Τι χαρακτηρίζεται ως πρόδηλο σφάλμα…Σ ε ποιες περιπτώσεις υποβάλλονται αντιρρήσεις ατελώς;… Τι πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τις κατατμήσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές Το άρθρο 67 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 67 Αγροί που άλλαξαν μορφή… Τι είναι η κατάτμηση;… Τι ισχύει για τις εκτάσεις που χαρακτηρίστηκαν ως δασικές;…Τι ισχύει με τις κατατμήσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές;… Έχω ένα χωράφι και θέλω να το χωρίσω στα παιδιά μου κι ας μην οικοδομήσουν. Μπορώ;… Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι έχουν χωράφια και διαμάχες με τους συνορίτες τους, τι προβλέπει ο Νόμος… Τι είναι ο δασικός χάρτης;… Με ποιον τρόπο διορθώνονται οι λανθασμένοι χαρακτηρισμοί εκτάσεων;… Τι χαρακτηρίζεται ως πρόδηλο σφάλμα;… Τι συμβαίνει αν απορριφθεί η αίτηση πρόδηλου σφάλματος;… Τι σχεδιάζεται για τη διαδικασία των πρόδηλων σφαλμάτων;… Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλονται αντιρρήσεις ατελώς;… Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων;… Για ποιο λόγο δεν δίνεται δικαίωμα υποβολής εκ νέου αντιρρήσεων σε περιπτώσεις όπου είχε υποβληθεί αντίρρηση η οποία απορρίφθηκε κατά την εξέταση από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ);… Ποια εναλλακτική δυνατότητα έχουν οι ιδιοκτήτες αν δεν είχαν υποβάλλει ή αν είχε απορριφθεί η αντίρρησή τους;… Ποια προβλήματα επιλύουν οι τελευταίες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας;… Για ποιο λόγο δόθηκε εξάμηνη παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων;… Ποιο είναι το κόστος υποβολής αντίρρησης;… Ποια θα είναι τα παράβολα για την υποβολή αντιρρήσεων μετά από την κυβερνητική παρέμβαση;… Πως επιταχύνεται η διαδικασία εξέτασης αντιρρήσεων;… Ποια η σημασία της Υπουργικής Απόφασης για τους ασπάλαθους;… Πως χαρακτηρίζονται οι βοσκήσιμες εκτάσεις που καλύπτονται μόνο από φρυγανική βλάστηση και ασπάλαθο;… Τι ισχύει για τους δασωμένους αγρούς;… Τι ισχύει για τις εκχερσωμένες εκτάσεις;… Αληθεύει ότι κάποιοι θα χάσουν τις ιδιοκτησίες τους;… Τι θα προβλέπεται για την κυριότητα του Δημοσίου… Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που νόμιμες πράξεις της Διοίκησης δεν έχουν ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση των δασικών χαρτών;… Ποιές είναι οι διοικητικές πράξεις που μπορούν να αναμορφώσουν τους δασικούς χάρτες; Ποια είναι η διαδικασία ένταξης διοικητικών πράξεων κατά τη μεταβατική περίοδο,όπου ο χάρτης είναι αναρτημένος χωρίς να έχει κυρωθεί ακόμα, με σκοπό μεταβιβάσεις- αγοραπωλησίες; … Με ποιον τρόπο αποδεικνύεται ο χαρακτήρας έκτασης για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση/συναλλαγή με το δημόσιο ή συμβολαιογραφική πράξη κατά τη διάρκεια της ανάρτησης και μετά τη μερική ή ολική κύρωση, αλλά και για περιοχές που έχουν εξαιρεθεί της ανάρτησης;…. Τι ισχύει για μεταβιβάσεις-αγοραπωλησίες σε χαρακτηρισμένες εκτάσεις ως δασικές… Μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια σε έκταση που είναι εν μέρει δασική και εν μέρη Άλλης μορφής(ΑΑ);… Τι συμβαίνει με τις επιδοτούμενες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτάσεις;… .

Το άρθρο 67 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 67
Αγροί που άλλαξαν μορφή

9 Σεπτεμβρίου 2019

Στην Ελλάδα, λόγω ιστορικών παραδόσεων, υπάρχει κατακερματισμός της ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα να συναντάται το φαινόμενο μικρής έκτασης ακινήτων να ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτήτες. Η κατάτμηση ακινήτου, δηλαδή ο τεμαχισμός ενός ακινήτου σε μικρότερα τμήματα και η μεταβίβασή του σε τρίτα πρόσωπα, αποτελεί συνηθισμένη πρακτική στην ελληνική πραγματικότητα, παρ’ όλο την ψήφιση διαχρονικά σχετικών νόμων που απαγορεύουν την κατάτμηση της αγροτικής ιδιοκτησίας με προφανή στόχο την επωφελέστερη γεωργική εκμετάλλευση αυτής.

Έτσι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, που η κατάτμηση δεν έγινε με νόμιμο τρόπο και προκύπτουν πολλά νομικά και πολεοδομικά ζητήματα. Το θέμα της μη νόμιμης κατάτμησης αναδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό και με τη διαδικασία δήλωσης των ακινήτων στο κτηματολόγιο.

Έτσι πολλοί ιδιοκτήτες «πέφτουν» από τα σύννεφα όταν διαπιστώνουν ότι η έκταση τους δεν είναι αυτόνομη, αλλά οι ίδιοι είναι εξ αδιαιρέτου ιδιοκτήτες ενός μεγαλύτερου ακινήτου, που απλώς έχουν την αποκλειστική χρήση ενός συγκεκριμένου τμήματος γης.

Τι είναι η κατάτμηση;

Ως κατάτμηση ακινήτου, ορίζεται εκείνη η διαδικασία κατά την οποία ο κύριος ή οι συγκύριοι ακινήτου αποσπούν από το ακίνητό τους τμήμα διαιρετό και το μεταβιβάζουν σε τρίτο. Με τον τρόπο αυτό παύει η συνέχεια της γης τους και καταργείται τόσο ο χαρακτηρισμός του «ενιαίου», όσο και ο αυτοτελής χαρακτήρας του ακινήτου τους.

Το χωράφι μου το «έκοψε» ο δρόμος και χωρίστηκε σε δύο τμήματα. Ισχύει αυτή η κατάτμηση;

Σύμφωνα με νομοθετικό διάταγμα του 1923 απαγορεύονταν να δημιουργούμε δρόμους και να «κόβουμε» τα χωράφια μας. Έτσι όσοι δρόμοι δημιουργήθηκαν για την μεταφορά αγροτικών προϊόντων και προϋπάρχουν του 1923 θεωρούνται κοινόχρηστοι, ενώ αντίθετα όσοι δρόμοι δημιουργήθηκαν μετά το 1923 με ιδιωτική πρωτοβουλία θεωρούνται ιδιωτικοί.

Όμως πλήθος δρόμων σχηματίστηκαν τις δεκαετίες του 1960 και 1970 και για την επίλυση αυτού του ζητήματος υπήρξε νόμος, που αναγνωρίζει τις ιδιωτικές οδούς που σχηματίστηκαν μέχρι το 1977 προς εξυπηρέτηση των παρακείμενων αγροτεμαχίων.

Μέσω λοιπόν της «εξομοίωσης» των παρανόμως δημιουργηθέντων ιδιωτικών οδών με «αγροτικές» (που εξαιρούνται της απαγόρευσης) τα αγροτεμάχια που κατατμήθηκαν από την διάνοιξη της οδού με τον συγκεκριμένο τρόπο, θεωρούνται αυτοτελή και μεταβιβάζονται περαιτέρω χωρίς πρόβλημα.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο δρόμος σχεδιάστηκε, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί; Ισχύει η κατάτμηση και μπορούν να πουληθούν ξεχωριστά τα δημιουργηθέντα αγροτεμάχια;

Δεν συνιστά κατάτμηση η απεικόνιση και μόνο σε τοπογραφικό διάγραμμα διανομής αγροτεμαχίου, δίχως η κατάτμηση αυτού να συνοδεύεται και από μεταβίβαση (π.χ. πώληση, δωρεά, γονική παροχή).

Εάν έχει γίνει προσύμφωνο πώλησης των αγροτεμαχίων, πριν το 1977, τότε ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση των τμημάτων γηπέδων που προσέβλεπαν στον δρόμο αυτό, όπως απεικονίζονται στο τοπογραφικό διανομής και θεωρείται πολεοδομικά ενιαίο.

Τι ισχύει για τις εκτάσεις που χαρακτηρίστηκαν ως δασικές;

Στις περιοχές που δημιουργήθηκαν αγροτικοί δρόμοι και αγροί και προέκυψαν εκ των υστέρων δασικές εκτάσεις με την σύνταξη των δασικών χαρτών, τα τεμάχια που έχουν προκύψει δεν θεωρούνται αυτοτελή αλλά τμήματα του όλου δάσους ή δασικής έκτασης, όπως αυτή προσδιορίστηκε από τον Δασικό Χάρτη. Σε αυτήν τη περίπτωση το δασοτεμάχιο μπορεί να αποκτήσει αυτοτέλεια εάν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση χρησικτησίας ιδιωτικού δασοτεμαχίου.

Τι ισχύει με τις κατατμήσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές;

1) Απαγορεύεται η κατάτμηση των ακινήτων σε μέγεθος μικρότερο των 1000 τ.μ., όταν αυτά ευρίσκονται σε ακτίνα 500 μ από τα όρια οικισμού (περιμετρική ζώνη πόλεως). Προσοχή όμως η διάταξη ισχύει για τα παλιά σχέδια πόλεως (1923-1983).

2) Απαγορεύεται η κατάτμηση στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) κάτω από τα όρια αρτιότητας που ισχύει για την κάθε περιοχή π.χ. τα 20 στρέμματα για την εκτός σχεδίου περιοχή της Αττικής.

3) Απαγορεύεται η κατάτμηση κάτω από τα όρια αρτιότητας σε περιοχές που έχουν προσδιοριστεί, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του ΟΤΑ.

4) Απαγορεύεται η κατάτμηση μιας μεγάλης έκτασης σε τμήματα των 4 στρεμμάτων, αν δεν προκύπτει ότι έκαστο αγροτεμάχιο των 4 στρέμματα αποκτά ταυτόχρονα και πρόσωπο 25 μέτρα σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία δρόμων μεταξύ τους σήμερα, γιατί ο δρόμος πρέπει να προϋπάρχει. Οι κοινόχρηστοι δρόμοι για τους οποίους έχει εφαρμογή αυτή διάταξη, είναι συγκεκριμένοι π.χ. δρόμοι που φαίνονται σε διανομές του Υπ. Γεωργίας (εποικιστικές περιοχές), ή ζώνη παραλίας εφ’ όσον είναι διαμορφωμένη οδός, δρόμοι που έχουν κατασκευαστεί από Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η διαπιστωτική πράξη κοινοχρησίας του δρόμου.

Έχω ένα χωράφι και θέλω να το χωρίσω στα παιδιά μου κι ας μην οικοδομήσουν. Μπορώ;

Στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε περιοχή εκτός σχεδίου, εκτός ζώνης οικισμού και εκτός ζώνης οικιστικού ελέγχου, τότε ναι μπορεί να κατατμηθεί σε οποιοδήποτε μέγεθος, χωρίς το δικαίωμα οικοδόμησης.

Έχω ένα οικόπεδο εντός σχεδίου/οικισμού και θέλω να το χωρίσω και να το γράψω στα παιδιά μου κι ας μην οικοδομήσουν. Μπορώ;

Όχι. Απαγορεύεται η κατάτμηση και η μεταβίβαση της κυριότητας οικοπέδων που συνεπάγεται τη δημιουργία μη άρτιων οικοπέδων. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να κάνετε συμβολαιογραφική πράξη σύστασης καθέτου διηρημένης ιδιοκτησίας.

Έχει κατατμηθεί ένα αγροτεμάχιο σε τρία. Η κατάτμηση έγινε εδώ και τριάντα χρόνια διά λόγου χωρίς συμβόλαιο, αλλά δηλώνονται ξεχωριστά στα Ε9. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Αυτό το πρόβλημα είναι επαναλαμβανόμενο και μπορεί να αντιμετωπισθεί χρησιμοποιώντας το νομικό εργαλείο της χρησικτησίας. Στην τρέχουσα συμβολαιογραφική πρακτική αποτελεί σύνηθες φαινόμενο η επίκληση χρησικτησίας και η ταυτόχρονη μεταβίβαση του ακινήτου στο οποίο αυτή αναφέρεται.

Επίσης, στη δήλωση εγγραπτέων δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο με επικαλούμενο τίτλο τη χρησικτησία, η ιδιοκτησία εγγράφεται συνοδευόμενη από ένορκη βεβαίωση δύο προσώπων.

Έχω συμβόλαιο, αλλά η πολεοδομία δεν μου δίνει άδεια να χτίσω, γιατί έγινε κατάτμηση στο ακίνητο. Τι να κάνω;

Για να λύσετε το πρόβλημά σας θα πρέπει να κάνετε αναγνωριστική αγωγή χρησικτησίας στα δικαστήρια και θα προσκομίσετε στην πολεοδομία την δικαστική απόφαση και τη μεταγραφή της στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

Μόνο η αναγνωριστική αγωγή χρησικτησίας προσδίδει πολεοδομική αυτοτέλεια στο οικόπεδο, διαφορετικά θεωρείται ως τμήμα της μεγαλύτερης έκτασης από την οποία προήλθε.

*** Προσοχή, η χρησικτησία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ημερομηνία που να αποκτά πολεοδομική υπόσταση και αυτοτέλεια το ακίνητο σύμφωνα με τις κατά παρέκκλιση ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Έχω ένα αγροτεμάχιο και περνά ρέμα από μέσα. Είναι δύο ξεχωριστά χωράφια

Όχι, δεν δημιουργεί κατάτμηση σε ακίνητο, η διέλευση ρέματος ή χειμάρρου που το διασχίζει, εφόσον δεν φαίνεται στο Δασικό Χάρτη ως δασική έκταση και δεν έχει αφεθεί συμβολαιογραφικά σε κοινή χρήση.

Έχω ένα ακίνητο που ένα τμήμα του βρίσκεται εντός οικισμού και ένα τμήμα του εκτός σχεδίου. Μπορώ να μεταβιβάσω μόνο το ένα τμήμα;

Όχι, γιατί δεν δημιουργούν κατάτμηση οι θεσμικές γραμμές π.χ. όρια οικισμού, Ζώνη 500 μέτρων ή των ΖΟΕ. Το ακίνητο είναι ενιαίο και υπάρχουν σε κάθε τμήμα του οι προϋποθέσεις για οικοδόμηση.

Έγινε κατάτμηση μιας μεγάλης έκτασης σε επιμέρους αγροτεμάχια των 4 στρεμμάτων πριν το 2004. Επιτρέπεται να αφήσω ιδιωτικό δρόμο για την εξυπηρέτησή τους;

Αν η κατάτμηση του γηπέδου σε μικρότερα γήπεδα άνω των 4.000 τ.μ. εκάστου, έγινε πριν τις 31-12-2003 επιτρέπεται η σύσταση πραγματικής δουλείας μεταξύ του πωλητού που παρακράτησε την κυριότητά και των αγοραστών των επί μέρους κατατμηθέντων γηπέδων, αρκεί η εδαφική λωρίδα της δουλείας να έχει εμβαδό μεγαλύτερο των 4 στρεμμάτων και να είναι ξεχωριστή από τα γήπεδα των 4.000 τ.μ.

Έγινε κατάτμηση σε ένα ακίνητο με συμβόλαιο το 1990, το οποίο δεν μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο. Πότε θεωρείται ότι έγινε η κατάτμησή του;

Σε περίπτωση κατάτμησης, ως χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου, θεωρείται ο χρόνος μεταγραφής του οριστικού συμβολαίου.

Πότε ισχύει η κατάτμηση, όταν είναι το ακίνητο από κληρονομιά;

Σε περίπτωση κληρονομιάς για τον χρόνο δημιουργίας του γηπέδου λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος θανάτου του κληρονομούμενου.

Τι ισχύει με τα προσύμφωνα;

Σε περίπτωση ύπαρξης συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, δυνάμει του οποίου έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί μεταβιβάσεως της κυριότητας οικοπέδου, ως χρόνος κατάτμησης θεωρείται η ημερομηνία μεταγραφής της δικαστικής απόφασης.

Άρθρο της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικο

Άρθρο 8 – Αγροί που άλλαξαν μορφή

5. Το άρθρο 67 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 67
Αγροί που άλλαξαν μορφή
1. α. Εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή και δασώθηκαν μεταγενεστέρως, επί των οποίων δεν προβάλλονται δικαιώματα από το δημόσιο και υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας οι οποίοι έχουν αποκτηθεί και μεταγραφεί πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946, θεωρούνται ιδιωτικές.
Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις ανακαλούνται.
β. Όσες από τις εκτάσεις της περιπτώσεως (α) στερούνται των παραπάνω τίτλων, μπορούν να αποδοθούν, εφόσον έχουν μορφή δασικής έκτασης, αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση κατόπιν αιτήσεως του επικαλουμένου δικαιώματα κυριότητας επ΄αυτών, δυνάμει τίτλου ιδιοκτησίας μεταγενεστέρου μεν της 23ης Φεβρουαρίου 1946, όχι όμως νεώτερου της 6ης. Ιουνίου 1975.
2. Εάν οι εκτάσεις της περιπτώσεως (α) εντάσσονται στην παρ. 1(α) του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, διατηρούν τη μορφή τους και διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας..
Εάν αντιθέτως αυτές εντάσσονται στην παράγραφο 1(β) του ως άνω άρθρου 3, τότε σ΄αυτές επιτρέπεται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη και σχετικής άδειας του αρμόδιου δασάρχη αποκλειστικά και μόνο η γεωργική και η δενδροκομική εκμετάλλευση υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 47 παρ. 4(α), (β) και (γ) του παρόντος νόμου, απαγορευομένης περαιτέρω της αλλαγής χρήσης.
3. Σε περίπτωση προσκόμισης από τρίτον των τίτλων της παρ. 1(α) ή τυχόν οριστικής επιλύσεως του ιδιοκτησιακού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση επί της συγκεκριμένης εκτάσεως, ανακαλείται η σχετική άδεια του δασάρχη αζημίως για το δημόσιο.
4. Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, προκειμένης της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, διενεργείται, εάν μεν υπάρχει κυρωμένος δασικός χάρτης από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, άλλως με πράξη χαρακτηρισμού, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, η οποία εκδίδεται ακόμη και στην περίπτωση που η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα.
Ο κατά τα ανωτέρω χαρακτηρισμός διενεργείται κατόπιν εξέτασης εκ μέρους του Δασάρχη ή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασών του Νομού άνευ Δασαρχείου των τίτλων ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου και των συνυποβληθέντων από αυτόν σχετικών πιστοποιητικών μεταγραφής και τοπογραφικού διαγράμματος.
Στην περίπτωση που η έκταση χαρακτηρισθεί ως μη υπαγόμενη στην παρ. 1(α) του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, η σχετική πράξη αναδάσωσης ανακαλείται, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες από τη δασική νομοθεσία προϋποθέσεις για τη γεωργική και τη δενδροκομική εκμετάλλευση της έκτασης».

=====================================================

Τι πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τις κατατμήσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές

9 Σεπτεμβρίου 2019

Στην Ελλάδα, λόγω ιστορικών παραδόσεων, υπάρχει κατακερματισμός της ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα να συναντάται το φαινόμενο μικρής έκτασης ακινήτων να ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτήτες. Η κατάτμηση ακινήτου, δηλαδή ο τεμαχισμός ενός ακινήτου σε μικρότερα τμήματα και η μεταβίβασή του σε τρίτα πρόσωπα, αποτελεί συνηθισμένη πρακτική στην ελληνική πραγματικότητα, παρ’ όλο την ψήφιση διαχρονικά σχετικών νόμων που απαγορεύουν την κατάτμηση της αγροτικής ιδιοκτησίας με προφανή στόχο την επωφελέστερη γεωργική εκμετάλλευση αυτής.

Έτσι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, που η κατάτμηση δεν έγινε με νόμιμο τρόπο και προκύπτουν πολλά νομικά και πολεοδομικά ζητήματα. Το θέμα της μη νόμιμης κατάτμησης αναδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό και με τη διαδικασία δήλωσης των ακινήτων στο κτηματολόγιο.

Έτσι πολλοί ιδιοκτήτες «πέφτουν» από τα σύννεφα όταν διαπιστώνουν ότι η έκταση τους δεν είναι αυτόνομη, αλλά οι ίδιοι είναι εξ αδιαιρέτου ιδιοκτήτες ενός μεγαλύτερου ακινήτου, που απλώς έχουν την αποκλειστική χρήση ενός συγκεκριμένου τμήματος γης.

Τι είναι η κατάτμηση;

Ως κατάτμηση ακινήτου, ορίζεται εκείνη η διαδικασία κατά την οποία ο κύριος ή οι συγκύριοι ακινήτου αποσπούν από το ακίνητό τους τμήμα διαιρετό και το μεταβιβάζουν σε τρίτο. Με τον τρόπο αυτό παύει η συνέχεια της γης τους και καταργείται τόσο ο χαρακτηρισμός του «ενιαίου», όσο και ο αυτοτελής χαρακτήρας του ακινήτου τους.

Το χωράφι μου το «έκοψε» ο δρόμος και χωρίστηκε σε δύο τμήματα. Ισχύει αυτή η κατάτμηση;

Σύμφωνα με νομοθετικό διάταγμα του 1923 απαγορεύονταν να δημιουργούμε δρόμους και να «κόβουμε» τα χωράφια μας. Έτσι όσοι δρόμοι δημιουργήθηκαν για την μεταφορά αγροτικών προϊόντων και προϋπάρχουν του 1923 θεωρούνται κοινόχρηστοι, ενώ αντίθετα όσοι δρόμοι δημιουργήθηκαν μετά το 1923 με ιδιωτική πρωτοβουλία θεωρούνται ιδιωτικοί.

Όμως πλήθος δρόμων σχηματίστηκαν τις δεκαετίες του 1960 και 1970 και για την επίλυση αυτού του ζητήματος υπήρξε νόμος, που αναγνωρίζει τις ιδιωτικές οδούς που σχηματίστηκαν μέχρι το 1977 προς εξυπηρέτηση των παρακείμενων αγροτεμαχίων.

Μέσω λοιπόν της «εξομοίωσης» των παρανόμως δημιουργηθέντων ιδιωτικών οδών με «αγροτικές» (που εξαιρούνται της απαγόρευσης) τα αγροτεμάχια που κατατμήθηκαν από την διάνοιξη της οδού με τον συγκεκριμένο τρόπο, θεωρούνται αυτοτελή και μεταβιβάζονται περαιτέρω χωρίς πρόβλημα.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο δρόμος σχεδιάστηκε, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί; Ισχύει η κατάτμηση και μπορούν να πουληθούν ξεχωριστά τα δημιουργηθέντα αγροτεμάχια;

Δεν συνιστά κατάτμηση η απεικόνιση και μόνο σε τοπογραφικό διάγραμμα διανομής αγροτεμαχίου, δίχως η κατάτμηση αυτού να συνοδεύεται και από μεταβίβαση (π.χ. πώληση, δωρεά, γονική παροχή).

Εάν έχει γίνει προσύμφωνο πώλησης των αγροτεμαχίων, πριν το 1977, τότε ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση των τμημάτων γηπέδων που προσέβλεπαν στον δρόμο αυτό, όπως απεικονίζονται στο τοπογραφικό διανομής και θεωρείται πολεοδομικά ενιαίο.

Τι ισχύει για τις εκτάσεις που χαρακτηρίστηκαν ως δασικές;

Στις περιοχές που δημιουργήθηκαν αγροτικοί δρόμοι και αγροί και προέκυψαν εκ των υστέρων δασικές εκτάσεις με την σύνταξη των δασικών χαρτών, τα τεμάχια που έχουν προκύψει δεν θεωρούνται αυτοτελή αλλά τμήματα του όλου δάσους ή δασικής έκτασης, όπως αυτή προσδιορίστηκε από τον Δασικό Χάρτη. Σε αυτήν τη περίπτωση το δασοτεμάχιο μπορεί να αποκτήσει αυτοτέλεια εάν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση χρησικτησίας ιδιωτικού δασοτεμαχίου.

Τι ισχύει με τις κατατμήσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές;

1) Απαγορεύεται η κατάτμηση των ακινήτων σε μέγεθος μικρότερο των 1000 τ.μ., όταν αυτά ευρίσκονται σε ακτίνα 500 μ από τα όρια οικισμού (περιμετρική ζώνη πόλεως). Προσοχή όμως η διάταξη ισχύει για τα παλιά σχέδια πόλεως (1923-1983).

2) Απαγορεύεται η κατάτμηση στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) κάτω από τα όρια αρτιότητας που ισχύει για την κάθε περιοχή π.χ. τα 20 στρέμματα για την εκτός σχεδίου περιοχή της Αττικής.

3) Απαγορεύεται η κατάτμηση κάτω από τα όρια αρτιότητας σε περιοχές που έχουν προσδιοριστεί, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του ΟΤΑ.

4) Απαγορεύεται η κατάτμηση μιας μεγάλης έκτασης σε τμήματα των 4 στρεμμάτων, αν δεν προκύπτει ότι έκαστο αγροτεμάχιο των 4 στρέμματα αποκτά ταυτόχρονα και πρόσωπο 25 μέτρα σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία δρόμων μεταξύ τους σήμερα, γιατί ο δρόμος πρέπει να προϋπάρχει. Οι κοινόχρηστοι δρόμοι για τους οποίους έχει εφαρμογή αυτή διάταξη, είναι συγκεκριμένοι π.χ. δρόμοι που φαίνονται σε διανομές του Υπ. Γεωργίας (εποικιστικές περιοχές), ή ζώνη παραλίας εφ’ όσον είναι διαμορφωμένη οδός, δρόμοι που έχουν κατασκευαστεί από Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η διαπιστωτική πράξη κοινοχρησίας του δρόμου.

Έχω ένα χωράφι και θέλω να το χωρίσω στα παιδιά μου κι ας μην οικοδομήσουν. Μπορώ;

Στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε περιοχή εκτός σχεδίου, εκτός ζώνης οικισμού και εκτός ζώνης οικιστικού ελέγχου, τότε ναι μπορεί να κατατμηθεί σε οποιοδήποτε μέγεθος, χωρίς το δικαίωμα οικοδόμησης.

Έχω ένα οικόπεδο εντός σχεδίου/οικισμού και θέλω να το χωρίσω και να το γράψω στα παιδιά μου κι ας μην οικοδομήσουν. Μπορώ;

Όχι. Απαγορεύεται η κατάτμηση και η μεταβίβαση της κυριότητας οικοπέδων που συνεπάγεται τη δημιουργία μη άρτιων οικοπέδων. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να κάνετε συμβολαιογραφική πράξη σύστασης καθέτου διηρημένης ιδιοκτησίας.

Έχει κατατμηθεί ένα αγροτεμάχιο σε τρία. Η κατάτμηση έγινε εδώ και τριάντα χρόνια διά λόγου χωρίς συμβόλαιο, αλλά δηλώνονται ξεχωριστά στα Ε9. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Αυτό το πρόβλημα είναι επαναλαμβανόμενο και μπορεί να αντιμετωπισθεί χρησιμοποιώντας το νομικό εργαλείο της χρησικτησίας. Στην τρέχουσα συμβολαιογραφική πρακτική αποτελεί σύνηθες φαινόμενο η επίκληση χρησικτησίας και η ταυτόχρονη μεταβίβαση του ακινήτου στο οποίο αυτή αναφέρεται.

Επίσης, στη δήλωση εγγραπτέων δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο με επικαλούμενο τίτλο τη χρησικτησία, η ιδιοκτησία εγγράφεται συνοδευόμενη από ένορκη βεβαίωση δύο προσώπων.

Έχω συμβόλαιο, αλλά η πολεοδομία δεν μου δίνει άδεια να χτίσω, γιατί έγινε κατάτμηση στο ακίνητο. Τι να κάνω;

Για να λύσετε το πρόβλημά σας θα πρέπει να κάνετε αναγνωριστική αγωγή χρησικτησίας στα δικαστήρια και θα προσκομίσετε στην πολεοδομία την δικαστική απόφαση και τη μεταγραφή της στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

Μόνο η αναγνωριστική αγωγή χρησικτησίας προσδίδει πολεοδομική αυτοτέλεια στο οικόπεδο, διαφορετικά θεωρείται ως τμήμα της μεγαλύτερης έκτασης από την οποία προήλθε.

*** Προσοχή, η χρησικτησία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ημερομηνία που να αποκτά πολεοδομική υπόσταση και αυτοτέλεια το ακίνητο σύμφωνα με τις κατά παρέκκλιση ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Έχω ένα αγροτεμάχιο και περνά ρέμα από μέσα. Είναι δύο ξεχωριστά χωράφια

Όχι, δεν δημιουργεί κατάτμηση σε ακίνητο, η διέλευση ρέματος ή χειμάρρου που το διασχίζει, εφόσον δεν φαίνεται στο Δασικό Χάρτη ως δασική έκταση και δεν έχει αφεθεί συμβολαιογραφικά σε κοινή χρήση.

Έχω ένα ακίνητο που ένα τμήμα του βρίσκεται εντός οικισμού και ένα τμήμα του εκτός σχεδίου. Μπορώ να μεταβιβάσω μόνο το ένα τμήμα;

Όχι, γιατί δεν δημιουργούν κατάτμηση οι θεσμικές γραμμές π.χ. όρια οικισμού, Ζώνη 500 μέτρων ή των ΖΟΕ. Το ακίνητο είναι ενιαίο και υπάρχουν σε κάθε τμήμα του οι προϋποθέσεις για οικοδόμηση.

Έγινε κατάτμηση μιας μεγάλης έκτασης σε επιμέρους αγροτεμάχια των 4 στρεμμάτων πριν το 2004. Επιτρέπεται να αφήσω ιδιωτικό δρόμο για την εξυπηρέτησή τους;

Αν η κατάτμηση του γηπέδου σε μικρότερα γήπεδα άνω των 4.000 τ.μ. εκάστου, έγινε πριν τις 31-12-2003 επιτρέπεται η σύσταση πραγματικής δουλείας μεταξύ του πωλητού που παρακράτησε την κυριότητά και των αγοραστών των επί μέρους κατατμηθέντων γηπέδων, αρκεί η εδαφική λωρίδα της δουλείας να έχει εμβαδό μεγαλύτερο των 4 στρεμμάτων και να είναι ξεχωριστή από τα γήπεδα των 4.000 τ.μ.

Έγινε κατάτμηση σε ένα ακίνητο με συμβόλαιο το 1990, το οποίο δεν μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο. Πότε θεωρείται ότι έγινε η κατάτμησή του;

Σε περίπτωση κατάτμησης, ως χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου, θεωρείται ο χρόνος μεταγραφής του οριστικού συμβολαίου.

Πότε ισχύει η κατάτμηση, όταν είναι το ακίνητο από κληρονομιά;

Σε περίπτωση κληρονομιάς για τον χρόνο δημιουργίας του γηπέδου λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος θανάτου του κληρονομούμενου.

Τι ισχύει με τα προσύμφωνα;

Σε περίπτωση ύπαρξης συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, δυνάμει του οποίου έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί μεταβιβάσεως της κυριότητας οικοπέδου, ως χρόνος κατάτμησης θεωρείται η ημερομηνία μεταγραφής της δικαστικής απόφασης.

Άρθρο της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικο

====================================================

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι έχουν χωράφια και διαμάχες με τους συνορίτες τους, τι προβλέπει ο Νόμος

21/01/2019 11:38 πμ Ένα αρκετά συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες κυρίως αγροτικών ακινήτων είναι η καταπάτηση των ιδιοκτησιών τους από τρίτους, που αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας σε αυτά. Για το θέμα μίλησε στον ΑγροΤύπο, η κα Γραμματή Μπακλατσή, τοπογράφος ….

Ένα αρκετά συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες κυρίως αγροτικών ακινήτων είναι η καταπάτηση των ιδιοκτησιών τους από τρίτους, που αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας σε αυτά. Για το θέμα μίλησε στον ΑγροΤύπο, η κα Γραμματή Μπακλατσή, τοπογράφος – πολεοδόμος μηχανικός από το Βόλο.

Στην Ελλάδα, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης, των πολέμων, του εμφυλίου, της μετανάστευσης και του εθιμικού δικαίου που ίσχυε, οι κάτοικοι κυρίως αγροτικών περιοχών δεν συνέτασσαν αρχικά συμβόλαια, αλλά μεταβίβαζαν τις ιδιοκτησίες τους μέσω προφορικών συμφωνιών και μέσω προφορικής διανομής των κληρονομούμενων ιδιοκτησιών.

Αυτό οδήγησε στην ύπαρξη πολλών ιδιοκτησιών μέσω χρησικτησίας. Υπάρχουν όμως και πολλοί που επωφελούμενοι από τη φυσική απουσία των νομίμων ιδιοκτητών, που κυρίως ζουν μακριά ή στο εξωτερικό, εγείρουν αξιώσεις σε ιδιοκτησίες που έμειναν χωρίς παρακολούθηση από τους νόμιμους κυρίους για πολλά χρόνια. Τα προβλήματα αυτά γίνονται περισσότερο εμφανή τώρα με τη σύνταξη του κτηματολογίου, που πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων κατά τη σύνταξη της δήλωσής τους, βρίσκονται σε αναζήτηση στοιχείων σχετικά με την πατρική τους περιουσία και τον εντοπισμό της.

Μπορεί κάποιος χωρίς συμβόλαιο να κατέχει ένα ακίνητο;

Βάσει του Ελληνικού Δικαίου, η απόκτηση ενός ακινήτου γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη (συμβόλαια αγοραπωλησίας, δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, συμβόλαιο δωρεάς κ.λπ.), νόμιμα μετεγγραμμένου στα αρχεία του Υποθηκοφυλακείου, αλλά και μέσω χρησικτησίας. Προκειμένου να αποκτήσει δικαιώματα μέσω έκτακτης χρησικτησίας, ένα πρόσωπο πρέπει να ισχυριστεί ότι είναι κάτοχος της ιδιοκτησίας, ασκώντας δικαιώματα κυριότητας σε αυτήν αδιάκοπα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών. Επομένως ο στερούμενος νόμιμου τίτλου ιδιοκτησίας ενός ακινήτου μπορεί να αναγνωριστεί ως κύριος του ακινήτου, εφόσον το έχει στην κατοχή του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών.

Έχω συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου και ο καταπατητής έχει κι αυτός συμβόλαιο. Ποιο είναι ποιο ισχυρό;

Στην περίπτωση που έχετε νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας, θα πρέπει ο «καταπατητής» προκειμένου να αξιώσει δικαιώματα στο ακίνητο, να αποδείξει ότι κατέχει το ακίνητο για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα ετών, ασκώντας το δικαίωμα κυριότητάς του, καλόπιστα, δυνάμει ενός νόμιμου τίτλου ιδιοκτησίας. Ωστόσο, αν και το συμβόλαιο, με το οποίο περιήλθε στην κυριότητά του το ακίνητο, θεωρείται νόμιμο, ωστόσο υπάρχει ένα νομικό ελάττωμα (π.χ. το πρόσωπο που μεταβίβασε την ιδιοκτησία δεν ήταν ο νόμιμος κύριος του ακινήτου). Μετά την πάροδο δέκα ετών άσκησης δικαιωμάτων κατοχής από τον κύριο της ιδιοκτησίας, βάσει του νομιζόμενου νομίμου τίτλου ιδιοκτησίας, του απονέμεται η κυριότητα της ιδιοκτησίας, μέσω «τακτικής» χρησικτησίας. Η αναγνώριση του δικαιώματος χρησικτησίας γίνεται μέσω της άσκησης σχετικής αγωγής κατά άλλου προσώπου που διεκδικεί το δικαίωμα κυριότητάς του ενώπιον του αρμοδίου Πρωτοδικείου της τοποθεσίας του ακινήτου. Το Δικαστήριο, μετά την εξέταση των σχετικών αποδείξεων και μαρτύρων, εκδίδει την απόφασή του, σχετικά με το πρόσωπο που έχει την κυριότητα και η σχετική απόφαση μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο της τοποθεσίας του ακινήτου.

Πως προστατεύομαι απέναντι σε κάθε επίδοξο καταπατητή;

Για να προστατεύσετε την περιουσία σας από κάθε έναν που μπορεί να αξιώσει δικαιώματα χρησικτησίας θα πρέπει: α) Να συντάξετε τοπογραφικό διάγραμμα. β) Να περιφράξετε το ακίνητο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει γίνει καταπάτηση, θα πρέπει να κινηθείτε δικαστικά άμεσα. Καλό είναι στην αρχή να κάνετε μια εξώδικη πρόσκληση στον καταπατητή και να απαιτήσετε τη διακοπή της παράνομης κατοχής και νομής του ακινήτου κι εάν ο καταπατητής δεν αναγνωρίσει το λάθος του ή αν επιμένει ότι το ακίνητο είναι δικό του, τότε θα πρέπει να προσφύγετε στα Δικαστήρια, ασκώντας τη σχετική αγωγή. Το Δικαστήριο, μετά την εξέταση των απαιτούμενων εγγράφων, θα αποφασίσει ως προς τον πραγματικό νόμιμο κύριο της ιδιοκτησίας.

Εμένα στο χωράφι μου ο γείτονας μετακίνησε τα όρια και καταπάτησε τμήμα της ιδιοκτησίας μου. Τι να κάνω;

Αυτό είναι συχνό φαινόμενο στις αγροτικές περιοχές και είναι θέμα πολλών προστριβών μεταξύ όμορων ιδιοκτητών, που οδηγεί σε μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες. Η καταπάτηση και η αφαίρεση τμήματος ενός ξένου ακινήτου αποτελεί παράνομη πράξη και μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως με τη μεταφορά του κοινού ορίου (π.χ. συρματόπλεγμα, μάνδρα) με την απόρριψη μπαζών, με τη στάθμευση αυτοκινήτου, με τη δεντροφύτευση κ.ά.  Ετσι τμήμα του ξένου ακινήτου φαίνεται ότι ανήκει στον γείτονα, σύμφωνα με τα συμβόλαια, τα τοπογραφικά και άλλα αποδεικτικά μέσα. Στην περίπτωση αυτή ο θιγόμενος ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να προσφύγει στα Δικαστήρια με αγωγή και με άλλες νομικές ενέργειες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Προϋπόθεση όμως για την άσκηση αγωγής είναι η σύνταξη τοπογραφικού, που θα αποτυπώνει με ακρίβεια τη συνολική έκταση του ακινήτου, καθώς και το τμήμα αυτού που καταπατήθηκε και θεωρείται επίδικη έκταση, ώστε το Δικαστήριο να γνωρίσει με σαφήνεια το αντικείμενο της διαφωνίας και να εκδώσει σχετική απόφαση. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να διοριστεί μηχανικός, ως πραγματογνώμονας από το Δικαστήριο και επομένως όσα περισσότερα στοιχεία διαθέτετε για την ακριβή έκταση του ακινήτου, τόσο πιο εύκολη και ευνοϊκή για εσάς θα είναι η δικαστική κρίση.

Τι γίνεται όταν το κτίσμα του γείτονα «μπει» από λάθος σε ξένη ιδιοκτησία;

Η κατάληψη τμήματος γειτονικού ακινήτου μπορεί να γίνει και με την ανέγερση οικοδομής που εκ λάθους καταλαμβάνει τμήμα ομόρου οικοπέδου. Αυτή η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη, γιατί η κατεδάφιση ενός κτίσματος αποτελεί μεγάλη ζημιά για τον ιδιοκτήτη του. Για αυτό τον λόγο ο νόμος προβλέπει ότι, κατ’ εξαίρεση, αντί να επιστραφεί το τμήμα του καταπατημένου γηπέδου στον ιδιοκτήτη του, μπορεί να επιλεγεί από το Δικαστήριο η λύση να καταβληθεί αποζημίωση για το εκ λάθους καταπατημένο τμήμα του ιδιοκτήτη του ομόρου οικοπέδου, για την απώλεια της ιδιοκτησίας του. Για να ισχύει η εξαιρετική αυτή διάταξη και όχι ο κανόνας της επιστροφής του καταπατημένου τμήματος στον ιδιοκτήτη του, οι προϋποθέσεις είναι: α) Εκείνος που οικοδομεί να είναι καλόπιστος, δηλαδή να πίστευε, από λάθος του, ότι εκεί που έχτιζε το οικόπεδο ήταν ολόκληρο δικό του. β) Να μην υπήρξε έγκαιρη διαμαρτυρία και ειδοποίηση από τον γείτονα, που να υποδεικνύει ότι συντελείται παράνομη κατάληψη του γειτονικού οικοπέδου. Σε αυτήν την περίπτωση το Δικαστήριο, πέρα από την αποζημίωση της έκτασης που κατέλαβε ο ιδιοκτήτης του κτίσματος, μπορεί να επιδικάσει και πρόσθετη αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών. Αυτό εξαρτάται από το πόσο μειώθηκε η αξία του γειτονικού ακινήτου από την αφαίρεση του τμήματος και ειδικότερα το ποσοστό κάλυψης και δόμησης, που έχει χαθεί. Στην περίπτωση που η εναπομείνασα έκταση είναι μη άρτια και οικοδομήσιμη, τότε θα πρέπει να αποζημιωθεί στο σύνολό της, διότι έχασε τη συνολική της αξία. Για αυτό τον λόγο η οριοθέτηση του οικοπέδου, καθώς και η χάραξη της οικοδομής που θα ανεγερθεί, θα πρέπει να γίνεται από μηχανικό για να μην έχετε δυσάρεστες εμπλοκές με τον γείτονά σας.

Μου έβγαλαν την περίφραξη. Τι κάνω για να βρω το δίκιο μου;

Στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιος καταπατά ή αμφισβητεί την κυριότητά σας σε ένα ακίνητο, θα πρέπει να προσφύγετε στη Δικαιοσύνη για την προάσπιση των δικαιωμάτων σας. Για να ευοδωθούν οι δικαστικές ενέργειες απαιτείται σωρεία προϋποθέσεων. Μία βασική προϋπόθεση για να κερδίσετε την υπόθεση είναι η σύνταξη τοπογραφικού, προκειμένου να καταλάβει το Δικαστήριο το δίκαιο της προσφυγής σας. Γι΄ αυτό πριν ξεκινήσετε τις νομικές ενέργειες, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε τοπογράφο μηχανικό, ο οποίος θα συντάξει τοπογραφικό διάγραμμα με τον ακριβή προσδιορισμό του ακινήτου ή του τμήματος του ακινήτου, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία περί της ταυτότητος του ακινήτου, ως προς τη θέση του, το εμβαδόν της, τα όρια, τον προσανατολισμό του, αλλά και το είδος αυτού, αν δηλαδή είναι αστικό (οικόπεδο) ή αγροτεμάχιο, αν υπάρχει κτίσμα ή όχι κ.λπ.

Τακτοποιείται αυθαίρετο μέσα σε ξένη ιδιοκτησία;

Όχι, δεν μπορεί να τακτοποιηθεί αυθαίρετο, που έχει ανεγερθεί ολόκληρο ή μέρος αυτού, εντός ξένης ιδιοκτησίας. Θα πρέπει καταρχήν να ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου και στη συνέχεια να γίνει η τακτοποίηση του αυθαιρέτου.

================================

Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει αξιόπιστους δασικούς χάρτες. Να διασφαλιστεί το δάσος ως κοινό αγαθό και δημόσιος φυσικός πόρος σύμφωνα με το Σύνταγμα, αλλά και να προστατευθούν τα νόμιμα δικαιώματα των ιδιοκτητών.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αποφασισμένο να επιλύσει τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με αφορμή την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Στόχος μας είναι να διορθωθούν τα λάθη, με εσωτερικές διαδικασίες της ίδιας της Διοίκησης, χωρίς να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες με χρονοβόρες διαδικασίες.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό τη σωστή ενημέρωση των πολιτών παραθέτει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για τους δασικούς χάρτες.

1

Τι είναι ο δασικός χάρτης;

Ο δασικός χάρτης προσδιορίζει και οριοθετεί τις εκτάσεις δασικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα, οι οποίες προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τις διαχωρίζει από όλες τις διαφορετικού χαρακτήρα εκτάσεις. Οι δασικοί χάρτες ρυθμίζουν τον χαρακτήρα των εκτάσεων, δεν επεμβαίνουν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και δεν θίγουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

2

Με ποιον τρόπο διορθώνονται οι λανθασμένοι χαρακτηρισμοί εκτάσεων;

Οι λανθασμένοι χαρακτηρισμοί εκτάσεων διορθώνονται με τους παρακάτω τρόπους:

α) Με ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος.

Β Με υποβολή αντίρρησης ατελώς στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη ΣΥΑΔΧ.

γ) Με ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης που συνοδεύεται από καταβολή τέλους.

Αναλυτικά η διαδικασία στο https://www.ktimatologio.gr/categories/dasikoi-hartes.

3

Τι χαρακτηρίζεται ως πρόδηλο σφάλμα;

Ως πρόδηλο σφάλμα στη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη ορίζεται οποιαδήποτε προφανής:

 • Τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που παρατηρείται επί των φωτογραμμετρικών υποβάθρων και προκύπτει είτε από μετρήσεις εδάφους είτε από φωτοερμηνευτική απόδοση του θεματικού περιεχομένου του χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά.
 • Παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κλπ) και το αντίστροφο.
 • Λανθασμένη απεικόνιση αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο.
 • Παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων του χάρτη στη βάση δεδομένων.
 • Λανθασμένη αποτύπωση θεματικής επιφάνειας που οφείλεται σε διαμορφωμένα στοιχεία εικόνας λόγω διαβαθμισμένων περιοχών.
 • Απόδοση ως χορτολιβαδικής, έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 32/2016 (ΦΕΚ 46 Α’).
 • Απόδοση ως χορτολιβαδικής, έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, κατά τις κείμενες διατάξεις ιδιωτική έκταση, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
 • Απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
 • Παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης (παραχωρητήρια κλπ) πριν από την κύρωση του δασικού χάρτη.

Τονίζεται ότι η πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι η Διοίκηση να διορθώσει οίκοθεν τα προφανή λάθη, ώστε αφενός μεν να μειωθεί ο αριθμός των αντιρρήσεων που θα κατατεθούν και αφετέρου να μην φέρουν το βάρος της διόρθωσης οι πολίτες.

4

Τι συμβαίνει αν απορριφθεί η αίτηση πρόδηλου σφάλματος;

Υπενθυμίζεται για μια ακόμη φορά ότι οι περιπτώσεις των προδήλων σφαλμάτων ρυθμίζονται είτε αυτοδικαίως είτε κατόπιν αίτησης του πολίτη. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης προδήλου από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η αίτηση αυτή  μετατρέπεται σε αντίρρηση και εξετάζεται από την αρμόδια ΕΠΕΑ. Εάν κριθεί ότι πρόκειται περί προδήλου σφάλματος,  το καταβληθέν τέλος επιστρέφεται.

5

Τι σχεδιάζεται για τη διαδικασία των πρόδηλων σφαλμάτων;

Έχει διαπιστωθεί ότι διαχρονικως αγροτικές εκτάσεις χαρακτηρίζονται λανθασμένα ως δασικές. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζει ρύθμιση σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο θα διορθώνει τα σφάλματα αυτά χωρίς να απαιτείται πλέον καμία ενέργεια από τον πολίτη, καθώς έχουν προκληθεί από λάθη της Διοίκησης.

6

Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλονται αντιρρήσεις ατελώς;

Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που είτε υποβάλλονται  από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού ή από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης ΣΤ΄ της παρ.1 του άρθ. 14 του Ν.4270/2014 (Α΄ 143) είτε αφορούν περιοχές οι οποίες :

 • Έχουν συμπεριληφθεί στον δασικό χάρτη λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α΄ του άρθρου 23 του Ν.3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν.4280/2014, όπως ισχύει.
 • Εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερµηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεµάχια) του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
 • Εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
 • έχουν κριθεί με τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν.998/1979, που δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
 • περιλαμβάνουν τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν.998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει).

7

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων;

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»:

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx.

Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί την πλατφόρμα των δασικών χαρτών που φιλοξενείται από το φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και να πραγματοποιήσει τη διαδικασία μόνος του ψηφιακά, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Η διαδικασία είναι απλή και τονίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η βοήθεια ειδικού.

Τα ΣΥΑΔΧ (Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη) έχουν ιδρυθεί στις κατά τόπους αποκεντρωμένες Διευθύνσεις ακριβώς για να βοηθούν τους πολίτες στις παραπάνω διαδικασίες.

8

Για ποιο λόγο δεν δίνεται δικαίωμα υποβολής εκ νέου αντιρρήσεων σε περιπτώσεις όπου είχε υποβληθεί αντίρρηση η οποία απορρίφθηκε κατά την εξέταση από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ);

Με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κριθεί ότι κατά την προηγούμενη περίοδο οι χρόνοι αναρτήσεων αλλά και ο τρόπος δημοσιοποίησης της διαδικασίας των αναρτήσεων και κύρωσης των δασικών χαρτών ήταν επαρκείς, έτσι ώστε οι ιδιώτες να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.Κατά μέσο όρο το χρονικό διάστημα υποβολής αντιρρήσεων κυμάνθηκε περίπου στους 8 μήνες.

Επιπλέον, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4685/2020, υπήρχε κατόπιν συνεχών παρατάσεων ικανό χρονικό διάστημα, για την υποβολή ατελούς αίτησης αναμόρφωσης του δασικού χάρτη.

Κατά συνέπεια των παραπάνω δεν ήταν δυνατόν να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντίρρησης στο σύνολο των κυρωμένων χαρτών, δηλαδή ακόμα και στις περιοχές που ποτέ μέχρι σήμερα δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον.

9

Ποια εναλλακτική δυνατότητα έχουν οι ιδιοκτήτες αν δεν είχαν υποβάλλει ή αν είχε απορριφθεί η αντίρρησή τους;

Ο δασικός χάρτης είναι μια διαρκώς εξελισσόμενη και δυναμική διαδικασία, ακόμα και σήμερα σε αυτές τις περιοχές,θα δοθεί η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης προδήλου σφάλματος ή επίκλησης νόμιμης διοικητικής πράξης. Τέλος, ο πολίτης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ύστατη λύση.

10

Ποια προβλήματα επιλύουν οι τελευταίες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας;

Αξιολογώντας τις δικαιολογημένες αντιδράσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων και ιδιωτών, η πολιτική ηγεσία αποφάσισε να αποδεσμεύσει τους πολίτες από το βάρος της διόρθωσης των δασικών χαρτών. Δόθηκε παράταση έξι (6) μηνών στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, έτσι ώστε η Διοίκηση αυτοδικαίως να διορθώσει τα πρόδηλα σφάλματα και να συμπεριλάβει διοικητικές πράξεις στους χάρτες. Επιπλέον, αποφασίστηκε η μείωση κατά 50% του κόστους των αντιρρήσεων.

11

Για ποιο λόγο δόθηκε εξάμηνη παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων;

Η παράταση δόθηκε ώστε να υπάρχει ικανό χρονικό διάστημα για τις οριζόντιες διορθώσεις του θεματικού περιεχομένου των δασικών χαρτών με εσωτερικές διαδικασίες της Διοίκησης. Παράλληλα, έχει ήδη συσταθεί άτυπη νομοπαρασκευαστική επιτροπή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία σε συνεργασία με τους κατά τόπους φορείς προετοιμάζει τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, με σεβασμό στις επιταγές του Συντάγματος και τη Νομολογία.

12

Ποιο είναι το κόστος υποβολής αντίρρησης;

Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η διαδικασία υλοποιείται ατελώς. Για τους πολίτες το κόστος είναι κλιμακούμενο με βάση το μέγεθος της έκτασης για την οποία υποβάλλεται.

Η πολιτική ηγεσία αποφάσισε να μειωθεί το κόστος που είχε οριστεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση κατά 50%. Δεν ήταν δυνατή η ολική απαλλαγή διότι το τέλος αυτό λειτουργεί ανταποδοτικά, δηλαδή είναι ένα μέσο αυτοχρηματοδότησης της όλης  διαδικασίας και τούτο είναι σημαντικό λόγω των περιορισμένων πόρων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις η άσκηση του δικαιώματος της αντίρρησης. Ακριβώς, επειδή ο αποδιδόμενος χαρακτήρας της έκτασης δεν αλλάζει απαραίτητα την χρήση της.

13

Ποια θα είναι τα παράβολα για την υποβολή αντιρρήσεων μετά από την κυβερνητική παρέμβαση;

 • 5 ευρώ για έκταση έως 100 τ.μ.
 • 20 ευρώ για έκταση έως 1 στρέμμα.
 • 45 ευρώ για έκταση από 1 έως 5 στρέμματα.
 • 90 ευρώ για έκταση από 5 έως 10 στρέμματα.
 • 175 ευρώ για έκταση από 10 έως 20 στρέμματα.
 • 350 ευρώ για έκταση από 20 έως 100 στρέμματα.
 • 700 ευρώ για έκταση από 100 έως 300 στρέμματα.
 • 1.650 ευρώ για έκταση πάνω από 300 στρέμματα.

14

Πως επιταχύνεται η διαδικασία εξέτασης αντιρρήσεων;

Με τον ν. 4685/20 μεταβλήθηκε η σύνθεση των ΕΠΕΑ, οι οποίες πλέον είναι αμειβόμενες με βάση τον μηνιαίο αριθμό υποθέσεων που εξετάζουν (100 ανά μήνα), με στόχο την ανεξαρτησία, αμεροληψία και αντικειμενικότητα των πορισμάτων τους.

Οι Επιτροπές αποτελούνται από δικηγόρο (ως πρόεδρο), μηχανικό από τον ιδιωτικό τομέα και δασολόγο από το δημόσιο τομέα.

Είναι γνωστό ότι το πλήθος των αντιρρήσεων που εκκρεμούν είναι μεγάλο. Γι’ αυτό το λόγο έχει προβλεφθεί η σύσταση κατ’ ελάχιστο 300 Επιτροπών, για τη λειτουργία των οποίων έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί να γίνονται προπαρασκευαστικές – υποστηρικτικές εργασίες από τις Διευθύνσεις Δασών, έτσι ώστε η ροή των αντιρρήσεων να είναι πλήρως ομαδοποιημένη και να επιτυγχάνεται ο μέγιστος αριθμός εξέτασης τους. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία θα παρακολουθείται στενά και αν κριθεί απαραίτητο με βάση τα χρονοδιαγράμματα, θα αυξηθεί ο αριθμός των Επιτροπών. Η Γενική Διεύθυνση Δασών & ΔΠ του ΥΠΕΝ, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, έτσι ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες των Επιτροπών, και να μην χαθεί αλλος χρόνος.

15

Ποια η σημασία της Υπουργικής Απόφασης για τους ασπάλαθους;

Στις 08.04.2021 το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών κατέληξε σε ομόφωνη γνωμοδότηση για τους ασπάλαθους ύστερα από σχετικό ερώτημα που του απηύθυνε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς.

Βάσει της ομόφωνης γνωμοδότησης που εκδόθηκε,  εκτάσεις κατά το παρελθόν αγροτικού χαρακτήρα, στις οποίες λόγω της εγκατάλειψης αναπτύχθηκαν ασπάλαθοι και φρυγανώδης βλάστηση, δεν χάνουν τον αγροτικό χαρακτήρα τους. Αυτό ακριβώς περιγράφεται και στην Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με αυτό τον τρόπο επιλύονται σημαντικές αστοχίες που αφορούν στον χαρακτηρισμό εκτάσεων ιδίως σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και Μάνη.

16

Πως χαρακτηρίζονται οι βοσκήσιμες εκτάσεις που καλύπτονται μόνο από φρυγανική βλάστηση και ασπάλαθο;

Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών καλύπτει και τις χορτολιβαδικες εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για βοσκή και καλύπτονται διαχρονικά μόνο από φρυγανική βλάστηση και ασπάλαθους. Κατά συνέπεια αυτές δεν χαρακτηρίζονται πλέον δασικές αλλά χορτολιβαδικές.

17

Τι ισχύει για τους δασωμένους αγρούς;

Για τους δασωμένους αγρούς (ΑΔ) έχει ήδη υπάρξει λύση με την απόφαση περί φρυγανικής βλάστησης και ασπαλάθων ύστερα από την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Στους δασωμένους αγρούς ακόμα και σήμερα εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 67 του Ν.998/1979, όπως ισχύει, και η δασικού χαρακτήρα έκταση μπορεί να αποδοθεί σε άλλες χρήσεις. Σκοπός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να επιταχύνει την παραπάνω διαδικασία προτείνοντας νομοθετική ρύθμιση.

18

Τι ισχύει για τις εκχερσωμένες εκτάσεις;

Προσπάθεια εξεύρεσης στέρεης λύσης και επιτάχυνσης της διαδικασίας γίνεται και για το θέμα των αυθαίρετα εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων, που χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση, χωρίς να έχουν εκδοθεί νόμιμες διοικητικές πράξεις. Για αυτές ακριβώς τις εκτάσεις εκδόθηκε η απόφαση 710/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ακύρωσε τις Υπουργικές Αποφάσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης.

Για τις εκχερσώσεις (ΔΑ) υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη στοιχειοθέτηση του δημοσίου συμφέροντος μέσω συγκέντρωσης ποσοτικών στοιχείων και σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών. Ο δασικός χάρτης θα συμβάλλει στην επίλυση του θέματος βοηθώντας στην καταμέτρηση τους και στον προσδιορισμό των παραγόμενων αγαθών από αυτές. Ακολούθως, το Δημόσιο βασιζόμενο σε επιστημονικά ποσοτικά δεδομένα θα μπορεί να προσδιορίσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση του θέματος.

Σε κάθε περίπτωση, η προωθούμενη ρύθμιση θα επιλύει οριστικά όλα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει προστατεύοντας το Δημόσιο από τους καταπατητές, αλλά και τους νόμιμους ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων.

19

Αληθεύει ότι κάποιοι θα χάσουν τις ιδιοκτησίες τους;

Σαφέστατα ΟΧΙ. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν αφορά άμεσα τους δασικούς χάρτες, αλλά είναι παρεμπίπτον ζήτημα. Η άτυπη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεξεργάζεται ήδη συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μην πληγεί κανένα νόμιμο ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Με αυτό τον τρόπο θα επιλυθούν ιδιοκτησιακά ζητήματα που αφορούν κυρίως στα Δωδεκάνησα, το Ιόνιο, τη Μάνη και άλλες περιοχές και τα οποία ανάγονται ακόμα και στον 19ο αιώνα.

20

Τι θα προβλέπεται για την κυριότητα του Δημοσίου;

Έχει διαπιστωθεί ότι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται εν μέρει δασικές να εμφανίζονται αυτομάτως στο Κτηματολόγιο ως διεκδικούμενες από το Δημόσιο. Η προωθούμενη ρύθμιση θα προβλέπει άμεση επίλυση, χωρίς μακροχρόνιες δικαστικές εμπλοκές. Πλέον, δεν θα ταλαιπωρείται ο πολίτης και το Δημόσιο θα είναι υποχρεωμένο να αποδεικνύει την ιδιοκτησία του επί αμφισβητούμενων εκτάσεων, όπου δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου.

21

Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που νόμιμες πράξεις της Διοίκησης δεν έχουν ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση των δασικών χαρτών;

Η ενσωμάτωση στους δασικούς χάρτες των εκτάσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί νόμιμες διοικητικές πράξεις -σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4685/2020- είναι υποχρέωση των αποκεντρωμένων Διευθύνσεων Δασών.

Σε περίπτωση παράλειψης αυτής της συμπερίληψης, υποχρεωτικά ακόμα και τώρα, οι διοικητικές πράξεις είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης (πρόδηλο σφάλμα, αντίρρησης ατελώς) των πολιτών μπορούν και πρέπει να εντάσσονται στους δασικούς χάρτες.

22

Ποιές είναι οι διοικητικές πράξεις που μπορούν να αναμορφώσουν τους δασικούς χάρτες;

Σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/2020 ΥΑ, οι διοικητικές πράξεις είναι:

 • Ισχύουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδομικές άδειες ή άλλες άδειες ή διοικητικές πράξεις που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου.
 • Αποφάσεις επιτροπών αλλοτριώσεων.
 • Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων.
 • Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών στις οποίες έχει αποδοθεί γεωργική, κτηνοτροφική ή μεικτή χρήση.
 • Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ή Νομάρχη.
 • Άδειες του Υπουργού Γεωργίας.
 • Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασμένων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων.
 • Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις.
 • Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι τα ειδικά αγροτικά Μητρώα (αμπελουργικό και ελαιουργικό) δύνανται να καθορίσουν συγκεκριμένη χρήση σε μία έκταση.

23

Ποια είναι η διαδικασία ένταξης διοικητικών πράξεων κατά τη μεταβατική περίοδο,όπου ο χάρτης είναι αναρτημένος χωρίς να έχει κυρωθεί ακόμα, με σκοπό μεταβιβάσεις- αγοραπωλησίες;

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 153394/919/21.04.2017 παρ. 9 περίπτωση β:

Αν δεν έχει υποβληθεί αντίρρηση και παράλληλα δεν έχουν συσταθεί ακόμα οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων είναι δυνατόν κατόπιν αίτησης στην οικεία Διεύθυνση Δασών να εκδοθεί πράξη τροποποίησης του δασικού χάρτη.

Η αίτηση θα πρέπει να αναδεικνύει την παράλειψη της Διοίκησης. Εφόσον εγκριθεί από τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων ή από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης η πράξη τροποποίησης ισχύει για κάθε νόμιμη χρήση κατά τη μεταβατική περίοδο.

24

Με ποιον τρόπο αποδεικνύεται ο χαρακτήρας έκτασης για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση/συναλλαγή με το δημόσιο ή συμβολαιογραφική πράξη κατά τη διάρκεια της ανάρτησης και μετά τη μερική ή ολική κύρωση, αλλά και για περιοχές που έχουν εξαιρεθεί της ανάρτησης;

Σε όποιο στάδιο ανάρτησης και αν βρίσκεται ο δασικός χάρτης, ενεργοποιείται η πρόβλεψη της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.3889/2020, σύμφωνα με την οποία, βεβαίωση του χαρακτήρα ενώπιον του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ πραγματοποιείται με υπεύθυνη δήλωση επί του τοπογραφικού διαγράμματος που αφορά το ακίνητο, από τον συντάκτη του.

Συνεπώς, μπορεί ο συντάκτης μηχανικός, για τις εν λόγω περιπτώσεις να δηλώνει υπεύθυνα από τα στοιχεία τού δασικού χάρτη,που είναι δημοσιοποιημένα διά της ανάρτησης και διαθέσιμα, το μη δασικό χαρακτήρα που αφορά το ακίνητο, σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία και να προχωρούν πλέον οι διαδικασίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μετά τη μερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη και για τις περιοχές που αυτή αφορά, εκδίδεται πιστοποιητικό δασικού χάρτη από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

25

Τι ισχύει για μεταβιβάσεις-αγοραπωλησίες σε χαρακτηρισμένες εκτάσεις ως δασικές;

Ο δασικός χάρτης δεν αλλάζει τη διαδικασία μεταβιβάσεων. Ισχύει η προγενέστερη απόδειξη της ιδιοκτησίας. Όπως και πρωτύτερα έπρεπε να αποδειχθεί η ιδιοκτησία έτσι γίνεται και τώρα μέσω της ένταξης διοικητικών πράξεων. Οι δασικοί χάρτες ρυθμίζουν μαζικά το θέμα, έτσι ώστε να αυτοματοποιηθούν και να απλοποιηθούν χρονοβόρες διαδικασίες.

Κατά τη μεταβατική περίοδο της ανάρτησης των δασικών χαρτών είναι δυνατές οι μεταβιβάσεις των ιδιοκτησιών, αν αυτές δεν είναι δασικού χαρακτήρα. Εφόσον η έκταση χαρακτηρίζεται λανθασμένα ως δασική, για να γίνει η μεταβίβαση πρέπει πρώτα να περατωθεί η διαδικασία των αντιρρήσεων.

26

Μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια σε έκταση που είναι εν μέρει δασική και εν μέρη Άλλης μορφής(ΑΑ);

Εφόσον το τμήμα του γεωτεμαχίου, με χαρακτηρισμό ΑΑ, πληροί τους όρους αρτιότητας τότε εκδίδεται άδεια δόμησης. Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε επένδυση.

27

Τι συμβαίνει με τις επιδοτούμενες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτάσεις;

Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών δεν αλλάζει το καθεστώς των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες και θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στους νόμιμους δικαιούχους τους.

Αυτόματη μετάφραση – Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή Απόφαση 903 / 2015    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 903/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ’ Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Σίδερη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ε. Διονυσοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 5 Νοεμβρίου 2014 με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Της αναιρεσείουσας: Α. συζ. Κ. Λ., κατοίκου …, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νικόλαο Εμμανουηλίδη, με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ, με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ. Της αναιρεσίβλητης: Μ. συζ. Δ. Π., κατοίκου …, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Σταμάτη Παπαγγελή, με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 28/7/2008 αγωγή της ήδη αναιρεσίβλητης, που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αργαλαστής. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 18/2009 του ίδιου Δικαστηρίου και 217/2013 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 18/1/2014 αίτησή της. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Νικόλαος Μπιχάκης ανέγνωσε την από 27/10/2014 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1118, 1119, 1120 και 1121 ΑΚ συνάγεται ότι μπορεί να αποκτηθεί επί ακινήτου εμπράγματο δικαίωμα υπέρ του εκάστοτε κυρίου άλλου ακινήτου που να παρέχει ωφέλεια σε αυτόν, δηλαδή πραγματική δουλεία, τέτοια δε είναι και η δουλεία οδού. Η σύσταση του εμπράγματου τούτου δικαιώματος μπορεί να γίνει και με έκτακτη χρησικτησία, ως προς την οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί κτήσεως κυριότητας επί ακινήτων με έκτακτη χρησικτησία (άρθρο 1045 ΑΚ). Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασμό και με εκείνες των άρθρων 974 και 975 ΑΚ, συνάγεται περαιτέρω ότι η φυσική εξουσία επί ακινήτου επί συνεχή εικοσαετία επιφέρει την με έκτακτη χρησικτησία κτήση κυριότητας μεν, αν είναι καθολική, περιλαμβάνει δηλαδή όλες τις χρησιμότητες του πράγματος και ασκείται με διάνοια κυρίου (νομή), κτήση δε πραγματικής δουλείας, αν είναι μερική, περιλαμβάνει δηλαδή μία ή περισσότερες χρησιμότητες του πράγματος, οι οποίες αποτελούν περιεχόμενο τέτοιας δουλείας και ασκείται με διάνοια δικαιούχου υπέρ δεσπόζοντος ακινήτου από τον κύριο τούτου (οιονεί νομή). Από τις προμνησθείσες διατάξεις και ιδίως από τα άρθρα 1118, 1121 και 1045 ΑΚ συνάγεται ακόμη ότι η έκτακτη χρησικτησία προς κτήση πραγματικής δουλείας, ο χρόνος της οποίας είναι επίσης εικοσαετής, όπως προεκτέθηκε, προϋποθέτει ότι ο ασκών την οιονεί νομή δουλείας είναι κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου και συνεπώς, αν ασκεί χρησικτησία και επί του ακινήτου τούτου, η έναρξη της χρησικτησίας προς κτήση της πραγματικής δουλείας δεν μπορεί να γίνει προτού ο χρησιδεσπόζων καταστεί κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου, δηλαδή, αν αυτό πρόκειται να γίνει με έκτακτη χρησικτησία, προτού συμπληρωθεί εικοσαετής με διάνοια κυρίου νομή αυτού επί του δεσπόζοντος ακινήτου. Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο λόγος αναίρεσης για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρμοστεί ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρμογής του ή αν εφαρμοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρμοσθεί εσφαλμένα, αντιστοίχως δε, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά ή όταν τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού κανόνα δικαίου για την επέλευση της απαγγελθείσας έννομης συνέπειας ή την άρνηση της. Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση το δίκασαν ως Εφετείο Πολυμελές Πρωτοδικείο δέχθηκε τα εξής: Δυνάμει του …11-10-1970 προικοσυμβολαίου του Συμβολαιογράφου Νηλείας Αντωνίου Δημητριάδη, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αργαλαστής στον τόμο … και αριθμό…, η εφεσίβλητη απέκτησε την κυριότητα ενός αγρού εμβαδού κατά τον τίτλο 2,5 στρεμ. και κατά νεότερη καταμέτρηση 3.747,06 τ.μ., ο οποίος βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου …, στη θέση «…» και συνορεύει κατά τον τίτλο βόρεια και δυτικά με υπόλοιπο τμήμα του δικαιοπαρόχου προικοδότη, ανατολικά με θάλασσα και νότια με ιδιοκτησία Θ. Χ. και Α. Α. βορειοανατολικά σε πλευρά Α1-Α3 μήκους 14.17 μέτρων και σε πλευρά Α2-Α3 10,86μ με τη γραμμή της παραλίας, νοτιοανατολικά σε πλευρά Α3-Α4 12,82μ, Α4-Α5 10,76μ, Α5-Α6 12,32μ, Α6-Α7 28,83μ, Α7-Α8 15,04μ, Α8-Α9 5,89μ, Α9-Α10 14,16μ, με ιδιοκτησία Γ.Μ., Α10-Α-11 8,83μ, Α11-Α12 15,09μ με ιδιοκτησία Χ., νοτιοδυτικά σε πλευρές Α12- Α13 21,04μ και σε πλευρά Α13-Α14 16,84μ με ιδιοκτησία της εκκαλούσας και βορειοδυτικά σε πλευρά Α14-Μ1 84,22μ και Μ1-Α1 65,27μ με ιδιοκτησία της εφεσίβλητης, όπως εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Δ. Ν., το οποίο έχει επισυναφθεί στην αγωγή. Επί του ακινήτου αυτού τόσο ο δικαιοπάροχος της εφεσίβλητης όσο και η τελευταία από της περιελεύσεώς σ’ αυτήν (1970), με τον ανωτέρω νόμιμο τίτλο, ασκούσαν όλες τις πράξεις νομής και κατοχής που προσιδιάζουν στη φύση του, χωρίς να ενοχληθούν ποτέ από κανέναν. Επομένως, η εφεσίβλητη έχει καταστεί κυρία, τόσο με παράγωγο όσο και με πρωτότυπο τρόπο, του όλου ακινήτου, εμβαδού 3.747,06τ.μ. κατά νεότερη καταμέτρηση και όχι δύο τμημάτων, το μεν ένα εκτάσεως 2,5στρεμ. με παράγωγο τρόπο, το δε δεύτερο, εκτάσεως που ισούται με το υπόλοιπο εμβαδόν (3747,06-2,5), με πρωτότυπο τρόπο, απορριπτόμενου του περί του αντιθέτου προβληθέντος και ως πρόσθετου λόγου έφεσης (πρώτου) ισχυρισμού της εκκαλούσας. Επίσης, δυνάμει του με αριθμό …12-5-1980 προικοσυμφώνου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αργαλαστής Γ. Κωτσόβολου, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο … και αριθμό…, η εκκαλούσα κατέστη κυρία ενός αγρού με συνεχόμενο ελαιοπερίβολο που βρίσκεται επίσης στη θέση «…», εμβαδού 12 στρεμ. ή όσης είναι εντός των ορίων της και συνορεύει ανατολικά με θάλασσα, δυτικά με ημιονικό δρόμο, βόρεια με ιδιοκτησία Α. Π. και Ι. Π., Α. Δ. και δρόμο αμαξιτό, νότια με ιδιοκτησία Δ. Π., Θ. Χ.., Ε. Κ. και Σ. Π. και περιγράφεται με τα στοιχεία Α1 – Α31 – Α30 – Α28 – Α27 – Α26 – Α25 – Α24 – Α23 – Α22 – Α21 – Α20 – Α19 – Α18 – Α17 – Α16 – Α15 – Α14 – Μ1 – Α1 στο τοπογραφικό διάγραμμα της αγωγής. Στον δικαιοπάροχο πατέρα των διαδίκων Ι. Μ. το όλο ακίνητο είχε περιέλθει από κληρονομιά της αποβιωσάσης το έτος 1946 μητέρας του δυνάμει της …1938 δημόσιας διαθήκης που δημοσιεύθηκε νόμιμα με τα υπ’ αριθ. … 18-2-1947 πρακτικά του Πρωτοδικείου Βόλου, την οποία (κληρονομιά) αποδέχθηκε με την υπ’ αριθ. …1970 πράξη αποδοχής κληρονομιάς του Συμβολαιογράφου Βόλου Γ. Γαλλέα που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …ς στον τόμο … και αριθμό … Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η εφεσίβλητη για τη μετάβαση της, είτε πεζή, είτε με μηχανοκίνητα μέσα, στο πιο πάνω περιγραφόμενο ακίνητο της, το οποίο είναι περίκλειστο, χρησιμοποιούσε ανελλιπώς την εδαφική λωρίδα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο προαναφερθέν τοπογραφικό διάγραμμα, με τα στοιχεία Δ1 – Δ2 – Δ3 – Δ4 – Δ5 – Δ6 – Δ7 – Δ8 – Δ9 – Δ10 – Δ11 – Δ12 – Δ13 – Δ14 – Δ15 – Δ16 – Δ17 – Δ18 – Δ19 – Δ20 – Δ1, η οποία ξεκινά από τον αγροτικό δρόμο που βρίσκεται βορειοδυτικά του ακινήτου της εκκαλούσας, εισέρχεται στο ακίνητο της, με κατεύθυνση ανατολική και καταλήγει στο ακίνητο της εφεσίβλητης, συνορεύει δε βορειοδυτικά σε πλευρά Δ1-Δ2 3,22μ, που αποτελεί και την είσοδο της διόδου με τον αγροτικό δρόμο, ο οποίος συνδέει τις ιδιοκτησίες της ευρύτερης περιοχής με την δημόσια ασφαλτοστρωμένη οδό προς … και …, βόρεια, βορειοανατολικά και βορειοδυτικά σε πλευρές Δ1-Δ3 5,90, Δ3-Δ4 11,05, Δ4-Δ5 13,48, Δ5-Δ6 14,71, Δ6-Δ7 15,03, Δ7-Δ8 13,69, Δ8-Δ9 11,42, Δ9-Δ10 16,40, Δ10-Δ11 18,69μ. με την ιδιοκτησία της εκκαλούσας, βορειοανατολικά σε πλευρά Δ11-Δ12 3,18μ που αποτελούσε την είσοδο της διόδου στην ιδιοκτησία της εκκαλούσας, με την ιδιοκτησία της τελευταίας, νότια και νοτιοδυτικά σε πλευρές Δ12-Δ13 21,40, Δ13-14 17,67, Δ14-Δ15 11,54, Δ15-Δ16 15,81, Δ16-Δ17 16,19, Δ17-Δ18 13,06, Δ18-Δ19 11,92, Δ19-Δ20 12,05, Δ20-Δ1 8,68μ, με ιδιοκτησία της εκκαλούσας. Επί της εδαφικής αυτής λωρίδας έχει συσταθεί πραγματική δουλεία οδού με πρωτότυπο τρόπο, διότι από το έτος 1970, οπότε η εφεσίβλητη απέκτησε την κυριότητα του πιο πάνω ακινήτου της, και για χρονικό διάστημα πλέον των είκοσι ετών και συγκεκριμένα, έως το έτος 2007, οπότε η εκκαλούσα τοποθέτησε σίτα και σιδηροπασσάλους στη νοτιοδυτική πλευρά του ακινήτου, προσαρτώντας ταυτόχρονα και τμήμα του ακινήτου της αντιδίκου της, εμβαδού 1.050,15τμ, διέρχεται απ’ αυτήν για να εισέλθει στο ακίνητο της είτε πεζή είτε με μηχανοκίνητο όχημα. Τον δρόμο αυτόν υπέδειξε ο πατέρας της εφεσίβλητης στην ίδια, όταν έγινε η μεταβίβαση του κτήματος το έτος 1970, έκτοτε δε η τελευταία τον χρησιμοποιούσε, όπως προηγουμένως και ο δικαιοπάροχος της. Για τον τελευταίο όμως, δεν υπήρχε ανάγκη να συσταθεί τέτοια δουλεία, -ούτε η εφεσίβλητη με την αγωγή της ισχυρίσθηκε κάτι τέτοιο, απορριπτόμενου του περί του αντιθέτου δεύτερου πρόσθετου λόγου της εφέσεως -, αφού ο ίδιος ήταν κύριος του όλου ακινήτου. Αυτή η κατάσταση είχε παγιωθεί το έτος 1980, οπότε ο δικαιοπάροχος πατέρας της εκκαλούσας της μεταβίβασε το πιο πάνω περιγραφόμενο ακίνητο και δεν αποδείχθηκε ότι η τελευταία αντέδρασε ή διαμαρτυρήθηκε για τη χρήση της διόδου, παρά μόνο το έτος 2007 τοποθέτησε σιδεροπασσάλους και σίτα στην πλευρά 75-76-77-78 και αφενός μεν κατέλαβε εδαφικό τμήμα από το ακίνητο της ενάγουσας, εμβαδού 1050,15τ.μ., αφετέρου δε της απέκλεισε την είσοδο και την έξοδο προς την δίοδο και τον Σεπτέμβρη του 2007 τοποθέτησε μεταλλική πόρτα επί της πλευράς Δ1-Δ2 του επιδίκου διαδρόμου, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η είσοδος και η προσπέλαση αυτής. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται από τις καταθέσεις των μαρτύρων, που εξετάστηκαν ένορκα στο ακροατήριο και ιδίως από τη με αριθμό …2-11-2007 ένορκη βεβαίωση της μητέρας των διαδίκων Ε. χήρας Ι. Μ. που δόθηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ευφροσύνης Πετσιάβα, η οποία με σαφήνεια κατέθεσε ότι όταν ο σύζυγος της έδειχνε στην θυγατέρα τους (εφεσίβλητη) και στο γαμβρό τους το κτήμα ήταν και η ίδια παρούσα, ότι τα σύνορα των δύο ακινήτων ήταν ξεκάθαρα και ότι η εφεσίβλητη πάντα πήγαινε στο κτήμα της διαμέσου του ακινήτου της εκκαλούσας και γνώριζε ότι ο σύζυγος της και πατέρας της τελευταίας της υπέδειξε τη δίοδο διέλευσης της εφεσίβλητης, από το υπόλοιπο ακίνητο, που ανήκε σ’ αυτόν μέχρι το έτος 1980, οπότε της το μεταβίβασε. Η κρίση αυτή ενισχύεται και από τα ακόλουθα έγγραφα: 1)Τη με αριθμό 6/2008 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργαλαστής, με την οποία η Μ. Π. αναγνωρίστηκε κυρία του τμήματος εμβαδού 1050,15τμ της βορειοδυτικής πλευρά του όλου ακινήτου της που βρίσκεται στη θέση «…», εμβαδού 3.747,06τμ και συνορεύει με ιδιοκτησίες Μ., Χ. και της Α. Λ. και διέταξε την αποβολή της τελευταίας από το τμήμα του πιο πάνω ακινήτου και την εγκατάσταση της πρώτης σ’ αυτό. 2)Τη με αριθμό 125/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου, με την οποία απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν η έφεση που άσκησε η Α. Λ. κατά της με αριθμό 6/2008 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργαλαστής. Επομένως, έχει ήδη κριθεί με δύναμη δεδικασμένου ότι η εφεσίβλητη είναι κυρία του τμήματος του όλου ακινήτου της, εμβαδού 1.050,15τμ. Η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι η επίδικη λωρίδα δεν περιγράφεται σε καμία συμβολαιογραφική πράξη ούτε η εφεσίβλητη προέβη σε άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος διέλευσης, καθώς χρησιμοποιούσε τη δίοδο που υπάρχει και σήμερα μεταξύ του ακινήτου της και των όμορων ακινήτων του Γ. Μ. και Δ. Χ. και ότι το ακίνητο της, ως απεικονίζεται στο προσαγόμενο με επίκληση από Ιανουάριο 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Ν. Κ., συνορεύει σε όλη την δυτική πλευρά αυτού (αριθμοί 63 έως 50 στο ως άνω τοπογραφικό) με αγροτικό δρόμο, που είναι ασφαλτοστρωμένος από το έτος 1975 και στην νότια πλευρά αυτού, όπου συνορεύει με ιδιοκτησίες Χ. και Μ. (50 έως 34 στο ως άνω τοπογραφικό) με δρόμο, και ως εκ τούτου, δεν υπήρχε κανένας λόγος που να δικαιολογεί την ύπαρξη διόδου εντός του όλου ακινήτου (ελαιοπεριβόλου) του προκτήτορά τους και στη συνέχεια, στην δική της ιδιοκτησία. Οι ανωτέρω ισχυρισμοί κρίνονται απορριπτέοι ως ουσία αβάσιμοι. Και τούτο διότι, το γεγονός ότι η επίδικη δίοδος δεν περιγράφεται σε καμία συμβολαιογραφική πράξη δεν αρκεί για να σχηματίσει το δικαστήριο πλήρη δικανική πεποίθηση περί της μη υπάρξεως δουλείας διόδου, αφού η κρίση αυτή δεν ενισχύεται, αλλά αναιρείται από τα λοιπά αποδεικτικά μέσα και ιδίως, την ένορκη κατάθεση της μητέρας των διαδίκων, όπως προεκτέθηκε, καθώς επίσης και από το γεγονός ότι η μόνη συμβολαιογραφική πράξη που καταρτίστηκε μετά το έτος 1970, οπότε ο πατέρας των διαδίκων μεταβίβασε τμήμα του όλου ακινήτου στην εφεσίβλητη, ήταν αυτή της μεταβίβασης του υπολοίπου ακινήτου στην εκκαλούσα, το έτος 1980. Και ναι μεν ήταν λογικό να περιγραφεί εκεί η εν λόγω δίοδος, πλην όμως, ενόψει του συγγενικού δεσμού που συνδέει τους διαδίκους, οι οποίες είναι αδερφές και απέκτησαν τα ανωτέρω ακίνητα από κοινό δικαιοπάροχο, τον πατέρα τους και του ότι δεν αποδεικνύεται ότι έως το έτος 2007 υπήρχαν εντάσεις ή προστριβές στις μεταξύ τους σχέσεις, είναι επίσης λογικό να μην υπάρχει ρητή και σαφής αναφορά στην ύπαρξη τέτοιας διόδου. Άλλωστε, το γεγονός ότι στο με αριθμό …1980 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αργαλαστής Γ. Κωτσόβολου, με το οποίο ο κοινός δικαιοπάροχος των διαδίκων μεταβιβάζει λόγω δωρεάς σε αυτές έναν αγρό, εκτάσεως 4 στρεμ., κείμενο στη θέση … της κτηματικής περιφέρειας της …, περιγράφεται ότι αυτός επικοινωνεί δια μέσου του ρέματος και όχι διαμέσου του προικώου ακινήτου του Γ. Α., εκτός της περιπτώσεως ανωτέρως βίας που θα καθίσταται αδύνατη η επικοινωνία δια μέσου του ρέματος, δεν άγει σε ασφαλή κρίση περί της βουλήσεως του δωρητή πατέρα των διαδίκων να περιγράψει με σαφήνεια τα όρια και τις διόδους των ακινήτων που μεταβίβασε στις θυγατέρες του, ώστε στην κρινόμενη υπόθεση να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι εφόσον δεν περιγράφεται τέτοια δίοδος δεν υπήρξε, και τούτο διότι η συγκεκριμένη περιγραφή ήταν αναγκαία λόγω της ιδιομορφίας της θέσεως του ακινήτου που συνορεύει με ρέμα και κυρίως επειδή για την εξασφάλιση διόδου σε περίπτωση ανάγκης, προβλεπόταν ότι θα χρησιμοποιούνταν ακίνητο ανήκον σε τρίτο πρόσωπο όμορο ιδιοκτήτη και όχι σε μία από τις δύο αδερφές. Περαιτέρω, στο με αριθμό …1970 προικοσυμβόλαιο το ακίνητο της εφεσίβλητης περιγράφεται να συνορεύει ανατολικά προς την θάλασσα έχοντας πρόσοψη ακριβώς το ήμισυ της όλης προς τη θάλασσα προσόψεως και δυτικώς ομοίως και βάθος από της θαλάσσης μέχρι του σημείου όπου άρχεται η καλλιέργεια των φυτεμένων ελαιόδεντρων προ της συστάδος των αγρίων δέντρων. Στο σκεπτικό της με αριθμό 125/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου αναφέρεται ότι η συστάδα αγρίων δέντρων περιέχονταν στο ακίνητο της εφεσίβλητης και αποτελούσε το φυσικό σύνορο των δύο ακινήτων, καθώς επίσης και ότι το τμήμα, εμβαδού 1.050,15τμ αποτελούνταν από συστάδα αγρίων δέντρων. Με την από 29 Ιουνίου 1988 και με αριθμό πρωτ….29-6-1988 αίτηση τους προς το Δασαρχείο Βόλου οι διάδικοι ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι εκ της εκτάσεως 12στρεμ. και 2,5στρεμ. που ανήκουν αντίστοιχα στην εκκαλούσα και την εφεσίβλητη, ο αγρός καλύπτει έκταση 7.358,73τμ, εκ της οποίας 4.300τμ έχουν κηρυχθεί αναδασωτέα με την υπ’ αριθμ. 4417 από 10-11-1979 δασική απαγορευτική διάταξη και μόνο ένα στρέμμα περίπου αποτελεί συστάδα θαμνώδους μορφής (σχοίνα, μυρτιές και κουτσουπιές) και ζητούσαν να διενεργηθεί σχετική αυτοψία και κατόπιν να εκδοθεί απόφαση καθαρισμού του αγρού, προκειμένου να προβούν στη δεντροφύτευσή του με ελαιόδεντρα. Στην αίτηση αυτή δε ανέφεραν ότι ο εν λόγω αγρός δεν καλλιεργήθηκε κατά τα χρονικά διαστήματα από το έτος 1940 έως το έτος 1944 και από το έτος 1946 έως το έτος 1949 λόγω πολέμου, έκτοτε δε όταν το έτος 1979 ο δικαιοπάροχος πατέρας τους επιχείρησε να προβεί στον καθαρισμό του εκδόθηκε η προαναφερόμενη δασική απαγορευτική διάταξη, ενώ το έτος 1980 η Β’ Οικονομική Εφορία Βόλου ενήργησε αυτοψία και εξέδωσε τη με αριθμό 2/432/1980 από 13-10-1981 πράξη της που χαρακτηρίζει την έκταση ως αγρό. Επίσης, υπέβαλαν και την από 29-6-1988 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δήλωναν-βεβαίωναν ότι η έκταση αυτή καλλιεργούνταν γεωργικώς από το έτος 1895 έως το έτος 1940 και έκτοτε παρέμεινε ακαλλιέργητος. Επί της ανωτέρω αιτήσεως εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. 1095/1-6-1989 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας, με την οποία αναγνωρίστηκε ότι η έκταση 6.700στρεμ. είναι αγροτική και απέβαλε τον αγροτικό της χαρακτήρα, επειδή παρέμεινε επί μακρό χρόνο ακαλλιέργητη και δασώθηκε και χαρακτηρίζεται ως δασική του άρθ.3 του ν.998/1979 αποτελούμενη από δασικά είδη της διάπλασης αειφ. πλατύφυλλων και αποδίδεται στη γεωργική εκμετάλλευση με άδεια της Διεύθυνσης Δασών. Ακολούθως, εκδόθηκε η με αριθμό 2437/4-12-1989 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας με την οποία εγκρίθηκε η εκχέρσωση του αναδασωθέντος ως άνω αγρού εμβαδού 6.700τμ με αποκλειστικό σκοπό την απόδοση της εκτάσεως στη γεωργική εκμετάλλευση. Απ’ όλα τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι έως το έτος 1979 η εφεσίβλητη διερχόταν από την επίδικη δίοδο είτε πεζή είτε με μηχανοκίνητο όχημα, όχι για να καλλιεργήσει το κτήμα της, αλλά κυρίως για τη διενέργεια άλλων πράξεων νομής, όπως να το καθαρίζει, να το επιβλέπει, να το οριοθετεί και να ασκεί επί τόπου εποπτεία, και από τη δίοδο αυτή μετέφερε τα αναγκαία για τις εργασίες περιποίησης και καθαρισμού εργαλεία, όλες αυτές δε οι πράξεις συνεχίστηκαν και μετά το έτος 1980 και ιδίως το έτος 1989, όταν πλέον χορηγήθηκε η άδεια εκχέρσωσης, οπότε το κτήμα αυτό καλλιεργούνταν πλέον. Εξάλλου, η εδαφική λωρίδα που βρίσκεται μεταξύ των ιδιοκτησιών της εκκαλούσας και του Γ. Μ. και Δ. Χ. εξυπηρετεί τις εν λόγω ιδιοκτησίες προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα όπου καταλήγει από την μία μεριά, από την άλλη δε πλευρά συνεχίζει μέχρι τον αγροτικό δρόμο. Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι τον Σεπτέμβριο του 2004 οι διάδικοι, μεταξύ και άλλων πολιτών, απευθύνθηκαν στο Δήμο Αργαλαστής και ζήτησαν να ληφθούν μέτρα αναφορικά με το δρόμο αυτό, τον οποίο ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποιούσαν ακόμη και οι παππούδες τους για να κατεβαίνουν στην παραλία, για να ποτίζουν τα ζώα τους στη φυσική βρύση και για να πηγαίνουν στις βάρκες και τις καλύβες που είχαν στην παραλία. Με τη με αριθμό …2004 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Αργαλαστής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ελέγξει αν πρόκειται περί δουλείας οδού ή δημοτικής οδού και εφόσον αποδειχθεί να πράξει τα δέοντα. Επίσης, το Σεπτέμβριο του 2004 οι Δ. Χ. και Ε. Χ. άσκησαν κατά του Γ. Μ. αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργαλαστής, ζητώντας να αναγνωριστεί το δικαίωμα οιονεί νομής δουλείας διέλευσης από την εν λόγω οδό που καταλήγει στη θάλασσα και να υποχρεωθεί ο καθού να επαναφέρει τα πράγματα στην πρότερα κατάσταση. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως η εφεσίβλητη παρενέβη προσθέτως υπέρ των αιτούντων με δήλωση της στο ακροατήριο, ισχυριζόμενη ότι το ακίνητο της εξυπηρετούνταν ανέκαθεν από τη δίοδο αυτή, που αποτελούσε τη μόνη δίοδο για κάθοδο στη θάλασσα είτε όταν βρισκόταν στο ακίνητο της ή σε άλλη ιδιοκτησία στα … … εδώ και σαράντα έτη, ζήτησε δε να εξεταστεί ως μάρτυρας η εκκαλούσα. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στη μετά διακοπή συνεδρίαση της 19-11-2004 οι διάδικοι συμβιβάστηκαν και ειδικότερα, ο καθού αναγνώρισε στους αιτούντες το δικαίωμα οιονεί νομής δουλείας διελεύσεως από δίοδο πλάτους 2,20μ στο δυτικό όριο της ιδιοκτησίας του, όπου αυτή συνορεύει με τις ιδιοκτησίες … και … και η οποία σε σταθερό πάντα πλάτος καταλήγει στο τέλος της ιδιοκτησίας του όπου αρχίζει η ακτή. Από τη δίοδο αυτή συμφώνησαν ότι θα δικαιούνται να διέρχονται πεζή οι αιτούντες καθώς και οι πελάτες του καταστήματος του Δ. Χ., ώστε να επισκέπτονται την ακτή … και ότι το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζει και στην προσθέτως παρεμβαίνουσα. Απ’ όλα τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι η ως άνω δίκη και ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε αφορά τη δίοδο προς τη θάλασσα που διέρχεται από το ακίνητου Γ. Μ., η οποία δε χρησιμοποιείται από την εφεσίβλητη για να εξέλθει και στον αγροτικό δρόμο. Οι περιεχόμενοι στην από 29-6-1988 αίτηση προς το δασαρχείο ισχυρισμοί και όσα υποστήριξε για να θεμελιώσει την πρόσθετη παρέμβαση της ενώπιον του Ειρηνοδικείου δεν αποτελούν εξώδικες, κατά την έννοια του άρθρου 352 παρ.2 ΚΠολΔ, ομολογίες αναφορικά με το επίδικο ζήτημα, με το αν δηλαδή πράγματι η εφεσίβλητη ασκούσε πράξεις οιονεί νομής επί της εν λόγω εδαφικής λωρίδας, ανεξάρτητα του αν διερχόταν για να καλλιεργήσει το ακίνητο της ή για άλλο λόγο, αλλά αφορούν αφ’ ενός μεν στο χαρακτήρα του ακινήτου που τελικώς κρίθηκε ως έκταση υπαγόμενη στο άρθρο 3 του ν.998/1979, αφ’ ετέρου δε στην κτήση διόδου προς τη θάλασσα και όχι τον αγροτικό δρόμο. Σε κάθε δε περίπτωση, οι εξώδικες ομολογίες εκτιμώνται ελεύθερα. Η κρίση αυτή ενισχύεται και από την κατάθεση του μάρτυρα ανταποδείξεως που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου Γ. Κ., ο οποίος είναι μακρινός συγγενής των διαδίκων και κατέθεσε ότι δεν έχει δει να καλλιεργείται το κτήμα και ότι δεν θυμάται να υπάρχει δρόμος παράλληλος στο κτήμα της εκκαλούσας, αλλά και ότι ο δρόμος που διέρχεται από την ιδιοκτησία Μ. είναι φραγμένος από τον ίδιο και δεν υπάρχει πλέον πρόσβαση, ότι ο δικαιοπάροχος των διαδίκων χρησιμοποιούσε και τις δύο εισόδους για να εισέλθει στο κτήμα και ότι όταν μεταβίβασε στην εφεσίβλητη το κτήμα, η τελευταία και ο σύζυγος της εισέρχονται από εκεί που εφάπτεται «με το δρόμο τον επάνω». Επομένως, η εφεσίβλητη χρησιμοποιούσε από το έτος 1970 την επίδικη δίοδο, έως τον Μάρτιο του 2007, οπότε η εκκαλούσα τοποθέτησε σιδηροπασσάλους και σίτα στην πλευρά 75-76-77-78 αποκλείοντας της την είσοδο και την έξοδο προς τη δίοδο και τον Σεπτέμβριο του 2007 τοποθέτησε μεταλλική πόρτα επί της πλευράς Δ1-Δ2 του επίδικου διαδρόμου, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η είσοδος και η προσπέλαση αυτής. Με την ως άνω συμπεριφορά της η εκκαλούσα παρεμποδίζει την επ’ ωφελεία του ακινήτου της εφεσίβλητης ελεύθερη χρήση εκμετάλλευση και απόλαυση του δικαιώματος πραγματικής δουλείας οδού, το οποίο πρέπει να αναγνωριστεί ότι έχει αποκτήσει με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας και να υποχρεωθεί η τελευταία να άρει την προσβολή της οιονεί νομής δικαιώματος δουλείας διόδου και να απαγορευθεί σ’ αυτήν κάθε μελλοντική προσβολή του δικαιώματος πραγματικής δουλείας οδού της εφεσίβλητης με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως.
Ακολούθως το δικάσαν ως Εφετείο Πολυμελές Πρωτοδικείο απέρριψε την έφεση της αναιρεσείουσας και επικύρωσε την εκκαλουμένη απόφαση που είχε κάνει δεκτή την ένδικη αγωγή προστασίας της δουλείας. Στην προκειμένη περίπτωση με τον πρώτο λόγο αναίρεσης προσάπτεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η από τον αριθ. 1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ πλημμέλεια, επειδή το δικάσαν ως Εφετείο Πολυμελές Πρωτοδικείο, παραβίασε τις ως άνω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις αφού η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση δέχθηκε ότι η αναιρεσίβλητη απέκτησε δικαίωμα πραγματικής δουλείας διόδου διότι νεμήθηκε την επίδικη εδαφική λωρίδα με διάνοια δικαιούχου, για είκοσι έτη.
Όμως, κατά το προικοσυμβόλαιο (τίτλο της), το ακίνητο της, έχει έκταση μόνο 2.500 τμ., ενώ. με την αγωγή της, ισχυρίστηκε ότι, με «νεότερη καταμέτρηση», το ακίνητο της εμφανίζεται μιάμιση φορά μεγαλύτερο (3.747,06 τμ). Έτσι, το ακίνητο της, εμφανίζεται να αποτελείται από δύο μέρη, το ένα (εμβαδού 2.500 τμ.), για το οποίο έχει νόμιμο τίτλο (προικοσυμβόλαιο), και το άλλο εμβαδού (3,747,06 – 2.550 =) 1.197,06 τ.μ., για το οποίο δεν έχει νόμιμο τίτλο, ούτε ισχυρίστηκε, ούτε απέδειξε κυριότητα, με νόμιμο τρόπο, παράγωγο ή πρωτότυπο. Έπρεπε, με ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών, να δεχθεί την έφεση της αναιρεσείουσας και να απορρίψει την αγωγή της αναιρεσίβλητης, ως αβάσιμη, κατά νόμο και κατ’ ουσία, δεχόμενη ότι, δεν υπάρχει έγκυρη έναρξη έκτακτης χρησικτησίας δουλείας διόδου, διότι αυτή προϋποθέτει ύπαρξη κυριότητος στο όλο δεσπόζον ακίνητο, αφού, κατά νόμο, η δουλεία διόδου είναι αδιαίρετο δικαίωμα υπέρ του όλου δεσπόζοντος ακινήτου, αλλά δεν προκύπτει – υπάρχει αμφιβολία – ποίο, από τα δύο, είναι το μέρος του ακινήτου της εφεσίβλητης ενάγουσας υπέρ του οποίου συστήθηκε η πραγματική δουλεία διόδου με έκτακτη χρησικτησία αν το τμήμα αυτό συνορεύει απευθείας με το τμήμα της αναιρεσείουσας, ώστε να υπάρχει σχέση δεσπόζοντος και δουλεύοντος ακινήτου.
Συνεπώς δεν υπάρχει έγκυρη, κατά νόμο, κτήση και άσκηση οιονεί νομής δουλείας διόδου προς απόκτηση πραγματικής δουλείας διόδου με έκτακτη χρησικτησία δουλείας διόδου υπέρ του ακινήτου της πριν την κτήση κυριότητας σε αυτό από εκείνη, ούτε επομένως, έγκυρη σύσταση πραγματικής δουλείας διόδου με έκτακτη χρησικτησία.
Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως επί εσφαλμένης προϋποθέσεως ερειδόμενος αφού όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση το δικάσαν ως Εφετείο Πολυμελές Πρωτοδικείο δέχτηκε ότι το δεσπόζον ακίνητο ήταν ενιαίο και αποκτήθηκε με βάση το προαναφερθέν προικοσυμβόλαιο.
Με το δεύτερο λόγο αναίρεσης αποδίδεται στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση η από τον αριθ. 1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ αιτίαση για παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 974, 976, 977, 1129 ΑΚ αφού το δικάσαν ως Εφετείο Πολυμελές Πρωτοδικείο δέχτηκε ότι η αναιρεσίβλητη απέκτησε με πρωτότυπο τρόπο την επίδικη δουλεία διόδου πλην όμως από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση δεν προκύπτει αν η οιονεί νομή που οδήγησε στην απόκτηση της επίδικης δουλείας διόδου είχε αποκτηθεί από την αναιρεσίβλητη κατά πρωτότυπο ή παράγωγο τρόπο. Ο λόγος αυτός είναι αβάσιμος αφού είναι νομικά αδιάφορος ο τρόπος κτήσης της οιονεί νομής που άγει σε απόκτηση δουλείας, αρκεί αυτή να ασκείται συνεχώς επί εικοσαετία.
Με τον τρίτο λόγο αναίρεσης ψέγεται η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση επειδή με το να δεχτεί α) ότι ολόκληρο το αρχικό ενιαίο ακίνητο του δικαιοπαρόχου τους είχε κηρυχθεί αναδασωτέο, με την υπ’ αριθμ. 4417 από 10-11-1979 δασική απαγορευτική διάταξη, εκτός από ένα στρέμμα, που κι αυτό αποτελούσε δάσος και δη συστάδα θαμνώδους μορφής (σχοίνα, μυρτιές και κουτσουπιές), και οι διάδικοι την 29.6.1988, υπέβαλαν κοινή αίτηση προς το Δασαρχείο Βόλου και ζητούσαν να διενεργηθεί αυτοψία και να εκδοθεί απόφαση καθαρισμού του «αγρού» για τη δεντροφύτευσή του, β) ότι, στην κοινή αίτηση τους, ανέφεραν ότι ο «αγρός» δεν καλλιεργήθηκε κατά τα χρονικά διαστήματα από το έτος 1940 έως το έτος 1944 και από το έτος 1946 έως το έτος 1949 λόγω πολέμου, έκτοτε δε όταν το έτος 1979 ο δικαιοπάροχος πατέρας τους επιχείρησε να προβεί στον καθαρισμό του εκδόθηκε η προαναφερόμενη δασική απαγορευτική διάταξη, γ) Ότι, προς το Δασαρχείο Βόλου, υπέβαλαν και την από 29-6-1988 κοινή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δήλωναν – βεβαίωναν ότι η έκταση αυτή καλλιεργούταν γεωργικώς από το έτος 1895 έως το έτος 1940 και έκτοτε παρέμεινε ακαλλιέργητη, δ) Ότι, για την αίτησή τους, εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. 1095/1-6-1989 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας, με την οποία αναγνωρίστηκε ότι η έκταση 6,700 στρεμ. είναι αγροτική και απέβαλε τον αγροτικό της χαρακτήρα, επειδή παρέμεινε επί μακρό χρόνο ακαλλιέργητη και δασώθηκε και χαρακτηρίζεται ως δασική του άρθ. 3 του ν. 998/1979 αποτελούμενη από δασικά είδη της διάπλασης αειφ. πλατύφυλλων και αποδίδεται στη γεωργική εκμετάλλευση με άδεια της Διεύθυνσης Δασών, και ε) Ότι, ακολούθως, εκδόθηκε η με αριθμό 2437/4-12-1989 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας με την οποία εγκρίθηκε η εκχέρσωση του αναδασωθέντος ως άνω αγρού εμβαδού 6.700 τμ με αποκλειστικό σκοπό την απόδοση της εκτάσεως στη γεωργική εκμετάλλευση.
Σύμφωνα με τις ίδιες παραδοχές της, πρόκειται για δασική έκταση, αναδασωτέα, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, λόγω δε αυτής της ιδιότητας της, δεν ήταν επιτρεπτές, ούτε οι διακατοχικές πράξεις από την αναιρεσίβλητη (ιδιώτη), πριν την αναγνώριση της, ως αγροτικής (1.6.1989), ούτε η εκχέρσωση της, πριν την άδεια εκχέρσωσης (1.6.1989).
Παρόλο που και η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση δέχθηκε κι αυτή ότι το όλο αρχικό μείζον ακίνητο είχε δασική μορφή, και μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος του είχε κηρυχθεί αναδασωτέο και είχε εκδοθεί απαγορευτική δασική διάταξη εκχέρσωσης, άρα ήταν ακίνητο εκτός συναλλαγής, κατά την έννοια του άρθρου 966 ΑΚ, εν τούτοις, στη συνέχεια, με εσφαλμένη εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του Αστικού Κώδικα, δέχθηκε σύσταση πραγματικής δουλείας διόδου σε δασική έκταση, δεχόμενη ειδικότερα ότι η αναιρεσίβλητη «διερχόταν από την επίδικη δίοδο είτε πεζή είτε με μηχανοκίνητο όχημα, όχι για να καλλιεργήσει το κτήμα της, αλλά κυρίως για τη διενέργεια άλλων πράξεων νομής, όπως να το καθαρίζει, να το επιβλέπει, να το οριοθετεί και να ασκεί επί τόπου εποπτεία, και από τη δίοδο αυτή μετέφερε τα αναγκαία για τις εργασίες περιποίησης και καθαρισμού εργαλεία» και ότι οι πράξεις αυτές συνεχίστηκαν και μετά το έτος 1980 και ιδίως το έτος 1989, όταν πλέον χορηγήθηκε η άδεια εκχέρσωσης, οπότε το κτήμα αυτό καλλιεργούταν πλέον.
Με την έννοια αυτή, έσφαλε, κατά την εφαρμογή και την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 1045 ΑΚ, που ρυθμίζει την κτήση κυριότητας με εικοσαετή έκτακτη χρησικτησία, αλλά εφαρμόζεται αναλόγως για την κτήση προσωπικής δουλείας διόδου με εικοσαετή χρησικτησία (άρθρο 1121 ΑΚ), με το να συνυπολογίσει στο χρόνο της δήθεν έκτακτης χρησικτησίας της προς κτήση προσωπικής δουλείας διόδου με εικοσαετή χρησικτησία, και το χρονικό διάστημα μέχρι την 1.6.1989, που η έκταση αυτή, ως δασική, εξαιρούταν της έκτακτης χρησικτησίας, ενώ, το υπόλοιπο διάστημα (27 ημερών, 1 μηνός και 19 ετών) μέχρι την άσκηση της αγωγής της (29.7.2008) δεν επαρκεί προς συμπλήρωση της απαιτούμενης εικοσαετούς έκτακτης χρησικτησίας.
Ο λόγος αυτός είναι αβάσιμος, αφού στην προσβαλλόμενη απόφαση δεν υπάρχει παραδοχή ότι η δασική έκταση ήταν δημόσια ώστε να μη μπορεί η αναιρεσίβλητη να ασκεί στο δεσπόζον ακίνητο πράξεις οιονεί νομής, αντίθετα γίνεται δεκτό ότι η αναιρεσίβλητη εντός της δασικής έκτασης (δασωθέντος αγρού) που δεν έπαυσε να είναι ιδιωτική ασκούσε τις προσιδιάζουσες σ’ αυτήν πράξεις οιονεί νομής.
Με τον τέταρτο λόγο αναίρεσης πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για παραβίαση των άρθρων 974, 975, 1118, 1119, 1120, 1121 και 1045 ΑΚ διότι με όσα δέχθηκε η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, τα εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού κανόνα δικαίου για την επέλευση της απαγγελθείσας έννομης συνέπειας (αναγνώριση πραγματικής δουλείας διόδου με έκτακτη χρησικτησία), διότι, εφόσον, κατά τις παραδοχές της, πρόκειται για δασική έκταση, που αναγνωρίστηκε ως αγροτική την 1.6.1989, κατά το διάστημα αυτό :
α) δεν υπάρχει φυσική εξουσίαση της αναιρεσίβλητης στην επίδικη εδαφική λωρίδα, σαν οιονεί νομέα στο πράγμα, που, κατά νόμο, απαιτείται να υπάρχει, ως περιεχόμενο του δικαιώματος της δουλείας, εφόσον, αυτή, ως δασική έκταση, και μάλιστα αναδασωτέα, δεν ανήκε, κατά νόμο, στη φυσική εξουσίαση της, β) δεν υπάρχει από μέρους της θέληση, ως οιονεί νομέα να ασκεί φυσική εξουσίαση με διάνοια δικαιούχου, με τη θέληση, δηλαδή, να έχει την εξουσία αυτή ως ασκούσα ίδιο δίκαιο, δηλαδή όπως αρμόζει σε κύριο δεσπόζοντος και κατεύθυνση της θελήσεως αυτής σε ξένο πράγμα, αφού, η ίδια και η αναιρεσείουσα, το έτος 1989, υπέβαλαν κοινές αιτήσεις αναγνώρισης της όλης έκτασης από δασικής ως γεωργικής και χορήγησης άδειας εκχέρσωσης, ακριβώς και η ίδια γνώριζε ότι δεν ασκούσε στην επίδικη εδαφική λωρίδα φυσική εξουσίαση με διάνοια δικαιούχου, και γ) δεν υπάρχει θέληση της αναιρεσίβλητης προς εξουσία να κατευθύνεται σε αλλότριο πράγμα.
Για δε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά την 1.6.1989 και μέχρι την άσκηση της αγωγής της (29.7.2008), δεν υπάρχει παραδοχή ότι η αναιρεσίβλητη απέκτησε με πρωτότυπο τρόπο και άσκησε την οιονεί νομή δουλείας διόδου στην επίδικη εδαφική λωρίδα με διάνοια δικαιούχου δουλείας διόδου, κατά τον από το νόμο οριζόμενο χρόνο και έτσι με τις παραδοχές αυτές, δηλ. ότι η αναιρεσίβλητη απέκτησε δικαίωμα πραγματικής δουλείας διόδου, διότι δήθεν νεμήθηκε την επίδικη εδαφική λωρίδα με διάνοια δικαιούχου δουλείας διόδου, από το έτος 1970 μέχρι την 29.7.2008, έσφαλε κατά την εφαρμογή των ως άνω περί κτήσεως δικαιώματος πραγματικής δουλείας διόδου διατάξεων των άρθρων 974, 975, 1118, 1119, 1120, 1121 και 1045 ΑΚ, υποπίπτοντας σε ευθεία παράβαση τους, διότι προέβη σε εφαρμογή τους, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους, καθώς, επίσης, προσέδωσε σε αυτές έννοια διαφορετική από την αληθή.
Ο λόγος αυτός που επικαλύπτεται από τις προηγούμενες αιτιάσεις είναι αβάσιμος αφού με αυτά που δέχτηκε και έτσι που έκρινε το δικάσαν ως Εφετείο Πολυμελές Πρωτοδικείο, δεν παραβίασε τους ως άνω κανόνες ουσιαστικού δικαίου τους οποίους και ορθά εφάρμοσε, και οι αιτιάσεις ως προς την ύπαρξη οιονεί νομής θίγουν την εκτίμηση των αποδείξεων που είναι αναιρετικά ανέλεγκτη (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 18.1.2014 αίτηση της Α. Λ. για αναίρεση της 217/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου, που δίκασε ως Εφετείο.
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσίβλητης τα οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 3 Φεβρουαρίου 2015.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 22 Ιουνίου 2015.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ