Μετρητές ραδιενέργειας ιονίζουσας ακτινοβολίας Μετρήστε εύκολα τη ραδιενέργεια…Τι μετράνε; Γιατί χρειάζονται;…Πως μετράμε τα επίπεδα ραδιενέργειας σε ένα χώρο;… μετρητές ραδιενέργειας είναι τύπου Geiger – Muller…Μετρήσεις ραδιενέργειας από πυρηνικά ατυχήματα, δομικά υλικά (γρανίτη κ.α.), ιατρικά μηχανήματα κ.α…Ποια είναι τα ασφαλή όρια έκθεσης σε ραδιενέργεια;… Radex One από τον πιο ακριβό μετρητή Radex RD1212-ΒΤ;…

Μετρητές ραδιενέργειας (ιονίζουσας ακτινοβολίας)

Μετρήστε εύκολα τη ραδιενέργεια από δομικά υλικά, γρανίτη, ραδόνιο, ιατρικά μηχανήματα, πυρηνικά ατυχήματα κ.α. με τους απλούς στη χρήση μετρητές Geiger Radex RD1212 (σωματίδια β, ακτινοβολία γ και Χ σε μSv/h) και ραδονίου Corentiume Home (σωματίδια α σε Bq/m3). Πώς να επιλέξετε συσκευή.

Τι μετράνε; Γιατί χρειάζονται;

Οι μετρητές ραδιενέργειας ή ιονίζουσας ακτινοβολίας μετρούν την ακτινοβολία από ραδιενεργά υλικά (υπέδαφος, φαγητό, δομικά υλικά, πλακάκια, πάγκοι γρανίτη, πυρηνικά ατυχήματα, πυρανιχνευτές ιονισμού, ιατρικά μηχανήματα κ.α.). καθώς και από το ραδιενεργό αέριο ραδόνιο που εκλύεται από το έδαφος, εισέρχεται στα κτίρια από σωληνώσεις και ρωγμές) και συσσωρεύεται ιδιαίτερα σε χαμηλούς ορόφους με ελλιπή εξαερισμό.

Ανεβασμένα επίπεδα ραδιενέργειας μπορεί να προκαλέσουν ναυτία, εμετό, εγκαύματα, τριχόπτωση, στειρότητα, βλάβες στο ανοσοποιητικό σύστημα και αυξημένη εμφάνιση συγκεκριμένων τύπων καρκίνου.

Ειδικά για το ραδιενεργό αέριο ραδόνιο, που βρίσκεται παντού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [1] αναφέρει ότι αποτελεί, μετά το κάπνισμα, τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία του καρκίνου του πνεύμονα (η πιο κοινή αιτία θανάτου από καρκίνο [2]) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την τήρηση χαμηλών τιμών ραδονίου για νέες (<200 Bq/m3) και υπάρχουσες κατοικίες (<400 Bq/m3).

Διαβάστε περισσότερα για τη ραδιενέργεια και τις επιπτώσεις της στην υγεία…

Πως μετράμε τα επίπεδα ραδιενέργειας σε ένα χώρο;

Οι μετρητές ραδιενέργειας χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος ραδιενέργειας που εντοπίζουν.

Οι πιο συνηθισμένοι μετρητές ραδιενέργειας είναι τύπου Geiger – Muller, και καταγράφουν την εκλυόμενη ραδιενέργεια (ακτινοβολίες γ, Χ, σωματίδια β) από δομικά υλικά (γρανίτη κ.α.), πυρηνικά ατυχήματα, ιατρικά μηχανήματα κ.α.

Για την μέτρηση του ραδιενεργού αέριου ραδόνιου (σωματίδια άλφα), χρησιμοποιούνται ψηφιακοί μετρητές ραδονίου, ανιχνευτές άλφα ή δοσίμετρα ραδονίου (οι μετρητές Geiger δεν είναι κατάλληλοι για τη μέτρηση ραδονίου).

1

Μετρήσεις ραδιενέργειας από πυρηνικά ατυχήματα, δομικά υλικά (γρανίτη κ.α.), ιατρικά μηχανήματα κ.α.

Οι περισσότεροι μετρητές ραδιενέργειας καταγράφουν τον ρυθμό ενεργού δόσης ραδιενέργειας, που συνήθως μετράται σε μSv/h (μικρο σιβέρτ ανά ώρα).

H ενεργός ή ισοδύναμη δόση (σε Sv-Σιβέρτ), μετρά την επίδραση της ραδιενεργού ακτινοβολίας στο ανθρώπινο σώμα αφού λαμβάνει υπόψη το είδος της ραδιενέργειας (π.χ. σωματίδια β, ακτινοβολία γ, Χ κλπ) και την απορροφούμενη από το ανθρώπινο σώμα ενέργεια. Άλλη μονάδα δόσης ραδιενέργειας που χρησιμοποιείται είναι το rem (ρεμ) όπου 1 rem = 0,01 Sv.

Συνηθισμένες αιτίες ανεβασμένων τιμών ραδιενέργειας:

 • Δομικά υλικά με υψηλό ποσοστό ραδιενεργών υλικών (π.χ. διάφορα κεραμικά πλακάκια, πάγκοι γρανίτη, τούβλα, τσιμέντο, ελαφρόπετρα, πέτρες από ηφαιστειακή τέφρα, φωσφογύψος κ.α.)
 • Φαγητό με ραδιενεργά κατάλοιπα (π.χ. λαχανικά, γάλα, κρέας και ψάρια που προέρχονται από τις πληγείσες από τη ραδιενέργεια περιοχές στην Ιαπωνία και τις γειτονικές περιοχές – οτιδήποτε έχει παραχθεί μετά τις 12 Μαρτίου 2011).
 • Ρολόγια που φωσφορίζουν, κεραμικά σκεύη, πυρανιχνευτές ιονισμού κ.α.
 • Κουζίνες που λειτουργούν με φυσικό αέριο
 • Νερό από πηγάδια
 • Πυρηνικά εργοστάσια και αντιδραστήρες, ιδιαίτερα μετά από κάποιο πυρηνικό ατύχημα (για το οποίο ενδεχομένως να μην ενημερωθεί το κοινό – ή να ενημερωθεί πολύ καθυστερημένα όπως έγινε με το ατύχημα του Τσέρνομπιλ).
 • Απόβλητα βιομηχανιών (μπορεί να εμφανίζουν μερικές φορές αρκετά αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας κ.α.), νοσοκομείων (εφαρμογές πυρηνικής ιατρικής) κ.α.
 • Πολύ υψηλό υψόμετρο (υψηλότερα επίπεδα κοσμικών ακτινοβολιών)
 • Ραδιενεργό υπέδαφος (υψηλότερα ποσοστά θορίου, ουρανίου κ.α.)
 • Ιατρικά μηχανήματα (σε ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια για ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες, σπινθηρογραφήματα κλπ)
 • Εργοστάσια τσιμέντου, αλουμίνας και φωσφορικών λιπασμάτων, σε γεωτρήσεις πετρελαίου και σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση λιγνίτη
 • Αεροπλάνα κατά τη διάρκεια των πτήσεων

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 152 περιστατικά διαρροής ραδιενέργειας σε πυρηνικά εργοστάσια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πυρηνικές δοκιμές κ.α. [3] Για την Ελλάδα ο σημαντικότερος κίνδυνος προέρχεται από τους 143 ευρωπαϊκούς πυρηνικούς σταθμούς με κοντινότερους σε εμάς αυτούς της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας. Πυρηνικά εργοστάσια σχεδιάζει να δημιουργήσει και η Τουρκία, η Αλβανία και η ΠΓΔΜ. Σε πολλές περιπτώσεις πυρηνικών διαρροών και ατυχημάτων, όπως στο Τσερνομπίλ, το κοινό ενημερώνεται καθυστερημένα, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει να λάβει μέτρα προφύλαξης.

Με έναν μετρητή ραδιενέργειας μπορείτε να διαπιστώνετε πρώτοι κάθε αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας στην περιοχή σας!

Ποια είναι τα ασφαλή όρια έκθεσης σε ραδιενέργεια;

Ρυθμός δόσης ραδιενέργειας

Οι φυσιολογικές τιμές ραδιενέργειας στο περιβάλλον είναι γενικά <0,3 μSv/h (π.χ. 0,13 μSv/h είναι παγκόσμιος μέσος όρος έκθεσης σε φυσικές πηγές ραδιενέργειας – εκτός ραδονίου [4] και τιμές μεγαλύτερες τιμές από 0,4 μSv/h ενεργοποιούν συναγερμό στη Φιλανδία).

Τα όρια έκθεσης που ορίζει η νομοθεσία είναι τα εξής:

 • Ελληνικό και ευρωπαϊκό όριο επαγγελματικά εκτιθέμενων: 10 μSv/h (20 mSv/έτος – 2000 εργατοώρες το χρόνο) [5]
 • Ελληνικό όριο επαγγελματικά εκτιθέμενων κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης: 0,70 μSv/h (1 mSv/έτος – 1440 εργατοώρες τους 9 μήνες)
 • Ελληνικό όριο κοινού πληθυσμού: 0,11 μSv/h (1 mSv/έτος) Προσοχή: δεν περιλαμβάνονται δόσεις που οφείλονται σε ιατρικές εφαρμογές, σε ραδιονουκλίδια στο υπέδαφος, στο ανθρώπινο σώμα, στην κοσμική ακτινοβολία στο επίπεδο της θαλάσσης ή στο ραδόνιο.

Πιθανές επιπτώσεις υγείας ανάλογα με τον ρυθμό δόσης ραδιενέργειας [6]

 • 100 μSv/h: αυξημένη πιθανότητα αρρώστιας
 • 100.000 μSv/h: ναυτία, εμετός (radiation sickness)
 • 1.000.000 μSv/h: αυξημένη πιθανότητα καρκίνου
 • 10.000.000 μSv/h: βλάβες σε όργανα και θάνατος μέσα σε λίγες ώρες

Η αμερικανική Πυρηνική Ρυθμιστική Επιτροπή (NRC) χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλής ραδιενέργειας σε πυρηνικό σταθμό ή μετά από πυρηνικό ατύχημα όταν υπερβαίνονται τα 1000 μSv/h [7].

Δόση ραδιενέργειας

Πολλαπλασιάζοντας τον ρυθμό δόσης με τον χρόνο έκθεσης προκύπτει και η συνολική δόση ραδιενέργειας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Υψηλές τιμές ωραίας δόσης ραδιενέργειας που διατηρούνται για πολλά χρόνια προφανώς είναι πιο επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Τυπικό παράδειγμα αποτελούν τα υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας λόγω πυρηνικού ατυχήματος που μπορεί να διατηρηθούν σε μια περιοχή για χρόνια.

Σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιπτώσεις της Ατομικής Ακτινοβολίας (UNSCEAR) οι επιπτώσεις από την ραδιενέργεια στον άνθρωπο ανά δόση ακτινοβολίας είναι οι εξής:

 • <10 mSv: Δεν υπάρχει άμεση απόδειξη για επιπτώσεις υγείας
 • 10-1000 mSv: Όχι άμεσες επιπτώσεις, αυξημένη εμφάνιση συγκεκριμένων τύπων καρκίνου σε εκτεθειμένους πληθυσμούς σε υψηλότερες δόσεις ακτινοβολίας
 • 1000-10000 mSv: Ναυτία, εμετός (radiation sickness), πιθανότητα θανάτου, αυξημένη εμφάνιση συγκεκριμένων τύπων καρκίνου σε εκτεθειμένους πληθυσμούς
 • >10000 mSv: Θάνατος

Παραδείγματα τιμών δόσης ραδιενέργειας:

 • 10ωρη πτήση με αεροπλάνο: 0,03 mSv
 • Ακτινογραφία θώρακα: 0,05 mSv
 • Αξονική τομογραφία: 10 mSv
 • Ραδόνιο (ετήσια έκθεση): 0,2-10 mSv (μέση τιμή 1,26 mSv)
 • Υπέδαφος (ετήσια έκθεση): 0,3-1 mSv (μέση τιμή 0,48 mSv)
 • Τροφές (ετήσια έκθεση): 0,2-1 mSv (μέση τιμή 0,29 mSv)
 • Κοσμική ακτινοβολία (ετήσια έκθεση): 0,3-1 mSv (μέση τιμή 0,39 mSv)
 • Ολική ετήσια έκθεση σε ραδιενέργεια από το φυσικό περιβάλλον: 1-13 mSv (μέση τιμή 2,4 mSv)

Για την μέτρηση των επιπέδων ραδιενέργειας προτείνουμε τους μετρητές της εταιρείας Quartarad!

Η Quartarad έχει εξειδίκευση σε ανιχνευτές ραδιενέργειας από το 1990 και είναι μέλος του Διεθνούς Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου του Ινστιτούτου Μηχανικής και Φυσικής της Μόσχας (MIFI). Μετρητές της έχουν δοκιμαστεί από την ιαπωνική Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών και βαθμολογήθηκαν στο ίδιο επίπεδο στην ακρίβεια με επαγγελματικούς επιστημονικούς σταθμούς μέτρησης που κοστίζουν πάνω από 2000 δολάρια!

Η Home Biology εισάγει τα δύο νέα στη σειρά των φιλικών προς το χρήστη μετρητών ραδιενέργειας της εταιρείας Quarta Rad!

Οι μετρητές Radex One και RD1212-ΒΤ περιέχουν ένα σωλήνα Geiger – Muller που εντοπίζει και καταγράφει τα επίπεδα ραδιενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους μετρητές Geiger που μετρούν μόνο ακτινοβολία γ, οι Radex One και RD1212-ΒΤ μετρούν επιπλέον και ακτίνες Χ και σωματίδια β.

Μετρητής Radex One

Τιμή αγοράς 229 ευρώ – Δωρεάν μεταφορικά εντός Ελλάδος – Οι τιμές περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Μετρητής RD1212-BT

Τιμή αγοράς 329 ευρώ – Τιμή διήμερης ενοικίασης 45 ευρώ – Τιμή εβδομαδιαίας ενοικίασης 65 ευρώ – Δωρεάν μεταφορικά εντός Ελλάδος – Οι τιμές περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Ποια η διαφορά του Radex One από τον πιο ακριβό μετρητή Radex RD1212-ΒΤ;

Ο μετρητής Radex One έχει τον ίδιο αισθητήρα Geiger Muller που έχει και το πιο ακριβό μοντέλο RD1212 το οποίο έχει πιστοποιηθεί από το Εργαστήριο Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντίζουσων Ακτινοβολιών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (δείτε εδώ το πιστοποιητικό).

Ωστόσο, ο Radex One είναι πιο μικρός σε μέγεθος, έχει πιο μικρή οθόνη και μενού, με συνέπεια ο RD1212-BT να είναι πιο εύχρηστος.

Ο RD1212-BT μπορεί να καταγράφει επιπλέον και θερμοκρασία και ατμοσφαιρική πίεση.

Επίσης, ο RD1212-BT μπορεί να αποθηκεύει τις μετρήσεις του στην εσωτερική του μνήμη ή να τις μεταφέρει σε Η/Υ (με καλώδιο USB) ή σε smartphone (μέσω Bluetooth), ενώ διαθέτει και εφαρμογή για την χαρτογράφηση των μετρήσεων. Ο Radex One μπορεί να αποθηκεύει τις μετρήσεις ραδιενέργειας μόνο συνδέοντας τον με Η/Υ (με καλώδιο USB) και δεν παρέχει την δυνατότητα χαρτογράφησης των μετρήσεων.

Τέλος, ο μετρητής RD1212 είναι διαθέσιμος και για ενοικίαση!

2

Μετρήσεις ραδιενέργειας από ραδιενεργό αέριο ραδόνιο

Το ραδόνιο εκλύεται από το έδαφος, εισέρχεται στα κτίρια από σωληνώσεις και ρωγμές και αποτελεί την κύρια πηγή έκθεσης του πληθυσμού σε ραδιενέργεια.

Η αξιολόγηση των επιπέδων ραδιενεργού αερίου ραδονίου σε ένα χώρο γίνεται με ψηφιακούς μετρητές ραδονίου, ανιχνευτές άλφα ή δοσίμετρα ραδονίου που καταγράφουν τη συγκέντρωση ραδονίου ανά κυβικό μέτρο (σε Bq/m3) όπου Becquerel (Bq – μπεκερέλ) ο αριθμός των ραδιενεργών διασπάσεων ανά δευτερόλεπτο. Άλλη μονάδα συγκέντρωσης ραδονίου που χρησιμοποιείται είναι το pCi/lt (πικο-κιουρί ανά λίτρο), όπου 37 Bq/m3 = 1 pCi/lt.

Υψηλότερες τιμές ραδονίου καταγράφονται στους χαμηλότερους ορόφους των κτιρίων, σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, σε σπήλαια, ιαματικές πηγές, ορυχεία και σε άλλους υπόγειους χώρους, αλλά και κοντά σε καλώδια υψηλής ή μέσης τάσης (οι ανεβασμένες τιμές ηλεκτρικών πεδίων αυξάνουν μέχρι και 18 φορές την συσσώρευση των σωματιδίων ραδονίου στο χώρο [8]).

Στην Ελλάδα με βάση τις μέχρι τώρα έρευνες, αυξημένο ραδόνιο έχει καταγραφεί κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα (νομούς Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης), σε νησιά (Λέσβο, Ικαρία κ.α.) αλλά και σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας. Δείτε περισσότερα στοιχεία για τις περιοχές με ανεβασμένα επίπεδα ραδονίου..

Οι σημερινές πρακτικές της χρήσης αεροστεγών κουφωμάτων, πορτών και λοιπών υλικών δόμησης για λόγους θερμικής μόνωσης, αυξάνουν την συγκέντρωση ραδονίου στις σύγχρονες κατοικίες.

Ποια είναι τα ασφαλή όρια έκθεσης σε ραδόνιο;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας [9] δεν υπάρχει όριο κάτω από το οποίο η έκθεση σε ραδόνιο δεν φέρει κανένα κίνδυνο και η πιθανότητα καρκίνου του πνεύμονα αυξάνεται κατά 16% για κάθε 100 Bq/m3 αύξησης στη συγκέντρωση ραδονίου!

Οι μέσες τιμές συγκέντρωσης ραδονίου διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και είναι μεγαλύτερες στους εσωτερικούς χώρους, π..χ. στις Η.Π.Α. οι μέσες τιμές είναι 15 Bq/m3 σε εξωτερικούς χώρους και 50 Bq/m3 σε εσωτερικούς χώρους [10].

Τα επίσημα και προτεινόμενα όρια έκθεσης είναι τα εξής:

 • Ελληνικό όριο επαγγελματικά εκτιθέμενων: 3000 Bq/m3 (2000 ετήσιες εργατοώρες)
 • Ευρωπαϊκή Ένωση [11] (προτεινόμενο για υφιστάμενα κτίρια): 400 Bq/m3
 • Ευρωπαϊκή Ένωση (προτεινόμενο για νέα κτίρια): 200 Bq/m3
 • Αμερικανικό Πρακτορείο Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA): 150 Bq/m3
 • Γερμανικό Ινστιτούτο Βιολογίας Κτιρίων (IBN = Institut für Baubiologie + Ökologie Neubeuern): ασθενή<30 Bq/m3, πολύ ισχυρά > 200 Bq/m3

Για την μέτρηση ραδονίου σας προτείνουμε τον ψηφιακό μετρητή Corentium Home της εταιρείας Airthings:

O ψηφιακός μετρητής ραδονίου Corentium Home αποτελεί τον πιο ευέλικτο τρόπο για την καταγραφή των επιπέδου ραδονίου σε κατοικίες και χώρους εργασίας!

Παρακολουθεί και καταγράφει συνεχώς τα επίπεδα ραδονίου με υψηλή ακρίβεια, δίνοντας σας εύκολα και γρήγορα τον μέσο όρο των επιπέδων ραδονίου σε κάθε χώρο.

Τιμή αγοράς 249 ευρώ – Τιμή εβδομαδιαίας ενοικίασης 50 ευρώ – Δωρεάν μεταφορικά εντός Ελλάδος – Οι τιμές περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

1. World Health Organization, Radon and cancer

2. Radon Prevention and Remediation (RADPAR) funded from the European Commission DG SANCO Second Public Health Programme

3. UNSCEAR 2008 REPORT: VOLUME I, page 15

4. UNSCEAR, the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, http://www.unscear.org/unscear/en/faq.html

5. Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας, ΦΕΚ/β/216/6.3.2001 (ολόσωμη έκθεση)

6. http://www.gavinshoebridge.com/news/basic-guide-to-radiation-levels-in-%C2%B5svh-and-msvh/

7. Wikipedia, Orders of magnitude (radiation)

8. Henshaw DL, Ross AN, Fews AP, Preece AW., Enhanced deposition of radon daughter nuclei in the vicinity of power frequency electromagnetic fields., Physics Laboratory, University of Bristol, UK, Int J Radiat Biol. 1996 Jan;69(1):25-38.

9. World Health Organization, Radon and cancer

10. US Environmental Protection Agency, A Citizen’s Guide to Radon, http://www.epa.gov/radon/pubs/citguide.html

11. European Commission (EC) (αναφορά από Radon Legislation and National Guidelines, Swedish Radiation Protection Institute)

phgh= https://www.home-biology.gr/metrisis-aktinovolias/metrites-aktinovolias/metrites-radienergeias-ionizousas-aktinovolias