ΤΟ ΘΕΟΓΕΦΥΡΟ ΕΠΕΣΕ. ΤΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13) ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ …ΕΡΩΤΩ :   (Τον  ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ) ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑ, ΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ   ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ  ΗΠΕΙΡΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  ΤΟΝ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΛΙΘΙΝΟΥ   ΚΑΙ ΚΑΘΕ  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Η μεταλλική σιδερένια  γέφυρα τύπου MPELY  που είναι   πάνω από το ΠΕΣΜΕΝΟ  ΘΕΟΓΕΦΥΡΟ  ποτέ  έγινε  η τελευταία συντήρηση

ΤΟ ΘΕΟΓΕΦΥΡΟ ΕΠΕΣΕ. ΤΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ .

Πολύ όψιμα πολλοί ενδιαφέρων έπεσε και αρκετή μελάνη χύνετε  να  γράφοντα διάφορα σχετικά  με την ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ   ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΤΟ ΘΕΟΓΕΦΥΡΟ.

Με   διαφορές  ερμηνείες  και άποψης  για τις οποίες  η είναι εκτός αντικείμενου και αστήριχτες, παντελώς εκείνων των  στοιχείων σε πραγματικά γεγονότα  η επικαλούνται εκείνες  τις φυσικές η ανθρώπινες αίτιες  που προκάλεσαν να  πέσει  το  θεογεφυρο.

…προσπαθώντας να βρω  και να συνδυάσω τα γραφόμενα των διαφορών  άρθρων  μου δημιουργούνται  μερικές σκέψης  και απόρροιες που με προβλημάτισαν και μου κέντρισαν το ενδιαφέρων παραθέτω τα παρακάτω ερωτήματα προς προβληματισμό  .

ΕΡΩΤΩ :   ( Τον  ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ) ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑ, ΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ   ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ  ΗΠΕΙΡΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  ΤΟΝ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΛΙΘΙΝΟΥ   ΚΑΙ ΚΑΘΕ  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ:

 1. Η μεταλλική σιδερένια  γέφυρα τύπου MPELY  που είναι   πάνω από το ΠΕΣΜΕΝΟ  ΘΕΟΓΕΦΥΡΟ  ποτέ  έγινε  η τελευταία συντήρηση της , στην διάρκεια της συντήρησης  χρησιμοποιήθηκαν  χωματουργικά η αλλά μηχανήματα  τα οποία είχαν ως  βάσει κίνηση το ΠΕΣΜΕΝΟ ΘΕΟΓΕΦΥΡΟ.

 2. Ποτέ τοποθετήθηκαν ( ΠΕΡΝΟΥΣΑΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) η δυο σωλήνες  (ενδεχόμενος  άρδευσης )  και μια ( ύδρευσης μικρής διαμέτρου)  επάνω στο  θεογεφυρο πια αρμόδια αρχή έtheogefyroEPESE TO THEOGEFIROδωσε την αδεία  ΥΠΑΡΧΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ τη σκοπό εξυπηρετούσαν  .

 3. Υπήρξε πρόσφατα  (προηγούμενο χρόνο ) η μέσα στο χρόνο που διανύουμε  οποιαδήποτε παρέμβαση στις υπάρχουσες  δυο σωλήνες  ( για τυχών επίσκεψη   βλάβης των σωλήνων ) η αντικατάσταση  τμήματος φθαρμένων σωληνώσεων , αν ΝΑΙ τη μηχανήματα χρησιμοποιήθηκαν για της προαναφερόμενες εργασίες  ( εφόσον αυτές έγινα ) ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΟ  ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 4. ΕΡΩΤΩ¨: η Περιφερική  Ενότητα Ιωαννίνων αν υπαρχή   μελέτη ΕΔΡΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ  Μπέλεϋ και περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων .

 5. ΕΡΩΤΩ΅: η  Περιφερική  Ενότητα Ιωαννίνων, Υπαρχή πλήρης γεωλογική μελέτη ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ  της γέφυρας.

 6. ΕΡΩΤΩ: η  Περιφερική  Ενότητα Ιωαννίνων,  Η εργασίες στήριξης και κατασκευής  της τύπου Μπέλεϋ γέφυρα στο θεογεφυρο  έγιναν κατόπιν δημοπρασία( ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ) και η εργασίες κατασκευής της έγιναν από ιδιώτη εργολάβο  η την όλοι επίβλεψη είχε το ανάλογο τμήμα ( μηχανικό ) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ η υπήρξε κάποια άλλη εναλλακτική λύση.

 7. ΕΡΩΤΩ: η Περιφερική  Ενότητα Ιωαννίνων Πιο ήταν το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο φορτίο τονάζ  διέλευσης ( πέρασμα )  ( ανά  άξονα ) για τα βαριά οχήματα (φορτηγά  χωματουργικά μηχανήματα  η το συνολικό επιτρεπόμενο φορτίο ενός οχήματος .

 8. ΕΡΩΤΩ¨: το οδόστρωμα της γέφυρα από κατασκευής  της  και θέση σε κυκλοφορία  ήταν  μεταλλικά ελάσματα ( φύλα λαμαρίνας ) η από δοκούς  ξύλου. Όπως και να  έχει ποτέ έγινε η τελευταία αντικατάσταση του  φθαρμένου οδοστρώματος 

 9. ΕΡΩΤΩ : την αποκεντρωμένη διοικήσεις Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  ποιο είναι εκείνο το χρηματικό  πόσο ( αριθμός εντάλματος η αριθμό επιταγής ) που  διέθεσε τα τελευταία τρία χρόνια (2017-2016-2015) για την συντήρηση της  υπάρχουσας γεφύρας τύπο Μπέλεϋ στην θέσης θεογεφυρο.

 10. ΕΡΩΤΩ¨: Πιο είναι το συνολικό βάρος ανά τομέα στήριξης ( πέδιλα θεμελίωσης ) και ποσά ήταν τα σημεία θεμελίωσης , ποσά τα σημεία  στήριξης της  γεφύρας

 11. ΕΡΩΤΩ¨: Η ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΛΕΥ ΓΕΦΥΡΑ , α. Πιο είναι το συνολικό  μήκος της γεφύρας , β. πιο το συνολικό βάρος της μεταλλικής κατασκευής ( συμπεριλαμβανόμενου και του οδοστρώματος ) , γ. ποσά κυβικά  μπετόν  χρησιμοποιήθηκαν στα σημεία εδράσει-θεμελιοση της γέφυρας  και πια η απόσταση από το κάθετο πρανές (όχθη γκρεμός  ως προς τον άξονα ψ) του πόταμου των δυο σημείο  εδράσεις της γέφυρας  ,ε. ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΠΟΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΣΟΝΤΟΣ ΘΕΟΓΕΦΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥ ΣΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΛΕΥ ΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Χ ΚΑΙ Ψ ( του πεσόντος θεογεφυρου και της υπάρχουσας τύπου μπελευ γέφυρας ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, στ. το συνολικό ύψος ( του πεσόντος θεογεφυρου και της υπάρχουσας τύπου μπελευ γέφυρας ) από το κατώτατο σημείο της κοίτης του ποταμού  ως προ του άξονα χ και τυχών υψομετρική διάφορα σε σχέση με την κατώτατο σημείο της κοίτης του Καλαμά αλλά και τον προσανατολισμό   ανατολή  δύση  .  

 12. ΕΡΩΤΩ ¨: Πιο ήταν το συνολικό βάθος θεμελίωσης ανά τομέα στήριξης  (πέδιλο κολόνες – σημείο εδράσει ) στα δυο άκρα της γέφυρας

 13. ΕΡΩΤΩ: Κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δυο τελευταίων χρονών  και συγκεκριμένα  την χρονική περίοδο του ποτίσματος  των  καλοκαιρινών  μηνών,  μήπως   υπήρξε διαρροή σπάσιμο τμήματος  ΝΑΙ Η ΟΧΙ του αύλακα  που μετάφερε  νερό αρδεύσει από την δέση του μαυροποταμου προς τον κάμπο του Λίθινου και στο σημείο της  δέση (διακλάδωση ) προ του κάμπο  των πατερών (Σακελαρκου) .

Θέλω να πιστέψω ότι  στο παραπάνω  ερωτήματα  μου θα ύπαρξη ανταπόκριση .

Υστερόγραφο:  πολλά δε από τα ερωτήματα είναι ειδικευμένα πιστεύω ώμος ότι τα έγραψα και τα περιέγραψα  όσο το δυνατών πιο απλά  για να είναι κατανοητά  από όλους  που δεν γνωρίζουν της έννοιες  και  της όποιες αναγραφόμενες ορολογίες .

Για την αντιγραφή  Φωτίου Στυ. Βασίλειος