Πρόσφατες αναβαθμίσεις Σελίδα 2 Toggle Comment Threads | Συντομεύσεις πληκτρολογίου

 • lithari 1:10 am on 17/07/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Τράπεζα, Πειραιώς,Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: Τράπεζα Πειραιώς Όνομα του λογαριασμού: Λογαριασμός Πληρωμών Ταμιευτηρίου Ημερομηνία: 10/09/2019 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά με τα τέλη χρήσης των κύριων υπηρεσιών που συνδέονται με το λογαριασμό πληρωμών. Σας βοηθάει να συγκρίνετε αυτά τα τέλη με εκείνα άλλων λογαριασμών πληρωμών. Μπορεί να ισχύουν, επίσης, τέλη για τη χρήση υπηρεσιών που συνδέονται με τον λογαριασμό τα οποία δεν αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Διατίθενται πλήρεις πληροφορίες σε: Γενικούς Όρους Συναλλαγών, Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών, Γενικά Χαρακτηριστικά Λογαριασμών και Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών της Τράπεζας Πειραιώς. Διατίθεται δωρεάν γλωσσάριο των όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο.   206061 / 10.09.2019

  Δελτίο Πληροφόρησης περί Τελών


  Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: Τράπεζα Πειραιώς
  Όνομα του λογαριασμού: Λογαριασμός Πληρωμών Ταμιευτηρίου
  Ημερομηνία: 10/09/2019
  Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά με τα τέλη χρήσης των κύριων υπηρεσιών που συνδέονται
  με το λογαριασμό πληρωμών. Σας βοηθάει να συγκρίνετε αυτά τα τέλη με εκείνα άλλων λογαριασμών
  πληρωμών.
  Μπορεί να ισχύουν, επίσης, τέλη για τη χρήση υπηρεσιών που συνδέονται με τον λογαριασμό τα οποία
  δεν αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Διατίθενται πλήρεις πληροφορίες σε: Γενικούς Όρους
  Συναλλαγών, Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών, Γενικά Χαρακτηριστικά Λογαριασμών και
  Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών της Τράπεζας Πειραιώς.
  Διατίθεται δωρεάν γλωσσάριο των όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο.

  Click to access cea4cf81ceaccf80ceb5ceb6ceb1-cea0ceb5ceb9cf81ceb1ceb9cf8ecf82-ce94ceb5cebbcf84ceafcebf-cea0cebbceb7cf81cebfcf86cf8ccf81ceb7cf83ceb7cf82-cf80ceb5cf81ceaf-cea4ceb5cebbcf8ecebd.pdf  Υπηρεσία Τέλος
  Γενικές υπηρεσίες λογαριασμού
  Παροχή αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού στη
  διεύθυνση αλληλογραφίας σε μηνιαία συχνότητα €2/αποστολή
  Παροχή αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού κατόπιν
  αιτήματος πελάτη σε τραπεζικό κατάστημα Από €1,50 έως €10
  Υπηρεσία ειδοποιήσεων (Alerts):
  Μίνι Βασικό ετήσιο πακέτο
  (60 SMS Alerts/έτος, απεριόριστα e-mail Alerts)
  €6/έτος
  Πληρωμές (εξαιρουμένων των καρτών)
  Άμεσες Χρεώσεις με χρέωση λογαριασμού αναλόγως
  του Οργανισμού
  (Μεμονωμένες ή Επαναλαμβανόμενες-Πάγιες)
  €0 ή €0,40
  Πληρωμή οφειλών / λογαριασμών με χρέωση
  λογαριασμού αναλόγως του Οργανισμού
  Κατάστημα Από €0 Έως €1,50
  E-banking €0 ή €0,60 2

  206061 / 10.09.2019
  Εξερχόμενη μεταφορά πίστωσης €5.000 εντός
  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
  Κατάστημα
  €11
  Πλέον τυχόν Εξόδων
  Μετατροπής
  Συναλλάγματος
  E-banking
  €1
  Πλέον τυχόν Εξόδων
  Μετατροπής
  Συναλλάγματος
  Εξερχόμενη μεταφορά πίστωσης €10.000 εντός
  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
  Κατάστημα
  €12
  Πλέον τυχόν Εξόδων
  Μετατροπής
  Συναλλάγματος
  E-banking
  €1
  Πλέον τυχόν Εξόδων
  Μετατροπής
  Συναλλάγματος
  Εισερχόμενη μεταφορά πίστωσης €5.000 εντός
  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
  €4
  Πλέον τυχόν Εξόδων Μετατροπής
  Συναλλάγματος
  Εισερχόμενη μεταφορά πίστωσης €10.000 εντός
  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
  €4
  Πλέον τυχόν Εξόδων Μετατροπής
  Συναλλάγματος
  Κάρτες και μετρητά
  Ανάληψη μετρητών από λογαριασμό ευρώ σε νόμισμα
  ευρώ με χρήση χρεωστικής κάρτας από ΑΤΜ άλλου
  παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζα) εντός
  Ευρωζώνης
  €150 €0,60
  €600 €0,60
  Ανάληψη μετρητών από λογαριασμό ευρώ σε ξένο
  νόμισμα με χρήση χρεωστικής κάρτας από ΑΤΜ
  άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζα)
  εκτός Ευρωζώνης
  €150
  €4
  πλέον τυχόν Εξόδων
  Μετατροπής
  Συναλλάγματος
  €600
  €4
  πλέον τυχόν Εξόδων
  Μετατροπής
  Συναλλάγματος
  Πιστωτικές Κάρτες – Συνδρομές Μη διαθέσιμη με το λογαριασμό υπηρεσία
  Προπληρωμένες Κάρτες Μη διαθέσιμη με το λογαριασμό υπηρεσία
  Χρεωστικές Κάρτες – Συνδρομές €0
  3

  206061 / 10.09.2019
  Πακέτο υπηρεσιών Τέλος
  Πακέτο πληρωμών «ΕξόφΛΥΣΗ»:
  Άμεσες χρεώσεις και πληρωμές οφειλών /
  λογαριασμών με χρέωση λογαριασμού ή πιστωτικής
  κάρτας μέσω καταστήματος και e-banking
  (100 άμεσες χρεώσεις ή πληρωμές/έτος για
  συγκεκριμένες κατηγορίες οργανισμών)
  €15/έτος
  Οι υπηρεσίες πέραν των εν λόγω ποσοτήτων έχουν χρεωθεί χωριστά

  Πληροφορίες σχετικά με πρόσθετες υπηρεσίες

  Πληροφορίες σχετικά με τα τέλη για τις υπηρεσίες που υπερβαίνουν την ποσότητα υπηρεσιών που
  καλύπτεται από το πακέτο υπηρεσιών (εξαιρούμενων των τελών που αναφέρονται παραπάνω)
  Υπηρεσία Τέλος
  Πακέτο πληρωμών «ΕξόφΛΥΣΗ» Από €0 έως €1,50/συναλλαγή

   
 • lithari 12:29 am on 17/07/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  STOP, Περάσατε, από, τα, Βούβανα, ναι, απολαύατε, το, τοπίο, από ,την, μοναδική, θεά …Ξενάγηση, στα, Βρουβιανά, Δήμος, Αμφιλοχίας,Tο βίντεο που θα παρακολουθήσετε στην συνέχεα είναι αναδημοσίευση από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αμφιλοχίας στο youtube ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ το δείτε … 

  Ξενάγηση στα Βρουβιανά Δήμος Αμφιλοχίας Βρουβιανά Δήμος Αμφιλοχίας

  https://business.facebook.com/249908061700307/videos/240960881175768/

  Tο βίντεο που θα παρακολουθήσετε στην συνέχεα είναι αναδημοσίευση από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αμφιλοχίας στο youtube ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ το δείτε εδώ= https://www.youtube.com/watch?v=rTJdmfosR2M με τίτλο Ξενάγηση στα Βρουβιανά. Προσωπικά να συγχαρούμε την πρωτοβουλία του Δήμου Αμφιλοχίας είναι ένα βήμα που έλειπε και είναι απαραίτητο και ως παράδειγμα κάλο θα ήταν να το επιχειρήσουν και άλλη δήμοι τις πατρίδος μας . Επίσης το πρόεδρο του Δ.Σ. του δήμου και συγχωριανό μας Σωκράτη Ροΐδη για την ολοκλήρωση αυτής της προβολής του χωριού μας. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Ξενάγηση στα Βρουβιανά Το κείμενο που ακόλουθη πριν από το βίντεο είναι από την ιστοσελίδα του συλλόγου του χωριού μας syllogosvrouvianon.gr

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

  Αποκεντρωμένη Διοίκηση: Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

  Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας

  Περιφερειακή Ενότητα: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  Δήμος: ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

  Δημοτική Ενότητα: ΙΝΑΧΟΥ

  Τοπ. ή Δημ. Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Βρουβιανών

  Επίσημη Ονομασία: τα Βρουβιανά

  Έδρα Δήμου: Αμφιλοχία

  Υψόμετρο: 493

  Κωδικός Οικισμού: 3804020501

  Γεωγραφικό Μήκος: 21.4078395997

  Γεωγραφικό Πλάτος : 39.1061836320

  Γεωγ. Διαμέρισμα: Στερεά Ελλάδα

  Νομός: ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  Πρώην Δήμος ή Κοινότητα: ΙΝΑΧΟΥ

  Παλ. Όνομα Τοπ. Διαμερίσματος: Βρουβιανών

  Τρία χωριά: τα Βρουβιανά, το Αυλάκι και το Περδικάκι βρίσκονται στον αυχένα του βουνού, στην αγκαλιά του δάσους, στο βουητό του Αχελώου και στο σμαραγδί φόντο της λίμνης των Κρεμαστών.Τα Βρουβιανά απλώνονται νωχελικά απέναντι από τα βουνά των Αγράφων.Μέσα σε μια καταπράσινη πλαγιά και πάνω από έναν όμορφο κάμπο, που καταλήγει στην κοίτη άλλοτε του ποταμού Αχελώου και άλλοτε της τεχνίτης λίμνης των Κρεμαστών.Σύμφωνα με πληροφορίες του syllogosvrouvianon.gr:Χρειάζεται να διανύσεις 82 χιλ. από το Αγρίνιο για να φτάσεις στα Βρουβιανά Βάλτου.Η διαδρομή είναι ευχάριστη. Στα πρώτα χιλιόμετρα ταξιδεύεις δίπλα στη λίμνη των Κρεμαστών. Στη συνέχεια ο δρόμος ανηφορίζει μέσα σε δάσος από έλατα και αισθάνεσαι δέος, αντικρίζοντας την άγρια ομορφιά του βουνού και της λίμνης στο βάθος. Η ύπαρξη του χωριού μας, χρονολογείται σύμφωνα με μαρτυρίες τουλάχιστον στα 300 χρόνια. Κάποιες μαρτυρίες κάνουν λόγο μέχρι και 500 χρόνια ιστορίας.Η μορφολογία παλιότερα ήταν αρκετά διαφορετική.Συγκεκριμένα εκεί που είναι σήμερα ο ΄΄χαλιάς΄΄ ήταν λάκκα και είχαν καλύβες οι Καρατζουναίοι.Στα τέλει περίπου του 18ου αιώνα, μετά από μεγάλη θεομηνία που κράτησε μέρες, κατέβηκε από το βουνό όλος αυτός ο χαλιάς και σκέπασε το σημείο.Λέγεται ότι κάποιος Κώστας Καρατζούνης που βρισκόταν στο βουνό, όταν είδε το βουνό να «κατεβαίνει» τουφέκισε με το όπλο του και φώναξε για να προλάβει ο κόσμος να απομακρυνθεί.Μάλιστα μια γυναίκα που δεν πρόλαβε να φύγει, ανέβηκε σε ένα πολύ μεγάλο πουρνάρι και σώθηκε. Πολλοί θα θυμούνται αυτό το δέντρο, που βρισκόταν στο σημείο που είναι σήμερα το σπίτι του Λάζαρου Καρατζούνη. Σωζόταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και φαινόταν μόνο τα κλαδιά του, μιας και ο κορμός του ήταν καλυμμένος από το χαλιά.Μαρτυρίες λένε πως με αυτή τη θεομηνία, είχε κατεβάσει χαλιά από το βουνό προς τον κάμπο και το ρέμα ‘’Αράτσου’’ στις ‘’Κοπρισιές’’, στο σημείο που λέγεται χαλίκι, από όπου πήρε και την ονομασία του.Με την ίδια θεομηνία, τα ορμητικά νερά του Αχελώου, παρέσυραν ένα τεράστιο πλάτανο όρθιο, που χτυπώντας πάνω στο παλιογέφυρο το γκρέμισε. Τα πρώτα σπίτια που κτίστηκαν στο σημείο που είναι σήμερα το χωριό, ήταν τέσσερα:Το ατζουναίικο, ο Καναβαίικο, το Ματσιουλαίικο και το Ροϊδαίικο. Τα νοικοκυριά παλιά ήταν διασκορπισμένα στον κάμπο και τις στάνες. Εκεί που ο καθένας είχε τις δουλειές του.Με το πέρασμα των χρόνων και τον ερχομό σύγχρονων μέσων, εγκαταστάθηκαν στο σημείο που είναι σήμερα το χωριό μας, δημιουργώντας ένα πυκνοκατοικημένο και πανέμορφο χωριό.Η αρχική του ονομασία ήταν Προβιανή, (τόπος κατάλληλος για την εκτροφή προβάτων) που όπως λέγεται ήταν και ο λόγος της αρχικής του ονομασίας.Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι κτηνοτρόφοι. Από τα χαράματα βγαίνουν στις πλαγιές ή στον κάμπο με τα κοπάδια τους. Από τα παιδικά τους χρόνια, με μια γκλίτσα στο χέρι που πολλές φορές δεν αποχωρίζονται ούτε στο καφενείο.Πασίγνωστη στη ευρύτερη περιοχή η φιλοξενία στα Βρουβιανά.Η φιλοξενία που προσέφεραν πάντα με ευχαρίστηση οι Βρουβιανίσοι, σε όποιον περνούσε από το χωριό μας, ήταν κυρίαρχο και χαρακτηριστικό στοιχείο του χωριού.Μάλιστα πολλές φορές, φιλονικούσαν στα καφενεία για το ποιος θα φιλοξενήσει στο σπίτι του, τον όποιο επισκέπτη.Ξακουστό ήταν το εμποροζωοπανήγυρο του Αϊ Γιαννιού στις 29 Αυγούστου.Διαρκούσε μια εβδομάδα και διατηρείται μέχρι σήμερα, διήμερο πλέον.‘’Κόσμημα’’ της περιοχής, το γεφύρι της Τέμπλας. Είναι ένα έργο τέχνης, που γεφυρώνει την Αιτωλοακαρνανία με την Ευρυτανία.Μεγάλο και επιβλητικό δεσπόζει στην ευρύτερη περιοχή.Πέτρινο γεφύρι χτισμένο το 1911.Στέκει αγέρωχο και αντέχει τις «επιθέσεις» από τα ορμητικά νερά του Αχελώου.Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, υπήρξαν πολλοί αξιόλογοι Βαλτινοί αρματωλοί. Ένας από αυτούς ήταν ο Γιάννης ο Μπουκουβάλας.Ο γέρο Μπουκουβάλας, ο σπουδαιότερος της οικογένειας των Μπουκουβαλέων. Ο καπετάνιος που έζησε περίπου στο 1700, με πολλές μάχες και μεγάλες νίκες, στην ευρύτερη περιοχή, με σημαντικότερη αυτή στο Κεράσοβο.Υπήρξε καπετάνιος στο αρματολίκι των Αγράφων και είχε το αρχηγείο και ορμητήριο του, στον κάμπο του χωριού μας. Κατοικούσε με την οικογένειά του, στο σημείο που μέχρι και σήμερα λέγετε: στου Μπουκουβάλα.Υπάρχει και μια σπηλιά δίπλα στον Αχελώο, η σπηλιά του Μπουκουβάλα, που ο καπετάνιος τη χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο.Μάλιστα μια φορά χρειάστηκε να κρύψει εκεί γυναικόπαιδα του χωριού, για να τα σώσει από τους Τούρκους. Προστατεύοντας τη σπηλιά με τα παλικάρια του και μετά από μάχες πολλών ημερών, κατάφερε να φυγαδεύσει τα γυναικόπαιδα και να τα σώσει.Οι τελευταίοι απόγονοι των Μπουκουβαλαίων, είναι οι κόρες του αείμνηστου Χρήστου Μπουκουβάλα που γεννήθηκε και έζησε στο χωριό μας.Πολλοί ήταν οι συγχωριανοί μας, που πολέμησαν για την Πατρίδα μας σε όλους τους μετέπειτα πολέμους.– Τα Βρουβιανά από το 1841 μέχρι το 1912 ανήκαν στον δήμο Ιδωμένης, με την ονομασία Προβιανή.– Το 1912 όταν πολλοί δήμοι καταργήθηκαν και θεσμοθετήθηκαν οι κοινότητες, τα Βρούβιανά ανήκαν στην κοινότητα Σακαρετσίου, με την ονομασία Προβιανή, μαζί με τα χωριά Σακαρέτσι, Βερβίτσα ( Αυλάκι) και Μηλιά.– Η πρώτη επίσημη καταγραφή από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, έγινε το 1907 ως οικισμός του Σακαρετσίου, με την ονομασία Προβιανή και 274 κατοίκους.– Το Προβιανή με τον καιρό επαλείφθηκε και πήρε τη σημερινή του ονομασία, Βρουβιανά.– Το 1965 μετά από προσπάθειες κατοίκων Βρουβιανών και Αυλακίου , τα δύο χωριά Βρουβιανά και Αυλάκι αποσπάστηκαν από την κοινότητα Σακαρετσίου και σχημάτισαν ξεχωριστή κοινότητα με έδρα τα Βρουβιανά.– Το 1998 με το σχέδιο Καποδίστρια, τα Βρουβιανά ανήκουν διοικητικά στο δήμο Ινάχου.– Το 2010 με το νέο σχέδιο Καλλικράτης ανήκουν πλέον στο δήμο Αμφιλοχίας.Οι μεταφορές και οι μετακινήσεις παλιά ήταν ιδιαιτέρα δύσκολες.Γινόταν με ζώα και πεζοπορία. Τις περισσότερες φορές χρειαζόταν αρκετές μέρες για να φτάσει κανείς στον προορισμό του.Ο πρώτος δρόμος που εξυπηρετούσε τις ανάγκες των συγχωριανών μας, ήταν από τη μεριά της Ευρυτανίας και έφτανε μέχρι τη γέφυρα της Τέμπλας. Αργότερα οι κάτοικοι του χωριού, με προσωπική εργασία έφτιαξαν το δρόμο μέχρι την πλατεία του χωριού.-Το 1974 είδαμε με χαρά τη μπουλντόζα να φτάνει στο χωριό μας, λύνοντας το πρόβλημα της συγκοινωνίας.Με τον ερχομό του ηλεκτρικού ρεύματος το 1977, μας έμεινε πλέον ανάμνηση το διάβασμα κάτω από το λιγοστό φώς της λάμπας (λαμπόγιαλο).Δύσκολη και η τηλεφωνική επικοινωνία στο χωριό μας. Μιας και υπήρχαν δύο μονάδες στα καφενεία του Αθ. Φλώρου και Χρ. Β. Μουτσώκου.Πολλοί θα θυμούνται τον ήχο της μανιβέλας και την αγωνία για το αν θα καταφέρουν τελικά να επικοινωνήσουν.Τα πρώτα τηλέφωνα άρχισαν να μπαίνουν στα σπίτια το 1991, λύνοντας οριστικά το πρόβλημα της επικοινωνίας.Το νερό και αυτό λιγοστό και με δυσκολίες. Μας ξεδιψούσαν οι δύο βρύσες του χωριού και οι αυτοσχέδιες στέρνες.Το 1986 με την ολοκλήρωση της υδροδότησης, πρασίνισαν οι κήποι, οι αυλές γέμισαν λουλούδια και οι βαρέλες έγιναν πλέον γλάστρες.https://syllogosvrouvianon.gr/index.php… ΟΙ ΣΤΑΝΕΣ- ΣΤΡΟΥΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ Η λέξη στάνη αποτελεί και σχετίζεται με την χειμωνιάτικη και καλοκαιρινή ζωή των Σαρακατσαναίων, τα γυναικόπαιδα, τους τσοπάνηδες, τους σμίχτες, τους στανιώτες, όπως λέγονται όλοι μαζί, τα κοπάδια, τα καλύβια, τα διάφορα μαντριά για τα ζώα, τις στρούγκες για το άρμεγμα και το μπατζαριό (το μέρος που γίνεται το τυρί και το βούτυρο), τα βοσκοτόπια. Γενικότερα αυτή η λέξη προσδιορίζει την περιοχή που ξεκαλοκαιριάζουν και ξεχειμωνιάζουν, έχοντας κοντά τους όσα τους χρειάζονται στην ζωή και στο επάγγελμά τους. Επίσης στάνη λέγανε το τόπο που βρίσκονταν τα προβατοκόπαδα, τα γιδοκόπαδα και όλα τα ζώα, τα λιβάδια που έχουν στήσει τα γρέκια και περιμένουν οι τσοπάνηδες να κάνουν οι γυναίκες τα καλύβια και τα μαντριά για να μπει ο γέννος για να πάνε να καλοξεχειμάσουν, όλοι μαζί αργότερα στο χειμαδιό. Έτσι στάνη λέγεται από το Δεκέμβρη και ύστερα το μέρος που είναι στημένα τα μαντριά, η στρούγκα για το άρμεγμα και το τυροκομείο, το μπατσαριό, δηλ το στανοτόπι, ή το στανομάντρι, όπου μαζώνεται η ζωή και η βαριά δουλειά της στάνης. Έτσι συνήθιζαν να λένε στανεύω, ή στανεύω στον λόγγο, η στανεύω στο γεννιλίβαδο, για να δείξουν το σημείο που είναι ο βιoς τους, και η περιουσία τους γενικότερα. Στανοκόπι λένε επίσης την άνοιξη στην στράτα, στα ταξίδια τους, όταν ανεβαίνουν στους κάμπους και στα βουνά, οποιοδήποτε μέρος στέκονταν μέρα νύχτα οι τσοπάνηδες με τα κοπάδια, για να ξεκουραστούν ή να κοιμηθούν, να μουδιάσουν τα γαλάρια ή αν στηθεί η στρούγκα και το πρόχειρο μπατζαριό, για να αρμέξουν και να φτιάξουν τα τυριά και τα βούτυρα. Κάθε άνοιξη και φθινόπωρο η στάνη αλλάζει μορφή. Την Άνοιξη οι Σαρακατσαναίοι όταν ετοιμάζονται για τα ταξίδια τους η στάνη είναι σε εγρήγορση, για να ανέβουν στο βουνό, με τα κοπάδια τους, τους τσοπάνηδες, τα γαλάρια, τους προβαταραίους ,τα γυναικόπαιδα, τα υποζύγια, τα φορτικά, όλο τους το βιός η όλα τα σέ(γ)ια και όλα όσα χρειάζονται για την στρούγκα και το μπατσαριό. Γι’ αυτό την άνοιξη λένε, έφυγε η στάνη ή περνάει η στάνη. Μονάχα τα στερφοκόπαδα και τα αλογομούλαρα τραβάνε από άλλους δρόμους. Η αναχώρηση της στάνης γινόταν εντελώς ξαφνικά και την ώρα της αναχώρησης την ήξερε μόνο ο τσέλιγκας. Αυτό γινότανε για να μη ματιάσουν οι ξένοι την στάνη την ώρα της αναχώρησης. Τον φθινόπωρο η σημασία της στάνης αλλάζει. Επαγγελματικοί και άλλοι λόγοι ανάγκαζαν τα γυναικόπαιδα να φεύγουν νωρίτερα και να κατεβαίνουν στα χειμαδιά. Οι τσοπάνηδες και τα κοπάδια γύριζαν από άλλες στράτες. Μπροστά φεύγουν τα κοπάδια με τα αρνιά, τα ζυγουράκια, γιατί δεν αντέχουν τα κρύα του χειμώνα. Έπειτα από αρκετές ημέρες κατεβαίνουν και τα κονάκια στα χειμαδιά, πίσω έμεναν μόνο οι γυναίκες για να μαζέψουν τα σέ(γ)ια, τα φόρτωναν του Αγίου Δημητρίου και τράβαγαν από τους πιο κακοτράχαλους και δύσκολους δρόμους για να γυρίσουν πιο γρήγορα στα χειμαδιά. ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΣΟΠΑΝΗ Στο στανομάντρι είναι σκορπισμένα αριστερά και δεξιά όλα τα σέγια που χρειάζεται ο τσοπάνος για τις ατομικές του ανάγκες και για τις διάφορες δουλειές της στάνης. Εκείνα τα χρόνια αν έριχνες μία ματιά σε μία στάνη θα έβλεπες τα παρακάτω σέγια. Ντουφέκι, πιστόλι, χαντζάρι, μαχαίρι, λάζο με θηκάρι, σουγιά, κουρέλα (μικρό μαχαίρι), ραβδί, γίλα , γκλίτσα, βέργες , βίτσες, διάφορα σκόπια (ραβδιά), κλαδευτήρια για να κόβει ξύλα, κουροψάλιδα, πυρόβολο ή πρυόβολο ή τσακμάκι για να ανάβει φωτιά, ακόνια για τα χαντζάρια και τα μαχαίρια, ίκλες, τρίχες, γκέμια, καμιτσίκια, κιουστέκια, μαχμούζια ή ζιγκιά, μαγκούρες, πέταλα, σάγματα ή πανωσάμαρα, βουτσέλια, τσετούλα για να μετράει τις καρδάρες με το γάλα, σουφλιά για να ψήνει τα αρνιά, πυρουστιές, διάφορα τσόλια, στρουγκότσουλα (τσόλια της στρούγκας), στραγγιά για να στραγκάει το τυρί ή το γιαούρτι, στραγγοτσαντίλες ή τσαντίλες, κάπες, σακκιά, χαράρια, τρουβάδες, δισάκια , τραγομάλινα τσόλια για να κοιμάται, ξυλοχούλιαρο, χουλιάρι, χουλιάρες, βουτσέλι ή βουτσέλα, βαρέλι ή βαρέλα για να κουβαλούν οι γυναίκες το νερό στην στάνη κλπ. Κάποια από τα σέγια της στάνης είναι δερμάτινα, αυτά είναι τα εξής. Το σκαφίδι από σφαχτό ή από προβιά, που μέσα πλένει τα σκεύη του ο τσοπάνος. Τ’ ασκιά ή δερμάτια ή τομάρια, ή τομαράκια, ή τουλούμια, φτιαγμένα από αρνοτόμαρα ή κατσικοτόμαρα. Μέσα σ’ αυτό βάζουν το τυρί που θα κρατήσουν για το κονάκι η θα το πουλήσουν στο παζάρι. Αυτά συνήθως είναι το γκιζοτόμαρο η πρεντζοτόμαρο . Τα τομάρια είναι αργασμένα από τους ίδιους και αφημένα στο φυσικό τους χρώμα ,τα τέσσερα πόδια τους κρέμονται δεμένα, ενώ ο λαιμός μένει ελεύθερος για να βάζουν ή να βγάζουν το τυρί. Τα καλά τομάρια γίνονται από δέρμα προβάτων, τα γίδινα μαδάνε και γεμίζει το τυρί τρίχες. Τα πιο καινούργια τομάρια τα έχουν στα κονάκια, για να φυλάνε τις προμήθειες από γενήματα και διάφορα τρόφιμα, ταμπάκο, κρασί, αλεύρι κλπ. Μερικά από αυτά έχουν και ειδικές ονομασίες. Το γαλατσάκι είναι το τομαράκι για το γάλα ή το ξυνόγαλο του τσοπάνου. Το τυρολόϊ είναι ένα μικρό τομαράκι για να φυλάει ο τσοπάνος το καλό το τυρί του. Η τραγατσίκα ή ταργατσίκα γινόταν από κατσικοτόμαρο, την χρησιμοποιούσαν οι τσοπάνηδες για τρουβά, εκεί έβαζαν το ψωμί, το τυρί, τον καπνό, το μαχαίρι κλπ. Υπήρχε και ένα άλλο μικρό ασκί που την χρησιμοποιούσαν οι τσοπάνηδες για να κουβαλάνε νερό, στο ένα πόδι του τομαριού ήταν στερεωμένο ένα μικρό ξύλινο σωληναράκι, η βίγλα απ’ όπου έπιναν νερό. Τα πρυοβόλα δεν έλειπαν από κανέναν τσοπάνο, στα λόγγια και στις ερημιές ήταν η μόνη του παρηγοριά, μ’ αυτά ανάβει φωτιές όπου βρεθεί στην στράτα, στην ερημιά, για να ζεσταθεί, για να στεγνώσει, για να βράσει τα γάλατα, και να προστατευθεί από τ’ αγρίμια. Ο τσοπάνος με την φωτιά διώχνει τα ζλάπια μακριά, ειδικά με την αρκούδα που φοβάται πολύ την φωτιά (χτυπώντας αδιάκοπα τα πρυόβολα του που πετάνε σπίθες). Τα πρυόβολα είναι αποτελούνται από ένα κομμάτι ατσάλι, μια στουρναρόπετρα, κι ένα κομμάτι ίσκα. Τα αγγεία του μπατζαριού και της στρούγκας Εκτός από τα παραπάνω στην στρούγκα συναντάμε και διάφορα άλλα χρήσιμα σύνεργα. 1. Οι ξύλινες καρδάρες ή καρδάρια ή τα ξύλινα μαστέλα για το άρμεγμα. Με το καρδάρι που ξέρουν πόσες οκάδες παίρνει το καθένα μετράνε και το γάλα που δίνουν στο μπάτζο. Γιαυτό και την καρδάρα την λένε και μετριγιάρα. Οι μικρές μετριγιάρες χωράνε δέκα οκάδες γάλα και οι μεγάλες δεκαπέντε, υπάρχουν και καρδάρες που παίρνουν λιγότερο γάλα. Υπάρχουν όμως και οι μπικόνες, οι τενεκεδένιες καρδάρες που χωράνε μεγαλύτερη ποσότητα. Συνήθως στην ξύλινη καρδάρα έπηζαν το τυρί. 2. Τα χάλκινα καζάνια ή λεβέτια, σ’ αυτά χύνουν το γάλα από τις καρδάρες και το κουβαλούν στο μπατζαριό. Σ’ αυτά βράζουν ή ζεσταίνουν το γάλα για να κάνουν τα γιαούρτια, τα τυριά τη φέτα, μανούρι, μυζήθρα κλπ. 3. Μπακράτσες ή μπακράτσια, τα μικρότερα καζάνια με την χειρολαβή (το αρβάλι ή τη χερουλάδα) για να τα κρεμάνε. 4. Οι κούτλες ή τα κουτούλια ή ο κούτουλας, στην Ήπειρο τον έλεγαν και κουτλοχούλιαρο, είναι από τα πιο απαραίτητα σκεύη που το χρησιμοποιούσαν όχι μόνο για να μετράνε το γάλα αλλά και για να μαγειρεύουν, να πίνει νερό ο τσοπάνος κλπ. Είναι το τσουκάλι, το τηγάνι, και το κανάτι του τσοπάνη είναι δηλ. ένα σκεύος που δεν λείπει από κανένα κονάκι, στην άκρη έχουν μία χειρολαβή για να την κρεμάνε, έπαιρναν μία με δύο οκάδες γάλα. 5. Οι κεπτσέδες ή τσεπτσέδες, τα σουρωτήρια όπου σούρωναν το γάλα ή μάζευαν την μυζήθρα. 6. Τα στραγγότσουλα ή στρογότσουλα, τα τσόλια που σκέπαζαν το γάλα μέχρι να πήξει. 7. Οι τσαντίλες ή τα τσαντίλια ή στραγγοτσάντηλες για να στραγγάει το νερό, ο ουρός (αρχ. ορρός) από το γάλα και να γίνεται μυζήθρα ή χλωροτύρι. 8. Πυτιολόος και γιαουρτολόος, τα μικρά πήλινα ή γυάλινα δοχεία, που έβαζαν τις πυτιές που χρησιμοποιούσαν για μαγιά, όταν έπηζαν το γάλα. 9. Τα μεγάλα τουλούμια από τομάρια, που φύλαγαν το τυρί. 10. Οι βεδούρες ή βεδούρια, όπου έπηζαν το γιαούρτι. Γίνονταν από ξύλο κέδρου και έπαιρναν μία έως μιάμιση οκά γιαούρτι. 11. Οι διάφοροι κάδοι ή κάδες ή καδιά. Κατασκευάζονταν από έλατο ή δέντρος ή δρυς. 12. Στη κάδη ή κάδα έβαζαν το τυρί για να το αλατίσουν και να το φυλάνε, λέγεται και τυρόκαδα ή τάλαρος ή ταλάρι ή ταλάρα. Χωρούσε εκατόν πενήντα οκάδες τυρί. Η βουτυρόκαδα είναι η κάδη που φυλάγανε το βούτυρο. 13. Στην γινόκαδη άφηναν το γάλα για να ξινίσει που θα γινόταν βούτυρο. 14. Η βούρτσα ή κοπανόκαδη ή κοπανόκαδος ή τραμπουλίτσα (Ήπειρος) ήταν ο κάδος που με το τρίφτη ή κόφτη ή βουρτσόξυλο ή το φουρλίτσιο (Ήπειρος) χτυπάγανε το γάλα και γινόταν βούτυρο. Το βουρτσόξυλο είναι ένα ραβδί από έλατο ή πεύκο με τρία δίχαλα προς το κάτω μέρος 15. Η κρεμαντζάλα .Για να είναι συγυρισμένα τα σέγια και να μην είναι όλα καταγής, το μπατζαριό έχει διάφορα κρεμαστάρια για να κρεμάνε πάνω τους διάφορα αντικείμενα αυτά τα κρεμαστάρια ονομάζονταν κρεματζάλες ή κρεμαντάλες, που στη ουσία ήταν ένας κορμός δέντρου που είχε πολλά κλωνάρια κομμένα. Την κρεματσάλα την έμπιχναν στο χώμα και στα κλαδιά του κρέμαγαν τα σέγια τους. 16. Όμοιος με την κρεματζάλα ήταν ο στάλιακας με την διαφορά ότι εκεί κρεμάγανε μόνο την τσαντίλα με το τυρί. Τα περισσότερα από τα σύνεργα τα συναντάμε και μέσα στα καλύβια τους στο καλύβι για το κατοικιό και στις παρακαλύβες. Το τσελιγκάτο Κάθε στάνη ή κάθε τσελιγκάτο έχει έναν αρχηγό, έναν καπετάνιο, τον τσέλιγκα, αυτός έχει πατριαρχικά δικαιώματα πάνω σε όλη την στάνη, συγγενείς, συνεταίρους, σμιχτές και τσοπάνηδες, φέρει όμως και την ευθύνη όλου του τσελιγκάτου και γι’ αυτό φέρει και το όνομα του. Ο τσέλιγκας εκπρόσωπει παντού το τσελιγκάτο, αυτός ρυθμίζει την κοινωνική, οικονομική, και συντροφική ζωή όλης της στάνης. Αυτός φροντίζει και προστατεύει όλους όσους απαρτίζουν την στάνη, συνεταίρους, τσοπάνηδες και όλες τις οικογένειες τους. Είναι παράλληλα ο άρχοντας και ο καπετάνιος της στάνης είναι ο άνθρωπος που τον σέβονται, φοβούνται και υπακούουν όλοι μέσα στο τσελιγκάτο μικροί και μεγάλοι. Ο τσέλιγκας πρέπει να έχει προσόντα καπετάνιου, κοινωνική παράσταση και ηθικές αρετές, να είναι έξυπνος, δραστήριος, συνετός, γενναίος, και να γνωρίζει καλά κάθε ζήτημα που έχει σχέση με την στάνη, για να μπορεί να δίνει λύση αμέσως και χωρίς πολλές κουβέντες. Ο τίτλος του Τσέλιγκα παραμένει πάντα μέσα στη οικογένεια, και πάει από τον πατέρα στον γιο, υπήρχαν τσελιγκάδες που οι γενιές (ζουνάρια) τους μετριόνταν πάνω από τριακόσια χρόνια, το γενεαλογικό τους δέντρο έχει μεγαλώσει τόσο πολύ που η συγγένεια έχει χαθεί εντελώς. Οι απόγονοι τους έπειτα από τόσα χρόνια μπορεί να είναι τσέλιγκες, μπορεί να είναι τσοπάνηδες ή ακόμα και σμίχτες. Υπάρχουν περιπτώσεις που μεγάλοι τσελιγκάδες από διάφορες κακουχίες καταντήσανε απλοί τσοπάνηδες ή σμίχτες σε άλλα τσελιγκάτα ή μπορεί ακόμη να είχαν άσχημη συμπεριφορά προς τα υπόλοιπα μέλη της στάνης και να φύγουν οι τσοπάνηδες και οι σμίχτες να πάνε σε άλλες στάνες και να διαλυθεί το τσελιγκάτο τους, αυτοί λέγονταν χαλασοστάνηδες. Ο τσέλιγκας παρέδιδε τον τίτλο στο πρώτο του αγόρι το πρώτο τσελιγκόπουλο. Όταν όμως ο πρώτος γιος δεν είναι ικανός να διοικήσει το τσελιγκάτο, το παίρνει ο πιο ικανός και πιο δραστήριος από τα αγόρια του τσέλιγκα, όταν πάλι κάποιος από αυτούς δεν είναι ικανός να το κουμαντάρει τότε παίρνει την αρχηγία ο πιο δραστήριος και πιο έξυπνος τσοπάνος έστω και ας μην είναι πλουσιότερος. Για τους παραπάνω λόγους λέγανε ότι ο τάδε τσέλιγκας έχει το τσελιγκάτο με το σπαθί του. Τα παιδιά του τσέλιγκα (τ’ αγόρια) και ειδικά ο πρωτότοκος, ο μελλοντικός τσέλιγκας, δεν πάει ποτέ στα πρότα, δηλ. δεν βόσκει πρόβατα, δεν κάνει την δουλειά της γλίτσας. Τα βόσκει μόνο όταν είναι μικρός, μέχρι δεκαπέντε χρονών, μαθαίνει όμως καλά όλες τις δουλειές της στάνης και σε αυτές παίρνει μέρος αφού μεγαλώσει. Και όταν ακόμη γίνει τσέλιγκας παίρνει μέρος στο άρμεγμα, στο γένο, στον κούρο κλπ. Οι τίτλοι του τσέλιγκα. Ανάλογα με τον πλούτο σε κοπάδια και σε πληθυσμό της στάνης ο τίτλος του τσέλιγκα διακρίνεται σε: Μικροτσέλιγκα, αυτός που η στάνη του αποτελείται από δύο έως πέντε κονάκια λίγα κοπάδια λίγους συνεταίρους, σμίχτες, και από έναν έως δύο τσοπάνηδες που τους πληρώνει με μισθό, τα φυλαχτικά ή την ρόγα, τους ρογιασμένους ή τους μπιστικούς. Μικροτσέλιγκα όμως λέγανε και αυτόν που είχε γίδια όσα πολλά και αν ήταν. Αυτόν δεν τον λογάριαζαν για την σειρά τους των πραγματικών τσελιγκάδων οι Σαρακατσαναίοι, και τον είχαν ξεπεσμένο. Οι βέροι Σαρακατσαναίοι περιφρονούσαν τα γίδια, τα είχαν για ντροπή και εξευτελισμό. Τσέλιγκας είναι αυτός που έχει στην στάνη του πάνω από επτά κονάκια, τουλάχιστον δώδεκα, αρκετά μεγάλο αριθμό από πρόβατα και λίγα γίδια για τις ανάγκες των οικογενειών, και μία καλή λακνιά από άλογα, φοράδες, μουλάρια, καθώς επίσης και πολλούς σμίχτες. Αρχιτσέλιγκας, λεγόταν αυτός που είχε στο τσελιγκάτο του το λιγότερο εικοσιπέντε κονάκια καθώς και μεγάλα προτοκόπαδα, ένα πλούσιο βαλμαριό με πάνω από εκατό χοντρά ζα (ζώα), πολλούς σμίχτες και πολλούς ρογιασμένους.Ο αρχιτσέλιγκας λέγεται και πρωτοτσέλιγκας και στάνατζης ή μαγαλοτσέλιγκας ή καπετάνιος. Οι υποχρεώσεις ήταν ίδιες απέναντι στο τσελιγκάτο είτε από τον μικροτσέλιγκα, είτε από τον τσέλιγκα είτε από τον αρχιτσέλιγκα, αδιάφορο αν είναι μικρή ή μεγάλη η στάνη σε πληθυσμό ή σε βιος. Στρατολογεί, συμφωνεί, και πληρώνει τους συντρόφους του, την παρέα του, τους σμίχτες, και τους ρογιασμένους. Βρίσκει λιβάδια για βοσκές, τα μισθώνει και διαχειρίζεται όλα τα ζητήματα της ομάδας απέναντι στον μισθωτή. Κανονίζει τα βοσκοτόπια, ορίζει τους τσοπαναραίους και την δουλειά που θα κάνουν.ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ vaxtsavanis/= https://syllogosvrouvianon.gr/index.php…

  Ξενάγηση στα Βρουβιανά Δήμος Αμφιλοχίας Βρουβιανά Δήμος Αμφιλοχίας

  https://business.facebook.com/249908061700307/videos/240960881175768/

  https://business.facebook.com/249908061700307/videos/1046939032777618/

  https://business.facebook.com/249908061700307/videos/352208069624547/

   
 • lithari 7:43 pm on 10/07/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Η Οσία Αμαλία … 

  Η Οσία Αμαλία (στη φλαμανδική γλώσσα Αμαλβέργη), έζησε κατά τον 7ο μ.Χ. αιώνα στο τότε ορθόδοξο Βέλγιο, στην επαρχία της Βραβάνδης, της οποίας πρωτεύουσα σήμερα είναι οι Βρυξέλλες. Ήταν αδελφή (ή σύμφωνα με άλλους ανεψιά) του Αγίου Πιπίνου Δούκα της Βραβάνδης, κόμη του Λάντεν και κύριου αυλικού των Φράγκων βασιλέων της δυναστείας των Καρολιδών. Παντρεύτηκε τον κόμη Βιτγέρον και ανεδείχθη μητέρα των αγίων Εμβέρτου επισκόπου Καμπραί, Γουδούλης Οσίας, Ραϊνέλδης οσιομάρτυρος και Φαραΐλδης Οσίας.

  Μετά από ενάρετο βίο στον κόσμο, διακρινόμενο για τα έργα της αγάπης και της φιλανθρωπίας, έγινε μοναχή σε μεγάλη ηλικία στη Μονή του Μομπέζ, του τάγματος των Βενεδικτίνων, όπου εκοιμήθη οσιακώς το έτος 690 μ.Χ.

  Στην εικονογραφία εικονίζεται ως γηραιά μοναχή ενώπιον μονής.

  Ἀπολυτίκιον
  Αμαλίαν οσίαν δεύτε τιμήσωμεν ότι δόξα ανθρώπων καταφρονήσαντα και τον νυμφίο της Χριστό ακολουθήσασα μοναζουσών καλλονή ανεδείχθης ηρωΐς ασκήσεως και αγώνων, διό μη παύσεις πρευβεύων ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

  Οσία Αμαλία

  Μοναχή από το Βέλγιο, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 10 Ιουλίου.

  © SanSimera.gr

  Κορυφαίες ιστορίες

   
 • lithari 1:08 am on 03/07/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Android,…Όπου αποθηκεύονται το Android Φάκελοι στο smartphone Android, Τμήματα εσωτερικής μνήμης,.Bootloader., ανάκτηση., adb,… Γρήγορη μπότα,… Μέσα στο σύστημα, … Ρίζα,…Οι κύριοι καταλόγους κλειδιών στο λειτουργικό σύστημα Android, …Μέθοδοι απομάκρυνσης, …Σύστημα, Δεδομένα, Χρήστης, Προσαρμοσμένα αρχεία, Εξωτερική αποθήκευση, Εξωτερική κάρτα, …Bootloader, Ανάκτηση, adb i,. Γρήγορη, μπότα,… Ανάκτηση, Λειτουργίες εντοπισμού σφαλμάτων, Γραμμή εντολών, Εσωτερικό σύστημα, Πρόσβαση στο WiFi, dalvik,— Κρύπτη, Εφαρμογή, Δεδομένα, 

  Ένα από τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα σήμερα είναι το Android. Εγκατασταθεί σε εκατομμύρια Κινητές συσκευές. Το σύστημα είναι ένα σύνολο φακέλων και αρχείων που παρέχουν τη λειτουργία του. Αλλά σκεφτήκατε ποτέ ότι θα φέρει πίσω σε κάθε φάκελο; Μερικοί έχουν ένα αρκετά μεγάλο βάρος, οπότε το χέρι είναι τόσο τεντωμένο για να τα αφαιρέσει. Πριν γίνει, είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε, για τους οποίους κάθε φάκελος είναι υπεύθυνος, καθώς και σημαντική για λειτουργικό σύστημα. Πείτε επίσης ποιοι τρόποι να καταργήσετε έναν περιττό φάκελο.Χάστε 26 κιλά, χάρη στο παράξενο τέχνασμα του 1930Mibiomi PatchesΑφαιρεί 10 κιλά σε 10 ημέρες. Ξεπλένει το λίπος από τον οργανισμόMibiomi Patches

  Οι κύριοι καταλόγους κλειδιών στο λειτουργικό σύστημα Android

  Το έργο προτεραιότητας πριν από τη διαγραφή είναι να μάθετε ποιος καταλόγος…

  =============================================================

  ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ

  • Φίλοι αναγνώστες,
  • ΤΟ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΛΑΓΙΑΖΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΟ. ΕΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΒΟΣΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΝΕΜΕΤΕ !!! =BY=f.b=BOSKO΄=VOSKOS
  • Φίλοι αναγνώστες. Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .
  • Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει. Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .
  • Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :
  • α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας ,
  • ή β) να παραμείνετε, αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο . Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .
  • ΕΠΙΣΗΣ: 1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψεις του άρθρου. 2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.
  • 3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.
  • 4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .
  • 5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.
  • 6.Σκέψης, κρίση, απόψεις, επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας, μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικό οικονομικό κέρδους η εκ Άλου σκοπού, η οικονομικού η μέσο η συκοφαντικής δυσφημίσεως η επιχειρηματικής δυσφημίσεως η προσπάθεια αλλοίωσης η ολικής αλλοίωσης πραγματικών περιστατικών η γεγονότων επί σκοπού παραπλάνησης, H με στόχος το προσωπικό όφελος , η το οποιοδήποτε απορρέων όφελος η κέρδος, μήδε του οικονομικού από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό η αλλοτρίωση  απαξίωση αξιών η θεσμών,  μήδε και Tου προσωπικού η ατομικού συμφέροντος, Μήδε την παράβλεψη η εγκατάλειψη η την  μη πίστη τήρηση επιστημονικών-ιατρικών θεραπειών και οδηγιών επί τοu συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-
  • 7. Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-
  • 8.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  • Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
  • 9.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.- […(( Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (άρθρο 19 παρ. 1, 2) Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψη του χωρίς καμία παρέμβαση. πρέπει να έχει το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης. Aυτό περιλαμβάνει και το δικαίωμα του καθενός να αναζητά, να γράφει και να μεταδίδει οποιεσδήποτε πληροφορία και ιδέες ανεξαρτήτως, ελεύθερη έκφραση της σκέψης ανεξάρτητα από τη λογοκρισία η άδεια, δόγματα. διαφορετικών πεποιθήσεων θρησκειών, κτλ Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για δυσφήμηση, επικρίσεις βωμολοχίες, είναι έγκλημα εναντίον της τιμής του καθενός…))…]
  doylies ixaman kai emis

  =====================================================================

  … περιέχει, επειδή εξαρτάται από αυτό, μπορείτε να το διαγράψετε ή όχι. Εάν τελικά διαγράψετε σημαντικά αρχεία, όχι μόνο να διαταράξετε τη λειτουργία οποιωνδήποτε εφαρμογών, αλλά και να οδηγήσετε σε πλήρη ακτινοβολία ολόκληρου του λειτουργικού συστήματος.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η λίστα φακέλου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή και την έκδοση του συστήματος Android. Επίσης συγκεκριμένες εφαρμογές μπορούν να δημιουργήσουν τους φακέλους τους στη μνήμη του τηλεφώνου στο Android. Εξετάστε ποιοι καταλόγους διατίθενται στο Android. recommended by Mibiomi PatchesΑφαιρεί 10 κιλά σε 10 ημέρες. Ξεπλένει το λίπος από τον οργανισμό Μάθε περισσότερα

  Η προσωρινή μνήμη είναι ένας φάκελος για την αποθήκευση προσωρινών αρχείων. Μπορεί να έχει μια ενημέρωση συστήματος. Εάν δεν πρόκειται να ενημερώσετε σε μια πιο πρόσφατη έκδοση του Android, τότε δεν χρειάζεστε το αρχείο ενημέρωσης. Μπορείτε να διαγράψετε αυτόν τον φάκελο και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ακόμη απαραίτητο.

  Τα δεδομένα είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταλόγους που, όπως μπορείτε να μαντέψετε με το όνομα, περιέχει μια ποικιλία δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα λογαριασμού, πληροφορίες σχετικά με αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης, σημεία Πρόσβαση Wi-Fi και τα λοιπά. Οπως και Αυτός ο φάκελος Περιέχει πολλές πληροφορίες, εξετάστε τους υποκαταλόγους της:

  1. App – Κατάλογος που περιέχει Εγκατάσταση αρχείων Διαφορετικές εφαρμογές. Μπορεί να διαγραφεί αν δεν χρειάζεστε όλες τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί στο τηλέφωνό σας.
  2. Δεδομένα – Περιλαμβάνει ρυθμίσεις, εξοικονόμηση και άλλα Πληροφορίες υπηρεσίαςαπαραίτητες για την εργασία συγκεκριμένων εφαρμογών. Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα για εσάς σε εφαρμογές, μπορεί επίσης να διαγραφεί.
  3. Το πρόχειρο είναι ένα ειδικό buffer ανταλλαγής δεδομένων, το οποίο περιέχει επίσης τα τελευταία στιγμιότυπα οθόνης. Μπορείτε να διαγράψετε αυτόν τον φάκελο, αλλά δεν συνιστάται.
  4. Το Dalvik-cache είναι μια περιοχή μνήμης προσωρινής μνήμης για ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Davlink. Αυτή η εφαρμογή είναι μια εικονική μηχανή Java που επιτρέπει στο τηλέφωνο να τρέχει εφαρμογές αρχείων APK. Για να επιταχύνετε τη διαδικασία, όσο το δυνατόν περισσότερο, τα αρχεία δημιουργούνται στη μνήμη προσωρινής μνήμης. Συνιστάται να καθαρίσετε τακτικά τα περιεχόμενα, αλλά δεν αξίζει να αφαιρέσετε το dalvik-cache.

  Χάστε 26 κιλά, χάρη στο παράξενο τέχνασμα του 1930Mibiomi PatchesΑφαιρεί 10 κιλά σε 10 ημέρες. Ξεπλένει το λίπος από τον οργανισμόMibiomi Patches

  Ο φάκελος EFS περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον αύξοντα αριθμό του τηλεφώνου (IMEI), τη διεύθυνση MAC, Bluetooth και Wi-Fi. Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτόν τον κατάλογο. Επιπλέον, συνιστάται να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας αυτού του φακέλου, καθώς η απομάκρυνσή της θα οδηγήσει στην απώλεια του μοναδικού αριθμού του smartphone σας.

  Κατάλογος κλπ – περιέχει αρχεία διαμόρφωσης που χρησιμοποιούνται κυρίως κατά τη διάρκεια του φορτίου OS, τις διαδικασίες Διαφορετικά προγράμματαΓια παράδειγμα, για να προσδιορίσετε τη θέση του GPS. Αυτός είναι ένας από τους καταλόγους συστήματος, οι οποίες δεν μπορούν να διαγραφούν.

  ALB κατάλογος – Περιέχει διάφορες βιβλιοθήκες που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των λειτουργιών των προγραμμάτων και των ενοτήτων. Επίσης, αυτός ο φάκελος περιέχει αρχεία που παρέχουν προγράμματα οδήγησης. Είναι αδύνατο να το διαγραφεί. recommended by Mibiomi PatchesΧάστε 26 κιλά, χάρη στο παράξενο τέχνασμα του 1930Μάθε περισσότερα

  Κατάλογος MNT – Περιέχει εικόνες τοποθετημένων συστημάτων. Τμήματα μπορούν να τοποθετηθούν εδώ Εγκατεστημένη κάρτα μνήμη Εσωτερική μνήμη ή άλλες εικονικές συσκευές. Διαγράψτε αυτόν τον κατάλογο, φυσικά, επίσης.

  Proc φάκελο – Περιέχει όλες τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το εγκατεστημένο OS Android: Πληροφορίες σχετικά με τον πυρήνα, τις παραμέτρους διαμόρφωσης και τον εξοπλισμό. Όλα τα διαθέσιμα αρχεία και φακέλους είναι εικονικά, ενώ ζυγίζουν μηδενικά bytes. Το σύστημα τα δημιουργεί αυτόματα όταν ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτά. Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτόν τον φάκελο με τα δικαιώματα ενός κανονικού χρήστη.

  Ο κατάλογος SBIN είναι μία από τις λέξεις-κλειδιά που απαιτούνται για το τηλέφωνο. Υπάρχουν σε αυτό εκτελέσιμα αρχεία Όλα τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για τη διαχείριση του συστήματος. Είναι αδύνατο να το αφαιρέσετε, αντίστοιχα.

  Ο κατάλογος SYS περιέχει τη διαμόρφωση του συστήματος αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ένας δυναμικός κατάλογος. Οι πληροφορίες σε αυτό αλλάζουν συνεχώς. Είναι αδύνατο να διαγράψετε αυτόν τον φάκελο.Χάστε 26 κιλά, χάρη στο παράξενο τέχνασμα του 1930Mibiomi PatchesΑφαιρεί 10 κιλά σε 10 ημέρες. Ξεπλένει το λίπος από τον οργανισμόMibiomi Patches

  Σύστημα τμήματος – «Εύρος» του συνόλου του λειτουργικού συστήματος, δεδομένου ότι είναι σε αυτό όλα τα αρχεία βρίσκονται, χωρίς το οποίο το Android δεν είναι δυνατό. Ο κατάλογος συστήματος (όπως κάθε άλλος εσωτερικός κατάλογος) δεν μπορεί να διαγραφεί. Για να μελετήσετε, σκεφτείτε περισσότερες λεπτομέρειες το περιεχόμενο αυτού του καταλόγου:

  1. App – Ταπετσαρία συστήματος Τυπικές εφαρμογές (Ημερολόγιο, σημειωματάριο, SMS) είναι σε αυτόν τον φάκελο.
  2. Ο κάδος περιλαμβάνει εκτελέσιμα αρχεία και συνδέσμους.
  3. Build.prop περιέχει έναν τεράστιο αριθμό ρυθμίσεων στο τηλέφωνο, για παράδειγμα, όσο το έργο του αισθητήρα καθυστερεί αφού κάνετε κλικ, ποια είναι η πυκνότητα οθόνης και η άλλη.
  4. Γραμματοσειρές – Πληροφορίες για όλες τις γραμματοσειρές μετοχών που υποστηρίζονται στο τηλέφωνο.
  5. Πλαίσιο – το μόνο που είναι απαραίτητο για τη διασύνδεση, ιδίως εικονίδια, κουρτίνες και άλλα γραφικά στοιχεία.
  6. LIB – Βιβλιοθήκη εφαρμογών.
  7. Media – όλα Τυπικές μελωδίες και ήχους (ξυπνητήρι, ειδοποιήσεις σε SMS, καλέστε μελωδίες).
  8. Το TTS περιλαμβάνει γλωσσικά πακέτα.

  Έγγραφα – ένας φάκελος στον οποίο μπορεί να εντοπιστεί μια ποικιλία εγγράφων, ιδιαίτερα files format.doc i.pdf. Εάν το περιεχόμενο του φακέλου δεν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να το διαγράψετε.

  Bluetooth – Περιέχει όλα τα αρχεία που λήφθηκαν από τη συσκευή μέσω Bluetooth. Εάν δεν υπάρχουν σημαντικά δεδομένα σε αυτό, αφαιρείται χωρίς προβλήματα. Μπορεί να βρίσκεται όχι μόνο στην εσωτερική μνήμη, αλλά και στην κάρτα SD. recommended by Black LatteΔοκιμάστε αυτό (απόψε) και το σωματικό λίπος θα λιώσει μακριάΜάθε περισσότερα

  Το DCIM είναι ένας ειδικός κατάλογος για την αποθήκευση φωτογραφιών που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική μηχανή smartphone σας. Κατά κανόνα, περιλαμβάνει ένα τμήμα κάμερας στο οποίο βρίσκονται όλες οι φωτογραφίες. Εάν δεν υπάρχει φωτογραφία για εσάς στο τηλέφωνο, μπορεί να διαγραφεί. Τμήματα όπως εικόνες, εικόνες, ήχος, μουσική (ελλείψει σημαντικών αρχείων μέσα) μπορούν επίσης να διαγραφούν.

  Μέθοδοι απομάκρυνσης

  Πώς μπορώ να διαγράψω έναν συγκεκριμένο φάκελο; Ο πρώτος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε τις τυποποιημένες λειτουργίες. Για αυτό χρειάζεστε:

  Χάστε 26 κιλά, χάρη στο παράξενο τέχνασμα του 1930Mibiomi PatchesΑφαιρεί 10 κιλά σε 10 ημέρες. Ξεπλένει το λίπος από τον οργανισμόMibiomi Patches

  Σημειώστε ότι Τυποποιημένα μέσα Μην εμφανίζετε όλους τους διαθέσιμους φακέλους και αρχεία, καθώς συχνά τα αρχεία συστήματος είναι κρυμμένα. Δείτε ότι ο καθένας θα βοηθήσει οποιοδήποτε τρίτο μέρος διαχείριση αρχείωνΓια παράδειγμα, το πρόγραμμα «ES αγωγό». Κατεβάστε το μπορείτε στο κατάστημα Google Play.. Η εφαρμογή υποδηλώνει Ευρείες ευκαιρίες. Με αυτό, μπορείτε να δείτε τους διαθέσιμους φακέλους, καθώς και να διαγράψετε μερικά από αυτά. Για αυτό χρειάζεστε:

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η απομάκρυνση Φάκελοι συστήματος Είναι αδύνατο, δεδομένου ότι ο χρήστης έχει περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης. Μπορείτε να τα διαγράψετε μόνο λαμβάνοντας ειδικά δικαιώματα superuser (ανάλογο σε παράθυρο – διαχειριστής).

  Σε επαφή με

  Εισαγωγή

  Επικοινωνία με τα φόρουμ και είναι ένας επιμελητής πολλών θεμάτων, συναντώνται συχνά μια πλήρη έλλειψη κατανόησης των αρχαρίων σχετικά με τη συσκευή Android. «Λοιπόν, γιατί το ξέρετε αυτό στο συνηθισμένο χρήστη;» – Θα πείτε. Και εδώ συμφωνώ μαζί σας, ζητώντας την επερχόμενη ερώτηση: «Γιατί λοιπόν, τότε ο συνηθισμένος χρήστης ανεβαίνει στο συντρίμμα του υλικολογισμικού, πρόσβαση ριζώνΚαι το σύστημα συστέλλει, χωρίς να καταλάβει τίποτα; «. Ήταν αυτό που συναντήθηκε για να γράψω αυτό το άρθρο στο οποίο θα προσπαθήσω, μια συνηθισμένη και κατανοητή γλώσσα, μεταφέρετε πολύπλοκα πράγματα.

  Το υλικό κατευθύνεται κυρίως συνηθισμένοι χρήστες. Ως εκ τούτου, συμπιεσμένες και επιφανειακές πληροφορίες θα παρουσιαστούν εδώ χωρίς τεχνική εμβάθυνση και αποχρώσεις.

  1. Τμήματα εσωτερικής μνήμης.
  2. Bootloader., ανάκτηση., adb.καιΓρήγορη μπότα.
  3. Μέσα στο σύστημα.
  4. Ρίζα.

  recommended by Mibiomi PatchesΑφαιρεί 10 κιλά σε 10 ημέρες. Ξεπλένει το λίπος από τον οργανισμόΜάθε περισσότερα

  1. Τμήματα εσωτερικής μνήμης

  Η εσωτερική μνήμη της συσκευής στο Android χωρίζεται σε διάφορους λογικούς δίσκους (τμήματα).

  Θα δώσω μόνο το κύριο:

  Bootloader. – Εδώ είναι ένα firmware (bootloader), το οποίο σας επιτρέπει να εκτελέσετε το λειτουργικό σύστημα, την ανάκτηση και άλλους τρόπους υπηρεσίας.

  Ανάκτηση. – Όπως φαίνεται από το όνομα, είναι εγκατεστημένο εδώ Μενού Μηχανικού Ανάκτηση ή απλά ανάκτηση.

  Μπότα – Η καρδιά του Android OS, υπάρχει ρυθμίσεις και μνήμη ελέγχου πυρήνα, οδηγού και επεξεργαστή.

  Σύστημα. – ένα τμήμα συστήματος στο οποίο όλα τα απαραίτητα για Το Android λειτουργεί OS, αρχεία, είναι σαν Φάκελος των Windows Στο δίσκο σας με: \\ (εδώ και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσω μια ένωση με το OSΠαράθυρα) Χάστε 26 κιλά, χάρη στο παράξενο τέχνασμα του 1930Mibiomi PatchesΑφαιρεί 10 κιλά σε 10 ημέρες. Ξεπλένει το λίπος από τον οργανισμόMibiomi Patches

  Δεδομένα. – Τμήμα για την εγκατάσταση εφαρμογών και αποθήκευσης των δεδομένων τους. (ΠρόγραμμαΑρχεία.)

  Χρήστης. – Αυτή είναι όλη η διάσημη SDCARD ή, απλά τοποθετήστε, τοποθετήστε το κάτω μέρος Προσαρμοσμένα αρχεία (Τα αρχεία μου).Εδώ πρέπει να κάνω μια υποχώρηση, γιατί Η τοποθέτηση αυτής της ενότητας έχει πολλές επιλογές:

  • Το τμήμα απουσιάζει στην εσωτερική μνήμη και αντ ‘αυτού χρησιμοποιείται Εξωτερική αποθήκευση – Η πιο δημοφιλής επιλογή. (Εικ.1)
  • Σε συσκευές με ενσωματωμένη μεγάλη μνήμη, αυτή η ενότητα θεωρείται ωςΚάρτα SD , αλλά Εξωτερική κάρτα. η μνήμη θεωρείται ωςΚάρτα SD 2 ήextsd. (Μπορεί να υπάρχουν άλλες επιλογές ονόματος). Συνήθως εμφανίζεται σε συσκευές μεΑνδροειδής 3.2. (Εικ.2 Επιλογή 1)
  • Αυτή η επιλογή ήρθε να αντικαταστήσει την προηγούμενη επιλογή, μαζί με το Android 4.0. ΕνότηταΧρήστης. Αντικατέστησε το φάκελοΜεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Στο τμήμαΔεδομένα. Αυτό που επέτρεψε να χρησιμοποιήσετε ολόκληρη τη μνήμη που είναι διαθέσιμη στον χρήστη για να εγκαταστήσετε προγράμματα και αποθήκευση δεδομένων και όχι τον αριθμό που ο κατασκευαστής μας έχει διαθέσει. Με άλλα λόγιαΚάρτα SD καιΔεδομένα. είναι ένα σύνολο. (Εικ. 2 Επιλογή 2)

  Εικ. 2

  2. Bootloader Ανάκτηση adb i. Γρήγορη μπότα.

  Τώρα, όταν γνωρίζουμε τι και πού βρίσκεται, ας δούμε τι είναι εκεί.

  Ας ξεκινήσουμε από τον S. Bootloader.. Αυτός είναι ένας bootloader που τρέχει Android, ανάκτηση κ.λπ. Όταν πιέζουμε το κουμπί τροφοδοσίας, ο bootloader ξεκινά και αν δεν υπάρχουν πρόσθετες εντολές (πλήκτρα σύσφιξης), ξεκινά τη φόρτωση μπότα. Εάν ο συνδυασμός κλειδιού (κάθε συσκευή έχει δική της), ξεκινά, ανάλογα με την εντολή, την ανάκτηση, το γρήγορο ή το apx. Στο παρακάτω σχήμα, φαίνεται σαφώς ότι ξεκινάει Bootloader. Και ως διασυνδεδεμένα τμήματα.

  Εικ. 3.

  Όπως φαίνεται από το σχήμα αριθ. 3, ενότητα Ανάκτηση. Δεν επηρεάζει τη λήψη του λειτουργικού συστήματος Android, αλλά γιατί αυτό απαιτείται; Ας προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε.

  Ανάκτηση. (ανάκτηση) Στην πραγματικότητα, είναι ένα μικρό βοηθητικό πρόγραμμα στον πυρήνα του Linux και φορτώνεται ανεξάρτητα από το Android. Η τακτική λειτουργικότητά του δεν είναι πλούσια: μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ή να ενημερώσετε το υλικολογισμικό (εκ των προτέρων κατεβάσειΚάρτα SD). Αλλά, χάρη στους τεχνίτες των ανθρώπων, έχουμε τροποποιήσει την ανάκαμψη μέσω των οποίων μπορείτε να εγκαταστήσετε την τροποποίηση (Castomny) Firmware, ρυθμίστε το Android, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και πολλα ΑΚΟΜΑ. Η παρουσία ή η απουσία ανάκτησης, καθώς και η έκδοση του δεν επηρεάζουν την απόδοση του λειτουργικού συστήματος Android (υψηλά Συχνή ερώτηση σε φόρουμ). recommended by Mibiomi PatchesΑφαιρεί 10 κιλά σε 10 ημέρες. Ξεπλένει το λίπος από τον οργανισμόΜάθε περισσότερα

  Ιδιαίτερα οι προσεκτικοί αναγνώστες θα μπορούσαν να παρατηρήσουν Εικ. 3. Μερικοί Γρήγορη μπότα.. Αυτή είναι μια διασύνδεση για εργασία απευθείας με εσωτερικές ενότητες μνήμης με Γραμμή εντολών. Μέσω αυτού μπορείτε να αναβοσβήνετε ανάκτηση, πυρήνα ή Νέα έκδοση υλικολογισμικό ή μορφή (Διαγράψτε όλες τις πληροφορίες) Ένα ή ένα άλλο τμήμα.

  Δεδομένου ότι μιλάμε για διεπαφές, θέλω να πω για ένα άλλο, αρκετά διάσημο, – adb. (Ανδροειδήςdebug.Γέφυρα) . Αυτό είναι το λεγόμενο λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτωνκαι ονομάζεται έτσι κανένα ατύχημα – μέσω αυτού μπορείτε να παρακολουθείτε το έργο ως το σύστημα στο σύνολό του και Ξεχωριστές εφαρμογές. Αλλά αυτό δεν είναι όλα, με τη βοήθεια adb. μπορείς να το πάρεις πλήρης πρόσβαση στο σύστημα αρχείων συσκευής και αλλάξτε τα αρχεία συστήματος ή να τραβήξετε έξω Σημαντικές πληροφορίεςΌταν η συσκευή σας είναι κρεμασμένη στη λήψη. Όλες οι λειτουργίες Λειτουργίες εντοπισμού σφαλμάτων Δεν θα περιγράψω γιατί Ο στόχος μου να μεταφέρω τις συνολικές πληροφορίες και όχι Λεπτομερής ανασκόπηση Σχετικά με τις λειτουργίες μιας λειτουργίας ή άλλης λειτουργίας.

  3. Εσωτερικό σύστημα

  Έχοντας κατανοηθεί με τη θεωρία, ας ξεκινήσουμε το λειτουργικό σύστημα Android.

  Πατήστε το κουμπί λειτουργίας – ξεκινά Bootloader.Που φορτώνει Πυρήνας (εκκίνηση), με τη σειρά του, εγκαινιάζει Σύστημα (Σύστημα), καλά, και φορτώνει ήδη προγράμματα (Δεδομένα) και χώρο χρήστη (χρήστης). ( Εικ.3)Χάστε 26 κιλά, χάρη στο παράξενο τέχνασμα του 1930Mibiomi PatchesΑφαιρεί 10 κιλά σε 10 ημέρες. Ξεπλένει το λίπος από τον οργανισμόMibiomi Patches

  Και τώρα ας πάμε στον ριζικό κατάλογο και να δούμε το εσωτερικό του ίδιου του Android OS:

  Σε αυτό το σχήμα, οδηγήθηκα μόνο στην εξοικείωση, τον κατάλογο. Στην πραγματικότητα, είναι πολύ μεγαλύτεροι και επισκόπηση μόνο ένα φάκελο Σύστημα.Θα χρειαστεί ένα ολόκληρο άρθρο.

  Και έτσι φάκελο Δεδομένα.. Πώς μπορείτε να μαντέψετε από το όνομα, είναι κάπως συνδεδεμένο με τα δεδομένα, αλλά με τι; Ναι, σχεδόν με όλους, είναι δεδομένα σχετικά με το συγχρονισμό και τους λογαριασμούς, τους κωδικούς πρόσβασης σε σημεία Πρόσβαση στο WiFi. και τις ρυθμίσεις VPN και ούτω καθεξής. Μεταξύ άλλων, μπορείτε να ανιχνεύσετε φακέλους. Εφαρμογή., Δεδομένα. και dalvikΚρύπτη.– Εξετάστε το σκοπό τους:

  • Εφαρμογή.– Εγκαθίστανται εδώ προγράμματα και παιχνίδια.
  • Δεδομένα.– Εδώ είναι οι εφαρμογές, οι ρυθμίσεις τους, οι προμήθειες παιχνιδιών και άλλες πληροφορίες.
  • dalvikΚρύπτη.– περιοχή μνήμης cache για τον Dalvik. Το Dalvik είναι μια εικονική μηχανή Java που αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία προγραμμάτων που έχουν * .apk επέκταση. Προκειμένου να καταστεί η έναρξη των προγραμμάτων ταχύτερα – δημιουργείται η κρυφή μνήμη τους.

  Ντοσιέ Σύστημα. Αποθηκεύει τα δεδομένα συστήματος και όλα όσα χρειάζεστε για να εργαστείτε. Ας δούμε ορισμένους από αυτούς τους φακέλους:

  • Εφαρμογή.– Εδώ βρίσκονται Εφαρμογές συστήματος (SMS, τηλέφωνο, ημερολόγιο, ρυθμίσεις κ.λπ.), καθώς και εφαρμογές που εγκατασταθούν από τον κατασκευαστή της συσκευής (widgets, ζωντανές ταπετσαρίες κ.λπ.).
  • γραμματοσειρές.– γραμματοσειρές συστήματος
  • Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ– Περιέχει τυποποιημένες μελωδίες κλήσης, ειδοποιήσεις, ξυπνητήρι και ήχοι διεπαφής, καθώς και animation εκκίνησης (bootanimation)
  • Χτίζω. Στήριγμα.– Αυτός ο φάκελος αναφέρεται, σχεδόν πρώτος, σε συνομιλίες και άρθρα σχετικά με τη διαμόρφωση λεπτού συστήματος. Περιέχει τεράστιο αριθμό ρυθμίσεων, όπως πυκνότητα οθόνης, καθυστέρηση αισθητήρα προσέγγισης, έλεγχο WiFi, όνομα συσκευής και κατασκευαστής συσκευών και πολλές άλλες παραμέτρους.

  4. Ρίζα

  Για να μάθετε τι είδους φάκελο είναι καλό, αλλά είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι;

  – Ναί! Αλλά απαιτούνται δικαιώματα Σούπερ χρήστης (ρίζα) Ή, εάν πραγματοποιήσετε μια αναλογία με το διαχειριστή των Windows. Αρχικά, όλες οι συσκευές στο Android πηγαίνουν χωρίς ρίζα Δικαιώματα για τον τελικό χρήστη, δηλ. Αγοράζοντας μια συσκευή, δεν είμαστε ένας πλήρης ιδιοκτήτης. Αυτό γίνεται ώστε να προστατεύεται από κακόβουλα προγράμματαΚαι από τον ίδιο τον χρήστη – μετά από όλα, σε unept χέρια, η πλήρης πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να οδηγήσει στον «θάνατο» του λειτουργικού συστήματος και την επακόλουθη ανάγκη αναβοσβήνει τη συσκευή. recommended by Black LatteΚαλύτερη διατροφή για τους τεμπέληδες! Μέχρι -17 κιλά σε 3 εβδομάΜάθε περισσότερα

  «Λοιπόν, ποιο είναι το όφελος ενός τέτοιου επικίνδυνου πράγμα;» – εσύ ρωτάς

  Τώρα θα πω:

  • Δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και την αποκατάστασή τους μετά από υλικολογισμικό ή τυχαία διαγραφή.
  • Λεπτό σύστημα ρύθμισης χειροκίνητα ή χρησιμοποιώντας ειδικά προγράμματα.
  • Αφαίρεση εφαρμογών συστήματος, μελωδίες, ταπετσαρία κ.λπ.
  • Η αλλαγή ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ Os. (Για παράδειγμα, εμφανίζοντας το φορτίο της μπαταρίας σε ποσοστό)
  • Προσθήκη λειτουργικού (υποστήριξηΕΝΑ Δhoc.δίκτυα, για παράδειγμα)

  Αυτή η λίστα μπορεί να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά νομίζω ότι αυτά τα παραδείγματα θα είναι αρκετά για να αντιπροσωπεύουν τις δυνατότητες και το γεωγραφικό πλάτος της χρήσης των προνομίων ρίζας.

  – Είναι όλα υπέροχα, αλλά τώρα οποιοδήποτε πρόγραμμα θα έχει πρόσβαση στην «καρδιά» των λειτουργιών και τα δεδομένα μου;

  – Δεν. Εσείς ο ίδιος αποφασίζετε να επιλύσετε, σε κάποιο είδος εφαρμογής, πάρτε πρόσβαση root, ή όχι. Για να το κάνετε αυτό, υπάρχει ένα πρόγραμμα superuser ή η προηγμένη αδελφή Supersu. Χωρίς αυτό το πρόγραμμα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η ρίζα.

  Επίλογος

  Όπως μπορείτε να δείτε, το Android δεν είναι τόσο δύσκολο. Ελπίζω μετά την ανάγνωση του άρθρου, μάθατε κάτι νέο ή λάβατε μια απάντηση σε μεγάλο χρονικό διάστημα ενδιαφέρονται.

  Μιλάμε στη συνάντηση στα σχόλια

  Οι διαχειριστές αρχείων Android μπορούν να είναι ένα βολικό εργαλείο για την οργάνωση αποθήκευσης δεδομένων στο smartphone σας, αλλά η ίδια η δομή του Android (ή η εμφανής απουσία της) από ασυνήθιστη μπορεί να φαίνεται κάπως συγκεχυμένη. Τα δεδομένα, οι εικόνες, η μουσική – και η πρόσβαση σε αυτό από ένα ριζικό φάκελο είναι μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση της ιεραρχικής δομής από ό, τι οι χρήστες υπολογιστών και ο Mac συνηθίζουν και αυτή η προσέγγιση δίνει στους χρήστες πολύ περισσότερες ευκαιρίες από το iOS.

  Στο Android, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε βαθιά κρυμμένα αρχεία συστήματος μέσω του συνήθους διαχειριστή αρχείων ή χρησιμοποιώντας μια σύνδεση υπολογιστή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε άλλο αρχείο από την ιδιοτροπία σας. Ας δούμε πώς οργανώνονται οι τυπικοί φακέλοι στη μνήμη της συσκευής, για την οποία χρειάζονται και τι μπορείτε να διαγράψετε και τι δεν είναι.

  Συσκευές ιεραρχίας μνήμης στο Android

  Δεδομένου ότι το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο Linux, στο τηλέφωνό σας σύστημα αρχείων Επίσης οργανωμένη στην αρχή του Linux. Σε αυτό το σύστημα, κάθε συσκευή έχει έξι σημαντικά τμήματα: εκκίνηση, σύστημα, ανάκτηση, δεδομένα, προσωρινή μνήμη και χάσετε. Καρτέλλες microsd μνήμη έχουν επίσης τη δική τους ιεραρχία μνήμης. Οι συσκευές που μεταφέρουν στο πλοίο Android 7.0 Nougat ήταν σε θέση να ενημερώνονται συνεχώς λόγω του γεγονότος ότι τμήμα συστήματος Το δεύτερο και ένα από αυτά δημιουργείται στο παρασκήνιο ενημερώνεται και όταν εμφανίζεται επανεκκίνηση, η εναλλαγή, επιτρέποντας στο ενημερωμένο σύστημα να κερδίσει.

  Εδώ Σύντομη περιγραφή Τι περιέχεται σε κάθε φάκελο.

  • μπότα – Αυτός ο φάκελος περιέχει τον πυρήνα, Εικονικός δίσκος et αϊ., αυτό είναι που απαιτείται για να κατεβάσετε το τηλέφωνο όταν το ενεργοποιείτε.
  • Σύστημα. – Ο φάκελος συστήματος περιέχει τα αρχεία του λειτουργικού συστήματος (γνωστή και ως εικόνα του συστήματος), η οποία περιλαμβάνει τόσο τη γραφική διεπαφή Android όσο και τις προεγκατεστημένες εφαρμογές.
  • ανάκτηση. – Εναλλακτική δυνατότητα λήψης λειτουργίας, προγράμματα από το φάκελο αποκατάστασης, επιτρέπουν στον χρήστη να κάνει αντίγραφα ασφαλείας άλλων φακέλων και να τα αποκατασταθούν.
  • Δεδομένα. – Ο φάκελος δεδομένων εξοικονομεί πληροφορίες χρήστη από τις επαφές και τα μηνύματα σε εφαρμογές και μουσική και εδώ σε αυτή την ενότητα έχετε πρόσβαση μέσω του προγράμματος περιήγησης αρχείων. Μετά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αυτή η ενότητα διαγράφεται.
  • Κρύπτη. – Τα καταστήματα Android χρησιμοποιούνται συχνά δεδομένα και εξαρτήματα εφαρμογών εδώ. Αυτή η ενότητα μπορεί να διαγραφεί για την εξάλειψη ορισμένων προβλημάτων και αποκατασταθεί αυτόματα και ενημερώνεται με το χρόνο.
  • Διάφορα – Αυτή η ενότητα περιέχει άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του συστήματος, όπως διαμόρφωση USB, ρυθμίσεις δικτύου του χειριστή σας και άλλες ρυθμίσεις υλικού που βρίσκονται μέσα Γραφική διασύνδεση Που εμφανίζονται με τη μορφή διακόπτη on / off.

  Χωρίς ρίζα δικαιώματα, οι χρήστες Android μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στην ενότητα με τα δεδομένα που σας ανοίγουν όταν συνδέετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας ή χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης αρχείων. Εάν η μνήμη του τηλεφώνου σας μπορεί να επεκταθεί χρησιμοποιώντας μια κάρτα, η μνήμη της κάρτας περιλαμβάνεται επίσης σε αυτή την ενότητα με τα διαθέσιμα δεδομένα μέσω ενός υπολογιστή ή του προβολέα αρχείων.

  Συνήθως έχετε πρόσβαση μόνο στα δεδομένα των εφαρμογών που αποθηκεύονται στην ενότητα Δεδομένα χρήστη. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπόλοιπη μνήμη, θα χρειαστείτε τα ρίζα

  Εφαρμογές και φακέλους στο τμήμα δεδομένων

  Έτσι, οι βασικοί φακέλοι πέταξαν με μια ματιά, σημειώσαμε ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε αρχεία εκκίνησης, αρχεία αποκατάστασης και ή στο σύστημα Αρχεία AndroidΌταν προβάλλουμε απλά τα αρχεία χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης. Από ό, τι ακολουθεί το συμπέρασμα της παρηγοριάς: είναι αδύνατο να πάρετε μόνο και να αναγκάσει το σύστημα να καταρρεύσει με τις ενέργειές σας. Μια εντελώς διαφορετική κατάσταση συμβαίνει όταν έχετε τα ριζώματα. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με αυτό που αποθηκεύεται σε αυτή την ενότητα, πρέπει να είστε πιο ανενεργοί: Ορισμένες εφαρμογές Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα οποία αποθηκεύονται εδώ, και η μετακίνηση ή η αφαίρεση τους μπορεί να συνεπάγεται μια ασταθής λειτουργία του συστήματος.

  Τώρα ας δούμε τι είναι στην ενότητα δεδομένων στη συσκευή σας. Προκειμένου να είναι δυνατή αυτή, στα τηλέφωνα Android, Marshmallow ή Nougat εκδόσεις έχουν το δικό του διαχειριστή αρχείων, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε ολόκληρο το τμήμα. Αυτή η επιλογή μπορεί να βρεθεί στο μενού διαμόρφωσης-συσσωρευτή. Μια σειρά συσκευών ηλικίας android εκδόσεις Μπορεί να έχει και μπορεί να μην έχει τον δικό τους διαχειριστή αρχείων εξαρτάται από τον κατασκευαστή.

  Εναλλακτικά, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες εφαρμογές τρίτου μέρους Play Store.που εκτελούν τον ίδιο ρόλο, όπως ο εξερευνητής του αρχείου FX ή ο συνολικός διοικητής.Χάστε 26 κιλά, χάρη στο παράξενο τέχνασμα του 1930Mibiomi PatchesΑφαιρεί 10 κιλά σε 10 ημέρες. Ξεπλένει το λίπος από τον οργανισμόMibiomi Patches

  Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα αρχεία σας από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας σύνδεση USB. Αξίζει να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε λειτουργία MTP (μετάδοση αρχείων), ώστε να μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία σας.

  Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη μνήμη της συσκευής σας χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή ή απευθείας μέσω ενός προγράμματος περιήγησης αρχείων.

  Εάν έχετε την αίσθηση ότι η μνήμη της συσκευής φαίνεται υπερπληθυσμένη και πάρα πολύ φακέλους, κοιτάξτε τους. Θα δείτε πολλούς φακέλους που σχετίζονται με εφαρμογές, ίσως ακόμη και υπολείμματα από αυτές τις εφαρμογές που έχετε ήδη διαγράψει. Κατά κανόνα, δεν είναι καλύτερο να αγγίξετε τους φακέλους εφαρμογής, αλλά αν θυμηθείτε ότι η εφαρμογή έχει διαγραφεί και ο φάκελος παραμένει από αυτό, δεν θα την προκαλέσει να αφαιρέσει τη βλάβη. Πιθανότατα, είναι άδειο ή υπάρχουν ορισμένα άχρηστα αρχεία καταγραφής σε αυτό.

  Ακόμα κι αν δεν εγκαταστήσατε Μεγάλος αριθμός Εφαρμογές, από προεπιλογή, αυτή η ενότητα με τα δεδομένα χρήστη ενδέχεται να περιέχει έναν αριθμό φακέλων – οι επαφές σας αποθηκεύονται, μουσική, εικόνες και οτιδήποτε άλλο. Εδώ είναι οι κύριοι φακέλοι που δεν σχετίζονται με Εφαρμογές τρίτωνπου μπορείτε να βρείτε.

  • Ανδροειδής – Αυτός είναι ο τόπος όπου οι εφαρμογές και τα δεδομένα αποθηκεύονται από προεπιλογή. Αυτός ο φάκελος δεν συνιστάται να διαγράψετε αν δεν θέλετε να χάσετε δεδομένα εφαρμογής. Η διαγραφή αυτού του φακέλου μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εργασία μερικών από αυτά.
  • Συναγερμοί, ringtones, ειδοποιήσεις – Όπως μπορείτε να δείτε από τα ονόματα, τα αρχεία ήχου αποθηκεύονται σε αυτούς τους φακέλους για ξυπνητήρι, ringtones και ειδοποιήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο προεπιλεγμένες όσο και εφαρμογές τρίτου μέρους.
  • Χαρτόνι. – Εδώ είναι τα δεδομένα για μια σειρά εφαρμογών VR και εάν δεν υπάρχει, παραμένει άδειο.
  • Dcim – Υπάρχουν φωτογραφίες που κάνατε με την κύρια εφαρμογή κάμερας. Μπορείτε επίσης να δείτε έναν τέτοιο φάκελο και επάνω microSD χάρτη.Εάν διατηρείτε φωτογραφίες και σε αυτό.
  • Λήψεις. «Είναι όλα όσα κατεβάζετε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, για παράδειγμα, σε Chrome ή Firefox.
  • Εικόνες, Μουσική, Ταινίες, Βίντεο – Αυτά είναι φακέλοι που χρησιμοποιούνται από προεπιλογή από τα μέσα σας. Ορισμένες εφαρμογές σας επιτρέπουν να αντιστοιχίσετε άλλους φακέλους, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του Media Player θα χρησιμοποιήσει αυτούς τους καταλόγους από προεπιλογή. Τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται συχνότερα στον φάκελο εικόνας.
  • Podcasts. – Αυτός ο φάκελος χρησιμοποιείται από μια σειρά εφαρμογών για να χωριστούν τα podcasts από τα υπόλοιπα. Μουσικά αρχεία. Εάν δεν χρησιμοποιείτε εφαρμογές για ακρόαση podcasts, θα είναι κενή.

  Έτσι, τι φακέλους μπορώ να διαγραφούν (ή χρειάζομαι);

  Δεν είστε σίγουροι – μην διαγράψετε. Αυτό ισχύει για όλους τους φακέλους εφαρμογής και δεν πρέπει να τα αγγίζετε, εκτός εάν γνωρίζετε ακριβώς τι θέλετε να κάνετε. Προσθέστε και διαγράψτε τα αρχεία από οποιονδήποτε φακέλους από τα μέσα είναι απολύτως ασφαλή, αλλά προσπαθήστε να εισαγάγετε τη σειρά της τάξης να μην κατεδαφίσετε το ίδιο το φάκελο. Αν δείτε ότι ο φάκελος είναι άδειος, για παράδειγμα, δεν υπάρχει τίποτα στον φάκελο συναγερμών, ίσως να νομίζετε ότι δεν το χρειάζεται. Αλλά, από την άλλη πλευρά, ο φάκελος δεν παίρνει μεγάλο χώρο. Και ίσως θα χρειαστεί οποιαδήποτε εφαρμογή στη συνέχεια, πρέπει να το διαγράψετε;

  Με την πάροδο του χρόνου, η ενσωματωμένη μνήμη της συσκευής σας θα περιέχει πολύ περισσότερους φακέλους από ό, τι αναγράφεται παραπάνω. Θα εγκαταστήσετε και θα διαγράψετε έναν αυξανόμενο αριθμό εφαρμογών. Επομένως, ποτέ δεν θα βλάψει τη σειρά στη συσκευή σας, εκτός από το ότι σπάνια μετακινείτε τα αρχεία στο τηλέφωνό σας, κατεβάστε και διαγράψτε τα. Και επίσης, διαγραφή Αδειος φάκελος Δεν σας απαλλάσσει Πρόσθετο μέρος στο μυαλό. Έτσι, αν θέλετε να κερδίσετε ένα μέρος, είναι καλύτερο να δείτε τι μπορείτε να διαγράψετε περιττές εφαρμογές / ταινίες που δεν θα αναθεωρηθούν κλπ.

  Τώρα που έχετε λάβει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα αυτού που αποθηκεύεται αυτός ο φάκελος στη μνήμη της συσκευής σας, θα είστε ευκολότερο να διαχειριστείτε τα αρχεία σας, χωρίς να φοβόμαστε «να κάνετε κάτι λάθος».

  • / – Ο ριζικός φάκελος.
  • / bin. – Φάκελος που περιέχει εκτελέσιμα αρχεία και συνδέσμους σε εκτελέσιμα αρχεία. Τα εκτελέσιμα αρχεία είναι προγράμματα που ξεκινούν κατά την έναρξη του συστήματος, καθώς και τα πιο απαραίτητα προγράμματα διαθέσιμα για όλους. Παράδειγμα: ls, mount, pwd, unzip.
  • / Δεδομένα. – Φάκελος με δεδομένα σχετικά με συγχρονισμό και λογαριασμούς, κωδικούς πρόσβασης σε σημεία πρόσβασης WiFi και Ρυθμίσεις VPN, και τα λοιπά.
  • / Δεδομένα / εφαρμογή – Φάκελος που περιέχει Εγκατεστημένο λογισμικό και παιχνίδια.
  • / Δεδομένα / Δεδομένα – Φάκελος που περιέχει εφαρμογές, τις ρυθμίσεις τους, τους δειγματοληψία παιχνιδιών και άλλες πληροφορίες.
  • / Δεδομένα / Dalvik-cache – περιοχή μνήμης cache για τον Dalvik. Το Dalvik είναι μια εικονική μηχανή Java που αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία προγραμμάτων που έχουν * .apk επέκταση. Προκειμένου να καταστεί η έναρξη των προγραμμάτων ταχύτερα – δημιουργείται η κρυφή μνήμη τους.
  • / dev. – Φάκελος που περιέχει αρχεία Διάφορες συσκευέςτόσο πραγματικές όσο και εικονικές, καθώς και αυτές οι συσκευές που δεν είναι, αλλά που θα μπορούσαν να είναι.
  • / και τα λοιπά. – Φάκελος που περιέχει Αρχεία διαμόρφωσηςΧρησιμοποιείται κατά τη φόρτωση του λειτουργικού συστήματος και κατά τη διάρκεια του έργου διαφόρων προγραμμάτων.
  • / lib – Ένας φάκελος που περιέχει βιβλιοθήκες των λειτουργιών που απαιτούνται για διάφορα προγράμματα και μεταγλωττιστές της γλώσσας C, καθώς και οι μονάδες (προγράμματα οδήγησης συσκευών) που συνδέονται με τον πυρήνα.
  • / Lib / modules / – Μονάδες που περιέχουν φάκελο (προγράμματα οδήγησης συσκευών) που έχουν επέκταση .ko.. Αυτός ο φάκελος περιέχει υποφακέλους που συμπίπτουν με τις εκδόσεις πυρήνα (για παράδειγμα, 2.6.32.9-προεπιλογή), οι οποίες εγκαταστάθηκαν στο σύστημα. Δηλαδή, κάθε έκδοση του πυρήνα έχει το δικό της σύνολο μονάδων. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να δώσετε προσοχή σε αυτό. Συχνά, κατά την κατάρτιση πυρήνων, ξεχνούν να αλλάξουν την έκδοση, ο νέος πυρήνας κατά τη φόρτωση χρησιμοποιεί τις προηγούμενες μονάδες έκδοσης και το σύστημα δεν φορτώνεται. Η τρέχουσα έκδοση του πυρήνα μπορεί να βρεθεί στην εντολή Απελευθερώστε το.Η επιστρεφόμενη έκδοση συμπίπτει απαραίτητα με το όνομα ενός από τους φακέλους σε / lib / modules /.
  • / Mnt. – Περιέχει φακέλους για προσωρινά τοποθετημένα συστήματα αρχείων.
  • / proc. – Εικονικός φάκελος που περιέχει όλες τις λεπτομέρειες Σύστημα Android, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων του πυρήνα, των διαδικασιών και των παραμέτρων διαμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ο φάκελος / Proc περιγράφεται σε ξεχωριστό άρθρο.
  • / sbin. – Ένας φάκελος που περιέχει εκτελέσιμα αρχεία προγράμματος που έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχουν το ίδιο το σύστημα. Παράδειγμα: ifconfig , Ο άνθρωπος, ο Mdev, vconfig .
  • / Κάρτα SD – Φάκελος που περιέχει αρχεία και φακέλους στην κάρτα μνήμης SD (εάν είναι εγκατεστημένη).
  • / Sys. Ένας φάκελος που περιέχει την πραγματική διαμόρφωση του συστήματος επί του παρόντος. / Sys. Πολύ στενά συνδεδεμένο με udev Εάν συνδέετε (αποσυνδέστε) συσκευές, περιεχόμενο καταλόγου / Sys. Δυναμικά αλλαγή. Μπορείτε να δείτε το παράδειγμα. Ακολουθήστε την εντολή lS / SYS / BUS / USB / Συσκευές / Για να δείτε τις τρέχουσες συσκευές USB στο σύστημα. Τώρα συνδέστε τη μονάδα flash και εκτελέστε την εντολή lS / SYS / BUS / USB / Συσκευές / πάλι. Θα δείτε ότι τώρα οι συσκευές έχουν γίνει περισσότερο.
  • / Σύστημα – Ο φάκελος (προεπιλογή είναι κρυμμένος), που περιέχει αρχεία συστήματος και φακέλους με δεδομένα και όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος Android.
  • / System / app – Φάκελος που περιέχει εφαρμογές συστήματος (SMS, τηλέφωνο, ημερολόγιο, ρυθμίσεις κ.λπ.), καθώς και εφαρμογές που εγκαθίστανται από τον κατασκευαστή της συσκευής (επώνυμα widgets, ζωντανή ταπετσαρία κλπ.).
  • / Σύστημα / γραμματοσειρές – Φάκελος με γραμματοσειρές συστήματος.
  • / Σύστημα / Μέσα – Φάκελος που περιέχει τυποποιημένους μελωδίες κλήσης, ειδοποιήσεις, ξυπνητήρια και ήχους διεπαφής, καθώς και animation εκκίνησης (bootanimation).
  • /System/build.prop. – ένα αρχείο που περιέχει έναν τεράστιο αριθμό ρυθμίσεων, όπως πυκνότητα οθόνης, καθυστέρηση αισθητήρα προσέγγισης, έλεγχο WiFi, όνομα συσκευής και κατασκευαστής συσκευών και πολλές άλλες παραμέτρους.
   
 • lithari 10:37 am on 28/06/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Σπουδαία ανακάλυψη : Πόσιμο νερό από την ατμοσφαιρική υγρασία ολόκληρο το 24ωρο 

  Ερευνητές του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΕΤΗ) της Ζυρίχης, με επικεφαλής έναν Έλληνα μηχανικό της διασποράς, ανέπτυξαν μία καινοτόμο τεχνολογία που επιτρέπει για πρώτη φορά τη συλλογή πόσιμου νερού από την υγρασία της ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου, ακόμη κι όταν ο ήλιος καίει.

  Το πόσιμο νερό είναι σπάνιο σε πολλά μέρη του κόσμου. Οι κοινότητες σε παραθαλάσσιες περιοχές συχνά καταφεύγουν στην αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, κάτι που όμως απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Στα ηπειρωτικά μέρη συνήθως η μόνη διαθέσιμη επιλογή είναι η συμπύκνωση της ατμοσφαιρικής υγρασίας μέσω ψύξης, κάτι που όμως -με τις σημερινές τεχνικές- επίσης απαιτεί πολλή ενέργεια και συχνά μπορεί να γίνει μόνο τη νύχτα.

  Πώς λειτουργεί η εφαρμογή

  Οι ερευνητές του ΕΤΗ, με επικεφαλής τον καθηγητή Θερμοδυναμικής Δήμο Πουλικάκο, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Science Advances», δημιούργησαν μία πρωτοποριακή συσκευή που αφενός ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία αφετέρου αποπέμπει τη δική της θερμότητα,

  =============================================================

  ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ

  • Φίλοι αναγνώστες,
  • ΤΟ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΛΑΓΙΑΖΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΟ. ΕΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΒΟΣΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΝΕΜΕΤΕ !!! =BY=f.b=BOSKO΄=VOSKOS
  • Φίλοι αναγνώστες. Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .
  • Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει. Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .
  • Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :
  • α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας ,
  • ή β) να παραμείνετε, αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο . Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .
  • ΕΠΙΣΗΣ: 1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψεις του άρθρου. 2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.
  • 3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.
  • 4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .
  • 5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.
  • 6.Σκέψης, κρίση, απόψεις, επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας, μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικό οικονομικό κέρδους η εκ Άλου σκοπού, η οικονομικού η μέσο η συκοφαντικής δυσφημίσεως η επιχειρηματικής δυσφημίσεως η προσπάθεια αλλοίωσης η ολικής αλλοίωσης πραγματικών περιστατικών η γεγονότων επί σκοπού παραπλάνησης, H με στόχος το προσωπικό όφελος , η το οποιοδήποτε απορρέων όφελος η κέρδος, μήδε του οικονομικού από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό η αλλοτρίωση  απαξίωση αξιών η θεσμών,  μήδε και Tου προσωπικού η ατομικού συμφέροντος, Μήδε την παράβλεψη η εγκατάλειψη η την  μη πίστη τήρηση επιστημονικών-ιατρικών θεραπειών και οδηγιών επί τοu συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-
  • 7. Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-
  • 8.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  • Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
  • 9.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.- […(( Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (άρθρο 19 παρ. 1, 2) Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψη του χωρίς καμία παρέμβαση. πρέπει να έχει το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης. Aυτό περιλαμβάνει και το δικαίωμα του καθενός να αναζητά, να γράφει και να μεταδίδει οποιεσδήποτε πληροφορία και ιδέες ανεξαρτήτως, ελεύθερη έκφραση της σκέψης ανεξάρτητα από τη λογοκρισία η άδεια, δόγματα. διαφορετικών πεποιθήσεων θρησκειών, κτλ Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για δυσφήμηση, επικρίσεις βωμολοχίες, είναι έγκλημα εναντίον της τιμής του καθενός…))…]
  doylies ixaman kai emis

  =====================================================================

  με αποτέλεσμα να ψύχεται μόνη της (χωρίς την απαίτηση έξωθεν ενέργειας) έως 15 βαθμούς Κελσίου κάτω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Η συσκευή, που διαθέτει μία γυάλινη επιφάνεια με ειδική επικάλυψη από πολυμερές υλικό και στρώματα αργύρου, εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία στο διάστημα, χωρίς αντίστοιχα να απορροφά θερμότητα από την ατμόσφαιρα.

  Στο κάτω μέρος της συσκευής, οι υδρατμοί που συλλέγονται από την ατμόσφαιρα μετατρέπονται σε νερό μέσω συμπύκνωσης. Οι δοκιμές της συσκευής σε πραγματικές συνθήκες (σε μία ταράτσα του ΕΤΗ) έδειξαν ότι μπορεί να παράγει τουλάχιστον διπλάσια ποσότητα νερού την ημέρα σε σχέση με τις καλύτερες υπάρχουσες -σήμερα- τεχνολογίες. Το πιλοτικό σύστημα με γυάλινη επιφάνεια διαμέτρου δέκα εκατοστών παρήγαγε 4,6 χιλιοστόλιτρα νερού καθημερινά. Μεγαλύτερες συσκευές θα παράγουν ασφαλώς περισσότερο νερό. Εκτιμάται ότι είναι εφικτό να παραχθούν έως 0,53 δεκάλιτρα νερού την ώρα ανά τετραγωνικό μέτρο υάλινης επιφάνειας της συσκευής.

  Εκτός από τη μεγάλη αποδοτικότητα, η συσκευή διαθέτει μία καινοτόμα υπερ-υδρόφοβη επικάλυψη που απωθεί το παραγόμενο νερό, το οποίο έτσι συλλέγεται πολύ πιο εύκολα και φθηνότερα από ό,τι με άλλες μεθόδους έως τώρα. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι άλλοι επιστήμονες έχουν -πλέον- την ευκαιρία να αναπτύξουν περαιτέρω τη νέα τεχνολογία ή να τη συνδυάσουν με άλλες μεθόδους, όπως η αφαλάτωση. Ακόμη, είναι δυνατό να αυξηθεί η παραγωγική δυναμικότητά της, καθώς -όπως συμβαίνει με τα φωτοβολταϊκά- είναι δυνατό να τοποθετηθούν στη σειρά πολλές τέτοιες συσκευές παραγωγής νερού, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα μεγάλης κλίμακας.

  Ο κ. Πουλικάκος είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στις ΗΠΑ το 1983. Διετέλεσε καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Ιλινόις και από το 1996 είναι καθηγητής στην πολυτεχνική σχολή ΕΤΗ της Ελβετίας, με την έρευνά του να επικεντρώνεται στη νανοτεχνολογία, στη θερμοδυναμική και σε μία ευρεία γκάμα εφαρμογών.

  Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

  Πηγή : newsbeast.gr

   
 • lithari 1:56 pm on 27/06/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα …eBay Πούλησε πράγματα που δεν χρησιμοποιείς και βγάλε… 

  eBay: Πούλησε πράγματα που δεν χρησιμοποιείς και βγάλε χρήματα [Οδηγός για αρχάριους]

  ebay Techblog

  Άνοιξε λογαριασμό σε Paypal και eBay
  Πρώτο και σημαντικό βήμα είναι να διαθέτεις λογαριασμό στο paypal για να δέχεσαι πληρωμές και να έχεις συνδέσει έναν τραπεζικό λογαριασμό για να μεταφέρεις τα χρήματα των παραγγελιών σου.Μέσω του paypal γίνονται όλες οι συναλλαγές εξασφαλίζοντας έτσι απόλυτη ασφάλεια τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή.Εάν δεν επιθυμείς να συνδέσεις κάποιον τραπεζικό λογαριασμό,αν και δεν υπάρχει λόγος μπορείς τα διαθέσιμα χρήματα σου να τα χρησιμοποιείς για τις διαδικτυακές αγορές σου τόσο από το eBay αλλά και σε όλα τα καταστήματα που δέχονται πληρωμές μέσω paypal.

  =============================================================

  ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ

  • Φίλοι αναγνώστες,
  • ΤΟ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΛΑΓΙΑΖΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΟ. ΕΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΒΟΣΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΝΕΜΕΤΕ !!! =BY=f.b=BOSKO΄=VOSKOS
  • Φίλοι αναγνώστες. Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .
  • Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει. Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .
  • Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :
  • α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας ,
  • ή β) να παραμείνετε, αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο . Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .
  • ΕΠΙΣΗΣ: 1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψεις του άρθρου. 2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.
  • 3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.
  • 4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .
  • 5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.
  • 6.Σκέψης, κρίση, απόψεις, επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας, μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικό οικονομικό κέρδους η εκ Άλου σκοπού, η οικονομικού η μέσο η συκοφαντικής δυσφημίσεως η επιχειρηματικής δυσφημίσεως η προσπάθεια αλλοίωσης η ολικής αλλοίωσης πραγματικών περιστατικών η γεγονότων επί σκοπού παραπλάνησης, H με στόχος το προσωπικό όφελος , η το οποιοδήποτε απορρέων όφελος η κέρδος, μήδε του οικονομικού από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό η αλλοτρίωση  απαξίωση αξιών η θεσμών,  μήδε και Tου προσωπικού η ατομικού συμφέροντος, Μήδε την παράβλεψη η εγκατάλειψη η την  μη πίστη τήρηση επιστημονικών-ιατρικών θεραπειών και οδηγιών επί τοu συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-
  • 7. Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-
  • 8.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  • Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
  • 9.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.- […(( Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (άρθρο 19 παρ. 1, 2) Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψη του χωρίς καμία παρέμβαση. πρέπει να έχει το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης. Aυτό περιλαμβάνει και το δικαίωμα του καθενός να αναζητά, να γράφει και να μεταδίδει οποιεσδήποτε πληροφορία και ιδέες ανεξαρτήτως, ελεύθερη έκφραση της σκέψης ανεξάρτητα από τη λογοκρισία η άδεια, δόγματα. διαφορετικών πεποιθήσεων θρησκειών, κτλ Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για δυσφήμηση, επικρίσεις βωμολοχίες, είναι έγκλημα εναντίον της τιμής του καθενός…))…]
  doylies ixaman kai emis

  =====================================================================

  Οπότε για αρχή πήγαινε στην σελίδα του paypal και ολοκλήρωσε την εγγραφή σου. Μόλις τελειώσεις την εγγραφή, στο προφίλ σου έχεις την δυνατότητα να προσθέσεις εάν επιθυμείς έναν τραπεζικό λογαριασμό όπως ανέφερα ήδη.Επίσης εάν επιθυμείς να αγοράζεις κιόλας θα πρέπει να συνδέσεις και μία πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ώστε οι πληρωμές σου να γίνονται μέσω της κάρτας σε περίπτωση που δεν έχεις διαθέσιμα χρήματα στον λογαριασμό σου στο paypal.

  ebay-Techblog-3

  Γνώρισε το οικοσύστημα του eBay
  Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία λογαριασμού και η γνωριμία με το οικοσύστημα του eBay και τον τρόπο που γίνονται οι αγοροπωλησίες .Οπότε μην χάνεις χρόνο και δημιούργησε τον λογαριασμό σου στο eBay. Στο προφίλ σου μπορείς να βάλεις πληροφορίες για εσένα τα ενδιαφέροντα σου και μία φωτογαραφία.

  Στο eBay λειτουργεί ένα σύστημα feedback πωλητών και αγοραστών. Μόλις ολοκληρωθεί μία αγοροπωλησία ο αγοραστής και ο πωλητής αφήνουν το feedback τους για την συναλλαγή. Έτσι είναι πολύ σημαντικό για εσένα να έχεις αρκετά θετικά feedback για να σε εμπιστευτούν πιο εύκολα πιθανοί αγοραστές. Στην αρχή αυτό φυσικά είναι δύσκολο .Ένας τρόπος που θα σε βοηθήσει λίγο σε αυτό είναι να προβείς σε αγορές μικρών αντικειμένων με μόνο σκοπό να πάρεις μερικά θετικά feedback. Επίσης θα σε βοηθήσει να γνωρίσεις και να εξοικειωθείς με τον τρόπο λειτουργίας του eBay.

  ebay Techblog

  Επέλεξε τι θα πουλήσεις στο eBay
  Κοίτα γύρω σου και βρές πράγματα που δεν τα χρησιμοποιείς πιά αλλά μπορεί να έχουν αξία για κάποιον άλλο. Στην αρχή θα πρέπει να επιλέξεις όσο γίνεται μικρά και ελαφριά πράγματα για να έχεις μικρό κόστος στα μεταφορικά .Σε αυτή την φάση στόχος σου είναι να αποκτήσεις εμπειρία στις πωλήσεις και να κερδίσεις τα πρώτα σου χρήματα .Είναι σημαντικό να σκέφτεσαι δημιουργικά. Βγές έξω και κάνε μία βόλτα στα μαγαζιά και επιχειρήσεις γύρω σου. Ψάξε για προϊόντα που έχουν ενδιαφέρον και είναι δυσεύρετα για κάποιον στην άλλη άκρη του κόσμου. Ιδανικά μπορεί να είναι κάρτ ποστάλ και σουβενίρ από διάφορα μέρη της Ελλάδας ή ακόμα και cd και βιβλία. Άν πιάνει το χέρι σου μπορείς να δημιουργήσεις την δική σου σειρά σε custom μπλουζάκια. Δέν υπάρχουν όρια σε αυτό το κομμάτι. Σκέψου δημιουργικά. Μία βόλτα στο κοντινό ταχυδρομείο θα σου λύσει όλες σου τις απορίες σε σχέση με τις χρεώσεις ανάλογα με την χώρα και το βάρος ώστε να υπολογίζεις την αξία των μεταφορικών σου κατά την δημιουργία της καταχώρησης των προϊόντων σου.

  Εδώ eBay trending μπορείς να δείς τα πιο trend αντικείμενα με τα περισσότερα views της τρέχουσας εβδομάδας αλλα και παλαιότερων ώστε να πάρεις μερικές ιδέες. Άν τα αντικείμενα σου είναι μικρά προσπάθησε να ενσωματώσεις το κόστος των μεταφορικών στην τιμή και να πουλήσεις το προϊόν σου με free shipping.Οι αγοραστές προτιμούν προϊόντα με δωρεάν μεταφορικά.

  ebay Techblog

  Ανέβασε το.. Τίτλος, περιγραφή, εικόνες
  Σημαντικός είναι ο τίτλος. Σκέψου τον τίτλο σαν να ήσουν εσύ ο αγοραστής. Αν εσύ έψαχνες να αγοράσεις το προϊόν σου τι όρους θα έβαζες στην αναζήτηση; Προσπάθησε να γίνεις συγκεκριμένος και απέφυγε τους γενικούς και αόριστους τίτλους. Επίσης μπορείς να ψάξεις σχετικά προϊόντα για να πάρεις ιδέες και από άλλους πωλητές.

  Στην περιγραφή πρέπει να γράψεις όλα τα χαρακτηριστικά αν πρόκειται για ηλεκτρονικό προϊόν π.χ και επίσης αν το αντικείμενο που πουλάς είναι μεταχειρισμένο θα πρέπει να αναφέρεις τυχόν ελαττώματα .Επίσης χρησιμοποίησε φωτογραφίες για να τα δείξεις .Άν πρόκειται για ρούχα μη ξεχάσεις να αναφέρεις μάρκα, μέγεθος και υλικό κατασκευής.

  Θυμήσου εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό ο αγοραστής σου να έχει πραγματική εικόνα του προϊόντος που θέλει να αγοράσει. Έτσι αποφεύγονται τα αρνητικά feedbacks και χαρούμενοι πελάτες σημαίνει απλά περισσότεροι πελάτες για εσένα στο μέλλον. Άν πρόκειται για ακριβό αντικείμενο φρόντισε να αναφέρεις ότι δεν έχεις καμία ευθύνη για τυχόν χρεώσεις του πελάτη από το τελωνείο της χώρας του .Δώσε μεγάλη σημασία στις φωτογραφίες. Χρησιμοποίησε ένα καλά φωτισμένο χώρο για τις φωτογραφίες σου και ιδανικά πρέπει να έχεις κάτι φωτεινό για backround. Αποφάσισε το κόστος μεταφορικώ, ενημέρωσε σωστά το μέρος στο οποίο βρίσκεται το αντικείμενο σου και είσαι έτοιμος! Εδώ θα πρέπει να σου πώ ότι για την δημιουργία της καταχώρησης σου μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή του eBay για κινητά και tablets.Αρκετοί χρήστες βρίσκουν το ανέβασμα μέσω της εφαρμογής πιο απλό και γρήγορο. Οπότε δοκίμασε το και διάλεξε τι σου ταιριάζει καλύτερα.

  Απάντησε γρήγορα
  Πιθανοί αγοραστές θα σου στείλουν ερωτήσεις για το αντικείμενο που πουλάς. Απάντησε γρήγορα και με επαγγελματισμό και δώσε τους να καταλάβουν ότι σε νοιάζει πάρα πολύ η ικανοποίηση του πελάτη σου. Άν κάποιος σε ρωτήσει κάτι που δεν γνωρίζεις για το προϊόν σου, απάντησε του ότι θα πρέπει να ρωτήσεις και εσύ με την σειρά σου κάποιον που γνωρίζει για να του δώσεις την σωστή απάντηση .Η ειλικρίνεια και εδώ όπως και στην καθημερινή μας ζωή είναι πολύ σημαντική.

  ebay Techblog

  Στείλε τα προιόντα σου
  Ήρθε το email που σου λέει ότι κάποιος αγόρασε το αντικείμενο σου. Δέν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το αίσθημα χαράς της πρώτης πώλησης .Ο χρόνος τώρα τρέχει.
  Φρόντισε να το συσκευάσεις καλά για να αποφύγεις φθορές κατά την μεταφορά και γρήγορα στο ταχυδρομείο για την αποστολή!

  Νίκος Μπλάντζας

  eBay

  Βοήθεια eBay Είσοδος

  Ματαίωση Ενεργοποιήστε τις προτάσεις Η αυτόματη πρόταση σάς βοηθά να περιορίσετε γρήγορα τα αποτελέσματα αναζήτησης, προτείνοντας πιθανές αντιστοιχίσεις καθώς πληκτρολογείτε. Εμφάνιση αποτελεσμάτων για  προβολή  μόνο  | Αντ ‘αυτού αναζητήστε  Εννοείς: 

  Επιλογές

  Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα.

  staerdal

  staerdal Ανιχνευτής Επιλογές

  02-13-2011 10:59 μ.μ. Λαμβάνω όλα τα μηνύματά μου από το e-bay στα γερμανικά και δεν καταλαβαίνω γερμανικά, πώς το αλλάζω;

  Μήνυμα 1 από 95 τελευταία απάντηση 70 χρήσιμες Απάντηση

  94 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 94

  Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα.

  redbud_farm

  redbud_farm Ροκ σταρ ( 544 σχόλια ) Προβολή λιστώνΕπιλογές

  02-14-2011 01:25 ΜΜ δοκιμάστε εδώ

  http://pages.ebay.com/help/account/change-preferences.html Το

  eBay το στέλνει συνήθως στη γλώσσα της χώρας στην οποία έχετε εγγραφεί Η ηλικία είναι μέτρο του χρόνου, η σοφία είναι το μέτρο του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήσαμε αυτόν τον χρόνο

  Μήνυμα 2 από 95 τελευταία απάντηση 22 χρήσιμες Απάντηση

  Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα.

  bobhar31

  bobhar31 Θιασώτης Επιλογές

  02-15-2011 02:45 ΠΜ Ευχαριστώ, με βοήθησε επίσης Μήνυμα 3 από 95 τελευταία απάντηση 4 χρήσιμο Απάντηση

  Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα.

  staerdal

  staerdal Ανιχνευτής Επιλογές

  02-18-2011 02:02 ΠΜ Πώς άλλαξες τη γλώσσα; Όταν διαβάζω στο http://www.ebay.com τα πάντα είναι στα αγγλικά, μόνο τα μηνύματα που στέλνω στο e-mail μου είναι στα γερμανικά.

  Μήνυμα 4 από 95 τελευταία απάντηση 39 Χρήσιμο Απάντηση

  Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα.

  redbud_farm

  redbud_farm Ροκ σταρ ( 544 σχόλια ) Προβολή λιστώνΕπιλογές

  02-19-2011 03:15 ΜΜ ελέγξτε τη ρύθμιση ανά σύνδεσμο που έδωσα Η ηλικία είναι μέτρο του χρόνου, η σοφία είναι το μέτρο του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήσαμε αυτόν τον χρόνο Μήνυμα 5 από 95 τελευταία απάντηση 4 χρήσιμο Απάντηση

  Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα.

  staerdal

  staerdal Ανιχνευτής Επιλογές

  02-20-2011 05:41 ΠΜ Το έκανα αυτό, αλλά δεν μπορώ να δω ποιες ρυθμίσεις υποτίθεται ότι αλλάζουν. Όπως μπορώ να δω, ο σύνδεσμός σας μου δίνει πολλές πιθανές ρυθμίσεις που μπορώ να αλλάξω, αλλά ποιο είναι αυτό;

  Λυπάμαι πραγματικά αν φαίνομαι πραγματικά ηλίθιος, αλλά έχω λάβει πολλά μηνύματα από το e-bay γνωρίζω και δεν καταλαβαίνω τι λένε. Μήνυμα 6 από 95 τελευταία απάντηση 18 χρήσιμες Απάντηση

  Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα.

  redbud_farm

  redbud_farm Ροκ σταρ ( 544 σχόλια ) Προβολή λιστώνΕπιλογές

  02-22-2011 07:54 ΜΜ δοκιμάστε να επαναφέρετε τη διεύθυνσή σας, βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός χώρας / περιοχής είναι σωστός. Η ηλικία είναι μέτρο του χρόνου, η σοφία είναι το μέτρο του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήσαμε αυτόν τον χρόνο Μήνυμα 7 από 95 τελευταία απάντηση 2 χρήσιμο Απάντηση

  Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα.

  χοροστάσιο

  χοροστάσιο Θιασώτης Επιλογές

  02-27-2011 07:06 μ.μ. Γεια σας,

  σας φαίνεται ότι δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις στον σύνδεσμο που παρέχεται από το redbud_farm, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Μετάφραση Google http://translate.google.com/# top μεταφράστε το μήνυμα που λάβατε.

  Γεια,

  Ρίτσελ : ελαφρώς_miling_face:

  Μήνυμα 8 από 95 τελευταία απάντηση 0 χρήσιμο Απάντηση

  Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα.

  redbud_farm

  redbud_farm Ροκ σταρ ( 544 σχόλια ) Προβολή λιστώνΕπιλογές

  03-01-2011 06:56 ΜΜ απλώς επικοινωνήστε με το ebay και εξηγήστε το πρόβλημα.

  ελέγξτε επίσης τη χώρα στην οποία έχετε εγγραφεί Η ηλικία είναι μέτρο του χρόνου, η σοφία είναι το μέτρο του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήσαμε αυτόν τον χρόνο Μήνυμα 9 από 95 τελευταία απάντηση 1 χρήσιμο Απάντηση

  Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα.

  ccastaneda2010

  ccastaneda2010 Θιασώτης Επιλογές

  05-05-2011 07:40 μ.μ. εντάξει, έτσι είχα το ίδιο πρόβλημα. αυτό που έκανα ήταν να αλλάξω τη διεύθυνση στον λογαριασμό μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ήταν ακόμα και στα γερμανικά (δεν ήταν πραγματικά πρόβλημα γιατί το λέω αλλά η ανταλλαγή ευρώ-δολαρίου ήταν απογοητευτική) οπότε αυτό που απλώς έκανα ήταν, μετά την αλλαγή της διεύθυνσής μου, να αποσυνδεθώ από το ebay.de και συνδεθείτε μέσω ebay.com. τότε οι ρυθμίσεις μου άλλαξαν αυτόματα στα αγγλικά Μήνυμα 10 από 95 τελευταία απάντηση 6 χρήσιμο Απάντηση

  Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα.

  bandito1daniel

  bandito1daniel Θιασώτης ( 154 σχόλια ) Προβολή λιστώνΕπιλογές

  08-18-2011 10:29 ΠΜ

  Λαμβάνω όλα τα μηνύματά μου από το e-bay στα γερμανικά και δεν καταλαβαίνω γερμανικά, πώς το αλλάζω;

  Μήνυμα 11 από 95 τελευταία απάντηση 10 χρήσιμες Απάντηση

  Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα.

  ebh2411

  ebh2411 Θιασώτης Επιλογές

  08-20-2011 02:53 ΜΜ

  Γεια. Έχω ένα ελαφρώς διαφορετικό πρόβλημα.

  Θέλω να αγοράσω κάποια εισιτήρια συναυλιών για μια συναυλία στο GErmany, αλλά η λίστα των πωλητών είναι στα γερμανικά. Δεν καταλαβαίνω την πλειοψηφία. Υπάρχει τρόπος να το μεταφράσω στα Αγγλικά πριν αγοράσω;

  Δεν μπορώ πραγματικά να αγοράσω σε άλλη γλώσσα !!

  Ευχαριστώ για οποιαδήποτε βοήθεια! Μήνυμα 12 από 95 τελευταία απάντηση 2 χρήσιμο Απάντηση

  Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα.

  attaboy_not_feedback4buyers

  attaboy_not_fee dback4buyers Θιασώτης Επιλογές

  08-20-2011 05:57 ΜΜ

  κόψτε και επικολλήστε, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε έναν ιστότοπο μετάφρασης γλωσσών, υπάρχουν αρκετοί δωρεάν. google ένα αφήνοντας σχόλια για τους αγοραστές, είναι τόσο 90’s. άφησε έναν attaboy αντ ‘αυτού. Μήνυμα 13 από 95 τελευταία απάντηση 1 χρήσιμο Απάντηση

  Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα.

  magicktemple

  magicktemple Θιασώτης Επιλογές

  10-17-2011 10:54 ΠΜ

  Αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα – όλες οι ειδοποιήσεις στα Ισπανικά και μιλώ πολύ λίγα.

  Θα μπορούσα να αλλάξω τη διεύθυνσή μου σε μη ισπανική διεύθυνση, αλλά φυσικά τότε δεν θα ήταν η διεύθυνσή μου.

  Μετά από πολύ κυνήγι στις σελίδες βοήθειας, το βρήκα:

  «Η γλώσσα που βλέπετε εξαρτάται από τη χώρα στην οποία είστε εγγεγραμμένοι και μπορείτε να ανοίξετε έναν λογαριασμό μόνο στη χώρα στην οποία ζείτε. Για παράδειγμα, εάν είστε εγγεγραμμένοι στις ΗΠΑ, η γλώσσα του λογαριασμού σας θα είναι Αγγλικά.»

  Βασικά λοιπόν φαίνεται ότι η απάντηση είναι «σκληρή» – παίρνετε την κύρια γλώσσα της χώρας στην οποία ζείτε, ανεξάρτητα από το αν την μιλάτε καλά.

  Μήνυμα 14 από 95 τελευταία απάντηση 11 χρήσιμο Απάντηση

  Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα.

  cheesy_maverick

  cheesy_maverick Θιασώτης Επιλογές

  11-09-2011 03:05 ΠΜ

  Έχω επίσης εγγραφεί στο ebay ενώ ζούσα στη Γερμανία, αλλά τώρα ζω στο ΗΒ και τα Αγγλικά είναι η πρώτη μου γλώσσα.

  Έχω δοκιμάσει και τις δύο προτάσεις εδώ (ελέγχοντας τις προτιμήσεις του λογαριασμού μου – δεν μπόρεσα να βρω καμία ρύθμιση για το langauge · άλλαξα τη διεύθυνσή μου σε διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο) χωρίς καμία τύχη.

  Εάν συνδεθώ στο ebay.co.uk, βλέπω αγγλικό κείμενο. Όπως και άλλοι εδώ, το πρόβλημα που προσπαθώ να λύσω είναι ότι λαμβάνω πάντα email από το ebay στα γερμανικά.

  Φαίνεται μάλλον περίεργο ότι δεν υπάρχει απλή ρύθμιση στις προτιμήσεις λογαριασμού.
  Μήνυμα 15 από 95 τελευταία απάντηση 18 χρήσιμες Απάντηση

  σχετικό περιεχόμενο

  Επιλεγμένες αναρτήσεις

  7 ερωτήσεις με τον Jim Rodman του JRClocker

  • 4254 προβολές
  • 0 απαντήσεις
  • 104 χρήσιμες

  στις 06-23-2021

  Ενημέρωση σχετικά με τις πωλήσεις και τις εξαγωγές προϊόντων με σήμα CE στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  • 13031 προβολές
  • 0 απαντήσεις
  • 157 χρήσιμη

  στις 06-10-2021

  Έλεγχος ταυτότητας για τσάντες

  • 11566 προβολές
  • 0 απαντήσεις
  • 201 χρήσιμο

  στις 06-07-2021

  Έκθεση eBay ReOpen – Οι συνήθειες δαπανών ρίχνουν φως σε αυτό που οι άνθρωποι έχουν χάσει περισσότερο

  • 22716 προβολές
  • 0 απαντήσεις
  • 307 χρήσιμη

  στις 05-28-2021

  Καταχωρίστε τα συλλεκτικά τραγούδια που ξεχωρίζουν γρήγορα με τη λειτουργία καταχώρισης επόμενου επιπέδου

  • 12572 προβολές
  • 0 απαντήσεις
  • 171 χρήσιμη

  στις 05-25-2021 Μπλουζα

  Με την υποστήριξη του Khoros

  Πρόσθετη πλοήγηση ιστότοπου

  Αγορά Εγγραφή Εγγύηση επιστροφής χρημάτων eBay Υποβολή προσφορών και βοήθεια αγοράς ΠρομήθειαΠουλώ Ξεκινήστε να πουλάτε Πώς να πουλήσετε Πωλητές επιχειρήσεων Συνεργάτες Εργαλεία και εφαρμογές Προγραμματιστές Κέντρο ασφαλείας Χάρτης ιστότοπουΜείνε συνδεδεμένος Facebook ΚελάδημαΣχετικά με το eBay

   
 • lithari 1:28 am on 13/06/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Όταν η χειμωνιάτικη καταιγιδα Uri κατέστρεψε το Τέξας…πριν από τέσσερις μήνες, εκατομμύρια κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα, νερό και τρόφιμα για μέρες. Οι ίδιοι οι διαχειριστές του κρατικού δικτύου ηλεκτροδότησης παραδέχθηκαν ότι το δίκτυο ηλεκτροδότησης απείχε μόνο λίγα λεπτά και δευτερόλεπτα από την πλήρη αποτυχία. Αν αυτό είχε συμβεί, οι κάτοικοι θα είχαν διακοπή ρεύματος για μήνες…Οι συσκευές δορυφορικής πλοήγησης θα ήταν άχρηστες – Στις μέρες μας, πολλοί άνθρωποι βασίζονται στα κινητά τους τηλέφωνα, τις ταμπλέτες και άλλα gadgets για οδηγίες. Αν το δίκτυο πέσει, οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να φορτίσουν τις συσκευές τους, οι οποίες τελικά θα πέθαιναν. Ο μέσος άνθρωπος πιθανότατα θα χαθεί αν το δίκτυο πέσει…Δεν θα έχετε καθαρό, τρεχούμενο νερό για να πιείτε ή να καθαριστείτε. Ξεχάστε επίσης τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Δημιουργήστε ένα απόθεμα έκτακτης ανάγκης με εμφιαλωμένο νερό, τρόφιμα και άλλα βασικά εφόδια, όπως σπίρτα και οινόπνευμα… 

  PHGH=

  Όταν η χειμωνιάτικη καταιγιδα Uri κατέστρεψε το Τέξας πριν από τέσσερις μήνες, εκατομμύρια κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα, νερό και τρόφιμα για μέρες. Οι ίδιοι οι διαχειριστές του κρατικού δικτύου ηλεκτροδότησης παραδέχθηκαν ότι το δίκτυο ηλεκτροδότησης απείχε μόνο λίγα λεπτά και δευτερόλεπτα από την πλήρη αποτυχία. Αν αυτό είχε συμβεί, οι κάτοικοι θα είχαν διακοπή ρεύματος για μήνες.

  =============================================================

  ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ

  • Φίλοι αναγνώστες,
  • ΤΟ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΛΑΓΙΑΖΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΟ. ΕΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΒΟΣΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΝΕΜΕΤΕ !!! =BY=f.b=BOSKO΄=VOSKOS
  • Φίλοι αναγνώστες. Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .
  • Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει. Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .
  • Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :
  • α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας ,
  • ή β) να παραμείνετε, αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο . Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .
  • ΕΠΙΣΗΣ: 1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψεις του άρθρου. 2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.
  • 3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.
  • 4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .
  • 5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.
  • 6.Σκέψης, κρίση, απόψεις, επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας, μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικό οικονομικό κέρδους η εκ Άλου σκοπού, η οικονομικού η μέσο η συκοφαντικής δυσφημίσεως η επιχειρηματικής δυσφημίσεως η προσπάθεια αλλοίωσης η ολικής αλλοίωσης πραγματικών περιστατικών η γεγονότων επί σκοπού παραπλάνησης, H με στόχος το προσωπικό όφελος , η το οποιοδήποτε απορρέων όφελος η κέρδος, μήδε του οικονομικού από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό η αλλοτρίωση  απαξίωση αξιών η θεσμών,  μήδε και Tου προσωπικού η ατομικού συμφέροντος, Μήδε την παράβλεψη η εγκατάλειψη η την  μη πίστη τήρηση επιστημονικών-ιατρικών θεραπειών και οδηγιών επί τοu συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-
  • 7. Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-
  • 8.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  • Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
  • 9.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.- […(( Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (άρθρο 19 παρ. 1, 2) Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψη του χωρίς καμία παρέμβαση. πρέπει να έχει το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης. Aυτό περιλαμβάνει και το δικαίωμα του καθενός να αναζητά, να γράφει και να μεταδίδει οποιεσδήποτε πληροφορία και ιδέες ανεξαρτήτως, ελεύθερη έκφραση της σκέψης ανεξάρτητα από τη λογοκρισία η άδεια, δόγματα. διαφορετικών πεποιθήσεων θρησκειών, κτλ Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για δυσφήμηση, επικρίσεις βωμολοχίες, είναι έγκλημα εναντίον της τιμής του καθενός…))…]
  doylies ixaman kai emis

  =====================================================================

  Η χειμερινή καταιγίδα στο Τέξας αποκάλυψε τις αδυναμίες του δικτύου ηλεκτροδότησης της πολιτείας. Αλλά αυτές οι αδυναμίες δεν είναι καθόλου μοναδικές για την πολιτεία. Άλλες νοτιοανατολικές πολιτείες, όπως η Οκλαχόμα και η Λουιζιάνα, είδαν επίσης μπλακ άουτ εκείνη την περίοδο.

  Αυτό απλώς δείχνει ότι οι πιθανότητες να καταρρεύσει το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας όταν χτυπήσει η καταστροφή ή όταν έρθει η SHTF είναι στην πραγματικότητα πολύ υψηλές. Αλλά δεν είναι μόνο η έλλειψη ενέργειας για την οποία πρέπει να προετοιμαστείτε σε περίπτωση που το δίκτυο καταρρεύσει. Ακολουθούν έξι ακόμη πράγματα που είναι πολύ πιθανό να συμβούν αν καταρρεύσει το δίκτυο ηλεκτροδότησης:

  Το εμπόριο θα σταματήσει – Οι τράπεζες θα κλείσουν και οι αυτόματες ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ) δεν θα λειτουργήσουν αν το δίκτυο ηλεκτροδότησης καταρρεύσει. Για λίγο, οι άνθρωποι που έχουν μετρητά για να ξοδέψουν μπορεί να τα πάνε καλά. Αλλά καθώς τα μετρητά θα τελειώνουν, θα αρχίσουν πιθανότατα να συναλλάσσονται με άλλους για πόρους.

  Οι επικοινωνίες θα σταματούσαν – Τα κινητά τηλέφωνα, οι ταμπλέτες και άλλα gadgets που χρειάζονται φόρτιση θα καθίσταντο άχρηστα μόλις λίγες ώρες μετά τη διακοπή του δικτύου ηλεκτροδότησης, περιορίζοντας σημαντικά την επικοινωνία. Αυτό περιλαμβάνει την επικοινωνία με την αστυνομία, τους πυροσβέστες και τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (EMS).

  Τα δίκτυα μεταφορών θα σταματούσαν – Οι αντλίες καυσίμων στα βενζινάδικα θα σταματούσαν να λειτουργούν αν δεν υπάρχει ρεύμα. Οι οδικές πινακίδες, οι φωτεινοί σηματοδότες και τα συστήματα τρένων θα σταματούσαν επίσης να λειτουργούν. Και χωρίς τρόπο προμήθειας βενζίνης, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων θα είχαν μηδενική χρήση των οχημάτων τους. Οι εγκαταστάσεις που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις παραδόσεις, όπως τα παντοπωλεία, δεν θα ήταν σε θέση να αναπληρώσουν τα αποθέματα.

  Δεν θα υπήρχε τρεχούμενο νερό – Κρίσιμες υποδομές όπως οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού χρησιμοποιούν ενέργεια για να λειτουργούν οι αντλίες και ο εξοπλισμός τους. Χωρίς ρεύμα, οι υπηρεσίες ύδρευσης θα σταματούσαν και δεν θα υπήρχε τρεχούμενο νερό. Δεν θα μπορείτε να τραβήξετε το καζανάκι της τουαλέτας ή να κάνετε ντους.

  Τα παντοπωλεία και τα φαρμακεία θα απογυμνώνονταν – Οι άνθρωποι που δεν είχαν προετοιμαστεί για μια διακοπή του ηλεκτρικού δικτύου θα έσπευδαν στα τοπικά τους παντοπωλεία και φαρμακεία για να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, νερού, φαρμάκων και ειδών υγιεινής. Θα υπήρχαν εκατομμύρια τέτοιοι άνθρωποι, οπότε είναι πολύ πιθανό ότι αυτά τα καταστήματα θα απογυμνώνονταν μέσα στις πρώτες ημέρες της κατάρρευσης του δικτύου ηλεκτροδότησης.

  Οι συσκευές δορυφορικής πλοήγησης θα ήταν άχρηστες – Στις μέρες μας, πολλοί άνθρωποι βασίζονται στα κινητά τους τηλέφωνα, τις ταμπλέτες και άλλα gadgets για οδηγίες. Αν το δίκτυο πέσει, οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να φορτίσουν τις συσκευές τους, οι οποίες τελικά θα πέθαιναν. Ο μέσος άνθρωπος πιθανότατα θα χαθεί αν το δίκτυο πέσει.

  Πώς να προετοιμαστείτε για μια διακοπή του ηλεκτρικού δικτύου

  Η προετοιμασία για μια διακοπή του δικτύου ηλεκτροδότησης αυξάνει τις πιθανότητές σας να επιβιώσετε από ένα τέτοιο σενάριο καταστροφής. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς να προετοιμαστείτε για μια διακοπή του δικτύου ηλεκτροδότησης:

  Προμηθευτείτε τρόφιμα, νερό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης – Το μεγαλύτερο πράγμα για το οποίο πρέπει να ανησυχείτε σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η παροχή νερού.

  Δεν θα έχετε καθαρό, τρεχούμενο νερό για να πιείτε ή να καθαριστείτε. Ξεχάστε επίσης τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Δημιουργήστε ένα απόθεμα έκτακτης ανάγκης με εμφιαλωμένο νερό, τρόφιμα και άλλα βασικά εφόδια, όπως σπίρτα και οινόπνευμα.

  Προετοιμάστε εναλλακτικές πηγές θέρμανσης – Δεν θα θέλατε να μείνετε χωρίς θέρμανση όταν κάνει κρύο. Προετοιμάστε εναλλακτικές πηγές θερμότητας, όπως μια θερμάστρα αλκοόλης και μια φορητή θερμάστρα προπανίου.

  Ετοιμάστε φακούς, φανάρια και άλλες πηγές φωτός – Ετοιμάστε ένα σετ με αρκετούς φακούς, μπαταρίες, φανάρια και άλλες πηγές φωτός που μπορεί να χρειαστείτε.

  Μάθετε βασικές δεξιότητες επιβίωσης – Ακόμα και αν δεν έρθει το χειρότερο, βοηθάει να γνωρίζετε βασικές δεξιότητες επιβίωσης, όπως η δημιουργία φωτιάς, το φιλτράρισμα νερού, η κατασκευή καταφυγίου και το ψάρεμα

   
 • lithari 1:22 am on 10/06/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΩ Κάνεις Εγγραφή σε αυτό το σύνδεσμο…Σήμερα μάθαμε από υπεύθυνο της Εταιρείας με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει ομαδική αγορά ώστε να αποφύγουμε τα κόστη της μεταφοράς (24 ευρώ) , όσοι ήδη είστε εγγεγραμμένοι με σπόνσορα έμενα λοιπόν θα πρέπει να μου στείλετε , το ονοματεπώνυμο σας , το id σας (σας έχω από κάτω εικόνα που θα το βρείτε ) τα προϊόντα που θέλετε και την ποσότητα και την διεύθυνση σας !!.. Εγώ θα παραδώσω την λίστα στον υπεύθυνο και αυτός θα κάνει την μαζική παραγγελία έτσι ώστε να πληρώσουμε μονό το κόστος του Προϊόντος !! Όταν γίνει η παραγγελία θα σας έρθει εμαιλ από την εταιρία με το ποσό που πρέπει να πληρώσετε με την μέθοδο τραπεζικής κατάθεσης είτε με web banking είτε κατευθείαν σε τράπεζα , μέσα στην σελίδα θα βρείτε όλα τα στοιχειά της εταιρίας και τον τρόπο που κάνετε την κατάθεση κοκ !.. 

  ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΩ

  Κάνεις Εγγραφή σε αυτό το σύνδεσμο , (( https://lavylites.com/registration?_ga=2.218756445.575533093.1622302410-1048927650.1622302410 είναι φόρμα εγγραφής , στο σπόνσορ Id κάτω κάτω βάζεις αυτό τον αριθμό 556614 (αυτό το χρησιμοποιώ τώρα λογά ταχύτητας μόλις είναι ενεργός ο λογαριασμός μου η ο δικός σου θα μπορείς να κάνεις προσκλήσεις με εμέ ) ,

  =============================================================

  ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ

  • Φίλοι αναγνώστες,
  • ΤΟ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΛΑΓΙΑΖΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΟ. ΕΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΒΟΣΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΝΕΜΕΤΕ !!! =BY=f.b=BOSKO΄=VOSKOS
  • Φίλοι αναγνώστες. Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .
  • Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει. Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .
  • Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :
  • α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας ,
  • ή β) να παραμείνετε, αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο . Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .
  • ΕΠΙΣΗΣ: 1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψεις του άρθρου. 2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.
  • 3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.
  • 4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .
  • 5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.
  • 6.Σκέψης, κρίση, απόψεις, επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας, μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικό οικονομικό κέρδους η εκ Άλου σκοπού, η οικονομικού η μέσο η συκοφαντικής δυσφημίσεως η επιχειρηματικής δυσφημίσεως η προσπάθεια αλλοίωσης η ολικής αλλοίωσης πραγματικών περιστατικών η γεγονότων επί σκοπού παραπλάνησης, H με στόχος το προσωπικό όφελος , η το οποιοδήποτε απορρέων όφελος η κέρδος, μήδε του οικονομικού από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό η αλλοτρίωση  απαξίωση αξιών η θεσμών,  μήδε και Tου προσωπικού η ατομικού συμφέροντος, Μήδε την παράβλεψη η εγκατάλειψη η την  μη πίστη τήρηση επιστημονικών-ιατρικών θεραπειών και οδηγιών επί τοu συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-
  • 7. Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-
  • 8.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  • Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
  • 9.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.- […(( Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (άρθρο 19 παρ. 1, 2) Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψη του χωρίς καμία παρέμβαση. πρέπει να έχει το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης. Aυτό περιλαμβάνει και το δικαίωμα του καθενός να αναζητά, να γράφει και να μεταδίδει οποιεσδήποτε πληροφορία και ιδέες ανεξαρτήτως, ελεύθερη έκφραση της σκέψης ανεξάρτητα από τη λογοκρισία η άδεια, δόγματα. διαφορετικών πεποιθήσεων θρησκειών, κτλ Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για δυσφήμηση, επικρίσεις βωμολοχίες, είναι έγκλημα εναντίον της τιμής του καθενός…))…]
  doylies ixaman kai emis

  =====================================================================

  όταν μπεις μέσα θα σου έχει λινό με το web εκεί θα πρέπει να αναζητήσεις το προϊόν στην σειρά ΙD το οποίο είναι το Ίδου 32 Web , βακτηρίου κοκ, σε ερωτήσεις που έκανα για το θέμα εμβολιασμένων και τι μετάλλαξη μπορεί να μεταδώσουν μου απάντησαν αν η όποια μετάλλαξη είναι Ίος η βακτήριο ότι άλλο βιολογικό θα υπάρξει προστασία , σε περίπτωση που οι εμβολιασμένοι μπορούν και μεταδίδουν νάνο Μπητς , δηλαδή τεχνίτη ίωση δεν μπορεί να μας προστατέψει τίποτα παρά μονό ο θεός ! Με αυτήν εγγραφή που κάνεις για να έχεις το προϊόν 30% πιο φθηνό συμμετέχεις με την αγορά του και στο δικαίωμα δικτυού , δηλαδή μπορείς να κερδίζεις με κάθε πώληση η νέα μελή στο δίκτυο σου , επειδή είναι ένα προϊόν που το έχει ανάγκη όλη η Ελλάδα θεώρησα σωστό όλοι να ακολουθούσουν αυτό το δρόμο ώστε να προωθούν και από ηθική άποψη ως οφείλουν στον συνάνθρωπο τους αλλά και από άποψη ανάπτυξης αν το θελήσουν ! Καλή προστασία και καλή αρχή.

                    ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

  Αρά αυτό το εμέ απευθύνεται σε δυο ομάδες ανθρώπων που πρέπει να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα για αυτό δώστε προσοχή !

  Σήμερα μάθαμε από υπεύθυνο της Εταιρείας με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει ομαδική αγορά ώστε να αποφύγουμε τα κόστη της μεταφοράς (24 ευρώ) , όσοι ήδη είστε εγγεγραμμένοι με σπόνσορα έμενα λοιπόν θα πρέπει να μου στείλετε , το ονοματεπώνυμο σας , το id σας (σας έχω από κάτω εικόνα που θα το βρείτε ) τα προϊόντα που θέλετε και την ποσότητα και την διεύθυνση σας !!.. Εγώ θα παραδώσω την λίστα στον υπεύθυνο και αυτός θα κάνει την μαζική παραγγελία έτσι ώστε να πληρώσουμε μονό το κόστος του Προϊόντος !! Όταν γίνει η παραγγελία θα σας έρθει εμαιλ από την εταιρία με το ποσό που πρέπει να πληρώσετε με την μέθοδο τραπεζικής κατάθεσης είτε με web banking είτε κατευθείαν σε τράπεζα , μέσα στην σελίδα θα βρείτε όλα τα στοιχειά της εταιρίας και τον τρόπο που κάνετε την κατάθεση κοκ !…

  =======================================================

  ΕΔΩ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

  Transfer details for Lavylites Worldwide Zrt.:

  Account holder’s name: Lavylites Worldwide Zrt.
  Account holder’s address: Veres Pálné utca 9., 1053 – Budapest, Hungary
  EUR IBAN: HU54 11763495 55997881 00000000
  SWIFT: OTPVHUHB

  Bank’s name: OTP Bank Plc

  Bank’s address: Nador utca 16, 1051-Budapest, Hungary

  Το id σας το βρίσκετε όταν είστε συνδεμένοι εκεί που σας δείχνει η παρακάτω Φώτο! ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

  Σκοπός μου δεν ήταν να δημιουργήσω ένα δίκτυο , σκοπός μου δεν ήταν να κάνω άλλη μια κίνηση να κονομήσω..αλλά στεγνά και ξέρα να βρω τον τρόπο προστασίας μας σε όλο αυτό που έρχεται ! Και έρχονται δύσκολες μέρες !

  Σήμερα μάθαμε από υπεύθυνο της εταιρείας για το τι κάνουν αυτά τα σκευάσματα και σε θέματα υγείας και θεραπείας σε δεκάδες ασθένειες !.. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν πως θα μπορέσω να αγοράσω όλα όσα χρειάζονται για θεραπεία αλλά και προστασία για πολλούς δικούς μου ανθρώπους όταν αυτά έχουν τόσο υψηλή τιμή ;

  Ρώτησα λοιπόν και έμαθα ότι αν ένας που συμμετέχει και κάνει την Πρώτη αγορά ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ στην τιμή των 87 ευρώ + ένα μικρό ακόμα μπουκαλάκι για να φτάσει του 80 πόντους ..η συνδυασμό προϊόντων για να φτάσει αυτούς του πόντους …πράγμα  που σημαίνει νομίζω 110 ευρώ περίπου …και μετά συστήσει δυο ανθρώπους να αγοράσουν προϊόντα  (δεν είναι δίκη μου η εταιρία και επαναλαμβάνω διάλεξα την μέθοδο αυτής της εγγραφής γιατί είναι πιο φθηνή 30% από την λιανική) .. θα μπορεί να αγοράσει μετά το ίδιο προϊόν με 8.5 ευρώ..δηλαδή στο 10% της αξίας του , και για όσο συστήνει δυο το μηνά το ίδιο κοκ !!!!

  Αποφάσισα λοιπόν να κάνω το εξής , να εγγράφω εγώ σε όλους όσους μέχρι στιγμής έχουν εμένα σπόνσορα τους δυο που χρειάζονται ώστε στην πορεία να μπορούν να προμηθευτούν είτε θεραπευτικό προϊόν (auricum) είτε Προστατευτικό Προϊόν 32 besurre σε πολύ φθηνή τιμή ώστε να είναι εύκολο να μπορούμε να το δώσουμε και σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη !

  Μάθαμε ακόμα σήμερα και για αυτό οργανώνω πλέον όλο αυτό το θέμα με τις έγγραφες και το δίκτυο ότι έχουν θεραπευτικό προϊόν που μπορεί να σταματήσει της εμβολές και να προστατέψει κάρδια και αγγειακά προβλήματα μιας και δημιουργεί στα αιμοπετάλια περισσότερο χώρο να κινηθούν , τα διαχωρίζει δηλαδή και τα απελευθερώνει κοκ , αυτό είναι τεράστιο αν συμβαίνει και θα ρωτήσουμε επισταμένως την εταιρία αύριο να μας το εγγυηθεί , γιατί με αυτό τον τρόπο θα έχουμε ευκαιρία να προστατέψουμε ακόμα και εμβολιασμένους πια !!!… Άρα θα μιλάμε για προστασία και για Αντίδοτο!

  Τι πρέπει να γίνει τώρα λοιπόν ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ !

  Όσοι ήδη είστε με σπόνσορα εμένα εκτός από την παραγγελία σας πρέπει να μου δώσετε και Όνομα , Επίθετο και Id ώστε να ξεκινήσω να  να γραφώ σε εσάς-να γίνεται εσείς δηλαδή  σπόνσορας στους ανθρώπους που ακόμα δεν έχω δώσει πρόσκληση , έτσι θα βοηθήσω όσο μπορώ να φτάσετε στην αγορά με μείον κόστος 90% ..η δεύτερη αγορά δηλαδή ! Θεωρώ ότι το προϊόν είναι αυτό που έχει ανάγκη όλη η Ελλάδα , θεωρώ ότι αύτη η κίνηση θα σώσει πολλές ζωές ! Σύντομα θα κατανοήσετε όλοι γιατί επιμένω τόσο πολύ στην προστασία ενώ από την αρχή ξεκάθαρα ήμουν στην θέση του να χλευάζω τον φόβο και τον όποιο Ίο ..!

  Οι φίλοι που μου έχουν στείλει εμαιλ και δεν τους έχω στείλει ακόμα την πρόσκληση τους παρακαλώ να μας δώσουν λίγο χρόνο ώστε όλο αυτό να το οργανώσω σωστά για κέρδος όλων μας ! Θα σας έρθει το συντομότερο δυνατόν πρόσκληση με το Id από κάποιους που ήδη έχουν κάνει εγγραφή! Είναι ότι καλύτερο μπορώ να κάνω για να διασφαλίσω ότι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Προστασία όλο και περισσότεροι !

  Δεν υπόσχομαι ότι θα μπορέσω να καλύψω όλη την ανάγκη , δηλαδή δεν είμαι σίγουρος αν οι άνθρωποι που θα κατανοήσουν το πρόβλημα και τον κίνδυνο θα είναι τόσοι ώστε σε όλους να μπορέσω να γράψω από δυο άτομα !..Η βοήθεια σας ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ 100% ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ από τα θεραπευτικά προϊόντα θα είναι να μιλήσετε για το προϊόν προστασίας και στους δικούς σας ανθρώπους , σκοπός μου είναι να μπορεί ο καθένας να ξοδέψει 8.5 ευρώ για να σώσει έναν συνάνθρωπο ..με καλό σχεδιασμό και καλή συνεργασία μπορούμε να το καταφέρουμε! Όταν και εσείς αποφασίσετε να μιλήσετε για το καλό η την προστασία που χρησιμοποιείτε τότε πολύ εύκολα όλη η διαδικασία τα προϊόντα να είναι φθηνή και προστασία από όλο και περισσότερους θα είναι εφικτή !

  Να είστε σίγουροι ότι σύντομα θα ανακοινωθούν μεγάλες αλήθειες για το παγκόσμιο κλήμα που έστησαν , να είστε σίγουροι ότι όλο αυτό πρέπει να μας βρει προετοιμασμένους ..όχι μονό προσωπικά αλλά και με την δυνατότητα να μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια !

  Σας παρακαλώ να μην αμελήσετε όλα όσα σας έγραψα παραπάνω για να μπορέσω να διαχειριστώ σωστά χρόνο , όγκο εργασίας και έγγραφες ανθρώπων που θα περιμένουν να γίνει σωστά η διαδικασία !

  Κλείνω λοιπόν με το τι κάνετε όσοι είστε μέσα στην σελίδα ήδη , Μου στέλνετε αμέσως τώρα ,Όνομα επίθετο και id , και επιτόπου πιο κάτω στο ίδιο εμαιλ μου να δίνετε , Όνομα επίθετο , id , προϊόντα για αγορά που θέλετε , διεύθυνση σας για να ξεκινήσει η ομαδική παραγγελία ,.

  Αν δεν κάνετε παραγγελία δεν μπορώ να σας βάλω άτομα !

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας !

  Νικόλας Γόνος (Stranger)

             ΒΗΜΑ  3

  Καλησπέρα σε όλους αυτό το εμαιλ πάει σε όλους όσους έχουν ήδη κάνει εγγραφή , θα πρέπει άμεσα να μου στείλετε την παραγγελία σας για να δημιουργηθεί η μαζική παραγγελία και να γλυτώσουμε το κόστος των μεταφορικών ! Ακόμα και πολύ σημαντικά πια για μένα που ήδη είμαι 14 ώρες στον υπολογιστή και ασχολούμαι μονό με αυτό θα πρέπει να κατανοήσετε ότι με την παραγγελία σας το σύστημα θα σας κάνει ενεργούς συνεργάτες έτσι ώστε να μπορέσω να σας κάνω εγγραφή κάτω από εσάς άτομα , με σκοπό να μπορούμε όλοι στην δεύτερη παραγγελία να αγοράσουμε με 90%εκτπωση ! Όσο καθυστερούμε εμείς τόσο καθυστερώ και να απαντήσω στους νέους που θέλουν να συμμετέχουν !

  Για να πετύχω να έχετε όλοι σας κόσμο από μένα με σκοπό την ανάπτυξη δικτυού σήμερα έχω ασχοληθεί μονό με αυτό και τίποτα άλλο ..αλλά καλώς η κακώς έχω δίκες μου δουλείες να κάνω και όχι να γίνω δυκτιας  σε μια εταιρία χωρίς να το αποφασίσω μονός μου ! Αυτό που θέλω  να πω είναι τ εξής …έχω αρνηθεί σε 50 δίκτυα μέχρι σήμερα την συνεργασία , στην σημερινή περίπτωση έχουμε να κάνουμε με κάτι που θεωρώ αναγκαίο για όλους τους Έλληνες ..αλλά από την άλλη δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ η θέλω να εγκαταλείψω της υποχρεώσεις μου για να σας εξυπηρετήσω όλους …Είπα πριν μέρες ότι αποφάσισα να αλλάξω καριέρα και δεν εννοούσα ότι θα ασχοληθώ με δίκτυα αλλά με ένα όνειρο προσωπικά δικό μου ..!

  Για αυτό παρακαλώ να περάσουμε όλοι σε πράξη για να απεμπλακώ από την πλήρη ασχολία που με βρήκε και αρχίζει και με πνιγεί ! …

  Περιμένω από εσάς τα εξής ,,Όνομα Επίθετο , id λογαριασμού, προϊόντα που θα καλύπτουν τους 80 πόντους αν θέλετε να είστε ενεργός με δίκτυο ..αν δεν θέλετε όποιο προϊόν θέλετε και την διεύθυνση σας !

  Σας ευχαριστώ ..

              ΒΗΜΑ 4

  καλησπέρα σε όλους τους φίλους και πλέον αναγκαστικά συνεργάτες !

  Πρέπει να σας ενημερώσω ότι μόλις έστειλα την μαζική παραγγελία από 32 άτομα μέσα από εσάς !

  Όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα παραγγελία η δεν έχετε ακούσει της κουβέντας μας μέσα στο Τσαντ του Σχεδίου Φοίνιξ πρέπει να σας ενημερώσω για να γνωρίζετε !

  ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ μέσα από την σελίδα αλλά οργανώνουμε πάντα μαζική παραγγελία ώστε να γλιτώνουμε τα πολύ υψηλό κίστοι μεταφοράς !

  Άρα όποιος θέλει να κάνει παραγγελία μου στέλνει στο dhmotika3@gmail.com τα εξής ,

  Όνομα

  Επίθετο

  id μέσα από την σελίδα της lavylites

  Τα προϊόντα που θέλει αναλυτικά ..πχ 1 Lavyl auricum 50 ml

  Διεύθυνση ολόκληρη όπως θα κάνατε μέσα σε όποιο εσοπ , οδός αριθμός , τκ , κοκ και το τηλέφωνο σας!

  ΤΩΡΑ ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Όσοι δεν θέλετε να είστε ενεργά μελή μπορείτε να πάρετε όποιο προϊόν θέλετε με την τιμή του συνεργάτη που είναι- 30% της τιμής στο εσοπ ..δηλαδή από 120 σε 87..η να πάρετε το μικρό μπουκαλάκι με 30 ευρώ από κάθε προϊόν κοκ  !

  Όσοι θέλετε να είστε ενεργός για να έχετε δίκτυο θα πρέπει Η ΠΡΩΤΗ σας παραγγελία να είναι τουλάχιστον 80 πόντοι ..Παράδειγμα 1 Lavyl 32 besurre 150 ml και 1 Lavyl auricoum 50 ml ..σύνολο περίπου 120 ..

  Το πλεονέκτημα αυτού που θα είναι ενεργός για δίκτυο είναι ότι στην δεύτερη παραγγελία και αν έχει κάνει εγγραφή δυο ενεργά άτομα μέσα σε μια εβδομάδα..Όποια εβδομάδα του μηνά ..τότε θα έχει το μπόνους να μπορεί να αγοράσει το προϊόν με 90% έκπτωση ..δηλαδή πες δέκα ευρώ !

  Ακριβώς επειδή ο στόχος είναι το προστατευτικό προϊόν να μπορούν ΟΛΟΙ να το πάρουν θα προσπαθήσω να σας δώσω εγώ έγγραφες σε όσους μπορώ ..δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα τα καταφέρω για όλους ..αλλά μέχρι στιγμής με τα νούμερα συμμετοχής νομίζω ότι θα είναι εφικτό , αν και εσείς και μετά από την χρήση μείνετε ικανοποιημένοι , αν δηλαδή τα προϊόντα όντως κάνουν θαύματα τότε είναι λογικό όλοι μαζί να τα προτείνουμε σε δικούς μας ανθρώπους … αυτό θα βοηθήσει όλο το δίκτυο να μπορεί να έχει πρόσβαση στην Προστασία και την Θεραπεία !

  Μόλις οι παραγγελίες κατατεθούν από τον Γιατσεκ στην εταιρία , όλοι όσοι συμμετείχατε στην πρώτη ομαδική παραγγελία θα λάβετε εμαιλ από την εταιρία να τους στείλετε τραπεζικό έμβασμα , σήμερα έμαθα ότι η Ευρομπανκ χρεώνει παρά πολλά σε μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό εξωτερικού ..αν έχετε μονό Ευρομπανκ μπορούμε μεταξύ να συνεννοηθούμε ώστε να σταλεί από άλλη τράπεζα με πολύ λιγότερα έξοδα ..εγώ πχ έξοδα εντολής είχα δυο ευρώ στην εθνική … ενώ η Ευρομπανκ θέλει δεκαπλάσια !!…

  Όποιος θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε η για τα προϊόντα , η για πρωτοκολλά θεραπείας και ποια προϊόντα θα χρειαστεί κάθε θεραπεία , η για θέματα δικτυού η ότι άλλο  μου στέλνει στο dhmotika3@gmail.com .

  Χωρίς υποσχέσεις αν όλα όσα έχουμε μάθει για της δυνατότητες αυτής της πατέντας είναι πραγματικότητα πιστεύω ότι χωρίς ιδιαίτερο κόπο αλλά με σωστή συνεργασία και οργάνωση θα μπορέσουμε να κάνουμε μεγάλο καλό σε πολλούς ανθρώπους !

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας

  ΒΗΜΑ 5

  προς κρυφή κοιν.: εγώ Το εμαιλ πάει σε όλους όσους έχουν κάνει παραγγελία γενικά , είτε ενεργοί για δίκτυο είτε απλή αγορά προϊόντος !   Μου έχει δοθεί το Pdf του πρωτόκολλου θεραπείας που ακολούθου οι γιατροί χρησιμοποιώντας αυτά τα προϊόντα , αυτό το pdf κανονικά δεν πρέπει να το έχουμε , αν μαθευτεί ότι το έχουμε θα αντιδράσουν οι γιατροί και θα δημιουργήσουν πρόβλημα , άρα το κρατάτε και ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΕΤΕ είναι για προσωπική χρήση η στην περίπτωση που κοντινός μας άνθρωπος έχει κάποιο θέμα υγείας !   Θα το βρείτε επισημασμένο στο τέλος αυτού του Εμαιλ , σε λίγο θα σας έρθει  η ίσως ήδη σας έχει έρθει μήνυμα από την εταιρία ότι έγινε για εσάς μια παραγγελία και πρέπει να πληρώσετε , θα χρησιμοποιήσετε τον τρόπο εμβάσματος , μέσα στην σελίδα έχει όλα τα στοιχειά στο πως και που  ! Αν δεν τα βρίσκετε προσπαθήστε να κάνετε μια εικονική αγορά σε ένα προϊόν από το εσοπ και σαν πληρωμή πατήστε το τραπεζικό έμβασμα εκεί θα σας βγάλει όλα τα στοιχειά της εταιρίας και τι θα πρέπει να γράψετε μέσα ..όπως πχ τον αριθμό παραγγελίας κοκ ..     Μόλις γίνετε ενεργοί μέσα στο σύστημα , μετά την πληρωμή σας δηλαδή ξεκινώ να σας κάνω έγγραφες , ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ..επειδή είναι τεράστιος ο όγκος , είναι πληροφορία και ονόματα και πολλά ακόμα που πρέπει κάποιος να διαχειριστεί για να το πτυχή όλο αυτό να γίνει σωστά θέλω από εσάς κάτι σημαντικό ! Μόλις γίνετε ενεργοί μου στέλνετε εμαιλ στο dhmotika3@gmail.com και μου γράφετε στον τίτλο ..ΕΓΙΝΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ-ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙD ΣΑΣ επαναλαμβάνω στον τίτλο …δεν με νοιάζει να έχει μέσα κάτι το μήνυμα !…   Βήμα δεύτερο , με την δίκη σας ευθύνη και έλεγχο συχνά πυκνά ..μόλις κάποιος φανεί να είναι γραμμένος σε εσάς ..δηλαδή εσείς να είστε ο σπόνσορας του .. ..ΞΑΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ..ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ ID …ΠΡΩΤΟ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΦΘΗΚΕ ΣΕ ΜΕΝΑ !!!…   Τρίτο βήμα … ΞΑΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΜΟΛΙΣ ΣΥΜΒΕΙ  ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ..ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ ID …ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΦΘΗΚΕ ΣΕ ΜΕΝΑ !!!…   Τέταρτο βήμα … ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΑΣ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ Ο ΣΠΟΝΣΟΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΜΑΔΙΚΗ, ΕΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ …   Πέμπτο βήμα ..ΜΟΛΙΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΑΛΙ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ , ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ..Η ΚΑΙ ΜΕ ΚΕΡΔΟΣ ΑΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ !..   Όλα αυτά είναι σημαντικά και για να μάθετε την όλη διαδικασία να την κάνετε και μονοί σας (ομαδική παραγγελία για τα μελή σας πλέον ) αλλά και για να είμαι σίγουρος ότι έκανα έγγραφες σε όλους και δεν ξέχασα κανέναν όπως και ότι θα γίνουν ενεργοί με σωστή παραγγελία και έτσι θα έχουμε το δικαίωμα έκπτωσης 90% … Ελπίζω να μην κουραστήκατε με όλα όσα σας είπα , αν τα προϊόντα προσφέρουν πραγματικά τα θαύματα που λένε και εσείς θελήσετε να τα συστήσετε σε συνάνθρωπους σας που θα τους βοηθήσουν να λύσουν τα προβλήματα τους τότε  το βάρος μου θα γίνει λιγότερο και σε χρόνο και σε άγχος για να πάνε όλα καλά για όσους περισσότερους γίνετε !
  Lavylites Team
          lavylites footer   © 2017 Lavylites     Στην αιτιολογια βάζετε τον αριθμό της παραγγελίας σας , αν έχει πεδίο και άλλων πληροφοριών βάζετε και το id σας , αν ο λογαριασμός είναι στο όνομα είναι καλύτερο για την ταυτοποίηση από την εταιρία, αν δεν είναι με τον αριθμό απόδειξης και το Id σας πάλι θα τα καταφέρουν !   Ότι απορία έχετε στο email dhmotika3@gmail.com και στο τηλέφωνο 6979905496   Νικόλας Γκονος (stranger)   ΒΗΜΑ 8 Ξεκίνησε η Διαδικασία εγγράφων στον λογαριασμό σας Εισερχόμενα https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Gia3GD8qgDgeKOILF-0WcBrqDIM8AUI7I3_sIA51Fk=s40 katohika Παρ, 4 Ιουν, 4:26 μ.μ. (πριν από 5 ημέρες)   προς κρυφή κοιν.: εγώ Καλησπέρα σε όλους , ξεκίνησα να κάνω της έγγραφες στους αρχικούς φίλους που το σύστημα μου τους δίνει ενεργούς , σας παρακαλώ να τσεκάρετε στο μπακ έφυσε σας μέσα στην εταιρία και να με ενημερώσετε με εμαιλ ότι κάποιος έκανε εγγραφή σε εσάς !   ΤΟ εμαιλ να είναι όπως αυτό μονό τίτλος ..ΟΝΟΜΑ ,ΕΠΙΘΕΤΟ , ID , και την πρόταση Έγινε εγγραφή νέου μέλους στον λογαριασμό μου !   Σας ευχαριστώ , αν ακλουθήσατε σωστά της οδηγίες μου θα πάνε όλα πολύ γρήγορα όπως πρέπει ..   Μονό όσοι έχουν πληρώσει ήδη και έχουν γίνει ενεργοί μπορώ από σήμερα να εγγράφω πάνω τους νέα μελή   Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας ΒΗΜΑ 8 Προστασία Κόβεντ – Επεξηγήσεις – Πληρωμές – νέα μελή -ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ Εισερχόμενα https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14Gia3GD8qgDgeKOILF-0WcBrqDIM8AUI7I3_sIA51Fk=s40 katohika Τρι, 8 Ιουν, 3:46 μ. (πριν από 1 ημέρα)   προς κρυφή Κάιν.: εγώ Προσπαθώ να δημιουργήσω μια σειρά εμαιλ εκπαίδευσης σε όλους ώστε να μπορείτε μονοί σας να εξελίξετε τον λογαριασμό σας ! Αυτό το εμαιλ πάει σε όλους  όσους έκαναν εγγραφή , είτε είναι ενεργοί ,είτε είναι χωρίς παραγγελία ..σε όλους , θα είναι ένα κάλος οδηγός για τυχόν απορίες !   ΚΑΤΑΡΧΑΣ , ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΜΑΙΛ ΣΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ   Όταν συνδεθείτε μέσα στον λογαριασμό σας στο πεδίο παραγγελίες θα βρείτε την παραγγελία και την ταυτότητα παραγγελίας όπου θα πληρώσετε πάνω σε αύτη ! Screenshot_2(1).jpg   Η πληρωμή γίνετε μέσω e-banking Η μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό στα στοιχειά αυτής της εταιρίας! Και φροντίζουμε στην αιτιολογία να βάλουμε την ταυτότητα της παραγγελίας , αν υπάρχουν και σχόλια που μπορούμε να βάλουμε βάζουμε και το id μας έτσι ώστε να σιγουρέψουμε ότι η παραγγελία θα πιστοποιηθεί σωστά !   Transfer details for Lavylites Worldwide Zrt.:

  Account holder’s name: Lavylites Worldwide Zrt.
  Account holder’s address: Veres Pálné utca 9., 1053 – Budapest, Hungary
  EUR IBAN: HU54 11763495 55997881 00000000
  SWIFT: OTPVHUHB
  Bank’s name: OTP Bank Plc
  Bank’s address: Nador utca 16, 1051-Budapest, Hungary ———————————————————————————————–   Τα μελη σας , που πρέπει να οδηγήσετε σωστά σε σωστές παραγγελίες και σωστές κινήσεις αν θέλουν να κάνουν έγγραφες   Τα μελή μας τα βρίσκουμε πάλι μέσα από τον λογαριασμό μας , με όλα τα στοιχειά τους , εμαιλ , τηλέφωνο οκ ..είναι δίκη μας ευθύνη να οδηγήσουμε το δίκτυο μας να κάνει σωστά τα πάντα ! Screenshot_3.jpg     Όταν θέλουμε να κάνουμε εγγραφή σε κάποιον πολύ δικό μας μπορούμε ρωτώντας τον τα στοιχειά που θέλει η φόρμα εγγραφής να τον εγγράψουμε εμείς , αν κάποιος δηλαδή δεν μπορεί να κάνει εγγραφή μονός του… Screenshot_4.jpg     Για ηλεκτρονικές έγγραφες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δυο τρόπους , την μέθοδο της πρόσκλησης .. με το εμαιλ του ανθρώπου που θέλουμε να καλέσουμε Screenshot_5.jpg       Η ιντερνετικα με το λινκ της αδείας φόρμας εγγραφής όπου του λεμέ να βάλει στο τέλος στον σπόνσορα το id μας … το λινό της αδείας φόρμας είναι αυτό..   https://lavylites.com/registration?_ga=2.218756445.575533093.1622302410-1048927650.1622302410   Θυμίζουμε στα μελή πάντα για την μαζική παραγγελία για να γλυτώσουν τα κίστοι μεταφοράς , ενωνόμαστε και μιλάμε με τα μελή μας , και διαμοιράζουμε μαζί τους την οποία νέα πληροφορία ! Θυμίζουμε στα μελή ότι αν θέλουν να έχουν στην επομένη παραγγελία τους 90% έκπτωση η δικαίωμα συστάσεων δημιουργώντας δίκτυο ότι η πρώτη παραγγελία τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 πόντους !   Όταν έχουμε κάποιον που έχει γραφθεί σε εμάς στο πεδίο δυαδικό δένδρο θα δούμε πόσοι είναι σε εκκρεμότητα και αυτούς πρέπει εμείς να τους τοποθετήσουμε σε ποιο πόδι θέλουμε να είναι Screenshot_6.jpg     Όταν θέλουμε να τοποθετήσουμε χρησιμοποιούμε δεξιά και αριστερά …συμπληρώνοντας αυτό το κομμάτι στο δεύτερο επειδή βάθος βάζουμε μονό στο εξωτερικό πόδι ώστε να υπάρχει χώρος όλοι να αναπτυχτούν …πχ .. Screenshot_7.jpg     Το σύστημα από μονό του και με βάση την επέκταση του δικτυού σας θα σας επιτρέπει να βάζετε τους σε εκκρεμότητα ανθρώπους σας , μόλις πατήσετε το πράσινο με το + θα ανοίγει η λίστα με τους εκκρεμότητα και θα επιλέγετε που θέλετε ποιον  ..αλλά πάντα με σκεπτικό να βοηθήσουμε το μέλος να έχει καλή και γρήγορη εξέλιξη ! ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΛΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΟΠΟΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ!   Δηλαδή αν έχουμε βρει ένα μέλος που θέλει να αγοράσει τα προστατευτικά και θεραπευτικά προϊόντα και θέλει να έχει και συμμέτοχη στο δίκτυο για έκπτωση και ίσως κέρδη …περιμένουμε μέχρι να βρούμε και άλλον έναν ώστε να τους γράψουμε μαζί την ίδια εβδομάδα και την ίδια εβδομάδα να έχουν κάνει την παραγγελία τους και να έχουν πληρώσει !   Ο σπόνσορας όλων μας και ικανός να απαντήσει σε διαφόρους νομούς και κανόνες της εταιρίας για το θέμα δικτυού είναι ο Γιατσεκ και μπορούμε να τον ρωτήσουμε την απορία μας για δίκτυο στο εμαιλ jacek.kelyfos@gmail.com   Κάποια θέματα εμαιλ για παραγγελίες που έχουν έρθει σε μερικούς , τα εμαιλ δηλαδή στα αγγλικά που σας ζητιάνε ξανά τα στοιχειά σας είναι γιατί θέλουν να τους απαντήσετε στο ίδιο εμαιλ με τα στοιχειά που σας ζητιάνε στα λατινικά !!…   Αν όλοι μαζί , με σωστή επικοινωνία και καλή συναίσθηση για το συνάνθρωπο εξακολουθήσουμε σωστά τους λίγους κανόνες όλα θα γίνουν σωστά για όλο και περισσότερους συνανθρώπους μας !   Χρησιμοποιήστε αυτό το εμαιλ και στους δικούς ανθρώπους που έχουν γραφτεί σε εσάς …   Ευχαριστώ για το χρόνο σας , στον δικό μου χρόνο κάνω ότι μπορώ ώστε όλοι να αποκτήσετε σωστή γνώση για να μπορείτε σύντομα να προχωρήσετε μονοί σας     ΠΗΓΗ=ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ= https://katohika.gr/
  
  
   
 • lithari 1:12 am on 09/06/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  …,ψηφοφορία κοινού το Γεφύρι της Πλάκας,…,Στο πλαίσιο της βράβευσης του έργου της αναστήλωσης από τα Europa Nostra Awards,.. Φέτος, το 2021, βραβεύτηκαν (Europa Nostra Awards) 24 έργα, από 18 χώρες,. Το έργο της αναστήλωσης του, Γεφυριού, της, Πλάκας, βραβεύθηκε στην κατηγορία Διατήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Conservation Projects),. Το έργο αυτό αποτελεί μοναδικό έργο αναστήλωσης πέτρινου γεφυριού στην Ελλάδα, είναι δε ένα από τα ελάχιστα στον κόσμο τέτοιων διαστάσεων,….Plaka, Bridge, is a single arched stone-bridge, the largest and most impressive of its kind in Epirus,. On 1 February 2015, during a heavy storm that caused the river to overflow, a significant part of the main arch and the east pier of the bridge collapsed… Και σε ψηφοφορία κοινού το Γεφύρι της Πλάκας… 

  Και σε ψηφοφορία κοινού το Γεφύρι της Πλάκας…

  ΨΗΦΙΣΤΕ  ΕΔΩ

  ΕΔΩ  Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

  ΨΗΦΙΣΤΕ  ΕΔΩ

  ΕΔΩ  Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

  Και σε ψηφοφορία κοινού το Γεφύρι της Πλάκας

  Στο πλαίσιο της βράβευσης του έργου της αναστήλωσης από τα Europa Nostra Awards

  Η Europa Nostra ιδρύθηκε το 1963, στο Παρίσι. Είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, με μέλη σε πάνω από 40 χώρες. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των ευρωπαϊκών μηχανισμών, για την ανάδειξη, την προστασία και την αναγνώριση της σημασίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης. Το 2002, υιοθετήθηκε ο θεσμός των Βραβείων Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς (European Heritage Awards/ Europa Nostra Awards). Κάθε χρόνο απονέμονται περίπου 30 βραβεία. Τέσσερα από αυτά επιλέγονται ως Grand Prix laureates και 1 τιμάται με το Βραβείο Κοινού – Public Choice Award.

  Φέτος, το 2021, βραβεύτηκαν (Europa Nostra Awards) 24 έργα, από 18 χώρες. Το έργο της αναστήλωσης του Γεφυριού της Πλάκας βραβεύθηκε στην κατηγορία Διατήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Conservation Projects). Το έργο αυτό αποτελεί μοναδικό έργο αναστήλωσης πέτρινου γεφυριού στην Ελλάδα, είναι δε ένα από τα ελάχιστα στον κόσμο τέτοιων διαστάσεων. Η βράβευσή του αντανακλά την σημασία και την εμβέλεια του έργου, που ξεπερνά τα όρια της Ηπείρου και αναδεικνύει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό χάρτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  Στο πλαίσιο της ανάδειξης του νικητή για το Βραβείο Κοινού – Public Choice Award είναι σε εξέλιξη σχετική ψηφοφορία, μεταξύ όλων των πολιτών της Ευρώπης.
  Μπορείτε να στηρίξτε την υποψηφιότητα του Γεφυριού της Πλάκας κι εσείς με την ψήφο σας και να καλέσετε φίλους και γνωστούς σας να το στηρίξουν.

  Για να ψηφίσετε μεταβείτε στον σύνδεσμο https://vote.europanostra.org/
  Προθεσμία ψηφοφορίας: 5 Σεπτεμβρίου 2021.
  Οδηγίες για την ψηφοφορία:
  -Πρέπει να ψηφίσετε για 3 έργα.
  -Η πρώτη σας ψήφος μετρά για 3 πόντους, η δεύτερη ψήφος σας για 2 και η τρίτη ψήφος για 1. Ο νικητής θα καθοριστεί από τον συνολικό αριθμό ψήφων.
  -Δεν μπορείτε να ψηφίσετε για την ίδια χώρα περισσότερες από μία φορές.
  Πρέπει να επιβεβαιώσετε την ψήφο σας κάνοντας κλικ στο email που θα λάβετε. Ελέγξτε επίσης το φάκελο με τα spam emails.

  Προσθήκη άρθρου

  Προεπισκόπηση(ανοίγει σε μία νέα καρτέλα) Προσθήκη τίτλου Και σε ψηφοφορία κοινού το Γεφύρι της Πλάκας…

  Plaka Bridge is a single arched stone-bridge, the largest and most impressive of its kind in Epirus. On 1 February 2015, during a heavy storm that caused the river to overflow, a significant part of the main arch and the east pier of the bridge collapsed. The project has restored the bridge to its former beauty and underlined its considerable value to both the tangible and intangible values of the natural landscape in which it is found. The project was completed thanks to the successful collaboration of the Ministry of Culture and Sports, the Ministry of Infrastructure, the Ministry of Finance, the Prefecture of Epirus, the National Technical University of Athens and the Technical Chamber of Greece. The project was funded by the Hellenic Ministry of Finance and Development. The Region of Epirus and a private sponsor also contributed financially to the project.

  The Plaka Bridge was built in 1866 on the river Arachthos with an arch spanning over 40 metres with a height of 20 metres. It is listed as a protected historical monument and has an important historical significance to Greece. The bridge was constructed to establish communication and trade with surrounding communities and, until 1913, it was on the border line between Greece and the Ottoman Empire, serving as one of the two mainland entrances to Greece. Though limited repair works were carried out on the bridge over time, none addressed the serious underwater erosion of its foundations.

  With strong public support, the work to recover the Plaka Bridge began almost immediately following the collapse of the bridge in February 2015. Extensive interdisciplinary research and documentation was carried out to understand the cause of the collapse and to design a comprehensive restoration programme that would stabilise the remaining elements of the bridge, address structural issues posed by river flow and allow reconstruction of the bridge using the original, fallen fragments wherever possible with the careful selection of appropriate, additional materials when necessary. “Research and documentation formed a solid foundation for this project which aimed to define and repeat the traditional techniques that were used in its construction”, the Jury noted. https://player.vimeo.com/video/552321233

  The project is remarkable in that it is the very first reconstruction of a stone-bridge in Greece, and is one of few similar projects worldwide. The wide range of expertise and knowledge which has been recovered about this unique project has been enriching for the scientific community, with results disseminated through publications and conferences at an international level. Natural, traditional materials were used in its restoration while traditional construction methods were recovered and demonstrated during the project. The restored monument has been reintegrated into its outstanding natural landscape as well as in the social and cultural life of the community.

  This project is an example of how a structure that follows the principle of utility and construction becomes beautiful. The completed restoration of the Plaka Bridge contributes to the enhancement and conservation of the landscape and of the environment”, the Jury stated.

  More information
  http://www.culture.gov.grView all 2021

  -Λάβετε υπόψη ότι μόλις επιβεβαιώσετε την ψήφο σας, η ψήφος σας δεν μπορεί να αλλάξει.
  -Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο μία φορά. Η διεύθυνση e-mail σας αναγνωρίζεται ως το προσωπικό σας αναγνωριστικό, επομένως δεν μπορείτε να ψηφίσετε για τρίτο άτομο με την ίδια διεύθυνση email.
  -Η διεύθυνση του email σας θα παραμείνει ιδιωτική/άγνωστη.
  Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 στην τελετή των βραβείων European Heritage Awards.

  πηγη.Εφημ.ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ

  https://vote.europanostra.org/

  Plaka Bridge is a single arched stone-bridge, the largest and most impressive of its kind in Epirus. On 1 February 2015, during a heavy storm that caused the river to overflow, a significant part of the main arch and the east pier of the bridge collapsed. The project has restored the bridge to its former beauty and underlined its considerable value to both the tangible and intangible values of the natural landscape in which it is found. The project was completed thanks to the successful collaboration of the Ministry of Culture and Sports, the Ministry of Infrastructure, the Ministry of Finance, the Prefecture of Epirus, the National Technical University of Athens and the Technical Chamber of Greece. The project was funded by the Hellenic Ministry of Finance and Development. The Region of Epirus and a private sponsor also contributed financially to the project.

  The Plaka Bridge was built in 1866 on the river Arachthos with an arch spanning over 40 metres with a height of 20 metres. It is listed as a protected historical monument and has an important historical significance to Greece. The bridge was constructed to establish communication and trade with surrounding communities and, until 1913, it was on the border line between Greece and the Ottoman Empire, serving as one of the two mainland entrances to Greece. Though limited repair works were carried out on the bridge over time, none addressed the serious underwater erosion of its foundations.

  With strong public support, the work to recover the Plaka Bridge began almost immediately following the collapse of the bridge in February 2015. Extensive interdisciplinary research and documentation was carried out to understand the cause of the collapse and to design a comprehensive restoration programme that would stabilise the remaining elements of the bridge, address structural issues posed by river flow and allow reconstruction of the bridge using the original, fallen fragments wherever possible with the careful selection of appropriate, additional materials when necessary. “Research and documentation formed a solid foundation for this project which aimed to define and repeat the traditional techniques that were used in its construction”, the Jury noted. https://player.vimeo.com/video/552321233

  The project is remarkable in that it is the very first reconstruction of a stone-bridge in Greece, and is one of few similar projects worldwide. The wide range of expertise and knowledge which has been recovered about this unique project has been enriching for the scientific community, with results disseminated through publications and conferences at an international level. Natural, traditional materials were used in its restoration while traditional construction methods were recovered and demonstrated during the project. The restored monument has been reintegrated into its outstanding natural landscape as well as in the social and cultural life of the community.

  This project is an example of how a structure that follows the principle of utility and construction becomes beautiful. The completed restoration of the Plaka Bridge contributes to the enhancement and conservation of the landscape and of the environment”, the Jury stated.

  More information
  http://www.culture.gov.grView all 2021

   
 • lithari 12:22 am on 08/06/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Πώς να φτιάξετε έναν κουβα anti Nano… 

  Πώς να φτιάξετε έναν κουβα anti Nano

  =============================================================
  ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ
  Φίλοι αναγνώστες,
  ΤΟ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΛΑΓΙΑΖΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΟ. ΕΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΒΟΣΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΝΕΜΕΤΕ !!! =BY=f.b=BOSKO΄=VOSKOS
  Φίλοι αναγνώστες. Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .
  Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει. Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .
  Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :
  α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας ,
  ή β) να παραμείνετε, αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο . Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .
  ΕΠΙΣΗΣ: 1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψεις του άρθρου. 2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.
  3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.
  4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .
  5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο
  https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.
  6.Σκέψης, κρίση, απόψεις, επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας, μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικό οικονομικό κέρδους η εκ Άλου σκοπού, η οικονομικού η μέσο η συκοφαντικής δυσφημίσεως η επιχειρηματικής δυσφημίσεως η προσπάθεια αλλοίωσης η ολικής αλλοίωσης πραγματικών περιστατικών η γεγονότων επί σκοπού παραπλάνησης, H με στόχος το προσωπικό όφελος , η το οποιοδήποτε απορρέων όφελος η κέρδος, μήδε του οικονομικού από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό η αλλοτρίωση  απαξίωση αξιών η θεσμών,  μήδε και Tου προσωπικού η ατομικού συμφέροντος, Μήδε την παράβλεψη η εγκατάλειψη η την  μη πίστη τήρηση επιστημονικών-ιατρικών θεραπειών και οδηγιών επί τοu συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-
  7. Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-
  8.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
  9.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.- […(( Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (άρθρο 19 παρ. 1, 2) Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψη του χωρίς καμία παρέμβαση. πρέπει να έχει το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης. Aυτό περιλαμβάνει και το δικαίωμα του καθενός να αναζητά, να γράφει και να μεταδίδει οποιεσδήποτε πληροφορία και ιδέες ανεξαρτήτως, ελεύθερη έκφραση της σκέψης ανεξάρτητα από τη λογοκρισία η άδεια, δόγματα. διαφορετικών πεποιθήσεων θρησκειών, κτλ Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για δυσφήμηση, επικρίσεις βωμολοχίες, είναι έγκλημα εναντίον της τιμής του καθενός…))…]


  doylies ixaman kai emis
  =====================================================================

  Θέλετε να μάθετε πώς να φτιάξετε την αντι-τεχνολογική-ανατριχιαστική- συσκευή που τραβάει τόσο πολύ την προσοχή; Ορίστε! Ο αντι-νανο-κουβάς του Tony Pantalleresco.

  ΒΟΤΑΝΟΛΌΓΟΣ TONY PANTALLERESCO – ΠΏΣ ΝΑ ΦΤΙΆΞΕΤΕ ΈΝΑΝ ΑΝΤΙ-ΝΑΝΟ ΚΟΥΒΆ!!!

  Ο βοτανολόγος Tony Pantalleresco Φτιάχνει τον κουβά κατά του νανο με μια υγιή δόση χιούμορ.

  Έχω μεγάλη εκτίμηση για τον Tony P και τη δέσμευσή του για την υγεία και την ευημερία του πλανήτη μας. Αγαπώ αυτόν τον τύπο.

  Θα χρειαστείτε: Ο κ,
  έναν κουβά 5 γαλονιών
  ταινία
  σύρμα 10, 12, 14 gauge (10 gauge είναι παχύτερο και μπορεί να επιτρέψει σε περισσότερα ηλεκτρόνια να ρέουν μέσα από αυτό)
  Προσαρμογέα ρεύματος 5 αμπέρ

  4 γαλόνια ξύδι
  2 γαλόνια αποσταγμένο νερό
  1/4 φλιτζανιού θαλάσσια άλατα
  1 κουταλάκι του γλυκού λάδι
  και 1 ώρα για να βάλετε τα πόδια σας στον κουβά.

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Απάντηση
e
Αλλαγή
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Ακύρωση