Απίστευτη εφαρμογή: Βρες από πού κρατά η σκούφια σου …Εφαρμογή βρίσκει τον τόπο καταγωγής σας από το επώνυμο… KAI για τις διεθνείς αναζητήσεις σας ΣΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ…Incredible application: Find where your hat is from… Application finds your place of origin from the surname… for your international searches IN YOUR SURNAME…

Μια απίστευτη εφαρμογή που υπάρχει στο Διαδίκτυο εδώ και καιρό αλλά δεν είναι και τόσο γνωστή, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου τελευταία.

Είναι η εφαρμογή που μπορεί κάποιος να βάλει το επώνυμό του και να μάθει από που… κρατάει η σκούφια του. Από που είναι η καταγωγή του δηλαδή καθώς μπορεί να δει σε περιοχές της χώρας συναντάται το επώνυμο αυτό.

Gια παράδειγμα μπορεί κάποιος να πληκτρολογήσει το επώνυμό του και να δει πόσες φορές (με βάση τους τηλεφωνικούς καταλόγους) υπάρχει στην Αττική ή στη Βόρεια Ελλάδα ή σε κάποιο νησί.

Βάλτε εδώ το επώνυμό σας

https://apps.vrisko.gr/apo-pou-krataei-i-skoufia-sou

Υπάρχει και μια άλλη εντυπωσιακή εφαρμογή, ωστόσο. Μπορείς να βάλεις το επώνυμό σου σε μια άλλη φόρμα και να δεις που συναντάται στον κόσμο, σε ποιες χώρες υπάρχουν αντίστοιχα επώνυμα. Ετσι δεν αποκλείεται να βρεις και τους… χαμένους συγγενείς σου.

https://forebears.io/surnames

Πληκτρολογήστε εδώ το επώνυμο για τις διεθνείς αναζητήσεις σας.

==================================

An incredible application that has existed on the Internet for a long time but is not so well known, has aroused the interest of the people lately. It is the application that one can put his last name and find out where… his hat is holding. That is where his origin is from, as he can see in parts of the country, this surname is found. For example, one can enter his last name and see how many times (based on the telephone directories) he exists in Attica or Northern Greece or on an island. Enter your last name here https://apps.vrisko.gr/apo-pou-krataei-i-skoufia-sou There is another impressive application, however. You can put your last name in another form and see where it is found in the world, in which countries there are corresponding surnames. So it is possible to find your lost relatives. https://forebears.io/surnames Enter here the last name for your international searches.