ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας. Παράταση προθεσμίας προσκόμισης πράξεων έως 14.9.2020 …. Αναμόρφωση δασικών χαρτών… ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας Σήμερα την 21η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη σε εφαρμογή του άρθρου Παράταση …. Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης ΣΧΕΤ.: α) Η από 21-7-2020 Πρόσκληση Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων β) Η με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 (ΦΕΚ 3462 Β΄) Απόφαση Υφ. Π.ΕΝ Σε εφαρμογή της ανωτέρω ( β) σχετικής , τροποποιούμε ως προς την καταληκτική ημερομηνία την ανωτέρω (α) σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας μας, που αφορά την προσκόμιση διοικητικών πράξεω

Παράταση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης

β) Η με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 (ΦΕΚ 3462 Β΄) Απόφαση Υφ. Π.ΕΝ

Αναμόρφωση δασικών χαρτών

Αναμόρφωση δασικών χαρτών

Σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/08-07-2020(ΦΕΚ 2773 τ. Β΄) έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών από την Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.

          Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην  Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας(Μαρίκας Κοτοπούλη 62, Ιωάννινα), όλα τα στοιχεία και έγγραφα ατομικών διοικητικών πράξεων για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών. 

          Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών, μετά την παράταση που δόθηκε, η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.

            Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν αναλυτικά για την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών και την καταληκτική ημερομηνία,  από τα επισυναπτόμενα αρχεία. 

TIS

υπογεγραμμένο

Ψηφιακά

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

(διεκπεραίωση μέσω ηλ. ταχυδρομείου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ιωάννινα 21-08-2020

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ          ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. :100967

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ: Όπως Π. .

Ταχ. Δ/νση : Μ. Κοτοπούλη 62

Πληροφ.   : Ε. Βάκκα

Τηλέφωνο : 2651088041

Fax                : 2651088049

E-mail : ddioa@apdhp-dm.gov.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης

ΣΧΕΤ.: α) Η από 21-7-2020 Πρόσκληση Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων

β) Η με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 (ΦΕΚ 3462 Β΄) Απόφαση Υφ. Π.ΕΝ

Σε εφαρμογή της ανωτέρω ( β) σχετικής , τροποποιούμε ως προς την καταληκτική ημερομηνία την ανωτέρω (α) σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας μας, που αφορά την προσκόμιση διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ της παρ. 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/79.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 21-07-2020 ανακοίνωση- πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων.

 • καταληκτική ημερομηνία της προσκόμισης στην Υπηρεσία μας των στοιχείων που αφορούν διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παρ. 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/79, παρατείνεται κατά εικοσιπέντε (25) ημέρες και είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα. Παρακαλείσθε για την από μέρους σας ανάρτηση/ δημοσίευση/ ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών

Ιωαννίνων (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), Μ. Κοτοπούλη 62 Ιωάννινα, τηλέφωνο: 2651088041, 2651088042, 2651088039, τηλεομοιοτυπία (fax) 2651088049, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) ddioa@apdhp-dm.gov.gr

 • ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ

 1. Υ.ΠΕ.Ν.

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος

Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών

Τέρμα Αλκμάνος,

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11528

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. και του Ν.Π. . . «Ελληνικό Κτηματολόγιο». )

 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Συντονιστή Β. Ηπείρου 20 – Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Μαρίκας Κοτοπούλη 62 – Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Μαρίκας Κοτοπούλη 62 – Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 • Δασαρχείο Ιωαννίνων

Μ. Κοτοπούλη 62 Ενταύθα

6. Δασαρχείο Κόνιτσας

Τ.Κ. 44100 Κόνιτσα

 • Δασαρχείο Μετσόβου Τ.Κ.44200 Μέτσοβο
 • Υπουργείο Α.Α. και Τροφίμων Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Πολιτικής Γης

Γραμματεία – Δεστούνη 2 & Αχαρνών 381- Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

 • Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

Γεν. Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δ/νση Πολιτικής Γης, Τμήμα: Εποικισμού & Αναδασμού Πλατεία Πύρρου 1 Διοικητήριο-Τ.Κ. 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 1. 10.  Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας

Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Πρώην Κτηματική Υπηρεσία Ιωαννίνων)

Ευεργέτη Δόμπολη 30- Τ.Κ. 45 332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 1. Περιφέρεια Ηπείρου Γραφείο Περιφερειάρχη

Πλατεία Πύρρου 1 Διοικητήριο-Τ.Κ. 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 1. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Δομοκού 5 – Τ.Κ. 10445 ΑΘΗΝΑ

 1. Δήμοι ΠΕ Ιωαννίνων (Για την ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου με την παράκληση να ενημερωθούν οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες)
 1. Δήμος Ζίτσας – Γρ. Δημάρχου
 • Δήμος Μετσόβου – Γρ. Δημάρχου
 • Δήμος Β. Τζουμέρκων- Γρ. Δημάρχου
 • Δήμος Δωδώνης – Γρ. Δημάρχου
 • Δήμος Πωγωνίου- Γρ. Δημάρχου
 • Δήμος Κόνιτσας-Γρ. Δημάρχου
 • Δήμος Ζαγορίου- Γρ. Δημάρχου
 • Δήμος Ιωαννιτών-Γρ. Δημάρχου
 1. Δήμος Νεστορίου (Για την ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου) – Τ.Κ. 52051

ΝΕΣΤΟΡΙΟ

 1. Δήμος Γρεβενών (Για την ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1, Τ.Κ. 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ

 1. Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων (Για την ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου) , Τ.Κ. 47045 ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ
 1. Δήμος Φιλιατών (Για την ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου)

Ελ. Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300 ΦΙΛΙΑΤΕΣ

 1. Δήμος Πύλης (Για την ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου) Ηρώων 1940, Τ.Κ. 42032 ΠΥΛΗ
 1. Δήμος Σουλίου (Για την ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου), Τ.Κ. 46200

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

 • Δήμος Ζηρού (Για την ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου)

Πλατεία Γ. Γεννηματά Τ.Κ.48200 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

 • Δήμος Μετεώρων (Για την ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου) Ευθ. Βλαχάβα 1, Τ.Κ. 42 200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
 • Δήμος Πρέβεζας (Για την ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου) Ελ. Βενιζέλου κ΄ Μπαχούμη 2, Τ.Κ. 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ


 • 23. Δήμος Αρταίων (Για την ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου ) Περιφερειακή Οδός Τ.Κ. 47 100 ΑΡΤΑ
 • Δ/νση Δασών Θεσπρωτίας

Παναγή Τσαλδάρη 21, Τ.Κ. 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

 • Δ/νση Δασών Άρτας

Περιφερειακή Οδός & Δημητρίου 2 Τ.Κ 47132 ΑΡΤΑ

 • Δ/νση Δασών Πρέβεζας

Λεωφόρος Ειρήνης 83 Τ.Κ. 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ

 • Δ/νση Δασών Καστοριάς Διοικητήριο Τ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ
 • Δ/νση Δασών Γρεβενών

Διοικητήριο, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη. Τ.Κ. 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ

 • Δ/νση Δασών Τρικάλων

Κολοκοτρώνη Θεόδωρου 30 Τ.Κ. 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ

 • Επιμελητήριο Ιωαννίνων Πουτέτση 14, 45333 Ιωάννινα
 • Ιερά Μητρόπολης Ιωαννίνων

Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄10, Τ.Θ. 1130, Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα

 • Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα

 • Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Ιωαννίνων Χαρ. Τρικούπη 2, Τ.Κ. 45333 Ιωάννινα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας

Σήμερα την 21η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03.07.2020 (B’ 2773) και της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του

 • 4685/2020 (A΄ 92) και προκειμένου για τη συλλογή των διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (A’ 289), στα πλαίσια αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, στα γραφεία της ( Μ. Κοτοπούλη 62, Ιωάννινα) για την προσκόμιση των σχετικών πράξεων.

Οι σχετικές διοικητικές πράξεις, που αφορά η παρούσα, είναι οι εξής:

 • περίπτωση ζ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979
 1. Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες.
 • Aποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923, πράξεις της Διοίκησης περί χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923, αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού μέχρι 2.000 κατοίκων, ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των προε-δρικών διαταγμάτων της 21.11/1.12.1979 (Δ’ 693), της 2.3/13.3.1981 (Δ’ 138) ή της 24.4/3.5.1985 (Δ’ 181).
 • Προεδρικά διατάγματα του άρθρου 14 του ν. 947/1979 (A΄ 169).
 • Πράξεις οριοθέτησης καθώς και πράξεις πολεοδόμησης – ρυμοτόμησης και τα διαγράμματα αυτών, των Οργανωμένων Υποδοχέων


Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ήτοι Βιομηχανικών Περιοχών, που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965 (Α’ 33), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977 (Α’ 319), ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεων και άλλων μορφών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 (Α’ 254) καθώς και Επιχειρηματικών Πάρκων της παραγράφου 1 εδάφια α’, β’, γ’, δ’, ε’ του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143).

 • Ισχύουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδομικές άδειες ή άλλες άδειες ή διοικητικές πράξεις που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), συνοδευόμενες από βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα του αρμοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, ότι τα ακίνητα των ως άνω εγκαταστάσεων δεν εμπίπτουν σε δάσος ή δασική έκταση.
 • παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979
 1. Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων που επελήφθησαν (παραχωρηθέντα κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν στο σύνολό τους υπέρ ιδιοκτητών, καθώς και διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις), οι οποίες

απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.

 • Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας.
 • Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθμό τεμαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 • Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη, εκδοθείσες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του από 3.9.1924 νομοθετικού διατάγματος που κυρώθηκε με το άρθρο Μόνο του ν. 3250/1924 (Α΄ 324), με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτμηση – αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.


 • 5.   Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.
 • Άδειες του Υπουργού Γεωργίας για σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.
 • Aποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων (Ιμλιακίων), μπασταινουχικών κτημάτων.
 • Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων.
 • Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό και Ελαιουργικό μητρώο), στα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις, οι οποίες καταλαμβάνονται από πράξεις της Διοίκησης, με παραπομπή σε αυτές.
 1. Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό την βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικών μονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως του οργάνου από το οποίο εκδόθηκαν.
 • ειδικά, για την εφαρμογή του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 άρθρου 3 ν. 998/1979, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα ακόλουθα:
 • οικοδομική άδεια εκδοθείσα προ της 11.6.1975
 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 • Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.
 • Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε αναλογική και ψηφιακή διανυσματική μορφή, στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.


H προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων δεν απαιτείται, εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί στο σύνολό τους από τον ενδιαφερόμενο με αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη ή με αίτημα προδήλου σφάλματος, διά των οποίων σκοπείται η εξαίρεση από τον δασικό χάρτη της υπόψη έκτασης για τον ανωτέρω λόγο (ήτοι ως απολύτως αναγκαίας για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας προ του 1975 επιφάνειας, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί). Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το αποδεικτικό κατάθεσης αντίρρησης ή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

 • οικοδομική άδεια εκδοθείσα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011
 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 • Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει υλοποιηθεί.
 • Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.
 • Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε αναλογική και ψηφιακή διανυσματική μορφή στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ομοίως ως ανωτέρω η προσκόμιση των αναφερομένων παραπάνω στοιχείων δεν απαιτείται, εφόσον συνοδεύουν αντιρρήσεις ή αιτήματα πρόδηλου σφάλματος, για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας εκδοθείσας πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011, ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το αποδεικτικό κατάθεσης αντίρρησης ή αίτησης πρόδηλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

 • Η κατάθεση των σχετικών στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 22η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 • καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 20η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), Μ. Κοτοπούλη 62 Ιωάννινα, τηλέφωνο: 2651088041, 2651088039, τηλεομοιοτυπία (fax) 2651088049, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) ddioa@apdhp-dm.gov.gr

 • ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ

Αναρτήθηκε στις 24 Αύγουστος 2020 ΠαράτασηΠρόσκληση

Παράταση