ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ???  Κατοχή H ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ και χρήση ανιχνευτών μετάλλων και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα…Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/ Α/28-6-2002)…Ο Ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 153 70/Α/22-04-2008) «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις»… ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ…ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ …

H ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΔΕΝ 

Με μια σύντομη έρευνα στο internet θα ανακαλύψετε ότι η αγορά ενός ανιχνευτή μετάλλου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η πληθώρα από τις μάρκες και οι τεχνικές ιδιότητες του κάθε ανιχνευτή σίγουρα θα σας προκαλέσουν σύγχυση για το ποια θα είναι η σωστή απόφαση που θα πρέπει να πάρετε ώστε τα χρήματα σας να μην δαπανηθούν άσκοπα με έναν ανιχνευτή χαμηλών δυνατοτήτων ή με έναν ανιχνευτή που δεν ταιριάζει στην έρευνα που θέλετε να πργματοποιήετε.
Μερικοί προσπαθούν να περάσουν λανθασμένα μηνύματα για την ενοικίαση των ανιχνευτών ώστε να προωθήσουν μόνο την πώληση παρουσιάζοντας εξαιρετικά δύσκολη και λάθος όλη την διαδικασία.
Φτάνουν στο σημείο να παρουσιάζουν ολόκληρες αναρτήσεις στις ιστοσελίδες τους δήθεν για το πόσο δύσκολο είναι κάποιος να δουλέψει ένα ανιχνευτή σε μια έρευνα αλλά και για το μεγάλο χρόνο που χρειάζεται κάποιος χειρίζεται έναν ανιχνευτή. Όπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για μια γενική προσπάθεια να αποτραπεί η οικονομική λύση της ενοικίασης με απώτερο σκοπό την προώθηση της πώλησης και το υψηλότερο κέρδος. Έτσι, περιορίζεται η δυνατότητα του πελάτη να επιλέξεικαι να πειραματιστεί σε διάφορους ανιχνευτές.
Η δήθεν σχολιασμοί από διάφορους για τον βαθμό δυσκολίας της έρευνας των ανιχνευτών για τους ήχους που εκπέμπουν σε κάθε στόχο και των πετρωμάτων είναι πολύ άστοχοι γιατί με μια σοβαρή εκπαίδευση από το εξειδικευμένο προσωπικό μας όλα αυτά μπορεί κάποιος να τα μάθει σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς κόστος.

Η εταιρεία μας δεν είναι αντίθετη στην πολιτική της σωστής πώλησηςκαι σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να θίξουμε καμιά εταιρεία ή επιχείρηση που προωθεί την πώληση με σωστό τρόπο και με σεβασμό στον αγοραστή.
Εμείς παρέχουμε σε όλους τους πελάτες μας και την εναλλακτική λύση της ενοικίασης με πολύ χαμηλό κόστος σε όλους τους τύπους των ανιχνευτών ώστε να μην χρειάζεται κάποιος να δαπανήσει μεγάλα ποσά για μια μονωμένη έρευνα ή για ένα ξεκίνημα στο χόμπι της έρευνας .
Παράλληλα διαθέτουμε και ειδικευμένο προσωπικό που είναι διαθέσιμο να σας εκπαιδεύσει στην σωστή χρήση του ανιχνευτή που θα επιλέξετε για ενοικίαση ή αγορά.
Η σωστή χρήση των ανιχνευτών είναι πολύ απλή και διασκεδαστική εμπειρία.Δεν χρειάζΟΝται ειδικές γνώσεις. Με την κατάλληλη εκπαίδευση που σας προσφέρουμε εντελώς δωρεάν σε φυσικό περιβάλλΟν και σε πραγματικές συνθήκες θα γίνει μια απολαυστική εμπειρία έρευνας που θα σας μείνει αξέχαστη και σίγουρα θα σας κεντρίσει το ενδιαφέρων να ασχοληθείτε με το αυτό το χόμπι.
Ξεκινώντας με την ενοικίαση ενός ανιχνευτή σας δίνετε η δυνατότητα να δοκιμάσετε διάφορους τύπους ανιχνευτών με πολύ χαμηλό κόστος ώστε να αποκτήσετε γνώσεις και εμπειρία για το ποιος ταιριάζει καλύτερα στις έρευνες που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε.

Η ενοικίαση σας προφυλάσσει από μια άσκοπη και βιαστική αγορά. Πριν δαπανήσετε χρήματα για αγορά δοκιμάστε ποιος τύπος σας ταιριάζει και ποιος ανιχνευτής είναι αξιόπιστος.
Η ενοικίαση ανιχνευτών μέταλλου δεν απαγορεύεται και δεν υπάρχουν ποινικές κυρώσεις στον ενδιαφερόμενο χρήστη. Κάποιοι δήθεν επαγγελματίες προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους υποψήφιους ενδιαφερομένους με απώτερο σκοπό την τυφλή πώληση των ανιχνευτών μετάλλου χωρίς να δίνουν την δυνατότητα δοκιμής στον ενδιαφερόμενο.
Η δυνατότητα της ενοικίασης των ανιχνευτών μετάλλου – χρυσού προστατεύει τον ενδιαφερόμενο αγοραστή από μια άσκοπη και δαπανηρή αγορά. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να εκτιμήσει αντικειμενικά όλες τις δυνατότητες που έχει ο ανιχνευτής αγνοώντας τα κατευθυνόμενα λογία των πωλητών.
Η έντονη λασπολογία κάποιον πωλητών για δήθεν απαγόρευση της ενοικίασης ανιχνευτών, είναι ψευδές γιατί η νομοθεσία είναι ίδια προς την αγορά και προς την ενοικίαση. Ο απώτερος σκοπός τους είναι το γρήγορο κέρδος με μεθόδους περασμένων εποχών.
Οι απαρχαιωμένες μέθοδοι πώλησης που προσπαθούν κάποιοι δήθεν πωλητές με ανιχνευτές μετάλλου χαμηλού προφίλ μεθοδεύουν να τρομοκρατήσουν τους πιθανούς αγοραστές ώστε να τους αποτρέψουν για δοκιμή και να τους προωθήσουν στην κατευθυνόμενη μάρκα ή τύπο ανιχνευτή που θέλουν να ξεστοκάρουν με μια γρήγορη πώληση.
Όλες αυτές οι προσπάθειες τους πέφτουν στο κενό αυτές τις δύσκολες οικονομικές εποχές που διανύουμε.

Ο σεβασμός προς τον αγοραστή αποδεικνύεται από τον πωλητή όταν του δίνεται η επιλογή της δόκιμης και της σύγκρισης.
Στο κατάστημα μας δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους να συγκρίνουν τις δυνατότητες από όλους τους τύπους και μάρκες ανιχνευτών με την υπηρεσία της ενοικίασης σε πολύ χαμηλές τιμές.
Προσφέροντας σε όλους τους καταναλωτές την δυνατότητα της σωστής αγοράς ενός αξιόλογου δοκιμασμένου ανιχνευτή χρυσού.

Επισήμανση του υπουργείου για την ενοικίαση:

1. Οι συσκευές που διατίθενται προς ενοικίαση θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο παραπάνω ειδικό μητρώο.
2. Οι ενοικιαστές των παραπάνω μηχανημάτων θα πρέπει κατέχουν την κατά νόμο άδεια προκειμένου να προβαίνουν στην χρήση των μηχανημάτων που ενοικιάζουν, προσκομίζοντας προηγουμένως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το 2. Σχετικό.
3. Η χρήση ανιχνευτών μετάλλου άνευ αδείας, τιμωρείται σύμφωνα με αρ. 62 του ανωτέρου 1 σχετικού.
Παράγραφος 1.: «Η κατοχή ανιχνευτών ή και οργάνων τελεί υπό τον έλεγχο των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠ. ΠΟ.Τ).
Προς τούτο κατά την πώληση ή και απόκτηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των ανιχνευτών ή και οργάνων στην ημεδαπή, επιβάλλεται να συμπληρώνεται από τους ιδιώτες έντυπο δελτίο κατοχής ανιχνευτών ή και οργάνων, όπως το συνημμένο στην παρούσα παράρτημα, συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο, από Δημόσια Αρχή, Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
Το πρωτότυπο του δελτίου αυτού, η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης του οποίου θα βαραίνει τόσο τους ιδιώτες αγοραστές ή ιδιοκατασκευαστές όσο και τους πωλητές οργάνων διασκόπησης για τα στοιχεία που υποχρεούται να δηλώνει έκαστος, αποστέλλεται από τον αγοραστή στην αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., στην οποία τηρείται ειδικό μητρώο.
Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται και σε ψηφιακή μορφή, είναι δε προσιτό στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ή άλλων Υπουργείων και άλλων αρμοδίων αρχών. Την ίδια υποχρέωση συμπληρώσεως και αποστολής του εντύπου δελτίου υπέχουν και όσοι εισάγουν στην ελληνική επικράτεια ανιχνευτές και όργανα, τα οποία απέκτησαν στην αλλοδαπή. Μετά την περιέλευση του ανωτέρω δελτίου και την εγγραφή στο ειδικό μητρώο εκδίδεται σχετική βεβαίωση.»
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥ

Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/ Α/28-6-2002). ( http://users.uoa.gr/~gdellis/F/1_N_3028_2002.doc )
Ο Ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 153 70/Α/22-04-2008) «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις» (https://2007-2013.espa.gr/elibrary/N3658_220408_fek70.pdf)
Η υπ’ αριθμ: ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30-07-2003 (ΦΕΚ 1124/Β/2003 1*_+* ) Υ. Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.: ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΛ/ΔΤΠΠΑ/Φ148/41733/704/02-05-2021 Υ. Α. (ΦΕΚ 1440/Β/2012).

Κεφάλαιο Β.
Κατοχή ανιχνευτών και οργάνων
Παράγραφος 1.: «Η κατοχή ανιχνευτών ή και οργάνων τελεί υπό τον έλεγχο των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠ. ΠΟ.Τ). Προς τούτο κατά την πώληση ή και απόκτηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των ανιχνευτών ή και οργάνων στην ημεδαπή, επιβάλλεται να συμπληρώνεται από τους ιδιώτες έντυπο δελτίο κατοχής ανιχνευτών ή και οργάνων, όπως το συνημμένο στην παρούσα παράρτημα, συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο, από Δημόσια Αρχή, Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Το πρωτότυπο του δελτίου αυτού, η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης του οποίου θα βαραίνει τόσο τους ιδιώτες αγοραστές ή ιδιοκατασκευαστές όσο και τους πωλητές οργάνων διασκόπησης για τα στοιχεία που υποχρεούται να δηλώνει έκαστος, αποστέλλεται από τον αγοραστή στην αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., στην οποία τηρείται ειδικό μητρώο. Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται και σε ψηφιακή μορφή, είναι δε προσιτό στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ή άλλων Υπουργείων και άλλων αρμοδίων αρχών. Την ίδια υποχρέωση συμπληρώσεως και αποστολής του εντύπου δελτίου υπέχουν και όσοι εισάγουν στην ελληνική επικράτεια ανιχνευτές και όργανα, τα οποία απέκτησαν στην αλλοδαπή. Μετά την περιέλευση του ανωτέρω δελτίου και την εγγραφή στο ειδικό μητρώο εκδίδεται σχετική βεβαίωση.»

Παράγραφος 2: «Για την διάθεση στην αγορά ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένος ή ακινήτων μνημείων και χώρων επιβάλλεται όπως στην συσκευασία και στις οδηγίες χρήσεως τους, αναγράφεται σε εμφανές μέρος και με σαφήνεια, ότι η χρήση των οργάνων αυτών επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή κατόπιν αδείας της ανωτέρω Διεύθυνσης του ΥΠ.ΠΟ.Τ.».
Παράγραφος 4: «Όσοι κατέχουν ανιχνευτές ή και όργανα κατά τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οφείλουν εντός ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στην ανωτέρω Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ.Τ. το έντυπο δελτίο κατοχής ανιχνευτών ή και οργάνων.»
Κεφάλαιο Γ. Χρήση ανιχνευτών και οργάνων και δια δικασία χορηγήσεως αδειών χρήσεως. Παράγραφος 1: «Για κάθε χρήση ανιχνευτών ή και ορ γάνων, ο κάτοχος υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Τ. σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας φωτοαντί γραφο χάρτου ή τοπογραφικού διαγράμματος καταλλή λου κλίμακος, στον οποίο καθορίζεται η περιοχή όπου θα χρησιμοποιηθούν. Στην αίτηση αναγράφεται οπωσδήποτε ο σκοπός της χρήσεώς τους στην καθοριζόμενη ως άνω περιοχή, ο χρόνος της χρήσεως καθώς και τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν. Επιπρόσθετα, υποβάλλεται η βε βαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλου, το οποίο τηρείται στην ανωτέρω Διεύθυνση.». Προστίθεται νέα παράγραφος ως παράγραφος 2: «Οι κάτοχοι/αγοραστές ή ιδιοκατασκευαστές οφείλουν εντός ενός (1) έτους, από την ημερομηνία αποστολής της βεβαίωσης εγγραφής στο ειδικό μητρώο της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠ.ΠΟ.T., vα υποβάλουν αίτηση άδειας χρήσης του συγκεκριμένου οργάνου διασκόπησης στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ. βάσει της προηγούμενης παραγράφου (παρ. 1). Σε περίπτωση υπέρβα σης της ανωτέρω προθεσμίας, οι κάτοχοι, αγοραστές ή ιδιοκατασκευαστές διαγράφονται αυτοδικαίως από το αντίστοιχο ειδικό μητρώο.». Η παράγραφος 2 αναριθμείται ως παράγραφος 3 και η παράγραφος 3 αναριθμείται ως παράγραφος 4. Η υφιστάμενη παράγραφος 4 καταργείται και αντι καθίσταται ως παράγραφος 5 με το ακόλουθο περιε χόμενο: «5. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠ.ΠΟ.T., αφού ελέγξει τη νομιμότητα της κατοχής του ανιχνευτή ή και οργάνου και των αιτούμενων ερευνών, και κατόπιν πρότασης της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ., δύναται να χορηγεί άδεια χρήσης για το συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.». Η παράγραφος 5 αναριθμείται ως παράγραφος 6, η παράγραφος 6 αναριθμείται ως παράγραφος 7 και η παράγραφος 7 αναριθμείται ως παράγραφος 8.

Επισήμανση του υπουργείου για την ενοικίαση:
1. Οι συσκευές που διατίθενται προς ενοικίαση θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο παραπάνω ειδικό μητρώο.
2. Οι ενοικιαστές των παραπάνω μηχανημάτων θα πρέπει κατέχουν την κατά νόμο άδεια προκειμένου να προβαίνουν στην χρήση των μηχανημάτων που ενοικιάζουν, προσκομίζοντας προηγουμένως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το 2. Σχετικό.
3. Η χρήση ανιχνευτών μετάλλου άνευ αδείας, τιμωρείται σύμφωνα με αρ. 62 του ανωτέρου 1 σχετικού.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

Πρέπει να συμπληρώσετε και να υπογράψετε αυτήν την αίτηση , συμπεριλάβετε τη φωτοτυπία ταυτότητας και αποστείλετε συστημένη επιστολή στο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 33 & ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΥ 21 , ΑΘΗΝΑ 10553
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛ : 210 8201314 ,2103238877, – Κος ΠΑΡΑΣ & ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΩΡΕΣ 7,30 πμ – 15,00μμ ΦΑΞ : 2108229322 EMAL : dtppa@culture.gr
•Βγάλτε φωτοτυπίες τη δήλωση πριν την αποστείλετε στο υπουργείο πολιτισμού, φυλάξτε τις φωτοτυπίες .
•Κρατήστε το αποδεικτικό κατάθεσης του συστημένου από το ταχυδρομείο
•Από το υπουργείο πολιτισμού θα λάβετε αριθμό μητρώου περίπου σε 14 μέρες , με απλή αποστολή .
•Θα είστε με αυτό το έγγραφο κατοχυρωμένοι για την κατοχή του ανιχνευτή σας .
•Θα είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο κατοχών ανιχνευτών μετάλλου για ένα έτος, εάν δεν πάρετε άδεια χρήσης μετά από 1 έτος διαγράφεστε . Με κάθε άδεια χρήσης ανανεώνετε την εγγραφή σας στο μητρώο για ένα ακόμα έτος αυτόματα. (για πληροφορίες επικοινωνήστε με το υπουργείο ).

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ
Για να κάνετε χρήση του ανιχνευτή σας χρειάζεται άδεια χρήσης . Θα πρέπει προηγουμένως να έχει δηλωθεί ο ανιχνευτής.
Υποβάλετε αίτηση στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων ( γίνεται και με email ) εάν πρόκειται για παραλίες αποστέλλετε την αίτηση με email eena@culture.gr ( ΕΦΟΡΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ) επισυνάπτοντας την δήλωση του ανιχνευτή σας και τα τοπογραφικά (GOOGLE EARTH) σημειώνοντας τις συγκεκριμένες περιοχές για τις οποίες αιτήστε άδεια έρευνας ( πχ 10 παραλίες ).
Για την τοπική εφορία αρχαιοτήτων σας θα ενημερωθείτε από το υπουργείο πολιτισμού μετά από 3 μήνες περίπου, χωρίς κανένα κόστος , και με συνήθη διάρκεια 1 έτος .
Ενδέχεται να πάρετε άδεια έρευνας για ορισμένους χώρους από αυτούς όπου αιτήστε π.χ. για 5 παραλίες από τις 10. Οι λεπτομέρειες της χρήσης της αναγράφονται στην αίτηση σας και θα τις ορίσει η άδεια σας.

=================================================================

1*_+*=Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ ΠΥΝΣ/33/42426/2003 – ΦΕΚ 1124/Β/8-8-2003

 

Κατοχή και χρήση ανιχνευτών μετάλλων και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
‘Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.Της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’281).
2.Της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 3028/2002 «Για τη προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α’153).
3.Του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ Α’146).
4.Την αγορανομική διάταξη αριθ. 17 «Προσθήκη άρθρου 363 (α) της 14/89 Α.Δ. «Ανιχνευτές Μετάλλων» ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων».
5.Του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α’137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Β’57).
6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους και τις Προϋποθέσεις κατοχής και χρήσης ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης προς διερεύνηση του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των σχετικών αδειών, ως εξής:
Α. ‘Εννοιες
1.Ως «ανιχνευτές μετάλλου» (εφεξής «ανιχνευτές») νοούνται τα όργανα εκείνα που έχουν την δυνατότητα εντοπισμού ενός είδους ή περισσοτέρων ειδών μετάλλων στο υπέδαφος, στο βυθό της θαλάσσης ή στον πυθμένα ποταμών, λιμνών και ελών, ή σε οικοδομήματα.
2.Ως «όργανα διασκόπησης προς διερεύνηση του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα» (εφεξής «όργανα») νοούνται τα όργανα εκείνα, δια των οποίων, με χρήση μεθόδων των φυσικών επιστημών και της σύγχρονης τεχνολογίας, καθίσταται δυνατή η διερεύνηση του υπεδάφους, του βυθού της θαλάσσης ή του πυθμένα ποταμών και λιμνών, ιδίως ο εντοπισμός αρχαίων ερειπίων, αρχαιολογικών αποθέσεων, ναυαγίων κλπ.
Β. Κατοχή ανιχνευτών και οργάνων
1.Ηκατοχή ανιχνευτών ή και οργάνων τελεί υπό τον έλεγχο των Υπηρεσιών της Γ ενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ). Προς τούτο κατά την πώληση των ανιχνευτών ή και οργάνων στην ημεδαπή, επιβάλλεται να συμπληρώνεται από τους ιδιώτες αγοραστές έντυπο δελτίο κατοχής ανιχνευτών ή και οργάνων, όπως το συνημμένο στην παρούσα παράρτημα. Το πρωτότυπο του δελτίου αυτού αποστέλλεται από τον πωλητή στην Γ ενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς , στην οποία τηρείται ειδικό μητρώο. Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται και σε ψηφιακή μορφή, είναι δε προσιτό στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. ή άλλων Υπουργείων. Την ίδια υποχρέωση συμπληρώσεως και αποστολής του εντύπου δελτίου υπέχουν και όσοι εισάγουν στην ελληνική επικράτεια ανιχνευτές και όργανα, τα οποία απέκτησαν στην αλλοδαπή.
2.Για την διάθεση στην αγορά ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένος ή ακινήτων μνημείων και χώρων επιβάλλεται όπως στην συσκευασία και στις οδηγίες χρήσεώς τους, αναγράφεται σε εμφανές μέρος και με σαφήνεια, ότι η χρήση των οργάνων αυτών επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή κατόπιν αδείας της αρμόδιας Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ. (Αγορανομική Διάταξη αριθ. 17/ 21.12.1998 (ΦΕΚ 1330/Β’/31.12.1998).
3.Σε περίπτωση μεταβιβάσεως, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, των κατεχομένων ανιχνευτών ή και οργάνων, ο μεταβιβάζων οφείλει να δηλώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την μεταβίβαση στην αρμόδια Υπηρεσία, καθώς και τα στοιχεία του νέου κατόχου, ο οποίος υποχρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλει σ’ αυτήν το έντυπο δελτίο της ανωτέρω παραγράφου 3.
4.’Οσοι κατέχουν ανιχνευτές ή και όργανα κατά την δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οφείλουν εντός ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ. το έντυπο δελτίο κατοχής ανιχνευτών ή και οργάνων.
Γ. Χρήση ανιχνευτών και οργάνων και διαδικασία χορηγήσεως αδειών χρήσεως.
1.Για κάθε χρήση ανιχνευτών ή και οργάνων, ο κάτοχος υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ. σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο χάρτου ή τοπογραφικού διαγράμματος καταλλήλου κλίμακος, στον οποίο καθορίζεται η περιοχή όπου θα χρησιμοποιηθούν. Στην αίτηση αναγράφεται οπωσδήποτε ο σκοπός της χρήσεως τους στην καθοριζομένη ως άνω περιοχή, ο χρόνος της χρήσεως, καθώς και τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν.
2.Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδείας χρήσης ανιχνευτών ή και οργάνων σε αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους ή σε ζώνες προστασίας καθώς και πλησίον μνημείων ή επί μνημείων. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί, μετά από γνώμη του αρμοδίου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων, η χρήση ανιχνευτών ή και οργάνων και στους ανωτέρω χώρους, τόπους ή ακίνητα μνημεία α) στους εκτελούντες αρχαιολογικές έρευνες πεδίου (άρθρα 3538 του Ν.3028/2002), β) στους εκτελούντες εργασίες προστασίας μνημείων (άρθρα 40-43 του Ν. 3028/2002), γ) για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και εν γένει για τις ανάγκες της Υπηρεσίας και δ) όταν παρίσταται ανάγκη επισκευής υφισταμένων στους χώρους αυτούς κοινωφελών δικτύων.
3.Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδείας χρήσης ανιχνευτών ή και οργάνων σε πρόσωπα που δεν παρέχουν τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την παρούσα απόφαση, ιδίως δε σε όσους έχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στο εδάφιο γ’ της παρ.2 του άρθρου 23 του Ν.3028/2002, καθώς και σε όσους έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για παράβαση του Ν.6133/1934 (ΦΕΚ 172/Α’/ 29.5.1934).
4.Η αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ., αφού ελέγξει την νομιμότητα της κατοχής του ανιχνευτού ή και οργάνου και των αιτουμένων ερευνών, μπορεί να χορηγεί την άδεια χρήσης για τον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.
5.Στην άδεια που χορηγείται κατά την προηγουμένη παράγραφο περιλαμβάνονται οι αναγκαίοι όροι, ιδίως για την διασφάλιση των μνημείων και των χώρων κατά την διερεύνηση με ανιχνευτές ή όργανα, για την ανακοίνωση στην Υπηρεσία των αποτελεσμάτων της διερεύνησης, για τυχόν διενέργεια των εργασιών υπό την εποπτεία υπαλλήλου της Υπηρεσίας, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διενεργείας τους κλπ. Η άδεια κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ., σε τυχόν συναρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. και στις κατά τόπον αρμόδιες αστυνομικές ή λιμενικές αρχές.
6.Οι αιτούμενοι διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας πεδίου, σύμφωνα με τα άρθρα 35 έως 38 του Ν.3028/2002, οφείλουν να αναφέρουν εάν στον εξοπλισμό τους περιλαμβάνονται ανιχνευτές ή και όργανα και εάν θα κάνουν χρήση αυτών.
7.Η χρήση ανιχνευτών ή και οργάνων χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας που προβλέπεται από την παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997, από την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3028/2002 και από την παρούσα απόφαση είναι παράνομη, τιμωρείται δε σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3028/2002 και συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από τον ίδιο νόμο συνέπειες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2003

=========================================

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

    Ο Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/ Α/28-6-2002).
    Ο Ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 153 70/Α/22-04-2008) «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις».
    Η υπ’ αριθμ: ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30-07-2003 (ΦΕΚ 1124/Β/2003) Υ. Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.: ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΛ/ΔΤΠΠΑ/Φ148/41733/704/02-05-2021 Υ. Α. (ΦΕΚ 1440/Β/2012).

Κεφάλαιο Β. Κατοχή ανιχνευτών και οργάνων
Παράγραφος 1.: «Η κατοχή ανιχνευτών ή και οργάνων τελεί υπό τον έλεγχο των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠ. ΠΟ.Τ). Προς τούτο κατά την πώληση ή και απόκτηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των ανιχνευτών ή και οργάνων στην ημεδαπή, επιβάλλεται να συμπληρώνεται από τους ιδιώτες έντυπο δελτίο κατοχής ανιχνευτών ή και οργάνων, όπως το συνημμένο στην παρούσα παράρτημα, συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο, από Δημόσια Αρχή, Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Το πρωτότυπο του δελτίου αυτού, η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης του οποίου θα βαραίνει τόσο τους ιδιώτες αγοραστές ή ιδιοκατασκευαστές όσο και τους πωλητές οργάνων διασκόπησης για τα στοιχεία που υποχρεούται να δηλώνει έκαστος, αποστέλλεται από τον αγοραστή στην αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., στην οποία τηρείται ειδικό μητρώο. Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται και σε ψηφιακή μορφή, είναι δε προσιτό στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ή άλλων Υπουργείων και άλλων αρμοδίων αρχών. Την ίδια υποχρέωση συμπληρώσεως και αποστολής του εντύπου δελτίου υπέχουν και όσοι εισάγουν στην ελληνική επικράτεια ανιχνευτές και όργανα, τα οποία απέκτησαν στην αλλοδαπή. Μετά την περιέλευση του ανωτέρω δελτίου και την εγγραφή στο ειδικό μητρώο εκδίδεται σχετική βεβαίωση.»

Παράγραφος 2: «Για την διάθεση στην αγορά ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένος ή ακινήτων μνημείων και χώρων επιβάλλεται όπως στην συσκευασία και στις οδηγίες χρήσεως τους, αναγράφεται σε εμφανές μέρος και με σαφήνεια, ότι η χρήση των οργάνων αυτών επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή κατόπιν αδείας της ανωτέρω Διεύθυνσης του ΥΠ.ΠΟ.Τ.».

Παράγραφος 4: «Όσοι κατέχουν ανιχνευτές ή και όργανα κατά τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οφείλουν εντός ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στην ανωτέρω Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ.Τ. το έντυπο δελτίο κατοχής ανιχνευτών ή και οργάνων.»

Κεφάλαιο Γ. Χρήση ανιχνευτών και οργάνων και δια δικασία χορηγήσεως αδειών χρήσεως. Παράγραφος 1: «Για κάθε χρήση ανιχνευτών ή και ορ γάνων, ο κάτοχος υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Τ. σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας φωτοαντί γραφο χάρτου ή τοπογραφικού διαγράμματος καταλλή λου κλίμακος, στον οποίο καθορίζεται η περιοχή όπου θα χρησιμοποιηθούν. Στην αίτηση αναγράφεται οπωσδήποτε ο σκοπός της χρήσεώς τους στην καθοριζόμενη ως άνω περιοχή, ο χρόνος της χρήσεως καθώς και τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν. Επιπρόσθετα, υποβάλλεται η βε βαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλου, το οποίο τηρείται στην ανωτέρω Διεύθυνση.». Προστίθεται νέα παράγραφος ως παράγραφος 2: «Οι κάτοχοι/αγοραστές ή ιδιοκατασκευαστές οφείλουν εντός ενός (1) έτους, από την ημερομηνία αποστολής της βεβαίωσης εγγραφής στο ειδικό μητρώο της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠ.ΠΟ.T., vα υποβάλουν αίτηση άδειας χρήσης του συγκεκριμένου οργάνου διασκόπησης στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ. βάσει της προηγούμενης παραγράφου (παρ. 1). Σε περίπτωση υπέρβα σης της ανωτέρω προθεσμίας, οι κάτοχοι, αγοραστές ή ιδιοκατασκευαστές διαγράφονται αυτοδικαίως από το αντίστοιχο ειδικό μητρώο.». Η παράγραφος 2 αναριθμείται ως παράγραφος 3 και η παράγραφος 3 αναριθμείται ως παράγραφος 4. Η υφιστάμενη παράγραφος 4 καταργείται και αντι καθίσταται ως παράγραφος 5 με το ακόλουθο περιε χόμενο: «5. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠ.ΠΟ.T., αφού ελέγξει τη νομιμότητα της κατοχής του ανιχνευτή ή και οργάνου και των αιτούμενων ερευνών, και κατόπιν πρότασης της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ., δύναται να χορηγεί άδεια χρήσης για το συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.». Η παράγραφος 5 αναριθμείται ως παράγραφος 6, η παράγραφος 6 αναριθμείται ως παράγραφος 7 και η παράγραφος 7 αναριθμείται ως παράγραφος 8.

Επισήμανση του υπουργείου για την ενοικίαση:
1. Οι συσκευές που διατίθενται προς ενοικίαση θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο παραπάνω ειδικό μητρώο.

2. Οι ενοικιαστές των παραπάνω μηχανημάτων θα πρέπει κατέχουν την κατά νόμο άδεια προκειμένου να προβαίνουν στην χρήση των μηχανημάτων που ενοικιάζουν, προσκομίζοντας προηγουμένως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το 2. Σχετικό.

3. Η χρήση ανιχνευτών μετάλλου άνευ αδείας, τιμωρείται σύμφωνα με αρ. 62 του ανωτέρου 1 σχετικού.