2018.10.11-ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ-Δικαστική-διεκδίκηση-των-δώρων-Χριστουγέννων-–-Πάσχα-και-του-επιδόματος-αδείας…Αγαπητοί συνάδελφοι, Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση των δώρων  Χριστουγέννων – Πάσχα και του επιδόματος αδείας, εξαιτίας θετικών πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν εργαζόμενους, σας αποστέλλουμε σχετικό νομικό γνωμοδοτικό σημείωμα, καθώς και υπόδειγμα αίτησης καταβολής των επιδομάτων, την οποία μπορούν οι εργαζόμενοι να καταθέσουν στην υπηρεσία τους για να διακόψουν την παραγραφή. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. παρακολουθεί τις εξελίξεις, για το θέμα, και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσει σχετικά. …

 

Δικαστική διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και του επιδόματος αδείας

P

Προς:

1.                        Ομοσπονδίες – Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2.                        Νομαρχιακά Τμήματα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

3.                        Γενικούς Συμβούλους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

 

Θέμα: Δικαστική διεκδίκηση δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση των δώρων  Χριστουγέννων – Πάσχα και του επιδόματος αδείας, εξαιτίας θετικών πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν εργαζόμενους, σας αποστέλλουμε σχετικό νομικό γνωμοδοτικό σημείωμα, καθώς και υπόδειγμα αίτησης καταβολής των επιδομάτων, την οποία μπορούν οι εργαζόμενοι να καταθέσουν στην υπηρεσία τους για να διακόψουν την παραγραφή.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. παρακολουθεί τις εξελίξεις, για το θέμα, και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσει σχετικά.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

Επιστολή – Δικαστική διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και του επιδόματος αδείας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

word 111

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ……

(αναγράφεται ο φορέας που υπηρετεί ο υπάλληλος…..)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Του/Της….ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ………………………του………ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ…..κατοίκου….Δ/ΝΣΗ …..υπαλλήλου…..(αναγράφοναι πλήρη στοιχεία θέσεως που υπηρετεί).

_________

Με την παρούσα αίτηση ζητώ να μου καταβληθούν τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, για το χρονικό διάστημα 2013-2018, λόγω του ότι καταργήθηκαν αντισυνταγματικώς με τις διατάξεις των ν.4093/2012 και ν.4324/2015, επιφυλασσόμενος για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μου.

 

Τόπος, Υπογραφή

Ο αιτών/Η αιτούσα

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

Συνάδελφοι Μετά από σχετική ενημέρωση της ΑΔΕΔΥ, δημοσιεύουμε την αίτηση που πρέπει να κατατεθεί από κάθε συνάδελφο ξεχωριστά, στην αρμόδια υπηρεσία του, ώστε να διακοπεί η παραγραφή της διεκδίκησης των δώρων Χριστουγέννων & Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας, μετά την έκδοση σχετικών δικαστικών αποφάσεων, από διάφορα Ειρηνοδικεία ανά την Ελλάδα. Επειδή οι αποφάσεις αυτές, δεν έχουν τελεσίδικο χαρακτήρα και δεν δημιουργούν κανενός είδος δεδικασμένο, η ΑΔΕΔΥ θεωρεί ότι μέχρι την έκδοση κάποιας τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης, σχετικής με το θέμα, δεν είναι προς το συμφέρον των συναδέλφων να προβούν σε δικαστική αξίωση των περικοπών των ανωτέρω επιδομάτων, αλλά χρειάζεται η περιφρούρηση του δικαιώματος της διεκδίκησης όταν οι περιστάσεις θα είναι απολύτως ευνοϊκές, πρέπει να καταθέσουμε όλοι την συνημμένη αίτηση, ώστε να μην παραγραφεί λόγω χρόνου, το δικαίωμα του καθενός μας, να διεκδικήσουμε δικαστικά το δίκιο μας. Παρακαλούμε ενημερώστε όσους περισσότερους μπορεί η καθεμιά και ο καθένας από εσάς……..2018.10.11-ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ-Δικαστική-διεκδίκηση-των-δώρων-Χριστουγέννων-–-Πάσχα-και-του-επιδό… by Σύλλογος Δασοφυλάκων Κεντρικής Ελλάδος on Scribd

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ
……
 (
αναγράφεται ο φορέας που υπηρετεί ο υπάλληλος…
..)
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
 
Του/Της….ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ………………………του………ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ…..κατοίκου….Δ/ΝΣΗ
 
…..υπαλλήλου…..(αναγράφοναι πλήρη στοιχεία
 
θέσεως
 
που υπηρετεί
). _________
Με την παρούσα αίτηση ζητώ να μου καταβληθούν τα
 
επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχακαι αδείας, για το χρονικό διάστημα 2013
-2018,
λόγω του ότι
 
καταργήθηκαναντισυνταγματικώς με τις διατάξεις των
 
ν.4093/2012
 
και ν.4324/2015, επιφυλασσόμενοςγια την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μου
.
Τόπος, Υπογραφή
 
Ο αιτών/Η αιτούσα
 
Advertisements