Τα λόγια περισσεύουν ίσος να είναι ηη νά είναι αλήθεια τη σημασία έχει τώρα… ΤΟ ΣΤΟΛΊΔΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑΝΤΙΣΕ ΣΤΑΒΛΟΣ …ΔΗΤΕ ΤΙΣ ΦΟΤΩ .

Σκέψεις κρίση και ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΔΗΚΣας. Σε