ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ 1: τον Δήμο Ζίτσας & τον Πρόεδρο δημοτικού Διαμερίσματος Βασιλόπουλου. 2: τον Εφημέριο ιερέα -εκκλησιαστική επιτροπή της ενορίας των Δώδεκα Αποστόλων του δημοτικού Διαμερίσματος Βασιλόπουλου και ενορίας Αγ. Γεώργιου συνοικισμό Καστριού .

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

 1:τον Δήμο Ζίτσας & τον Πρόεδρο  δημοτικού    Διαμερίσματος  Βασιλόπουλου.

2: τον Εφημέριο ιερέα -εκκλησιαστική επιτροπή     της ενορίας των Δώδεκα Αποστόλων του δημοτικού Διαμερίσματος Βασιλόπουλου και ενορίας  Αγ. Γεώργιου  συνοικισμό  Καστριού .

Αίτηση προς  κάθε αρμόδια δημόσια ή δημοτική  υπηρεσία και αρχή καθώς και προς τον Δήμο Ζίτσας σχετικά με τις έγραφες κατάθεσης και αντίρρησης αλλά και τις έγραφες πρότασης  για  τα όρια των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων ειδικότερα  δε του δημοτικού Διαμερίσματος  Βασιλόπουλου συμπεριλαμβανόμενου και του οικισμού καστριού μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, και συγκεκριμένα ,

                                                              Αιτούμαι:

Α:  Να  μου παραχωρηθούν μετά  την ανάρτηση των δασικών χαρτών, τα πλήρη σχεδιαγράμματα  καθώς  και  τα έγγραφα των ενστάσεων-αντιρρήσεων όπως αυτά κατατεθήκαν στην αρμόδια δασική αρχή σχετικά με τις εξαιρέσιμες εκτάσεις, τις μη δασικές εκτάσεις ,τον ορισμό εκτάσεων νέων οικισμών και  τυχών  προβλεπόμενων επεκτάσεων  των ήδη υπαρχόντων  οικισμών καθώς κα τον ορισμό νέων  βιομηχανικών ή άλλων λειτουργιών  από τον δήμο Ζίτσας .

Β: Αιτούμαι και αναφέρομαι ειδικότερα  όσον αφορά στο δημοτικό  Διαμέρισμα  Βασιλόπουλου συμπεριλαμβανόμενου και του οικισμού  Καστριού να μου παραχωρηθεί ο πλήρης φάκελος  με όλα τα προαναφερόμενα στοιχειά  που αναφέρονται στην παράγραφο (Α).

Επιπλέον όσον αφορά την δημιουργία  βιομηχανικού ή γεωργικού ή μεταλλευτικού ,ή άλλου  τυχόν  χώρου συμπεριλαμβανομένης και  της πράσινης ενεργείας  εντος  των ορίων  του δημοτικού  Διαμερίσματος  Βασιλόπουλου συμπεριλαμβανόμενου και του οικισμού  Καστριού θα ήθελα να μάθω με ποια κριτήρια έγιναν  οι παραπάνω προτάσεις όπως επίσης και το αν υπήρξε συζήτηση-ενημέρωση των φορέων αλλά και των κατοίκων.

Γ: Αιτούμαι η προεδρεύουσα δημοτική αρχή του  δημοτικού Διαμερίσματος  Βασιλόπουλου να προβεί ως όφειλε μετά  την ανάρτηση των δασικών χαρτών, στην  ενημέρωση και της θέσης της –προστάσεις της  το  συγχωριανών και ετεροδημοτών της  για τις  ενέργειες  στις οποίες ο κάθε συγχωριανός-ετεροδημότης πρέπει να προβεί για την διασφάλιση της περιουσίας του.

Δ: Επιπλέον αιτούμαι να καταθέσει η προεδρεύουσα δημοτική αρχή εγγράφως τις ενστάσεις και αντιρρήσεις έναντι των ήδη αναρτημένων  δασικών χαρτών  που θα  διασφαλίσουν  τα συμφέροντα των συγχωριανών της αλλά και των ετεροδημοτών  της ως  οφείλει  έναντι  του κοινωνικού συνόλου  του χωριού  μας .Επίσης καλό θα ήταν να μας εξηγήσει με κάποιο τρόπο η εκπροσωπούσα  προεδρεύουσα  δημοτική αρχή  την ουδέτερη στάση που παρουσιάζει το δημοτικό  Διαμέρισμα  Βασιλόπουλου σε όλη αυτή την κατάσταση, χωρίζοντας μας ( και δε θα έλεγα εσκεμμένα ) σε αμνούς και ερίφια , φέρνοντας μας   προ τετελεσμένων γεγονότων.

Τέλος την καλώ να πράξει άμεσα και με γνώμονα το όφελος των συγχωριανών–ετεροδημοτών μας αν δεν το έχει ήδη κάνει ως άλλωστε όφειλε και η οφειλή αυτή απορρέει από την κατά παράδοση υποχρέωση μας στους γονείς και τους παππούδες μας να διαφυλάξουμε αυτά τα μέρη όπως μας τα παράδωσαν.

***Σημείωση: στον Εφημέριο ιερέα-εκκλησιαστική επιτροπή     της ενορίας των Δώδεκα Αποστόλων του δημοτικού Διαμερίσματος Βασιλόπουλου και ενορίας  Αγ. Γεώργιου  συνοικισμό  Καστριού  αιτούμε  να με ενημερώσουν αν και εφόσον η ανάρτηση των  δασικών χαρτών επηρεάζουν  την όποια εκκλησιαστική  περιουσία.

Η  παρούσα  αίτηση κοινοποιείται:

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με   το αίτημα να μας ενημερώσει αν έχει λάβει γνώση σχετικού αιτήματος του δήμου Ζίτσας.

Στην      Ιερά     Μητρόπολη     Ιωαννίνων για       ενημέρωση,       σχετικά    με    της ενέργειες της     ως προς της ενορίας των Δώδεκα    Αποστόλων    του     δημοτικού Διαμερίσματος      Βασιλόπουλου      και ενορίας       Αγ. Γεώργιου      συνοικισμό Καστριού εφόσον η ανάρτηση των  δασικών χαρτών επηρεάζουν  την όποια εκκλησιαστική  περιουσία.

Στην εν Αθήναι δελφότητα Βασιλοπούλου για την ενημέρωση της και για της δικές της ενέργειες.

Στην εν Αθήναι αδελφότητα Καστριού για την ενημέρωση της και για της δικες της ενέργειες.

Αποστέλλετε   επίσης   στα έντυπα και ηλεκτρονικά  μέσα με την παράκληση της δημοσίευσης.

Βασιλόπουλο 05-05-2017

Φωτίου   Στυλ. Βασίλειος 

Advertisements