Τραγούδια για την άλωση της Κωνσταντινούπολης….Σαν έπεσε τελειωτικά η Πόλη στα χέρια των Τούρκων, ο πόνος κι ο καημός ήταν μεγάλος. Κι έγινε τραγούδι ο πόνος και θρήνος ο καημός. Κι απ’ άκρη σ’ άκρη της παλιάς αυτοκρατορίας τραγουδήθηκε και θρηνήθηκε. Κι αν η άλωση ήταν γεγονός, η ελπίδα πως κάποια μέρα… πάλε με χρόνια και καιρούς… έμειναν πάντα…

Τρία καρά- κρουσταλλένια μου, τρία καράβια φεύγουνι που μέσα που την Πόλη, κλαίει καρδιά μας κλαίει κι αναστενάζει το ’να φορτώνει το Σταυρό κι τ’ άλλο του Βαγγέλιου του τρίτου του καλύτερου την Άγια Τράπεζά μας [μη μας την πάρουν τα σκυλιά κι μας τη μαγαρίσουν Η Παναγιά αναστέναξι κι δάκρυσαν οι ‘κόνις…]

Τρία καρά- κρουσταλλένια μου, τρία καράβια φεύγουνι που μέσα που την Πόλη, κλαίει καρδιά μας κλαίει κι αναστενάζει το ’να φορτώνει το Σταυρό κι τ’ άλλο του Βαγγέλιου του τρίτου του καλύτερου την Άγια Τράπεζά μας [μη μας την πάρουν τα σκυλιά κι μας τη μαγαρίσουν Η Παναγιά αναστέναξι κι δάκρυσαν οι ‘κόνις…]

Παρακαλώ, τα τραγούδια να χρησιμοποιηθούν μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς…

 

 

Advertisements