει να τα βάλει ανοιχτά με τους Ελληνες διεκδικώντας αυτό που η Τουρκία θεωρεί αποκλειστικά δικό της, δηλαδή τον φερόμενο ως τεράστιο ενεργειακό πλούτο ο οποίος κρύβεται στα σπλάχνα της Ανατολικής Μεσογείου και της θάλασσας του Αιγαίου! Προσπαθούν να βρούν εναγωνίως την αφορμή για να τον ανατρέψουν, να επαναφέρουν και πάλι το προηγούμενο πολιτικό στάτους και να εφαρμόσουν το σχέδιο «Βαριοπούλα», το οποίο μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και τον ανοιχτό πόλεμο με την Ελλάδα και την Κύπρο.

  Τα επεισόδια που συντελούνται εδώ στη Κων/πολη, τη «μητέρα» (όπως τη χαρακτηρίζει ο Κοβάλσκι) του δυτικού προσανατολισμού και της κοσμικότητας της Τουρκίας, δεν θεωρούνται τυχαία. Δεν εξεγείρεται έτσι ο κόσμος, με …απλά την αιτία της…καταστροφής του περιβάλλοντος ή την απαγόρευση του αλκοόλ. Εδώ το τοπίο θυμίζει έντονα «Λαική Επανάσταση», η οποία είναι φανερό οτι δεν είναι απλώς αυθόρμητη. Κάποιοι κινούν τα νήματα. Ούτε έιναι τυχαία η παρέμβαση του Αρχηγού του Στρατού οτι …εάν δε σταματήσουν άμεσα οι δολοφονικές επιθέσεις της Αστυνομίας εναντίον των διαδηλωτών, θα υπάρξει στρατιωτική παρέμβαση υπέρ των!

  Οπως και να έχει το πράγμα, η επόμενη μέρα στη Τουρκία δεν θα ε’ίναι καθόλου ίδια με τη προηγούμενη και θα έχει το μέτρο εκείνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη τη μουσουλμανική Μέση Ανατολή…»on-news.gr

  PHGH=

  PHGH=

  =============================

   

  ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ !! Κτυπήθηκαν με χημικά ελληνικό & αρμενικό σχολείο στην Πόλη- Φοβούνται πογκρόμ!!

  Επιβεβαιώνονται δυστυχώς οι φόβοι για προβοκάτσια των παρακρατικών στα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης: Η τουρκική αστυνομία χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος έριξε δεκάδες χημικά και προκάλεσαν ασφυκτική κατάσταση στο ομογενειακό σχολείο του Ζαππείου μέσα στο οποίο βρίσκονταν όλα τα Ελληνόπουλα της Πόλης, κάνοντας το μάθημά τους.

  Η ρίψη των χημικών προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα ειδικά στα νήπια και τα προνήπια ηλικίας 4 και 5 ετών.
  Η ίδια κατάσταση επικράτησε και απέναντι από το ελληνικό σχολείο όπου στεγάζεται το σχολείο των Αρμενίων.
  Χωρίς να υπάρχουν διαδηλωτές (άλλωστε οι διαδηλώσεις γινόντουσαν εκατοντάδες μέτρα μακριά), τα δύο σχολεία πνίγηκαν στα χημικά
  Οι περισσότεροι ομογενείς έχουν φύγει από τα σπίτια τους στην πλατεία Ταξίμ, όπου κατοικούν οι περισσότεροι από αυτούς και έχουν καταφύγει στα προάστια της Πόλης, καθώς έχουν κυκλοφορήσει φήμες για επικείμενο πογκρόμ μέσα στη νύχτα.
  Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται «υπ’ατμόν», αλλά το ζητούμενο είναι να εγγυηθεί η τουρκική κυβέρνηση την ασφάλεια των ομογενών και να μην επαναληφθεί το «μαύρο» 1955
  Άλλωστε, όπως και τότε έτσι και τώρα, η φημολογία οργίαζε τις προηγούμενες ημέρες ότι πλησίαζε εξέγερση…
  Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

  Read more: http://elnewsgr.blogspot.com/2013/06/blog-post_4860.html#ixzz2UzpS9scP

   
  =============================================
  ΣΦΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ – Ελεύθεροι σκοπευτές «θερίζουν» τους διαδηλωτές στην Πόλη
  Ανθρωποι με σημαντική επιρροή στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια κοινότητα και την ικανότητα νε επικοινωνήσουν με ισχυρό τρόπο το μήνυμά τους, όπως ο διάσημος ηθοποιός του Μπρους Γουίλις, ανακαλύπτουν ξαφνικά το πραγματικό πρόσωπο της τουρκικής «δημοκρατίας».
  Η οποία «δημοκρατία» σκοτώνει διαδηλωτές γιατί διαμαρτύρονται για την ανέγερση ενός εμπορικού συγκροτήματος κι ενός ξενοδοχείου στην περιοχή της πλατείας Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη.

  Σημειώνεται ότι πέρα από την αστυνομία η οποια έκανε χρήση πραγματικών πυρών, βολές εκτελέστηκαν και από … ελεύθερους σκοπευτές τους οποίους η τουρκική κυβέρνηση είχε αναπτύξει περιμετρικά της πλατείας Ταξίμ!

  Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Μπρους Γουίλις μαθαίνοντας για την σφαγή των διαδηλωτών στην πλατεία Ταξίμ, έπσευσε να εκφράσει την υποστήριξή του στους Τούρκους πολίτες.

  «Πρέπει όλοι να γνωρίζουν. Ο Τύπος στην Τουρκία δεν λειτουργεί. Ο κόσμος πεθαίνει στους δρόμους; Η Τουρκία υποφέρει», έγραψε στο tweet του ο αστέρας του Χόλιγουντ, προσκαλώντας τους followers του να αναπαράγουν την είδηση.

  Το tweet του αναπαρήγαγαν χιλιάδες χρήστες του γνωστού ιστότοπου.

  Την ίδια στιγμή ο Ρ.Τ.Ερντογάν παραμένει ασυγκίνητος από τους νεκρούς και τους τραυματίες και δηλώνει ότι τα έργα ανάπλασης της πλατείας Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη θα συνεχιστούν παρά τις αντιδράσεις. Αντιδράσεις, βέβαια, οι οποίες υποκρύπτουν πέρα από τις «οικολογικές» ανησυχίες και άλλα πράγματα: Η ισλαμική κυβέρνηση της Τουρκίας απαγόρευσε ακόμα και το αλκοόλ…

  Αν και σημείωσε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν στη χώρα, ο κ. Ερντογάν υποστήριξε ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κάνει κατάληψη και να προκαλεί εντάσεις «υποστηρίζοντας ότι το κάνει επειδή κόβονται κάποια δέντρα».

  Όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Ζαμάν, ο Τούρκος πρωθυπουργός δήλωσε πως ήταν λάθος η εκτεταμένη χρήση χημικών από την αστυνομία και ζήτησε την διερεύνηση της υπόθεσης από τον υπουργό Εσωτερικών.

  «Ήταν λάθος η χρήση σπρέι πιπεριού από την αστυνομία. Οκ. Διέταξα έρευνα από τον υπουργό Εσωτερικών. Ήταν υπερβολικό», είπε.

  Δηλαδή το μόνο που τον πείραξε από την σφαγή ήταν η χρήση … σπρέι πιπεριού. To ότι τοποθέτησε ελεύθερους σκοπευτές και κτυπούσαν το πλήθος σα να έκαναν σκοποβολή στο … λούνα-παρκ, δεν το θεώρησε σημαντικό.

  Ας τα βλέπουν και ας τα αναλύουν αυτά οι δικοί μας. Γιατί καταδεικνύει την σκληρότητα και μέχρι ποίου σημείου μπορεί να φτάσει ο Ρ.Τ.Ερντογάν για να εφαρμόσει αυτό που πιστεύει σωστό.

  Στη συνέχεια κάλεσε τη χώρα να δει «Τα παιχνίδια που κάποιοι παίζουν στην Τουρκία». Δηλαδή υπαινίσσεται προσπάθεια αποσταθεροποίησης!.

  Μέχρι στιγμής στα επεισόδια καταμετρώνται τουλάχιστον πέντε νεκροί και πάνω από 400 τραυματίες όπως μετέδωσε άμεσα το defencenet.gr μόλις χάραξε και φάνηκε η έκταση της σφαγής..

  Εν μέσω απαγόρευσης, από την κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν, της μετάδοσης ειδήσεων σχετικών με τα επεισόδια ή της προβολής εικόνων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς (αυτό, ας προσεχθεί ιδιαίτερα από την ελληνική κυβέρνηση…), η τουρκική αστυνομία έπνιξε στο αίμα τις ογκώδεις διαδηλώσεις χιλιάδων ανθρώπων, που ακολούθησαν τη βίαιη απομάκρυνση διαδηλωτών από το Πάρκο Γκεζί, στην περίφημη πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης.

  Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν για τα σχέδια της κυβέρνησης να ισοπεδώσει το πάρκο, μοναδικό πνεύμονα πρασίνου στην περιοχή, και να προχωρήσει στην ανέγερση ενός ακόμη εμπορικού κέντρου, από αυτά που «κατακλύζουν» την πλατεία Ταξίμ.

  Έπειτα από τέσσερις ημέρες παραμονής στο πάρκο, η αστυνομία επιτέθηκε κε σφοδρότητα στους διαδηλωτέςμε αποτέλεσμα εκτός των 4 ή 5 νεκρών να υπάρξουν και περισσότεροι από 400 τραυματίες, πέντε εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

  Τουρκικές ανεξάρτητες ιστοσελίδες να κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς, δεκάδες σοβαρά τραυματίες, εκ των οποίων κάποιοι φέρουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τρεις φέρονται να έχουν υποστεί τύφλωση και κάποιοι να έχουν ακρωτηριαστεί στα αυτιά.
  Ένας από τους νεκρούς είναι και ο διάσημος Τούρκος ζωγράφος Μεχμέτ Γκιουλεριούζ. Πάντως ο πρώτος θάνατος που συγκλόνισε τη χθεσινή διαδήλωση ήταν εκείνος του Τούρκου φοιτητή, Κερέμ Καν Καρακάς, ο οποίος έχασε τη ζωή του και εκείνος από ανακοπή την ώρα της ρίψης δακρυγόνων.
  Πληροφορίες ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί έκαναν χρήση αληθινών σφαιρών κατά των διαδηλωτών, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές είχαν ακροβολιστεί σε διάφορα σημεία πέριξ της πλατείας Ταξίμ, ανοίγοντας πυρ κατά του πλήθους

  Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες από ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και νοσοκομειακές πηγές, δέκα διαδηλωτές έφεραν εγκεφαλικά τραύματα, ενώ άλλοι τρεις τυφλώθηκαν από τα βίαια χτυπήματα των δυνάμεων καταστολής, στις μάχες σώμα με σώμα που σημειώθηκαν κυρίως στην πλατεία Ταξίμ.

  Οι πληροφορίες αυτές μεταδίδονταν με κάθε επιφύλαξη, καθώς επίσημη ενημέρωση δεν υπήρχε, αφού η τουρκική κυβέρνηση απαγόρευσε στα μέσα ενημέρωσης να μεταδώσουν οτιδήποτε σχετικά με τα επεισόδια. Ένα από τα τουρκικά κανάλια την ώρα που οι ένστολοι εκτόξευαν δακρυγόνα σε απλούς πολίτες, τη στιγμή που η αστυνομία πραγματοποιούσε ρίψη δακρυγόνων ακόμα και στο εσωτερικό λόμπι πολυτελούς ξενοδοχείου όπου είχαν βρει καταφύγιο διαδηλωτές, αλλά ακόμα και σε σταθμούς μετρό, επέλεξε να μεταδώσει καλλιστεία!

  Η Μις Τουρκία πόζαρε χαμογελαστή με τα απαιτούμενα δάκρυα συγκίνησης να κυλούν στα μάγουλά της, ενώ οι ελεύθεροι σκοπευτές «θέριζαν» τους συμπολίτες της!

  Κάνοντας χρήση χημικών, αλλά και με αντλίες νερού, οι δυνάμεις της αστυνομίας συγκρούστηκαν με τους διαδηλωτές στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε άλλες πόλεις της γειτονικής χώρας. Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν, σύμφωνα με πληροφορίες και για την απαγόρευση του αλκοόλ από την νεοϊσλαμική κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν.

  Φωτογραφίες με δρόμους ποτισμένους στο αίμα και αφηγήσεις διαδηλωτών που χτυπήθηκαν από αστυνομικούς, με συνέπεια να χρειαστεί να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, «κατακλύζουν» τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πληροφορίες ήθελαν ακόμα και το στρατό της χώρας να απειλεί να βγει στους δρόμους και να τεθεί αντιμέτωπος με τις δυνάμεις καταστολής, εάν η αστυνομία δεν σταματούσε τις ανηλεείς επιθέσεις κατά διαδηλωτών.

  Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

   
 • lithari 3:58 pm on 01/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags: Uncategorized   

  Πρώτη νίκη του λαού στην Πόλη-Υποχωρεί η Αστυνομία …Ο Ερντογάν προειδοποιεί τους διαδηλωτές ότι σε περίπτωση που δεν αποχωρήσουν…Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα επικοινωνίας με το διαδύκτιο και οι περισσότερες ειδήσεις μας έρχονται τηλεφωνικώς… 


  Jun 01, 2013

  Τελευταίες πληροφορείες του ανταποκριτή  μας από την Πόλη αναφέρουν ότι ο Ερντογάν έδωσε εντολή να αποχωρήσουν οι  αστυνομικές δυνάμεις από την πλατεία Ταξίμ που την έχουν καταλάβει χιλιάδες λαού.

  Ο Ερντογάν προειδοποιεί τους διαδηλωτές ότι σε περίπτωση που δεν αποχωρήσουν ομαλά μέχρι το βράδυ ,η αστυνομία θα επιστρέψει πιο δυναμικά για να τους απωθήσει με την βία.Οι διαδηλωτές ωστόσο δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης, αντιθέτως αυξάνονται συνεχώς .

  Προβλέπεται νέος γύρος βίας το βράδυ.Φήμες αναφέρουν ότι η αστυνομία έκανε τόσο μεγάλη χρήση των χημικών χθές και σήμερα μέχρι που εξαντλήθηκαν τα αποθέματά της.

  Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα επικοινωνίας με το διαδύκτιο και οι περισσότερες ειδήσεις μας έρχονται τηλεφωνικώς.

  Διεθνής κατακραυγή για την αστυνομική βία.

  phgh=

   

   

   

   

   

   

   
 • lithari 3:22 pm on 01/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags: Uncategorized   

  Στο εξής, όποιος θέλει να παράγει τη τροφή του, θα θεωρείται εγκληματίας.»…Αν ένας “ερασιτέχνης” αγρότης, του Σαββατοκύριακου, καλλιεργεί στον κήπο του φυτά από σπόρους που δεν έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με το νόμο αυτό, τότε θα μπορεί να καταδικαστεί ως εγκληματίας. Ο νόμος αυτός, διαμαρτύρεται ο Ben Gabel του “Real Seed Catalogue”,στοχεύει στο να καταπνίξει τους παραγωγούς των τοπικών ποικιλιών,τους βιοκαλλιεργητές και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται σε μικρή κλίμακα …. 

  Εποχή των σχεδιασμών μιας παγκόσμιας δικτατορίας της αγοράς: Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύπτεται καθημερινά.
  Μια νέα πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρεί παράνομη την “καλλιέργεια, την αναπαραγωγή ή την εμπορία” σπόρων κηπευτικών που δεν έχουν “αξιολογηθεί, εγκριθεί και γίνει αποδεκτοί” από μια νέα ευρωπαϊκή γραφειοκρατία το λεγόμενο “Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φυτικών Ποικιλιών”. Το σχέδιο νόμου με την ονομασία “Plant Reproductive Material Law”, επιτρέπει στην κυβέρνηση να αποφασίζει αυτή για όλα σχεδόν τα φυτά και τους σπόρους.

  Αν ένας “ερασιτέχνης” αγρότης, του Σαββατοκύριακου, καλλιεργεί στον κήπο του φυτά από σπόρους που δεν έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με το νόμο αυτό, τότε θα μπορεί να καταδικαστεί ως εγκληματίας. Ο νόμος αυτός, διαμαρτύρεται ο Ben Gabel του “Real Seed Catalogue”,στοχεύει στο να καταπνίξει τους παραγωγούς των τοπικών ποικιλιών,τους βιοκαλλιεργητές και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται σε μικρή κλίμακα. “Όπως μπορούμε να υποπτευθούμε – δήλωσε ο Mike Adams του Natural News – η κίνηση αυτή είναι η ”τελική λύση” της Monsanto, της DuPont και των άλλων πολυεθνικών που πουλάνε σπόρους, οι οποίες εδώ και χρόνια έχουν βάλει στόχο, να κυριαρχήσουν πλήρως σε όλους τους σπόρους και φυτά του πλανήτη. “

  Ποινικοποιώντας τους μικρούς καλλιεργητές κηπευτικών, σαν εν δυνάμει εγκληματίες – προσθέτει ο Adams ”η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία θα μπορεί επιτέλους να παραδώσει τον πλήρη έλεγχο της τροφικής αλυσίδας στα χέρια τεράστιων εταιρειών όπως η Monsanto” .Το πρόβλημα,όμως, όπως το αποσαφηνίζει ο Gabe είναι ότι: “”Οι μικροί αγρότες έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες από αυτές των πολυεθνικών – για παράδειγμα, καλλιεργούν χωρίς να χρησιμοποιούν μηχανές και δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν χημικά σπρέι”. Επομένως, “δεν υπάρχει τρόπος να καταγραφούν οι ποικιλίες που ταιριάζουν σε ένα μικρό χωράφι,επειδή δεν πληρούν τα αυστηρά κριτήρια του ”Οργανισμού Φυτικών Ποικιλιών “,ο οποίος ασχολείται μόνο με την έγκριση των τύπων σπόρων που χρησιμοποιούν οι βιομηχανικοί αγρότες “. Πρακτικά, από τώρα και στο εξής, όλα τα φυτά, οι σπόροι, τα λαχανικά και οι καλλιεργητές θα πρέπει να καταγραφούν. “Οι κυβερνήσεις δείχνουν ενθουσιασμένες με την ιδέα να καταγράψουν τους πάντες και τα πάντα”, λέει ο Adams.Πόσο μάλλον που “οι μικροκαλλιεργητές θα πρέπει να πληρώνουν και ένα ειδικό φόρο στην ευρωπαϊκή γραφειοκρατία για να καταγράψουν τους σπόρους.” Την επεξεργασία των αιτημάτων,τις τυπικές εξετάσεις, τις τεχνικές αναλύσεις, τους ελέγχους, την ονομασιών των ποικιλιών, τα έξοδα για όλα αυτά, θα τα φορτώνονται οι μικροπαραγωγοί, έτσι που να αποτρέπονται ακόμα περισσότερο να καλλιεργούν τη γη.
  http://pergadi.blogspot.gr/

  Οι πολυεθνικές, με τις ευλογίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ επέβαλλαν νόμο απαγόρευσης και ωθούν στην πείνα μικροκαλλιεργητές και ιδιώτες, απαγορεύοντας τη διατήρηση και φύτευση σπόρων σε λαχανόκηπους στα σπίτια.
  Αν κρίνουμε από τη στροφή που έκαναν χιλιάδες νοικοκυριά και εδώ στην Ελλάδα, που λόγω της κρίσης άρχισαν να φυτεύουν είδη πρώτης ανάγκης και λαχανικά ώστε να μπορούν να επιβιώσουν, κατανοούμε και το μέγεθος της απανθρωπιάς των πολυεθνικών που προκειμένου να ελέγξουν την ανθρωπότητα μέσω του ελέγχου της τροφής, προωθούν τέτοιες απαγορευτικές νομοθεσίες…

  Ο νόμος S510 είναι μόνο ένα μέρος από την προώθηση του λεγόμενου κώδικα – CODEX ALIMENTARIUS

  Υπερψηφίστηκε ο αμφιλεγόμενος νόμος S510 για τα τρόφιμα στις ΗΠΑ

  Ύστερα από καθυστέρηση ενός έτους η γερουσία ψήφισε το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο «S 510» για την προστασία του καταναλωτικού κοινού και που αφορά στη βιομηχανία τροφίμων στις ΗΠΑ. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με ψήφους 73 ψήφους έναντι 25 και συγκέντρωσε τις θετικές ψήφους τόσο των δημοκρατικών όσο και των ρεπουμπλικάνων.

  Αν και το νομοσχέδιο πρέπει να συνδιαμορφωθεί με το αντίστοιχο που ψηφίστηκε από τη βουλή των αντιπροσώπων τον Ιούλιο του 2009 –καθώς στο τελευταίο περιλαμβάνονται αρκετές τελικές διαφοροποιήσεις- εντούτοις η βουλή των αντιπροσώπων πρόκειται μάλλον να δεχθεί το κείμενο του Κογκρέσου. Ο νέος νόμος ουσιαστικά παρέχει πλήρη εξουσία στην αμερικανική υπηρεσία φαρμάκων και τροφίμων (FDA) στις διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης τροφίμων στις ΗΠΑ στο περίπου 80% της παραγωγής. Ο νέος νόμος πρόκειται να εστιάσει στην πρόληψη πάσης φύσεως επιδημιών που μπορεί να προκύπτουν στην διαδικασία παραγωγής τροφίμων, στον εντοπισμό τους και την αντιμετώπισή τους.

  Κάτω από τις ίδιες προδιαγραφές πρόκειται να ελέγχονται και τα εισαγόμενα τρόφιμα και η FDA θα αποφασίζει εάν αυτά ανταποκρίνονται στις διαδικασίες ασφαλείας παραγωγής που υπόκεινται και τα τρόφιμα που παράγονται στις ΗΠΑ αναγκάζοντας τον οποιοδήποτε προμηθευτή εξωτερικού να υιοθετεί τις ίδιες αυτές προδιαγραφές ασφαλείας. Ο προϋπολογισμός του νέου νόμου πρόκειται να ανέλθει στα 1,4 δις. $.

  Οι αντιδράσεις που προκάλεσε το νομοσχέδιο αφορούσαν στα τρόφιμα που παράγονται από μικρούς παραγωγούς τόσο για εμπόριο όσο και για ιδία κατανάλωση, μιλώντας για σενάρια όπου αποσπάσματα της FDA θα συλλάμβαναν τον οποιοδήποτε επιχειρούσε να καλλιεργήσει τα δικά του λαχανικά στον κήπo του. Στο τροποποιημένο κείμενο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο εξαιρέθηκαν από τους νέους κανονισμούς οι παραγωγοί που παράγουν προϊόντα τα οποία τους αποφέρουν μέχρι 500.000 $ ετησίως και τα διαθέτουν σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 275 μιλίων από τον τόπο παραγωγής τους.

  Παρόλα αυτά στο νόμο περιέχονται συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας ακόμη και για τους μικρούς παραγωγούς κάτι που ουσιαστικά οδηγεί σε αναίρεση της εξαίρεσης… Αυτό γιατί όσοι θέλουν να εξαιρεθούν πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα της FDA, -αλλιώς θα υποστούν νομικές κυρώσεις- ενώ –και κυριότερα- οι μικροί παραγωγοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να δέχονται τον έλεγχο της FDA εάν η υπηρεσία διαπιστώσει πως κατά τη διάρκεια παραγωγής των τροφίμων δεν τηρούνται οι διατάξεις του S-510 από τον οποίο υποτίθεται έχουν εξαιρεθεί!

  Η FDA έτσι εκτός του ότι καθίσταται το κύριο όργανο στην παραγωγή τροφίμων μπορεί να υπαγορεύει οποιαδήποτε στιγμή το πως παράγονται τα τρόφιμα με ποιες διαδικασίες και με ποια φάρμακα πιθανόν κρίνει ότι πρέπει να εντάσσονται στην διαδικασία της παραγωγής. Ένας νόμος αναμφισβήτητα που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς είναι πολύ πιθανό να δούμε σύντομα και την ευρωπαϊκή εκδοχή του.

  (2) Παγκόσμια Διατροφική Συνωμοσία: Σχέδιο Monsanto – Νόμος S510
  Πρόκειται για μία Παγκόσμια Διατροφική Συνωμοσία που έχει βαθειά τις ρίζες της μέσα στην ιστορία δημιουργώντας -με πρόσχημα την καλύτερη υγεία και τη μείωση του κόστους γεωργικής παραγωγής- ένα αποκύημα οικονομικών συμφερόντων με απώτερο σκοπό τον αποδεκατισμό του παγκόσμιου πληθυσμού.

  Η πολυεθνική εταιρία γεωργικής βιοτεχνολογίας Monsanto με έδρα στο Creve Coeur στο Missouri της Αμερικής είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός του ζιζανιοκτόνου “glyphosate” γνωστό κι ως “Roundup” και ο μεγαλύτερος παραγωγός γενετικά τροποποιημένων σπόρων στον κόσμο. Η συγκεκριμένη εταιρία παρέχει στο 90% του παγκόσμιου χάρτη την τεχνολογία των γενετικά τροποποιημένων σπόρων προς σπορά δηλαδή των μεταλλαγμένων μετέπειτα τροφών που καταλήγουν στο τραπέζι μας.

  Μέχρι το 1999 η περί ου ο λόγος εταιρία χρησιμοποιούσε την ονομαζόμενη “Τεχνολογία Εξολοθρευτής” (δηλαδή φυτά που τροποποιούνται γενετικά για να παράγουν στείρους σπόρους) όπου και… υποσχέθηκε δημόσια να μην την ξαναχρησιμοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς. Μετά από αυτό όμως η Mosanto προώθησε ένα νέο ισχυρισμό όπου τώρα πλέον υποστηρίζει πως μπορεί να αναπτύξει με σκοπό να χρησιμοποιήσει τους ονομαζόμενους “αυτοκαταστροφικούς σπόρους”.
  Τώρα όποιος συνεχίζει να λέει… “ε, και τι μας ενδιαφέρει εμάς αυτό;” ίσως με τα παρακάτω βίντεο καταλάβει έστω και λίγα πράγματα για τον ρόλο της Mosanto στον Παγκόσμιο Διατροφικό Χάρτη με τον οποίο θα ξανα-ασχοληθούμε σίγουρα στο μέλλον…

  πηγη

   
 • lithari 3:17 pm on 01/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags: Uncategorized   

  Το Τσερνόμπιλ στοιχειώνει εκτάσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας…Η έρευνα των ελλήνων ειδικών από τα Πανεπιστήμια της Αθήνας και των Ιωαννίνων παρουσιάστηκε χθες στο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πυρηνικής Φυσικής που πραγματοποιείται στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών…Αν μπορούσε κανείς να δει με μικροσκόπιο τα εδάφη της χώρας στα οποία υπάρχει ακόμη, θα έβλεπε άτομα καισίου προσκολλημένα σε σωματίδια εδάφους. «Το γεγονός ότι ακόμη και σε βάθος μόλις πέντε εκατοστών εντοπίστηκε καίσιο 137 σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια παρέμεινε έτσι όπως έπεσε για πρώτη φορά»…. 

  Ποσότητες του ραδιενεργού καισίου 137 εντόπισαν επιστήμονες σε περιοχές της Βορειοδυτικής Ελλάδας, γεγονός που αποδεικνύει ότι, 26 χρόνια μετά, το Τσερνόμπιλa εξακολουθεί να στοιχειώνει μεγάλες εκτάσεις εδαφών της χώρας.

  Η έρευνα των ελλήνων ειδικών από τα Πανεπιστήμια της Αθήνας και των Ιωαννίνων παρουσιάστηκε χθες στο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πυρηνικής Φυσικής που πραγματοποιείται στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Αυτό που προκαλεί έκπληξη στους ειδικούς είναι ότι το καίσιο 137, το οποίο αποτελεί ένα ανθρωπογενές στοιχείο – κατάλοιπο πυρηνικής έκρηξης – έμεινε στις ίδιες περιοχές της Ελλάδας στις οποίες έπεσε πριν από 26 χρόνια. Το καίσιο 137 είναι κατεξοχήν ραδιενεργό στοιχείο αλλά επί του παρόντος στη χώρα μας κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι επιπτώσεις είχε ή έχει στον άνθρωπο και στο οικοσύστημα. Εντοπίστηκε βεβαίως σε μικρότερες ποσότητες από ό,τι στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όμως όλα αυτά τα χρόνια ούτε τα χιόνια ούτε οι βροχές στάθηκαν ικανές να ξεπλύνουν τα εδάφη από την παρουσία του. Ο μεγαλύτερος όγκος του καισίου 137 – που εκπέμπει ακτινοβολία Γ – βρίσκεται στα πρώτα 10 εκατοστά του εδάφους.

  «Τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις καισίου 137 εντοπίσαμε στο βόρειο τμήμα του Νομού Τρικάλων και στο νότιο τμήμα του Νομού Γρεβενών», λέει στα «ΝΕΑ» ο Θανάσης Γκοντελίτσας, επίκουρος καθηγητής Ορυκτοχημείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που μετείχε στην έρευνα. «Επισκεφθήκαμε περιοχές στις οποίες, όπως είχε αποδειχθεί από μετρήσεις που είχε διενεργήσει τη δεκαετία του 1990 ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Σίμος Σιμόπουλος, είχαν κατακαθήσει μεγάλες ποσότητες καισίου 137, προερχόμενες από την έκρηξη στον πυρηνικό αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ».

  Τα δείγματα που έλαβαν οι ειδικοί έδειξαν ότι τα κατάλοιπα εκείνης της καταστροφής δεν έχουν εξαλειφθεί από εδάφη της χώρας.
  Ο κ. Γκοντελίτσας μαζί με τον Θοδωρή Μερτζιμέκη, επίκουρο καθηγητή Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τον τελειόφοιτο φοιτητή Γιάννη Ιωαννίδη, έλαβαν δείγματα εδάφους σε βάθος μέχρι 30 εκατοστά από μη καλλιεργούμενες εκτάσεις ημιορεινών περιοχών των δύο νομών. Τα αποξήραναν με αέρα και τα κοσκίνισαν ώστε κάθε σωματίδιο εδάφους να είναι μικρότερο από 2 χιλιοστά. Στη συνέχεια τα μετέφεραν στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας ακτίνων Γ υψηλής διακριτικής ικανότητας, και υπό την εποπτεία του καθηγητή Κωνσταντίνου Ιωαννίδη, μέτρησαν πόσο επιβαρημένα ήταν τα δείγματα από τη ραδιενέργεια του εκλύθηκε από το Τσερνόμπιλ. Διαπίστωσαν ότι η περιεκτικότητα των εδαφών σε καίσιο 137 κυμαινόταν ως επί το πλείστον από 20 μπεκερέλ αν κιλό χώματος μέχρι 97 μπεκερέλ η μέγιστη τιμή, που συνιστά «ανησυχητικό επίπεδο».

  Το καίσιο 137 δεν υπάρχει μόνο του στη φύση. Προέρχεται από εκρήξεις σε πυρηνικούς αντιδραστήρες ή πυρηνικές δοκιμές. Ακόμη και από εκρήξεις ατομικών βομβών. Αν μπορούσε κανείς να δει με μικροσκόπιο τα εδάφη της χώρας στα οποία υπάρχει ακόμη, θα έβλεπε άτομα καισίου προσκολλημένα σε σωματίδια εδάφους. «Το γεγονός ότι ακόμη και σε βάθος μόλις πέντε εκατοστών εντοπίστηκε καίσιο 137 σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια παρέμεινε έτσι όπως έπεσε για πρώτη φορά».

  Πηγή

   
 • lithari 12:44 pm on 01/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags: Uncategorized   

  Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο σοβαρή.!!! Η Κωνσταντινούπολη χρειάζεται τη βοήθειά σας, τώρα.Μήνυμα από την Τουρκία: "Βοηθήστε μας να διαδώσουμε την είδηση!" 

   

     ΕΛΕΥθΕΡΗ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ μήνυμα τος που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο

   

   

  Δείτε το ρεπορτάζ: 


   

   

  Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους εξεγερμένους της Τουρκίας τη Δευτέρα 3/6

   

  Δείτε το ρεπορτάζ: Το όργιο καταστολής στην Κωνσταντινούπολη – Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

   

  Αγαπητοί ξένοι φίλοι μας

  Κάτι γενναίο και σημαντικό συμβαίνει στην  Τουρκία. .=================================================
  Φίλοι αναγνώστες .
  Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει .Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :
  α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας ,
  ή
  β) να παραμείνετε αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο .Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .
  ΕΠΙΣΗΣ¨:
  1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψεις του άρθρου.
  2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.
  3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.
  4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .
  5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.
  6.Σκέψης κρίση απόψεις επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας,μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικο οικονομικο κέρδους η εκ Άλου σκοπού οικονομικού η μέσο με στόχος το προσωπικό όφελος , από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό μήδε και του προσωπικού η ατομικού συμφέροντος επί του συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-
  7.Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-
  8.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨
  ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ.
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.-
  Αν παρ΄όλα αυτά υπάρξει κάποιο πρόβλημα ,
  επικοινωνήστε μαζί μας e-mail .
  Καλή συνέχεια ==================..
  Θα μπορούσε κανείς να πει ότι πρόκειται για μια καθυστερημένη έκφανση  του κινήματος Οccupy.

  Οι πολίτες, κουρασμένοι από τον εκφοβισμό της κυβέρνησης, με τη διεφθαρμένη διαχείριση των δημόσιων χώρων και την απερίσκεπτη κατάχρηση της γης,  ενώνονται  για να προστατεύσουν ένα δημόσιο πάρκο στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης το οποίο βρίσκεται υπό την απειλή της ισοπέδωσης για να κατασκευαστεί στη θέση του το 94ο εμπορικό κέντρο. Ο κόσμος παραμένει, παρά τις βίαιες επιθέσεις από την αστυνομία (να επισημάνω ότι η σημερινή επίθεση έγινε στις 5 π.μ. το πρωί!  Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και έκαψε σκηνές και ένα άτομο τραυματίστηκε).  Είναι η 3η ημέρα σήμερα και περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο πάρκο!

   
  Εν τω μεταξύ, οι δημόσιοι χώροι πωλούνται σε ξενοδοχεία και τα πολύτιμα οικοσυστήματα σπαταλούνται για περισσότερες βιομηχανίες, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και μια 3η γέφυρα στο Βόσπορο!

  Το θέμα λοιπόν είναι πολύ πιο σοβαρό από το να σώσουμε τα δέντρα. Εδώ έχουμε τη νοοτροπία του «Μπορώ να κάνω οτιδήποτε θέλω», μια φασιστική νοοτροπία που όχι μόνο καταστέλλει, αλλά και διατάζει επιθέσεις στον κόσμο.

  Και το χειρότερο είναι ότι τα ΜΜΕ λογοκρίνονται έτσι ώστε να μην διαδίδονται τα νέα..

  Το # direngeziparki τώρα είναι αυτή τη στιγμή το 2ο  trending topic στο Twitter, παγκοσμίως.

  Παρακαλούμε βοηθήστε μας να μοιραστούμε αυτό το μήνυμα και να σταματήσουμε τις αδίστακτες, απάνθρωπες πράξεις του Ερντογάν.

   

  Τι μπορείτε να κάνετε:

   
  – Προωθήστε αυτό το μήνυμα σε όλους τους γνωστούς σας
  – Στείλτε μηνύματα υποστήριξης μέσω του Twitter με το hashtag 
  # direngeziparki
  – Προσθέστε @BBC  @ Reuters @CNN και άλλα μεγάλα κανάλια μέσα σε αυτά τα μηνύματα.
  – Δημοσίευστε αυτό το μήνυμα στο Facebook
  – Ενημερώστε τοπικά και εθνικά ΜΜΕ.

   

   

   
  Παρακαλώ βοηθήστε να διαδώσουμε την είδηση σε παγκόσμιο επίπεδο.
  Χρειαζόμαστε  την υποστήριξη σας τώρα!

   

   

   

   

   

  Πηγή: omniatv.com

   

   

   

  _____________________________

   

   

   

   

   

  We Need Help #occupygezi
  An appeal to my international friends. We need your help.

  Here is why: International and local media is either ignoring or downplaying the excessive police force used on the peaceful demonstrators opposing the cutting of trees in ‘Taksim Gezi Parki’ in order to build a shopping mall. People sitting there with there books to protest cutting trees are teargassed, shot with plastic bullets and watered down.World needs to know that this is no small incident caused by two idiotic protesters: However, people from all walks of life regardless of religious or political beliefs are in ‘Taksim Gezi Park.’

   

  Here is how you can help:

  1- If you are on twitter please use #DirenGezi to draw more media attention to what is happening in ‘Taksim Gezi Park.’
  2- You can share this post on your Facebook status to your community and raise awareness to what is escalating here. Maybe it will draw some media attention.
  3- You can email this message to your friends and ask them to do the same thing. Maybe some news agency will hear of it… (if you have contacts in media all the better)
  4- You can call the Turkish embassy in your country and ask why police is gassing people in Taksim and ask if the country is safe? contact numbers can be found at http://www.mfa.gov.tr Maybe some government official will be embarrassed.

  http://enerjimizgunes.tumblr.com/post/51796831168/we-need-help-occupygezi

  πηγη=http://left.gr/news/minyma-apo-tin-toyrkia-voithiste-mas-na-diadosoyme-tin-eidisi

   
 • lithari 12:19 pm on 01/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags: Uncategorized   

  …Τουρκία βιώαει την πρώτη σοβαρή κοινωνική αντίδραση στις μεθοδεύσεις εξισλαμισμού της καθημερινότητας.Η εξέγερση συνεχίζεται!!! 

   

   

  Για πέμπτη κατά σειρά ημέρα συνεχίζεται κλιμακούμενη η εξέγερση στην Κωνσταντινούπολη. Αιματηρές συμπλοκές με την αστυνομία, δεκάδες σοβαρά τραυματισμένοι πολίτες και το κέντρο της Πόλης να είναι αποκλεισμένο από πολλές χιλιάδες διαδηλωτές και ανάλογους σε αριθμό αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων: νη Τουρκία βιώαει την πρώτη σοβαρή κοινωνική αντίδραση στις μεθοδεύσεις εξισλαμισμού της καθημερινότητς.

  Σημερινή άποψη της γέφυρας του Βοσπόρου με χιλιάδες διαδηλωτές να κατευθύνονται προς το κέντρο της Πόλης

  Σημερινή άποψη της γέφυρας του Βοσπόρου με χιλιάδες διαδηλωτές να κατευθύνονται προς το κέντρο της Πόλης

  Για «Τουρκική Άνοιξη» κάνει λόγο ο βρετανικός «Guardian». Το πρωί του Σαββάτου χιλιάδες διαδηλωτές διέσχισαν σε παράταξη τη γέφυρα του Βοσπόρου από την ασιατική ακτή στην ευρωπαϊκή, προκειμένου να ενισχύσουν τους πολίτες που βρίσκονται στην πλατεία Ταξίμ και στο Πέραν. Από τις πρώτες πρωινές ώρες οι συγκεντρώσεις των διαδηλωτών λαμβάνουν χώρα και γύρω από την πλατεία Ταξίμ, συνοικίες στο Μπέγιογλου και στο Τσινχακίρ, από τις ακτές του Κεράτιου έως εκείνες του Βοσπόρου, με την αστυνομία να μπλοκάρει διόδους και εξόδους από και προς το Πέραν.

  Διαψεύστηκαν οι φήμες περί τεσσάρων νεκρών. Ωστόσο η κατάσταση είναι έκρυθμη και ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες μιλούν ήδη για ένα φαινόμενο ανάλογο εκείνου της πλατείας Ταχρίρ. Το γεγονός και μόνον ότι η πλειονότητα των διαδηλωτών που συγκρούονται με την αστυνομία είναι νεαρής ηλικίας, σε μια χώρα που κυριαρχείται από νέους -αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη-, ανησυχεί το καθεστώς που επιχειρεί να επιβάλει ο Ερντογάν, σχεδιάζοντας μια ισλαμική προεδρική δημοκρατία και αλλάζοντας το Σύνταγμα.

  Live Stream από πάροδο της πλατείας Ταξίμ:

  http://www.vgtv.no/#!/video/65023/opptak-oppt%C3%B8yer-i-istanbul-recording-istanbul-riots

  Μεταξύ των διαδηλωτών και ο πρωταγωνιστής της σειράς 'Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής'

  Μεταξύ των διαδηλωτών και ο πρωταγωνιστής της σειράς ‘Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής’

  Το πνεύμα της εξέγερσης των νέων ανθρώπων μεταδόθηκε από την Παρασκευή σε άλλες πόλεις. Στην Άγκυρα, στην Προύσα, στα Δαρδανέλια, στο Τεκιρντάγκ, στο Ικόνιο και στην Αδριανούπολη, αλλά και στη Γερμανία και στην Ολλανδία, όπου κατοικούν μετανάστες τουρκικής καταγωγής, σημειώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις.

  Η προσπάθεια της κυβέρνησης να «αναστήσει» τους οθωμανικούς στρατώνες του Σουλτάνου Σελίμ στην πλατεία Ταξίμ, καταστρέφοντας το υφιστάμενο πάρκο, ήταν απλώς το πρόσχημα.

  Οι στρατώνες γκρεμίστηκαν περί το 1940 από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Ο ισλαμιστής ηγέτης της Τουρκίας Νετσμετίν Ερμπακάν, μιλώντας στους επιγόνους του (και στον Ερντογάν), είχε πει: «Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης θα ολοκληρωθεί όταν κατασκευαστεί ένα τζαμί με υψηλούς μιναρέδες στην πλατεία Ταξίμ». Πρόκειται για μια συμβολική αναφορά, αλλά που καταδεικνύει τις προθέσεις των ισλαμιστών.

  Χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν την Παρασκευή στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και άλλων πόλεων της Τουρκίας (Άγκυρα, Μποντρούμ, Ιζμίρ, Κόνια) διαμαρτυρόμενοι για την αλόγιστη κατάχρηση της εξουσίας από τις αστυνομικές αρχές. Σήμερα το πρωί, σε ένδειξη συμπαράστασης, εκατοντάδες διαδηλωτές διέσχισαν τη γέφυρα του Βοσπόρου κατευθυνόμενοι προς το κέντρο της πόλης.

  Αφορμή για τις διαδηλώσεις στάθηκε η βίαιη εκδίωξη διαδηλωτών από πάρκο της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι για τέταρτη συνεχή ημέρα παρέμεναν στον χώρο διαμαρτυρόμενοι με τη μορφή κατάληψης για το σχέδιο ανέγερσης ενός εμπορικού κέντρου και πολυκατοικιών στην περιοχή.

  Η ανταποκρίτρια του BBC Λουίζ Γκρίνγουντ μετέδωσε ότι χθες τη νύχτα οι αστυνομικοί έκαναν επιθετική χρήση των οχημάτων τους με σκοπό να σπάσουν τη μάζα των διαδηλωτών, οι οποίοι πέταγαν τούβλα και πλακάκια από τα πεζοδρόμια. Η Γκρίνγουντ αναφέρει επίσης ότι, με την πλατεία Ταξίμ αποκλεισμένη, ένας όγκος των διαδηλωτών μεταφέρθηκε στις περιοχές Μπέγιογλου και Τσιχανκίρ.

  Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν κατά τα βίαια επεισόδια, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το Al Jazeera, μία γυναίκα αστυνομικός -παλαιστινιακής καταγωγής- υπέστη εγκεφαλικό τραύμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, και πλέον έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ανώτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε 60 προσαγωγές.

  Ένας από τους τραυματίες είναι ο βουλευτής του φιλοκουρδικού Κόμματος Ειρήνης και Δημοκρατίας Σιρίν Σουρεγιά Οντέρ, ο οποίος τραυματίστηκε όταν ένα δοχείο δακρυγόνου τον χτύπησε στον ώμο. Αιμόφυρτος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και ο δημοσιογράφος Αχμέτ Σικ, με τραύμα στο κεφάλι.

  Το τραγούδι της εξέγερσης

  Ένα τραγουδάκι που ακούγεται πλέον σε όλη την Τουρκία μέσω Διαδικτύου και τραγουδιέται από τους διαδηλωτές στα σοκάκια του Πέραν, έχει γίνει το σύμβολο της εξέγερσης.

  • «Στα δακρυγόνα, στα κλομπ, τα ρόπαλα και τις κλωτσιές λέμε ευχαριστώ».
  • «Καίνε τα μάτια, είμαι ελεύθερος. Στην υγειά σας».

  (σ.σ: χρησιμοποιείται με ειρωνικό τρόπο η λέξη «Eyvallah» που παραπέμπει στο Ισλάμ)

  Αυτά είναι κάποια από τα στιχάκια του τραγουδιού που κάνει το γύρο της Τουρκίας από το πρωί του Σαββάτου. Στο Διαδίκτυο έχει αναρτηθεί με φωτογραφίες από τις άγριες συμπλοκές.

  Διαψεύστηκε η είδηση για νεκρό

  Πληροφορίες της τουρκικής ιστοσελίδας Ηaberedikkat.com έκαναν λόγο για έναν νεκρό φοιτητή, χωρίς να διευκρινίζονται οι συνθήκες του θανάτου του. Το απόγευμα της Παρασκευής ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης διέψευσε την είδηση.

  Κατακραυγή από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

  Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έσπευσαν να κατακρίνουν τη δράση των αστυνομικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι η χρήση βίας κατά μιας ειρηνικής διαδήλωσης ήταν αδικαιολόγητη.

  Επί τέσσερις συνεχείς ημέρες, διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία διαμαρτυρόμενοι για τα σχέδια ανέγερσης ενός εμπορικού κέντρου και πολυκατοικιών στην περιοχή, που θα είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή των πράσινων χώρων του πάρκου. Οι οικολόγοι έχουν επικρίνει το γεγονός ότι η πόλη θυσιάζει ολοένα και περισσότερους χώρους πρασίνου για την ανέγερση κτιρίων.

  Στελέχη της κυβέρνησης έχουν δηλώσει και στο παρελθόν ότι η ανέγερση θα ξεκινήσει, ανεξάρτητα από τις διαδηλώσεις. Όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ένα δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη διέταξε την αναστολή των σχεδίων για ξερίζωμα των δέντρων από την περιοχή.

  Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην πλατεία Ταξίμ. Οι αστυνομικές αρχές προσπάθησαν επανειλημμένα να διαλύσουν το πλήθος κάνοντας εκτεταμένη χρήση χημικών και πεπιεσμένου νερού, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες. Στην Άγκυρα επεισόδια σημειώθηκαν έξω από τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, όπου είχαν συγκεντρωθεί σχεδόν 5.000 άτομα.


  Οργή για το σχέδιο του Ερντογάν

  Οι διαδηλωτές, κάτοικοι της πόλης, όλων των ηλικιών, ήθελαν να καταγγείλουν το οικιστικό σχέδιο σε αυτό το σημείο του δήμου, το οποίο προβλέπει κατεδαφίσεις κτισμάτων και το ξερίζωμα μερικών από τα 600 δένδρα που αποτελούν τον πνεύμονα αυτής της πλευράς της πόλης. Οθωμανικά στρατιωτικά παραπήγματα θα αναπαλαιωθούν επίσης σε αυτό το μέρος και θα ανεγερθούν ένα πολιτισμικό και ένα εμπορικό κέντρο.

  Από τη Δευτέρα, όταν εκσκαφείς «εισέβαλαν» στην περιοχή, κάτοικοι, λάτρεις του πάρκου και οικολόγοι ακτιβιστές περιφρουρούν τον χώρο, έχοντας την υποστήριξη βουλευτών της αντιπολίτευσης. Καθημερινά έρχονταν αντιμέτωποι με τις δυνάμεις της τάξης, υποστηρίζοντας ότι τα έργα είναι παράνομα. Μετά τη σημερινή επέμβαση, οι διαδηλωτές άρχισαν και πάλι να συγκεντρώνονται γύρω από το πάρκο.

  Το πάρκο, που κατασκευάστηκε το 1940, περιορίστηκε σταδιακά από τα πολυτελή ξενοδοχεία που κτίστηκαν γύρω από αυτό. Ο Δήμος της Κωνσταντινούπολης, που αριθμεί 15 εκατομμύρια κατοίκους και ελέγχεται από το κυβερνών ισλαμικό κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, διαβεβαίωσε ότι τα δένδρα που θα ξεριζωθούν θα ξαναφυτευτούν αλλού και ότι τα έργα εντάσσονται στο πλαίσιο του οικιστικού σχεδίου για πεζοδρόμηση της πλατείας Ταξίμ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. Η πλατεία Ταξίμ είναι κατά παράδοση το μέρος όπου οργανώνονται οι διαδηλώσεις.

  Διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις κατήγγειλαν τις μεθόδους καταστολής της τουρκικής αστυνομίας και τραυματισμούς πολιτών

   

  PHGH=

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Απάντηση
e
Αλλαγή
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Ακύρωση