Χιλιάδες ασφαλισμένοι μπορεί να έχουν κατοχυρώσει ευνοϊκά όρια ηλικίας, αλλά να μην γνωρίζουν ακριβώς πότε και αν μπορούν να καταθέσουν τα χαρτιά τους για να συνταξιοδοτηθούν&…Ποιοι παίρνουν πλήρη σύνταξη πριν από τα 62, με 22 έως 35 έτη ασφάλισης…Συντάξεις: Γιατί είναι τυχεροί όσοι έχουν έστω ένα ένσημο πριν το 1993…ισχύουν από τον Αύγουστο του 2015. Το «κλειδί» για την έξοδο είναι να συμπληρώσουν με εργασία, ανεργία ή εξαγορές χρόνου ασφάλισης, ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών μέχρι το 2012…Αργοπεθαίνουν οι επικουρικές συντάξεις!! Ψίχουλα θα παίρνουν οι συνταξιούχοι με τις νέες αλλαγές του νόμου…Διαβάστε αναλυτικά τα ποσά και δείτε πίνακες…Pώς θα βγείτε στην σύνταξη από την ηλικία των 55 ετών… – Τι προβλέπει ο νέος νόμος Τα ένσημα ως το 2012 τους κατοχυρώνουν με όρια ηλικίας που ξεκινούν από τα 56,5 για τις μητέρες ή τα 59,5 και 60,2 ετών για όσους έχουν έως το 2012, με αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, τις 10.500 ημέρες εργασίας… Δείτε τις αλλαγές: Έως το 2014, ο συντελεστής των επικουρικών ήταν 0,45%. Από το 2015 και μετά, τα έτη ασφάλισης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η μείωση μετά το 2014 είναι εμφανής. Εδράζεται σε αύξηση ορίων ηλικίας, σε μείωση ποσοστών. Το νέο πρόβλημα ακούει στη «μη έκδοση επικουρικής σύνταξης αν δεν έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη»…Στο Δημόσιο, η κύρια σύνταξη για όσους αποχώρησαν με 35ετία διαμορφώνεται στα 868 ευρώ από 1.050 ευρώ σήμερα. Στο ΙΚΑ, η μέση κύρια σύνταξη λόγω γήρατος με 10.500-10.800 ένσημα και αποδοχές 28ης (και υψηλότερης ασφαλιστικής κλάσης) πηγαίνει στα 1.100 ευρώ από 1.350 ευρώ σήμερα…

Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για το 2018

Νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ισχύουν από την 1η/1/2018 για τους ασφαλισµένους όλων των Ταµείων που συµπληρώνουν µέσα στη νέα χρονιά το 50ό ως το 60ό έτος. Οι αλλαγές του 2018 επιφέρουν αυτόµατη αύξηση των ορίων ηλικίας ως και 2 έτη σε σχέση µε το 2017 για 45 κατηγορίες ασφαλισµένων.

Η ηλικία συνταξιοδότησης καθορίζεται, βάσει του ν. 4336/2015, από τηνπραγµατική ηλικία που θα έχουν µέσα στο 2018. Για παράδειγµα στο ∆ηµόσιο, άνδρες και γυναίκες που συµπληρώνουν το 2018 το 55ο έτος και είχαν 25 χρόνια το 2012 µε ανήλικο τέκνο, βγαίνουν στη σύνταξη µε το νέο όριο ηλικίας που είναι το 61ο έτος. Το 2017 το όριο ήταν 59,5 ετών.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζει σήµερα όλα τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν για όσους κλείνουν τις ηλικίες των 50 ως 60 ετών µέσα στο 2018,καθώς και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχουν ανά Ταµείο για
να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα από τα 67.

Ξεκινώντας από το ∆ηµόσιο, οι κατηγορίες που θα έχουν αλλαγές στα όρια ηλικίας το 2018 είναι:

1 Ασφαλισµένοι που προσλήφθηκαν πριν ή µετά το 1983 και συµπληρώνουν 35ετία το 2018. Η κατηγορία αυτή συνταξιοδοτείται µε το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συµπληρώνονται τα 35 έτη υπηρεσίας και το 58ο έτος. Με 35ετία και 58 ετών το 2018, το νέο όριο ηλικίας για σύνταξη είναι το 60ό έτος. Αν όµως το 58ο έτος συµπληρώνεται το 2019 ή το 2020, τότε θα βγουν µε το όριο του 2019 ή του 2020, που είναι 60,5 και 61 ετών, γιατί τότε θα έχουν ταυτόχρονα και τις δύο προϋποθέσεις (35 και 58).

2 Ασφαλισµένοι που προσλήφθηκαν µετά την 1η/1/1983 αλλά είχαν και ένσηµα σε άλλα Ταµεία (π.χ. ΙΚΑ) και ο συνολικός τους εργασιακός βίος φτάνει στα 37 έτη το 2018 αποχωρούν στα 58,5.

3 Ασφαλισµένοι που προσλήφθηκαν µετά την 1η/1/1983 και συµπλήρωσαν τα 25 έτη το 2011, και έχουν συνολικά 36 το 2018, συνταξιοδοτούνται µε το νέο όριο ηλικίας, που είναι το 60ό έτος, αρκεί να έχουν κλείσει το 58ο έτος. Αν όµως το 58ο έτος το συµπληρώνουν το 2021 ή το 2022, τότε αναγκαστικά θα παρατείνουν την έξοδο µε σύνταξη και θα αποχωρήσουν για το 2021 στα 61,5, ενώ µε το 58ο έτος το 2022 θα έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 62ο έτος και υποχρεωτικά 40 χρόνια.

4 Ασφαλισµένοι που προσλήφθηκαν µετά την 1η/1/1983 και συµπλήρωσαν τα 25 έτη υπηρεσίας τους το 2012 συνταξιοδοτούνται στα 60,5, αρκεί να συµπληρώνουν το 59ο έτος και να έχουν συνολικά 37 έτη µέσα στο 2018. Εναλλακτικά αναγνωρίζουν πλασµατικούς χρόνους για να πιάσουν τις προϋποθέσεις του 2011 (25 και 36 έτη
στο σύνολο µε ηλικία 58 το 2018).

5 Ασφαλισµένοι που έχουν σύζυγο µε αναπηρία 80% και συµπληρώνουν την 25ετία µετά τις 19/8/2015 βγαίνουν µε το όριο ηλικίας που ισχύει για το 50ό έτος. Οσοι κλείνουν τα 50 φέτος, θα αποχωρήσουν στα 60,2.

Προσοχή: Αν η 25ετία συµπληρώθηκε µέχρι 18/8/2015, τότε διατηρούν το δικαίωµα συνταξιοδότησης στο 50ό
έτος.

6 Για γονείς παιδιού µε ανικανότητα 67%, η συνταξιοδότηση παραµένει στο 50ό έτος είτε η 25ετία συµπληρωθεί πριν είτε µετά τις 19/8/2015. Η διαφορά είναι ότι αν η 25ετία συµπληρώνεται µετά τις 19/8/2015, το δικαίωµα εξόδου στα 50 το διατηρεί πλέον ο ένας και όχι οι δύο γονείς, όπως ίσχυε εφόσον είχαν και οι δύο την 25ετία
πριν από τις 19/8/2015.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ

1 Γυναίκες µε 25ετία και ανήλικο τέκνο ως το 2010 έβγαιναν µέχρι το 2015 στη σύνταξη στα 50. Οσες κλείνουν τα 50 το 2018, θα βγουν µε πλήρη σύνταξη στα 60,2. Αν τα 50 τα έκλεισαν το 2017, βγαίνουν στα 58,5, ενώ αν είχαν το 50ό έτος µετά τις 19/8/2015, βγαίνουν στα 55. Σηµειωτέον ότι απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου από τον Απρίλιο του 2016 δικαιώνει και τους άνδρες για σύνταξη µε ανήλικο και διατάξεις του 2010, αλλά η κυβέρνηση δεν την εφαρµόζει.

2 Γονείς (άνδρες και γυναίκες) που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011 µε ανήλικο τέκνο έβγαιναν µέχρι το 2015 στη σύνταξη στα 52, ενώ όσοι κλείνουν τα 52 το 2018 θα βγουν µε πλήρη σύνταξη στα 60,2 (σ.σ.:τα όρια ηλικίας για τα
50 και 52 έχουν την ίδια εξέλιξη).

3 Γονείς (άνδρες και γυναίκες) που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012 µε ανήλικο τέκνο έβγαιναν µέχρι το 2015 στη σύνταξη στα 55, ενώ όσοι κλείνουν τα 55 το 2018 θα βγουν µε πλήρη σύνταξη στα 61.

4 Οι τρίτεκνοι γονείς έχουν τις ηλικιακές προϋποθέσεις µε τους γονείς ανηλίκων, µε τη διαφορά ότι αντί για 25 χρειάζονται 21 έτη το 2011 και 23 έτη το 2012 για να κατοχυρώσουν τα 52 και 55 και να ακολουθήσουν τα νέα όρια ηλικίας ανάλογα µε το αν έκλεισαν τα 52 ή 55 το 2016, το 2017, το 2018, το 2019, το 2020, το 2021.

5 Γυναίκες µε 3 παιδιά που έχουν 20 έτη στο ∆ηµόσιο ως το 2010 βγαίνουν χωρίς όριο ηλικίας.

ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

Με πλασµατικούς χρόνους οι ασφαλισµένοι συµπληρώνουν πιο γρήγορα την 25ετία ή τα 35-37 έτη και πιάνουν µικρότερα όρια ηλικίας.

Ετσι:

Στα 35 έτη συνυπολογίζεται η στρατιωτική θητεία.

Στα 36 έτη συνυπολογίζονται 4 έτη και επιπλέον ο πλασµατικός χρόνος παιδιών, που είναι 1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 έτη για το δεύτερο και 2 για το τρίτο ή και κάθε επόµενο, µε ανώτατο όριο αναγνώρισης τα 5 έτη.

Για την 25ετία των µητέρων ως το 2010, συνυπολογίζεται εξαγορά του χρόνου παιδιών.

Για την 25ετία γονέων το 2011 και 2012, συνυπολογίζονται 4 και 5 πλασµατικά έτη (σπουδών, θητείας, κ.ά.) και επιπλέον χρόνος λόγω τέκνων.

Παράδειγµα: Οι γυναίκες που έχουν 25ετία το 2011 µπορούν να εξαγοράσουν 1 έτος από χρόνο παιδιών για να έχουν 25ετία το 2010. Αυτοµάτως κατοχυρώνουν το 50ό έτος. Οπότε µια ασφαλισµένη που είναι 52 ετών το 2018 και είχε κλείσει τα 50 το 2016 µπορεί να αναγνωρίσει 1 έτος και να έχει 25ετία µε ανήλικο το 2010 και έτσι να βγει στα 56,9 και όχι στα 60,9. Το ίδιο ισχύει και για γονείς µε 25ετία το 2012.

Κώστας Κατίκος 

Από το ένθετο Ασφάλιση και Συντάξεις που κυκλοφορεί με την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Pώς θα βγείτε στην σύνταξη από την ηλικία των 55 ετών – Τι προβλέπει ο νέος νόμος

1
 

Aν είστε ασφαλισμένος πριν από το 1993, μπορείτε να συνταξιοδοθείτε ακόμα και σε ηλικία  55 ετών αν είστε γυναίκα με ανήλικα παιδιά ή απλά έχετε τεκμηριώσει το δικαίωμα από τις νέες προβλέψεις του συνταξιοδοτικού νόμου!

Αλλά 59,5 έτη, μπορείτε να λάβετε την σύνταξή σας επίσης με την προϋπόθεση ότι έχετε ένσημα πριν από το 1993 και χρόνο ασφάλισης σε ΙΚΑ, Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών.

 

Χιλιάδες ασφαλισμένοι μπορεί να έχουν κατοχυρώσει ευνοϊκά όρια ηλικίας, αλλά να μην γνωρίζουν ακριβώς πότε και αν μπορούν να καταθέσουν τα χαρτιά τους για να συνταξιοδοτηθούν.

Αυτό μπορεί να βοηθήσει όσους θέλουν να αποφύγουν τη σύνταξη στα 67, ή στα 62 με 40 έτη ασφάλισης. Ανάμεσα σε αυτούς τους ασφαλισμένους είναι και οι μητέρες με ανήλικα παιδιά.

Αυτά είναι τα όρια ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη όσων γυναικών έχουν ανήλικο τέκνο:

Μητέρες με ασφάλιση προ 1993 στο ΙΚΑ:

– 5.500 ημέρες με ανήλικο παιδί
– έως 2010 κατοχυρώνουν 55ο έτος
– νέο όριο για πλήρη σύνταξη: 56,5 έτη
– αν έκλεισαν 55ο έτος στο τέλος 2015

Αν έκλεισαν 55 το 2016: στα 58
Αν έκλεισαν 55 το 2017: στα 59,5
Αν κλείσουν 55 το 2018: στα 61

 

Αν το 55ο έτος συμπληρώνεται το 2020: στα 64 Αν κλείσουν 55 το 2022: στα 67

• Με τα ίδια ένσημα του 2010 κατοχυρώνουν το 50ό έτος για μειωμένη

Ασφαλισμένη που θα έχει όμως τα 50 από 19/8/2015 και μετά:
– μειωμένη στα 55
– αν 50ό έτος συμπληρώσει 2018: μειωμένη στα 60,2

Μητέρες με ένσημα πριν από 1993 σε ΙΚΑ με ανήλικο το 2011:
– με 5.500 ημέρες ασφάλισης
– εξαγορά έως 1.200 ημερών λόγω ανεργίας/ ασθένειας/ σπουδών: 57ο έτος
– νέο όριο για πλήρη: από 18/8/2015 και μετά από την ηλικία των 57 ετών

Μητέρες «έκλεισαν» 57:
– τέλος 2015: στα 58,3
– τέλος 2016: στα 59,5
– 2018: στα 62
– 2021: στα 65,9- Με ίδια ένσημα του 2011, κατοχυρώνουν το 52ο έτος για μειωμένη

Μητέρες με ένσημα πριν από το 1993 στο ΙΚΑ:
– ανήλικο παιδί 2012
– 5.500 ημέρες ασφάλισης
– με εργασία ή εξαγορά έως 1.500 ημέρες
– κατοχύρωση 60ου έτους

Μητέρες 60 ετών το 2018: βγαίνουν στα 63,5
Μητέρες 60 ετών το 2019: σύνταξη στα 64,5

 

============================================\

Το «κλειδί» για την έξοδο είναι να συμπληρώσουν με εργασία, ανεργία ή εξαγορές χρόνου ασφάλισης, ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών μέχρι το 2012. Τα ένσημα ως το 2012 τους κατοχυρώνουν με όρια ηλικίας που ξεκινούν από τα 56,5 για τις μητέρες ή τα 59,5 και 60,2 ετών για όσους έχουν έως το 2012, με αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, τις 10.500 ημέρες εργασίας.

Αν όμως ο απαιτούμενος αριθμός ημερών δεν συμπληρώνεται έως το 2012, αλλά από 1/1/2013, τότε χάνεται η κατοχύρωση και το όριο ηλικίας πηγαίνει αυτόματα στα 62 για μειωμένη και στα 67 για πλήρη ή στα 62 με πλήρη αλλά με 12.000 ημέρες εργασίας. Η «παγίδα» αυτή αποφεύγεται μόνο με αναγνώριση χρόνου.

πηγή: aftodioikisi

====================================================

 

ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟΥΣ! Δείτε τι θα γίνει με την σύνταξη σε περίπτωση ποινικής καταδίκης του δικαιούχου

 

 

Ενιαιοποιούνται οι προϋποθέσεις καταβολής σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου και ρυθμίζεται κατά ενιαίο τρόπο για τους ασφαλισμένους του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) το ζήτημα της καταβολής της σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου, με σκοπό την εξάλειψη της ανόμοιας μεταχείρισης των ασφαλισμένων, λόγω της διαφορετικής νομικής αντιμετώπισής του από τους πρώην ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Αυτό προβλέπει το άρθρο 27 του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».

 

Ειδικότερα, σε απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου, διευκρινίζονται τα εξής:

Προϋποθέσεις-δικαιούχα πρόσωπα
Με το ανωτέρω άρθρο, ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, η καταβαλλόμενη σύνταξή τους αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που ο συνταξιούχος εκτίει ποινή περιοριστική της ελευθερίας μεγαλύτερη του ενός έτους, εφόσον το αδίκημα για το οποίο καταδικάσθηκε στρέφεται κατά ασφαλιστικού φορέα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την αναστολή καταβολής της σύνταξης σε συνταξιούχο, απαιτείται ρητά να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Επιβολή από τα αρμόδια δικαστήρια στο συνταξιούχο ποινής περιοριστικής της ελευθερίας την οποία εκτίει,

β) διάρκεια της ποινής μεγαλύτερη του ενός έτους και

 

γ) το αδίκημα για το οποίο επιβλήθηκε η ποινή αυτή, να στρέφεται κατά ασφαλιστικού φορέα (οι πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στο ΕΦΚΑ με τα άρθρα 51 και 53 του ν. 4387/2016).

Σε κάθε περίπτωση, η συνδρομή ή όχι των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται από τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε επί της συγκεκριμένης κάθε φορά υπόθεσης, σε συνδυασμό με τα στοιχεία του σχετικού φακέλου αυτής, από την οποία προκύπτουν τα κρίσιμα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης (ποινή περιοριστική της ελευθερίας, μεγαλύτερη του έτους, αδίκημα στρεφόμενο κατά του ασφαλιστικού φορέα).

Η διάταξη έχει εφαρμογή, δηλαδή αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης από την πρώτη του επομένου μήνα, από το μήνα έκδοσης της δικαστικής απόφασης σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας (πρωτόδικη απόφαση), που επέβαλε την ποινή και η αναστολή αυτή διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η επιβληθείσα ποινή (στο χρονικό διάστημα της ποινής συμψηφίζεται ο χρόνος προσωρινής κράτησης, εφόσον προβλέπεται ο συμψηφισμός αυτός στην απόφαση).

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση άσκησης επόμενου ένδικου μέσου (έφεση), ανάλογα με την απόφαση που θα εκδοθεί, θα επηρεασθεί αντίστοιχα η χρονική διάρκεια αναστολής καταβολής της σύνταξης.

Η διάταξη έχει ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4488/2017) και, επομένως, έχει εφαρμογή σε όσες περιπτώσεις προκύψουν από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

Επίσης, έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που έχουν προκύψει σε προγενέστερο της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 χρονικό διάστημα και αντιμετωπίσθηκαν με διαφορετικό τρόπο. Ενδεικτικά, αναφέρεται η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951 του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την οποία προβλεπόταν ότι η σύνταξη αναστέλλεται, εάν ο συνταξιούχος εκτίει ποινή στερητική της ελευθερίας του μεγαλύτερη των έξι μηνών. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον η επιβληθείσα ποινή συνεχίζεται, θα πρέπει να επανεξετασθεί, εάν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις αναστολής της σύνταξης, οπότε ή θα συνεχιστεί η αναστολή ή σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επανακαταβληθεί η σύνταξη.

Για την επανεξέταση των περιπτώσεων αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο/ους.

 

Επισημαίνεται ότι έχει εφαρμογή και στις εξαιρετικές περιπτώσεις που θα υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης και, ενδεχομένως, στο χρονικό διάστημα αναμονής της έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης συντρέξουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης. Στις περιπτώσεις αυτές, ως προς τις δικαιούμενες αναδρομικές συντάξεις, θα εφαρμοστεί η πρόβλεψη της διάταξης για μεταβίβαση στους δικαιοδόχους, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης.

Μεταβίβαση της σύνταξης
Με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 27, ορίζεται ότι, στην περίπτωση αναστολής καταβολής της σύνταξης, η σύνταξη μεταβιβάζεται στους τυχόν δικαιοδόχους της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί της συνταξιοδότησης, λόγω θανάτου.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή η διάταξη, αναστέλλεται η καταβαλλόμενη στο συνταξιούχο σύνταξη για όσο χρόνο διαρκεί η έκτιση της επιβληθείσας (περιοριστικής της ελευθερίας) ποινής και η σύνταξη μεταβιβάζεται στους δικαιοδόχους αυτής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση, λόγω θανάτου, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης στους δικαιοδόχους είναι η ημερομηνία έναρξης της έκτισης της ποινής.

Οικονομικά αποτελέσματα
Όπως ορίζεται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 27, τα οικονομικά αποτελέσματα της παρούσας διάταξης αρχίζουν από την 1η του επόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του ν. 4488/2017 (13-9-2017), δηλαδή από την 1/10/2017.

Συνεπώς, από την ημερομηνία αυτή, θα καταβληθεί εκ νέου η σύνταξη που είχε ανασταλεί σε συνταξιούχο με διάταξη του πρώην ασφαλιστικού φορέα του και στην περίπτωσή του δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης ή στους δικαιοδόχους, εφόσον από την εφαρμογή αυτής προκύπτει αναστολή καταβολής της σύνταξης στο συνταξιούχο, μετά από υποβολή αίτησης κατά περίπτωση.

Καταργούμενες διατάξεις
Για το θέμα της αναστολής καταβολής της σύνταξης στις περιπτώσεις επιβολής στον ασφαλισμένο περιοριστικής της ελευθερίας ποινής, ίσχυαν στους πρώην ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, διαφορετικές διατάξεις.

Ενδεικτικά, αναφέρεται το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στη νομοθεσία του οποίου προβλεπόταν άμεση αναστολή καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση έκτισης στερητικής της ελευθερίας ποινής άνω των έξι μηνών, ανεξάρτητα από το εάν το αδίκημα που επέφερε την καταδικαστική ποινή στρεφόταν κατά του ασφαλιστικού φορέα και ο πρώην ΟΑΕΕ, όπου προβλεπόταν αναστολή καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση έκτισης ποινής στερητικής της ελευθερίας άνω του έτους, εφόσον το αδίκημα είχε σχέση με τη συμπεριφορά του έναντι του ασφαλιστικού φορέα.

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 27, στο πλαίσιο της θέσπισης ενιαίας ρύθμισης για τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

======================================================

Αργοπεθαίνουν οι επικουρικές συντάξεις!! Ψίχουλα θα παίρνουν οι συνταξιούχοι με τις νέες αλλαγές του νόμου…Διαβάστε αναλυτικά τα ποσά και δείτε πίνακες…

 

 

Οι εξελίξεις στον χώρο των επικουρικών συντάξεων είναι ιδιαίτερα δυσάρεστες, αφού ο νέος νόμος δημιουργεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, ανυπέρβλητα «τείχη» περικοπών… Βαριές εισφορές, μικρή ανταπόδοση, περικοπές και υπομονή αρκετών ετών για τη χορήγηση της σύνταξης.

Δείτε τις αλλαγές:

Έως το 2014, ο συντελεστής των επικουρικών ήταν 0,45%. Από το 2015 και μετά, τα έτη ασφάλισης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η μείωση μετά το 2014 είναι εμφανής. Εδράζεται σε αύξηση ορίων ηλικίας, σε μείωση ποσοστών.

Το νέο πρόβλημα ακούει στη «μη έκδοση επικουρικής σύνταξης αν δεν έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη». Όμως, για να υπάρξει καλή επικουρική, απαιτούνται αρκετά έτη ασφάλισης και διάρκεια εισφορών.

 

Η χορήγηση ικανοποιητικής πλέον επικουρικής απαιτεί σύνταξη άνω των 67 ετών… Μία επικουρική σύνταξη για κάποιον που πήρε σύνταξη το 2014 στα 58 με μισθό 1.000 ευρώ από το ΙΚΑ, και η οποία είναι 170 ευρώ, το 2018 υποχωρεί κοντά στα 95-98 ευρώ!

Μοιραία λοιπόν τα όρια ηλικίας στις επικουρικές αυξάνονται δραματικά, αφού για να εκδοθεί η επικουρική, πρέπει να έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη. Έξοδος στα 62 με 35 ως 40 έτη ασφάλισης σημαίνει μικρότερη σύνταξη, κατά τον γενικό διευθυντή του Ταμείου του Δημοσίου, από 15% έως 30%.

Ουσιαστικά, για να λάβει αξιοπρεπή επικουρική σύνταξη κάποιος σήμερα, πρέπει να είναι άνω των 70 ετών.

Επικουρικές ανάλογες της ηλικίας . Ασφαλισμένος με 35 έτη

  • 2015: Επικουρική στα 58 έτη 158 ευρώ (μισθός 1.000 ευρώ)

  • 2018: Επικουρική στα 58 έτη 99 ευρώ (μισθός 1.000 ευρώ)

  • Για να πάρει τα 158, πρέπει να γίνει 72 ετών!

Υπολογισμός επικουρικών

  • Έως το 2014, συντελεστής 0,45%.

  • Από το 2015 και μετά, τα έτη ασφάλισης.

Επικουρική ΙΚΑ

  • 2014: Μισθός 1.000 ευρώ, ηλικία 58 ετών, επικουρική 170 ευρώ.

  • 2018: Μισθός 1.000 ευρώ, ηλικία 67 ετών, επικουρική 170 ευρώ.

1b

1a

Ποιοι παίρνουν πλήρη σύνταξη πριν από τα 62, με 22 έως 35 έτη ασφάλισης

 

Ευκαιρίες για σύνταξη με 25 και με 35 έτη έχουν οι ασφαλισμένοι σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών με ένσημα πριν από το 1993 και πριν από το 1983. Τα όρια ηλικίας καθορίζονται από το αν είχαν την 25ετία μέχρι το 2012 ή μετά το 2013, ενώ για την 35ετία εκείνο που παίζει ρόλο είναι αν είχαν ένσημα πριν από το 1983.

Εξοδος στη σύνταξη από τα 55 με τα νέα όρια ηλικίας προβλέπεται για τις μητέρες που είχαν ανήλικο παιδί έως το 2012 με 25 έτη ασφάλισης (πρόσληψη πριν από το 1993).
Σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας παίρνουν οι γυναίκες με 3 παιδιά που είχαν 20 χρόνια ασφάλισης έως το 2010.

Με όριο ηλικίας από 58,6 ετών που αυξάνεται κατά 6 μήνες κατ’ έτος αποχωρούν όσοι πρωτοκόλλησαν ένσημα πριν από το 1983 και συμπληρώνουν 35 έτη εργασίας από 19/8/2105 και μετά.

Ηλικία 55 ετών έως το 2012 και 25 έτη εργασίας θα πρέπει να έχουν οι γυναίκες για μειωμένη σύνταξη, αλλιώς αποχωρούν με μειωμένη στα 62 και με πλήρη σύνταξη στα 67.

Οι άνδρες που έχουν 25ετία έως το 2012 και συμπληρωμένο το 60ό έτος μέχρι 18/8/2015 γλιτώνουν την αύξηση έως και 2 χρόνια (από 60 στα 62) και μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη, ενώ για πλήρη το όριο από τα 65, που ήταν μέχρι 18/8/2015, ανεβαίνει σταδιακά στα 67 έως το 2022.

Με 40 έτη εργασίας στα 62 θα πάρουν σύνταξη όσοι δεν συμπληρώνουν 35ετία στα έτη 2010, 2011 και 2012, καθώς και όσοι συμπληρώνουν την 25ετία από το 2013 και μετά.

Παραδείγματα:

• Με 35ετία συμπληρωμένη από 19/8/2015 έως 31/12/2015 μπαίνει όριο ηλικίας που ξεκινά από 58,6 ετών και αυξάνεται κατά 6 μήνες κάθε έτος. Με 35ετία δηλαδή το 2016 σύνταξη στα 59, με 35ετία το 2017 σύνταξη στα 59,6 κ.ο.κ.

• Γυναίκες με 25ετία και ηλικία 55 ετών το 2010 αποχωρούν στα 60,11 μήνες με πλήρη σύνταξη. Αν έκλεισαν τα 55 το 2011 και το 2012, αποχωρούν μόνο με μειωμένη (στα 56 και τα 57). Για πλήρη θα πρέπει πρώτα να γίνουν 60 και να ακολουθήσουν το νέο όριο ηλικίας που αυξάνεται έως το 67ο. Αν έχουν 40 χρόνια, μπορούν να φύγουν στα 62.

• Ανδρες με 25ετία έως το 2012 αποχωρούν είτε στο 67ο έτος είτε στα 62 με 40 χρόνια ή με μειωμένη πάλι στα 62. Αν μέχρι τις 18/8/2015 συμπλήρωσαν το 60ό έτος, φεύγουν οποτεδήποτε με μειωμένη. Αν είχαν το 65ο έτος, παίρνουν πλήρη σύνταξη.

• Μητέρες με ανήλικο τέκνο το 2010 ή το 2011 και ηλικία 50-52 μέχρι 18/8/2015 έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη. Οσες έκλεισαν τα 50-52 από τις 19/8 μέχρι τις 31/12/2015 θα φορτωθούν 5 έτη και θα συνταξιοδοτηθούν στα 55. Αν κλείνουν τα 50-52 το 2016 θα βγουν στα 56,9 ετών, αν τα κλείνουν το 2018 θα πάρουν σύνταξη στα 60,2. κ.ο.κ.

Με πόσα χρόνια κλειδώνουν τη σύνταξη από τα 60 οι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ

Για σύνταξη πριν από τα 62 οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 35 χρόνια ασφάλισης έως το 2012. Στα 35 έτη κολλάνε και 4 ή 5 πλασματικά χρόνια (π.χ. 31 το 2011 και 4 πλασματικά ίσον 35 ή 30 έτη το 2012 και 5 πλασματικά ίσον 35).

Με τις προϋποθέσεις αυτές κλειδώνουν το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν γίνουν 60 ετών. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 35 έτη το 2012 και ηλικία 60 το 2018 θα πάρει σύνταξη στα 61.
Αν δεν έχουν μέχρι το 2012 τα 35 έτη ασφάλισης, τότε θα πρέπει είτε να συμπληρώσουν 40 χρόνια ώστε να αποχωρήσουν στα 62 με πλήρη σύνταξη είτε να αποχωρήσουν στα 67 με λιγότερα έτη ασφάλισης.

Για όσους πρωτοασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 1/1/1993 και μετά, ισχύει και μειωμένη σύνταξη στα 62 με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης.

Πλήρης σύνταξη πριν από τα 62 για γυναίκες με 21,6 έως 25 έτη στο ΕΤΑΑ

Οι ασφαλισμένες που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ ή τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών ή 21½ έτη ασφάλισης στο ΤΣΑΥ, μέχρι 31/12/2010, βγαίνουν στη σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν γίνουν 60 ετών. Αν συμπληρώνεται τέλος του 2015 η έξοδος είναι στα 60,11 ετών. Το 2016 το όριο πάει στα 61,9 ετών, το 2017 στα 62,8 και σταδιακά ανεβαίνει έως τα 67.

Οσες έκλεισαν το 60ό έτος το 2011 ή το 2012 με 25 έτη ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ και ΤΑΝ) ή με 22 έτη ασφάλισης στο ΤΣΑΥ βγαίνουν με σύνταξη στα 61 ή 62.

Αν το 60ό έτος ή τα 22 και 25 έτη ασφάλισης συμπληρώνονται μετά το 2013, τότε θα πάρουν πλήρη σύνταξη όταν γίνουν 67.

Εξοδος μητέρων με ανήλικο από τα 55 με 22,6 έτη ασφάλισης

Οι μητέρες ασφαλισμένες του Ταμείου Νομικών κλειδώνουν τη σύνταξη με 21,6 έως 22,6 έτη ασφάλισης έως το 2012 και ανήλικο παιδί έως το 2012. Οι ηλικίες που κατοχυρώνουν είναι 50, 55 και 58.

Αν συμπληρώνονται από 19/8/2015 και μετά, τότε θα ακολουθήσουν τα νέα όρια ηλικίας, που ξεκινούν από τα 55, 56,6, 59,2. Για παράδειγμα, με ανήλικο το 2011 και ηλικία 55 μετά τις 19/8/2015 σύνταξη στα 56,6, με ηλικία 55 το 2016 σύνταξη στα 58. Με ανήλικο και 22,6 χρόνια ασφάλισης το 2012 και ηλικία 58 μετά τις 19/8/2015 σύνταξη στα 59,2, με ηλικία 58 το 2016 σύνταξη στα 60,3.

Οι άνδρες με 35ετία στους φορείς του ΕΤΑΑ βγαίνουν με τις ίδιες προϋποθέσεις του ΟΑΕΕ, δηλαδή από το 60ό έως το 62ο έτος. Προϋπόθεση η 35ετία να συμπληρώνεται έως το 2012. Με λιγότερα έτη έως το 2012 βγαίνουν στα 67. Με 40 χρόνια συνολικής ασφάλισης στα 62.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
kkatikos@e-typos.com

Από το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου

Αποκάλυψη: Οι πίνακες με τις συντάξεις που θα μειωθούν από τον Δεκέμβριο

Σοκ στις πληρωμές στις συντάξεις του Δεκεμβρίου δείχνουν τα τελικά ποσά του επανυπολογισμού συντάξεων με μειώσεις πάνω και από 18% για 1,2 εκατ. συνταξιούχους.

Τα ποσά που θα πάρουν δημοσιεύει σήμερα με νέους πίνακες από τον επανυπολογισμό συντάξεων το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Μειώσεις έως 18% θα έχουν οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, Δημοσίου, ΤΕΒΕ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ, τραπεζών αλλά και οι διπλοσυνταξιούχοι του ΕΤΑΑ, όπως και οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας κυρίως του Δημοσίου.

Στο Δημόσιο, η κύρια σύνταξη για όσους αποχώρησαν με 35ετία διαμορφώνεται στα 868 ευρώ από 1.050 ευρώ σήμερα.

Στο ΙΚΑ, η μέση κύρια σύνταξη λόγω γήρατος με 10.500-10.800 ένσημα και αποδοχές 28ης (και υψηλότερης ασφαλιστικής κλάσης) πηγαίνει στα 1.100 ευρώ από 1.350 ευρώ σήμερα.

Στον ΟΑΕΕ και, κυρίως, στους συνταξιούχους του πρώην ΤΕΒΕ, όλες οι συντάξεις θα έχουν μείωση στο 18%. Τα 1.100 ευρώ δηλαδή σήμερα γίνονται 902 ευρώ τον Δεκέμβριο. Η μείωση των 198 ευρώ (1.100-902=198) σημαίνει απώλεια 2 και κάτι σημερινών συντάξεων, μέσα στο 2019.

Ψαλίδι έως 12% έρχεται για συνταξιούχους ΔΕΗ, ΟΤΕ, τραπεζών. Η μείωση θα είναι μικρότερη λόγω των αυξημένων εισφορών που είχαν καταβάλει ως ασφαλισμένοι και ήταν έως και 10 ποσοστιαίες μονάδες πιο πάνω από τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη στο ΙΚΑ. Αυτή η διαφορά των εισφορών τούς ευνοεί γιατί παίρνουν μια προσαύξηση στις συντάξιμες αποδοχές βάσει των οποίων έγινε ο επανυπολογσμός της σύνταξης.

Δηλαδή, αν ένας υπάλληλος ΟΤΕ πήρε σύνταξη με αποδοχές 2.000 ευρώ και οι υψηλότερες εισφορές του σε σχέση με αυτές του ΙΚΑ βγάζουν προσαύξηση 5%, τότε αυτό το 5% θα αυξήσει τις συντάξιμες αποδοχές και ο επανυπολογισμός σύνταξης δεν θα γίνει με μισθό 2.000 ευρώ, αλλά με αποδοχές 2.100 ευρώ. Η ωφέλεια αυτή όμως μηδενίζεται για περιπτώσεις συνταξιοδότησης με 25 ή και 30 έτη, ενώ ευνοούνται κατά κύριο λόγο μόνον όσοι βγήκαν με 35ετία και με μεγάλο μισθό στη σύνταξη.

Ο επανυπολογισμός αφορά όλους όσοι είχαν βγει στη σύνταξη έως 12/5/2016, δηλαδή τη συντριπτική πλειονότητα από τα 2,6 εκατ. σημερινών συνταξιούχων.

Περικοπές πάνω από το πλαφόν 18% που θα φτάσουν και στο 30% έρχονται και για 100.000 νέους συνταξιούχους, που βγήκαν μετά τις 13/5/2016, καθώς χάνουν όλη την προσωπική διαφορά σε λίγους μήνες.

Νέα σφαγή έρχεται και για 800.000 δικαιούχους επικουρικής σύνταξης με ποσά «αναπροσαρμοσμένης σύνταξης» ακόμη και στα 17 ευρώ, όπως αποκαλύπτει με ντοκουμέντα σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Στα 868 ευρώ από 1.050 ευρώ η σύνταξη 35ετίας από το Δημόσιο

Μέση κύρια σύνταξη στα 868 ευρώ από 1.050 ευρώ, που λαμβάνουν σήμερα, βγάζει για την συντριπτική πλειονότητα των παλαιών συνταξιούχων του Δημοσίου ο επανυπολογισμός των αποδοχών τους με τα ποσοστά του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016).

Η μέση μείωση που θα εφαρμοστεί στη σύνταξη Δεκεμβρίου 2018 είναι 17,2%. Με βάση τα όσα προβλέπουν όμως η εφαρμογή του νέου Μνημονίου και ο νόμος 4472/2017, καταργείται και η οικογενειακή παροχή (επιδόματα συζύγου – τέκνων), που σημαίνει ότι η μείωση, ανάλογα με το αν λαμβάνουν ή όχι επίδομα, μπορεί να φτάνει και στο 23%!

Στα ενημερωτικά τους σημειώματα δεν φαίνονται ο επανυπολογσμός και η προσωπική διαφορά, γιατί η κεντρική επιλογή της κυβέρνησης είναι να τα κρύψει από όλους τους συνταξιούχους! Οι νόμοι που ψήφισε όμως (4387 και 4472) λένε ότι από την 1/1/2018 τα νέα ποσά (επανυπολογσμός σύνταξης και προσωπική διαφορά) θα έπρεπε να έχουν αναρτηθεί στην ΗΔΙΚΑ.

Ειδικά ο τελευταίος νόμος (4472/2017) λέει στην παράγραφο δ’ του άρθρου 1 ότι: «Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β’ και γ’ (σ.σ.: από τον επανυπολογισμό και την προσωπική διαφορά) αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα». Για το υπουργείο Εργασίας αυτή η νομοθετημένη υποχρέωση δεν υφίσταται και επέλεξαν όχι μόνο να μειώσουν τις συντάξεις, αλλά και να τις κρύψουν από τους συνταξιούχους!

Η αποκάλυψη θα έρθει τον Δεκέμβριο με την πληρωμή της πρώτης σύνταξης του 2019.

Για τον επανυπολογισμό των συντάξεων του Δημοσίου λαμβάνονται υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές που είχαν οι ασφαλισμένοι όταν συνταξιοδοτήθηκαν, όπως αυτές εξελίχθηκαν με βάση το κλιμάκιο που βρίσκονταν κατά την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης.

Για παράδειγμα, υπάλληλος που βγήκε στη σύνταξη το 2000 και είχε τότε το 2ο κλιμάκιο (31 έτη) θα έχει επανυπολογισμό σύνταξης με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του ίδιου 2ου κλιμακίου, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί πριν από την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν από τις 13/5/2016. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο μισθολογικό κλιμάκιο δεν συνυπολογίζονται 14 μισθοί αλλά 12, δηλαδή τα Δώρα εορτών και επίδομα αδειών δεν θα μετρήσουν στις συντάξιμες αποδοχές για τον επανυπολογισμό της σύνταξης!

Αν ο επανυπολισμός βγάλει τη σύνταξη μικρότερη κατά 22%, τότε ο συνταξιούχος θα έχει μείωση 18% από τον Δεκέμβριο και το άλλο ποσοστό μείωσης (4%) θα το λαμβάνει ως προσωπική διαφορά. Αυτή η προσωπική διαφορά από την 1/1/2019 μπορεί είτε να μειωθεί είτε και να καταργηθεί ανά πάσα στιγμή.

Αν όμως ο επανυπολογισμός βγάλει σύνταξη μικρότερη κατά 15%, τότε δεν υπάρχει προσωπική διαφορά και η περικοπή που θα επιβληθεί τον Δεκέμβριο είναι 15%.

Τα παραδείγματα των περικοπών στα καθαρά ποσά:

1. Συνταξιούχος κατηγορίας ΠΕ με 35 έτη παίρνει σήμερα στην τσέπη 1.065 ευρώ (σύνταξη και επίδομα εξομάλυνσης) μετά τις παλιές μειώσεις, την εισφορά 6% για ασθένεια και μετά το φόρο. Με το επίδομα συζύγου (35 ευρώ) φτάνει στα 1.100 καθαρά. Με τον επανυπολογισμό και με συντάξιμες αποδοχές 1.907 ευρώ θα πάρει 645 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 384 ευρώ εθνική σύνταξη, δηλαδή 1.029 ευρώ μικτά. Μετά την εισφορά 6% για ασθένεια (-61 ευρώ) και μετά το φόρο (-54 ευρώ), θα παίρνει στην τσέπη την 1/1/2019 913 ευρώ καθαρά. Σε σύγκριση με τα 1.065 ευρώ της σημερινής καθαρής σύνταξης έχει διαφορά-μείωση 152 ευρώ ή 14,2%. Με την κατάργηση του επιδόματος συζύγου η συνολική μείωση φτάνει στο 17% την 1/1/2019.

2. Συνταξιούχος κατηγορίας ΠΕ με 35 έτη παίρνει σήμερα στην τσέπη 1.090 ευρώ (σύνταξη και επίδομα εξομάλυνσης). Με επίδομα παιδιού 50 ευρώ φτάνει στα 1.140 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό και συντάξιμες αποδοχές 1.826 ευρώ θα πάρει 1.001 ευρώ μικτά και 892 ευρώ καθαρά στην τσέπη από 1/1/2019. Η μείωση είναι 198 ευρώ ή 17,3%. Με τα 50 ευρώ του επιδόματος που θα χάσει από το 2019, η πραγματική περικοπή είναι 248 ευρώ ή -21,7%.

3. Συνταξιούχος κατηγορίας ΤΕ με 37 έτη παίρνει σήμερα στην τσέπη 1.080 ευρώ (σύνταξη και επίδομα εξομάλυνσης). Με επίδομα δύο παιδιών 70 ευρώ φτάνει στα 1.150 ευρώ καθαρά. Με τον επανυπολογισμό και με συντάξιμες αποδοχές 1.546 ευρώ θα πάρει 959 ευρώ μικτά, που γίνονται 861 ευρώ καθαρά. Η προσωπική διαφορά είναι 219 ευρώ (1.080-861=219), ήτοι μείωση κατά 19%. Υπερβαίνει το πλαφόν και η μείωση θα περιοριστεί στο 18%, δηλαδή η νέα σύνταξη θα είναι 886 ευρώ (1.080-18%=886). Με την κατάργηση όμως των επιδομάτων τέκνων (-70 ευρώ) η συνολική μείωση από αυτά που παίρνει σήμερα θα είναι 264 ευρώ ή κατά 23% (1.150-886=264 ευρώ).

4. Συνταξιούχος κατηγορίας ΤΕ με 40 έτη παίρνει σήμερα στην τσέπη με επίδομα συζύγου 1.153 ευρώ καθαρά. Με τον επανυπολογισμό και με συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ θα πάρει 911 ευρώ καθαρά. Με την κατάργηση και του επιδόματος συζύγου η μείωση πάει στο 21% το 2019, με μια συνολική απώλεια της τάξης των 242 ευρώ.

5. Συνταξιούχος κατηγορίας ΔΕ με 36 έτη παίρνει σήμερα στην τσέπη 1.086 ευρώ καθαρά με επίδομα συζύγου 35 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό και με συντάξιμες αποδοχές 1.605 ευρώ, θα πάρει 568 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 384 ευρώ εθνική, δηλαδή 952 ευρώ μικτά, που γίνονται 857 ευρώ καθαρά μετά από εισφορά ασθένειας και φόρο. Με την κατάργηση και του επιδόματος συζύγου η απώλεια φτάνει στα 229 ευρώ ή -21,1% από την 1/1/2019.

Κώστας Κατίκος
kkatikos@e-typos.com
Από το ένθετο «Ασφάλιση & Συντάξεις» στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

 

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ