…αν το αυτοκινητο σας η το όχημά σας εμφανίζεται ασφαλισμένο στη βάση δεδομένων μας…ΑΜΕΣΑ ΕΥΚΟΛΑ…

 

https://www.hic.gr/hic/Check_ins.aspx

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τώρα μπορείτε να ελέγξετε
ΑΜΕΣΑ ΚΙ ΕΥΚΟΛΑ
αν το όχημά σας εμφανίζεται ασφαλισμένο στη βάση δεδομένων μας, η οποία θα
χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων από το Κράτος.

https://www.hic.gr/hic/Check_ins.aspx