Ταχ. Δ/νση Δασονομεία Δασοφυλάκια Δασαρχείο Ιωαννίνων Δασικοί Χάρτες: Πώς χαρακτηρίζεται μια περιοχή δασική:.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Δασαρχείo Ιωαννίνων
· Δασαρχείο Ιωαννίνων
Δασάρχης: Κούτλα Φωτεινή
Ταχ. Δ/νση: Μαρ. Κοτοπούλη 62 (Γ’ κτίριο) ΤΚ 454 45, τηλ: 26510 88080, fax: 26510 88089

· Δασαρχείο Κονίτσας
Δασάρχης: Πρίντζος Ιωάννης
Ταχ. Δ/νση: 441 00 Κόνιτσα, τηλ: 26550- 22498, fax: 26550 22996

· Δασαρχείο Μετσόβου
Δασάρχης: Σιούτας Ευάγγελος
Ταχ. Δ/νση: 442 00 Μέτσοβο, τηλ: 26560- 42297, fax: 26560 41277

Τα Δασαρχεία αποτελούνται από τα πιο κάτω Τμήματα και Γραφεία:

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών
Αρμοδιότητες:
· Η Διοίκηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων
· Η δασοπολιτική επιτήρηση επί των ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, η επαλήθευση των διαχειριστικών μελετών ως και η εφαρμογή και παρακολούθηση των εκάστοτε κρατικών προγραμμάτων ανάπτυξης της ιδιωτικής δασοπονίας
· Η εκτέλεση υλοτομικών εν γένει εργασιών, η διάθεση των δασικών προϊόντων, θέματα οργανώσεως και εποπτείας της δασικής εργασίας, των δασικών συνεταιρισμών, δασικής φορολογίας και δασικών βιομηχανιών
· Θέματα δασικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και δασικών εφαρμογών
· Η τήρηση και ενημέρωση των δασικών βιβλίων
· Η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, της πανίδας και χλωρίδας, του δασικού περιβάλλοντος, των δασοτεχνικών έργων καθώς και παντός περιουσιακού στοιχείου
· Η εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου προληπτική αντιπυρικής προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων
· Η μέριμνα κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων
· Ο χειρισμός εν γένει θεμάτων δασικής ιδιοκτησίας, κτηματογραφήσεως, δασολογίου, αποτερματισμού, αλλαγής χρήσεως και μισθώσεων δασικών εκτάσεων.
· Ο χαρακτηρισμός δασών και δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/78
· Η έκδοση και εφαρμογή των δασικών εν γένει ρυθμιστικών διατάξεων
· Ο χειρισμός θεμάτων αναγομένων στην δίωξη των παραβατών των δ/ξεων της δασικής νομοθεσίας γενικά και η μέριμνα της εκδίκασης αυτών.

Νομός Ιωαννίνων
· Δασαρχείο Ιωαννίνων: Λεοντάρης Γεώργιος, τηλ. 26510 79438
· Δασαρχείο Κόνιτσας: Λαγός Χρ. – τηλ. 2655 022498
· Δασαρχείο Μετσόβου: Κυρίτσης Γ. – τηλ. 2656 041277

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
Αρμοδιότητες:
· Η εκτέλεση και συντήρηση πάσης φύσεως δασικών τεχνικών έργων και εργασιών

· Η σύνταξη του απολογισμού των εκτελουμένων πάσης φύσεως έργων και εργασιών και υποβολή τούτου αρμοδίως
· Η μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και υλικού
· Η παρακολούθηση και εκτέλεση των προγραμμάτων έργων και μελετών ανάπτυξης της ιδιωτικής δασοπονίας
· Ο χειρισμός παντός θέματος συναφούς προς εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων
· Η μέριμνα για τη λειτουργία, φύλαξη, συντήρηση και επισκευή του πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμού και υλικού.

===========================================================

 • Φίλοι αναγνώστες, ΤΟ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΛΑΓΙΑΖΗΣ
 • ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΟ. ΕΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΝ
 • ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΒΟΣΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΝΕΜΕΤΕ !!! =BY=f.b=BOSKO΄=VOSKOS Φίλοι αναγνώστες. Βρίσκεστε σ΄αυτό
 • το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη . Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε
 • εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει.
 • Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .
 • Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :
 • α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,
 • ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών
 • ή άλλων αξιών σας , ή
 • β) να παραμείνετε, αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας
 • προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο . Εμείς απ΄την μεριά μας θα
 • προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές
 • ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη
 • αξιοπρέπεια και την αλήθεια .
 • ΕΠΙΣΗΣ: 1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν
 • πλήρως με τις απόψειςτου άρθρου.
 • 2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.
 • 3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.
 • 4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .
 • 5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή,
 • και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.
 • 6.Σκέψης, κρίση, απόψεις, επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής
 • της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας,
 • μήδε
 • και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικό
 • οικονομικό κέρδους η εκ Άλου σκοπού, η οικονομικού η μέσο η
 • συκοφαντικής δυσφημίσεως η επιχειρηματικής δυσφημίσεως η
 • προσπάθεια αλλοίωσης η ολικής αλλοίωσης πραγματικών
 • περιστατικών η γεγονότων επί σκοπού παραπλάνησης,
 • h με στόχος το προσωπικό όφελος , η το οποιοδήποτε απορρέων όφελος
 • η κέρδος, μήδε του οικονομικού από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο
 • η αιτιατό η αλλοτρίωση  απαξίωση αξιών η θεσμών,  μήδε και
 • Tου προσωπικού η ατομικού συμφέροντος επί τοu συγκεκριμένου
 • άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά
 • οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-
 • 7.Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την
 • ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-
 • 8.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ,
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ
 • ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ.
 • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
 • ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
 • Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ
 • ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ
 • ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ
 • ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.-
 • […(( Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων
 • (άρθρο 19 παρ. 1, 2) Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει
 • την άποψη του χωρίς καμία παρέμβαση. πρέπει να έχει το δικαίωμα
 • ελευθερίας της έκφρασης. Aυτό περιλαμβάνει και το δικαίωμα του
 • καθενός να αναζητά, να γράφει και να μεταδίδει οποιεσδήποτε
 • πληροφορία και ιδέες ανεξαρτήτως, ελεύθερη έκφραση της σκέψης
 • ανεξάρτητα από τη λογοκρισία η άδεια, δόγματα. διαφορετικών πεποιθήσεων θρησκειών, κτλ Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για δυσφήμηση, επικρίσεις βωμολοχίες, είναι έγκλημα εναντίον της τιμής του καθενός…))…]
 • “Οι απόψεις του ιστολόγου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου”
 • ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΗΝ ΓΡΙΝΙΑ. ΤΑ ΝΕΥΡΑ. ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ . ΜΑΛΩΝΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΛΕΥΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΚΑΤΙ!!! ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ ΝΑ ΦΑΒΑΣΑΙ... ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΦΙΝΑΛΕ!!!

 • ===========================================

Νομός Ιωαννίνων
· Δασαρχείο Ιωαννίνων: Καρβούνη Μαργαρίτα – τηλ. 26510 36737
· Δασαρχείο Κόνιτσας: Κουσιουρής Ν. – Τηλ. 26550 22498
· Δασαρχείο Μετσόβου: Σιούτας Ευάγγελος Τηλ. 26560 41277

Τμήμα Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής
Αρμοδιότητες:
· Έκδοση αδειών, έλεγχος δικαιολογητικών θήρας
· Έκδοση ρυθμιστικών διατάξεων θήρας
· Έλεγχος Κυνηγητικών Συλλόγων κ.α.
· Ίδρυση και κατάργηση καταφυγίων θηραμάτων

Νομός Ιωαννίνων
· Δασαρχείο Ιωαννίνων: Βρακότας Νικόλαος – τηλ. 26510 22336
· Δασαρχείο Κόνιτσας: Πέτρος Γόγολος – τηλ. 2655 022498

Τμήμα Δασοπροστασίας
Αρμοδιότητες:

Νομός Ιωαννίνων
· Δασαρχείο Ιωαννίνων: Μακαρώνα Παναγιώτα – τηλ. 26510 26787
· Δασαρχείο Κόνιτσας: Ζαρκάδας Σπ. – τηλ. 2655 022498
· Δασαρχείο Μετσόβου: Μασικος Πάσχος – τηλ. 26560 41277

Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό
Αρμοδιότητες:
· Η εν γένει γραμματειακή εξυπηρέτηση, η τήρηση του αρχείου και των φακέλων του προσωπικού και η αντιμετώπιση παντός θέματος διοικητικής φύσης
· Η διαχείριση χρηματικού και υλικού, η σύνταξη των δικαιολογητικών των δαπανών, η διενέργεια δημοπρασιών, προμηθειών και πληρωμών και η εν γένει διαχειριστική και λογιστική εξυπηρέτηση της Δ/νσεως και των υπ΄ αυτήν μονάδων.

Νομός Ιωαννίνων
· Δασαρχείο Ιωαννίνων: Ανδρέου Βαΐτσα – ΔΕ Διοικ. Γραμματέων, τηλ. 26510 37936
· Δασαρχείο Κόνιτσας: Παππάς Μάνθος – τηλ. 26510 87427
· Δασαρχείο Μετσόβου: Τσίγα Κων/νιά – ΔΕ Διοικ. Γραμματέων τηλ. 26560 41277

Δασονομεία

Αρμοδιότητες:
· Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων
· Προστασία θηραματικού πλούτου
· Εξέταση αιτημάτων πολιτών κ.α.

Νομός Ιωαννίνων
Δασαρχείο Ιωαννίνων

· Δασονομείο Δελβινακίου: Καρράς Ευάγγελος – τηλ. 26510 22336
· Δασονομείο Δερβιζιάνων: Παππάς Μάνθος – τηλ. 26510 22336
· Δασονομείο Ζίτσας: Δώδου Ελένη – τηλ. 26510 32272
· Δασονομείο Ιωαννίνων: Φλίγκου Γαρουφαλιά – τηλ. 26510 32272
· Δασονομείο Κατσικάς: Παππάς Μάνθος – τηλ. 26510 22336
· Δασονομείο Κήπων: Γόγολος Πέτρος – τηλ. 26510 32272
· Δασονομείο Πραμάντων: Νικολάκης Χρήστος – τηλ. 26510 22336
· Δασονομείο Σκαμνελίου: Καραγιαννόπουλος Κ. – τηλ. 26510 32272

Δασαρχείο Κονίτσας:
· Δασονομείο Κόνιτσας:Ζαρκάδας Σπ. – τηλ. 2655-022498
· Δασονομείο Πυρσόγιαννης: Γόγολος Πέτρος – τηλ. 2655-022498

Δασαρχείο Μετσόβου:

· Δασονομείο Μετσόβου: Γκίνης Χρ. – τηλ. 2656-041.277
· Δασονομείο Γρεβενιτίου: Κυρίτσης Γ. – τηλ. 2656-041.277

Νομός Άρτας
· Δασονομείο Αγνάντων: Μπούτης Ηλίας – ΔΕ Δασονόμος, Τηλ. 0685-031.268
· Δασονομείο Άρτας: Νάκης Ανδρέας – Τηλ. 26810 79.963
· Δασονομείο Βουλγαρελίου: Κολοκύθας Κων/νος – Τηλ. 0685-022.372

Νομός Θεσπρωτίας
· Δασονομείο Ηγουμενίτσας:
· Δασονομείο Παραμυθιάς: Μπάλας Γ. – ΤΕ -, Τηλ. 26650 24.170
· Δασονομείο Φιλιατών: Γκαμπρέλα Αικ. – Τηλ. 26650 24.170

Νομός Πρεβέζης
· Δασονομείο Καναλακίου: Ντάλλας Κων/νος – Τηλ. 0684-022.442
· Δασονομείο Πρέβεζας: Δάλαρος Βασίλειος – Τηλ. 26820 24.870
· Δασονομείο Φιλιππιάδας: Κορμέντζας Β. – Τηλ. 0683-022.933

Δασοφυλάκια
Α

αρμοδιότητες:

· Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων, των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των δασικών υπηρεσιών και ο έλεγχος των ενεργουμένων πάσης φύσεως υλοτομιών

· Η βεβαίωση των παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας και η υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεως κατά των παραβατών

· Η κατάσχεση αδεσπότων και παρανόμων απολαμβανομένων δασικών εν γένει προϊόντων, αλιευμάτων και των χρησιμοποιουμένων οργάνων, μέσων ζώων και λοιπών πειστηρίων

· Η εκποίηση των κατασχομένων θηραμάτων και αλιευμάτων και · Η παρακολούθηση των εκτελουμένων πάσης φύσεως δασικών έργων και εργασιών.

Νομός Ιωαννίνων

Δασαρχείο Ιωαννίνων

Περιοχές Ευθύνης Δασοφυλάκων (ανά Δήμο, Κοινότητα και Περ. Δημοσίων και Δημοτικών Δασών), τηλ. 26510 74978

 1. Δήμος Αγ. Δημητρίου: Κάτσιος Χ., Γιωτίτσας Δ.

 2. Δήμος Ανατολής: Κάτσιος Χ., Γιωτίτσας Δ.

 3. Δήμος Ανατολ. Ζαγορίου: Βαγγέλη Θ., Τζίντζας Ι., Μαζανίτης Γ.

 4. Δήμος Α. Καλαμά: Κλούμπας Δ., Μπακόλας Γ.

 5. Δήμος Α. Πωγωνίου: Κλούμπας Δ., Μπακόλας Γ., Κιτσάκης Γ.

 6. Δήμος Δελβινακίου: Κλούμπας Δ., Μπακόλας Γ., Κιτσάκης Γ.

 7. Δήμος Λάκκας Σουλίου: Καζάκος Τρ., Γιωτίτσας Δ.

 8. Δήμος Δωδώνης: Μανιφάβας Ι.

 9. Δήμος Εγνατίας: Τζίντζας Ι., Γιωτίτσας Δ.

 10. Δήμος Εκάλης: Μαργιόλας Γ., Παππάς Δ.

 11. Δήμος Ευρυμενών: Μανιφάβας Ι.

 12. Δήμος Ζίτσας: Μανιφάβας Ι.

 13. Δήμος Ιωαννιτών: Βαγγέλη Θ., Κάτσιος Χ., Παππάς Δ.

 14. Δήμος Καλπακίου: Καζάκος Τρ., Παππάς Δ.

 15. Δήμος Κατσανοχωρίων: Λεμονιάς Γ.

 16. Δήμος Κεντρ. Ζαγορίου: Καζάκος Τρ., Μαζανίτης Γ.

 17. Δήμος Μολοσσών: Μανιφάβας Ι., Χρηστάκης Κ., Γιωτίτσας Δ.

 18. Δήμος Μπιζανίου: Μαριόλας Γ.

 19. Δήμος Παμβώτιδας: Μπακόλας Γ.

 20. Δήμος Πασσαρώνος: Σκούρας Δ., Παππάς Δ.

 21. Δήμος Περάματος: Καζάκος Τρ., Παππάς Δ.

 22. Δήμος Πραμάντων: Λεμονιάς Γ., Κιτσάκης Γ.

 23. Δήμος Σελλών: Μανιφάβας Ι.

 24. Δήμος Τζουμέρκων: Λεμονιάς Γ.

 25. Περ. Δημοτικών Δασών Ηλιοχωρίου – Βρυσοχωρίου: Τάγκας Θ., Σκούρας Δ., Τόλης Β.

 26. Περ. Δημοτικού Δάσους Λάϊστας, Δήμου Τύμφης: Τάγκας Θ., Καζάκος Τρ., Τόλης Β.

 27. Περ. Δημοσίων Δασών Σκαμνελίου, Λάϊστας, Ηλιοχωρίου – Βρυσοχωρίου: Τάγκας Θ., Σκούρας Δ., Λεμονιάς Γ., Μαριόλας Γ. Τόλης Β.

 28. Περ. Δημοτικών Δασών Τσεπελόβου και Σκαμνελίου, Δήμου Τύμφης: Τάγκας Θ., Λεμονιάς Γ., Τόλης Β.

 29. Περ. Δασονομείου Κήπων, Δήμου Τύμφης: Καζάκος Τρ.

 30. Κοινότητα Βαθυπεδίου: Μανιφάβας Ι.

 31. Κοινότητα Ματσουκίου – Καλλαρυτών – Συρράκου: Λεμονιάς Γ.

 32. Κοινότητα Λάβδανης: Βαγγέλη Θ.

 33. Κοινότητα Νήσου: Κάτσιος Χ.

 34. Κοινότητα Πωγωνιανής: Κλούμπας Δ.


  Νομός Θεσπρωτίας

  Δασονομείο Ηγουμενίτσας:

  · Δασοφυλάκειο Ηγουμενίτσας: Διαμάντης Ηλίας, Ρουσσάκης Δημ., Παπαβασιλείυ Διονύσης – Δασοφύλακες Τηλ. 26650 22241

  · Δασοφυλάκειο Μαζαρακιάς: Διαμάντης Ηλίας, Ρουσσάκης Δημ., Παπαβασιλείυ Διονύσης – Δασοφύλακες Τηλ. 26650 22241

  · Δασοφυλάκειο Μαργαριτίου: Διαμάντης Ηλίας, Ρουσσάκης Δημ., Παπαβασιλείυ Διονύσης – Δασοφύλακες Τηλ. 26650 22241

  · Δασοφυλάκειο Παραποτάμου: Διαμάντης Ηλίας, Ρουσσάκης Δημ., Παπαβασιλείυ Διονύσης – Δασοφύλακες Τηλ. 26650 22241

  · Δασοφυλάκειο Πλαταριάς: Διαμάντης Ηλίας, Ρουσσάκης Δημ., Παπαβασιλείυ Διονύσης – Δασοφύλακες Τηλ. 26650 22241

  Δασονομείο Παραμυθιάς:

  · Δασοφυλάκειο Αγ. Κυριακής: Γιάγκας Βασίλειος – Δασοφύλακας 0666-022.448

  · Δασοφυλάκειο: Ζερβοχωρίου Γιάγκας Βασίλειος – Δασοφύλακας 0666-022.448

  · Δασοφυλάκειο Νεράιδας: Γιάγκας Βασίλειος – Δασοφύλακας 0666-022.448

  · Δασοφυλάκειο Παραμυθιάς: Γιάγκας Βασίλειος – Δασοφύλακας 0666-022.448

  · Δασοφυλάκειο Τσαγκαρίου: Γιάγκας Βασίλειος – Δασοφύλακας 0666-022.448 Δασονομείο Φιλιατών:

  · Δασοφυλάκειο Αγ. Νικολάου: Πολιώνης Σωτ., Σάρρας Βασ. Τηλ. 0664-022.018

  · Δασοφυλάκειο Κεραμίτσας: Πολιώνης Σωτ., Σάρρας Βασ. Τηλ. 0664-022.018

  · Δασοφυλακείο Παλαιοχωρίου: Πολιώνης Σωτ., Σάρρας Βασ. Τηλ. 0664-022.018

  · Δασοφυλακείο Φιλιατών: Πολιώνης Σωτ., Σάρρας Βασ. Τηλ. 0664-022.018

 

 

 

 

 

Δασικοί Χάρτες: Πώς χαρακτηρίζεται μια περιοχή δασική

aerofotografia_das_xartis

Αριστείδης Μίχος, Δασολόγος,
Προϊστάμενος Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Ηλείας

Οι δασικοί χάρτες καταρτίζονται με την οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων από τη φωτοερμηνεία ιστορικών και πρόσφατων αεροφωτογραφιών, σύμφωνα με τις διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας.

Τα αποτελέσματα της οριοθέτησης αυτής εμφανίζονται σε υπόβαθρα (ορθοφωτογραφίες) πρόσφατης απεικόνισης. Στους δασικούς χάρτες εμφανίζονται οι δασικές και οι μη δασικές εκτάσεις δύο περιόδων:

Αεροφωτογραφία 1945

Αεροφωτογραφία 1945

Αεροφωτογραφία 2008

Αεροφωτογραφία 2008

Στην ουσία, έχουμε την οπτικοποίηση – απεικόνιση δύο χρονικών στιγμών. Του 1945 και του 2008.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, για να χαρακτηριστεί μία έκταση ως Δασική, θα πρέπει:

 • να έχει χαρακτηριστεί ως δάσος τουλάχιστον σε μία από τις δύο περιόδους που εξετάζονται κατά τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών, ή

 • να έχει χαρακτηριστεί με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ως «Δασική», ή

 • τέλος, να έχει κηρυχτεί ως αναδασωτέα, με απόφαση της Δασικής Υπηρεσίας της περιοχής.

Εκτός από την οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων, (φωτοερμηνευτική απόδοση) στους Δασικούς Χάρτες απεικονίζονται και ορισμένες διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται από διάφορες υπηρεσίες. Αυτές οι πράξεις – όρια είναι:

 • Τα όρια των εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί δασωτέες ή αναδασωτέες από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία της περιοχής.

 • Τα όρια των τελεσίδικων πράξεων χαρακτηρισμού, που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία της περιοχής.

 • Τα όρια των οριοθετημένων οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης (πολεοδομικά γραφεία).

 • Τα όρια των εποικιστικών εκτάσεων (διανομές), από τα τμήματα εποικισμού των διευθύνσεων αγροτικής ανάπτυξης.

Η πιστοποίηση και ακριβής οριοθέτηση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί κατάρτισης δασικών χαρτών, των ανωτέρω διοικητικών πράξεων, είναι αποκλειστική ευθύνη των επιμέρους υπηρεσιών όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή δεν υπάρχει η πιστοποίηση και η οριοθέτηση, τα όρια αυτά δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη σύνταξη του δασικού χάρτη και για μια συγκεκριμένη περιοχή εμφανίζεται μόνο η φωτοερμηνευτική απόδοση.

Χάρτης Νομού Ηλείας (1945)

Χάρτης Νομού Ηλείας (1945)

Έχοντας όλα αυτά κατά νου, συντάχθηκε και αναρτήθηκε στις 13-1-2017 ο δασικός χάρτης Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ηλείας για το σύνολο της ΠΕ. Ο δασικός χάρτης καλύπτει μια συνολική έκταση 2.620.652,52 στρ.

Χάρτης Νομού Ηλείας (2008)

Χάρτης Νομού Ηλείας (2008)

Από την επεξεργασία των στοιχείων του χάρτη προκύπτει ότι:
Το 55% είναι αγροτικές εκτάσεις (ΑΑ), το 30% δασικές (ΔΔ), το 7% δασωμένοι αγροί (ΑΔ) και το 8% εκτάσεις που ήταν δασικές και σήμερα άλλαξαν χρήση (ΔΑ). Οι εκτάσεις αυτές (ΔΑ) αντιστοιχούν σε 202.772 στρέμματα και δεν είναι όλες παράνομες εκχερσώσεις. Πολλές είναι εκτάσεις που παραχωρήθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών και την Δασική Υπηρεσία μετά το 1945 προς καλλιέργεια. Μια χωρική ανάλυση των παραπάνω μεταβολών αποδεικνύει ότι την μεγαλύτερη πίεση στα δάση είχαμε στα χαμηλά υψόμετρα και σε περιοχές μεγάλης αξίας, ενώ από τα 400 μ. υψόμετρο και άνω, πολλές καλλιέργειες εγκαταλείφθηκαν και δασώθηκαν.

Επεξεργασία : Τμήμα Δασ. Χαρτογραφήσεων Ηλείας

Επεξεργασία : Τμήμα Δασ. Χαρτογραφήσεων Δ/νσης Δασών Ηλείας

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ένας χάρτης δεν διαπραγματεύεται ούτε αποτυπώνει ιδιοκτησίες και ιδιοκτησιακά θέματα, παρά μόνο χαρακτήρα έκτασης.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ο δασικός χάρτης αποτυπώνει με αρκετά μεγάλη ακρίβεια το τι έχει συντελεστεί στην ελληνική ύπαιθρο από το 1945 έως σήμερα. Τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται, δεν δημιουργούνται από τον Δασικό χάρτη, απλώς έρχονται στην επιφάνεια με τρόπο σαφή, που λόγω έκτασης τρομάζουν και που όλοι λίγο πολύ τα ξέραμε αλλά κανένας δεν ομολογούσε. Είναι ευκαιρία, τώρα, με την ανάρτηση των δασικών χαρτών αλλά και με την κτηματογράφηση αργότερα, η επίσημη πολιτεία να δει όλα τα προβλήματα που αναδεικνύονται και να δώσει λύσεις, έτσι ώστε τόσο το κράτος αλλά και οι πολίτες του να ξέρουν τι έχουν και τι διαχειρίζονται.

Πηγή: http://www.ypaithros.gr

=========================================================

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

  http://www.apdhp-dm.gov.gr

  Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, 2:15:15
Ήπειρος
Νομαρχίες – Δήμοι – Κοινότητες Εκπαίδευση
Νομαρχία Άρτης
Νομαρχία Θεσπρωτίας
Νομαρχία Ιωαννίνων
Νομαρχία Πρεβέζης

Δήμος Άρτας
Δήμος Ηγουμενίτσας
Δήμος Ιωαννιτών
Δήμος Πρέβεζας

Δήμος Αγνάντων
Δήμος Άνω Πωγωνίου

Δήμος Δωδώνης
Δήμος Εκάλης
Δήμος Ζαλόγγου
Δήμος Θεσπρωτικού
Δήμος Κομποτίου
Δήμος Κόνιτσας
Δήμου Λάκκας Σουλίου
Δήμος Λούρου
Δήμος Μαστοροχωρίων

Δήμος Παμβώτιδας

Δήμος Παραμυθιάς
Δήμος Πάργας
Δήμος Πρέβεζας
Δήμος Πραμάντων
Δήμος Σελλάδων
Δήμος Τύμφης

Δήμος Φαναρίου
Κοινότητα Διστράτου
Κοινότητα Νήσου
Κοινότητα Πέρδικας

Κοινότητα ΣυρράκουΚοινότητα Λεπτοκαρυάς
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γραφείο Διαμεσολάβησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΤΕΙ Ηπείρου
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Ηπείρου
MME – Ενημέρωση
– εφημερίδες
Πρωινός Λόγος
Ηπειρωτικός Αγώνας
Πρωϊνά Νέα
Νέοι Αγώνες της Ηπείρου
Τα Γιάννινα
Ελευθερία
Η Άποψη της Πρέβεζας
ΕυρωΗπειρωτική

Η πρωϊνή (Άρτας)
– ενημερωτικά sites
Aρτινό – Ενημερωτικό site
Αρτινοί

EpirusPress
EpirusPost
Epirus News Portal
Ίδρυμα Εγνατία Ηπείρου
Ioannina24
Περδικιώτης
Image magazine
Διευθύνσεις Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εταιρείες Πληροφορικής
ΚΕΔΚΕ
ΤΕΔΚ Ν. Ιωαννίνων
Alfastar
Aciddesign
Comitech
Impel
Νextmedia
ΝΙΚΙ Information Technology
Plantech

Terracom
Webcenter
Ενδιαφέροντα sites Άλλες συνδέσεις
Τουριστική προβολή Περιφέρειας Ηπείρου
Οικολογικός Τουρισμός στην Ήπειρο
Τουριστική Αστυνομία Ιωαννίνων

Γιάννενα – Η πόλη των ευεργετών
Epirus Portal
NaturaPogoni
http://www.amea-jobs.gr

e-igoumenitsa

Νομός Θεσπρωτίας (1)
Νομός Θεσπρωτίας (2)

Οδηγός Ν. Άρτας
ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι.
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Π. Βρέλλη

Τουριστικός οδηγός Ιωαννίνων
Σύλλογος Εμποροβιοτεχνών & Ιδιοκτητών Τουριστικών
Καταλυμάτων Δήμου Μαργαριτίου «Η Ένωση
»
Epiruschef
Epirusmusic
Tzedes

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
Κέντρo Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ηπείρου Europe Direct – Information Relay
Europe Direct – Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαικής Πληροφόρησης

Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου
BIC Ηπείρου

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Αναπτυξιακή εταιρεία Ήπειρος Α.Ε.
ΑΣΗΚ

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Επιμελητήριο Πρεβέζης

Γενικό Πανεπιστημειακό Νοσοκομείο
Νοσοκομείο Χατζηκώστα

Πνευματικό Κέντρο Δ. Ιωαννιτών
Κληροδοτήματα – Ιδρύματα Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Κομποτίου Άρτης

Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Πολυτεχνείου
Ευρυζωνικότητα στην Κόνιτσα

Αθλητικά Σύλλογοι
ΠΑΣ Γιάννενα
ΑΕ Γιάννενα
Αναγέννηση Άρτας
Αθλητικός Όμιλος Βελισσαρίου
Αθλητικός όμιλος Ανατολής
Πανηπειρωτική Ομοσπονδίας Ευρώπης
Πανηπειρωτική Ομοσπονδίας Ελλάδος
Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων
Μορφωτικός & Ορειβατικός Σύλλογος Βρυσοχωρίου
Ορειβατικός σύλλογος Ιωαννίνων

Πολιτιστικός σύλλογος Ζαγορίσιων
Πολιτιστικός Σύλλογος Βραδέτου
Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλίου
Ροταριανός όμιλος Ιωαννί

Advertisements