Updates from Φεβρουαρίου, 2021 Toggle Comment Threads | Συντομεύσεις πληκτρολογίου

 • lithari 2:45 am on 26/02/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Πέταλλα ενεργειακών κέντρων 2, 6, 10, 12, 16, 48, 96, 960…. 960-96=864! Αυτός ό αριθμός είναι πολύ σημαντικός όπως αναφέραμε σέ πολλά άλλα άρθρα. Μεταξύ άλλων 36Χ24=864 ήτοι 360ο Χ 24 = 8640Ο καί δή έναν περισφαιρικόν έτος είναι 360 ημέρες Χ 24 ωρες = 8640 ώρες. Ό αριθμός 864 είναι ό συγκεκριμένος οπού διαιρείται καί μέ τό 24 καί μέ τό 36 ήτοι δύο βασικοί αριθμοί τής αριθμολογίας καί 24+36=60=6, τά έχουμε εξηγήσει σέ προγενέστρα άρθρα. 24 = 6, 36 = 9… 6+9=15=6, αλλά καί 69 καί αναγραμματιστί 96! Επίσης 1104=11+4=15!=6!… 69+96=165+1104=1269 ήτοι 12=3+6+9 ήτοι αύξων αριθμός = 18 = 9…. Κτησίβιος Φίλων Βυζαντινός Μηχανικός Ήρων Αλεξανδρεύς Αρχιμήδης Εύδοξος… 

  Κτησίβιος, Φίλων Βυζαντινός Μηχανικός, Ήρων Αλεξανδρεύς, Αρχιμήδης, Εύδοξος, μέχρι τήν περιφορά τού Σύμπαντος πέριξ τού Ήλιου τού καί τήν μαθηματική αντιστοιχεία Αριθμολογίας/Αριθμιτικής/Γεωμετρίας… Μέρος 2

  Κτησίβιος, Φίλων Βυζαντινός Μηχανικός, Ήρων Αλεξανδρεύς, Αρχιμήδης, Εύδοξος, μέχρι τήν περιφορά τού Σύμπαντος πέριξ τού Ήλιου τού καί τήν μαθηματική αντιστοιχεία Αριθμολογίας/Αριθμιτικής/Γεωμετρίας… Μέρος 2

  Πέταλλα ενεργειακών κέντρων 2, 6, 10, 12, 16, 48, 96, 960…. 960-96=864! Αυτός ό αριθμός είναι πολύ σημαντικός όπως αναφέραμε σέ πολλά άλλα άρθρα. Μεταξύ άλλων 36Χ24=864 ήτοι 360ο Χ 24 = 8640Ο καί δή έναν περισφαιρικόν έτος είναι 360 ημέρες Χ 24 ωρες = 8640 ώρες. Ό αριθμός 864 είναι ό συγκεκριμένος οπού διαιρείται καί μέ τό 24 καί μέ τό 36 ήτοι δύο βασικοί αριθμοί τής αριθμολογίας καί 24+36=60=6, τά έχουμε εξηγήσει σέ προγενέστρα άρθρα. 24 = 6, 36 = 9… 6+9=15=6, αλλά καί 69 καί αναγραμματιστί 96! Επίσης 1104=11+4=15!=6!… 69+96=165+1104=1269 ήτοι 12=3+6+9 ήτοι αύξων αριθμός = 18 = 9…. Όταν λέμε αριθμολογία από τό αριθμός τό άλφα στερητικόν είναι παρόν καί εάν τό ιώτα τού αριθμού τό κάνουμε ύψιλον ήτοι ρυθμός καί δή αρυθμός ή αρυθμολογία σημαίνει τό άνευ ρυθμού ήτοι μή συγκεκριμένης επανάληψης αλλά πολύπλοκης διαδικασίας κβαντομηχανικών αναρτήσεων, δηλαδή η ίδια η βαθειά προέκταση τής αρυθμητικής/αριθμιτικής είναι Υπερμαθηματική Πολυσυχνοτική Προσυνέπεια.

  Προσέξετε καί αυτόν τό αξιοσημείωτον: 4, 6, 10, 12, 16, 96, 960 μεταξύ τούς ποσοτικώς. Μεταξύ τού το 4 καί του 6 = 2…, μεταξύ τού 6 καί τού 10 = 4…, μεταξύ τού 10 καί τού 12 = 2… όλα μαζύν 2+4+2=8 (τό διπλάσιον 16 είναι τά πέταλλα του επόμενου τσάκρα).

  Μεταξύ τού 12 καί τού 16 =4. Μεταξύ τού 16 καί τού 96=80. Μεταξύ τού 96 καί τού 960=864. Καί επειδή όλα τά τσάκρα πλήν τού εύδομου ισούνται μέ 114 πέταλλα τότε 144+864 (όση η διαφορά από τό έκτον έως τό εύδομον τσάκρα ήτοι 960-96)=1008 όπου είναι αντίστοιχος τού 108 ήτοι όσων τών βημάτων τού Βούδα καί τού ύψους τών τειχών τής Νέας Ιερουσαλήμ καί αυτόν συμβολίζει ότι οί σεσωσμένοι ψυχικώς είναι σφραγισμένοι από τήν δικαιοσύνη τού παρελθόντος, τού παρόντος καί τού μέλλοντος αφού 36 (360ο = κύκλος) είναι ό αριθμός οπού τριπλασιασμένος μάς κάνει 108… Συνάμα από τό 96 έως τό 960=864 καί από τό 960 έως τό 1104=144 καί 864-144=720=72 ένας άλλος σημαντικός αριθμός έν σχέσει μέ Τόν Χριστόν, τήν μαγεία, μυστικές ενέργειες οπού αναφέραμε σέ άλλα άρθρα. Συνάμα 108+72=180 (καί οί τρείς αριθμοί αριθμολογικώς ισούνται μέ 9 ήτοι 999) ήτοι τό ήμισυ τών 360ο καί κύκλου, συνάμα τό 72/18 (όπως 108 και 180)=4. Καί 864+144=1020=12=3. 1104-1020=84. 1104/16=69 καί συνάμα ο 16 εάν προσθεθεί μέ τόν 84 = 100=1= ολοκλήρωση! Ό αριθμός οπού είναι ίδιος παρατηρούμενος είτε έξ’ ανώψει είτε έκ κατώψει. Συνάμα είναι ταυτόχρονα 66 καί 99 καί 69+66+99=234=9! Ό 234 διαιρείται χωρίς δεκαδικούς μέ τούς 6, 12, 24, 36… καί 234/9=26=8.

  Παρατηρούμε α) ότι τά πρώτα 6 τσάκρα ισούνται μέ 144 οπού άν τό διαιρέσουμε μέ τό 6 = 24 καί άν μέ τό 5 = 28,8 καί τό 144Χ2=288 β) ότι από τό 96 έως τό 960 έχουμε τόν 864 καί αυτός είναι 6 φορές ό 144 δηλαδή όλα μαζύν 7 φορές τό 144 ό,τι καί άν επιλέξουμε από τό α) αντιστοιχεί γ) αυτόν μάς λέγει ότι υπάρχει μία ανάπτυξη 144 πετάλλων είς τά πρώτα 6 τσάκρα καί μία ανάπτυξη πετάλλων μεταξύ τού έκτου τσάκρα (96) καί τού εύδομου (960) η οποία ισούται μέ 6 φορές τήν πρώτη ανάπτυξη (144) επί συνόλει 864! Πολύ ενδιαφέρον, κάτι θέλει νά μάς ειπεί καί προσδιορίσει αλλά ίσως δέν τό πειάνουμε επαρκώς δ) η συνάρτηση αυτή είναι 144+96+864 ή άλλως πώς 144+960 = 1104! Δηλαδή τά τσάκρα είναι 7 φορές τό 144 καί 2/3 αφού τό 96 είναι τά 2/3 τού 144 ήτοι 7 καί 2/3 ή 144,666666…. Ιδέστε καί αυτόν 96/144=0,66666666…. καί 144/96=1,5 άν προσθέσετε από τόν αριθμόν 144,666666 τό 144 καί τό πρώτον 6 = 150 (=6) καί είναι ώς νά λέμε έναν καί ήμισυ. Συνάμα 7 καί 2/3 ώς αριθμοί = 12 (=3 = Τριαδικός Θεός καί συνάμα τρείς συνομοταξίες α) τά πέντε πρώτα τού σώματος β) τό έκτον τού νούν εξού καί είναι τό τρίτον μάτι είς τό μέτωπον καί γ) η κορωνίδα τό εύδομον ήτοι τό πνεύμα/ψυχή, τό έκτον συνδέει τό εύδομον = εύ δομή = πνεύμα -εξού καί Εξεκουράσθηκε τήν ευδόμην ημέραν Ό Θεός- μέ τό σώμα). Συνάμα ό 7 καί 2/3 = 723 καί + αναγραμματιστί 237=960 ήτοι όσα τά πέταλλα τής κορωνίδος. Εάν προσθέσετε 237+273+327+372+723+732=2664/4=666 καί δή (2664) διά 24 (6)=111 = 666 μέ τήν εβραϊκή γραμματοσειρά, διά 36=74, διά 96=27,75, διά 72=37, διά 144=18,5 ενώ συνάμα 2664=18=9 καί διά 9=296 κ.ο.κ..

  Βλέπουμε ότι από τήν πρόσθεση τών 6 αριθμών οπού δύνονται νά συμψηφίσουν οί αριθμοί 2, 3 καί 7 έχουμε αποτέλεσμα 2664 καί αυτόν διαιρούμενον μέ τό 4 ήτοι όσα τά ψηφία τού αριθμού αυτού μάς κάνει 666. Αυτόν δηλώνει τήν σημασία τού αριθμού 666 ότι είναι αριθμός Θεού επειδή όπως εξήγησα προέρχεται από τό ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον ώς 606060 ή τρείς φορές 60ο καί άν αφαιρέσουμε αριθμολογικώς τά μηδενικά έχουμε 666, καί αυτόν τόν αριθμόν τόν σφετερίσθηκε ό διάβολος όπως καί κάθετι άλλου οπού συμβολίζει ιδιαίτερα Τόν Θεόν, ακόμη καί τήν ίδια τήν Θεότητα Τού Θεού ψεύδεται ό διάβολος ότι τήν έχει ό ίδιος. Τό 7 καί 2/3 = 7 καί 0.66 = 19, είναι ν’ απορούμε διά τό παγκόσμιον συμβάν αλλαγής τής ζωής μάς τό έτος 2019 ώς covid-19 καί μέ κατάθεση ευρευστεχνίας εμβολίου 060606 ήτοι 606060 εάν γίνεται ανάγνωση από δεξιά πρός αριστερά όπως κάνουν οί Εβραίοι. Όταν διαβάζεις από αριστερά πρός δεξιά τότε η κεφαλή σού γέρνει πρός τά δεξιά μαζύν μέ τό νόημα, ενώ από δεξιά πρός αριστερά γέρνει πρός τήν πονηριά όπως ό αμετανόητος ληστής επί σταυρού δίπλα από Τόν Χριστόν. Αυτοί οί δύο ληστές δείχνουν τόν αμετανόητον καί τόν ειδωλολάτρην οπού μετανόησε καί πρώτος εισήλθεν είς τήν βασιλείαν τών Ουρανών. Συνάμα η ανάγνωση από δεξιά πρός αριστερά σημαίνει καί συμβολίζει αντίθεση καί κόντρα = con+tra = σύν+κρουση, συνδρομή, σύντριξη (συντριβή, σύντριψη μέ τό νόημα τής ταυτόχρονης τριβής δύο ή περισσοτέρων σωμάτων, σχημάτων, πραγμάτων, ομάδων εκάτερος επί εκάτερου) αυτών τών ανθρώπων μέ τήν ροήν τής Φύσης όπως τήν όρισε Ό Θεός ήτοι μέ Τόν Θεόν καθότι η Γή περιστρέφεται από αριστερά πρός δεξιά. Γραφές οπού γράφονται καθέτως καί αναγνώθονται από άνω πρός τά κάτω ή άν υπάρχει από κάτω πρός τά άνω προάγουν άλλες ψυχολογίες…https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-0103550798065766&output=html&h=214&slotname=5754458204&adk=2720505361&adf=1839740603&pi=t.ma~as.5754458204&w=640&lmt=1614296397&rafmt=11&psa=1&format=640×214&url=https%3A%2F%2Fkatohika.gr%2Fellada%2Fktisivios-filon-vyzantinos-michanikos-iron-aleksandrefs-archimidis-evdoksos-mechri-tin-perifora-tou-sympantos-periks-tou-iliou-tou-kai-tin-mathimatiki-antistoicheia-arithmologias-arithmitikis-geo-2%2F&flash=0&wgl=1&dt=1614296396246&bpp=10&bdt=1706&idt=321&shv=r20210223&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D9d83d65cf6a775ed-227f8e3792ba0080%3AT%3D1614197647%3ART%3D1614197647%3AS%3DALNI_MZ0hF0hOsh1vwP67QOq3EQQ828uuw&prev_fmts=0x0%2C640x214&nras=1&correlator=3649771297064&frm=20&pv=1&ga_vid=1077175175.1614197638&ga_sid=1614296397&ga_hid=167580997&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=5&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=472&ady=3834&biw=1903&bih=919&scr_x=0&scr_y=0&eid=44737537%2C21066923%2C21068946%2C21069711&oid=3&pvsid=186199145012114&pem=17&ref=https%3A%2F%2Fkatohika.gr%2F&rx=0&eae=0&fc=1920&brdim=-8%2C-8%2C-8%2C-8%2C1920%2C0%2C1936%2C1056%2C1920%2C919&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8320&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&xpc=8KPazByNJ9&p=https%3A//katohika.gr&dtd=1286

  864+144=1020. Η διαφορά τών 1104 πετάλλων μέ τόν 1020 είναι 84 καί Χ 2 = 168 / 24 = 7 = όσα τά τσάκρα. Παράλληλα 84/2=42 έναν αριθμόν οπού συναντούμε σέ άλλες πράξεις μέσα από τό θέμα μάς, αλλά δέν σημείωσα, εντούτοις έχει τήν σημασία τού… Συνάμα 84/24=3,5. Λοιπόν η επταετία τού Αντιχρίστου θά είναι 84 μήνες δηλαδή 3,5 διετίες ή καί 3,5 φορές τό 24! Αφού 84/12=7 καί τά 3,5 έτη τής επιβολής τής δικτατορίας τού Αντίχριστου 42 μήνες = 6 καί αναγραμματιστί = 24, συνάμα 42-24=18=9 (18+81=99!)…

  Εάν τά τσάκρα ήταν 8 φορές 144 = 1152 (=9 εκάτερος αριθμός ήτοι 99) / 24 = 48 ήτοι όσον τό πολλαπλάσιον τού 24 καί 1152/96=12… Φαίνεται ότι τό 7 καί 2/3 συμπληρούται είς τό άπειρον σέ 8 φορές τό 144 καί δέν είναι άσχετον ότι τό σχήμα τού 8 είναι τό άπειρον. Δι’ όσους δέν γνώρισαν παρόμοια άρθρα μού ή δέν γνωρίζουν ή λησμόνησαν ό 144 είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός οπού αναφέρεται είς τήν Αποκάλυψη κατ’ εξακολουθήσει καί είναι ό πολλαπλασιαμός 12Χ12, τό οποίον αφορά καί τόν ζωδιακόν κύκλον επί τόν εαυτόν τού ήτοι 12 ζώδια μέ 12 ωροσκόπους ζωδίων = 144 βασικοί χαρακτήρες. Προσέξετε τί παράγει 144+414+441=999 (=27=9) αριθμητικώς καί συνάμα αριθμολογικώς αφού 144=9, 414=9 καί 441=9, ίσως δέν υπάρχει άλλος αριθμός οπού νά συμπίπτει μέ τόν ίδιον αριθμόν τόσον αριθμητικώς όσον καί αριθμολογικώς καί δή μέ τόν υπέρτατον πρίν τό 1000 (=1) ήτοι τό αντίστροφον τού 666 καί συνάμα 666 έξ ανώψει… και 999Χ2 επειδή πρέπει νά γίνει διπλή η πράξη αυτών τών τριών αριθμών όπως καί όταν είναι τρείς μή όμοιοι = 1998/6=333!=9. Παράλληλα ό 999 καί ό 666 δηλώνουν βάσει τών όσων προείπαμε ότι Ό Θεός είναι τρείς όμοιοι Πνευματικοί Άκτιστοι Ακατανοήτοι άνευ σχήματος Άχραντοι Άρρητοι Αριθμοί καί Αρυθμοί Ομοούσιοι πάντοτε.

  Επιπλέον 999=27=9 καί 666=18=9 καί 999+666=1665/9=185=14 ό αριθμός τής Λύτρωσης είς τήν Αποκάλυψη εξού καί εντός τού 144 καί 414 καί 441 ή αντιστρόφως τό 144 ήτοι ότι είς τήν αρχήν αυτής τής τριάδος ενώ τό 414 αναγνώθετε έξ’ αμφοτέρων τών φορών ομοίως….

  Εάν προσθέσουμε τούς ενδιάμεσους αριθμούς τών αιθερικών κέντρων ήτοι 2+4+2+4+80+864=956 η διαφορά τού εύδομου ενεργειακού κέντρου από τό σύνολων τών επτά πετάλλων ήτοι 1104-960=144 (2+4+2+4+80+864=956+144=1100). Δηλαδή συναντάμε είς τούς συνδοιασμούς τών αριθμών τών ενεργειακών πετάλλων τούς σημαντικούς αριθμούς 24, 36 και 11… Επειδή τό ενεργειακόν κέντρον τής κορωνίδος είναι κατ’ αρχάς 12 πέταλλα οπού υποδιαιρούνται σέ 960 ήτοι 960/12=80 (όπως καί η διαφορά πετάλλων μεταξύ πέμπτου καί έκτου τσάκρα) μάς κάνει κατά κάποιους 972 (=18=9) άρα είς τόν αριθμόν 956 βάλουμε + 12 = 968 καί είς τόν αριθμόν 1100+12 = 1112 οπού αυτόν τόν αριθμόν τό συναντήσαμε σέ σημαντικές εξισώσεις σέ άλλα άρθρα αλλά επειδή σκέπτομαι καί γράφω τώρα αυτομάτως δέν είμαι σέ θέση νά καταγράψω μέ ακρίβεια αλλά ούτως ή άλλως θά μακρυγορήσουμε σέ θέματα τά οποία αναφερθήκαμε.

  Μεταξύ άλλων αριθμολογικώς ό 1112 = 5 καί 6662 (=20=2) επειδή τό 1 = 6 είς τήν εβραϊκή γραμματοσειρά, είναι ανάποδα 9992 (29=11=2). Αξιοσημείωτες είναι οί διαιρέσεις μέ τούς 24, 36 καί 11… Επίσης 1112-1104=8 ενώ 1104-1100=4, συνάμα 1112-1100=12. Τά τρία αθροίσματα ήτοι 8+4+12=24! Περαιτέρω τά 1104 αιθερικά κέντρα διά 24 = 46 καί 24+46=70=7= τά επτά αιθερικά κέντρα.

  Πέραν τούτων 1100+1104+1112(=13=4)=3316 (=13=4) καί η διαίρεση τούς μέ τούς 24, 36, 11 καί κάποιους παράγωγους αυτών είναι ενδιαφέρουσα. Αναγνώθοντας ανάποδα τόν 1112 = 2111 = ώς νά λέμε ενδέκατον μήναν τού 2021. Εάν γνωρίζουν όλα αυτά οί εχθροί δέν αποκλείεται νά προωθήσουν κάτι πολύ άσχημον τόν Νοέμβριον τού 2021 όπως καταναγκαστικόν εμβολιασμόν ή κάτι παρόμοιον ώ μή γένοιτο, Ό Θεός νά μήν τούς αφήσει!
  Όσον σημαντική είναι η συνάρτηση προσαυξήσεως τών αιθερικών κέντρων ήτοι 4, 6, 10, 12, 16, 96, 960 καί δή σέ πρόσθεση 4+6+10+12+16+96+960=1104 άλλον τόσον είναι η συνάρτηση αυξομείωσης πετάλλων εκάτερον πρός εκάτερον ήτοι 2+4+2+4+80+864+144=1100 (1100+1104=2204 οπού αυτόν ώς μήνα μάς λέγει τόν Απρίλιον τού 2022 ή Φεβρουάριον τού 2024 καί από μόνος τού ό αριθμός 2204 αναγραμματιστί μάς κάνει τό έτος 2024 ότι θά συμβεί κάτι πολύ σημαντικόν, δοκιμαστικόν, τέλος ή αρχή δοκιμασίας, λογαριάστε πλήν/σύν 3,5 έτη, μάλλον πλήν όπως έγραψα καί άλλοτε καί εάν ισχύει μάς πέρνει είς τά μέσα τού έτους 2021 μ.Χ.). Αξιοσημείωτον ότι η διαφορά τών δύο συναθροίσεων 1104-1100 είναι 4 ώς νά λέμε Τετραπιθανότητα, τετράεδρον, τετράγωνον κ.α. συναπτά…

  Προσέξετε ακόμη αυτόν, τά έξη πρώτα αιθερικά κέντρα είναι 4, 6, 10, 12, 16, 96 μέ συνάθροιση 144… 144Χ6=864 ήτοι όση είναι η διαφορά τού 960 (εύδομου τσάκρα) – 96 (έκτου τσάκρα)… Συνάμα 960/144=6,666666666…. = 6 καί 2/3 = 11!

  864+144=1008 = 108 βήματα Βούδα καί 108 μέτρα ύψος τό τείχος τής Νέας Ιερουσαλήμ δηλοί 144 πήχης αναγράφεται είς τήν Αποκάλυψη καί ένας πήχης = 0,75 εκατοστόμετρα τού μέτρου… Συνάμα 1104-1008=96! Δηλαδή συνεχώς επαναρχόμαστε είς τούς ίδιους σημαντικούς σέ συμβολισμούς άχραντης μηχανικής αριθμούς. 1104/144=7,6666666 = 7 καί 2/3….

  1104/24=46 χρωματοσώματα. 1008/24=42 (46+42=88, συνάμα τό 42 αναγραμματιστί = 24)) ενώ η διαφορά τού 46 από τό 42 είναι 4 όπως καί ανωτέρω σέ τρείς αριθμούς! Τό 88 έχει κάποια σχέση μέ Τόν Χριστόν καθότι τό 888 (24=κύβος) = Ιησούς.

  144Χ7=1008, έχουμε έναν 144 (6 φορές τό 24) είς τά πρώτα 5 τσάκρα καί ακόμη 6 τό 144 = 864 (36Χ24= 864 καί 360 ημέρες επί 24 ώρες = 8640 ώρες τό σφαιρικόν έτος, ενώ 37Χ24=888=40=4 όλοι μαζύν αριθμολογικώς καί 6+36 φορές τό 24 ήτοι 42 φορές τό 24 =1008, ακόμη μία ένδειξη τής σημαντικότητος τού 42) συνάμα 864/96=9. Τό 96 είναι 4 φορές τό 24, τό 960 είναι 40 φορές τό 24 καί τό 864 είναι 36 φορές τό 24, η διαφορά μεταξύ τούς είναι καί πάλιν 4! Τό 1008 είναι 42 φορές τό 24 καί τό 1104 είναι 46 φορές τό 24, πάλαι προσαύξηση ανά 4 από τό 42! Δηλαδή από 36 σέ 40 καί από 42 σέ 46…

  Εάν αναφέρεται 12 φορές τό 144 είς τήν Αποκάλυψη είναι 1728/24=72! Καί εάν αναφέρεται τό 12 δώδεκα φορές = 144…
  1104/96=11,5…. 1104/7,666666…. 1008/144=7…. 1008/14=14…. Βλέπουμε ότι κάποιες διαιρέσεις έχουν δεκαδικά, εντούτοις έχουμε καί μία αυξητική ή μειωτική κλιμακωτή τροπολογία αριθμολογίας, π.χ. τό 11,5 = 115=7 καί τό 1104 = 114=6…. 7+6=13=4 καί 115+114=229…=13=4…. Κάτι μάς λέγει εδώ όπως κάθε φορά η συνέπεια οπού ανακαλύπτουμε σέ καταλήξεις….

  4/6=0,6666666666…. 6/10=0,6…. 10/12=0,8333333….. 12/16=0,75…. 16/96=0,1666666666….. καί 96/960=0,1 (οί πράξεις αυτές είναι διαιρέσεις ανά δύο τών πετάλλων τών επτά τσάκρα) καί εάν προσθέσετε όλα αυτά τά αποτελέσματα αναλόγως πόσους δεκαδικούς/υποδεκαδικούς θά βάλετε θά συναθροίσετε από 3,11 έως 3,14…. τό π! Συνάμα τό π = 3,14159265 ήτοι 3+1+4+1+5+9+2+6+5=36 (=9)! = τά 108 βήματα τού Βούδα καί ύψος τειχών Νέων Ιεροσολύμων είναι τρείς φορές τό 36 = παρελθόν χρόνου, παρόν χρόνου καί μέλλον χρόνου. Συνάμα τό 36 = ό αριθμός τού κύκλου καί σφαίρας ήτοι 360ο … Συνάμα κάνετε διαιρέσεις τού αριθμου 314159265 μέ τό 24, τό 36, τό 11 κ.α…

  Εάν τά τσάκρα είχαν από 1008 πέταλλα ή σύνολον 1008 θά ήταν ρητός καί ακέραιος αριθμός σέ πολλαπλασιασμόν μέ τό 144, εντούτοις, έχουν 1104 ήτοι 96 περισσότερα πέταλλα. τό 1008 είναι πολλαπλάσιον τού 36 καί τό 96 πολλαπλάσιον τού 24. 1008/96=10,5 (ήμισυ τού 21 πολλαπλάσιον τού 42) = 105 ένας άλλος αριθμός οπού παρουσιάζεται τακτικώς σέ μετρήσεις χρόνου καί άλλων παραμέτρων σέ παλαιότερα άρθρα.

  360/5=72 καί 360 είναι τό σφαιροειδές έτος. Τό περιφερειακόν έτος τής γής είναι 365 ημέρες ήτοι μία απόκλιση 1/72 ( ήτοι 73/ευδομηντατρία 72α κλάσματα)τού 360 καθότι 73Χ5=365 ώστε έχουμε άρρητον (μή διαιρεμένον χωρίς δεκαδικούς καί μέ τούς σημαντικούς αριθμούς οπού αναφέρουμε ανωτέρω τακτικότατα) ακέραιον αριθμόν περιφοράς καί 36,5Χ2=73 (τό 73 μετά τό 72 τό συναντήσα ανωτέρω σέ πράξεις οπού συνάδουν αλλά δέν τό έγραψα). Τά τσάκρα είναι 7 καί η διαίρεση τού μέ τό 360/7=52,1428… καί τό 365/7=51 καί 3/7 (αναγραμματισμός τού 73) καί έχουν τήν σημαδιακή τούς πρόρρηση αλλά δέν θά εμβαθύνουμε. Συνάμα 1104/96=11,5…. 1008/96=10,5 (11,5+10,5=22=4)…

  Καί επειδή όλα τά ενεργειακά κέντρα είναι 1104 ήτοι 144 τά πρώτα 6 καί 960 τής κορωνίδος. Προσθέτοντας τήν αναμεταξύ τούς διαφορά σέ πέταλλα ήτοι 2+4+2+4+80=92 δηλαδή πλήν 4 από τό επόμενον/έκτον τσάκρα τών 96. Καί εάν προσθέσουμε τά πρώτα 5 τσάκρα ήτοι 4+6+10+12+16=48 ήτοι τό ήμισυ τού 96 (48=12 καί 96=15+12=27=999) καί αμφότερα πολλαπλάσια τού 24 τό πρώτον 2 φορές καί τό δεύτερον 4 φορές. 1104+1100=2204/11=200,36363636… ή 200 καί 4/11 = πολλές συμπτώσεις! Κάνετε τό μέ τό 36 καί 24 επίσης εάν θέλετε…

  Τό 24 είναι τά 2/3 τού 36, πολλαπλάσιον τούς τό 12. 24+36=60=6 πολλαπλάσιον τού 12 = 3 ήτοι πολλαπλάσιον τού 6. Τό 2/3 είναι τού 36 = 24 καί ενωμένος μέ τόν 36 ήτοι 2436 καί 24Χ36=836 ήτοι 24 Χ 360Ο = 8640Ο ή 8640 ημέρες σφαιρικόν έτος…

  Η συχνότητα αιθερικών κέντρων 4, 6, 10, 12, 16, 96, 960 είναι μία άρρητη φωτοδεσμική = κβαντομηχανική συνάρτηση αξιώσεων καί εξισώσεων διεξοδικής ανάπτυξης. Η πρόσθεση τών ακέραιων αριθμών άνευ τών μηδενικών τής συνάρτησης αυτής μάς κάνει 51=6. Προηγουμένως σάς έγραψα διά τήν σημαντικότητα τών αριθμών 360/7=52,1428… καί τό 365/7=51 καί 3/7 έν σχέσει μέ τόν χρόνον. Καί άν προσθέσουμε ότι 1104 (σύνολον τών πετάλλων τών τσάκρα) =1+1+0+4=6 καί εάν 1 = 6 βάσει τής εβραϊκής γραμματοσειράς τότε 6+6+0+4=16=5 (έν σχέσει μέ τό 36 καί 360ο καί 108 καί 1080) ή 66=11 είς τήν εβραϊκή γραφή…

  Τό αιθερικόν κέντρον τής κορωνίδος έχει 960 πέταλλα αλλά αναφέρονται ακόμη 12 τά οποία εκπροβάλλουν τά 960 καί αναφέρεται ό αριθμός 972/72=13,5 καί 972+72=1044 = 144, δηλαδή βλέπουμε συνεχώς νά αρτυράει ό ακέραιος αριθμός μέ μηδενικόν δεκάδος/εκατοντάδος καί νά υπάρχει ή νά λείπει εναλλάξ έναν 0,5 = 1/2… Ακόμη καί η σχέση τού μέτρου καί τού πήχη τής Αποκάλυψης ήτοι ένας πήχης = 0,75 τού μέτρου ήτοι ¼. Αυτά αλλού παρουσιάζονται ώς πολλαπλάσια τού 3, 6, 12, 24, 48, 96.

  Συνεχίζεται….

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

  Velvet Underground Heroin /Live Matrix 1969! Πρόσεξε πού! Είς τό Madtricks! Θυμάσαι τί σού έλεγα; Καί πρόσεξε τόν αριθμόν 19 69!….

  Velvet Underground Heroin /Live Matrix (Hall) 1969! Πρόσεξε πού! Είς τό Madtricks! Θυμάσαι τί σού έλεγα; Καί πρόσεξε τόν αριθμόν 19 69!….

  Καί βελούδον (μαλθακότητα, πλαδαρότητα είς τίς αρχές καί τήν αντοχή) καί υπογείως καί ηρωϊνη, έτσι ονόμασε η εβραϊκή Μπάγερν = Βαυαρία τό ναρκωτικόν τής αποχαύνωσης τό οποίον πωλείτο ώς παυσίπονον όπως τώρα σού πουλάνε ώς ακίνδυνον τό εμβόλιον καί όπως η Pfizer πωλεί παρανόμως ναρκοφάρμακα διά προστασία τής καρδίας τά οποία δέν εγκρίθηκαν από τούς θεσμούς καί τήν έχουν μηνύσει καί όπως κάθ’ άλλη φαρμακευτική εταιρεία καί όπως έκανε η σιωνιστική ναζιστική σατανική συμμορία…

  Καί ζωντανόν καί μάτριξ… καί 19 69 οπού σημαίνει τρία 999 ή τρία 666 = 1…. καί 1999 = 28 καί 1666 = 19 όπως λέμε certificate of vaccination international data = covid-19… Τό 1969 καί μέ αυτόν τό 1969 προλέγονται Πολλά!!!!
  1999 = 28, 1666 = 19, 1969 = 25 = 82 = 10 = 1!

  Τό 19 θά έρθει τό 69 ήτοι τόν άνω κάτω, αυτόν οπού ό,τι καί νά κάνεις θά σέ παγιδεύσουν μέ τήν Οικονομικοπολιτική Προεργασία «τούς»… μέ τό γύν καί γιάγνκ τούς τό πονηρόν!

  Τό Matrix ήταν αίθουσα συναυλιών τής εποχής τής έκπτωσης, στάσης καί αποστασιοποιήσεως από Τόν Χριστόν! Η Επανάσταση εναντίον τής Ηθικής τής νεολαίας μέσω τών υποχειρισμών τών διαφόρων μασσωνικών ατραπών εναντίον τών Αρετών, Εντολών καί Δικαιαγάπων Τού Χριστού διά Θρησκεία, Πατρίδα, Οικογένεια, Αλληλοαξιοπρέπεια, Αλληλοσεβασμόν, Συγχώρεση καί σεβασμόν τής Ηθικής καί Τιμής τού κάθε άλλου ανθρώπου. Αλλά πώς νά μήν γίνει αυτόν όταν βλασφημήθηκε επισήμως Ό Θεός καί δοξάσθηκε επισήμως ό αντίθεος μή όν Μισήθεος καί Μισάνθρωπος διάβολος!

  Σέ συνάρτηση μέ αυτόν τό άρθρον ακολουθεί η συναυλία είς τό Μάδριξ τό μανδρίον (μαντρίν έλεγαν οί παλαιότεροι Κυπραίοι τόν ανατζαίον = τόν αναγκαίον = αποχωρητήριον εκτός οικίας)…. καί μία άλλη ωδή…

  Υπό Σημείωση: ό δίσκος ονομάζεται trans former = μετασχηματισμός, μεταλλαγή, μεταλλαγμένος χαχαχα! Αυτόν οπού συμβαίνει τώρα… Μασσωνική μεταλλαγή τής Ηθικής σέ ανηθικότητα, παρηθική, ψευδοηθική!

  Ό Λού Ρήτ τιμήθηκε από τήν Ακαδημία τής Γαλλίας ώς ποιητής… Όταν τραγουδάει ζωντανά γαλλίζει η εγγλέζικη προφορά τού λιγουλάκι! χαχαχαχα…

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

   
 • lithari 10:40 pm on 21/02/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων 

  Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων

  Ο αγώνας για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων υπήρξε η σημαντικότερη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο μέτωπο της Ηπείρου, κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου (5 Οκτωβρίου 1912- 18 Μαΐου 1913). Η πολεμική αναμέτρηση για την κατάληψη της πρωτεύουσας της Ηπείρου κράτησε σχεδόν τρεις μήνες, από τις 29 Νοεμβρίου 1912 έως τις 21 Φεβρουαρίου 1913, οπότε οι οθωμανικές δυνάμεις παραδόθηκαν στον διάδοχο Κωνσταντίνο, που ηγείτο των ελληνικών όπλων.

  Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας… ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Η  ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ .

  Με το ξέσπασμα του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, τα ελληνικά στρατεύματα, που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή της Άρτας υπό τον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σαπουντζάκη (1846-1931), κράτησαν αρχικά αμυντική στάση, με στόχο να εξασφαλίσουν τη μεθόριο. Οι ελληνικές δυνάμεις στο μέγεθος μεραρχίας υπολείπονταν των οθωμανικών δυνάμεων, που διέθεταν για την υπεράσπιση της περιοχής δύο μεραρχίες υπό την διοίκηση του Εσάτ Πασά (1862-1952), ενός Οθωμανού στρατηγού που είχε γεννηθεί στα Ιωάννινα. Το σχέδιο προέβλεπε ότι μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στη Μακεδονία, θα ελευθερώνονταν στρατεύματα για την ανάληψη επιθετικής πρωτοβουλίας στην Ήπειρο.

  Αλλά από τις 6 Οκτωβρίου κιόλας άρχισαν οι αψιμαχίες. Γρήγορα, ο ελληνικός στρατός ανέλαβε επιθετικές πρωτοβουλίες και τις επόμενες ημέρες κατέλαβε τη Φιλιππιάδα (12 Οκτωβρίου) και την Πρέβεζα (21 Οκτωβρίου). Στη συνέχεια κινήθηκε προς την πεδιάδα των Ιωαννίνων, όπου είχε συγκεντρωθεί ο κύριος όγκος των τουρκικών δυνάμεων, που εν τω μεταξύ είχε ενισχυθεί με νέες δυνάμεις από την περιοχή του Μοναστηρίου. Έτσι, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η προέλαση του ελληνικού στρατού ανακόπηκε.

  Η κατάληψη των Ιωαννίνων φάνταζε δύσκολή υπόθεση, καθότι ο ελληνικός στρατός έπρεπε να εκπορθήσει τα οχυρά του Μπιζανίου. Ο ορεινός όγκος του Μπιζανίου, που δεσπόζει νότια των Ιωαννίνων, αποτελούσε εξαιρετικά ισχυρή αμυντική τοποθεσία, που επιπλέον είχε ενισχυθεί πρόσφατα με πέντε μόνιμα πυροβολεία, κατασκευασμένα υπό την επίβλεψη γερμανών ειδικών.

  Η κυβέρνηση Βενιζέλου επιζητούσε τη γρήγορη απελευθέρωση της Ηπείρου, πριν από τη σύναψη συνθήκης ειρήνης μεταξύ των εμπολέμων στη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου, που βρισκόταν σε εξέλιξη. Έτσι, ο στρατός της Ηπείρου ενισχύθηκε με μία ακόμη μεραρχία από τη Θεσσαλονίκη και υπό την ηγεσία του αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σαπουντζάκη ανέλαβε την πρώτη σημαντική επιθετική ενέργεια κατά των οχυρών του Μπιζανίου στις 29 Νοεμβρίου 1912, η οποία απέτυχε προς μεγάλη ανησυχία της ελληνικής κυβέρνησης.

  Στις 8 Δεκεμβρίου αποφασίστηκε η αποστολή δύο ακόμη μεραρχιών στην περιοχή, ενώ την επομένη ο διάδοχος Κωνσταντίνος με τηλεγράφημά του προς την πολιτική ηγεσία έθετε θέμα αντικατάστασης του αντιστράτηγου Σαπουντζάκη, τον οποίον χαρακτήριζε «αδέξιον». Το ίδιο βράδυ, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει την ηγεσία του Στρατού της Ηπείρου στον Κωνσταντίνο, ο οποίος παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του δέχτηκε. Στις 3 Ιανουαρίου 1913 η σχετική διαταγή έφθασε στο Στρατηγείο Ηπείρου, η οποία περιλάμβανε και τη ρητή απαγόρευση προς τον στρατό της Ηπείρου να ενεργήσει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια πριν από την άφιξη του Κωνσταντίνου.

  Ένα απρόοπτο γεγονός άλλαξε τη φορά των πραγμάτων. Ένα αυτοκίνητο με δύο άνδρες αυτομόλησε προς τις τουρκικές γραμμές. Ο Σαπουντζάκης, που ήθελε να αποκαταστήσει το στρατιωτικό του γόητρο, εξέφρασε τους φόβους του προς το Υπουργείο Στρατιωτικών ότι οι επιβάτες του αυτοκινήτου θα πρόδιδαν στους Τούρκους τη διάταξη των ελληνικών δυνάμεων και διατύπωσε τη γνώμη ότι μία αιφνιδιαστική επίθεση πριν από την άφιξη του διαδόχου θα απέφερε ουσιαστικά αποτελέσματα. Το αίτημά του έγινε δεκτό από το επιτελείο και η νέα επίθεση κατά των οχυρών του Μπιζανίου ξεκίνησε το πρωί της 7ης Ιανουαρίου 1913. Οι αμυνόμενοι κατόρθωσαν να αποκρούσουν και αυτή την επίθεση, προκαλώντας απώλειες στους Έλληνες επιτιθέμενους.

  Το απόγευμα της 10ης Ιανουαρίου 1913 έφθασε στο μέτωπο ο Κωνσταντίνος, ο οποίος μετά την ενημέρωσή του από τον αντιστράτηγο Σαπουντζάκη, έδωσε εντολή την επόμενη ημέρα για κατάπαυση του πυρός. Ο νέος αρχηγός βρήκε αποδεκατισμένο τον στρατό, όχι τόσο από τις απώλειες στη μάχη, όσο από τα επακόλουθα του σκληρού χειμώνα (ψύξεις, κρυοπαγήματα) και της υπερκόπωσης των ανδρών. Οι μάχιμοι από 40.000 είχαν περιοριστεί στις 28.000 άνδρες, δύναμη μικρή για τον Κωνσταντίνο, προκειμένου να επιχειρήσει την τρίτη επίθεση για την κατάληψη του Μπιζανίου, που θα σήμαινε και την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Στις 30 Ιανουαρίου ο Κωνσταντίνος ζήτησε ενισχύσεις, αλλά ο Βενιζέλος που επισκέφθηκε το μέτωπο απέρριψε το αίτημα του, καθώς δεν μπορούσαν να διατεθούν μονάδες από τη Μακεδονία. Το σχέδιο που εκπόνησε ο Κωνσταντίνος και οι επιτελείς του για την εκπόρθηση του Μπιζανίου προέβλεπε την εκδήλωση της κύριας επίθεσης στις 20 Φεβρουαρίου 1913. Νωρίτερα, στις 17 Ιανουαρίου, με επιστολή του προς τον Εσάτ Πασά τού είχε ζητήσει την παράδοση των Ιωαννίνων για λόγους ανθρωπιστικούς, μιας και η Τουρκία είχε ουσιαστικά χάσει τον πόλεμο. Η απάντηση του Τούρκου διοικητή ήταν αρνητική.

  Στις 19 Φεβρουαρίου 1913, την παραμονή της γενικής επίθεσης, ο Κωνσταντίνος με κάποιες ενισχύσεις της τελευταίας στιγμής, διέθετε 41.000 ετοιμοπόλεμους άνδρες και 105 κανόνια, τα οποία άρχισαν να βάλουν με επιτυχία κατά των τουρκικών θέσεων στο Μπιζάνι. Ο Εσάτ Πασάς παρέταξε 35.000 στρατιώτες, άγνωστο αριθμό ατάκτων και 162 κανόνια. Η γενική ελληνική επίθεση εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες της 20ης Φεβρουαρίου και μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας τα ελληνικά στρατεύματα με εφ’ όπλου λόγχη και μάχες εκ του συστάδην είχαν φθάσει στις παρυφές των Ιωαννίνων, στον Άγιο Ιωάννη. Καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη αυτή είχε το 9ο Τάγμα του 1ου Συντάγματος Ευζώνων υπό τον ταγματάρχη Ιωάννη Βελισσαρίου, που υπερκέρασε τις τουρκικές δυνάμεις και βρέθηκε στα μετόπισθεν του εχθρού. Οι εύζωνες φρόντισαν να καταστρέψουν τα τηλεφωνικά δίκτυα, διακόπτοντας την επικοινωνία της τουρκικής διοίκησης με τον στρατό της, που παρέμενε αποκομμένος, αλλά άθικτος στο Μπιζάνι.

  Η παράδοση ήταν πλέον μονόδρομος για τον Εσάτ Πασά. Στις 11 το βράδυ της 20ης Φεβρουαρίου έφθασε στις προφυλακές του 9ου Τάγματος Ευζώνων ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ο επίσκοπος Δωδώνης, ο υπολοχαγός Ρεούφ και ανθυπολοχαγός Ταλαάτ. Έφεραν μαζί τους επιστολή, που υπογραφόταν από τους προξένους στα Ιωάννινα της Ρωσίας, Αυστρο-Ουγγαρίας, Γαλλίας και Ρουμανίας και περιείχε πρόταση του Εσάτ Πασά προς τον Κωνσταντίνο για άμεση και χωρίς όρους παράδοση των Ιωαννίνων και του Μπιζανίου.

  Στις 2 π.μ. της 21ης Φεβρουαρίου 1913 οι τρεις απεσταλμένοι, συνοδευόμενοι από τον ταγματάρχη Βελισσαρίου, έφθασαν στο στρατηγείο της 2ας Μεραρχίας. Εκεί περίμεναν την άφιξη ενός αυτοκινήτου, που τους οδήγησε στις 4:30 π.μ. στο χάνι του Εμίν Αγά, όπου έδρευε το ελληνικό στρατηγείο. Ο Κωνσταντίνος συμφώνησε με το περιεχόμενο της επιστολής και στις 5:30 το πρωί δόθηκε εντολή κατάπαυσης του πυρός σε όλες τις μονάδες. Στη διήμερη μάχη για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων ο ελληνικός στρατός είχε 284 νεκρούς και τραυματίες. Οι απώλειες για τους Τούρκους ήταν 2.800 νεκροί και 8.600 αιχμάλωτοι.

  Το πρωί της 22ας Φεβρουαρίου 1913 οι πρώτες μονάδες του ελληνικού στρατού παρέλασαν στην πόλη υπό τις επευφημίες των κατοίκων. Τα Ιωάννινα, μετά από 483 χρόνια δουλείας, ήταν και πάλι ελεύθερα. Το χαρμόσυνο άγγελμα για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων έγινε αμέσως γνωστό στην Αθήνα, σκορπώντας φρενίτιδα ενθουσιασμού. Ο Γεώργιος Σουρής δημοσίευσε στο Ρωμηό το ακόλουθο ποίημα:

  Τα πήραμε τα Γιάννινα
  μάτια πολλά το λένε,
  μάτια πολλά το λένε,
  όπου γελούν και κλαίνε.

  Το λεν πουλιά των Γρεβενών
  κι αηδόνια του Μετσόβου,
  που τα έκαψεν η παγωνιά
  κι ανατριχίλα φόβου.

  Το λένε χτύποι και βροντές,
  το λένε κι οι καμπάνες,
  το λένε και χαρούμενες
  οι μαυροφόρες μάνες.

  Το λένε και Γιαννιώτισσες
  που ζούσαν χρόνια βόγγου,
  το λένε κι Σουλιώτισσες
  στις ράχες του Ζαλόγγου.

  Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων, πέρα από την εξουδετέρωση κάθε σοβαρής τουρκικής απειλής στην Ήπειρο και την κυρίευση σημαντικού πολεμικού υλικού, είχε επίδραση στο ελληνικό γόητρο, το οποίο μετά την επιτυχία αυτή εξυψώθηκε διεθνώς. Οι επιχειρήσεις στο Μπιζάνι σήμαναν ουσιαστικά και τη λήξη του Α’ Βαλκανικού Πολέμου στο στρατιωτικό πεδίο. Τις επόμενες ημέρες ο ελληνικός στρατός κινήθηκε βορειότερα και ως τις 5 Μαρτίου 1913 είχε απελευθερώσει τη Βόρειο Ήπειρο.
  Πηγή: https://www.sansimera.gr/articles/601

  © SanSimera.gr

  Απελευθέρωση των Ιωαννίνων και η ήττα του Εσσάτ Πασά

  Απελευθέρωση των Ιωαννίνων και η ήττα του Εσσάτ

  Ξημέρωμα 21.2.1913 (παλαιό ημερολόγιο – με το νέο θα ήταν 4-6 Μαρτίου), έγινε η παράτολμη ”καταδρομική” των ευζώνων (1ου Συντάγματος) του Ταγματάρχη I. Βελισσαρίου με τον Γ. Ιατρίδη, που το πρωί έφερε την παράδοση των Ιωαννίνων. Δεν θα σταθώ στην Ελληνική πλευρά. Θ′ αναφερθώ εν συντομία στον Οθωμανό διοικητή των Ιωαννίνων Mehmed Esat Paşa (18 Οκτωβρίου 1862 – 2 Νοεμβρίου 1952), που το 1934 με τον αναγκαστικό νόμο περί επωνύμων, πήρε το επώνυμο Bülkat. 

  Ο Mehmed Esat γεννήθηκε στα Γιάννενα και ήταν γιος του δημάρχου Mehmed Emin Efendi. Σύμφωνα με τον Jacques Kayaloff, ήταν αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με Έλληνες ερευνητές ήταν απόγονος εξωμοτών από το Ζαγόρι, ή της οικογένειας Γλυκή (υπάρχει χωριό στον Αχέροντα ποταμό κάτω από το Σούλι με αυτό τ′ όνομα), που είχε μεταναστεύσει στην Βενετία (ήταν τυπογράφοι). Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν Γιαννιώτης, με μητρική γλώσσα τα Ελληνικά (σημ.: Οι μουσουλμάνοι των Ιωαννίνων μιλούσαν ελληνικά και αλβανικά / Τόσκικα, με ελάχιστες τουρκικές λέξεις), αλλά δήλωνε απόγονος του Mehmet Kaçi από το Ουζμπεκιστάν που είχε μεταναστεύσει στη Θεσσαλονίκη καταλήγοντας στα Γιάννενα επί Σουλτάνου Μουράτ Β ’. 

  Αδελφός του ήταν ο επίσης σημαντικός αξιωματικός Kaçı Vehip Paşa ή Mehmet Vehip (Kaçı – 1877–1940 ). Ο Esat στα 17-18 του, πήγε σε σχολή υπαξ/κων στα Μπιτόλια ( Βίτολα – Μοναστήρι ) όπου έμαθε και την Τουρκική γλώσσα. Λόγω της ευφυίας του συνέχισε σε Ακαδημία στην Κων/πολη και με υποτροφία στην Ακαδημία Πολέμου στο Βερολίνο, απ′ όπου αποφοίτησε τον Μάιο του 1894, ( έμαθε Γερμανικά και Γαλλικά). Συμμαθητής του διαδόχου Κωνσταντίνου Α’, με τον οποίο έμελλε να συναντηθούν ως αντίπαλοι στο Μπιζάνι, στα Γιάννενα. 

  Απελευθέρωση των Ιωαννίνων και η ήττα του Εσσάτ

  Το 1901 προήχθη σε Mirliva (Ταξίαρχο ) και το 1906 σε Ferik (Γενικό Διευθυντή Στρατού ). Το 1907 υπηρετούσε ως Αρχηγός Στρατιωτικού Επιτελείου του Τρίτου Σώματος Στρατού στη Θεσσαλονίκη. Το 1911 βρέθηκε για λίγο στην χερσόνησο της Καλλίπολης, αλλά γρήγορα επέστρεψε στα Γιάννενα με την εντολή να μην χάσει την Ηπειρο και τα Γιάννενα. 

  Κατάφερε ν′ αντισταθεί με τη βοήθεια της γερμανικής οχυρώσεως του Μπιζανίου μέχρι την 21.2.1913/ 4-6 Μαρτίου 1913 (νέο ημερολόγιο). Λόγω της σθεναρής αντίστασης πήρε τον τίτλο του Paşa. Μετά την παράδοση των Ιωαννίνων (με τη μεσολάβηση ξένων Προξένων ως εγγυητών) παρέμεινε αιχμάλωτος μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 1913, δηλαδή για 9 μήνες. Την επομένη αναχώρησε για την Κων/πολη και στις 10 Δεκεμβρίου 1913, διορίστηκε διοικητής στην Καλλίπολη. 

  Εγγραφείτε και ακολουθήστε

  Διαβάστε τενδιαφέρουσες απόψεις Μάθετε Περισσότερα https://boskotsopanhs.wordpress.com/

  Αν και οι πηγές εκθειάζουν την αντίσταση του πέμπτου σώματος οθωμανικού στρατού υπό τη διοίκηση του Γερμανού στρατηγού Liman von Sanders, δίνοντας έμφαση στον Μουσταφά Κεμάλ Πασά (Ατατούρκ), ο Γιαννιώτης Mehmed Esat Paşa ήταν αυτός που προετοίμασε την οθωμανική άμυνα κατά τη διάρκεια της μάχης και αυτός που ενεργά έδινε διαταγές στον στρατό. Τον Οκτώβριο του 1915, διαδέχτηκε τον Colmar Freiherr von der Goltz ώς αρχηγός στρατού. Το 1920, έγινε υπουργός Ναυτικού στο βραχύβιο υπουργικό συμβούλιο του Hulusi Salih Paşa. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη το 1952 σε ηλικία 90 ετών. Μια συλλογή από τις αναμνήσεις του δημοσιεύθηκε το 1975 με τον τίτλο Esat Paşa’nın Çanakkale Anıları ( αναμνήσεις του Esat Paşa από το Çanakkale). 

  Στοιχεία άντλησα από: Hamdi Ertuna, Yanya savunması Esat Paşa , Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1984, σελ. 97 και Sermet Atacanlı, Atatürk ve Çanakkale’nin komutanları , ΜΒ Yayınevi, 2006, σελ. 22.

  Απελευθέρωση των Ιωαννίνων και η ήττα του Εσσάτ

  ΔΗΛΩΣΗ

  Φίλοι αναγνώστες,

  ΤΟ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΛΑΓΙΑΖΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΟ. ΕΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΒΟΣΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΝΕΜΕΤΕ !!!

  =BY=f.b=BOSKO΄=VOSKOS

  Φίλοι αναγνώστες.

  Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .

  Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει.

  Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .

  Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :

  α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας , ή

  β) να παραμείνετε, αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο .

  Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .

  ΕΠΙΣΗΣ:

  1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψειςτου άρθρου.

  2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.

  3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.

  4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .

  5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.

  6.Σκέψης, κρίση, απόψεις, επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας, μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικό οικονομικό κέρδους η εκ Άλου σκοπού, η οικονομικού η μέσο η συκοφαντικής δυσφημίσεως η επιχειρηματικής δυσφημίσεως η προσπάθεια αλλοίωσης η ολικής αλλοίωσης πραγματικών περιστατικών η γεγονότων επί σκοπού παραπλάνησης, H με στόχος το προσωπικό όφελος , η το οποιοδήποτε απορρέων όφελος η κέρδος, μήδε του οικονομικού από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό η αλλοτρίωση  απαξίωση αξιών η θεσμών,  μήδε και Tου προσωπικού η ατομικού συμφέροντος επί τοu συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-

  7.Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-

  8.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

  Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή οι εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.

  9.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨

  ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ

  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

  ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ.

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.-

  […(( Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (άρθρο 19 παρ. 1, 2) Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψη του χωρίς καμία παρέμβαση. πρέπει να έχει το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης. Aυτό περιλαμβάνει και το δικαίωμα του καθενός να αναζητά, να γράφει και να μεταδίδει οποιεσδήποτε πληροφορία και ιδέες ανεξαρτήτως, ελεύθερη έκφραση της σκέψης ανεξάρτητα από τη λογοκρισία η άδεια, δόγματα. διαφορετικών πεποιθήσεων θρησκειών, κτλ Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για δυσφήμηση, επικρίσεις βωμολοχίες, είναι έγκλημα εναντίον της τιμής του καθενός…))…]

   
 • lithari 7:44 pm on 21/02/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Είναι η μαλών ??? η μήπως… αλλά λες πάλη να !!!=(( Γι’αυτό θα ξαναγίνουν τα ίδια στην επόμενη χιονόπτωση!)) 

  Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας… ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Η  ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ .

  …δεν γνωρίζω ούτε μπορώ να επαληθεύσω  ( αυτή την στιγμή τα γραφόμενα της επισυναπτόμενης εικόνας ) Παρακαλώ μήπως μπορεί να δοθεί κάποια απάντηση

  ΣΗΜΕΙΩΜΕΝΟ ΟΤΙ, Είναι αναδημοσίευση από το φάτσοβιβλίο  εδώ  η διεύθυνση =κλικ εδω

  …παρακαλώ επί  στοιχειοθετημένης απάντησης  ευχαριστώ.`

  ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  ΔΗΛΩΣΗ

  Φίλοι αναγνώστες,

  ΤΟ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΛΑΓΙΑΖΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΟ. ΕΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΒΟΣΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΝΕΜΕΤΕ !!!

  =BY=f.b=BOSKO΄=VOSKOS

  Φίλοι αναγνώστες.

  Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .

  Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει.

  Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .

  Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :

  α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας , ή

  β) να παραμείνετε, αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο .

  Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .

  ΕΠΙΣΗΣ:

  1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψειςτου άρθρου.

  2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.

  3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.

  4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .

  5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.

  6.Σκέψης, κρίση, απόψεις, επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας, μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικό οικονομικό κέρδους η εκ Άλου σκοπού, η οικονομικού η μέσο η συκοφαντικής δυσφημίσεως η επιχειρηματικής δυσφημίσεως η προσπάθεια αλλοίωσης η ολικής αλλοίωσης πραγματικών περιστατικών η γεγονότων επί σκοπού παραπλάνησης, H με στόχος το προσωπικό όφελος , η το οποιοδήποτε απορρέων όφελος η κέρδος, μήδε του οικονομικού από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό η αλλοτρίωση  απαξίωση αξιών η θεσμών,  μήδε και Tου προσωπικού η ατομικού συμφέροντος επί τοu συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-

  7.Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-

  8.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

  Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή οι εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.

  9.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨

  ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ

  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

  ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ.

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.-

  […(( Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (άρθρο 19 παρ. 1, 2) Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψη του χωρίς καμία παρέμβαση. πρέπει να έχει το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης. Aυτό περιλαμβάνει και το δικαίωμα του καθενός να αναζητά, να γράφει και να μεταδίδει οποιεσδήποτε πληροφορία και ιδέες ανεξαρτήτως, ελεύθερη έκφραση της σκέψης ανεξάρτητα από τη λογοκρισία η άδεια, δόγματα. διαφορετικών πεποιθήσεων θρησκειών, κτλ Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για δυσφήμηση, επικρίσεις βωμολοχίες, είναι έγκλημα εναντίον της τιμής του καθενός…))…]

  Dimitris KarapanosΒασίλης Τουρλής Σημερα ο Μ.Αλεξαντρος θα εισέπραττε ένταλμα για τρία κακουργήματα!Βρεστα ποιά

  1

  •  · Απάντηση
  •  · 8 ώρ.

  Βασίλης ΤουρλήςDimitris Karapanos μια πρόβα παγκοσμιοποίησης έκανε κανένα κακούργημα με όρους σήμερα

   •  · Απάντηση
   •  · 7 ώρ.

  Νίκος ΚαραθανασηςΚαλημέρα Δημήτρη. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ακούω συνέχεια τους εκάστοτε υποψήφιους να υπόσχονται ότι θα πατάξουν την γραφειοκρατία. Καλή Κυριακή εύχομαι.!

  1

  •  · Απάντηση
  •  · 8 ώρ.

  Κώστας ΜπεκιάρηςΓια να γίνει πλήρης ο νόμος, θα πρέπει να περάσουν τροπολογία που να χρειάζεται έγκριση και από την Κομισιόν!!!😂

  1

  •  · Απάντηση
  •  · 8 ώρ.
  •  · Τροποποιήθηκε

  Apostolos MichopoulosΤο άρρωστο κρατος της γραφειοκρατιας…

  •  · Απάντηση
  •  · 8 ώρ.

  Γεωργιος ΦειδοπουλοςΚατα τα αλλα, ζγσε Μάι μου…..

  •  · Απάντηση
  •  · 7 ώρ.

  Mpampis SageridisΚύριε διευθυντά Καλημέρα αυτά όλα ισχύουν και αν κόψεις βράδυ το πεύκο ή Απελάστε λόγο οικονομικής κρίσης και δεν μπορούν να δώσουν υπερωρίες. Ήρεμα ρωτάω

  •  · Απάντηση
  •  · 6 ώρ.

  Αντιγόνη ΠανέλληΈχω στο σπίτι μας το πατρικό τέτοια περίπτωση. Έχω κερδίσει μετά από αγωγή τα δικαστήρια και ο ιδιοκτήτης γείτονας που ύψωσε τα δέντρα πήγε στον Άρειο Πάγο… αν δεν ήταν για κλάματα, θα ήταν για γέλια

  2

  •  · Απάντηση
  •  · 6 ώρ.

  Νικολαος ΝικοςΔημητρη καλημερα.Δυστυχως αυτη ειναι η κατασταση.Ας ελπιζουμε οτι καποτε θα διορθωθει η κατασταση,αν και το βλεπω δυσκολο.Παντως η ελπιδα πεθαινει τελευταια………

  •  · Απάντηση
  •  · 5 ώρ.

  Dionyssis KeramidasΕγώ νομίζω ότι έφταιγε το χιόνι που φέτος ήταν βαρύ .Το είπαν και τα κανάλια

  •  · Απάντηση
  •  · 5 ώρ.

  Χρήστος ΤσικρικάςΝτροπή και αίσχος στη γραφειοκρατία

  •  · Απάντηση
  •  · 5 ώρ.

  Christos PapachristopoulosΜΟΛΙΣ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΙ ΤΙΣ,,,ΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ,ΩΣ ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ!!!!!!

   •  · Απάντηση
   •  · 3 ώρ.

  Γράψτε ένα σχόλιο…

   
 • lithari 5:19 am on 20/02/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  ΕΠΕΙΓΟΝ -ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΝ Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00″. Στο «κόκκινο» ο Δήμος Ζίτσας από τα ξημερώματα…12+12 20-02-2020 ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ … Στο Δήμο Ζίτσας έχει εμφανιστεί αύξηση κρουσμάτων, σύμφωνα με τον κ… Κορονοϊός: Μέτρα προστασίας για την αποφυγή της διασποράς του..Αφορά κοινοποίηση του Δήμου Ζίτσας:Ποια τα μέτρα που ισχύουν και στο Δήμο Ζίτσας .-Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις …. 

  ΕΠΕΙΓΟΝΚΑΤΕΠΕΊΓΟΝ 20+00μμ τησ 20-02-2021

  πηγη=

  Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

  Η απόφαση ισχύει από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 με την επιφύλαξη των περ. α) και β) της παρ. 1Α του άρθρου 1, για τις οποίες η παρούσα ισχύει από το Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

  Διαβάστε επίσης: Πανδημία και Ευρωπαϊκή Ένωση: 72% των Ελλήνων πιστεύει ότι το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ θα επιτρέψει στην οικονομία να ανακάμψει ταχύτερα από τις αρνητικές επιπτώσεις του Covid-19

  Μεταξύ άλλων στην απόφαση προβλέπονται τρία επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης (αντί για τέσσερα που προέβλεπε η προηγούμενη ΚΥΑ) .

  Αντίστοιχα ορίζονται και τα μέτρα που λαμβάνονται ανά πεδίο δραστηριότητας.

  Αναλυτικά προβλέπεται:

  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης

  1. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου), σύμφωνα με την παρ. 1Β.

  1Α. α) Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται:

  αα) η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, αβ) η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αγ) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αδ) η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εξαιρουμένων των Δήμων Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και Αρχαίας Ολυμπίας, αε) η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αστ) η Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αζ) οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αη) οι Δήμοι Τεμπών και Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αθ) ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, αι) ο Δήμος Καρπάθου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Ηρωϊκής Νήσου Κάσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αια) ο Δήμος Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, αιβ) οι Δήμοι Κορινθίων και Νεμέας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αιγ) ο Δήμος Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αιδ) ο Δήμος Ζίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

  β) Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται:

  βα) η Περιφέρεια Αττικής,

  ββ) η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

  βγ) η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εξαιρουμένου του Δήμου Σκύρου,

  βδ) ο Δήμος Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

  βε) ο Δήμος Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και

  βστ) ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

  γ) Στο επίπεδο επιτήρησης εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της Επικράτειας.

  Δείτε αναλυτικά την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

  ======================================================

  Εδώ η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου στη ιστοσελίδα στο ιντερνέτ .

  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από 20-02-21 και έως και τη 1-03-21

  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από 20-02-21 και έως και τη 1-03-21

  Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης. Ο Δήμος Ζίτσας εντάσσεται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου και τα νέα μέτρα προστασίας ισχύουν για το διάστημα από το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

  Πατήστε  εδώ  για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα την επίσημη ιστοσελίδα του κατά παράδοση  ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

  ======================================================

  Στο «κόκκινο» ο Δήμος Ζίτσας από τα ξημερώματα

  Epirus News Epirus

  12+12 της 20-02-2021

  ΠΗΓΗ=https://www.facebook.com/dimoszitsas/

  Δήμος Ζίτσας

  · Δήλωση Δημάρχου Ζίτσας

  Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσης Νίκος Χαρδαλιάς δήλωνε πως «η ανθρωπογεωγραφία και όχι μόνο, των μητροπολιτικών περιοχών, άρα και της Αττικής, δεν επιτρέπει τη λήψη κάθετων μέτρων ανά Δήμο. Πουθενά σε παγκόσμια πρακτική δεν υπάρχουν πρωτόκολλα, εγχειρίδια διαχείρισης κρίσης για κάτι τέτοιο, όσον αφορά υγειονομικούς κινδύνους». Το απόγευμα της Παρασκευής εφαρμόζοντας τη λαϊκή μας παροιμία «φταίει ο γάιδαρος και χτυπάμε το σαμάρι» ανακοίνωσε πως «ο Δήμος Ζίτσας τίθεται σε καθεστώς αυξημένου κινδύνου έως τη Δευτέρα 1η Μαρτίου» .Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας πως η μόνη ενημέρωση ή εμπλοκή που έχουμε ως Δήμοι σε ότι αφορά στη διαχείριση των κρουσμάτων COVID -19 είναι το έγγραφο που μας αποστέλλεται από τη Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας κάθε Δευτέρα, με την εβδομαδιαία ενημέρωση ενεργών κρουσμάτων στο Δήμο (συνολικό αριθμό κρουσμάτων) χωρίς περισσότερα στοιχεία.Ενημερώνουμε ωστόσο και εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις ότι είναι άλλο η Κοινότητα Ζίτσας, άλλο η Δημοτική Ενότητα Ζίτσας και άλλο ο Δήμος Ζίτσας. Όταν κάποια στιγμή το κατανοήσουν αυτό, ας μας πουν ποια επαφή και με ποιο τρόπο μπορεί να έχουν π.χ. οι κάτοικοι της Κοινότητας Βερενίκης με τους κατοίκους της Κοινότητας Ζίτσας;Καλούμε επίσης τους αρμόδιους να ενημερώσουν τους εκατοντάδες επιχειρηματίες της Βιομηχανικής Περιοχής αλλά και της έδρας του Δήμου, καθώς και τους χιλιάδες εργαζόμενους σ’ αυτές με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουν από σήμερα; Άραγε στο αεροδρόμιο «Βασιλεύς Πύρρος» που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Ζίτσας μετά τις 6 το απόγευμα θα επιτρέπονται άραγε αφίξεις – αναχωρήσεις επιβατών με τις πτήσεις των αεροσκαφών;Κάνουμε όμως ταυτόχρονα έκκληση και στους συνδημότες μας στα πλαίσια της ατομικής μας ευθύνης ο καθένας, να τηρήσουμε τα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία όλων μας.Τέλος, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους πως παραμένουμε στη διάθεσή τους σε ότι αφορά στη διαδικασία των εμβολιασμών COVID -19 σε κάθε Δημοτική Ενότητα με τη διάθεση κτιρίων και εξοπλισμού (ιατρείων, ψυγείων, κρεβατιών και ότι άλλο μας ζητηθεί), συμβάλλοντας έτσι στην εθνική μας προσπάθεια.Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους μας. Με υπομονή και ψυχραιμία θα τα καταφέρουμε.ΥΓ: Αναμένουμε την έκδοση του ΦΕΚ των συναρμόδιων Υπουργών που θα εξειδικεύει τα έκτακτα μέτρα για την περιοχή μας, προκειμένου να το αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας για την έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση όλων μας.

  Στο “κόκκινο” από αύριο στις 6  ξημερώματα και μέχρι την 1 Μαρτίου  ο Δήμος Ζίτσας της ΠΕ Ιωαννίνων, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

  Στο Δήμο Ζίτσας έχει εμφανιστεί αύξηση κρουσμάτων, σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά και τα όσα ανέφερε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης, η κατάσταση στην Ήπειρο προβληματίζει και την Τρίτη θα γίνει σύσκεψη των Λοιμωξιολόγων για την επανεκτίμηση της κατάστασης προκειμένου να αποφασιστεί αν θα υπάρξουν και άλλα μέτρα.

  ====================================

  .

  Κορονοϊός: Μέτρα προστασίας για την αποφυγή της διασποράς του.

  Κορονοϊός: Μέτρα προστασίας για την αποφυγή της διασποράς του κατά τη διάρκεια των γιορτών

  Για τα μέτρα πρόληψης της περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, ενημερώνει με εγκυκλιό του το υπουργείο Υγείας.

  Σημειώνει ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, η μετάδοση του κορονοϊού SARS-CoV-2 στις ευρωπαϊκές χώρες παραμένει υψηλή. Η ενδεχόμενη πρόωρη διακοπή των περιοριστικών μέτρων, που έχουν τεθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για τον περιορισμό διασποράς του κορονοϊού, θα είχε ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση των νέων κρουσμάτων και των νοσηλειών. Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και την περίοδο των χριστουγεννιάτικων εορτών, αξιολογεί τον βαθμό κινδύνου διάδοσης του κορονοϊού ως «υψηλό» στον γενικό πληθυσμό και ως «πολύ υψηλό» στα άτομα τρίτης ηλικίας και στα άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Η περίοδος των χριστουγεννιάτικων εορτών παραδοσιακά συνδέεται με δραστηριότητες, όπως οι κοινωνικές συναθροίσεις, οι αγορές και οι μετακινήσεις, από τις οποίες -σε συνδυασμό με τις ενδεχόμενες ελλιπείς συνθήκες αερισμού των κλειστών χώρων- θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά ο κίνδυνος για την περαιτέρω διασπορά του ιού, εάν πραγματοποιούνται χωρίς την τήρηση των ενδεικνυόμενων μέτρων προστασίας.

  Μέτρα προστασίας

  – Φυσική απόσταση τουλάχιστον 1,5-2 μέτρων

  – Χρήση της προστατευτικής μάσκας προσώπου

  – Υγιεινή των χεριών


  Περισσότερες πληροφορίες =https://www.zitsa.gov.gr/news/anakoinoseis-kep-31/6828-diadikasia-diaceirises_rantebou-gia-emboliasmo-kata-tou-covid-19

  – Αναπνευστική υγιεινή (σε βήχα ή πτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντηλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντηλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση μέσα στους κάδους απορριμμάτων) και ιδιαίτερα για όλη τη χειμερινή περίοδο επαρκής και συστηματικός αερισμός των κλειστών χώρων.

  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί επίσης στον μέγιστο αριθμό των ατόμων που δύνανται να βρίσκονται στον ίδιο χώρο με προσπάθεια περιορισμού διάρκειας των κοινωνικών συναθροίσεων.

  Υπενθυμίζεται ότι οι συναθροίσεις, δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού αναστέλλονται. Ειδικώς για τις ημέρες 24, 25, 31 Δεκεμβρίου 2020 και 1Ιανουαρίου 2021 επιτρέπονται οι συναθροίσεις, με ανώτατο όριο εννέα συμμετεχόντων που προέρχονται από έως δύο οικογένειες.

  Για λόγους αποφυγής της περαιτέρω διασποράς του ιού κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, δεδομένου ότι ο κίνδυνος μετάδοσης αυξάνεται, καθώς τα άτομα παραμένουν σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους ενδεχόμενα μη επαρκώς αεριζόμενους λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ η κατανάλωση φαγητού και ποτού και οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε κοντινή απόσταση μεταξύ των ατόμων, και για λόγους ιδιαίτερης προστασίας των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς οι συγκεντρώσεις των γιορτινών ημερών μπορεί να τους φέρουν σε επαφή με άτομα που φέρουν τον ιό χωρίς να το γνωρίζουν, θα πρέπει να τηρούνται πιστά τα μέτρα προστασίας.

  Επιπλέον συστήνονται ισχυρά τα ακόλουθα:

  – Αποφυγή μη αναγκαίων μετακινήσεων

  – Αποφυγή συμμετοχής σε συναντήσεις με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα υποψίας λοίμωξης COVID-19

  – Συναντήσεις σταθερών μικρών ομάδων ατόμων (social bubbles) τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των εορτών. Τα άτομα της ομάδας θα πρέπει να ακολουθούν τα ίδια μέτρα προστασίας και να αποφεύγουν τις συναντήσεις με άτομα εκτός αυτής της ομάδας.

  Εάν είναι απαραίτητη η συνεύρεση με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, συστήνεται οι «επισκέπτες» να έχουν εκ των προτέρων αυτοπεριοριστεί (από επαφές) κατά το δυνατόν προληπτικά, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού στα ευπαθή άτομα.

  Σε όλες τις συναθροίσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα φυσικής απόστασης, χρήσης μάσκας, υγιεινής χεριών, αναπνευστικής υγιεινής, μειωμένης παραμονής σε κλειστούς χώρους και επαρκούς και συστηματικού αερισμού του χώρου.

  Οι κλειστοί χώροι θα πρέπει να αερίζονται με φρέσκο αέρα για όση περισσότερη ώρα γίνεται.

  Οι χώροι με συνωστισμό θα πρέπει να αποφεύγονται ακόμη κι εάν αυτοί είναι εξωτερικοί.

  Άτομα με θετικό διαγνωστικό τεστ ή με συμπτώματα λοίμωξης COVID-19, καθώς και άτομα που έχουν τεθεί σε περιορισμό λόγω επαφής υψηλού κινδύνου με επιβεβαιωμένα κρούσματα δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε ομαδικές συναντήσεις, ανεξάρτητα από την εργαστηριακή επιβεβαίωση.

  Ασυμπτωματικά άτομα με πρόσφατο αρνητικό διαγνωστικό τεστ θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τα καθορισμένα μέτρα προστασίας.

  Υπενθυμίζεται, τέλος, η ανάγκη πιστής εφαρμογής των μέτρων σε όλους τους κλειστούς χώρους, καταστήματα, χώρους λατρείας, μέσα μαζικής μεταφοράς, κ.ά.

  ΔΗΛΩΣΗ

  Φίλοι αναγνώστες,

  ΤΟ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΛΑΓΙΑΖΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΟ. ΕΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΒΟΣΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΝΕΜΕΤΕ !!!

  =BY=f.b=BOSKO΄=VOSKOS

  Φίλοι αναγνώστες.

  Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .

  Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει.

  Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .

  Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :

  α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας , ή

  β) να παραμείνετε, αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο .

  Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .

  ΕΠΙΣΗΣ:

  1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψειςτου άρθρου.

  2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.

  3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.

  4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .

  5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.

  6.Σκέψης, κρίση, απόψεις, επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας, μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικό οικονομικό κέρδους η εκ Άλου σκοπού, η οικονομικού η μέσο η συκοφαντικής δυσφημίσεως η επιχειρηματικής δυσφημίσεως η προσπάθεια αλλοίωσης η ολικής αλλοίωσης πραγματικών περιστατικών η γεγονότων επί σκοπού παραπλάνησης, H με στόχος το προσωπικό όφελος , η το οποιοδήποτε απορρέων όφελος η κέρδος, μήδε του οικονομικού από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό η αλλοτρίωση  απαξίωση αξιών η θεσμών,  μήδε και Tου προσωπικού η ατομικού συμφέροντος επί τοu συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-

  7.Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-

  8.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

  Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή οι εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.

  9.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨

  ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ

  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

  ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ.

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.-

  […(( Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (άρθρο 19 παρ. 1, 2) Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψη του χωρίς καμία παρέμβαση. πρέπει να έχει το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης. Aυτό περιλαμβάνει και το δικαίωμα του καθενός να αναζητά, να γράφει και να μεταδίδει οποιεσδήποτε πληροφορία και ιδέες ανεξαρτήτως, ελεύθερη έκφραση της σκέψης ανεξάρτητα από τη λογοκρισία η άδεια, δόγματα. διαφορετικών πεποιθήσεων θρησκειών, κτλ Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για δυσφήμηση, επικρίσεις βωμολοχίες, είναι έγκλημα εναντίον της τιμής του καθενός…))…]

   
 • lithari 10:36 pm on 17/02/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Εθνικός Ύμνος Ελλάδας…Δυστυχής! Παρηγορία μόνη σού έμενε να λές …περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαιS… Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την…Ερμιά, θάνατος και φρίκη όπου επέρασες κι εσύ·.. 

  Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή,
  σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη.

  Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,
  και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

  Εκεί μέσα εκατοικούσες πικραμένη, εντροπαλή,
  κι ένα στόμα εκαρτερούσες, «έλα πάλι», να σου πεί.

  ‘Αργειε νάλθει εκείνη η μέρα κι ήταν όλα σιωπηλά,
  γιατί τά ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά.

  Δυστυχής! Παρηγορία μόνη σού έμενε να λές
  περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις.

  Κι ακαρτέρει κι ακαρτέρει φιλελεύθερη λαλιά
  το ένα εκτύπαε τ’ άλλο χέρι από την απελπισιά

  Κι έλεες: «Πότε, α, πότε βγάνω το κεφάλι από τσ’ ερμιές;».
  Και αποκρίνοντο από πάνω κλάψες, άλυσες, φωνές.

  Τότε εσήκωνες το βλέμμα μες στα κλάιματα θολό,
  και εις το ρούχο σου έσταζ’ αίμα πλήθος αίμα ελληνικό.

  Με τα ρούχα αιματωμένα ξέρω ότι έβγαινες κρυφά
  να γυρεύεις εις τα ξένα άλλα χέρια δυνατά.

  Μοναχή το δρόμο επήρες, εξανάλθες μοναχή·
  δεν είν’ εύκολες οι θύρες εάν η χρεία τες κουρταλεί.

  ‘Αλλος σου έκλαψε εις τα στήθια, αλλ’ ανάσαση καμμιά·
  άλλος σου έταξε βοήθεια και σε γέλασε φρικτά.

  ΄Αλλοι, οϊμέ, στη συμφορά σου οπού εχαίροντο πολύ,
  «σύρε νά ‘βρεις τα παιδιά σου, σύρε», έλεγαν οι σκληροί.

  Φεύγει οπίσω το ποδάρι και ολογλήγορο πατεί
  ή την πέτρα ή το χορτάρι που τη δόξα σού ενθυμεί.

  Ταπεινότατη σου γέρνει η τρισάθλια κεφαλή,
  σαν πτωχού που θυροδέρνει κι είναι βάρος του η ζωή.

  Ναι, αλλά τώρα αντιπαλεύει κάθε τέκνο σου με ορμή,
  πού ακατάπαυστα γυρεύει ή τη νίκη ή τη θανή.

  Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,
  και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

  Μόλις είδε την ορμή σου ο ουρανός που για τσ’ εχθρούς
  εις τη γη τη μητρική σου έτρεφ’ άνθια και καρπούς,

  εγαλήνεψε· και εχύθει καταχθόνια μια βοή,
  και του Ρήγα σού απεκρίθη πολεμόκραχτη η φωνή.

  ΄Ολοι οι τόποι σου σ’ εκράξαν χαιρετώντας σε θερμά,
  και τα στόματα εφωνάξαν όσα αισθάνετο η καρδιά.

  Εφωνάξανε ως τ’ αστέρια του Ιονίου και τα νησιά,
  κι εσηκώσανε τα χέρια για να δείξουνε χαρά,

  μ’ όλον πού ‘ναι αλυσωμένο το καθένα τεχνικά,
  και εις το μέτωπο γραμμένο έχει: «Ψεύτρα Ελευθεριά».

  Γκαρδιακά χαροποιήθει και του Βάσιγκτον η γη,
  και τα σίδερα ενθυμήθει που την έδεναν κι αυτή.

  Απ’ τον πύργο του φωνάζει, σα να λέει σε χαιρετώ,
  και τη χήτη του τινάζει το λιοντάρι το Ισπανό.

  Ελαφιάσθη της Αγγλίας το θηρίο, και σέρνει ευθύς
  κατά τ’ άκρα της Ρουσίας τα μουγκρίσματα τσ’ οργής.

  Εις το κίνημα του δείχνει πως τα μέλη ειν’ δυνατά·
  και στου Αιγαίου το κύμα ρίχνει μια σπιθόβολη ματιά.

  Σε ξανοίγει από τα νέφη και το μάτι του Αετού,
  που φτερά και νύχια θρέφει με τα σπλάχνα του Ιταλού·

  και σ’ εσέ καταγυρμένος, γιατί πάντα σε μισεί,
  έκρωζ’ έκρωζ’ ο σκασμένος, να σε βλάψει, αν ημπορεί.

  ΄Αλλο εσύ δεν συλλογιέσαι πάρεξ που θα πρωτοπάς·
  δεν μιλείς και δεν κουνιέσαι στες βρισιές οπού αγρικάς·

  σαν το βράχο οπού αφήνει κάθε ακάθαρτο νερό
  εις τα πόδια του να χύνει ευκολόσβηστον αφρό·

  οπού αφήνει ανεμοζάλη και χαλάζι και βροχή
  να του δέρνουν τη μεγάλη, την αιώνιαν κορυφή.

  Δυστυχιά του, ω, δυστυχιά του, οποιανού θέλει βρεθεί
  στο μαχαίρι σου αποκάτου και σ’ εκείνο αντισταθεί.

  Το θηρίο π’ ανανογιέται πως του λείπουν τα μικρά,
  περιορίζεται, πετιέται, αίμα ανθρώπινο διψά·

  τρέχει, τρέχει όλα τα δάση, τα λαγκάδια, τα βουνά,
  κι όπου φθάσει, όπου περάσει, φρίκη, θάνατος, ερμιά·

  Ερμιά, θάνατος και φρίκη όπου επέρασες κι εσύ·
  ξίφος έξω από τη θήκη πλέον ανδρείαν σου προξενεί.

  Ιδού, εμπρός σου ο τοίχος στέκει της αθλίας Τριπολιτσάς·
  τώρα τρόμου αστροπελέκι να της ρίψεις πιθυμάς.

  Μεγαλόψυχο το μάτι δείχνει πάντα οπώς νικεί,
  κι ας ειν’ άρματα γεμάτη και πολέμιαν χλαλοή.

  Σου προβαίνουνε και τρίζουν για να ιδείς πως ειν’ πολλά·
  δεν ακούς που φοβερίζουν άνδρες μύριοι και παιδιά;

  Λίγα μάτια, λίγα στόματα θα σας μείνουνε ανοιχτά.
  για να κλαύσετε τα σώματα που θε νά ‘βρει η συμφορά!

  Κατεβαίνουνε, και ανάφτει του πολέμου αναλαμπή·
  το τουφέκι ανάβει, αστράφτει, λάμπει, κόφτει το σπαθί.

  Γιατί η μάχη εστάθει ολίγη; Λίγα τα αίματα γιατί;
  Τον εχθρό θωρώ να φύγει και στο κάστρο ν’ ανεβεί.

  Μέτρα! Ειν’ άπειροι οι φευγάτοι, οπού φεύγοντας δειλιούν·
  τα λαβώματα στην πλάτη δέχοντ’, ώστε ν’ ανεβούν.

  Εκεί μέσα ακαρτερείτε την αφεύγατη φθορά·
  να, σας φθάνει· αποκριθείτε στης νυκτός τη σκοτεινιά!

  Αποκρίνονται και η μάχη έτσι αρχίζει, οπού μακριά
  από ράχη εκεί σε ράχη αντιβούιζε φοβερά.

  Ακούω κούφια τα τουφέκια, ακούω σμίξιμο σπαθιών,
  ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, ακούω τρίξιμο δοντιών.

  Α, τι νύκτα ήταν εκείνη που την τρέμει ο λογισμός!
  ΄Αλλος ύπνος δεν εγίνει πάρεξ θάνατου πικρός.

  Της σκηνής η ώρα, ο τόπος, οι κραυγές, η ταραχή,
  ο σκληρόψυχος ο τρόπος του πολέμου, και οι καπνοί,

  και οι βροντές και το σκοτάδι οπού αντίσκοφτε η φωτιά,
  επαράσταιναν τον ΄Αδη που ακαρτέρειε τα σκυλιά·

  Τ’ ακαρτέρειε. Εφαίνον’ ίσκιοι αναρίθμητοι, γυμνοί,
  κόρες, γέροντες, νεανίσκοι, βρέφη ακόμη εις το βυζί.

  ‘Ολη μαύρη μυρμηγκιάζει, μαύρη η εντάφια συντροφιά,
  σαν το ρούχο οπού σκεπάζει τα κρεβάτια τα στερνά.

  Τόσοι, τόσοι ανταμωμένοι επετιούντο από τη γη,
  όσοι ειν’ άδικα σφαγμένοι από τούρκικην οργή.

  Τόσα πέφτουνε τα θερισμένα αστάχια εις τους αγρούς·
  σχεδόν όλα εκειά τα μέρη εσκεπάζοντο απ’ αυτούς.

  Θαμποφέγγει κανέν’ άστρο και αναδεύοντο μαζί,
  ανεβαίνοντας το κάστρο με νεκρώσιμη σιωπή.

  ‘Ετσι χάμου εις την πεδιάδα μες στο δάσος το πυκνό,
  όταν στέλνει μίαν αχνάδα μισοφέγγαρο χλωμό,

  Eάν οι άνεμοι μες στ’ άδεια τα κλαδιά μουγκοφυσούν,
  σειούνται, σειούνται τα μαυράδια, οπού οι κλώνοι αντικτυπούν.

  Με τα μάτια τους γυρεύουν όπου είν’ αίματα πηχτά,
  και μες στα αίματα χορεύουν με βρυχίσματα βραχνά·

  και χορεύοντας μανίζουν εις τους ΄Ελληνες κοντά,
  και τα στήθια τους εγγίζουν με τα χέρια τα ψυχρά.

  Εκειό το έγγισμα πηγαίνει βαθειά μες στα σωθικά,
  όθεν όλη η λύπη βγαίνει και άκρα αισθάνονται ασπλαχνιά.

  Τότε αυξαίνει του πολέμου ο χορός τρομακτικά,
  σαν το σκόρπισμα του ανέμου στου πελάου τη μοναξιά.

  Κτυπούν όλοι απάνου κάτου· κάθε κτύπημα που εβγεί
  είναι κτύπημα θανάτου χώρις να δευτερωθεί.

  Κάθε σώμα ιδρώνει, ρέει·λες κι εκείθενε η ψυχή
  απ’ το μίσος που την καίει πολεμάει να πεταχθεί.

  Της καρδίας κτυπίες βροντάνε μες στα στήθια τους αργά,
  και τα χέρια όπου χουμάνε περισσότερο ειν’ γοργά.

  Ουρανός γι’ αυτούς δεν είναι, ουδέ πέλαγο, ουδέ γη·
  γι’ αυτούς όλους το παν είναι μαζωμένο αντάμα εκεί.

  Τόση η μάνητα κι η ζάλη, που στοχάζεσαι μη πως
  από μία μεριά και απ’ άλλη δεν είν΄ ένας ζωντανός.

  Κοίτα χέρια απελπισμένα πώς θερίζουνε ζωές!
  Χάμου πέφτουνε κομμένα χέρια, πόδια, κεφαλές,

  και παλάσκες και σπαθία με ολοσκόρπιστα μυαλά,
  και με ολόσχιστα κρανία, σωθικά λαχταριστά.

  Προσοχή καμία δεν κάνει κανείς, όχι, εις τη σφαγή·
  πάνε πάντα εμπρός. Ω, φθάνει, φθάνει· έως πότε οι σκοτωμοί;

  Ποιος αφήνει εκεί τον τόπο, πάρεξ όταν ξαπλωθεί;
  Δεν αισθάνονται τον κόπο και λες κι είναι εις την αρχή.

  Ολιγόστευαν οι σκύλοι, και «Αλλά», εφώναζαν, «Αλλά»,
  και των Χριστιανών τα χείλη «φωτιά», εφώναζαν, «φωτιά».

  Λιονταρόψυχα, εκτυπιούντο, πάντα εφώναζαν «φωτιά»,
  και οι μιαροί κατασκορπιούντο, πάντα σκούζοντας «Αλλά».

  Παντού φόβος και τρομάρα και φωνές και στεναγμοί·
  παντού κλάψα, παντού αντάρα, και παντού ξεψυχισμοί.

  Ήταν τόσοι! Πλέον το βόλι εις τ’ αυτιά δεν τους λαλεί.
  ‘Ολοι χάμου εκείτοντ’ όλοι εις την τέταρτην αυγή.

  Σαν ποτάμι το αίμα εγίνη και κυλάει στη λαγκαδιά,
  και το αθώο χόρτο πίνει αίμα αντίς για τη δροσιά.

  Της αυγής δροσάτο αέρι, δεν φυσάς τώρα εσύ πλιο
  στων ψευδόπιστων το αστέρι· φύσα, φύσα εις το ΣΤΑΥΡΟ!

  Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,
  και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

  Της Κορίνθου ιδού και οι κάμποι· δεν λάμπ’ ήλιος μοναχά
  εις τους πλάτανους, δεν λάμπει εις τ’ αμπέλια, εις τα νερά.

  Εις τον ήσυχον αιθέρα τώρα αθώα δεν αντηχεί
  τα λαλήματα η φλογέρα, τα βελάσματα το αρνί.

  Τρέχουν άρματα χιλιάδες σαν το κύμα εις το γιαλό,
  αλλ’ οι ανδρείοι παλληκαράδες δεν ψηφούν τον αριθμό.

  Ω τρακόσιοι, σηκωθείτε και ξανάλθετε σε μας·
  τα παιδιά σας θελ’ ιδείτε πόσο μοιάζουνε με σας.

  ‘Ολοι εκείνοι τα φοβούνται και με πάτημα τυφλό
  εις την Κόρινθο αποκλειούνται κι όλοι χάνουνται απ’ εδώ.

  Στέλνει ο άγγελος του ολέθρου πείνα και θανατικό,
  που με σχήμα ενός σκελέθρου περπατούν αντάμα οι δυο·

  και πεσμένα εις τα χορτάρια απεθαίνανε παντού
  τα θλιμμένα απομεινάρια της φυγής και του χαμού.

  Κι εσύ αθάνατη, εσύ θεία, που ότι θέλεις ημπορείς.
  εις τον κάμπο, Ελευθερία, ματωμένη περπατείς.

  Στη σκια χεροπιασμένες, στη σκια βλέπω κι εγώ
  κρινοδάχτυλες παρθένες οπού κάνουνε χορό.

  Στο χορό γλυκογυρίζουν ωραία μάτια ερωτικά,
  και εις την αύρα κυματίζουν μαύρα, ολόχρυσα μαλλιά.

  Η ψυχή μου αναγαλλιάζει πως ο κόρφος καθεμιάς
  γλυκοβύζαστο ετοιμάζει γάλα ανδρείας κι ελευθεριάς.

  Μες στα χόρτα, τα λουλούδια, το ποτήρι δεν βαστώ·
  φιλελεύθερα τραγούδια σαν τον Πίνδαρο εκφωνώ.

  Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,
  και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

  Πήγες εις το Μεσολόγγι την ημέρα του Χριστού,
  μέρα που άνθισαν οι λόγγοι για το τέκνο του Θεού.

  Σου ‘λθε εμπρός λαμποκοπώντας η Θρησκεία μ’ ένα σταυρό,
  και το δάκτυλο κινώντας οπού ανεί τον ουρανό,

  «σ’ αυτό», εφώναξε, «το χώμα στάσου ολόρθη, Ελευθεριά!».
  Και φιλώντας σου το στόμα μπαίνει μες στην εκκλησιά.

  Εις την τράπεζα σιμώνει, και το σύγνεφο το αχνό
  γύρω γύρω της πυκνώνει που σκορπάει το θυμιατό.

  Αγρικάει την ψαλμωδία οπού εδίδαξεν αυτή·
  βλέπει τη φωταγωγία στους Αγίους εμπρός χυτή.

  Ποιοι είν’ αυτοί που πλησιάζουν με πολλή ποδοβολή,
  κι άρματ’, άρματα ταράζουν; Επετάχτηκες εσύ!

  Α, το φως που σε στολίζει, σαν ηλίου φεγγοβολή,
  και μακρίθεν σπινθηρίζει, δεν είναι, όχι, από τη γη.

  Λάμψιν έχει όλη φλογώδη χείλος, μέτωπο, οφθαλμός·
  φως το χέρι, φως το πόδι, κι όλα γύρω σου είναι φως.

  Το σπαθί σου αντισηκώνεις, τρία πατήματα πατάς,
  σαν τον πύργο μεγαλώνεις, κι εις το τέταρτο κτυπάς.

  Με φωνή που καταπείθει προχωρώντας ομιλείς:
  «Σήμερ’, άπιστοι, εγεννήθη, ναι, του κόσμου ο Λυτρωτής.

  Αυτός λέγει, αφοκρασθείτε: «Εγώ ειμ’ ‘Αλφα, Ωμέγα εγώ·
  πέστε, που θ’ αποκρυφθείτε εσείς όλοι, αν οργισθώ;

  Φλόγα ακοίμητην σας βρέχω, που, μ’ αυτήν αν συγκριθεί
  κείνη η κάτω οπού σας έχω, σαν δροσιά θέλει βρεθεί.

  Κατατρώγει, ωσάν τη σχίζα, τόπους άμετρα υψηλούς,
  χώρες, όρη από τη ρίζα, ζώα και δέντρα και θνητούς.

  Και το παν το κατακαίει, και δεν σώζεται πνοή,
  πάρεξ του άνεμου που πνέει μες στη στάχτη τη λεπτή»».

  Κάποιος ήθελε ερωτήσει: Του θυμού Του εισ’ αδελφή;
  Ποιος είν’ άξιος να νικήσει ή με σε να μετρηθεί;

  Η γη αισθάνεται την τόση του χεριού σου ανδραγαθιά,
  που όλην θέλει θανατώσει τη μισόχριστη σπορά.

  Την αισθάνονται και αφρίζουν τα νερά, και τ’ αγρικώ
  δυνατά να μουρμουρίζουν σαν ρυάζετο θηριό.

  Κακορίζικοι, πού πάτε του Αχελώου μες στη ροή
  και πιδέξια πολεμάτε από την καταδρομή

  να αποφύγετε; Το κύμα έγινε όλο φουσκωτό·
  εκεί ευρήκατε το μνήμα πριν να ευρείτε αφανισμό.

  Βλασφημάει, σκούζει, μουγκρίζει κάθε λάρυγγας εχθρού,
  και το ρεύμα γαργαρίζει τες βλασφήμιες του θυμού.

  Σφαλερά τετραποδίζουν πλήθος άλογα, και ορθά
  τρομασμένα χλιμιντρίζουν και πατούν εις τα κορμιά.

  Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί·
  ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

  Κεφαλές απελπισμένες, με τα μάτια πεταχτά,
  κατά τ’ άστρα σηκωμένες για την ύστερη φορά.

  Σβιέται -αυξαίνοντας η πρώτη του Αχελώου νεροσυρμή-
  το χλιμίντρισμα και οι κρότοι και του ανθρώπου οι γογγυσμοί.

  Έτσι ν’ άκουα να βουίξει τον βαθύν Ωκεανό,
  και στο κύμα του να πνίξει κάθε σπέρμα αγαρηνό!

  Και εκεί πού ‘ναι η Αγία Σοφία μες στους λόφους τους επτά,
  όλα τ’ άψυχα κορμία, βραχοσύντριφτα, γυμνά,

  σωριασμένα να τα σπρώξει η κατάρα του Θεού,
  κι απ’ εκεί να τα μαζώξει ο αδελφός του Φεγγαριού.

  Κάθε πέτρα μνήμα ας γένει, κι η Θρησκεία κι η Ελευθεριά
  μ’ αργό πάτημα ας πηγαίνει μεταξύ τους και ας μετρά.

  Ένα λείψανο ανεβαίνει τεντωτό, πιστομητό,
  κι άλλο ξάφνου κατεβαίνει και δεν φαίνεται, και πλιο

  και χειρότερα αγριεύει και φουσκώνει ο ποταμός·
  πάντα, πάντα περισσεύει· πολύ φλοίσβισμα και αφρός.

  Α, γιατί δεν έχω τώρα τη φωνή του Μωυσή;
  Μεγαλόφωνα την ώρα οπού εσβιούντο οι μισητοί,

  το Θεόν ευχαριστούσε στου πελάου τη λύσσα εμπρός,
  και τα λόγια ηχολογούσε αναρίθμητος λαός.

  Ακλουθάει την αρμονία η αδελφή του Ααρών,
  η προφήτισσα Μαρία, μ’ ένα τύμπανο τερπνόν

  και πηδούν όλες οι κόρες με τσ’ αγκάλες ανοικτές,
  τραγουδώντας, ανθοφόρες, με τα τύμπανα κι εκειές.

  Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή,
  σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη.

  Εις αυτήν, είν’ ξακουσμένο, δεν νικιέσαι εσύ ποτέ·
  όμως, όχι, δεν είν’ ξένο και το πέλαγο για σε.

  Το στοιχείον αυτό ξαπλώνει κύματ’ άπειρα εις τη γη,
  με τα οποία την περιζώνει, κι είναι εικόνα σου λαμπρή.

  Με βρυχίσματα σαλεύει που τρομάζει η ακοή·
  κάθε ξύλο κινδυνεύει και λιμνιώνα αναζητεί.

  Φαίνετ’ έπειτα η γαλήνη και το λάμψιμο του ηλιού,
  και τα χρώματα αναδίνειτου γλαυκότατου ουρανού.

  Δεν νικιέσαι, είν’ ξακουσμένο, στην ξηράν εσύ ποτέ·
  όμως όχι δεν είν’ ξένο και το πέλαγο για σέ.

  Περνούν άπειρα τα ξάρτια, και σαν λόγγος στριμωχτά
  τα τρεχούμενα κατάρτια, τα ολοφούσκωτα πανιά.

  Συ τες δύναμές σου σπρώχνεις, και αγκαλά δεν είν’ πολλές,
  πολεμώντας, άλλα διώχνεις, άλλα παίρνεις, άλλα καις.

  Μ’ επιθυμία να τηράζεις δύο μεγάλα σε θωρώ,
  και θανάσιμον τινάζεις εναντίον τους κεραυνό.

  Πιάνει, αυξαίνει, κοκκινίζει, και σηκώνει μια βροντή,
  και το πέλαο χρωματίζει με αιματόχροη βαφή.

  Πνίγοντ’ όλοι οι πολεμάρχοι και δεν μνέσκει ένα κορμί·
  χαίρου, σκιά του Πατριάρχη, που σε πέταξαν εκεί.

  Εκρυφόσμιγαν οι φίλοι με τσ’ εχθρούς τους τη Λαμπρή,
  και τους έτρεμαν τα χείλη δίνοντάς τα εις το φιλί.

  Κειες τες δάφνες που εσκορπίστε τώρα πλέον δεν τες πατεί,
  και το χέρι οπού εφιλήστε πλέον, α, πλέον δεν ευλογεί.

  ‘Ολοι κλαψτε· αποθαμένος ο αρχηγός της Εκκλησιάς·
  κλάψτε, κλάψτε· κρεμασμένος ωσάν να ‘τανε φονιάς!

  ‘Εχει ολάνοικτο το στόμα π’ ώρες πρώτα είχε γευθεί
  τ’ Άγιον Αίμα, τ’ Άγιον Σώμα·λες πως θε να ξαναβγεί

  η κατάρα που είχε αφήσει, λίγο πριν να αδικηθεί,
  εις οποίον δεν πολεμήσει κι ημπορει να πολεμει

  Την ακούω, βροντάει, δεν παύει εις το πέλαγο, εις τη γη,
  και μουγκρίζοντας ανάβει την αιώνιαν αστραπή.

  Η καρδιά συχνοσπαράζει. Πλην τι βλέπω; Σοβαρά
  να σωπάσω με προστάζει με το δάκτυλο η θεά.

  Κοιτάει γύρω εις την Ευρώπη τρεις φορές μ’ ανησυχιά·
  προσηλώνεται κατόπι στην Ελλάδα, και αρχινά:

  «Παλληκάρια μου, οι πολέμοι για σας όλοι είναι χαρά,
  και το γόνα σας δεν τρέμει στους κινδύνους εμπροστά.

  Απ’ εσάς απομακραίνει κάθε δύναμη εχθρική,
  αλλά ανίκητη μια μένει που τες δάφνες σας μαδεί.

  Μία, που όταν ωσάν λύκοι ξαναρχόστενε ζεστοί,
  κουρασμένοι από τη νίκη, αχ, το νου σάς τυραννεί.

  Η Διχόνοια που βαστάει ένα σκήπτρο η δολερή
  καθενός χαμογελάει, «πάρ’ το», λέγοντας, «και συ».

  Κειο το σκήπτρο που σας δείχνει έχει αλήθεια ωραία θωριά·
  μην το πιάστε, γιατί ρίχνει εισέ δάκρυα θλιβερά.

  Από στόμα οπού φθονάει, παλληκάρια, ας μην πωθεί,
  πως το χέρι σας κτυπάει του αδελφού την κεφαλή.

  Μην ειπούν στο στοχασμό τους τα ξένη έθνη αληθινά:
  «Εάν μισούνται ανάμεσό τους δεν τους πρέπει ελευθεριά».

  Τέτοια αφήστενε φροντίδα· όλο το αίμα οπού χυθεί
  για θρησκεία και για πατρίδα όμοιαν έχει την τιμή.

  Στο αίμα αυτό, που δεν πονείτε για πατρίδα, για θρησκειά,
  σας ορκίζω, αγκαλισθείτε σαν αδέλφια γκαρδιακά.

  Πόσο λείπει, στοχασθείτε, πόσο ακόμη να παρθεί·
  πάντα η νίκη, αν ενωθείτε, πάντα εσάς θ’ ακολουθεί.

  Ω ακουσμένοι εις την ανδρεία καταστήστε ένα Σταυρό
  και φωνάξετε με μία: «Βασιλείς, κοιτάξτ’ εδώ!»

  Το σημείον που προσκυνάτε είναι τούτο, και γι’ αυτό
  ματωμένους μας κοιτάτε στον αγώνα το σκληρό.

  Ακατάπαυστα το βρίζουν τα σκυλιά και το πατούν
  και τα τέκνα του αφανίζουν και την πίστη αναγελούν.

  Εξ αιτίας του εσπάρθη, εχάθη αίμα αθώο χριστιανικό,
  που φωνάζει από τα βάθη της νυκτός: Να εκδικηθώ.

  Δεν ακούτε, εσείς εικόνες του Θεού, τέτοια φωνή;
  Τώρα επέρασαν αιώνες και δεν έπαυσε στιγμή.

  Δεν ακούτε; Εις κάθε μέρος σαν του Άβελ καταβοά·
  δεν ειν’ φύσημα του αέρος που σφυρίζει εις τα μαλλιά.

  Τι θα κάμετε; Θ’ αφήστε να αποκτήσομεν εμείς
  λευθεριάν, ή θα την λύστε εξ αιτίας πολιτικής;

  Τούτο ανίσως μελετάτε ιδού εμπρός σας τον Σταυρό:
  Βασιλείς, ελάτε, ελάτε, και κτυπήσετε κι εδώ!».

  «Διονύσιος Σολωμός»

  Πρόκειται για τον μεγαλύτερο Εθνικό Ύμνο στον κόσμο σε μέγεθος, καθώς αποτελείται από 158 στροφές ή διαφορετικά 632 στίχους.

  Το ποίημα γράφτηκε τον Μάιο του 1823 στη Ζάκυνθο και έναν χρόνο αργότερα τυπώθηκε στο Μεσολόγγι. Συνδυάζει στοιχεία από τον ρομαντισμό αλλά και τον κλασικισμό, οι στροφές που χρησιμοποιούνται είναι τετράστιχες, ενώ στους στίχους παρατηρείται εναλλαγή τροχαϊκών οκτασύλλαβων και επτασύλλαβων.

  Το 1828 μελοποιήθηκε από τον Κερκυραίο Νικόλαο Μάντζαρο πάνω σε λαϊκά μοτίβα, για τετράφωνη ανδρική χορωδία και έκτοτε ακουγόταν τακτικά σε εθνικές γιορτές, αλλά και στα σπίτια των Κερκυραίων αστών και αναγνωρίστηκε στη συνείδηση των Ιονίων ως άτυπος ύμνος της Επτανήσου. Ακολούθησαν και άλλες μελοποιήσεις από τον Μάντζαρο (2η το 1837 και 3η το 1839-’40), ο οποίος υπέβαλε το έργο του στον Βασιλιά Όθωνα.

  Οι 24 πρώτες τετράστιχες στροφές του ποίηματος «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» καθιερώθηκαν ως εθνικός ύμνος το 1865. Οι δύο πρώτες ανακρούονται και συνοδεύουν πάντα την έπαρση και την υποστολή της σημαίας και ψάλλονται σε επίσημες στιγμές και τελετές. Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσής του αποδίδονται ορθίως τιμές στρατιωτικού χαιρετισμού «εν ακινησία».

  Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή,
  σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη.

  Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,
  και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

  Εκεί μέσα εκατοικούσες πικραμένη, εντροπαλή,
  κι ένα στόμα εκαρτερούσες, «έλα πάλι», να σου πεί.

  ‘Αργειε νάλθει εκείνη η μέρα κι ήταν όλα σιωπηλά,
  γιατί τά ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά.

  Δυστυχής! Παρηγορία μόνη σού έμενε να λές
  περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις.

  Κι ακαρτέρει κι ακαρτέρει φιλελεύθερη λαλιά
  το ένα εκτύπαε τ’ άλλο χέρι από την απελπισιά

  Κι έλεες: «Πότε, α, πότε βγάνω το κεφάλι από τσ’ ερμιές;».
  Και αποκρίνοντο από πάνω κλάψες, άλυσες, φωνές.

  Τότε εσήκωνες το βλέμμα μες στα κλάιματα θολό,
  και εις το ρούχο σου έσταζ’ αίμα πλήθος αίμα ελληνικό.

  Με τα ρούχα αιματωμένα ξέρω ότι έβγαινες κρυφά
  να γυρεύεις εις τα ξένα άλλα χέρια δυνατά.

  Μοναχή το δρόμο επήρες, εξανάλθες μοναχή·
  δεν είν’ εύκολες οι θύρες εάν η χρεία τες κουρταλεί.

  ‘Αλλος σου έκλαψε εις τα στήθια, αλλ’ ανάσαση καμμιά·
  άλλος σου έταξε βοήθεια και σε γέλασε φρικτά.

  ΄Αλλοι, οϊμέ, στη συμφορά σου οπού εχαίροντο πολύ,
  «σύρε νά ‘βρεις τα παιδιά σου, σύρε», έλεγαν οι σκληροί.

  Φεύγει οπίσω το ποδάρι και ολογλήγορο πατεί
  ή την πέτρα ή το χορτάρι που τη δόξα σού ενθυμεί.

  Ταπεινότατη σου γέρνει η τρισάθλια κεφαλή,
  σαν πτωχού που θυροδέρνει κι είναι βάρος του η ζωή.

  Ναι, αλλά τώρα αντιπαλεύει κάθε τέκνο σου με ορμή,
  πού ακατάπαυστα γυρεύει ή τη νίκη ή τη θανή.

  Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,
  και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

  Μόλις είδε την ορμή σου ο ουρανός που για τσ’ εχθρούς
  εις τη γη τη μητρική σου έτρεφ’ άνθια και καρπούς,

  εγαλήνεψε· και εχύθει καταχθόνια μια βοή,
  και του Ρήγα σού απεκρίθη πολεμόκραχτη η φωνή.

  ΄Ολοι οι τόποι σου σ’ εκράξαν χαιρετώντας σε θερμά,
  και τα στόματα εφωνάξαν όσα αισθάνετο η καρδιά.

  Εφωνάξανε ως τ’ αστέρια του Ιονίου και τα νησιά,
  κι εσηκώσανε τα χέρια για να δείξουνε χαρά,

  μ’ όλον πού ‘ναι αλυσωμένο το καθένα τεχνικά,
  και εις το μέτωπο γραμμένο έχει: «Ψεύτρα Ελευθεριά».

  Γκαρδιακά χαροποιήθει και του Βάσιγκτον η γη,
  και τα σίδερα ενθυμήθει που την έδεναν κι αυτή.

  Απ’ τον πύργο του φωνάζει, σα να λέει σε χαιρετώ,
  και τη χήτη του τινάζει το λιοντάρι το Ισπανό.

  Ελαφιάσθη της Αγγλίας το θηρίο, και σέρνει ευθύς
  κατά τ’ άκρα της Ρουσίας τα μουγκρίσματα τσ’ οργής.

  Εις το κίνημα του δείχνει πως τα μέλη ειν’ δυνατά·
  και στου Αιγαίου το κύμα ρίχνει μια σπιθόβολη ματιά.

  Σε ξανοίγει από τα νέφη και το μάτι του Αετού,
  που φτερά και νύχια θρέφει με τα σπλάχνα του Ιταλού·

  και σ’ εσέ καταγυρμένος, γιατί πάντα σε μισεί,
  έκρωζ’ έκρωζ’ ο σκασμένος, να σε βλάψει, αν ημπορεί.

  ΄Αλλο εσύ δεν συλλογιέσαι πάρεξ που θα πρωτοπάς·
  δεν μιλείς και δεν κουνιέσαι στες βρισιές οπού αγρικάς·

  σαν το βράχο οπού αφήνει κάθε ακάθαρτο νερό
  εις τα πόδια του να χύνει ευκολόσβηστον αφρό·

  οπού αφήνει ανεμοζάλη και χαλάζι και βροχή
  να του δέρνουν τη μεγάλη, την αιώνιαν κορυφή.

  Δυστυχιά του, ω, δυστυχιά του, οποιανού θέλει βρεθεί
  στο μαχαίρι σου αποκάτου και σ’ εκείνο αντισταθεί.

  Το θηρίο π’ ανανογιέται πως του λείπουν τα μικρά,
  περιορίζεται, πετιέται, αίμα ανθρώπινο διψά·

  τρέχει, τρέχει όλα τα δάση, τα λαγκάδια, τα βουνά,
  κι όπου φθάσει, όπου περάσει, φρίκη, θάνατος, ερμιά·

  Ερμιά, θάνατος και φρίκη όπου επέρασες κι εσύ·
  ξίφος έξω από τη θήκη πλέον ανδρείαν σου προξενεί.

  Ιδού, εμπρός σου ο τοίχος στέκει της αθλίας Τριπολιτσάς·
  τώρα τρόμου αστροπελέκι να της ρίψεις πιθυμάς.

  Μεγαλόψυχο το μάτι δείχνει πάντα οπώς νικεί,
  κι ας ειν’ άρματα γεμάτη και πολέμιαν χλαλοή.

  Σου προβαίνουνε και τρίζουν για να ιδείς πως ειν’ πολλά·
  δεν ακούς που φοβερίζουν άνδρες μύριοι και παιδιά;

  Λίγα μάτια, λίγα στόματα θα σας μείνουνε ανοιχτά.
  για να κλαύσετε τα σώματα που θε νά ‘βρει η συμφορά!

  Κατεβαίνουνε, και ανάφτει του πολέμου αναλαμπή·
  το τουφέκι ανάβει, αστράφτει, λάμπει, κόφτει το σπαθί.

  Γιατί η μάχη εστάθει ολίγη; Λίγα τα αίματα γιατί;
  Τον εχθρό θωρώ να φύγει και στο κάστρο ν’ ανεβεί.

  Μέτρα! Ειν’ άπειροι οι φευγάτοι, οπού φεύγοντας δειλιούν·
  τα λαβώματα στην πλάτη δέχοντ’, ώστε ν’ ανεβούν.

  Εκεί μέσα ακαρτερείτε την αφεύγατη φθορά·
  να, σας φθάνει· αποκριθείτε στης νυκτός τη σκοτεινιά!

  Αποκρίνονται και η μάχη έτσι αρχίζει, οπού μακριά
  από ράχη εκεί σε ράχη αντιβούιζε φοβερά.

  Ακούω κούφια τα τουφέκια, ακούω σμίξιμο σπαθιών,
  ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, ακούω τρίξιμο δοντιών.

  Α, τι νύκτα ήταν εκείνη που την τρέμει ο λογισμός!
  ΄Αλλος ύπνος δεν εγίνει πάρεξ θάνατου πικρός.

  Της σκηνής η ώρα, ο τόπος, οι κραυγές, η ταραχή,
  ο σκληρόψυχος ο τρόπος του πολέμου, και οι καπνοί,

  και οι βροντές και το σκοτάδι οπού αντίσκοφτε η φωτιά,
  επαράσταιναν τον ΄Αδη που ακαρτέρειε τα σκυλιά·

  Τ’ ακαρτέρειε. Εφαίνον’ ίσκιοι αναρίθμητοι, γυμνοί,
  κόρες, γέροντες, νεανίσκοι, βρέφη ακόμη εις το βυζί.

  ‘Ολη μαύρη μυρμηγκιάζει, μαύρη η εντάφια συντροφιά,
  σαν το ρούχο οπού σκεπάζει τα κρεβάτια τα στερνά.

  Τόσοι, τόσοι ανταμωμένοι επετιούντο από τη γη,
  όσοι ειν’ άδικα σφαγμένοι από τούρκικην οργή.

  Τόσα πέφτουνε τα θερισμένα αστάχια εις τους αγρούς·
  σχεδόν όλα εκειά τα μέρη εσκεπάζοντο απ’ αυτούς.

  Θαμποφέγγει κανέν’ άστρο και αναδεύοντο μαζί,
  ανεβαίνοντας το κάστρο με νεκρώσιμη σιωπή.

  ‘Ετσι χάμου εις την πεδιάδα μες στο δάσος το πυκνό,
  όταν στέλνει μίαν αχνάδα μισοφέγγαρο χλωμό,

  Eάν οι άνεμοι μες στ’ άδεια τα κλαδιά μουγκοφυσούν,
  σειούνται, σειούνται τα μαυράδια, οπού οι κλώνοι αντικτυπούν.

  Με τα μάτια τους γυρεύουν όπου είν’ αίματα πηχτά,
  και μες στα αίματα χορεύουν με βρυχίσματα βραχνά·

  και χορεύοντας μανίζουν εις τους ΄Ελληνες κοντά,
  και τα στήθια τους εγγίζουν με τα χέρια τα ψυχρά.

  Εκειό το έγγισμα πηγαίνει βαθειά μες στα σωθικά,
  όθεν όλη η λύπη βγαίνει και άκρα αισθάνονται ασπλαχνιά.

  Τότε αυξαίνει του πολέμου ο χορός τρομακτικά,
  σαν το σκόρπισμα του ανέμου στου πελάου τη μοναξιά.

  Κτυπούν όλοι απάνου κάτου· κάθε κτύπημα που εβγεί
  είναι κτύπημα θανάτου χώρις να δευτερωθεί.

  Κάθε σώμα ιδρώνει, ρέει·λες κι εκείθενε η ψυχή
  απ’ το μίσος που την καίει πολεμάει να πεταχθεί.

  Της καρδίας κτυπίες βροντάνε μες στα στήθια τους αργά,
  και τα χέρια όπου χουμάνε περισσότερο ειν’ γοργά.

  Ουρανός γι’ αυτούς δεν είναι, ουδέ πέλαγο, ουδέ γη·
  γι’ αυτούς όλους το παν είναι μαζωμένο αντάμα εκεί.

  Τόση η μάνητα κι η ζάλη, που στοχάζεσαι μη πως
  από μία μεριά και απ’ άλλη δεν είν΄ ένας ζωντανός.

  Κοίτα χέρια απελπισμένα πώς θερίζουνε ζωές!
  Χάμου πέφτουνε κομμένα χέρια, πόδια, κεφαλές,

  και παλάσκες και σπαθία με ολοσκόρπιστα μυαλά,
  και με ολόσχιστα κρανία, σωθικά λαχταριστά.

  Προσοχή καμία δεν κάνει κανείς, όχι, εις τη σφαγή·
  πάνε πάντα εμπρός. Ω, φθάνει, φθάνει· έως πότε οι σκοτωμοί;

  Ποιος αφήνει εκεί τον τόπο, πάρεξ όταν ξαπλωθεί;
  Δεν αισθάνονται τον κόπο και λες κι είναι εις την αρχή.

  Ολιγόστευαν οι σκύλοι, και «Αλλά», εφώναζαν, «Αλλά»,
  και των Χριστιανών τα χείλη «φωτιά», εφώναζαν, «φωτιά».

  Λιονταρόψυχα, εκτυπιούντο, πάντα εφώναζαν «φωτιά»,
  και οι μιαροί κατασκορπιούντο, πάντα σκούζοντας «Αλλά».

  Παντού φόβος και τρομάρα και φωνές και στεναγμοί·
  παντού κλάψα, παντού αντάρα, και παντού ξεψυχισμοί.

  Ήταν τόσοι! Πλέον το βόλι εις τ’ αυτιά δεν τους λαλεί.
  ‘Ολοι χάμου εκείτοντ’ όλοι εις την τέταρτην αυγή.

  Σαν ποτάμι το αίμα εγίνη και κυλάει στη λαγκαδιά,
  και το αθώο χόρτο πίνει αίμα αντίς για τη δροσιά.

  Της αυγής δροσάτο αέρι, δεν φυσάς τώρα εσύ πλιο
  στων ψευδόπιστων το αστέρι· φύσα, φύσα εις το ΣΤΑΥΡΟ!

  Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,
  και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

  Της Κορίνθου ιδού και οι κάμποι· δεν λάμπ’ ήλιος μοναχά
  εις τους πλάτανους, δεν λάμπει εις τ’ αμπέλια, εις τα νερά.

  Εις τον ήσυχον αιθέρα τώρα αθώα δεν αντηχεί
  τα λαλήματα η φλογέρα, τα βελάσματα το αρνί.

  Τρέχουν άρματα χιλιάδες σαν το κύμα εις το γιαλό,
  αλλ’ οι ανδρείοι παλληκαράδες δεν ψηφούν τον αριθμό.

  Ω τρακόσιοι, σηκωθείτε και ξανάλθετε σε μας·
  τα παιδιά σας θελ’ ιδείτε πόσο μοιάζουνε με σας.

  ‘Ολοι εκείνοι τα φοβούνται και με πάτημα τυφλό
  εις την Κόρινθο αποκλειούνται κι όλοι χάνουνται απ’ εδώ.

  Στέλνει ο άγγελος του ολέθρου πείνα και θανατικό,
  που με σχήμα ενός σκελέθρου περπατούν αντάμα οι δυο·

  και πεσμένα εις τα χορτάρια απεθαίνανε παντού
  τα θλιμμένα απομεινάρια της φυγής και του χαμού.

  Κι εσύ αθάνατη, εσύ θεία, που ότι θέλεις ημπορείς.
  εις τον κάμπο, Ελευθερία, ματωμένη περπατείς.

  Στη σκια χεροπιασμένες, στη σκια βλέπω κι εγώ
  κρινοδάχτυλες παρθένες οπού κάνουνε χορό.

  Στο χορό γλυκογυρίζουν ωραία μάτια ερωτικά,
  και εις την αύρα κυματίζουν μαύρα, ολόχρυσα μαλλιά.

  Η ψυχή μου αναγαλλιάζει πως ο κόρφος καθεμιάς
  γλυκοβύζαστο ετοιμάζει γάλα ανδρείας κι ελευθεριάς.

  Μες στα χόρτα, τα λουλούδια, το ποτήρι δεν βαστώ·
  φιλελεύθερα τραγούδια σαν τον Πίνδαρο εκφωνώ.

  Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,
  και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

  Πήγες εις το Μεσολόγγι την ημέρα του Χριστού,
  μέρα που άνθισαν οι λόγγοι για το τέκνο του Θεού.

  Σου ‘λθε εμπρός λαμποκοπώντας η Θρησκεία μ’ ένα σταυρό,
  και το δάκτυλο κινώντας οπού ανεί τον ουρανό,

  «σ’ αυτό», εφώναξε, «το χώμα στάσου ολόρθη, Ελευθεριά!».
  Και φιλώντας σου το στόμα μπαίνει μες στην εκκλησιά.

  Εις την τράπεζα σιμώνει, και το σύγνεφο το αχνό
  γύρω γύρω της πυκνώνει που σκορπάει το θυμιατό.

  Αγρικάει την ψαλμωδία οπού εδίδαξεν αυτή·
  βλέπει τη φωταγωγία στους Αγίους εμπρός χυτή.

  Ποιοι είν’ αυτοί που πλησιάζουν με πολλή ποδοβολή,
  κι άρματ’, άρματα ταράζουν; Επετάχτηκες εσύ!

  Α, το φως που σε στολίζει, σαν ηλίου φεγγοβολή,
  και μακρίθεν σπινθηρίζει, δεν είναι, όχι, από τη γη.

  Λάμψιν έχει όλη φλογώδη χείλος, μέτωπο, οφθαλμός·
  φως το χέρι, φως το πόδι, κι όλα γύρω σου είναι φως.

  Το σπαθί σου αντισηκώνεις, τρία πατήματα πατάς,
  σαν τον πύργο μεγαλώνεις, κι εις το τέταρτο κτυπάς.

  Με φωνή που καταπείθει προχωρώντας ομιλείς:
  «Σήμερ’, άπιστοι, εγεννήθη, ναι, του κόσμου ο Λυτρωτής.

  Αυτός λέγει, αφοκρασθείτε: «Εγώ ειμ’ ‘Αλφα, Ωμέγα εγώ·
  πέστε, που θ’ αποκρυφθείτε εσείς όλοι, αν οργισθώ;

  Φλόγα ακοίμητην σας βρέχω, που, μ’ αυτήν αν συγκριθεί
  κείνη η κάτω οπού σας έχω, σαν δροσιά θέλει βρεθεί.

  Κατατρώγει, ωσάν τη σχίζα, τόπους άμετρα υψηλούς,
  χώρες, όρη από τη ρίζα, ζώα και δέντρα και θνητούς.

  Και το παν το κατακαίει, και δεν σώζεται πνοή,
  πάρεξ του άνεμου που πνέει μες στη στάχτη τη λεπτή»».

  Κάποιος ήθελε ερωτήσει: Του θυμού Του εισ’ αδελφή;
  Ποιος είν’ άξιος να νικήσει ή με σε να μετρηθεί;

  Η γη αισθάνεται την τόση του χεριού σου ανδραγαθιά,
  που όλην θέλει θανατώσει τη μισόχριστη σπορά.

  Την αισθάνονται και αφρίζουν τα νερά, και τ’ αγρικώ
  δυνατά να μουρμουρίζουν σαν ρυάζετο θηριό.

  Κακορίζικοι, πού πάτε του Αχελώου μες στη ροή
  και πιδέξια πολεμάτε από την καταδρομή

  να αποφύγετε; Το κύμα έγινε όλο φουσκωτό·
  εκεί ευρήκατε το μνήμα πριν να ευρείτε αφανισμό.

  Βλασφημάει, σκούζει, μουγκρίζει κάθε λάρυγγας εχθρού,
  και το ρεύμα γαργαρίζει τες βλασφήμιες του θυμού.

  Σφαλερά τετραποδίζουν πλήθος άλογα, και ορθά
  τρομασμένα χλιμιντρίζουν και πατούν εις τα κορμιά.

  Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί·
  ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

  Κεφαλές απελπισμένες, με τα μάτια πεταχτά,
  κατά τ’ άστρα σηκωμένες για την ύστερη φορά.

  Σβιέται -αυξαίνοντας η πρώτη του Αχελώου νεροσυρμή-
  το χλιμίντρισμα και οι κρότοι και του ανθρώπου οι γογγυσμοί.

  Έτσι ν’ άκουα να βουίξει τον βαθύν Ωκεανό,
  και στο κύμα του να πνίξει κάθε σπέρμα αγαρηνό!

  Και εκεί πού ‘ναι η Αγία Σοφία μες στους λόφους τους επτά,
  όλα τ’ άψυχα κορμία, βραχοσύντριφτα, γυμνά,

  σωριασμένα να τα σπρώξει η κατάρα του Θεού,
  κι απ’ εκεί να τα μαζώξει ο αδελφός του Φεγγαριού.

  Κάθε πέτρα μνήμα ας γένει, κι η Θρησκεία κι η Ελευθεριά
  μ’ αργό πάτημα ας πηγαίνει μεταξύ τους και ας μετρά.

  Ένα λείψανο ανεβαίνει τεντωτό, πιστομητό,
  κι άλλο ξάφνου κατεβαίνει και δεν φαίνεται, και πλιο

  και χειρότερα αγριεύει και φουσκώνει ο ποταμός·
  πάντα, πάντα περισσεύει· πολύ φλοίσβισμα και αφρός.

  Α, γιατί δεν έχω τώρα τη φωνή του Μωυσή;
  Μεγαλόφωνα την ώρα οπού εσβιούντο οι μισητοί,

  το Θεόν ευχαριστούσε στου πελάου τη λύσσα εμπρός,
  και τα λόγια ηχολογούσε αναρίθμητος λαός.

  Ακλουθάει την αρμονία η αδελφή του Ααρών,
  η προφήτισσα Μαρία, μ’ ένα τύμπανο τερπνόν

  και πηδούν όλες οι κόρες με τσ’ αγκάλες ανοικτές,
  τραγουδώντας, ανθοφόρες, με τα τύμπανα κι εκειές.

  Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή,
  σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη.

  Εις αυτήν, είν’ ξακουσμένο, δεν νικιέσαι εσύ ποτέ·
  όμως, όχι, δεν είν’ ξένο και το πέλαγο για σε.

  Το στοιχείον αυτό ξαπλώνει κύματ’ άπειρα εις τη γη,
  με τα οποία την περιζώνει, κι είναι εικόνα σου λαμπρή.

  Με βρυχίσματα σαλεύει που τρομάζει η ακοή·
  κάθε ξύλο κινδυνεύει και λιμνιώνα αναζητεί.

  Φαίνετ’ έπειτα η γαλήνη και το λάμψιμο του ηλιού,
  και τα χρώματα αναδίνειτου γλαυκότατου ουρανού.

  Δεν νικιέσαι, είν’ ξακουσμένο, στην ξηράν εσύ ποτέ·
  όμως όχι δεν είν’ ξένο και το πέλαγο για σέ.

  Περνούν άπειρα τα ξάρτια, και σαν λόγγος στριμωχτά
  τα τρεχούμενα κατάρτια, τα ολοφούσκωτα πανιά.

  Συ τες δύναμές σου σπρώχνεις, και αγκαλά δεν είν’ πολλές,
  πολεμώντας, άλλα διώχνεις, άλλα παίρνεις, άλλα καις.

  Μ’ επιθυμία να τηράζεις δύο μεγάλα σε θωρώ,
  και θανάσιμον τινάζεις εναντίον τους κεραυνό.

  Πιάνει, αυξαίνει, κοκκινίζει, και σηκώνει μια βροντή,
  και το πέλαο χρωματίζει με αιματόχροη βαφή.

  Πνίγοντ’ όλοι οι πολεμάρχοι και δεν μνέσκει ένα κορμί·
  χαίρου, σκιά του Πατριάρχη, που σε πέταξαν εκεί.

  Εκρυφόσμιγαν οι φίλοι με τσ’ εχθρούς τους τη Λαμπρή,
  και τους έτρεμαν τα χείλη δίνοντάς τα εις το φιλί.

  Κειες τες δάφνες που εσκορπίστε τώρα πλέον δεν τες πατεί,
  και το χέρι οπού εφιλήστε πλέον, α, πλέον δεν ευλογεί.

  ‘Ολοι κλαψτε· αποθαμένος ο αρχηγός της Εκκλησιάς·
  κλάψτε, κλάψτε· κρεμασμένος ωσάν να ‘τανε φονιάς!

  ‘Εχει ολάνοικτο το στόμα π’ ώρες πρώτα είχε γευθεί
  τ’ Άγιον Αίμα, τ’ Άγιον Σώμα·λες πως θε να ξαναβγεί

  η κατάρα που είχε αφήσει, λίγο πριν να αδικηθεί,
  εις οποίον δεν πολεμήσει κι ημπορει να πολεμει

  Την ακούω, βροντάει, δεν παύει εις το πέλαγο, εις τη γη,
  και μουγκρίζοντας ανάβει την αιώνιαν αστραπή.

  Η καρδιά συχνοσπαράζει. Πλην τι βλέπω; Σοβαρά
  να σωπάσω με προστάζει με το δάκτυλο η θεά.

  Κοιτάει γύρω εις την Ευρώπη τρεις φορές μ’ ανησυχιά·
  προσηλώνεται κατόπι στην Ελλάδα, και αρχινά:

  «Παλληκάρια μου, οι πολέμοι για σας όλοι είναι χαρά,
  και το γόνα σας δεν τρέμει στους κινδύνους εμπροστά.

  Απ’ εσάς απομακραίνει κάθε δύναμη εχθρική,
  αλλά ανίκητη μια μένει που τες δάφνες σας μαδεί.

  Μία, που όταν ωσάν λύκοι ξαναρχόστενε ζεστοί,
  κουρασμένοι από τη νίκη, αχ, το νου σάς τυραννεί.

  Η Διχόνοια που βαστάει ένα σκήπτρο η δολερή
  καθενός χαμογελάει, «πάρ’ το», λέγοντας, «και συ».

  Κειο το σκήπτρο που σας δείχνει έχει αλήθεια ωραία θωριά·
  μην το πιάστε, γιατί ρίχνει εισέ δάκρυα θλιβερά.

  Από στόμα οπού φθονάει, παλληκάρια, ας μην πωθεί,
  πως το χέρι σας κτυπάει του αδελφού την κεφαλή.

  Μην ειπούν στο στοχασμό τους τα ξένη έθνη αληθινά:
  «Εάν μισούνται ανάμεσό τους δεν τους πρέπει ελευθεριά».

  Τέτοια αφήστενε φροντίδα· όλο το αίμα οπού χυθεί
  για θρησκεία και για πατρίδα όμοιαν έχει την τιμή.

  Στο αίμα αυτό, που δεν πονείτε για πατρίδα, για θρησκειά,
  σας ορκίζω, αγκαλισθείτε σαν αδέλφια γκαρδιακά.

  Πόσο λείπει, στοχασθείτε, πόσο ακόμη να παρθεί·
  πάντα η νίκη, αν ενωθείτε, πάντα εσάς θ’ ακολουθεί.

  Ω ακουσμένοι εις την ανδρεία καταστήστε ένα Σταυρό
  και φωνάξετε με μία: «Βασιλείς, κοιτάξτ’ εδώ!»

  Το σημείον που προσκυνάτε είναι τούτο, και γι’ αυτό
  ματωμένους μας κοιτάτε στον αγώνα το σκληρό.

  Ακατάπαυστα το βρίζουν τα σκυλιά και το πατούν
  και τα τέκνα του αφανίζουν και την πίστη αναγελούν.

  Εξ αιτίας του εσπάρθη, εχάθη αίμα αθώο χριστιανικό,
  που φωνάζει από τα βάθη της νυκτός: Να εκδικηθώ.

  Δεν ακούτε, εσείς εικόνες του Θεού, τέτοια φωνή;
  Τώρα επέρασαν αιώνες και δεν έπαυσε στιγμή.

  Δεν ακούτε; Εις κάθε μέρος σαν του Άβελ καταβοά·
  δεν ειν’ φύσημα του αέρος που σφυρίζει εις τα μαλλιά.

  Τι θα κάμετε; Θ’ αφήστε να αποκτήσομεν εμείς
  λευθεριάν, ή θα την λύστε εξ αιτίας πολιτικής;

  Τούτο ανίσως μελετάτε ιδού εμπρός σας τον Σταυρό:
  Βασιλείς, ελάτε, ελάτε, και κτυπήσετε κι εδώ!».

  «Διονύσιος Σολωμός»

  Πρόκειται για τον μεγαλύτερο Εθνικό Ύμνο στον κόσμο σε μέγεθος, καθώς αποτελείται από 158 στροφές ή διαφορετικά 632 στίχους.

  Το ποίημα γράφτηκε τον Μάιο του 1823 στη Ζάκυνθο και έναν χρόνο αργότερα τυπώθηκε στο Μεσολόγγι. Συνδυάζει στοιχεία από τον ρομαντισμό αλλά και τον κλασικισμό, οι στροφές που χρησιμοποιούνται είναι τετράστιχες, ενώ στους στίχους παρατηρείται εναλλαγή τροχαϊκών οκτασύλλαβων και επτασύλλαβων.

  Το 1828 μελοποιήθηκε από τον Κερκυραίο Νικόλαο Μάντζαρο πάνω σε λαϊκά μοτίβα, για τετράφωνη ανδρική χορωδία και έκτοτε ακουγόταν τακτικά σε εθνικές γιορτές, αλλά και στα σπίτια των Κερκυραίων αστών και αναγνωρίστηκε στη συνείδηση των Ιονίων ως άτυπος ύμνος της Επτανήσου. Ακολούθησαν και άλλες μελοποιήσεις από τον Μάντζαρο (2η το 1837 και 3η το 1839-’40), ο οποίος υπέβαλε το έργο του στον Βασιλιά Όθωνα.

  Οι 24 πρώτες τετράστιχες στροφές του ποίηματος «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» καθιερώθηκαν ως εθνικός ύμνος το 1865. Οι δύο πρώτες ανακρούονται και συνοδεύουν πάντα την έπαρση και την υποστολή της σημαίας και ψάλλονται σε επίσημες στιγμές και τελετές. Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσής του αποδίδονται ορθίως τιμές στρατιωτικού χαιρετισμού «εν ακινησία».

  Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή,
  σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη.

  Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,
  και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

  Εκεί μέσα εκατοικούσες πικραμένη, εντροπαλή,
  κι ένα στόμα εκαρτερούσες, «έλα πάλι», να σου πεί.

  ‘Αργειε νάλθει εκείνη η μέρα κι ήταν όλα σιωπηλά,
  γιατί τά ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά.

  Δυστυχής! Παρηγορία μόνη σού έμενε να λές
  περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις.

  Κι ακαρτέρει κι ακαρτέρει φιλελεύθερη λαλιά
  το ένα εκτύπαε τ’ άλλο χέρι από την απελπισιά

  Κι έλεες: «Πότε, α, πότε βγάνω το κεφάλι από τσ’ ερμιές;».
  Και αποκρίνοντο από πάνω κλάψες, άλυσες, φωνές.

  Τότε εσήκωνες το βλέμμα μες στα κλάιματα θολό,
  και εις το ρούχο σου έσταζ’ αίμα πλήθος αίμα ελληνικό.

  Με τα ρούχα αιματωμένα ξέρω ότι έβγαινες κρυφά
  να γυρεύεις εις τα ξένα άλλα χέρια δυνατά.

  Μοναχή το δρόμο επήρες, εξανάλθες μοναχή·
  δεν είν’ εύκολες οι θύρες εάν η χρεία τες κουρταλεί.

  ‘Αλλος σου έκλαψε εις τα στήθια, αλλ’ ανάσαση καμμιά·
  άλλος σου έταξε βοήθεια και σε γέλασε φρικτά.

  ΄Αλλοι, οϊμέ, στη συμφορά σου οπού εχαίροντο πολύ,
  «σύρε νά ‘βρεις τα παιδιά σου, σύρε», έλεγαν οι σκληροί.

  Φεύγει οπίσω το ποδάρι και ολογλήγορο πατεί
  ή την πέτρα ή το χορτάρι που τη δόξα σού ενθυμεί.

  Ταπεινότατη σου γέρνει η τρισάθλια κεφαλή,
  σαν πτωχού που θυροδέρνει κι είναι βάρος του η ζωή.

  Ναι, αλλά τώρα αντιπαλεύει κάθε τέκνο σου με ορμή,
  πού ακατάπαυστα γυρεύει ή τη νίκη ή τη θανή.

  Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,
  και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

  Μόλις είδε την ορμή σου ο ουρανός που για τσ’ εχθρούς
  εις τη γη τη μητρική σου έτρεφ’ άνθια και καρπούς,

  εγαλήνεψε· και εχύθει καταχθόνια μια βοή,
  και του Ρήγα σού απεκρίθη πολεμόκραχτη η φωνή.

  ΄Ολοι οι τόποι σου σ’ εκράξαν χαιρετώντας σε θερμά,
  και τα στόματα εφωνάξαν όσα αισθάνετο η καρδιά.

  Εφωνάξανε ως τ’ αστέρια του Ιονίου και τα νησιά,
  κι εσηκώσανε τα χέρια για να δείξουνε χαρά,

  μ’ όλον πού ‘ναι αλυσωμένο το καθένα τεχνικά,
  και εις το μέτωπο γραμμένο έχει: «Ψεύτρα Ελευθεριά».

  Γκαρδιακά χαροποιήθει και του Βάσιγκτον η γη,
  και τα σίδερα ενθυμήθει που την έδεναν κι αυτή.

  Απ’ τον πύργο του φωνάζει, σα να λέει σε χαιρετώ,
  και τη χήτη του τινάζει το λιοντάρι το Ισπανό.

  Ελαφιάσθη της Αγγλίας το θηρίο, και σέρνει ευθύς
  κατά τ’ άκρα της Ρουσίας τα μουγκρίσματα τσ’ οργής.

  Εις το κίνημα του δείχνει πως τα μέλη ειν’ δυνατά·
  και στου Αιγαίου το κύμα ρίχνει μια σπιθόβολη ματιά.

  Σε ξανοίγει από τα νέφη και το μάτι του Αετού,
  που φτερά και νύχια θρέφει με τα σπλάχνα του Ιταλού·

  και σ’ εσέ καταγυρμένος, γιατί πάντα σε μισεί,
  έκρωζ’ έκρωζ’ ο σκασμένος, να σε βλάψει, αν ημπορεί.

  ΄Αλλο εσύ δεν συλλογιέσαι πάρεξ που θα πρωτοπάς·
  δεν μιλείς και δεν κουνιέσαι στες βρισιές οπού αγρικάς·

  σαν το βράχο οπού αφήνει κάθε ακάθαρτο νερό
  εις τα πόδια του να χύνει ευκολόσβηστον αφρό·

  οπού αφήνει ανεμοζάλη και χαλάζι και βροχή
  να του δέρνουν τη μεγάλη, την αιώνιαν κορυφή.

  Δυστυχιά του, ω, δυστυχιά του, οποιανού θέλει βρεθεί
  στο μαχαίρι σου αποκάτου και σ’ εκείνο αντισταθεί.

  Το θηρίο π’ ανανογιέται πως του λείπουν τα μικρά,
  περιορίζεται, πετιέται, αίμα ανθρώπινο διψά·

  τρέχει, τρέχει όλα τα δάση, τα λαγκάδια, τα βουνά,
  κι όπου φθάσει, όπου περάσει, φρίκη, θάνατος, ερμιά·

  Ερμιά, θάνατος και φρίκη όπου επέρασες κι εσύ·
  ξίφος έξω από τη θήκη πλέον ανδρείαν σου προξενεί.

  Ιδού, εμπρός σου ο τοίχος στέκει της αθλίας Τριπολιτσάς·
  τώρα τρόμου αστροπελέκι να της ρίψεις πιθυμάς.

  Μεγαλόψυχο το μάτι δείχνει πάντα οπώς νικεί,
  κι ας ειν’ άρματα γεμάτη και πολέμιαν χλαλοή.

  Σου προβαίνουνε και τρίζουν για να ιδείς πως ειν’ πολλά·
  δεν ακούς που φοβερίζουν άνδρες μύριοι και παιδιά;

  Λίγα μάτια, λίγα στόματα θα σας μείνουνε ανοιχτά.
  για να κλαύσετε τα σώματα που θε νά ‘βρει η συμφορά!

  Κατεβαίνουνε, και ανάφτει του πολέμου αναλαμπή·
  το τουφέκι ανάβει, αστράφτει, λάμπει, κόφτει το σπαθί.

  Γιατί η μάχη εστάθει ολίγη; Λίγα τα αίματα γιατί;
  Τον εχθρό θωρώ να φύγει και στο κάστρο ν’ ανεβεί.

  Μέτρα! Ειν’ άπειροι οι φευγάτοι, οπού φεύγοντας δειλιούν·
  τα λαβώματα στην πλάτη δέχοντ’, ώστε ν’ ανεβούν.

  Εκεί μέσα ακαρτερείτε την αφεύγατη φθορά·
  να, σας φθάνει· αποκριθείτε στης νυκτός τη σκοτεινιά!

  Αποκρίνονται και η μάχη έτσι αρχίζει, οπού μακριά
  από ράχη εκεί σε ράχη αντιβούιζε φοβερά.

  Ακούω κούφια τα τουφέκια, ακούω σμίξιμο σπαθιών,
  ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, ακούω τρίξιμο δοντιών.

  Α, τι νύκτα ήταν εκείνη που την τρέμει ο λογισμός!
  ΄Αλλος ύπνος δεν εγίνει πάρεξ θάνατου πικρός.

  Της σκηνής η ώρα, ο τόπος, οι κραυγές, η ταραχή,
  ο σκληρόψυχος ο τρόπος του πολέμου, και οι καπνοί,

  και οι βροντές και το σκοτάδι οπού αντίσκοφτε η φωτιά,
  επαράσταιναν τον ΄Αδη που ακαρτέρειε τα σκυλιά·

  Τ’ ακαρτέρειε. Εφαίνον’ ίσκιοι αναρίθμητοι, γυμνοί,
  κόρες, γέροντες, νεανίσκοι, βρέφη ακόμη εις το βυζί.

  ‘Ολη μαύρη μυρμηγκιάζει, μαύρη η εντάφια συντροφιά,
  σαν το ρούχο οπού σκεπάζει τα κρεβάτια τα στερνά.

  Τόσοι, τόσοι ανταμωμένοι επετιούντο από τη γη,
  όσοι ειν’ άδικα σφαγμένοι από τούρκικην οργή.

  Τόσα πέφτουνε τα θερισμένα αστάχια εις τους αγρούς·
  σχεδόν όλα εκειά τα μέρη εσκεπάζοντο απ’ αυτούς.

  Θαμποφέγγει κανέν’ άστρο και αναδεύοντο μαζί,
  ανεβαίνοντας το κάστρο με νεκρώσιμη σιωπή.

  ‘Ετσι χάμου εις την πεδιάδα μες στο δάσος το πυκνό,
  όταν στέλνει μίαν αχνάδα μισοφέγγαρο χλωμό,

  Eάν οι άνεμοι μες στ’ άδεια τα κλαδιά μουγκοφυσούν,
  σειούνται, σειούνται τα μαυράδια, οπού οι κλώνοι αντικτυπούν.

  Με τα μάτια τους γυρεύουν όπου είν’ αίματα πηχτά,
  και μες στα αίματα χορεύουν με βρυχίσματα βραχνά·

  και χορεύοντας μανίζουν εις τους ΄Ελληνες κοντά,
  και τα στήθια τους εγγίζουν με τα χέρια τα ψυχρά.

  Εκειό το έγγισμα πηγαίνει βαθειά μες στα σωθικά,
  όθεν όλη η λύπη βγαίνει και άκρα αισθάνονται ασπλαχνιά.

  Τότε αυξαίνει του πολέμου ο χορός τρομακτικά,
  σαν το σκόρπισμα του ανέμου στου πελάου τη μοναξιά.

  Κτυπούν όλοι απάνου κάτου· κάθε κτύπημα που εβγεί
  είναι κτύπημα θανάτου χώρις να δευτερωθεί.

  Κάθε σώμα ιδρώνει, ρέει·λες κι εκείθενε η ψυχή
  απ’ το μίσος που την καίει πολεμάει να πεταχθεί.

  Της καρδίας κτυπίες βροντάνε μες στα στήθια τους αργά,
  και τα χέρια όπου χουμάνε περισσότερο ειν’ γοργά.

  Ουρανός γι’ αυτούς δεν είναι, ουδέ πέλαγο, ουδέ γη·
  γι’ αυτούς όλους το παν είναι μαζωμένο αντάμα εκεί.

  Τόση η μάνητα κι η ζάλη, που στοχάζεσαι μη πως
  από μία μεριά και απ’ άλλη δεν είν΄ ένας ζωντανός.

  Κοίτα χέρια απελπισμένα πώς θερίζουνε ζωές!
  Χάμου πέφτουνε κομμένα χέρια, πόδια, κεφαλές,

  και παλάσκες και σπαθία με ολοσκόρπιστα μυαλά,
  και με ολόσχιστα κρανία, σωθικά λαχταριστά.

  Προσοχή καμία δεν κάνει κανείς, όχι, εις τη σφαγή·
  πάνε πάντα εμπρός. Ω, φθάνει, φθάνει· έως πότε οι σκοτωμοί;

  Ποιος αφήνει εκεί τον τόπο, πάρεξ όταν ξαπλωθεί;
  Δεν αισθάνονται τον κόπο και λες κι είναι εις την αρχή.

  Ολιγόστευαν οι σκύλοι, και «Αλλά», εφώναζαν, «Αλλά»,
  και των Χριστιανών τα χείλη «φωτιά», εφώναζαν, «φωτιά».

  Λιονταρόψυχα, εκτυπιούντο, πάντα εφώναζαν «φωτιά»,
  και οι μιαροί κατασκορπιούντο, πάντα σκούζοντας «Αλλά».

  Παντού φόβος και τρομάρα και φωνές και στεναγμοί·
  παντού κλάψα, παντού αντάρα, και παντού ξεψυχισμοί.

  Ήταν τόσοι! Πλέον το βόλι εις τ’ αυτιά δεν τους λαλεί.
  ‘Ολοι χάμου εκείτοντ’ όλοι εις την τέταρτην αυγή.

  Σαν ποτάμι το αίμα εγίνη και κυλάει στη λαγκαδιά,
  και το αθώο χόρτο πίνει αίμα αντίς για τη δροσιά.

  Της αυγής δροσάτο αέρι, δεν φυσάς τώρα εσύ πλιο
  στων ψευδόπιστων το αστέρι· φύσα, φύσα εις το ΣΤΑΥΡΟ!

  Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,
  και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

  Της Κορίνθου ιδού και οι κάμποι· δεν λάμπ’ ήλιος μοναχά
  εις τους πλάτανους, δεν λάμπει εις τ’ αμπέλια, εις τα νερά.

  Εις τον ήσυχον αιθέρα τώρα αθώα δεν αντηχεί
  τα λαλήματα η φλογέρα, τα βελάσματα το αρνί.

  Τρέχουν άρματα χιλιάδες σαν το κύμα εις το γιαλό,
  αλλ’ οι ανδρείοι παλληκαράδες δεν ψηφούν τον αριθμό.

  Ω τρακόσιοι, σηκωθείτε και ξανάλθετε σε μας·
  τα παιδιά σας θελ’ ιδείτε πόσο μοιάζουνε με σας.

  ‘Ολοι εκείνοι τα φοβούνται και με πάτημα τυφλό
  εις την Κόρινθο αποκλειούνται κι όλοι χάνουνται απ’ εδώ.

  Στέλνει ο άγγελος του ολέθρου πείνα και θανατικό,
  που με σχήμα ενός σκελέθρου περπατούν αντάμα οι δυο·

  και πεσμένα εις τα χορτάρια απεθαίνανε παντού
  τα θλιμμένα απομεινάρια της φυγής και του χαμού.

  Κι εσύ αθάνατη, εσύ θεία, που ότι θέλεις ημπορείς.
  εις τον κάμπο, Ελευθερία, ματωμένη περπατείς.

  Στη σκια χεροπιασμένες, στη σκια βλέπω κι εγώ
  κρινοδάχτυλες παρθένες οπού κάνουνε χορό.

  Στο χορό γλυκογυρίζουν ωραία μάτια ερωτικά,
  και εις την αύρα κυματίζουν μαύρα, ολόχρυσα μαλλιά.

  Η ψυχή μου αναγαλλιάζει πως ο κόρφος καθεμιάς
  γλυκοβύζαστο ετοιμάζει γάλα ανδρείας κι ελευθεριάς.

  Μες στα χόρτα, τα λουλούδια, το ποτήρι δεν βαστώ·
  φιλελεύθερα τραγούδια σαν τον Πίνδαρο εκφωνώ.

  Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,
  και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

  Πήγες εις το Μεσολόγγι την ημέρα του Χριστού,
  μέρα που άνθισαν οι λόγγοι για το τέκνο του Θεού.

  Σου ‘λθε εμπρός λαμποκοπώντας η Θρησκεία μ’ ένα σταυρό,
  και το δάκτυλο κινώντας οπού ανεί τον ουρανό,

  «σ’ αυτό», εφώναξε, «το χώμα στάσου ολόρθη, Ελευθεριά!».
  Και φιλώντας σου το στόμα μπαίνει μες στην εκκλησιά.

  Εις την τράπεζα σιμώνει, και το σύγνεφο το αχνό
  γύρω γύρω της πυκνώνει που σκορπάει το θυμιατό.

  Αγρικάει την ψαλμωδία οπού εδίδαξεν αυτή·
  βλέπει τη φωταγωγία στους Αγίους εμπρός χυτή.

  Ποιοι είν’ αυτοί που πλησιάζουν με πολλή ποδοβολή,
  κι άρματ’, άρματα ταράζουν; Επετάχτηκες εσύ!

  Α, το φως που σε στολίζει, σαν ηλίου φεγγοβολή,
  και μακρίθεν σπινθηρίζει, δεν είναι, όχι, από τη γη.

  Λάμψιν έχει όλη φλογώδη χείλος, μέτωπο, οφθαλμός·
  φως το χέρι, φως το πόδι, κι όλα γύρω σου είναι φως.

  Το σπαθί σου αντισηκώνεις, τρία πατήματα πατάς,
  σαν τον πύργο μεγαλώνεις, κι εις το τέταρτο κτυπάς.

  Με φωνή που καταπείθει προχωρώντας ομιλείς:
  «Σήμερ’, άπιστοι, εγεννήθη, ναι, του κόσμου ο Λυτρωτής.

  Αυτός λέγει, αφοκρασθείτε: «Εγώ ειμ’ ‘Αλφα, Ωμέγα εγώ·
  πέστε, που θ’ αποκρυφθείτε εσείς όλοι, αν οργισθώ;

  Φλόγα ακοίμητην σας βρέχω, που, μ’ αυτήν αν συγκριθεί
  κείνη η κάτω οπού σας έχω, σαν δροσιά θέλει βρεθεί.

  Κατατρώγει, ωσάν τη σχίζα, τόπους άμετρα υψηλούς,
  χώρες, όρη από τη ρίζα, ζώα και δέντρα και θνητούς.

  Και το παν το κατακαίει, και δεν σώζεται πνοή,
  πάρεξ του άνεμου που πνέει μες στη στάχτη τη λεπτή»».

  Κάποιος ήθελε ερωτήσει: Του θυμού Του εισ’ αδελφή;
  Ποιος είν’ άξιος να νικήσει ή με σε να μετρηθεί;

  Η γη αισθάνεται την τόση του χεριού σου ανδραγαθιά,
  που όλην θέλει θανατώσει τη μισόχριστη σπορά.

  Την αισθάνονται και αφρίζουν τα νερά, και τ’ αγρικώ
  δυνατά να μουρμουρίζουν σαν ρυάζετο θηριό.

  Κακορίζικοι, πού πάτε του Αχελώου μες στη ροή
  και πιδέξια πολεμάτε από την καταδρομή

  να αποφύγετε; Το κύμα έγινε όλο φουσκωτό·
  εκεί ευρήκατε το μνήμα πριν να ευρείτε αφανισμό.

  Βλασφημάει, σκούζει, μουγκρίζει κάθε λάρυγγας εχθρού,
  και το ρεύμα γαργαρίζει τες βλασφήμιες του θυμού.

  Σφαλερά τετραποδίζουν πλήθος άλογα, και ορθά
  τρομασμένα χλιμιντρίζουν και πατούν εις τα κορμιά.

  Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί·
  ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

  Κεφαλές απελπισμένες, με τα μάτια πεταχτά,
  κατά τ’ άστρα σηκωμένες για την ύστερη φορά.

  Σβιέται -αυξαίνοντας η πρώτη του Αχελώου νεροσυρμή-
  το χλιμίντρισμα και οι κρότοι και του ανθρώπου οι γογγυσμοί.

  Έτσι ν’ άκουα να βουίξει τον βαθύν Ωκεανό,
  και στο κύμα του να πνίξει κάθε σπέρμα αγαρηνό!

  Και εκεί πού ‘ναι η Αγία Σοφία μες στους λόφους τους επτά,
  όλα τ’ άψυχα κορμία, βραχοσύντριφτα, γυμνά,

  σωριασμένα να τα σπρώξει η κατάρα του Θεού,
  κι απ’ εκεί να τα μαζώξει ο αδελφός του Φεγγαριού.

  Κάθε πέτρα μνήμα ας γένει, κι η Θρησκεία κι η Ελευθεριά
  μ’ αργό πάτημα ας πηγαίνει μεταξύ τους και ας μετρά.

  Ένα λείψανο ανεβαίνει τεντωτό, πιστομητό,
  κι άλλο ξάφνου κατεβαίνει και δεν φαίνεται, και πλιο

  και χειρότερα αγριεύει και φουσκώνει ο ποταμός·
  πάντα, πάντα περισσεύει· πολύ φλοίσβισμα και αφρός.

  Α, γιατί δεν έχω τώρα τη φωνή του Μωυσή;
  Μεγαλόφωνα την ώρα οπού εσβιούντο οι μισητοί,

  το Θεόν ευχαριστούσε στου πελάου τη λύσσα εμπρός,
  και τα λόγια ηχολογούσε αναρίθμητος λαός.

  Ακλουθάει την αρμονία η αδελφή του Ααρών,
  η προφήτισσα Μαρία, μ’ ένα τύμπανο τερπνόν

  και πηδούν όλες οι κόρες με τσ’ αγκάλες ανοικτές,
  τραγουδώντας, ανθοφόρες, με τα τύμπανα κι εκειές.

  Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή,
  σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη.

  Εις αυτήν, είν’ ξακουσμένο, δεν νικιέσαι εσύ ποτέ·
  όμως, όχι, δεν είν’ ξένο και το πέλαγο για σε.

  Το στοιχείον αυτό ξαπλώνει κύματ’ άπειρα εις τη γη,
  με τα οποία την περιζώνει, κι είναι εικόνα σου λαμπρή.

  Με βρυχίσματα σαλεύει που τρομάζει η ακοή·
  κάθε ξύλο κινδυνεύει και λιμνιώνα αναζητεί.

  Φαίνετ’ έπειτα η γαλήνη και το λάμψιμο του ηλιού,
  και τα χρώματα αναδίνειτου γλαυκότατου ουρανού.

  Δεν νικιέσαι, είν’ ξακουσμένο, στην ξηράν εσύ ποτέ·
  όμως όχι δεν είν’ ξένο και το πέλαγο για σέ.

  Περνούν άπειρα τα ξάρτια, και σαν λόγγος στριμωχτά
  τα τρεχούμενα κατάρτια, τα ολοφούσκωτα πανιά.

  Συ τες δύναμές σου σπρώχνεις, και αγκαλά δεν είν’ πολλές,
  πολεμώντας, άλλα διώχνεις, άλλα παίρνεις, άλλα καις.

  Μ’ επιθυμία να τηράζεις δύο μεγάλα σε θωρώ,
  και θανάσιμον τινάζεις εναντίον τους κεραυνό.

  Πιάνει, αυξαίνει, κοκκινίζει, και σηκώνει μια βροντή,
  και το πέλαο χρωματίζει με αιματόχροη βαφή.

  Πνίγοντ’ όλοι οι πολεμάρχοι και δεν μνέσκει ένα κορμί·
  χαίρου, σκιά του Πατριάρχη, που σε πέταξαν εκεί.

  Εκρυφόσμιγαν οι φίλοι με τσ’ εχθρούς τους τη Λαμπρή,
  και τους έτρεμαν τα χείλη δίνοντάς τα εις το φιλί.

  Κειες τες δάφνες που εσκορπίστε τώρα πλέον δεν τες πατεί,
  και το χέρι οπού εφιλήστε πλέον, α, πλέον δεν ευλογεί.

  ‘Ολοι κλαψτε· αποθαμένος ο αρχηγός της Εκκλησιάς·
  κλάψτε, κλάψτε· κρεμασμένος ωσάν να ‘τανε φονιάς!

  ‘Εχει ολάνοικτο το στόμα π’ ώρες πρώτα είχε γευθεί
  τ’ Άγιον Αίμα, τ’ Άγιον Σώμα·λες πως θε να ξαναβγεί

  η κατάρα που είχε αφήσει, λίγο πριν να αδικηθεί,
  εις οποίον δεν πολεμήσει κι ημπορει να πολεμει

  Την ακούω, βροντάει, δεν παύει εις το πέλαγο, εις τη γη,
  και μουγκρίζοντας ανάβει την αιώνιαν αστραπή.

  Η καρδιά συχνοσπαράζει. Πλην τι βλέπω; Σοβαρά
  να σωπάσω με προστάζει με το δάκτυλο η θεά.

  Κοιτάει γύρω εις την Ευρώπη τρεις φορές μ’ ανησυχιά·
  προσηλώνεται κατόπι στην Ελλάδα, και αρχινά:

  «Παλληκάρια μου, οι πολέμοι για σας όλοι είναι χαρά,
  και το γόνα σας δεν τρέμει στους κινδύνους εμπροστά.

  Απ’ εσάς απομακραίνει κάθε δύναμη εχθρική,
  αλλά ανίκητη μια μένει που τες δάφνες σας μαδεί.

  Μία, που όταν ωσάν λύκοι ξαναρχόστενε ζεστοί,
  κουρασμένοι από τη νίκη, αχ, το νου σάς τυραννεί.

  Η Διχόνοια που βαστάει ένα σκήπτρο η δολερή
  καθενός χαμογελάει, «πάρ’ το», λέγοντας, «και συ».

  Κειο το σκήπτρο που σας δείχνει έχει αλήθεια ωραία θωριά·
  μην το πιάστε, γιατί ρίχνει εισέ δάκρυα θλιβερά.

  Από στόμα οπού φθονάει, παλληκάρια, ας μην πωθεί,
  πως το χέρι σας κτυπάει του αδελφού την κεφαλή.

  Μην ειπούν στο στοχασμό τους τα ξένη έθνη αληθινά:
  «Εάν μισούνται ανάμεσό τους δεν τους πρέπει ελευθεριά».

  Τέτοια αφήστενε φροντίδα· όλο το αίμα οπού χυθεί
  για θρησκεία και για πατρίδα όμοιαν έχει την τιμή.

  Στο αίμα αυτό, που δεν πονείτε για πατρίδα, για θρησκειά,
  σας ορκίζω, αγκαλισθείτε σαν αδέλφια γκαρδιακά.

  Πόσο λείπει, στοχασθείτε, πόσο ακόμη να παρθεί·
  πάντα η νίκη, αν ενωθείτε, πάντα εσάς θ’ ακολουθεί.

  Ω ακουσμένοι εις την ανδρεία καταστήστε ένα Σταυρό
  και φωνάξετε με μία: «Βασιλείς, κοιτάξτ’ εδώ!»

  Το σημείον που προσκυνάτε είναι τούτο, και γι’ αυτό
  ματωμένους μας κοιτάτε στον αγώνα το σκληρό.

  Ακατάπαυστα το βρίζουν τα σκυλιά και το πατούν
  και τα τέκνα του αφανίζουν και την πίστη αναγελούν.

  Εξ αιτίας του εσπάρθη, εχάθη αίμα αθώο χριστιανικό,
  που φωνάζει από τα βάθη της νυκτός: Να εκδικηθώ.

  Δεν ακούτε, εσείς εικόνες του Θεού, τέτοια φωνή;
  Τώρα επέρασαν αιώνες και δεν έπαυσε στιγμή.

  Δεν ακούτε; Εις κάθε μέρος σαν του Άβελ καταβοά·
  δεν ειν’ φύσημα του αέρος που σφυρίζει εις τα μαλλιά.

  Τι θα κάμετε; Θ’ αφήστε να αποκτήσομεν εμείς
  λευθεριάν, ή θα την λύστε εξ αιτίας πολιτικής;

  Τούτο ανίσως μελετάτε ιδού εμπρός σας τον Σταυρό:
  Βασιλείς, ελάτε, ελάτε, και κτυπήσετε κι εδώ!».

  «Διονύσιος Σολωμός»

   
 • lithari 8:50 pm on 13/02/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Δ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ιωάννινα 11.2.2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ…Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Ηπείρου για έγκαιρη προετοιμασία ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη τις τελευταίες προβλέψεις της Eθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας- στο οποίο έχει δοθεί η ονομασία «ΜΗΔΕΙΑ»- … 

  Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Ιωάννινα

  11.2.2021

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Ταχ. Δ/νση​: Πλ. Πύρρου 1

  Πληροφορίες Δ. Μαυρογιώργος ​Τηλέφωνο​: (2651) 0 36914

  Email​​: prostasia@php.gov.gr

  ​​​​ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.​

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Ηπείρου για έγκαιρη προετοιμασία ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη τις τελευταίες προβλέψεις της Eθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας- στο οποίο έχει δοθεί η ονομασία «ΜΗΔΕΙΑ»- που αναμένεται από το βράδυ του Σαββάτου 13 Φεβρουαρίου, καλεί όλους τους κατοίκους της Ηπείρου να προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό οι ζημιές και οι όποιες άλλες αρνητικές επιπτώσεις στις καθημερινές δραστηριότητές τους.Η κακοκαιρία προβλέπεται να εκδηλωθεί τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής αναμένεται σφοδρή χιονόπτωση (που σε περιοχές το ύψος του χιονιού μπορεί να ξεπεράσει και το ένα μέτρο) η οποία θα επηρεάσει το μεγαλύτερο τμήμα της Π.Ε. Ιωαννίνων, τα ορεινά της Θεσπρωτίας και τον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων, ενώ χιόνια αναμένονται και στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων.Από το μεσημέρι της Κυριακής, αναμένεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, ( ακόμη και δέκα βαθμούς υπό το μηδέν), με ολικό παγετό, φαινόμενο που θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα πρέπει όλοι οι πολίτες από σήμερα να προετοιμαστούν για τη δύσκολη εβδομάδα που έρχεται.Ειδικότερα:• Τα νοικοκυριά➢ θα πρέπει να προμηθευτούν καύσιμη ύλη για θέρμανση➢ Θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν επαρκή ποσότητα τροφίμων, ώστε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, οι οποίες θα είναι δύσκολες όπου θα υπάρχει μεγάλο ύψος χιονιού ή πάγος στους δρόμους➢ Όσοι κατοικούν σε περιοχές ή σε οικισμούς που υπάρχουν δυσκολίες πρόσβασης σε περιπτώσεις χιονοπτώσεων να διαθέτουν εξοπλισμό για προσωρινό καθαρισμό του χιονιού ή του πάγου (φτυάρια, τσάπες) από τις πόρτες τους• Οι κτηνοτρόφοι/πτηνοτρόφοι➢ Θα πρέπει να φροντίσουν για επάρκεια ζωοτροφών για τουλάχιστον μία εβδομάδα και να έχουν υπόψη ότι ο αποχιονισμός των εγκαταστάσεών τους, σε περιοχές με εκτεταμένη χιονόπτωση και ολικό παγετό απαιτεί υπομονή και χρόνο.➢ Επίσης κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, ώστε σε περίπτωση συσσώρευσης μεγάλου όγκου χιονιού στις στέγες των σταβλικών εγκαταστάσεων να προβούν σε καθαρισμό τους, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καταρρεύσεις.• Δίκτυα ύδρευσης➢ Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας των δικτύων (βρύσες κλπ) που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και να γίνεται συχνός έλεγχος της ροής του νερού.➢ Να γίνει έλεγχος στους ηλιακούς θερμοσίφωνες αν διαθέτουν αντιψυκτικό.• Μετακινήσεις➢ Οι μετακινήσεις τις ημέρες της χιονόπτωσης και του παγετού που θα ακολουθήσει θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο. Αν παρά ταύτα απαιτείται η μετακίνηση εκτός κατοικίας πεζή, τότε θα πρέπει να γίνεται με τα κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.➢ Η χρήση αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο, ενώ είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων και τις επόμενες ημέρες που θα ακολουθήσουν με τον ισχυρό παγετό.Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει ήδη θέσει σε πλήρη ετοιμότητα τον μηχανισμό της, ενώ ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτρης Μαυρογιώργος έχει ξεκινήσει κύκλο ενημέρωσης με τους εμπλεκόμενους φορείς στην αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων, προκειμένου να οργανωθεί κατά το καλύτερο δυνατό η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του επερχόμενου κύματος κακοκαιρίας. Επίσης συνεργασία θα υπάρξει και με τους Διοικητές των Νοσοκομείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις πρόσβαση των ασθενοφόρων στους χώρους τους.«Υπάρχει επαρκής χρόνος για να προετοιμαστούν υπηρεσίες, κάτοικοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αρκεί όλοι να κινηθούμε με μεθοδικότητα» επισημαίνει ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας.

  https://www.php.gov.gr/news/dt/10805-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B7%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82.html

   
 • lithari 1:52 pm on 06/02/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Μετρητές ραδιενέργειας ιονίζουσας ακτινοβολίας Μετρήστε εύκολα τη ραδιενέργεια…Τι μετράνε; Γιατί χρειάζονται;…Πως μετράμε τα επίπεδα ραδιενέργειας σε ένα χώρο;… μετρητές ραδιενέργειας είναι τύπου Geiger – Muller…Μετρήσεις ραδιενέργειας από πυρηνικά ατυχήματα, δομικά υλικά (γρανίτη κ.α.), ιατρικά μηχανήματα κ.α…Ποια είναι τα ασφαλή όρια έκθεσης σε ραδιενέργεια;… Radex One από τον πιο ακριβό μετρητή Radex RD1212-ΒΤ;… 

  Μετρητές ραδιενέργειας (ιονίζουσας ακτινοβολίας)

  Μετρήστε εύκολα τη ραδιενέργεια από δομικά υλικά, γρανίτη, ραδόνιο, ιατρικά μηχανήματα, πυρηνικά ατυχήματα κ.α. με τους απλούς στη χρήση μετρητές Geiger Radex RD1212 (σωματίδια β, ακτινοβολία γ και Χ σε μSv/h) και ραδονίου Corentiume Home (σωματίδια α σε Bq/m3). Πώς να επιλέξετε συσκευή.

  Τι μετράνε; Γιατί χρειάζονται;

  Οι μετρητές ραδιενέργειας ή ιονίζουσας ακτινοβολίας μετρούν την ακτινοβολία από ραδιενεργά υλικά (υπέδαφος, φαγητό, δομικά υλικά, πλακάκια, πάγκοι γρανίτη, πυρηνικά ατυχήματα, πυρανιχνευτές ιονισμού, ιατρικά μηχανήματα κ.α.). καθώς και από το ραδιενεργό αέριο ραδόνιο που εκλύεται από το έδαφος, εισέρχεται στα κτίρια από σωληνώσεις και ρωγμές) και συσσωρεύεται ιδιαίτερα σε χαμηλούς ορόφους με ελλιπή εξαερισμό.

  Ανεβασμένα επίπεδα ραδιενέργειας μπορεί να προκαλέσουν ναυτία, εμετό, εγκαύματα, τριχόπτωση, στειρότητα, βλάβες στο ανοσοποιητικό σύστημα και αυξημένη εμφάνιση συγκεκριμένων τύπων καρκίνου.

  Ειδικά για το ραδιενεργό αέριο ραδόνιο, που βρίσκεται παντού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [1] αναφέρει ότι αποτελεί, μετά το κάπνισμα, τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία του καρκίνου του πνεύμονα (η πιο κοινή αιτία θανάτου από καρκίνο [2]) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την τήρηση χαμηλών τιμών ραδονίου για νέες (<200 Bq/m3) και υπάρχουσες κατοικίες (<400 Bq/m3).

  Διαβάστε περισσότερα για τη ραδιενέργεια και τις επιπτώσεις της στην υγεία…

  Πως μετράμε τα επίπεδα ραδιενέργειας σε ένα χώρο;

  Οι μετρητές ραδιενέργειας χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος ραδιενέργειας που εντοπίζουν.

  Οι πιο συνηθισμένοι μετρητές ραδιενέργειας είναι τύπου Geiger – Muller, και καταγράφουν την εκλυόμενη ραδιενέργεια (ακτινοβολίες γ, Χ, σωματίδια β) από δομικά υλικά (γρανίτη κ.α.), πυρηνικά ατυχήματα, ιατρικά μηχανήματα κ.α.

  Για την μέτρηση του ραδιενεργού αέριου ραδόνιου (σωματίδια άλφα), χρησιμοποιούνται ψηφιακοί μετρητές ραδονίου, ανιχνευτές άλφα ή δοσίμετρα ραδονίου (οι μετρητές Geiger δεν είναι κατάλληλοι για τη μέτρηση ραδονίου).

  1

  Μετρήσεις ραδιενέργειας από πυρηνικά ατυχήματα, δομικά υλικά (γρανίτη κ.α.), ιατρικά μηχανήματα κ.α.

  Οι περισσότεροι μετρητές ραδιενέργειας καταγράφουν τον ρυθμό ενεργού δόσης ραδιενέργειας, που συνήθως μετράται σε μSv/h (μικρο σιβέρτ ανά ώρα).

  H ενεργός ή ισοδύναμη δόση (σε Sv-Σιβέρτ), μετρά την επίδραση της ραδιενεργού ακτινοβολίας στο ανθρώπινο σώμα αφού λαμβάνει υπόψη το είδος της ραδιενέργειας (π.χ. σωματίδια β, ακτινοβολία γ, Χ κλπ) και την απορροφούμενη από το ανθρώπινο σώμα ενέργεια. Άλλη μονάδα δόσης ραδιενέργειας που χρησιμοποιείται είναι το rem (ρεμ) όπου 1 rem = 0,01 Sv.

  Συνηθισμένες αιτίες ανεβασμένων τιμών ραδιενέργειας:

  • Δομικά υλικά με υψηλό ποσοστό ραδιενεργών υλικών (π.χ. διάφορα κεραμικά πλακάκια, πάγκοι γρανίτη, τούβλα, τσιμέντο, ελαφρόπετρα, πέτρες από ηφαιστειακή τέφρα, φωσφογύψος κ.α.)
  • Φαγητό με ραδιενεργά κατάλοιπα (π.χ. λαχανικά, γάλα, κρέας και ψάρια που προέρχονται από τις πληγείσες από τη ραδιενέργεια περιοχές στην Ιαπωνία και τις γειτονικές περιοχές – οτιδήποτε έχει παραχθεί μετά τις 12 Μαρτίου 2011).
  • Ρολόγια που φωσφορίζουν, κεραμικά σκεύη, πυρανιχνευτές ιονισμού κ.α.
  • Κουζίνες που λειτουργούν με φυσικό αέριο
  • Νερό από πηγάδια
  • Πυρηνικά εργοστάσια και αντιδραστήρες, ιδιαίτερα μετά από κάποιο πυρηνικό ατύχημα (για το οποίο ενδεχομένως να μην ενημερωθεί το κοινό – ή να ενημερωθεί πολύ καθυστερημένα όπως έγινε με το ατύχημα του Τσέρνομπιλ).
  • Απόβλητα βιομηχανιών (μπορεί να εμφανίζουν μερικές φορές αρκετά αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας κ.α.), νοσοκομείων (εφαρμογές πυρηνικής ιατρικής) κ.α.
  • Πολύ υψηλό υψόμετρο (υψηλότερα επίπεδα κοσμικών ακτινοβολιών)
  • Ραδιενεργό υπέδαφος (υψηλότερα ποσοστά θορίου, ουρανίου κ.α.)
  • Ιατρικά μηχανήματα (σε ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια για ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες, σπινθηρογραφήματα κλπ)
  • Εργοστάσια τσιμέντου, αλουμίνας και φωσφορικών λιπασμάτων, σε γεωτρήσεις πετρελαίου και σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση λιγνίτη
  • Αεροπλάνα κατά τη διάρκεια των πτήσεων

  Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 152 περιστατικά διαρροής ραδιενέργειας σε πυρηνικά εργοστάσια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πυρηνικές δοκιμές κ.α. [3] Για την Ελλάδα ο σημαντικότερος κίνδυνος προέρχεται από τους 143 ευρωπαϊκούς πυρηνικούς σταθμούς με κοντινότερους σε εμάς αυτούς της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας. Πυρηνικά εργοστάσια σχεδιάζει να δημιουργήσει και η Τουρκία, η Αλβανία και η ΠΓΔΜ. Σε πολλές περιπτώσεις πυρηνικών διαρροών και ατυχημάτων, όπως στο Τσερνομπίλ, το κοινό ενημερώνεται καθυστερημένα, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει να λάβει μέτρα προφύλαξης.

  Με έναν μετρητή ραδιενέργειας μπορείτε να διαπιστώνετε πρώτοι κάθε αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας στην περιοχή σας!

  Ποια είναι τα ασφαλή όρια έκθεσης σε ραδιενέργεια;

  Ρυθμός δόσης ραδιενέργειας

  Οι φυσιολογικές τιμές ραδιενέργειας στο περιβάλλον είναι γενικά <0,3 μSv/h (π.χ. 0,13 μSv/h είναι παγκόσμιος μέσος όρος έκθεσης σε φυσικές πηγές ραδιενέργειας – εκτός ραδονίου [4] και τιμές μεγαλύτερες τιμές από 0,4 μSv/h ενεργοποιούν συναγερμό στη Φιλανδία).

  Τα όρια έκθεσης που ορίζει η νομοθεσία είναι τα εξής:

  • Ελληνικό και ευρωπαϊκό όριο επαγγελματικά εκτιθέμενων: 10 μSv/h (20 mSv/έτος – 2000 εργατοώρες το χρόνο) [5]
  • Ελληνικό όριο επαγγελματικά εκτιθέμενων κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης: 0,70 μSv/h (1 mSv/έτος – 1440 εργατοώρες τους 9 μήνες)
  • Ελληνικό όριο κοινού πληθυσμού: 0,11 μSv/h (1 mSv/έτος) Προσοχή: δεν περιλαμβάνονται δόσεις που οφείλονται σε ιατρικές εφαρμογές, σε ραδιονουκλίδια στο υπέδαφος, στο ανθρώπινο σώμα, στην κοσμική ακτινοβολία στο επίπεδο της θαλάσσης ή στο ραδόνιο.

  Πιθανές επιπτώσεις υγείας ανάλογα με τον ρυθμό δόσης ραδιενέργειας [6]

  • 100 μSv/h: αυξημένη πιθανότητα αρρώστιας
  • 100.000 μSv/h: ναυτία, εμετός (radiation sickness)
  • 1.000.000 μSv/h: αυξημένη πιθανότητα καρκίνου
  • 10.000.000 μSv/h: βλάβες σε όργανα και θάνατος μέσα σε λίγες ώρες

  Η αμερικανική Πυρηνική Ρυθμιστική Επιτροπή (NRC) χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλής ραδιενέργειας σε πυρηνικό σταθμό ή μετά από πυρηνικό ατύχημα όταν υπερβαίνονται τα 1000 μSv/h [7].

  Δόση ραδιενέργειας

  Πολλαπλασιάζοντας τον ρυθμό δόσης με τον χρόνο έκθεσης προκύπτει και η συνολική δόση ραδιενέργειας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

  Υψηλές τιμές ωραίας δόσης ραδιενέργειας που διατηρούνται για πολλά χρόνια προφανώς είναι πιο επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Τυπικό παράδειγμα αποτελούν τα υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας λόγω πυρηνικού ατυχήματος που μπορεί να διατηρηθούν σε μια περιοχή για χρόνια.

  Σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιπτώσεις της Ατομικής Ακτινοβολίας (UNSCEAR) οι επιπτώσεις από την ραδιενέργεια στον άνθρωπο ανά δόση ακτινοβολίας είναι οι εξής:

  • <10 mSv: Δεν υπάρχει άμεση απόδειξη για επιπτώσεις υγείας
  • 10-1000 mSv: Όχι άμεσες επιπτώσεις, αυξημένη εμφάνιση συγκεκριμένων τύπων καρκίνου σε εκτεθειμένους πληθυσμούς σε υψηλότερες δόσεις ακτινοβολίας
  • 1000-10000 mSv: Ναυτία, εμετός (radiation sickness), πιθανότητα θανάτου, αυξημένη εμφάνιση συγκεκριμένων τύπων καρκίνου σε εκτεθειμένους πληθυσμούς
  • >10000 mSv: Θάνατος

  Παραδείγματα τιμών δόσης ραδιενέργειας:

  • 10ωρη πτήση με αεροπλάνο: 0,03 mSv
  • Ακτινογραφία θώρακα: 0,05 mSv
  • Αξονική τομογραφία: 10 mSv
  • Ραδόνιο (ετήσια έκθεση): 0,2-10 mSv (μέση τιμή 1,26 mSv)
  • Υπέδαφος (ετήσια έκθεση): 0,3-1 mSv (μέση τιμή 0,48 mSv)
  • Τροφές (ετήσια έκθεση): 0,2-1 mSv (μέση τιμή 0,29 mSv)
  • Κοσμική ακτινοβολία (ετήσια έκθεση): 0,3-1 mSv (μέση τιμή 0,39 mSv)
  • Ολική ετήσια έκθεση σε ραδιενέργεια από το φυσικό περιβάλλον: 1-13 mSv (μέση τιμή 2,4 mSv)

  Για την μέτρηση των επιπέδων ραδιενέργειας προτείνουμε τους μετρητές της εταιρείας Quartarad!

  Η Quartarad έχει εξειδίκευση σε ανιχνευτές ραδιενέργειας από το 1990 και είναι μέλος του Διεθνούς Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου του Ινστιτούτου Μηχανικής και Φυσικής της Μόσχας (MIFI). Μετρητές της έχουν δοκιμαστεί από την ιαπωνική Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών και βαθμολογήθηκαν στο ίδιο επίπεδο στην ακρίβεια με επαγγελματικούς επιστημονικούς σταθμούς μέτρησης που κοστίζουν πάνω από 2000 δολάρια!

  Η Home Biology εισάγει τα δύο νέα στη σειρά των φιλικών προς το χρήστη μετρητών ραδιενέργειας της εταιρείας Quarta Rad!

  Οι μετρητές Radex One και RD1212-ΒΤ περιέχουν ένα σωλήνα Geiger – Muller που εντοπίζει και καταγράφει τα επίπεδα ραδιενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

  Σε αντίθεση με τους περισσότερους μετρητές Geiger που μετρούν μόνο ακτινοβολία γ, οι Radex One και RD1212-ΒΤ μετρούν επιπλέον και ακτίνες Χ και σωματίδια β.

  Μετρητής Radex One

  Τιμή αγοράς 229 ευρώ – Δωρεάν μεταφορικά εντός Ελλάδος – Οι τιμές περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

  Μετρητής RD1212-BT

  Τιμή αγοράς 329 ευρώ – Τιμή διήμερης ενοικίασης 45 ευρώ – Τιμή εβδομαδιαίας ενοικίασης 65 ευρώ – Δωρεάν μεταφορικά εντός Ελλάδος – Οι τιμές περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

  Ποια η διαφορά του Radex One από τον πιο ακριβό μετρητή Radex RD1212-ΒΤ;

  Ο μετρητής Radex One έχει τον ίδιο αισθητήρα Geiger Muller που έχει και το πιο ακριβό μοντέλο RD1212 το οποίο έχει πιστοποιηθεί από το Εργαστήριο Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντίζουσων Ακτινοβολιών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (δείτε εδώ το πιστοποιητικό).

  Ωστόσο, ο Radex One είναι πιο μικρός σε μέγεθος, έχει πιο μικρή οθόνη και μενού, με συνέπεια ο RD1212-BT να είναι πιο εύχρηστος.

  Ο RD1212-BT μπορεί να καταγράφει επιπλέον και θερμοκρασία και ατμοσφαιρική πίεση.

  Επίσης, ο RD1212-BT μπορεί να αποθηκεύει τις μετρήσεις του στην εσωτερική του μνήμη ή να τις μεταφέρει σε Η/Υ (με καλώδιο USB) ή σε smartphone (μέσω Bluetooth), ενώ διαθέτει και εφαρμογή για την χαρτογράφηση των μετρήσεων. Ο Radex One μπορεί να αποθηκεύει τις μετρήσεις ραδιενέργειας μόνο συνδέοντας τον με Η/Υ (με καλώδιο USB) και δεν παρέχει την δυνατότητα χαρτογράφησης των μετρήσεων.

  Τέλος, ο μετρητής RD1212 είναι διαθέσιμος και για ενοικίαση!

  2

  Μετρήσεις ραδιενέργειας από ραδιενεργό αέριο ραδόνιο

  Το ραδόνιο εκλύεται από το έδαφος, εισέρχεται στα κτίρια από σωληνώσεις και ρωγμές και αποτελεί την κύρια πηγή έκθεσης του πληθυσμού σε ραδιενέργεια.

  Η αξιολόγηση των επιπέδων ραδιενεργού αερίου ραδονίου σε ένα χώρο γίνεται με ψηφιακούς μετρητές ραδονίου, ανιχνευτές άλφα ή δοσίμετρα ραδονίου που καταγράφουν τη συγκέντρωση ραδονίου ανά κυβικό μέτρο (σε Bq/m3) όπου Becquerel (Bq – μπεκερέλ) ο αριθμός των ραδιενεργών διασπάσεων ανά δευτερόλεπτο. Άλλη μονάδα συγκέντρωσης ραδονίου που χρησιμοποιείται είναι το pCi/lt (πικο-κιουρί ανά λίτρο), όπου 37 Bq/m3 = 1 pCi/lt.

  Υψηλότερες τιμές ραδονίου καταγράφονται στους χαμηλότερους ορόφους των κτιρίων, σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, σε σπήλαια, ιαματικές πηγές, ορυχεία και σε άλλους υπόγειους χώρους, αλλά και κοντά σε καλώδια υψηλής ή μέσης τάσης (οι ανεβασμένες τιμές ηλεκτρικών πεδίων αυξάνουν μέχρι και 18 φορές την συσσώρευση των σωματιδίων ραδονίου στο χώρο [8]).

  Στην Ελλάδα με βάση τις μέχρι τώρα έρευνες, αυξημένο ραδόνιο έχει καταγραφεί κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα (νομούς Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης), σε νησιά (Λέσβο, Ικαρία κ.α.) αλλά και σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας. Δείτε περισσότερα στοιχεία για τις περιοχές με ανεβασμένα επίπεδα ραδονίου..

  Οι σημερινές πρακτικές της χρήσης αεροστεγών κουφωμάτων, πορτών και λοιπών υλικών δόμησης για λόγους θερμικής μόνωσης, αυξάνουν την συγκέντρωση ραδονίου στις σύγχρονες κατοικίες.

  Ποια είναι τα ασφαλή όρια έκθεσης σε ραδόνιο;

  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας [9] δεν υπάρχει όριο κάτω από το οποίο η έκθεση σε ραδόνιο δεν φέρει κανένα κίνδυνο και η πιθανότητα καρκίνου του πνεύμονα αυξάνεται κατά 16% για κάθε 100 Bq/m3 αύξησης στη συγκέντρωση ραδονίου!

  Οι μέσες τιμές συγκέντρωσης ραδονίου διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και είναι μεγαλύτερες στους εσωτερικούς χώρους, π..χ. στις Η.Π.Α. οι μέσες τιμές είναι 15 Bq/m3 σε εξωτερικούς χώρους και 50 Bq/m3 σε εσωτερικούς χώρους [10].

  Τα επίσημα και προτεινόμενα όρια έκθεσης είναι τα εξής:

  • Ελληνικό όριο επαγγελματικά εκτιθέμενων: 3000 Bq/m3 (2000 ετήσιες εργατοώρες)
  • Ευρωπαϊκή Ένωση [11] (προτεινόμενο για υφιστάμενα κτίρια): 400 Bq/m3
  • Ευρωπαϊκή Ένωση (προτεινόμενο για νέα κτίρια): 200 Bq/m3
  • Αμερικανικό Πρακτορείο Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA): 150 Bq/m3
  • Γερμανικό Ινστιτούτο Βιολογίας Κτιρίων (IBN = Institut für Baubiologie + Ökologie Neubeuern): ασθενή<30 Bq/m3, πολύ ισχυρά > 200 Bq/m3

  Για την μέτρηση ραδονίου σας προτείνουμε τον ψηφιακό μετρητή Corentium Home της εταιρείας Airthings:

  O ψηφιακός μετρητής ραδονίου Corentium Home αποτελεί τον πιο ευέλικτο τρόπο για την καταγραφή των επιπέδου ραδονίου σε κατοικίες και χώρους εργασίας!

  Παρακολουθεί και καταγράφει συνεχώς τα επίπεδα ραδονίου με υψηλή ακρίβεια, δίνοντας σας εύκολα και γρήγορα τον μέσο όρο των επιπέδων ραδονίου σε κάθε χώρο.

  Τιμή αγοράς 249 ευρώ – Τιμή εβδομαδιαίας ενοικίασης 50 ευρώ – Δωρεάν μεταφορικά εντός Ελλάδος – Οι τιμές περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

  1. World Health Organization, Radon and cancer

  2. Radon Prevention and Remediation (RADPAR) funded from the European Commission DG SANCO Second Public Health Programme

  3. UNSCEAR 2008 REPORT: VOLUME I, page 15

  4. UNSCEAR, the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, http://www.unscear.org/unscear/en/faq.html

  5. Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας, ΦΕΚ/β/216/6.3.2001 (ολόσωμη έκθεση)

  6. http://www.gavinshoebridge.com/news/basic-guide-to-radiation-levels-in-%C2%B5svh-and-msvh/

  7. Wikipedia, Orders of magnitude (radiation)

  8. Henshaw DL, Ross AN, Fews AP, Preece AW., Enhanced deposition of radon daughter nuclei in the vicinity of power frequency electromagnetic fields., Physics Laboratory, University of Bristol, UK, Int J Radiat Biol. 1996 Jan;69(1):25-38.

  9. World Health Organization, Radon and cancer

  10. US Environmental Protection Agency, A Citizen’s Guide to Radon, http://www.epa.gov/radon/pubs/citguide.html

  11. European Commission (EC) (αναφορά από Radon Legislation and National Guidelines, Swedish Radiation Protection Institute)

  phgh= https://www.home-biology.gr/metrisis-aktinovolias/metrites-aktinovolias/metrites-radienergeias-ionizousas-aktinovolias

   
 • lithari 3:12 am on 06/02/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Το «Παλαιόκαστρο» του Δεσποτικού στο ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ, όπου τοποθετεί ο μεγάλος ιστορικός Nikolas Hammond την πρώτη κοιτίδα των Μολοσσών-το αρχαίο Ίλιον 

  ·

  Πέτρος Ζιτσιώτης

  Το «Παλαιόκαστρο» του Δεσποτικού στο ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ, όπου τοποθετεί ο μεγάλος ιστορικός Nikolas Hammond την πρώτη κοιτίδα των Μολοσσών-το αρχαίο Ίλιον

  ➡️ Το Παλαιόκαστρο βρίσκεται δυτικά του Δεσποτικού σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων. Στο «Παλαιόκαστρο» του Δεσποτικού τοποθετεί ο μεγάλος ιστορικός Nikolas Hammond την πρώτη κοιτίδα των Μολοσσών-το αρχαίο Ίλιον. Ο Άγγλος Καθηγητής Πανεπιστημίου N. Hammond υποστηρίζει ότι τα υπάρχοντα τείχη στο Παλιόκαστρο δυτικά του χωριού, ανήκουν στην αρχαία πόλη Ίλιον που ίδρυσε ο γιος του Πρίαμου Έλενος σε ανάμνηση τη καμένης από τους Αχαιούς Τροίας.➡️ Ο ίδιος εντυπωσιάστηκε από την τοποθεσία του Παλαιόκαστρου, που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 750 μ., γιατί από το σημείο αυτό μπορεί κάποιος να ελέγξει το πέρασμα από την κοιλάδα του Καλαμά προς την κοιλάδα του Δρίνου και δεσπόζει μιας θαυμάσιας θέας σχετικά με τις οχυρές τοποθεσίες των περιοχών του Τσαμαντά.➡️ Τέλος ο N. Hammond δημοσιεύει και φωτογραφία του τείχους του Ιλίου που το χτίσιμό του τοποθετεί ανάμεσα στα έτη 290-272 π.χ. Ίσως η αρχαιολογική σκαπάνη στο μέλλον-κατά το παράδειγμα της καμένης Τροίας που βρέθηκε κάτω από άλλες νεώτερες πόλεις θαμμένη-φέρει στο φως συγκλονιστικές αποκαλύψεις.ℹ *

  Αποσπάσματα από το βιβλίο «Το Δεσποτικό (Ίλιο-Κρετσούνιστα)» του Φιλόλογου Καθηγητή, Νίκου Τρ. Κακαϊδή (πηγή: tinyurl.com/uxpss0b1).

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Απάντηση
e
Αλλαγή
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Ακύρωση