Καλλιέργεια Φουντουκιάς…Φουντουκιά: μια καλλιέργεια που υπόσχεται σίγουρα κέρδη!!! Η φουντουκιά καλλιεργείται σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας,…. Η Ελληνίδα γιατρός Τατιάνα Μάλιαγκα ήταν αυτή που έδωσε λύση στο πρόβλημα. Κατάφερε να δημιουργήσει από τη φουντουκιά ένα βιολογικό συμπλήρωμα διατροφής με δραστικό συστατικό την ταξόλη και να αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικό στην θεραπεία του επιφανειακού και διηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστης!

Καλλιέργεια Φουντουκιάς
5 Ιουνίου 2015 • Αγροσύμβουλος • Αγροτική Ανάπτυξη, Νέες Καλλιέργειες

Η φουντουκιά ανήκει στο γένος Corylus της οικογένειας Betulaceae. Τα καλλιεργούμενα είδη φουντουκιάς είναι κυρίως τα είδη C. avellana και C. maxima. Ορισμένες όμως ποικιλίες αυτών των ειδών, καθώς και άλλα είδη χρησιμοποιούνται κυρίως ως καλλωπιστικά δέντρα σε κήπους και πάρκα.
 

 

Καλλιέργεια Φουντουκιάς| Αγροσύμβουλος

 
Εδαφοκλιματικές συνθήκες ανάπτυξης
Έδαφος
Η φουντουκιά ευδοκιμεί σε εδάφη μέσης σύστασης με καλή αποστράγγιση και ελαφριά όξινη έως ουδέτερη αντίδραση (pΗ 5,5 – 7,0). Όταν το pΗ εδάφους είναι κάτω από 5,5 απαιτείται η προσθήκη ασβεστίου ώστε το pH να ανέλθει τουλάχιστον στο 6,5.

Κλίμα
Η φουντουκιά είναι φυτό των εύκρατων περιοχών. Προτιμά κυρίως δροσερές περιοχές με σχετικά ψηλή υγρασία. Όταν η θερμοκρασία του χειμώνα πέφτει κάτω από -7°C καταστέφονται τα άνθη και η καρποφορία είναι ελάχιστη. Το δέντρο όμως μπορεί να αντέξει σε θερμοκρασίες μέχρι και -25°C.

Άρδευση
Σε περιοχές όπου η βροχόπτωση ανέρχεται πάνω από 700 χιλιοστά και η κατανομή της είναι ομοιόμορφη, κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, η φουντουκιά δεν χρειάζεται άρδευση. Αν επικρατεί παρατεταμένη ξηρασία, η άρδευση βοηθά στην επίτευξη καλύτερης ποιότητας καρπών.

Πολλαπλασιασμός
Με σπόρο
Αν και η φουντουκιά μπορεί θεωρητικά να πολλαπλασιαστεί με σπόρο, αυτό δεν συστήνεται για δύο κυρίως λόγους: τα σπορόφυτα αργούν να καρποφορήσουν (8-10 χρόνια), και τα δέντρα αυτά, λόγω του ότι η φουντουκιά είναι αυτόστειρο φυτό, δεν αποδίδουν την ποικιλία από την οποία προήλθε ο σπόρος. Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται από γενετιστές για παραγωγή νέων ποικιλιών.

Με εμβολιασμό
O εμβολιασμός της φουντουκιάς είναι πολύ δύσκολος. Θα πρέπει να γίνεται σε περίοδο κατά την οποία τόσο το φυτό από το οποίο λαμβάνουμε το εμβόλιο όσο και το υποκείμενο βρίσκονται σε πλήρη λήθαργο. O εμβολιασμός χρησιμοποιείται για δημιουργία οπωρώνων φουντουκιάς με μονοστέλεχα φυτά εάν χρησιμοποιηθεί ως υποκείμενο η C. colurna η οποία δεν έχει την ιδιότητα δημιουργίας παραφυάδων.

Με παραφυάδες
Είναι ο πλέον διαδεδομένος τρόπος πολλαπλασιασμού. Oι παραφυάδες αφαιρούνται και μεταφυτεύονται στην οριστική τους θέση. Για καλύτερη ριζοβολία παραχώνονται από τη βάση τους.

| Καλλιέργεια Αμυγδαλιάς | 
| Καλλιέργεια Καρυδιάς |
 
Δημιουργία φυτείας φουντουκιάς
Οι αποστάσεις φύτευσης που συνίστανται για ένα φουντουκώνα είναι 7 x 6. Επειδή η φουντουκιά είναι αυτόστειρο φυτό, κατά τη φύτευση πρέπει να φυτεύεται και δεύτερη ποικιλία/είδος ως επικονιαστής. Η αναλογία επικονιαστή προς κύρια ποικιλία είναι 1:8. Συνήθως φυτεύονται 4 δενδρύλλια κατά θέση. Μετά την εγκατάσταση των δενδρυλλίων και την έναρξη έκφυσης των παραφυάδων διατηρούνται 5-7 βλαστοί. Με κατάλληλους όμως χειρισμούς μπορεί να διατηρηθεί ένας μόνο βλαστός έτσι ώστε να έχουμε φυτείες με δενδρώδη μορφή. Για φυτείες με δενδρώδη μορφή μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται εμβολιασμένα δενδρύλλια με υποκείμενο το είδος C. colurna, το οποίο δεν παράγει παραφυάδες.

Σεμινάριο Ξηρών Καρπών

35,00 €
Λίπανση
Μια ορθολογική λίπανση θα πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση εδάφους και φύλλων. Επειδή όμως αυτό, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες καλλιέργειας είναι δύσκολο, μια καλή λίπανση για τη φουντουκιά μπορεί να θεωρηθεί η εφαρμογή 400 γρ. Ν ανά δέντρο το χρόνο, 400 γρ. Ρ205 ανά δέντρο κάθε δυο ή τρία χρόνια και 800-1000 γρ. Κ20 ανά δέντρο κάθε δυο χρόνια.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην προσθήκη του αζώτου και του καλίου διότι ψηλές ποσότητες αζώτου αυξάνουν το πάχος του κελύφους και μειώνουν το μέγεθος της ψίχας. Επίσης, η επαρκής προσθήκη καλίου ελαττώνει το ποσοστό των άδειων καρπών. Από τα μικροστοιχεία ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην επάρκεια σιδήρου και βορίου. Μάλιστα η έλλειψη βορίου έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη αναλογία των φουντουκιών χωρίς σπέρμα.

Εχθροί και Ασθένειες
Τη φουντουκιά προσβάλλουν διάφοροι εχθροί και ασθένειες. Από τους σημαντικότερους εχθρούς, αναφέρονται προσβολές από αφίδες (Macrosiphum sp.) και αλευρώδεις (Trialeurodes sp.). Επίσης σοβαρές ζημιές προκαλεί το κολεόπτερο Curculio obtusus. Άλλος εχθρός είναι το άκαρι Eriophydes avellanae το οποίο προκαλεί παραμόρφωση των οφθαλμών, με αποτέλεσμα οι οφθαλμοί να έχουν την μορφή κόμπου.
Από τις ασθένειες, αναφέρονται η προσβολή από το μύκητα Anisogramma anomala, ο οποίος προσβάλλει κυρίως τους νέους βλαστούς και πολλές φορές προκαλεί ξήρανση ολόκληρου του φυτού, καθώς και η προσβολή από το βακτήριο Xanthomonas corylina το οποίο μπορεί να προκαλέσει ξηράνσεις σε νεαρά δέντρα.

Συγκομιδή και Αποδόσεις
Ο καρπός είναι έτοιμος προς συλλογή από τα τέλη Αυγούστου προς αρχές Σεπτεμβρίου όταν αποχωρίζεται εύκολα από το φυλλώδες περίβλημα του και το σπέρμα παίρνει καφέ χρώμα.  Μετά τη συλλογή, ξεραίνονται μέχρι να αποκτήσουν υγρασία 8-10% και αν αποθηκευτούν σε θερμοκρασία 2,5- 4,5°C διατηρούνται χωρίς αλλοίωση μέχρι και ένα χρόνο.

Οι αποδόσεις της φουντουκιάς εξαρτώνται κυρίως από την ποικιλία. Κατά μέσο όρο η απόδοση ενός δέντρου φουντουκιάς ανέρχεται σε 3-4 κιλά.

 

 

PDF] Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑΣ

Φουντουκιά: μια καλλιέργεια που υπόσχεται σίγουρα κέρδη
Η φουντουκιά καλλιεργείται σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, με τις μεγαλύτερες εκτάσεις να βρίσκονται στη Μακεδονία

Επαγγελματικές Ευκαιρίες
12:00, 20/7/2012
 
 
 
Τους 2.400 τόνους έφτασε η μέση ετήσια ελληνική παραγωγή φουντουκιού την περίοδο 2000-2005

Ευνοϊκές εξαγωγικές προοπτικές εμφανίζει η καλλιέργεια ξηρών καρπών, ενώ το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης καλύπτεται με εισαγωγές από τρίτες χώρες, μπορεί να καταστήσει την ανάπτυξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων με αντικείμενο καλλιέργειες όπως αυτή του φουντουκιού, μια πρώτης τάξεως εναλλακτική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα ως πηγή συμπληρωματικού οικογενειακού εισοδήματος.

Αν και οι ξηροί καρποί έχουν σημαντική θέση στην ελληνική διατροφή, το 72% της εγχώριας ζήτησης καλύπτεται με εισαγωγές προϊόντων από χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως είναι η Ιταλία και η Ισπανία, αλλά και από τρίτες χώρες όπως είναι η Τουρκία και η Κίνα.

 
Μάλιστα, ιδιαιτέρως ελλειμματική είναι η Ελλάδα στην παραγωγή φουντουκιού. Η κατανάλωση των φουντουκιών στη χώρα μας -όπως επισημαίνει στις Επαγγελματικές Ευκαιρίες ο γεωπόνος Κάσσανδρος Γάτσιος- εξαρτάται και από τη συνολική κατανάλωση ξηρών καρπών στη χώρα μας. Η κατανάλωση αυτή, ανέρχεται σε 65.000 τόνους. Από αυτούς την πρώτη θέση έχουν τα φιστίκια Αιγίνης με το 30% και ακολουθούν τα αμύγδαλα με τα φουντούκια σε ποσοστό 20% περίπου το καθένα.

Οι ελληνικές εξαγωγές σε αξία, των φουντουκιών, για την πενταετία (2002-06) παρουσίαζαν διαδοχικές διακυ?άνσεις, οι οποίες σχετίζονται ?ε τον παραγωγικό κύκλο της φουντουκιάς και την ανάλογη μεταβολή της ευρωπαϊκής ζήτησης.

Παρόλα αυτά οι συνολικές εισαγωγές φουντουκιού, κυρίως από τις τρίτες χώρες, είναι σημαντικά υψηλότερες από τις εξαγωγές (περίπου σε αναλογία 13:1).

 

Το μεγαλύτερο πάντως πλεονέκτημα της καλλιέργειας ξηρών καρπών, όπως είναι το φουντούκι, έναντι των νωπών προϊόντων (οπωροκηπευτικά) -όπως αναφέρει στις Επαγγελματικές Ευκαιρίες ο γεωπόνος και πρώην ευρωβουλευτής Γιάννης Γκλαβάκης- είναι η διατηρησιμότητά τους. Σε αντίθεση με τα φρούτα και τα λαχανικά που πρέπει στην πλειονότητά τους να διατεθούν άμεσα προς πώληση, οι ξηροί καρποί διατηρούνται επί μακρό χρονικό διάστημα, διευκολύνοντας τους παραγωγούς σε σχέση με τον χρόνο και τους τρόπους διάθεσής τους.

Η παραγωγή φουντουκιών χωρίς κέλυφος στην Ε.Ε. κυ?αίνεται γύρω στους 120.000 τόνους ετησίως. Οπως και στην περίπτωση της παραγωγής αμύγδαλου έτσι και στα φουντούκια η παραγωγή κυ?αίνεται από παραγωγική σε παραγωγική περίοδο ακόμα κι αν οι εισροές που χρησιμοποιούνται κάθε χρονιά είναι περίπου οι ίδιες.

Η Ιταλία είναι ο κύριος παραγωγός φουντουκιών στην Ευρωπαϊκή Ενωση καθώς παράγει το 78,5% της παραγωγής και ακολουθούν η Ισπανία με το 14,5% της παραγωγής, η Γαλλία και η Ελλάδα με το 2,7% της συνολικής παραγωγής.

Για την περίοδο 2000-05, η ελληνική παραγωγή φουντουκιού κυμάνθηκε από τους 3,4 στους 2,4 χιλιάδες τόνους, ?ε σημαντική ετήσια διακύμανση, λόγω του παραγωγικού κύκλου της καλλιέργειας αλλά και ?ε αισθητά πτωτική τάση. Η μειωμένη παραγωγή οφείλεται μεταξύ άλλων και στη μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης για την αντίστοιχη περίοδο. Η μέση στρεμματική απόδοση της καλλιέργειας φουντουκιού για την πενταετία ανήλθε περίπου σε 250 κιλά. Υπάρχουν όμως φυτείες φουντουκιών που καλλιεργούνται ορθολογικά και η παραγωγή τους είναι πολύ πιο υψηλή της τάξεως των 350-400 κιλών το στρέμμα.

 

Η καλλιέργεια της φουντουκιάς είναι γνωστή στην Ελλάδα από τα αρχαιότατα χρόνια. Σήμερα στη χώρα μας, η φουντουκιά καλλιεργείται κυρίως στη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, την Ηπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Η μεγαλύτερη έκταση βρίσκεται στη Μακεδονία.

Εισόδημα έως 700€ ανά στρέμμα
Στα 2 ευρώ το κιλό η μέση τιμή παραγωγού

Με τη μέση τιμή παραγωγού τα τελευταία χρόνια να κυμαίνεται μεταξύ 1,8 και 2 ευρώ ανά κιλό, η φουντουκιά μπορεί να δώσει ακαθάριστο εισόδημα έως και 700 ευρώ ανά στρέμμα. Η φουντουκιά -σύμφωνα με τον γεωπόνο Κάσσανδρο Γάτσιο- προσαρμόζεται καλύτερα σε περιοχές με κλίμα που διακρίνεται για τον ψυχρό και υγρό χειμώνα, χωρίς όμως έντονους παγετούς. Μπορεί να ανεχθεί ακόμη και θερμοκρασίες -24 οC, αλλά κατά την περίοδο της ανθήσεως μπορεί να υποστεί ζημιές σε θερμοκρασίες -9 οC. Οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 37 οC. Το ύψος των βροχοπτώσεων μπορεί να είναι 600-800 mm. Αναπτύσσεται κυρίως σε περιοχές με υψόμετρο 600-1.000 μέτρα.

Απαιτείται για την εγκατάσταση μιας φυτείας φουντουκιάς, έδαφος πολύ βαθύ, γόνιμο και με καλή αποστράγγιση. Η φουντουκιά δεν ευδοκιμεί σε βαριά αργιλώδη εδάφη. Το έδαφος πρέπει να έχει όξινη έως ουδέτερη αντίδραση δηλαδή ρΗ 5,5 – 7,0.

Μετά τη συγκομιδή οι καρποί αποφλοιώνονται και μεταφέρονται σε αποξηραντήριο. Στη συνέχεια ακολουθεί η λεύκανση των καρπών ώστε να αποκτήσουν λαμπερό κέλυφος

Η ωρίμανση των φουντουκιών γίνεται από τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ανάλογα με την ποικιλία. Το κριτήριο της ωριμάνσεως των καρπών είναι όταν αποσπώνται από τα φυτά και παίρνουν καστανό χρώμα.

Η συγκομιδή γίνεται με τα χέρια ή με ράβδισμα των βλαστών και μάζεμα από το έδαφος, ή με δονητές ή με μηχανές απορρόφησης των καρπών.

Μετά τη συγκομιδή οι καρποί αποφλοιώνονται και μεταφέρονται σε αποξηραντήριο για να αποξηρανθούν σε θερμοκρασίες 32-38οC. Η υγρασία των αποξηραμένων καρπών πρέπει να είναι 7-8%. Στη συνέχεια ακολουθεί η λεύκανση των καρπών ώστε να αποκτήσουν λαμπερό κέλυφος. Η λεύκανση γίνεται με διοξείδιο του θείου. Από ένα στρέμμα υπολογίζεται μια μέση παραγωγή 250 κιλά ξηρά φουντούκια.

Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται
Υπάρχουν πολλές ποικιλίες φουντουκιάς που καλλιεργούνται στη χώρα μας. Οι κυριότερες είναι:

Εξτρα γιαγλί: Ο καρπός της έχει ημισφαιρικό σχήμα, έχει καστανό χρώμα και μέτριο μέγεθος. Εχει λεπτό περικάρπιο που αποχωρίζεται εύκολα από το σπέρμα του. Το σπέρμα του αποτελεί το 56% του καρπού. Είναι εκλεκτή ποικιλία.

Σιβρί γιαγλί: Εχει καρπό με επίμηκες σχήμα, καστανέρυθρο, μέτριου μεγέθους. Εχει λεπτό περικάρπιο. Το σπέρμα του αποτελεί το 53% του καρπού.

Παλάζ: Μεγαλόκαρπο φουντούκι, καστανέρυθρο, με σχήμα κωνοειδές. Με λεπτό περικάρπιο. Το σπέρμα του είναι καλής ποιότητας, αποτελεί το 54% του καρπού.

 

Negreta: Μέτριου έως μεγάλου μεγέθους φουντούκι, με ανοιχτό καστανέρυθρο χρώμα. Το σπέρμα του αποτελεί το 50% του καρπού.

Αγυιάς: Καρπός επιμήκης, ωοειδής, μεγάλου μεγέθους, με χρώμα καστανοκίτρινο. Περικάρπιο χονδρό, δύσκολα αποχωριζόμενο από το σπέρμα. Ποσοστό σπέρματος σε σχέση με τον καρπό 45%.

Tonda Gentile Delle Langhe: Καρπός σφαιρικού χρώματος, μετρίου μεγέθους, καστανέρυθρου χρώματος.

Τα μυστικά για μια αποδοτική σοδειά
Η φουντουκιά φυτεύεται σε τετράγωνα, σε παραλληλόγραμμα, σε γραμμές ή σε ισόπλευρα τρίγωνα. Οι αποστάσεις φυτεύσεως συνήθως είναι 5Χ6 μέτρα στην περίπτωση που οι φουντουκιές θα καλλιεργηθούν με τη μορφή δέντρων ή 7Χ8 στην περίπτωση που θα καλλιεργηθούν σαν θάμνοι. Τα φυτά συνήθως φυτεύονται από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, πριν από το φούσκωμα των οφθαλμών.

Εφόσον επιθυμούμε να καλλιεργήσουμε τις φουντουκιές σε θαμνώδη μορφή, φυτεύουμε 4-5 δενδρύλλια μαζί στον ίδιο λάκκο φυτεύσεως, ενώ αν θέλουμε τη δενδρώδη μορφή φυτεύουμε σε κάθε λάκκο ένα δέντρο μόνο του. Για να υπάρχει καλή επικονίαση των ανθέων θα πρέπει να φυτεύεται μία σειρά από φυτά της επικονιάστριας ποικιλίας ανά δέκα σειρές της κύριας ποικιλίας. Η γονιμοποίηση των ανθέων γίνεται περίπου 4-5 μήνες μετά την επικονίαση που γίνεται στα μέσα του χειμώνα.

Λίπανση: Συνήθως γίνεται λίπανση με 10-12 μονάδες αζώτου, 5-6 μονάδες φωσφόρου και 8-9 μονάδες καλίου ανά στρέμμα. Η λίπανση θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με την κατάσταση των φυτών από θρεπτικής απόψεως και σύμφωνα με την περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία. Η καλύτερη μέθοδος για τη διάγνωση του επιπέδου θρέψεως των φυτών είναι η μέθοδος της φυλλοδιαγνωστικής.

Οι αυξημένες ποσότητες αζωτούχου λιπάσματος προκαλούν αύξηση του πάχους του κελύφους των φουντουκιών, με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού της ψίχας τους. Επίσης πρέπει να προσέξει κανείς ώστε να μην υπάρξει τροφοπενία σιδήρου και βορίου, επειδή ειδικά η έλλειψη βορίου προκαλεί αυξημένη αναλογία φουντουκιών χωρίς σπέρμα.

Αρδευση: Σε περιοχές με κανονικές βροχοπτώσεις και εφόσον αυτές είναι κανονικά κατανεμημένες στον χρόνο, δεν απαιτείται άρδευση. Ομως, σε περιπτώσεις παρατεταμένης ξηρασίας η άρδευση βοηθά πολύ τα φυτά να δώσουν καλή παραγωγή. Η άρδευση της φουντουκιάς ειδικά στους φουντουκεώνες μικρής ηλικίας είναι απαραίτητη εργασία, επειδή ευνοείται η αύξηση των φυτών σε ύψος αλλά και σε διάμετρο των βλαστών.

Κλάδεμα: Διακρίνεται σε κλάδεμα μόρφωσης και σε κλάδεμα καρποφορίας. Το κλάδεμα μόρφωσης έχει ως στόχο τη δημιουργία του σχήματος που θέλουμε να δώσουμε στο φυτό. Στην περίπτωση που θα καλλιεργηθεί σε θαμνώδη μορφή διατηρούνται 3-6 σκελετικοί βλαστοί, ενώ στην περίπτωση της δενδρώδους μορφής το επικρατέστερο σχήμα είναι το κυπελλοειδές. Το κλάδεμα καρποφορίας γίνεται κάθε χρόνο. Με το κλάδεμα αυτό απομακρύνονται τα ξηρά βλαστάρια.

Πολλαπλασιασμός: Η φουντουκιά δεν μπορεί να αναπαραχθεί πιστά με τους σπόρους και γι’ αυτό κατάλληλη μέθοδος πολλαπλασιασμού είναι με παραφυάδες, με καταβολάδες, αλλά και με φυλλοφόρα ή ξυλοποιημένα μοσχεύματα ή με εμβολιασμό σποροφύτων. Ο πολλαπλασιασμός της φουντουκιάς με σπόρο δεν συνιστάται επειδή τα δέντρα που θα προέλθουν αργούν να μπουν σε καρποφορία (8-10 χρόνια) και επειδή η φουντουκιά είναι αυτόστειρο φυτό, δεν δίνουν την ίδια ποικιλία με εκείνη από την οποία προήλθαν.

Τα φυλλοφόρα μοσχεύματα δίνουν καλύτερα αποτελέσματα όταν λαμβάνονται από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου. Με τη μέθοδο του εμβολιασμού χρησιμοποιείται κυρίως ο σχιστός, ο αγγλικός και ο πλευρικός. Ο εμβολιασμός της φουντουκιάς είναι πολύ δύσκολος. Το υποκείμενο, αλλά και το φυτό από το οποίο λαμβάνουμε το εμβόλιο, θα πρέπει να είναι σε πλήρη λήθαργο.

Η μέθοδος με παραφυάδες. Χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις. Οι παραφυάδες αποσπώνται από το φυτό και μεταφυτεύονται στην οριστική τους θέση.

Με καταβολάδες. Οπως γίνεται στο αμπέλι, δηλαδή γυρίζει ο παραγωγός έναν βλαστό στο έδαφος και στο σημείο επαφής με το χώμα βγάζει ρίζες. Στη συνέχεια αποκόπτεται και έτσι δημιουργείται ένα νέο φυτό.

Τα οφέλη στην υγεία
Τα φουντούκια είναι ξηροί καρποί πλούσιοι σε ασβέστιο, βιταμίνες και μονοακόρεστα λιπαρά. Ενισχύουν τη λειτουργία της καρδιάς και μειώνουν τα επίπεδα της κακής χοληστερίνης. Είναι πλούσια σε αντικαρκινικές ουσίες, φολικό οξύ, κάλιο, μαγνήσιο, φωσφόρο και χαλκό, ενώ ο νωπός καρπός τους είναι φτωχός σε νάτριο. Διαθέτουν αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες παίζουν σπουδαίο ρόλο στην πρόληψη της πρόωρης γήρανσης του δέρματος. Είναι καρποί πλούσιοι σε μαγγάνιο, στοιχείο που εμπλέκεται σε διαδικασίες ανάπτυξης και αναπαραγωγής στον οργανισμό, όπως είναι η ανάπτυξη των νεύρων, η ανάπτυξη και η διατήρηση της καλής υγείας των οστών, η σύνθεση των ορμονών.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
Κάσσανδρος Γάτσιος, Γεωπόνος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Εταιρεία Symagro. Επιστημονικό – Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου. Τηλ. 6944846475 – 26510 07653 info@symagro.com
Κώστας Νάνος

======================================================

Εγκρίθηκε ελληνικό φάρμακο κατά του καρκίνου! – Διεθνής πιστοποίηση μετά την επιβεβαίωση ότι το συμπλήρωμα έχει θαυμαστά αποτελέσματα

Ήδη εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, ερευνητές είχαν διαπιστώσει ότι τα φουντούκια θα μπορούσε να αποτελέσουν πηγή για την παρασκευή της ταξόλης που καταπολεμά τον καρκίνο,
καθώς περιέχουν το δραστικό συστατικό πακλιταξέλη η οποία χρησιμοποιείται στην θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών. Σχετικό δημοσίευμα με τίτλο «Nuts source for cancer drug» είχε κάνει το BBC.

Ως τώρα, η πηγή αυτής της πολύτιμης χημικής ουσίας ήταν ο φλοιός από το «πουρνάρι του Ειρηνικού», το οποίο όμως αναπτύσσεται εξαιρετικά αργά με αποτέλεσμα η παραγωγή να είναι μικρή. Για την προμήθεια της ταξόλης επιστρατεύθηκε μια ημισυνθετική μέθοδος επεξεργασίας των φύλλων ενός άλλου είδους πουρναριού, που κι αυτή δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική.

Η Ελληνίδα γιατρός Τατιάνα Μάλιαγκα ήταν αυτή που έδωσε λύση στο πρόβλημα. Κατάφερε να δημιουργήσει από τη φουντουκιά ένα βιολογικό συμπλήρωμα διατροφής με δραστικό συστατικό την ταξόλη και να αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικό στην θεραπεία του επιφανειακού και διηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστης! Μάλιστα, εξασφάλισε διεθνή πιστοποίηση για την παγκόσμια πατέντα της, μετά την επίσημη επιβεβαίωση ότι έχει θαυμαστά αποτελέσματα.

«Το σκεύασμα ρίχνει τους καρκινικούς δείκτες και δεν υπάρχει επανέκφυση θηλωμάτων στην ουροδόχο κύστη. Αυτό φαίνεται στις κυστεοσκοπήσεις και τις κυτταρολογικές αναλύσεις ούρων. Ο τρόπος δράσης της ουσίας συνίσταται στην υπερβολική σταθεροποίηση των μικροσωλινίσκων που προκαλούν τη διαίρεση και τον γρήγορο πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται μια τελείως φυσική μέθοδος από εκχυλίσματα του φυτού “CorylusAvellana -TaxolTaxanes”…», λέει η κυρία Μάλιαγκα στο protothema.gr.

Το συμπλήρωμα βράζεται σε νερό και αποδίδει ένα ρόφημα που ο χρήστης λαμβάνει καθημερινά σε δόσεις ενός ποτηριού του κρασιού.
Το μόνο πρόβλημα είναι η… παραγωγή φουντουκιών που είναι ελλειμματική στην Ελλάδα, καθώς το 72% της εγχώριας ζήτησης καλύπτεται με εισαγωγές από Ιταλία και Ισπανία, αλλά και από τρίτες χώρες όπως η Τουρκία και η Κίνα!
Το κόστος της καλλιέργειας αγγίζει τα 600 ευρώ ανά στρέμμα και απαιτούνται τρία χρόνια για να δώσει καρπούς το κάθε δέντρο, με αποτέλεσμα δύσκολα να επενδύουν σε αυτού του είδους την καλλιέργεια οι Έλληνες αγρότες οι οποίοι ακόμη δεν γνωρίζουν την χρησιμότητα του φουντουκιού.

Πηγή
thesecretrealtruth.blogspot.com

=================================================

Φουντουκιά – Βικιπαίδεια
https://el.wikipedia.org/wiki/Φουντουκιά
Η φουντουκιά είναι αγγειόσπερμο, δικότυλο, φυλλοβόλο φυτό και ανήκει στην τάξη των … Καλλιέργεια φουντουκιάς: http://farminghazelnuts.blogspot.com/.

=========================================================

Καλλιέργεια φουντουκιάς

Για τη μέγιστη απόδοση της δεντροκαλλιέργειάς μας απαιτείται η απόκτηση της σωστής τεχνογνωσίας, χωρίς να γίνονται τα λάθη του παρελθόντος. Παρακάτω παρουσιάζονται εν συντομία οι βασικές καλλιεργητικές τεχνικές.
Για πρόσβαση στο εκτενές βιβλίο – εγχειρίδιο των 100 και πλέον σελίδων με φωτογραφικό υλικό και βίντεο, σχετικά με τη σωστή φύτευση, αποστάσεις, υποκείμενα, ποικιλίες, το σωστό κλάδεμα, λίπανση ανα στρέμμα, πιθανές ασθένειες, πως προλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται, οι παραγωγοί μας καλούνται να περάσουν από την επιχείρηση από όπου και θα γίνεται η δωρεάν διανομή του έντυπου υλικού και του CD.
Η φουντουκιά άρχίζει την παραγωγή της όταν γίνει 3-4 ετών. Φτάνει στη μέγιστη παραγωγή στα 8-12 έτη και μπορεί να είναι παραγωγική μέχρι τα 50 χρόνια. Η παραγωγή ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 120 κιλά ξηρού καρπού ανά δεκάριο το χρόνο. Όταν η φουντουκιά ανανεώνεται κανονικά μπορεί να ζήσει μέχρι και τα 600 χρόνια.
   
 Ποικιλίες της Φουντουκιάς:
Ennis
Με επικονιάστριες τις Butler και Daviana
Ήμερη φουντουκιά ή λεπτοκαρυά
Η λεπτοκαρυά είναι μικρό δέντρο που δεν ξεπερνά σε ύψος τα 6 μέτρα, τα φύλλα της είναι στρογγυλά με μυτερές άκρες και ο καρπός της σκεπάζεται από ένα κυπελλοειδές περικάρπιο με οδοντωτά χείλη.
Tonda di Giffoni, Campanica, Fertile de Coutard, Segorbe και Negretta
Ποικιλίες για καλλιέργεια της φουντουκιάς υπό μορφή μονόκορμων δένδρων.
 
Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις της φουντουκιάς
Kλίμα:
     Η φουντουκιά είναι φυτό των εύκρατων περιοχών. Προτιμά κυρίως δροσερές τοποθεσίες με σχετικά ψηλή υγρασία. εάν η θερμοκρασία του χειμώνα πέφτει κάτω από -7 βαθμούς η καλλιέργεια της φουντουκιάς για καρπό είναι αντιοικονομική λόγω καταστροφής των άνθεων, Το δέντρο όμως να αντέξει σε θερμοκρασίες μέχρι και -25 βαθμούς.
Έδαφος:
 Η φουντουκιά ευδοκιμεί σε εδάφη ελαφράς έως μέσης σύστασης που να στραγγίζονται εύκολα και με ελαφριά όξινη έως ουδέτερη αντίδραση (ph 5,5 -7,0). Όταν το ph του εδάφους είναι κάτω από 5,5 αυτό πρέπει να ανέλθει στο 6,5 με προσθήκη ασβέστη για καλύτερη ανάπτυξη του φυτού.

Σχετικά με Νέες φυτεύσεις
Ο κύριος τρόπος πολλαπλασιασμού της φουντουκιάς είναι με παραφυάδες. Οι παραφυάδες αφαιρούνται και μεταφυτεύονται στην οριστική θέση τους. για καλύτερη ριζοβολία παραχώνονται στη βάση τους. Με καταβολάδες όμοια με το αμπέλι μπορεί να γίνει ο πολλαπλασιασμός. Με το σπόρο τα δέντρα αργούν να καρποφορήσουν (8-10 χρόνια) και δεν αποδίδουν την πικοιλία από την οποία λαμβάνουμε το σπόρο διότι η φουντουκιά είναι αυτόστειρο φυτό. Μπορεί όμως να πολλαπλασιασθεί και με εμβολισμό, που είναι δύσκολος τρόπος και θα πρέπει να γίνεται σε περίοδο κατά την οποία το φυτό από το οποίο λαμβάνουμε το εμβόλιο όσο κια το υποκείμενο να βρίσκονται σε πλήρη λήθαργο.
Η φύτευση της φουντουκιάς, όταν θέλουμε να εγκαταστήσουμε νέο φουντουκώνα, γίνεται σε αποστάσεις 7Χ6m. Επειδή η φουντουκιά είναι αυτόστειρο φυτό, κατά τη φύτευση πρέπι να ληφθεί πρόνια ώστε να φυτεύεται και δεύτερη ποικιλία/είδος για επικονίαση. Η αναλογία επικονιαστή προς κύρια ποικιλία είναι 1:8. Συνήθως φυτεύονται 4 δενδρύλια κατά θέση. Μετά την εγκατάσταση των δενδρυλίων και την έναρξη της έκφυσης των παραφυάδων διατηρούνται 5-7 βλαστοί. με κατάλληλους όμως χειρισμούς μπορίε να διατηρηθεί ένας μόνο βλαστός έτσι ώστε να έχουμε φυτείες με δενδρώδη μορφή. Για φυτείες με δενδρέωδη μορφή μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται εμβολιασμένα δενδρύλλια με υποκείμενο το είδος Corylus colurna, το οποίο δεν παράγει παραφυάδες.
Καλλιεργητικές περιποιήσεις της φουντουκιάς
Άρδευση
     Σε περιοχές όπου η βροχόπτωση ανέρχεται πάνω από 700 χιλιοστά και είναι κανονικά κατανεμημένη κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου η φουντουκιά δε χρειάζεται άρδευση. κατά τη διάρκεια όμως παρατεταμένων ξηρών περιόδων η α΄ρδευση βοηθά στην επίτευξη καλύτερης ποιότητας καρπών. Δεν είναι όμως σπάνιες περιπτώσεις που ακόμη που η φουντουκιά καλλιεργείται τελέιως ξηρική με ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την παραγωγή.
Λίπανση
     Από έρευνες που έγιναν έχει βρεθεί ότι από ένα δεκάριο με φουντουκιές και για μια παραγωγή 120 κιλών περίπου ανά δεκάριο, αφαιρούνται από το έδαφος 1,9 κιλά άζωτο, 0,9 κιλά φώσφορος, 1,2 κιλά κάλιο και 1,6 κιλά ασβέστιο. Οι ποσότητες αυτές θα πρέπει να προστίθενται στο έδαφος με την κατάλληλη λίπανση. Μια ορθολογική λίπανση θα πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση εδάφους και φύλλων. επειδή όμως τούτο είναι δύσκολο, μια καλή λίπανση για τη φουντουκιά μπορεί να θεωρηθεί η εφαρμογή 400 γρ Ν ανά δέντρο το χρόνο, 400 γρ P ανά δέντρο κα΄θε δύο ή τρία χρόνια και 800-1000γρ Κ ανά δέντρο κάθε δύο χρόνια. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην προσθήκη αζώτου και του καλίου διότι υψηλές ποσότητες αζώτου αυξάνουν το πάχος του κελύφους και μειώνουν το μέγεθος της ψίχας. Επίσης κανονική προσθήκη καλιού ελαττώνει το ποσοστό των άδειων καρπών. Από τα μικροστοιχεία ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην επάρκεια σιδήρου και βορίου. Μάλιστα η έλλειψη βορίου έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη αναλογία των φουντουκιών χωρίς σπέρμα.

 

 

Advertisements