Ασφαλιστική κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων απο τον ΕΟΠΥΥ Ο ΕΟΠΠΥ καλύπτει μέρος του κόστους των ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων. Αναζητήστε την κάλυψη ανάλογα με τον τύπο της εξέτασης (αιματολογικές, βιοχημικές, κλπ) και ανα ειδικότητα (π.χ. …

Επιστημονική Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή ιστότοπου ΙΜΟΠ

Ο ΕΟΠΠΥ καλύπτει μέρος του κόστους των ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων. Αναζητήστε την κάλυψη ανάλογα με τον τύπο της εξέτασης (αιματολογικές, βιοχημικές, κλπ) και ανα ειδικότητα (π.χ. Ουρολογία). Καντε κλικ εδώ

01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
08 ΓΕΝΙΚΑ
10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
11 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
12 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
13 ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
14 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
15 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
16 ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-ELISA
17 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
18 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
19 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ
20 ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
22 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
24 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
25 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
27 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
29 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
35 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
38 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
39 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
40 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
43 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
44 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-RIA
45 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA
46 ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-RIA
47 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA
48 ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA
49 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
50 ΥΠΕΡΗΧΟΙ
51 ΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
53 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
54 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
55 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
01 00 00 001 138/62 Αγγειοδυναμογραφία 22,89 22,89
01 00 00 002 157/1 Αγγειογραφία: α) Απλός αιμοδυναμικός έλεγχος με υπερήχους 8,28 8,28
01 00 00 003 157/1 Αγγειογραφία: β) Αιμοδυναμικός έλεγχος με υπερήχους κατόπιν κοπώσεως 8,28 8,28
01 00 00 006 157/2 Αιμοδυναμικός – αγγειολογικός έλεγχος συν αρτηριακό υπερηχοαγγειογράφημα 14,44 14,44
01 00 00 007 157/3 Αιμοδυναμικός – αγγειολογικός έλεγχος φλεβικό υπερηχοαγγειογράφημα 14,44 14,44
01 00 00 008 157/4 Πλήρης αιμοδυναμικός αγγειολογικός έλεγχος αρτηριακό και φλεβικό υπερηχοαγγειογράφημα 18,58 18,58
01 00 00 009 157/5 Αρτηριογραφίες (άνευ κόστους υλικών) 32,87 32,87
01 00 00 010 157/6 Θωρακική αορτογραφία, αορτικό τόξο, κοιλιακή αορτογραφία 32,87 32,87
01 00 00 011 157/7 Εκλεκτικές αρτηριογραφίες 49,27 49,27
01 00 00 012 157/8 Περιφερειακές αρτηριογραφίες 20,60 20,60
01 00 00 013 81/8 (ακτι) Σειριοαγγειογραφία ή αρτηριογραφία εγκεφάλου 25,88 25,88
01 00 00 014 81/34
Αρτηριογραφία περιφερική άκρων, διαδερμική. Περιλαμβάνει διαδερμική παρακέντηση με βελόνη
της κύριας αρτηρίας του άκρου, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3 ακτινογραφιών για κάθε άκρο.
Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξη 23,71 23,71
01 00 00 015 81/35
Αορτογραφία με καθετήρα, μέση έγχυση. Περιλαμβάνει καθετηριασμό της αορτής κατά
SELDINGER, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 10-20 ακτινογραφιών, ανάλογα με τις ενδείξεις: Αορτικό
τόξο, μελέτη 4 αγγείων, Θωρακική αορτή ή κοιλιακή αορτή (η φθορά καθετήρων, 71,11 71,11
01 00 00 016 81/36
Αορτογραφία κοιλιακής αορτής, διαδερμική. Περιλαμβάνει διαδερμική παρακέντηση με βελόνα της
κοιλιακής αορτής, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3 ακτινογραφιών (Αξία σκιαγραφικού με βάση
απόδειξη) 37,95 37,95
01 00 00 017 81/37
Αρτηριογραφία εσωτερικών οργάνων, εκλεκτική. Περιλαμβάνει καθετηριασμό κατά SELDINGER,
εκλεκτικό καθετηριασμό και έγχυση σκιαγραφικού στην κεντρική αρτηρία του οργάνου που
εξετάζεται και λήψη 10-20 ακτινογραφιών.Εδώ υπάγονται εκλεκτική αρτηριογραφία καρω 94,79 94,79
01 00 00 018 157/9
Φλεβογραφίες άνω κοίλης, κάτω κοίλης, πυλαίας, σπληνοπυλαιοφλεβογραφία,ενδοστική (άνευ
κόστους υλικών) 20,60 20,60
01-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
01-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 2/130
01 00 00 019 157/10 Εκλεκτικές φλεβογραφίες 41,12 41,12
01 00 00 020 157/11 Περιφερειακές φλεβογραφίες 16,46 16,46
01 00 00 021 157/12 Λειτουργική φλεβογραφία άκρων 16,46 16,46
01 00 00 022 81/30
Φλεβογραφία άκρου: Περιλαμβάνει παρακέντηση με βελόνα μιας φλέβας του άκρου, της άνω κοίλης
ή της οφθαλμικής φλέβας, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-6 ακτινογραφιών. Για κάθε άκρο (Αξία
σκιαγραφικού με βάση απόδειξη) 18,99 18,99
01 00 00 023 81/31
Φλεβογραφία με καθετήρα κάτω κοίλης φλέβας: Περιλαμβάνει καθετηριασμό κατά SELDINGER
έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3-5 ακτινογραφιών 47,45 47,45
01 00 00 024 81/32
Φλεβογραφία εσωτερικών οργάνων, εκλεκτική: Περιλαμβάνει καθετηριασμό κατά SELDINGER της
κάτω κοίλης, εκλεκτικό καθετηριασμό της κεντρικής φλέβας του οργάνου που εξετάζεται, έγχυση
σκιαγραφικού, και λήψη 5-10 ακτινογραφιών. (Η φθορά καθετήρων … κ.λ.π.). 85,31 85,31
01 00 00 025 157/13 Λεμφογραφίες (εκάστου πλαγίου) άνευ κόστους υλικών 20,60 20,60
01 00 00 026 81/33
Λεμφογραφία: Περιλαμβάνει παρακέντηση, περιφερειακού λεμφαγγείου, βραδεία έγχυση
σκιαγραφικού και λήψη 6-8 ακτινογραφιών (την πρώτη και δεύτερη ημέρα) (η φθορά καθετήρων και
φαρμάκων έχει υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε άκρο. 37,95 37,95
01 00 00 027 65/1.9 Ψηφιακή αγγειογραφία λήψης ρενίνης: Κάτω κοίλη φλέβα, Αριστερά νεφρική, Δεξιά νεφρική 140,87 140,87
01 00 00 028 65/3 Καθετηριασμός πρόσθετης αρτηρίας κατά την εκτέλεση ψηφιακής αγγειογραφίας 52,82 52,82
01 00 04 001 65/2.1
Αγγειογραφία άνω άκρου δεξιού (Χωρίς απαίτηση νέου καθετηριασμού): Αορτικό τόξο, Υποκλείδιος
αρτηρία, Μασχαλιαία αρτηρία, Βραχίονος – Κερκιδική αρτηρία – Ωλένια αρτηρία, Άκρας χειρός αγγεία 158,47 158,47
01 00 04 002 65/2.2
Αγγειογραφία άνω άκρου αριστερού (Χωρίς απαίτηση νέου καθετηριασμού): Αορτικό τόξο,
Υποκλείδιος αρτηρία, Μασχαλιαία αρτηρία, Βραχίονος – Κερκιδική αρτηρία – Ωλένια αρτηρία, Άκρας
χειρός αγγεία 158,47 158,47
01 00 05 001 65/4.5
Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία αορτής: α) Ανιούσα Αορτή – Τόξο, Θωρακική αορτή, Κοιλιακή
αορτή 47,54 47,54
01 00 05 002 81/40
Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία: Πρόκειται για ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 7-8
ακτινογραφιών του οργανισμού που εξετάζεται. Για κάθε όργανο χωριστά. Αξία σκιαγραφικού με
βάση απόδειξη. 37,95 37,95
01-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 3/130
01 00 05 004 81/41
Εκλεκτική ψηφιακή αγγειογραφία: Πρόκειται για αγγειογραφία και επεξεργασία εικόνων με τον
ψηφιακό αγγειογράφο (η φθορά καθετήρων, οδηγών και άλλων οργάνων έχει υπολογισθεί στη
βασική κοστολόγηση). Για κάθε όργανο χωριστά. Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξ 118,47 118,47
01 00 05 006 81/38
Εμβολισμός αρτηριών εσωτερικών οργάνων εκλεκτικός. Περιλαμβάνει καθετηριαμό κατά SELDINGER,
εκλεκτικό καθετηριασμό και έγχυση σκιαγραφικού, και λήψης ακτινογραφιών, παρασκευή και
εισαγωγή του υλικού εμβολισμού νέα έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-7 ακτινογρ 108,99 108,99
01 00 05 007 81/39
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΤΕΝΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ SELDINGER ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΘ 108,99 108,99
01 00 05 008 81/28 Κόστος επιτυχούς αγγειοπλαστικής κάθε μίας στενωτικής βλάβης 71,11 71,11
01 00 06 001 65/4.1
Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία αορτικού τόξου – καρωτίδων: Αορτικό τόξο, Δεξιά Καρωτίδα –
Διχασμός, Αριστερά Καρωτίδα – Διχασμός, Σπονδυλικές αρτηρίες, Υποκλείδιες αρτηρίες 79,24 79,24
01 00 12 001 65/1.1
Ψηφιακή αγγειογραφία – παναγγειογραφία εγκεφάλου: Αορτικό τόξο, Δεξιά έσω καρωτίδα, Αριστερά
έσω καρωτίδα, Δεξιά σπονδυλική αρτηρία, Αριστερά σπονδυλική αρτηρία 264,12 264,12
01 00 14 001 65/1.6
Ψηφιακή αγγειογραφία επινεφριδίων: Δεξιά επινεφριδική αρτηρία, Αριστερά επινεφριδική αρτηρία,
Κοιλιακή αορτή 158,47 158,47
01 00 16 001 65/1.4 Ψηφιακή αγγειογραφία ήπατος: Κοιλιακή αορτή, Δεξιά ηπατική αρτηρία, Αριστερά ηπατική αρτηρία 158,47 158,47
01 00 18 001 65/4.2
Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία κάτω άκρων: Κοιλιακή αορτή, Λαγόνιες αρτηρίες, Μηριαίες
αρτηρίες, Ιγνιακές αρτηρίες, Τριχασμός (πρόσθια, οπίσθια κνημιαία, μεσόστεο) 79,24 79,24
01 00 22 001 65/2.3
Αγγειογραφία λεκάνης (Χωρίς απαίτηση νέου καθετηριασμού): Κοιλιακή αορτή, Κάτω Λαγόνιες
αρτηρίες, Μηριαία αρτηρία, Ιγνιακή αρτηρία, Άκρο πόδι 211,30 211,30
01 00 24 001 65/1.8
Ψηφιακή αγγειογραφία λεπτού εντέρου: Κοιλιακή αορτή, Άνω μεσεντέριος αρτηρία, Κάτω
μεσεντέριος αρτηρία 158,47 158,47
01 00 28 001 65/1.3 Ψηφιακή αγγειογραφία νεφρών: Κοιλιακή αορτή, Δεξιά νεφρική αρτηρία, Αριστερά νεφρική αρτηρία 158,47 158,47
01-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 4/130
01 00 28 002 65/4.3
Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία νεφρών: α) Κοιλιακή αρτηρία, Αριστερή νεφρική αρτηρία, Δεξιά
νεφρική αρτηρία 47,54 47,54
01 00 34 001 65/1.7
Ψηφιακή αγγειογραφία παχέως εντέρου: Κοιλιακή αρτηρία, Άνω μεσεντέριος αρτηρία, Κάτω
μεσεντέριος αρτηρία 158,47 158,47
01 00 36 001 65/4.4
Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών: Άνω κοίλη φλέβα, Αριστερά πνευμονική
αρτηρία, Δεξιά πνευμονική αρτηρία, Πλήρωση καρδιακών κοιλοτήτων 63,98 63,98
01 00 40 001 65/1.5 Ψηφιακή αγγειογραφία σπληνός: Αορτή, Σπληνική αρτηρία 111,52 111,52
01 00 40 002 65/2.4
Αγγειογραφία σπληνο – πυελογραφία (Χωρίς απαίτηση νέου καθετηριασμού): Σπληνική φλέβα,
Πυλαία φλέβα 105,65 105,65
01 00 45 001 65/1.2
Ψηφιακή αγγειογραφία τραχήλου: Αορτικό τόξο, Κοινές καρωτίδες, Σπονδυλική αρτηρία, Υποκλείδιες
αρτηρίες 211,30 211,30
01-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 5/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
02 00 00 001 157/48 Οζονοθεραπεία ενδαρτηριακώς 8,28 8,28
02 00 00 002 157/49 Υπερηχογράφημα ροής Doppler 8,28 8,28
02 00 00 003 157/50 Εργομετρία 8,28 8,28
02 00 00 004 157/51 Αχιλλειογραφία 8,28 8,28
02 00 00 005 157/52 Δοκιμασία αντιδραστικής υπεραιμίας 8,28 8,28
02 00 00 006 157/53 Προσδιορισμός (ως άνω συσκευή) κυκλοφορίας εξωκρανιακών κλάδων καρωτίδων 8,28 8,28
02 00 00 008 157/54 Φωτοπληθυσμογραφία άκρων: α) απλή 8,28 8,28
02 00 00 009 157/54 Φωτοπληθυσμογραφία άκρων: β) κατόπιν ελέγχου συμπαθητικής δραστηριότητας 8,28 8,28
02 00 00 010 138/51 (ανοσ) Πλήρης πληθυσμογραφία. Στατικοί και δυναμικοί όγκοι 14,09 14,09
02 00 00 011 157/55 Πληθυσμογραφία δι’ υδραργυρικού πληθυσμογράφου 8,28 8,28
02 00 00 013 157/56
Πληθυσμογραφία δι΄ υδραργυρικού πληθυσμογράφου δι΄ αποκλεισμού των φλεβών (φλεβική
ροή και χωρητικότητα) 8,28 8,28
02 00 00 014 157/57 Φωτοπληθυσμογραφία υπερκογχείων αρτηριών 8,28 8,28
02 00 00 015 157/58 Μέτρηση πιέσεως δακτύλων: α) απλή 8,28 8,28
02 00 00 016 157/58 Μέτρηση πιέσεως δακτύλων: β) κατόπιν ελέγχου συμπαθητικής δραστηριότητας 8,28 8,28
02 00 00 017 157/59
΄Ελεγχος φλεβικού συστήματος κάτω άκρων δια συσκευής «τσέπης Doppler» απλής
κατευθύνσεως 8,28 8,28
02 00 00 018 157/60 Μέτρηση πιέσεως πέους κατόπιν ελέγχου συμπαθητικής δραστηριότητας 8,28 8,28
02 00 00 019 157/61 Προσδιορισμός αρτηριακής πιέσεως κάτω άκρων σε πολλαπλά επίπεδα 8,28 8,28
02 00 00 020 157/62 Οζονοθεραπεία εξωτερική 8,28 8,28
02 00 00 021 157/63 Θεραπεία αναλγησίας κατόπιν εφαρμογής ηλεκτρικού μηχανήματος (TENS) 8,28 8,28
02 00 00 022 157/64 Φυσιοθεραπεία Τraining αγγείων Ratrschow και Hurger. 8,28 8,28
02 00 00 023 157/65 Αποιδηματική θεραπεία δια ηλεκτρικού μηχανήματος π.χ. Flawtron, Angiostrat, Vaskulator. 8,28 8,28
02 04 00 013 157/47 Σκληρυντικές ενέσεις για κιρσούς (κατά συνεδρία) 24,71 24,71
02-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
02-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
03 00 00 002 81/2
Ενδοκοιλοτική θεραπεία του γυναικολογικού καρκίνου δια της μεθόδου της μεταφορτίσεως δια
του μηχανήματος SELECTRON 94,79 94,79
03 00 00 003 157/22
Ακτινοθεραπεία δι΄ ακτινών Roentgen: α) Επιπολής: πρώτο και δεύτερο πεδίο (πλησιοθεραπεία
Chaow 1) έως 100 ΚV. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS 2,08 2,08
03 00 00 004 157/22
Ακτινοθεραπεία δι΄ ακτινών Roentgen: α) Επιπολής : πλείονα πεδία , ανεξαρτήτως αριθμού
πεδίων (πλησιοθεραπεία Chaow 1) έως 100 ΚV. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS 5,99 5,99
03 00 00 005 157/22
Ακτινοθεραπεία δι΄ ακτινών Roentgen: β) Εν τω βάθει : πρώτο και δεύτερο πεδίο έως 400 KV.
Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS 3,58 3,58
03 00 00 006 157/22
Ακτινοθεραπεία δι΄ ακτινών Roentgen: β) Εν τω βάθει: πλείονα πεδία ανεξαρτήτως αριθμού
πεδίων έως 400 KV. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS 9,95 9,95
03 00 00 007 157/22
Ακτινοθεραπεία δι΄ ακτινών Roentgen: γ) Υπερδυναμική, Βητατρόνιο, γραμμικός επιταχυντής :
πρώτο και δεύτερο πεδίο. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS 5,02 5,02
03 00 00 008 157/22
Ακτινοθεραπεία δι΄ ακτινών Roentgen: γ) Υπερδυναμική, Βητατρόνιο, γραμμικός επιταχυντής:
πλείονα πεδία ανεξαρτήτως αριθμού πεδίων. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS 14,91 14,91
03 00 00 009 157/23
Ακτινοθεραπεία δι΄ ακτίνων γ, Καίσιο ή Κοβάλτιο 60. Εκάστη συνεδρία: πρώτο και δεύτερο
πεδίο και έως 250 RADS 4,05 4,05
03 00 00 010 157/24
Ακτινοθεραπεία δι΄ ακτίνων γ, Καίσιο ή Κοβάλτιο 60. Εκάστη συνεδρία: πλείονα πεδία
ανεξαρτήτως αριθμού πεδίων και έως 250 RADS 11,89 11,89
03 00 00 013 157/25
Θεραπεία δια σωματιδιακών ακτινοβολιών Ηλεκτρόνια. (Βητατρόνια, γραμμικός επιταχυντής):
Πρώτο και δεύτερο πεδίο, εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS 5,02 5,02
03 00 00 014 157/25
Θεραπεία δια σωματιδιακών ακτινοβολιών Ηλεκτρόνια. (Βητατρόνια, γραμμικός επιταχυντής):
πλείονα πεδία ανεξαρτήτως αριθμού πεδίων, εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS 14,91 14,91
03 00 00 015 157/86 Εφαρμογή ραδίου (επιφανειακή) 10,86 10,86
03 00 00 016 157/87 Εφαρμογή ραδίου (επιφανειακή) στη Γ’ θέση και εξ ασθενών 2,26 2,26
03-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
03-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 7/130
03 00 00 017 157/61 Αποψίλωση δι’ ακτινών Roentgen, εφ’ άπαξ 15,55 15,55
03 00 00 018 157/63 Ακτινογραφίες Κοβαλτίου 2,26 2,26
03 00 00 019 81/1 Ακτινογραφία STATUS -X 2,08 2,08
03 00 00 028
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ-ΟΡΘΟΔΥΝΑΜΙΚΗ(50-300kV)-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΠΕΔΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 100,00 100,00
03 00 00 029
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ-ΟΡΘΟΔΥΝΑΜΙΚΗ(50-300kV)-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ,
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 20,00 20,00
03 00 00 030
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ,
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 250,00 250,00
03 00 00 031
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 30,00 30,00
03 00 00 032
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ,
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 400,00 400,00
03 00 00 033
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ,
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 40,00 40,00
03 00 00 034
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ
1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 500,00 500,00
03 00 00 035
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ 1
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 55,00 55,00
03-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 8/130
03 00 00 036
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ
>1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 600,00 600,00
03 00 00 037
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ >1
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 66,00 66,00
03 00 00 038
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 600,00 600,00
03 00 00 039
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ
1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 75,00 75,00
03 00 00 040
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ >1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 750,00 750,00
03 00 00 041
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ
>1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 93,75 93,75
03 00 00 042
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΝΤΑΣΗΣ(IMRT-VMAT)-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1300,00 1300,00
03 00 00 043
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΝΤΑΣΗΣ(IMRT-VMAT)-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 80,00 80,00
03 00 00 044
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 6500,00 6500,00
03-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 9/130
03 00 00 045
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΓΙΑ ΜΗ ΡΙΖΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ-
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 5000,00 5000,00
03 00 00 046
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012 ΟΛΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2000,00 2000,00
03 00 00 047
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗ-ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1800,00 1800,00
03 00 00 048
ΕΟΠΥΥ 19703/23-
04-2012
ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗ-ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΠΗΓΩΝ 3000,00 3000,00
03 00 00 049
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΔΙΑΠΕΡΙΝΕΪΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΕΛΟΝΩΝ Η ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΤΟN ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ, ΜΕ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 600,00 600,00
03 00 00 050
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗΣ(ΩΝ) ΣΥΣΚΕΥΗΣ(ΩΝ) ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Π.Χ.
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ (MARKER), ΔΟΣΙΜΕΤΡΟ 100,00 100,00
03 00 00 051
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ.(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ) 120,00 120,00
03 00 00 052
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ HEYMAN ‘Η ΕΦΑΡΜΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ.(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ) 190,00 190,00
03 00 00 053
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 20,00 20,00
03 00 00 054
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή
ΚΑΘΕΤΗΡΑ 30,00 30,00
03 00 00 055
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 70,00 70,00
03 00 00 056
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AKTINOΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΠΛΟΣ 30,00 30,00
03-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 10/130
03 00 00 057
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AKTINOΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΜΕΣΑΙΟΣ 3−ΔΙΑΣΤΑΤΟΣ (3D), ΓΙΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ή 3−ΔΙΑΣΤΑΤΗ (3D) ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ) 80,00 80,00
03 00 00 058
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AKTINOΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΥΝΘΕΤOΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΝΤΑΣΗΣ) 150,00 150,00
03 00 00 059
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ, ΑΠΛΗ ΓΙΑ 2−ΔΙΑΣΤΑΤΟ
(2D) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 100,00 100,00
03 00 00 060
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ, ΣΥΝΘΕΤΗ ΓΙΑ
3−ΔΙΑΣΤΑΤΟ (3D) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 140,00 140,00
03 00 00 061
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 3−ΔΙΑΣΤΑΤΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (CBCT) 180,00 180,00
03 00 00 062
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 3−ΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (VIRTUAL SIMULATION). ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. 180,00 180,00
03 00 00 063
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TDF, NSD, GAP, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΑ ΑΞΟΝΑ,
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΗ−ΙΟΝTΙΖΟΥΣΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 50,00 50,00
03 00 00 064
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΟΣΗΣ
ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΟΓΚΟΥ−ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΧΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ. ΑΠΛΟΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
IMRT) 350,00 350,00
03 00 00 065
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΑΠΛΟΣ, (1 Ή 2 ΑΝΤΙΘΕΤΑ
ΠΕΔΙΑ) 50,00 50,00
03 00 00 066
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΜΕΣΑΙΟΣ (2 ΜΗ
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΜΗ−ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΑ (3D) ΠΕΔΙΑ, ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ) 70,00 70,00
03 00 00 067
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΣΥΝΘΕΤΟΣ
(ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟY “Υ”, ΜΑΝΔΥΑ, ΗΜΙΣΩΜΑΤΙΚΗΣ, ΝΕΥΡΑΞΟΝΑ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ
ΜΠΛΟΚΣ, ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ) 100,00 100,00
03-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 11/130
03 00 00 068
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ( ΟΛΟΣΩΜΑΤΙΚΗ) 130,00 130,00
03 00 00 069
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΠΛΑΝΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ−ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΔΟΣΙΑΚΩΝ, ΑΠΛΟΣ
(ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ, 1 ΕΩΣ 3 ΠΗΓΕΣ/ΡΑΒΔΟΙ, ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, 1 ΕΩΣ 3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ) 100,00 100,00
03 00 00 070
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΠΛΑΝΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ−ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΔΟΣΙΑΚΩΝ, ΜΕΣΑΙΟΣ
(ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΥΝ 4 ΕΩΣ 10
ΠΗΓΕΣ/ΡΑΒΔΟΥΣ, ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, 4 ΕΩΣ 10 ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ) 150,00 150,00
03 00 00 071
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΠΛΑΝΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ−ΙΣΟΔΟΣΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΤΟΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΓΚΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ
10 ΠΗΓΩΝ/ΡΑΒΔΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 10 ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ) 180,00 180,00
03 00 00 072
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012 ΕΙΔΙΚΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ (ΠΧ: TLD, ΔΙΟΔΟΥΣ, IN−VIVO κ.α.) 15,00 15,00
03 00 00 073
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΑΠΛΑ (TRAY ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΜΠΛΟΚ, BOLUS, ΑΠΛO MOUTH BITE, κ.α.) 40,00 40,00
03 00 00 074
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΘΕΤΑ (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΠΛΟΚ,
ΜΑΣΚΕΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ MOUTH BITE, ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΕΣ, κ.α.) 80,00 80,00
03 00 00 075
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ / ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ,
1−5 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ−60 ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 6500,00 6500,00
03 00 00 076
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ / ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ,
1−5 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ, ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ−ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ή/ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 6500,00 6500,00
03-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 12/130
03 00 00 077
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,
ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΕ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΩΝ
MARKERS, 1−5 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 6000,00 6000,00
03 00 00 078
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΟΣΗΣ
ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΜΕΣΑΙΟΣ (ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ IMRT ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ) 450,00 450,00
03 00 00 079
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΟΣΗΣ
ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΤΟΣ (ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ Ή ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΙΜRΤ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΌ 2 ΤΟΞΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΙΣΟΚΕΝΤΡΑ) 500,00 500,00
03 00 00 080
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΈΝΑ Ή ΔΥΟ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΕΔΙΑ, ΜΕ ‘Η
ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ, ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 40,00 40,00
03 00 00 081
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΈΝΑ Ή ΔΥΟ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΕΔΙΑ, ΜΕ Ή
ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ 10 MV 70,00 70,00
03 00 00 082
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 1 Ή 2 ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΕΔΙΑ, ΣΕ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΤΩΝ 10 MV 75,00 75,00
03 00 00 083
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 2 ΖΕΥΓΗ
ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ, Ή ΔΥΟ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ, Ή/ΚΑΙ ΔΕΣΜΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ 10 MV/MeV 85,00 85,00
03 00 00 084
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 2 ΖΕΥΓΗ
ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ, Ή ΔΥΟ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ, Ή/ΚΑΙ ΔΕΣΜΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ
10 MV/MeV 90,00 90,00
03-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 13/130
03 00 00 085
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 2 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Ή 3 Ή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 60,00 60,00
03 00 00 086
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 2 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Ή 3 Ή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ, Ή/ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ 10 MV/MeV 95,00 95,00
03 00 00 087
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 2 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Ή 3 Ή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ, Ή/ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ
10 MV/MeV 100,00 100,00
03 00 00 088
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ / ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ,
6−10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ, ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ή/ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 7000,00 7000,00
03 00 00 089
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 10
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ, ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ή/ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 7500,00 7500,00
03 00 00 090
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 50,00 50,00
03 00 00 091
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΠΛΑΝΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) 2000,00 2000,00
03 00 00 092
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012 ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΜ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 10,00 10,00
03 00 00 093
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ IMRT / ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ
IMRT) 120,00 120,00
03 00 00 094
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ−Χ, 3−ΔΙΑΣΤΑΤΗ (3D) ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 25,00 25,00
03-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 14/130
03 00 00 095
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ (ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ Ή
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ IMRT ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 1 ΤΟΞΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 1 ΙΣΟΚΕΝΤΡΑ) 130,00 130,00
03 00 00 096
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ) 20,00 20,00
03 00 00 097
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Kv−Kv, Kv−MV 30,00 30,00
03 00 00 098
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΕ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΩΝ
MARKERS, 6−10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 6500,00 6500,00
03 00 00 099
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,
ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΕ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΩΝ
MARKERS, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 7000,00 7000,00
03 00 00 100
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ,
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ, ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ) 200,00 200,00
03 00 00 101
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 2 ΖΕΥΓΗ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ, Ή ΔΥΟ
ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ, ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 50,00 50,00
03 00 00 102
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012

ΛΙΓΟΤΕΡΟ) 60,00 60,00
03 00 00 103
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012

ΤΩΝ 4 CM) 120,00 120,00
03 00 00 104
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012

ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 220,00 220,00
03 00 00 105
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012

ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 260,00 260,00
03-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 15/130
03 00 00 106
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 130,00 130,00
03 00 00 107
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ, ΑΠΛΗ (ΜΙΑ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ
ΠΗΓΕΣ/ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ), ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 120,00 120,00
03 00 00 108
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ. ΜΕΣΑΙΑ (ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΩΣ
ΔΕΚΑ ΠΗΓΕΣ/ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ), ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 180,00 180,00
03 00 00 109
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΤΗ
(ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΗΓΩΝ/ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ), ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 250,00 250,00
03 00 00 110
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ, ΑΠΛΗ (ΜΙΑ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ
ΠΗΓΕΣ/ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ), ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 250,00 250,00
03 00 00 111
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ, ΜΕΣΑΙΑ (ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΩΣ ΔΕΚΑ
ΠΗΓΕΣ/ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ), ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 350,00 350,00
03 00 00 112
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΤΗ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΗΓΩΝ/ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ), ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 500,00 500,00
03 00 00 113
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, 1−3
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 280,00 280,00
03 00 00 114
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, 4−10
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 550,00 550,00
03 00 00 115
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 10 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 750,00 750,00
03 00 00 116
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 150,00 150,00
03 00 00 117
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012 * ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΟΛΟΣΩΜΑΤΙΚΗ 800,00 800,00
03-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 16/130
03 00 00 118
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ/Ή ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ (Π.Χ. ΧΕΙΛΟΣ), ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ/−ΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΟΥ/−ΩΝ, ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 50,00 50,00
03 00 00 119
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΗ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ/−ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ/−ΩΝ,
ΠΡΩΤΑ 30 ΛΕΠΤΑ (ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Ή ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ) 30,00 30,00
03 00 00 120
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012
ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΗ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ/−ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ/−ΩΝ,
ΚΆΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 15 ΛΕΠΤΑ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Ή ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ) 20,00 20,00
03 00 00 121
ΦΕΚ Β 2408/31-
08-2012 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΦΩΣ) 20,00 20,00
03-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 17/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
04 00 00 003 138/28 Μέτρηση οστικής πυκνότητας με απορρόφηση μονο-ενεργειακής δέσμης (ΜΟΠ) 35,22 35,22
04 00 00 004 138/29 Μέτρηση οστικής πυκνότητας με διπλή φωτονιακή απορροφησιομέτρηση (D.P.Α.) (ΜΟΠ) 52,82 43,00
04 00 00 005 157/5 Ακτινογραφία απλή ήπατος 4,05 4,05
04 00 00 008 157/6 Τομογραφία, εκάστη τομή – απλή (Κλασική): α) Θώρακος 4,05 4,05
04 00 00 009 157/6 Τομογραφία, εκάστη τομή- απλή (Κλασική): β) Νεφρών 4,05 4,05
04 00 00 010 157/6 Τομογραφία, εκάστη τομή- απλή (Κλασική): γ) Κρανίου 2,44 2,44
04 00 00 015 157/48 Λοιπές Τομογραφίες, εκάστη τομή- απλή (Κλασική) 1,88 1,88
04 00 00 016 157/7 Βρογχογραφία εκάστης ακτινογραφίας και θέσεως 4,05 4,05
04 00 00 017 157/8 Ακτινογραφία κοιλίας 4,05 4,05
04 00 00 020 157/10 Μαστογραφία (ακτινογραφία εκάστου μαστού Face+Profile) 8,01 8,01
04 00 00 023 157/11 Ακτινογραφίες λοξές, καρδίας, κάθε προβολή 4,05 4,05
04 00 00 024 157/12 Γυναικογραφία (εμφύσεως αερίου) 6,63 6,63
04 00 00 025 157/12 Γυναικογραφία (εμφύσεως αερίου): εκάστη επί πλέον ακτινογραφία λεκάνης 4,05 4,05
04 00 00 026 157/15 Σαλπιγγογραφία, μετ’ επεμβάσεως και άνευ φαρμάκου 11,89 11,89
04 00 00 027 157/4 Υστεροσαλπιγγογραφία εκτός αμοιβής ακτινολόγου 5,22 5,22
04 00 00 029 157/18 Θερμογραφία 6 λήψεων (1 Face και 2 λοξές για κάθε μαστό) 20,75 20,75
04 00 00 030 157/19
Ξηρογραφία μαστού (απαραιτήτως δι’ ειδικού Μαστογράφου και Ξηρογράφου), δύο λήψεις
για κάθε μαστό 10,18 10,18
04 00 00 031 157/20
Ξηρογραφίες διαφόρων οργάνων και ξηροτομογραφίες (αν χρειασθεί) αριθμός λήψεων ο
αναγραφόμενος στο παραπεμπτικό σημείωμα, εκάστη 5,02 5,02
04 00 00 032 157/21 Ξηρογραφία Low Dose Teschnicue εκάστη λήψη 2,58 2,58
04 00 00 033 157/26 Ακτινοσκόπηση θώρακα (πνευμόνων και καρδίας) 1,88 1,88
04 00 00 034 157/27 Ακτινοσκόπηση υποχονδρίων (ήπατος) 1,88 1,88
04 00 00 035 157/35 Ακτινοσκόπηση και Ακτινογραφία πνευμόνων 4,05 4,05
04 00 00 036 157/36 Τηλεακτινογραφία καρδίας 4,05 4,05
04 00 00 037 157/44 Ακτινογραφία της κατά γόνυ αρθρώσεως (Profile) 2,26 2,26
04-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
04-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 18/130
04 00 00 038 157/70 (χειρ) Οπισθοπεριτοναϊκή εμφύσηση μετά μιάς ακτινογραφίας 4,05 4,05
04 00 00 039 157/70 (χειρ) Οπισθοπεριτοναϊκή εμφύσηση μετά μιάς ακτινογραφίας (Για κάθε ακτινογραφία επί πλέον) 1,76 1,76
04 00 00 040 157/71 (χειρ) Πνευμονοπεριτόναιο μετά μιας ακτινογραφίας 4,49 4,49
04 00 00 041 157/71 (χειρ) Πνευμονοπεριτόναιο μετά μιας ακτινογραφίας (Για κάθε ακτινογραφία επί πλέον) 1,76 1,76
04 00 00 042 157/46 Σαλπιγγογραφία, άνευ επεμβάσεως, άνευ φαρμάκου 8,01 8,01
04 00 00 043 157/47 Ακτινογραφία εγκύμονος μήτρας 4,99 4,99
04 00 00 044 157/49 Εκάστη ακτινογραφία δια φορητού μηχανήματος κατ’ οίκον (εκτός των εξόδων μεταφοράς) 8,01 8,01
04 00 00 045 157/51 Ταλαντογράφημα, έκαστον 2,26 2,26
04 00 00 046 157/52 Λεμφαγγειογραφία, αριθ. φιλμς 5, χρωστική ουσία, ιωδιούχος λιποδιαλυτή ουσία 21,72 21,72
04 00 00 047 157/53 Λαρυγγογραφία, πλέον αξία φαρμάκου 2,26 2,26
04 00 00 048 157/56 Ακτινογραφία, έκαστη συνεδρία 2,88 2,88
04 00 00 049 157/57 Ακτινογραφία επιπολής, εκάστη συνεδρία 2,26 2,26
04 00 00 050 81/2 Αεροεγκεφαλογραφία 26,74 26,74
04 00 00 051 81/4 Ιωδιοκοιλιογραφία 25,88 25,88
04 00 00 052 81/6 Νάρκωση κατά την εκτέλεση αξονικής ηλεκτρονικής τομογραφίας (Κεφαλής ή ολόσωμης) 37,95 37,95
04 00 00 057 81/12 Μυελογραφία: α) Οσφυονωτιαία παρακέντηση 4,75 4,75
04 00 00 059 81/13 Μυελογραφία: β) Ακτινοσκόπηση και 4 ακτινογραφίες (Αξία σκιαγραφικού βάσει αποδείξεων) 1 4 , 2 3 14,23
04 00 00 061 81/14 Παρακέντηση υπό αξονικό τομογράφο 23,71 23,71
04 00 00 062 81/15 Κυτταρολογική εξέταση 23,71 23,71
04 00 00 063 81/16 Ακτινολογική μελέτη μετά τη βηματοδότηση (Τηλακτινογραφία καρδίας, FACE και PROFIL) 6,40 6,40
04 00 00 069
81/17, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία: Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, εγκέφαλος και μήνιγγες)
(C/T)
04-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 19/130
04 00 00 070
81/18, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία: Σπλαχνικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, μόρια προσώπου,
υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T)
04 00 00 071
81/19, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία: Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες, καρδιαγγειακός σχηματισμός,
πύλες, μεσοθωράκιο, υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T)
04 00 00 072
81/20, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία: Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χολεοφόρο σύστημα, πάγκρεας,
σπλήνας) (C/T)
04 00 00 073
81/21, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία: Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί, ουρητήρες, μεγάλα αγγεία
κοιλίας, οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες) (C/T)
04 00 00 074
81/22, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία: Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου, έσω γεννητικά
όργανα γυναίκας, προστάτης, ουροδόχος κύστη) (C/T)
04 00 00 075
81/23, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία: Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική (περιλαμβάνονται:
οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες,
παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο
ενδιαφέροντος) (C/T)
04 00 00 076
81/23, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία: Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: θωρακική (περιλαμβάνονται:
οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες,
παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο
ενδιαφέροντος) (C/T)
04 00 00 077
81/23, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία: Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: οσφυοϊερή (περιλαμβάνονται:
οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες,
παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο
ενδιαφέροντος) (C/T)
04-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 20/130
04 00 00 078
81/24, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία: Άκρα, κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να
προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)
04 00 00 079 81/25
Αξονική Τομογραφία: Στις περιπτώσεις που χορηγείται από το στόμα σκιαγραφικό του εντέρου
επιπλέον (C/T) 4,75 4,75
04 00 00 080 81/26
Αξονική Τομογραφία: Στις περιπτώσεις που χορηγείται ιωδιούχο σκιαγραφικό ενδοφλέβια
επιπλέον (C/T) 9,51 9,51
04 00 00 081 81/27
Αξονική Τομογραφία: Στις περιπτώσεις που γίνεται καθετηριασμός ή παρακέντηση (πλην της
φλεβοκέντησης), π.χ. καθετηριασμός ουροδόχου κύστης για εισαγωγή σκιαγραφικού ή και
αέρα, οσφυονωτιαία παρακέντηση για εισαγωγή αέρα για δεξαμενογραφία ή ιωδιούχου
σκιαγραφικού, για σύγχρονη μυελογραφία κ.λ.π. επιπλέον (C/T) 9,51 9,51
04 00 00 082 81/28
Αξονική Τομογραφία: Στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης μη ιοντικού σκιαγραφικού (ενδοφλέβια
ή ενδορραχιαΐα) για λόγους ευαισθησίας του ατόμου: δαπάνη του σκιαγραφικού βάσει
απόδειξης (C/T)
04 00 00 092
ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011 Φωτομοτογράφημα 44,02 44,02
04 00 00 102
81/17, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, εγκέφαλος και
μήνιγγες) (C/T) 71,11 45,00
04 00 00 103
81/18, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Σπλαχνικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, μόρια προσώπου,
υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T) 71,11 45,00
04 00 00 104
81/19, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες, καρδιαγγειακός
σχηματισμός, πύλες, μεσοθωράκιο, υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T) 71,11 45,00
04-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 21/130
04 00 00 105
81/20, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χολεοφόρο σύστημα,
πάγκρεας, σπλήνας) (C/T) 71,11 45,00
04 00 00 106
81/21, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί, ουρητήρες,
μεγάλα αγγεία κοιλίας, οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες) (C/T) 71,11 45,00
04 00 00 107
81/22, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου, έσω
γεννητικά όργανα γυναίκας, προστάτης, ουροδόχος κύστη) (C/T) 71,11 45,00
04 00 00 108
81/23, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική
(περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες,
νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το
ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 45,00
04 00 00 109
81/23, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: θωρακική
(περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες,
νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το
ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 45,00
04 00 00 110
81/23, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: οσφυοϊερή
(περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες,
νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το
ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 45,00
04 00 00 111
81/24, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Άκρα, κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να
προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 45,00
04 00 00 112
81/17, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, εγκέφαλος και
μήνιγγες) (C/T) 71,11 50,00
04-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 22/130
04 00 00 113
81/18, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Σπλαχνικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, μόρια
προσώπου, υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T) 71,11 50,00
04 00 00 114
81/19, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες, καρδιαγγειακός
σχηματισμός, πύλες, μεσοθωράκιο, υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T) 71,11 50,00
04 00 00 115
81/20, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χολεοφόρο σύστημα,
πάγκρεας, σπλήνας) (C/T) 71,11 50,00
04 00 00 116
81/21, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί, ουρητήρες,
μεγάλα αγγεία κοιλίας, οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες) (C/T) 71,11 50,00
04 00 00 117
81/22, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου, έσω
γεννητικά όργανα γυναίκας, προστάτης, ουροδόχος κύστη) (C/T) 71,11 50,00
04 00 00 118
81/23, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική
(περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες,
νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το
ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 50,00
04 00 00 119
81/23, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: θωρακική
(περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες,
νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το
ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 50,00
04 00 00 120
81/23, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: οσφυοϊερή
(περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες,
νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το
ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 50,00
04-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 23/130
04 00 00 121
81/24, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Άκρα, κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει
να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 50,00
04 00 00 122
81/17, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, εγκέφαλος και
μήνιγγες) (C/T) 71,11 65,00
04 00 00 123
81/18, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Σπλαχνικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, μόρια προσώπου,
υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T) 71,11 65,00
04 00 00 124
81/19, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες, καρδιαγγειακός
σχηματισμός, πύλες, μεσοθωράκιο, υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T) 71,11 65,00
04 00 00 125
81/20, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χολεοφόρο σύστημα,
πάγκρεας, σπλήνας) (C/T) 71,11 65,00
04 00 00 126
81/21, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί, ουρητήρες,
μεγάλα αγγεία κοιλίας, οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες) (C/T) 71,11 65,00
04 00 00 127
81/22, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου, έσω
γεννητικά όργανα γυναίκας, προστάτης, ουροδόχος κύστη) (C/T) 71,11 65,00
04 00 00 128
81/23, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική
(περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες,
νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το
ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 65,00
04 00 00 129
81/23, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: θωρακική
(περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες,
νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το
ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 65,00
04-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 24/130
04 00 00 130
81/23, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: οσφυοϊερή
(περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες,
νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το
ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 65,00
04 00 00 131
81/24, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (>64 τομές): Άκρα, κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να
προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 65,00
04 00 00 132
81/17, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, εγκέφαλος και
μήνιγγες) (C/T) 71,11 40,00
04 00 00 133
81/18, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Σπλαχνικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, μόρια προσώπου,
υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T) 71,11 40,00
04 00 00 134
81/19, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες, καρδιαγγειακός
σχηματισμός, πύλες, μεσοθωράκιο, υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T) 71,11 40,00
04 00 00 135
81/20, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χολεοφόρο σύστημα,
πάγκρεας, σπλήνας) (C/T) 71,11 40,00
04 00 00 136
81/21, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί, ουρητήρες,
μεγάλα αγγεία κοιλίας, οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες) (C/T) 71,11 40,00
04 00 00 137
81/22, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου, έσω
γεννητικά όργανα γυναίκας, προστάτης, ουροδόχος κύστη) (C/T) 71,11 40,00
04 00 00 138
81/23, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική
(περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες,
νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το
ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 40,00
04-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 25/130
04 00 00 139
81/23, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: θωρακική
(περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες,
νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το
ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 40,00
04 00 00 140
81/23, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: οσφυοϊερή
(περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες,
νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το
ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 40,00
04 00 00 141
81/24, 49976/05-
12-2012
Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Άκρα, κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να
προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 40,00
04 00 21 004 157/9 Σιελογραφία: α) Για κάθε φύλο 2,44 2,44
04 00 21 005 157/9 Σιελογραφία: β) Εκτέλεση τεχνικής 3,05 3,05
04 00 21 007 157/33 Ακτινογραφία οδόντων 1,23 1,23
04 00 21 008 157/34 Ακτινογραφία γνάθου 1,88 1,88
04 00 21 009 157/40 Ακτινογραφία κρανίου εκάστης θέσεως 2,44 2,44
04 00 21 012 81/5 Κεφαλομετρική ακτινογραφία κρανίου 2,08 2,08
04 00 32 001 138/7 Ακτινογραφία πηχεοκαρπικής άρθρωσης για κάθε προβολή 1,64 1,64
04 00 32 002 138/8 Ακτινογραφίες αντιβραχίου για κάθε προβολή 1,64 1,64
04 00 32 003 138/8 Ακτινογραφίες ποδοκνημικής για κάθε προβολή 1,64 1,64
04 00 32 004 138/7
Ακτινογραφία πηχεοκαρπικής άρθρωσης για κάθε πλήρη εξέταση με δύο ακτινογραφίες FACE &
PROFIL, για κάθε πλάγιο 3,26 3,26
04 00 32 005 138/8
Ακτινογραφίες αντιβραχίου για κάθε πλήρη εξέταση με δύο ακτινογραφίες FACE & PROFIL, για
κάθε πλάγιο 3,26 3,26
04 00 32 006 138/8
Ακτινογραφίες ποδοκνημικής για κάθε πλήρη εξέταση με δύο ακτινογραφίες FACE & PROFIL, για
κάθε πλάγιο 3,26 3,26
04 00 32 007 157/1 Ακτινογραφία θωρακικής μοίρας – σπονδυλικής στήλης (ΘΜΣΣ) 4,05 4,05
04 00 32 008 157/2 Ακτινογραφία οσφυϊκής ή αυχενικής μοίρας – σπονδυλικής στήλης 4,05 4,05
04 00 32 009 157/14 Ακτινογραφία αγκώνος ή κατ’ ώμος αρθρώσεων Face & Profil, εκάστη προβολή 2,44 2,44
04-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 26/130
04 00 32 010 157/17 Ακτινογραφία βραχιονίων 4,05 4,05
04 00 32 011 157/17 Ακτινογραφία μηριαίου 4,05 4,05
04 00 32 012 157/17 Ακτινογραφία κνήμης 4,05 4,05
04 00 32 013 157/17 Ακτινογραφία οστών αντιβραχίου 4,05 4,05
04 00 32 014 157/39 Ακτινογραφία λεκάνης και κατ’ ισχίον αρθρώσεων 4,05 4,05
04 00 32 015 157/41 Ακτινογραφία άκρων χειρών ή ποδών (Face & Profile) 2,88 2,88
04 00 32 016 157/42 Ακτινογραφία άκρων χειρών ή ποδών, μόνο μία θέση 1,76 1,76
04 00 32 017 157/43 Ακτινογραφία αμφοτέρων των κατά γόνυ αρθρώσεων επί της αυτής πλακός Face συγκριτική 4,05 4,05
04 00 32 018 157/44 Ακτινογραφία της κατά γόνυ αρθρώσεως (Face & Profile) 2,26 2,26
04 00 32 020 81/30 Αρθρογράφημα γόνατος 23,71 23,71
04 00 33 001 157/37 Ακτινογραφία αμφοτέρων των νεφρών και ουρητήρων 4,05 4,05
04 00 33 002 157/38 Ακτινογραφία ουροδόχου κύστεως (απεκκριτική κυστεογραφία) 2,44 2,44
04 00 33 003 157/45 Πυελογραφία (άνευ του φαρμάκου), εκάστη 4,05 4,05
04 00 33 005 157/50 Ενδοβλέβιος πυελογραφία (IVP) 10,39 10,39
04 00 33 006 157/55 Κυστεογραφική εντόπιση και λήψη ακτινογραφιών κατά μέτωπον και εκ πλαγίου 4,49 4,49
04 00 33 007 157/55
Κυστεογραφική εντόπιση και λήψη ακτινογραφιών κατά μέτωπον και εκ πλαγίου: Για κάθε φιλμ
επί πλέον 1,23 1,23
04 00 33 008 81/3 Ανιούσα ουρηθρογραφία 13,79 13,79
04 00 35 001 138/1
Ακτινολογικός έλεγχος οισοφάγου (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο και 4 λήψεις σε δύο
πλάκες) 7,04 7,04
04 00 35 002 138/2
Ακτινολογικός έλεγχος ανωτέρω πεπτικού απλός (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο 2 λήψεις
οισοφάγου σε μία πλάκα, 3 λήψεις στομάχου σε ισάριθμες πλάκες και 4 λήψεις ΕΝ SERIE
πιλωρού και βολβού σε μία πλάκα) 17,61 17,61
04 00 35 004 138/3
Ακτινολογικός έλεγχος ανωτέρω πεπτικού διπλή σκιαγράφηση (περιλαμβάνει
ακτινοσκόπηση, βάριο, αναβράζοντα κοκκία ή σκόνη 6 λήψεις σε ισάριθμες πλάκες) 21,13 21,13
04 00 35 005 138/4
Βαριούχος υποκλυσμός, διπλή σκιαγράφηση (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο και 9 λήψεις
σε ισάριθμες πλάκες) 35,22 35,22
04-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 27/130
04 00 35 007 138/5
Βαριούχος υποκλυσμός, απλός (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο και 6 λήψεις σε ισάριθμες
πλάκες) 24,65 24,65
04 00 35 008 138/6
Εντεροκλυσμός (περιλαμβάνει καθετηριασμό του 12λου ακτινοσκόπηση, βάριο και 6 λήψεις σε
ισάριθμες πλάκες) 28,17 28,17
04 00 35 009 157/3 Χολοκυστογραφία PEROS τρεις ακτινογραφίες, άνευ φαρμάκου, εκάστη λήψη 3,05 3,05
04 00 35 010 157/4 Χολοαγγειογραφία δια τριών φιλμς άνευ φαρμάκου, εκάστη λήψη 3,05 3,05
04 00 35 011 157/13 Ακτινοσκόπηση παχέος εντέρου 4,05 4,05
04 00 35 012 157/13 Ακτινοσκόπηση παχέος εντέρου: εκάστη ακτινογραφία επί πλέον (έως 2) 4,05 4,05
04 00 35 013 157/16 Ακτινοσκόπηση και 4 ακτινογραφίες κατά σειρά δωδεκαδάκτυλου 8,01 8,01
04 00 35 014 157/28 Ακτινοσκόπηση στομάχου δωδεκαδάκτυλου (μετά φαρμάκου) 3,46 3,46
04 00 35 015 157/29 Ακτινοσκόπηση και Ακτινογραφία στομάχου δωδεκαδάκτυλου 4,99 4,99
04 00 35 016 157/30 Ακτινοσκόπηση παχέος εντέρου PEROS 3,46 3,46
04 00 35 017 157/31 Ακτινοσκόπηση πεπτικού σωλήνος στομάχου και εντέρου 4,99 4,99
04 00 35 018 157/32 Ακτινοσκόπηση του παχέος εντέρου δι΄ υποκλυσμού (μετά φαρμάκου) 450 GR 4,05 4,05
04 00 35 019 81/7 Παλίνδρομος δωδεκαδακτυλική χοληδόχο παγκρεατογραφία (ERCP) 118,47 118,47
04 00 35 022 81/9 Ακτινοσκόπηση και ακτινογραφία (υπονοεί μία ακτινογραφία) στομάχου, 12δακτύλου 3,93 3,93
04 00 35 023 81/10
Όταν αναγράφονται και άλλες ακτινογραφίες, όπως κατά σκιερό εκμαγείο, κατά ανάγλυφο
εκμαγείο, σε θέση TRENDELENBURG, οισοφάγου, αγκύλης 12δακτύλου, κ.λπ. κάθε μία από τις
ακτινογραφίες αυτές πρέπει να υπολογίζεται χωριστά 3,93 3,93
04 00 35 024 81/11
Όταν αναγράφεται: 4 ακτινογραφίες κατά σειρά 12δακτύλου (ή οποιουδήποτε άλλου τμήματος
του ανωτέρω πεπτικού) θα χρεώνεται 6,34 6,34
04-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 28/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
05 00 00 002 157/1 Γενική αναισθησία για μικρές χειρουργικές επεμβάσεις 6,98 6,98
05 00 00 003 157/1 Περιοχική αναισθησία για μικρές χειρουργικές επεμβάσεις 6,98 6,98
05 00 00 004 157/2 Γενική αναισθησία για μεσαίες χειρουργικές επεμβάσεις 9,95 9,95
05 00 00 005 157/2 Περιοχική αναισθησία για μεσαίες χειρουργικές επεμβάσεις 9,95 9,95
05 00 00 006 157/3 Γενική αναισθησία για μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις 14,91 14,91
05 00 00 007 157/3 Περιοχική αναισθησία για μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις 14,91 14,91
05 00 00 008 157/4 Γενική αναισθησία για βαρείες χειρουργικές επεμβάσεις 19,66 19,66
05 00 00 009 157/4 Περιοχική αναισθησία για βαρείες χειρουργικές επεμβάσεις 19,66 19,66
05 00 00 010 157/5 Γενική αναισθησία για εξαιρετικά βαρείες χειρουργικές επεμβάσεις 29,64 29,64
05 00 00 011 157/5 Περιοχική αναισθησία για εξαιρετικά βαρείες χειρουργικές επεμβάσεις 29,64 29,64
05 00 00 012 157/6 Γενική αναισθησία για εγχειρήσεις τελούμενες δι΄ εξωσωματικής κυκλοφορίας 73,87 73,87
05 00 00 013 157/7 Θεραπευτικά μπλόκ νεύρων 14,91 14,91
05 00 00 017 157/8 Χειμερία νάρκη ή υποθερμία κατά το πρώτο 24ωρο 19,75 19,75
05 00 00 018 157/9 Χειμερία νάρκη ή υποθερμία για κάθε επόμενο εικοσιτετράωρο (24ωρο) 9,95 9,95
05 00 00 019 157/10 Αναισθησία για μεταμόσχευση νεφρού 73,87 73,87
05 00 00 020 157/11 Αναισθησία για μεταμόσχευση καρδιάς 98,49 98,49
05 00 00 021 157/13
Εισαγωγή ενδοτραχειακού σωλήνα επί κωματωδών καταστάσεων επειγουσών περιπτώσεων
αποφράξεως ανωτέρω αναπνευστικών οδών 13,88 13,88
05 00 00 022 157/14
Προετοιμασία ασθενή για εγχείρηση με παρεντερικές εγχύσεις (αίματος, πλάσματος θρεπτικών
υγρών κ.λ.π.) 5,46 5,46
05 00 00 023 138/21 Αναισθησία για διαγνωστική αρθροσκόπηση 17,61 17,61
05 00 00 024 138/21 Αναισθησία για μερική αρθροσκοπική μηνισκεκτομή 17,61 17,61
05 00 00 025 138/42
Αμοιβή ναρκώσεως για εκτέλεση ηλεκτροσπασμοθεραπειών (Μόνο σε Νοσ/μεία & Ψυχιατρικές
Κλινικές), για κάθε ασθενή 7,04 7,04
05 00 00 028
ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011 Υπερθερμία: κάθε συνεδρία 29,35 29,35
05-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
05-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 29/130
05 00 00 029 ΦΕΚ 3100/2011 Υποθερμία για κάθε συνεδρία 25,00 25,00
05-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 30/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
06 00 00 005
ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011 Ανοσοθεραπεία για υμενόπτερα, κάθε συνεδρία 10,27 10,27
06 00 00 006 81/14 Φωτοπηξία 10,48 10,48
06 00 00 007 81/12 Πρόκληση βλάβης δι΄ ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας 42,67 42,67
06 00 00 011 157/14 Θεραπεία οξυτενών κονδυλωμάτων 5,22 5,22
06 00 00 014 138/24 Ηλεκτροπηξία ευρυαγγείων 7,04 7,04
06 00 00 015 157/7 Διαθερμοπηξία σπίλου μικρού 2,26 2,26
06 00 00 016 157/8 Διαθερμοπηξία σπίλου μεγάλου 4,05 4,05
06 00 00 017 157/11 Βιοψία δέρματος και μυός (οζώδης πολυαρτηρίτης κ.λ.π.) 2,26 2,26
06 00 00 018 157/12 Ένεση ενδοφλέβια αρσενικούχων σκευασιών 2,26 2,26
06 00 00 019 157/13 Θεραπεία τριχοφύτου (όπου δεν ενδείκνυται η ακτινοβολία) 10,39 10,39
06 00 00 020 157/15 Θεραπεία οξυτενών κονδυλωμάτων εκτεταμένων 10,39 10,39
06 00 00 021
157/18, 157/28,
ΦΕΚ 3100/2011 Δερμοαντρίδραση νυγμού για κάθε δοκιμασία 2,00 2,00
06 00 00 022 157/20 Αυθαιμοθεραπεία κατά συνεδρία 1,76 1,76
06 00 00 023 157/25 Θεραπεία μυκητιάσεως 10,39 10,39
06 00 00 024 157/26 Θεραπεία υπερτριχώσεως (διάρκεια 30′) 2,88 2,88
06 00 00 025 157/27 Θεραπεία μυρμηγκιών 1,88 1,88
06 00 00 026 157/29 Κρυοθεραπεία, εκάστη συνεδρία 1,23 1,23
06 00 00 027 15730 Εφαρμογή υδροκορτιζόνης επί οφιοειδούς γυροειδούς αλωπεκίας, για κάθε συνεδρία 1,23 1,23
06 00 00 028 157/31
Θεραπεία ψωριάσεως με τη μέθοδο PUVA (Πρωταρχική δοκιμασία δρχ. 2.820 συν 24 συνεδρίες
προς 1.010 δρχ. εκάστη) 79,30 79,30
06 00 00 033
ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011 Δερμοαντίδραση για υμενόπτερα 2,35 2,35
06-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
06-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 31/130
06 00 00 034 ΦΕΚ 3100/2011 Δερμοαντίδραση νυγμού για τη συνήθη σειρά των 30-50 δοκιμασιών 85,00 85,00
06 00 00 035 ΦΕΚ 3100/2011 Αποτρίχωση με ηλεκτρόλυση μετά από ιατρική γνωμάτευση 8,00 8,00
06-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 32/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
07 00 16 001 157/4 Παρακέντηση ήπατος για ιστολογική εξέταση 5,22 5,22
07 00 30 003 138/10 Μανομετρία φάρυγγα – οισοφάγου 21,13 21,13
07 00 30 004 138/11 Διαστολή οισοφάγου με κηρία ανά συνεδρία 21,13 21,13
07 00 30 006 138/12 3ωρη ΡΗ μετρία οισοφάγου 31,69 31,69
07 00 30 007
Γ32/10123/18-
03-03, ΦΕΚ
3100/2011 Ενδοσκόπηση οισοφάγου. Απλή 46,00 46,00
07 00 30 008
Γ32/10123/18-
03-03, ΦΕΚ
3100/2011 Ενδοσκόπηση οισοφάγου. Λήψη βιοψιών 53,00 53,00
07 00 34 001
Γ32/10123/18-
03-03, ΦΕΚ
3100/2011
Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου, μέχρι το τυφλό (ειλεοτυφλική βαλβίδα), με εύκαμπτο
ενδοσκόπιο (Κολονοσκόπηση). Απλή 90,00 90,00
07 00 34 007 157/8 Φαρμακευτική θεραπεία εσωτερικών αιμοροΐδων (δια σκληρυντικών ενέσεων) 12,97 12,97
07 00 34 008 157/9 Ηλεκτροπηξία πολυπόδων του ορθού 6,63 6,63
07 00 34 010 81/1 Κολονοσκόπηση ή ενδοσκόπηση έως σπληνικής καμπής 16,64 16,64
07 00 34 011 81/2 Κολονοσκόπηση πλήρης ή ολική 23,71 23,71
07 00 34 012 157/22 (αφρο) Συντηρητική θεραπεία ραγάδος του δακτυλίου 8,01 8,01
07 00 34 015
Γ32/10123/18-
03-03, ΦΕΚ
3100/2011
Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου, μέχρι το τυφλό (ειλεοτυφλική βαλβίδα), με εύκαμπτο
ενδοσκόπιο και λήψη βιοψιών (Κολονοσκόπηση) 95,00 95,00
07 00 34 018
Γ32/10123/18-
03-03, ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011 Ορθοσιγμοειδοσκόπηση με ορθοσκόπιο μίας χρήσης 17,61 17,61
07-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
07-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 33/130
07 00 34 019
Γ32/10123/18-
03-03, ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011 Ορθοσιγμοειδοσκόπηση με ορθοσκόπιο μίας χρήσης και λήψη υλικού για ιστολογική εξέταση 32,28 32,28
07 00 34 021 ΦΕΚ 3100/2011 Ενδοσκόπιση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι της σπληνικής καμπής. Απλή 30,00 30,00
07 00 34 022 ΦΕΚ 3100/2011 Ενδοσκόπιση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι της σπληνικής καμπής. Λήψη βιοψιών 35,00 35,00
07 00 34 023 ΦΕΚ 3100/2011
Ενδοσκόπιση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι της σπληνικής καμπής. Αφαίρεση
πολυπόδων 45,00 45,00
07 00 34 024 ΦΕΚ 3100/2011 Ενδοσκόπιση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι του τυφλού. Αφαίρεση Πολυπόδων 105,00 105,00
07 00 44 006 138/13 Βασική γαστρική έκκριση 12,68 12,68
07 00 44 007 138/14 Μέγιστη γαστρική έκκριση 19,02 19,02
07 00 44 008 157/2 Καθετηριασμός και πλύση στομάχου 2,88 2,88
07 00 44 009 157/3 Χρονικός καθετηριασμός του δωδεκαδάκτυλου για διαγνωστικό σκοπό 5,22 5,22
07 00 44 010
157/1,
Γ32/10123/18-
03-03, ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011
Ενδοσκόπηση στομάχου (Γαστροσκόπηση – γαστροφωτογράφηση): συμπεριλαμβάνεται η
ενδοσκόπηση οισοφάγου 35,22 35,22
07 00 44 012
Γ32/10123/18-
03-03, ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011
Δωδεκαδακτυλοσκόπηση: συμπεριλαμβάνονται οι ενδοσκόπιση οισοφάγου και ενδοσκόπηση
στομάχου 52,82 52,82
07 00 44 013
Γ32/10123/18-
03-03, ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011
Δωδεκαδακτυλοσκόπηση με λήψη υλικού για ιστολογική εξέταση: συμπεριλαμβάνονται οι
ενδοσκόπιση οισοφάγου και ενδοσκόπηση στομάχου 67,50 67,50
07-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 34/130
07 00 44 015 ΦΕΚ 3100/2011 Ενδοσκόπιση ανωτέρω πεπτικού. Απλή 61,00 61,00
07 00 44 016 ΦΕΚ 3100/2011 Ενδοσκόπιση ανωτέρω πεπτικού. Λήψη βιοψιών 77,00 77,00
07-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 35/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
08 00 00 015 157/12 Εμβολιασμός μεμονωμένος στο ιατρείο 1,06 1,06
08 00 00 016 157/13 Ομαδικός εμβολιασμός κατόπιν συμφωνίας για κάθε άτομο επί πλέον εν τη αυτή οικία 0,44 0,44
08 00 00 017 157/14 Υποδόρειος ή ενδομυϊκή ένεση φαρμάκων για κάθε ένεση στο ιατρείο 0,47 0,47
08 00 00 018 157/14 Υποδόρειος ή ενδομυϊκή ένεση φαρμάκων για κάθε ένεση στο σπίτι 1,06 1,06
08 00 00 019 157/15 Εισαγωγή οισοφαγίου σωλήνος συνυπολογιζομένης της εξετάσεως 2,93 2,93
08 00 00 020 157/25 Πλύση στομάχου 2,93 2,93
08 00 00 021 157/16 Ένεση ορού 1,50 1,50
08 00 00 024 81/1 Ασκός αίματος 10,48 10,48
08 00 00 025 157/18 Μετάγγιση αίματος 5,22 5,22
08 00 00 026 157/19 Παρακέντηση στέρνου 2,26 2,26
08 00 00 027 157/20 Παρακέντηση οσφυονωτιαίου μετά ή άνευ ενέσεως 2,96 2,96
08 00 00 028 157/21 Παρακέντηση δοκιμαστική θώρακος 2,26 2,26
08 00 00 029 157/22 Ενδοφλέβια ένεση στο Ιατρείο 0,79 0,79
08 00 00 030 157/23 Ενδοφλέβια ένεση στο σπίτι 1,06 1,06
08 00 00 031 157/24 Ένεση ενδορραχιαία 2,26 2,26
08 00 00 032 157/26 Καθετηριασμός κύστεως 2,26 2,26
08 00 00 033 157/27 Διασωλήνωση λάρυγγος 4,05 4,05
08 00 00 035 157/29 Βασικός μεταβολισμός 4,05 4,05
08 00 00 036 157/30
Προσδιορισμός ειδικής δυναμικής ενεργείας του λευκώματος (5-6) λήψεις Βασικού
Μεταβολισμού. 10,45 10,45
08 00 00 038 81/26 Ενδοραχιαίες εγχύσεις 2,91 2,91
08 00 00 049 ΠΔ187/05 Αποθεραπεία και αποκατάσταση (ημερήσιο ειδικό νοσήλιο για εξωτερικούς ασθενείς) 70,00 70,00
08 00 00 054
ΠΔ187/05
ΦΕΚ231/Α/05 Παραμονή-ημερήσια φροντίδα 8 ωρών 40,00 40,00
08 00 00 055
ΠΔ187/05
ΦΕΚ231/Α/05 Παραμονή-ημερήσια φροντίδα ανω των 8 ωρών 50,00 50,00
08-ΓΕΝΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
08-ΓΕΝΙΚΑ 36/130
08 00 00 056 ΕΟΠΥΥ 5/6/2012 ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΧΑΜΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 35,00 35,00
08 00 00 057 ΕΟΠΥΥ 5/6/2012 ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕΣΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 41,00 41,00
08 00 00 058 ΕΟΠΥΥ 5/6/2012 ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΨΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 47,00 47,00
08 00 00 059 ΕΟΠΥΥ 5/6/2012 ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 53,00 53,00
08 00 00 060 ΕΟΠΥΥ 5/6/2012 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 35,00 35,00
08 00 00 061 ΕΟΠΥΥ 5/6/2012 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 53,00 53,00
08 00 00 062 ΕΟΠΥΥ 5/6/2012 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 18,00 18,00
08 00 00 063 ΕΟΠΥΥ 5/6/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 28,00 28,00
08 00 00 064
ΦΕΚ 2115/Β/14-
10-2008 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΗΛΙΟ Γ ΘΕΣΗΣ 34,63 34,63
08 00 00 065 ΕΟΠΥΥ 5/6/2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 13,72 13,72
08 00 00 066 ΕΟΠΥΥ 5/6/2012
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΟΦΗ
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 9,52 9,52
08 00 00 067 ΕΟΠΥΥ 5/6/2012
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΗ
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 8,40 8,40
08 00 00 068 ΕΟΠΥΥ 5/6/2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 1,30 1,30
08 00 00 069 ΕΟΠΥΥ 5/6/2012
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ >
5 ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 6,86 6,86
08-ΓΕΝΙΚΑ 37/130
08 00 00 070
ΦΕΚ Β 485/19-
04-02 1 ΩΡΑ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 3,00 3,00
08 00 00 071
ΦΕΚ Β 485/19-
04-02 2 ΩΡΕΣ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 6,00 6,00
08 00 00 072
ΦΕΚ Β 485/19-
04-02 3 ΩΡΕΣ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 9,00 9,00
08 00 00 073
ΦΕΚ Β 485/19-
04-02 4 ΩΡΕΣ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 12,00 12,00
08 00 00 074 ΦΕΚ Β 485/2002 ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑ 8ΩΡΟ 11,00 11,00
08-ΓΕΝΙΚΑ 38/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
10 00 00 002 427/6 Κολποσκόπηση απλή 11,74 11,74
10 00 00 003 427/6 Κολποσκόπηση απλή: εάν συνδυασθεί με βιοψία 17,61 17,61
10 00 00 004 427/6
Κολποσκόπηση απλή: απλή καταστροφή ιστού: όπως στην κρυοπηξία ή καυτηρίαση επαυξημένη
στο διπλάσιο. 28,47 28,47
10 00 00 006 81/8 Κρυοπηξία τραχήλου μήτρας 14,23 14,23
10 00 00 007 157/1 Κολπική πλύση και καυτηρίαση τραχήλου μήτρας 2,26 2,26
10 00 00 008 157/2 Ηλεκτροπηξία – διαθερμοπηξία τραχήλου μήτρας ή ουρήθρας 2,26 2,26
10 00 00 009 157/5 Δοκιμαστική παρακέντηση δουγλασίου 4,05 4,05
10 00 00 010 81/2 Λαπαροσκόπηση 56,87 56,87
10 00 00 015 ΦΕΚ 3100/2011 Καυτηριασμός τραχήλου. Εξάχνωση με laser 45,00 45,00
10 00 00 016 ΦΕΚ 3100/2011 Καυτηριασμός τραχήλου. 45,00 45,00
10-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
10-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 39/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
11 00 00 011 157/168 Αιμολυτικά Test διάφορα 4,49 4,49
11 00 00 012 81/13 Παρασκευή πλάσματος 2,23 2,23
11 00 00 014 138/61 Πλασμαφαίρεση (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη 10 φιαλιδίων αλβουμίνης) 581,07 581,07
11 00 00 019 81/60 Σύνθεση αλύσων αιμοσφαιρίνης 33,19 33,19
11 00 00 030 138/31 MCV ερυθρών 0,53 0,53
11 00 00 031 138/31 MCH ερυθρών 0,53 0,53
11 00 00 032 138/31 MCHC ερυθρών 0,53 0,53
11 00 00 037
157/203,
157/238, 81/6 α-FP (A-fetoprotein) 12,38 12,38
11 00 00 038 157/235 Έγκλειστα αιμοσφαιρίνης Hb-H 3,43 3,43
11 00 00 039 157/226 Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων 4,17 4,17
11 00 00 040 157/224 Αιμοσφαιρίνη ποσοτικός προσδιορισμός Ηb-A2 5,02 5,02
11 00 00 041 157/218 Αιμοπεταλικός παράγων 3 (Hadisty Test) 3,43 3,43
11 00 00 042 157/219 Δοκιμασία κατακρατήσεως αιμοπεταλίων 6,66 6,66
11 00 00 043 157/220 Δοκιμασία συσσωρεύσεως αιμοπεταλίων (AGGREGATION) 10,80 10,80
11 00 00 048 157/221 Αιμοπεταλίων μέτρηση 1,76 1,76
11 00 00 049 157/222 Αιμοσφαιρίνη (Hb) 1,76 1,76
11 00 00 050 ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση ινωδογώνου 12,00 12,00
11 00 00 051 81/20 Ποσοτικός προσδιορισμός γλυκόζης-6 φωσφορικής δεϋδρογενάσης (G6PD) 2,91 2,91
11 00 00 052 157/186 Γλυκοζοφωσφορική αφυδρογονάση (ένζυμο ερυθρών αιμοσφαιρίων G6PD) 1,06 1,06
11 00 00 053 157/187 Προσδιορισμός σιδηροφυλλίνης 16,02 16,02
11 00 00 056 157/165 Χρώση για σώματα Heinz 2,26 2,26
11 00 00 057 157/166 Χρώση ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά Betke 2,26 2,26
11 00 00 058 157/167 Thrombofax – Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT) 3,43 3,43
11 00 00 060 157/151 Δοκιμασίες ινωδολύσεως (δι’ αραιώσεως ή ευσφαιρίνης) 4,49 4,49
11 00 00 061 157/144 Ανίχνευση ασταθούς αιμοσφαιρίνης (κατά Pacie) 2,26 2,26
11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELI 40/130
11 00 00 062 157/145
Φασματοσκοπική ανίχνευση παθολ. αιμοσφαιρινων (Μεθαιμοσφαιρίνης,
ανθρακυλαιμοσφαιρίνης κ.λ.π.) 3,43 3,43
11 00 00 063 157/146 Γονότυπος Rhesus (Προσδιορισμός 3 αντιγόνων) 4,49 4,49
11 00 00 064 157/147 Γονότυπος Rhesus {Προσδιορισμός 5 αντιγόνων) 6,63 6,63
11 00 00 065 157/148 Προσδιορισμός άλλων αντιγόνων ΜΝΚ κ.λ.π. 4,49 4,49
11 00 00 066 157/142 Κύτταρα λοιμώδους μονοπυρηνώσεως 4,49 4,49
11 00 00 067 157/139 Αφαιμαξομετάγγισις, άνευ αξίας αίματος 6,63 6,63
11 00 00 070 157/128 Κρυοσφαιρίνες ορού 1,50 1,50
11 00 00 071 157/129 Δοκιμασία Huhner Test, Sia Test 1,50 1,50
11 00 00 072 157/130 Δοκιμασία αυτοαιμολύσεως (μετά 24ωρο και μετά 48ωρο) 4,49 4,49
11 00 00 073 157/131 Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης 11,89 11,89
11 00 00 074 157/118 Μορφολογία ερυθρών 1,50 1,50
11 00 00 075 157/119 Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) 1,50 1,50
11 00 00 076 157/120 Δοκιμασία δρεπανώσεως 1,76 1,76
11 00 00 077 157/121 Παρακέντηση μυελού των οστών 4,49 4,49
11 00 00 078 157/121 Παρακέντηση όγκων λεμφαδένος 4,49 4,49
11 00 00 079 157/122 Αιμοσιδηρίνη μυελού 2,26 2,26
11 00 00 080 157/123 Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων (AP) 2,26 2,26
11 00 00 081 157/124 Υπεροξειδάση λευκών αιμοσφαιρίων 4,49 4,49
11 00 00 082 157/125 Αντίδραση PAS 4,49 4,49
11 00 00 083 157/80 Αναζήτηση κυττάρων ερυθηματώδους λύκου (LE TEST) 4,05 4,05
11 00 00 084 157/79 Μυελόγραμμα άνευ παρακεντήσεως 2,88 2,88
11 00 00 085 157/33 Εξέταση αίματος για αιμολυσίνας 5,22 5,22
11 00 00 086 157/34 Εξέταση αίματος για εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη κατά Singer 2,88 2,88
11 00 00 089 157/35 Εξέταση αίματος για καθορισμό ομάδων αίματος 4,05 4,05
11 00 00 090 157/36 Καθορισμός ομάδων αίματος μετά διασταυρώσεως 5,22 5,22
11 00 00 091 157/37 Προσδιορισμός Rhesus 4,05 4,05
11 00 00 092 ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση προθρομβίνης 12,00 12,00
11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELI 41/130
11 00 00 093 ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση πλασμινογόνου 12,00 12,00
11 00 00 096 ΦΕΚ 3100/2011 Αντιθρομβίνη III 3,00 3,00
11 00 00 098 157/39 Εξέταση αίματος Test Thorn ηωσινοφίλων ή δι’ HCTH ή δι’ αδρεναλίνης 5,22 5,22
11 00 00 099 157/40 Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων Coombs (έμμεση εξέταση) 5,22 5,22
11 00 00 100 157/25 Εξέταση αίματος για μέτρο ερυθρών αιμοσφαιρίων 2,26 2,26
11 00 00 101 157/26 Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεως και συστολή θρόμβου 2,88 2,88
11 00 00 102 157/27 Εξέταση για συστολή θρόμβου και αιμοπετάλια ανά 2,88 2,88
11 00 00 103 157/28 Εξέταση μόνον για αιμοπετάλια PLT 1,76 1,76
11 00 00 104 157/29 Εξέταση αίματος για αντίσταση ερυθρών αιμοσφαιρίων 2,88 2,88
11 00 00 105 157/30 Εξέταση αίματος για αντίδραση ψυχροσυγκολλήσεως ερυθρών 2,88 2,88
11 00 00 106 157/30 Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων Coombs (άμεση εξέταση) 2,88 2,88
11 00 00 107 157/18,157/24
Γενική εξέταση αίματος (αιμοσφαιρίνη – αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, αριθμός λευκών και
τύπος αυτών, μετά προσδιορισμού αιματοκρίτου ΗΤ) 2,88 2,88
11 00 00 108 157/19 Εξέταση αίματος για αρίθμηση λευκών και τύπος αυτών 1,76 1,76
11 00 00 109 157/20 Εξέταση αίματος για αρίθμηση ερυθρών και αιμοσφαιρίνης 1,76 1,76
11 00 00 110 157/21 Εξέταση αίματος για ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιμοσφαιρίων TKE 1,76 1,76
11 00 00 111 157/22 Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεως 1,76 1,76
11 00 00 113 81/8 Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά) 14,23 14,23
11 00 00 114 81/9 Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά) 14,23 14,23
11 00 00 115 81/10 Βασεόφιλος στίξις 3,35 3,35
11 00 00 116 81/11 β-εξοσαμινιδάσεις Α-Β (λευκά) 18,99 18,99
11 00 00 117 81/12 Ερυθροβλάστες (αναζήτηση) 1,35 1,35
11 00 00 118 81/14 Ουριδιλική τρανσεφεράση της 1ης φωσφορικής γαλακτόζης (ερυθρά) 16,64 16,64
11 00 00 119 81/15 Προϊόντα αποδομής ινώδους D-DIMERS (FDP) 4,75 4,75
11 00 00 120 81/16 Προσδιορισμός φυλλικού οξέος 7,16 7,16
11 00 00 121 81/17 Προσδιορισμός θειαμίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β1) 7,16 7,16
11 00 00 122 81/18 Προσδιορισμός ριβοφλαβίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β2) 7,16 7,16
11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELI 42/130
11 00 00 123 81/19 Προσδιορισμός πυριδοξίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β6) 7,16 7,16
11 00 00 125 81/21 Χρόνος HOWEL 1,35 1,35
11 00 00 126 81/22 Χρόνος LEE WHITE 1,35 1,35
11 00 00 127 81/23 α-υαλουρονιδάση (λευκά) 5NC Ε70 14,23 14,23
11 00 00 128 81/25 Προσδιορισμός β-θρομβοσφαιρίνης 9,51 9,51
11 00 00 129 81/26 THROMBOTEST 3,35 3,35
11 00 00 130 81/27, 157/243 Όξινη φωσφατάση κυττάρων 5,02 5,02
11 00 00 131 81/30 Ποσοτικός προσδιορισμός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα ανά 4,75 4,75
11 00 00 132 81/31 Ποσοτικός προσδιορισμός Vir C στα λευκά αιμοσφαίρια 9,51 9,51
11 00 00 133
81/13, 81/32,
81/55 Φερριτίνη ορού 9,51 8,20
11 00 00 134 81/56 Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική μέθοδος) 7,16 7,16
11 00 00 135 81/34 Ανάλυση καμπύλης κορεσμού οξυαιμοσφαιρίνης 14,23 14,23
11 00 00 136 81/35 Ποσοτικός προσδιορισμός ΑΤΡ ερυθρών αιμοσφαιρίων 7,16 7,16
11 00 00 137 81/36 Ταυτοποίηση αντισωμάτων έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (ορού και εκλούσματος) 23,71 23,71
11 00 00 138 81/37 Δοκιμασία VBT 7,16 7,16
11 00 00 139 81/38 Δοκιμασία ΗΑΒ ανά 7,16 7,16
11 00 00 140 81/39 Θερμοαστάθεια Ηb 4,75 4,75
11 00 00 141 81/40 Προσδιορισμός ΗbF (εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη) κατά JOUXIS + PEUBREY 4,75 4,75
11 00 00 142 81/41 Ηλεκτροφόρηση Hb σε αγαρόζη 9,51 9,51
11 00 00 143 81/42 αl-αντιθρυψίνη (α 1 -AT) στον ορό αίματος – ηλεκτροφόρηση 9,51 9,51
11 00 00 144 81/33, 81/43 2,3 – διφωσφορογλυκουρονικό οξύ (2,3 – DPG) ποσοτικός στα ερυθροκύτταρα 7,16 7,16
11 00 00 145 81/44 Ειδική χρώση λεμφοκυττάρων (SANDIAN BLACK) – Μπλε Ανιλίνη 2,91 2,91
11 00 00 146 81/45 Προσδιορισμός αιμοσφαιρίνης F ανά ερυθροκύτταρο (μέθοδος ΒΕΤΚΕ) 4,75 4,75
11 00 00 147 81/46 Έλεγχος για σφαιροκυτταρικό ίκτερο (ACITIFIED GLYCEND LYSIS TEST – AGL-T) 7,16 7,16
11 00 00 148 81/47 Ερυθροποιητίνη ορού 7,16 7,16
11 00 00 150 81/57 Χαρτογράφηση γόνων αιμοσφαιρίνης (GENE MAPPING) 42,67 42,67
11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELI 43/130
11 00 00 254 ΦΕΚ 3100/2011 Πρωτεΐνη C 10,00 10,00
11 00 00 267 ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση αντιθρομβίνης III 12,00 12,00
11 00 00 268 ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση ινωδονεκτίνης 12,00 12,00
11 00 00 269
ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011 Πρωτεϊνες οξείας φάσεως (ωεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη) 4,40 4,40
11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELI 44/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
12 00 00 001 157/237 Έλεγχος αντιγόνων ιστοσυμβατότητας 19,81 19,81
12 00 00 012 81/21 Κλάσμα C4 συμπληρώματος 7,16 7,16
12 00 00 013 81/52 Β-λεμφοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματα 7,16 7,16
12 00 00 014 81/53 Προσδιορισμός λευχαιμικών κυττάρων με μονοκλωνικά αντισώματα (GALLA, LA, GIGR, TDT) 37,95 37,95
12 00 00 015 81/54 Καλλιέργειες Τ-κατασταλτικών κυττάρων 23,71 23,71
12 00 00 016 81/49
Λεμφοκύτταρα T (ρόδακες, καλλιέργεια με ΡΗΑ, καλλιέργειες με PPD, προσδιορισμός με
μονοκλωνικό αντίσωμα (T3), υποπληθυσμοί: βοηθητικά Τ-λεμφ. (T4) κατασταλτικά Τ-λεμφ. (T8) 33,19 33,19
12 00 00 017 81/31 (Αν) Υποπληθυσμοί λεμφοκυττάρων με μονοκλωνικά αντισώματα 33,19 33,19
12 00 00 018 81/50 Θυμοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματα 7,16 7,16
12 00 00 019 81/51 Μονοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματα 7,16 7,16
12 00 00 029 81/28 Προσδιορισμός Τ-Λεμφοκυττάρων με σχηματισμό ροδάκων 9,51 9,51
12 00 00 030 81/29 Ανοσολογική τυποποίηση αντιγόνων με μονοκλωνικούς αντιορούς ανά 9,51 9,51
12 00 00 039 81/2 Αντισώματα έναντι αυστραλιανού αντιγόνου (ANTI-HBs) (Δείκτης ηπατίτιδας Β) 9,51 9,51
12 00 00 041 81/3 Αντιγόνο Ε (ΗΒe Ag) 9,51 9,51
12 00 00 043 81/4 Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου (ANTI – HBc) (Δείκτης ηπατίτιδας Β) 9,51 9,51
12 00 00 044 81/5 Αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας Α (ΑΝΤΙ HAV) 9,51 9,51
12 00 00 052 81/19 (μικ) Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgA 7,16 7,16
12 00 00 053 81/19 (μικ) Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgG (Μυκόπλασμα PNEUMO IgG ABS) 7,16 7,16
12 00 00 054 81/19 (μικ) Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgM (Μυκόπλασμα PNEUMO IgM ABS) 7,16 7,16
12 00 00 057 81/1 (μικ) Αντίσωμα ερυθράς IgG 7,16 7,16
12 00 00 058 81/1 (μικ) Αντίσωμα ερυθράς IgM 7,16 7,16
12 00 00 060 81/2 Αντισώματα έναντι LEISMANIA DONOVANI 5,75 5,75
12 00 00 061 81/3 Αντισώματα έναντι BRUCELLA MELITENSIS 4,75 4,75
12 00 00 062 81/4 Αντιεχινοκοκκικά αντισώματα 4,75 4,75
12 00 00 063 157/263 Ανίχνευση αντιεχινοκοκκικών αντισωμάτων 6,96 6,96
12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 45/130
12 00 00 064 157/260 Συμπλήρωμα ορού C3 10,39 10,39
12 00 00 066 157/246 Προγεννητική διαγνωστική χρωμοσωματικών ανωμαλιών (Α-TEST) 73,87 73,87
12 00 00 067 157/233 Προσδιορισμός Β – λεμφοκυττάρων με σχηματισμό ροδάκων 12,38 12,38
12 00 00 068 157/228 Ανοσοϊστοχημική εξέταση επί ιστολογικών τομών: α) ανοσοσφαιρικών (IgM,IgG,IgA κ.λ.π.) 16,46 16,46
12 00 00 069 157/228
Ανοσοϊστοχημική εξέταση επί ιστολογικών τομών: β) άλλου αντιγόνου (π.χ λυσυζύμη ή
Αυστραλιανό αντιγόνο ή ΑJ – Antichymotrypsin, Chymothrypsin κ.λ.π.) 8,28 8,28
12 00 00 070 427/4 Ολιγοκλωνικά αντισώματα για το ΕΝΥ 20,54 20,54
12 00 00 071 427/4 Ολιγοκλωνικά αντισώματα για τον ορό του αίματος 20,54 20,54
12 00 00 072 427/2 Βασική πρωτεΐνη μυελίνης στο ΕΝΥ 20,54 20,54
12 00 00 073 427/3 Βασική πρωτεΐνη μυελίνης του ορού του αίματος 20,54 20,54
12 00 00 074 157/230 Ανοσοσφαιρίνη Μ ειδική ή MBT ανά 6,66 6,66
12 00 00 075 157/231 Ποσοστικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών IgG, IgA, IgM ανά 12,38 12,38
12 00 00 076
157/212, 81/24
(αιμ) Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) 12,38 12,38
12 00 00 077 157/184 Αναζήτηση φυλετικής χρωματίνης Sex Chromatine 2,26 2,26
12 00 00 078 157/158 Καρυότυπος – Χρωματοσωμιακός έλεγχος περιφερειακού αίματος με ειδικές τεχνικές 24,71 24,71
12 00 00 087 157/135, 81/1 Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg) 9,51 9,51
12 00 00 088 ΦΕΚ 3100/2011 Ανοσοθεραπεία, εκάστη συνεδρία 5,00 5,00
12 00 00 089 157/105 Προσδιορισμός υδροξυαμυγδαλικού οξέος ούρων ή αίματος 4,05 4,05
12 00 00 093 81/2 (ανοσ) Αντιθυρεοεσφαιρινικά αντισώματα (ANTI-TG) 6,22 6,22
12 00 00 094 81/3 (ανοσ) Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (ANTI-M, ANTI-TPO, α-TPO) 6,22 6,22
12 00 00 095 81/6 (ανοσ) Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (ΑΘΑ) ANTI-T 6,22 6,22
12 00 00 096 81/4 Αντισώματα έναντι των λείων μυϊκών ινών (ASMA) 7,16 7,16
12 00 00 097
157/259, 81/8
(ανοσ) Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA ή ANTI-AMA) 8,28 8,28
12 00 00 099 81/5 Αντισώματα κατά των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου (PCA ή APCA) 6,22 6,22
12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 46/130
12 00 00 116 ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταρομετρική ανάλυση του DNA 40,00 40,00
12 00 00 117 ΦΕΚ 3100/2011 Μέτρηση DNA με κυτταρομετρία 40,00 40,00
12 00 00 119 81/7, 157/258 Αντισώματα DNA (ANTI-DNA) AB(S) (ανάλυση κυτταρικού κύκλου) 10,39 10,39
12 00 00 126 81/9 Ανοσοσφαιρίνη ΙgG 11,89 11,89
12 00 00 127 81/9 Ανοσοσφαιρίνη IgA 11,89 11,89
12 00 00 128 81/9 Ανοσοσφαιρίνη IgM 11,89 11,89
12 00 00 129 81/9, 81/26 Ανοσοσφαιρίνη IgE 11,89 11,89
12 00 00 142 81/10 Αντιγόνα ιστοσυμβατότητας HLA-DR 33,19 33,19
12 00 00 156 81/11 Αντισώματα έναντι ωοθήκης 6,22 6,22
12 00 00 157 81/12 Αντισώματα έναντι όρχεος 6,22 6,22
12 00 00 159 81/13 Αντισώματα έναντι επινεφριδίων 6,22 6,22
12 00 00 160 81/14
Αντισώματα κατά των υποδοχέων της ακετυλχολίνης ή ακετυλχολίνης υποδοχείς για
μυασθένεια Gravis (ANTI MUSK) 9,51 9,51
12 00 00 161 81/15 Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA) 9,51 9,51
12 00 00 167 81/16 Αντισώματα ινσουλίνης 9,51 9,51
12 00 00 186 81/17 ΑNTI-HBc-ΙgG 4,75 4,75
12 00 00 187 81/18 ΑNTI-HBc-IgM 4,75 4,75
12 00 00 199 81/19 Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA, αντισώματα τοιχωματικών κυττάρων στομάχου (APCA) 18,99 18,99
12 00 00 200 81/20 Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA με Τ και Β λεμφοκύτταρα 33,19 33,19
12 00 00 204 81/21 Ειδική ανοσοσφαιρίνη Ε (RAST) 11,89 11,89
12 00 00 205 81/22 Κυτταροπλασματικά αντισώματα (ANCA) 4,75 4,75
12 00 00 206 ΦΕΚ 3100/2011 A NCA C 12,00 12,00
12 00 00 207 ΦΕΚ 3100/2011 A NCA P 12,00 12,00
12 00 00 208 81/23 Κυτταροτοξικά αντισώματα HLA 23,71 23,71
12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 47/130
12 00 00 209 81/24 Oλικό αιμολυτικό συμπλήρωμα 7,16 7,16
12 00 00 212 81/25 Ολικό συμπλήρωμα ορού (CH100) ή προσδιορισμός ολικού συμπληρώματος 7,16 7,16
12 00 00 213 81/27 Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι διαφόρων αντιγόνων (RAST) 7,16 7,16
12 00 00 214 81/28 Παράγων συμπληρώματος C3 7,16 7,16
12 00 00 215 81/29 Παράγων συμπληρώματος C4 7,16 7,16
12 00 00 216 81/30 Προσδιορισμός IgG 7,16 7,16
12 00 00 217 138/34
Προγεννητική διάγνωση με λήψη τροφοβλαστικού ιστού σε περίπτωση αποτυχίας του
τροφοβλάστη και όταν αποφασίζεται καλλιέργεια αμνιακού υγρού δεν θα υπάρχει επιπρόσθετη
επιβάρυνση 123,26 123,26
12 00 00 219
138/53, ΦΕΚ
3100/2011 CA 125 με μονοκλωνικά αντισώματα 14,00 14,00
12 00 00 220
138/54, ΦΕΚ
3100/2011 CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματα 14,00 14,00
12 00 00 221
138/55, ΦΕΚ
3100/2011 CA 72-4 με μονοκλωνικά αντισώματα 14,00 14,00
12 00 00 223
138/56, ΦΕΚ
3100/2011 CA 50 με μονοκλωνικά αντισώματα 14,00 14,00
12 00 00 228 138/57 Ειδική νευρωτική ενόλαση (NSE) 40,85 40,85
12 00 00 229 138/58 SCC (Δείκτης καρκινώματος πλακώδους τύπου) 41,20 41,20
12 00 00 230
138/59, ΦΕΚ
3100/ PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα 14,00 14,00
12 00 00 233 138/60 TPA (Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών) 45,08 45,08
12 00 00 235 138/32 Μονοκλωνικό αντίσωμα μαστού CA 15-3 (κάθε δείγμα) 21,13 21,13
12 00 00 262 ΦΕΚ 3100/2011 Α ντίσωμα HIV, I και ΙΙ, απλή 9,00 9,00
12 00 00 292 157/152 Ανοσοηλεκτροφόρηση και ανοσοδιάχυση σφαιρινών 2,26 2,26
12 00 00 294 157/229 Ανοσοηλεκτροφόρηση ή ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών 10,80 10,80
12 00 00 295 ΦΕΚ 3100/2011 Α νοσοκαθήλωση ούρων μετά από συμπύκνωση 28,00 28,00
12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 48/130
12 00 00 349 ΦΕΚ 3100/2011 Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας με μαγνητικά σφαιρίδια 70,00 70,00
12 00 00 369 ΦΕΚ 3100/2011 Πρόκληση από το στόμα (διπλή-τυφλή) για τροφές και φάρμακα 25,00 25,00
12 00 00 386
ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011 Προσδιορισμός αντιγόνων HLA – A και B με μαγνητικά σφαιρίδια 58,69 58,69
12 00 00 387 ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμός αντιγόνων HLA – DR με μαγνητικά σφαιρίδια 70,00 70,00
12 00 00 388 ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια 145,00 145,00
12 00 00 389 ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με περιοριστικά ένζυμα 95,00 95,00
12 00 00 399 ΦΕΚ 3100/2011 Πρόκληση ξυλοκαίνης ή TEST ξυλοκαίνης 20,00 20,00
12 00 00 402 ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμόςαντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) 12,00 12,00
12 00 00 416 ΦΕΚ 3100/2011 Θυροειδικά αντισώματα κατά της θυροειδικής υπεροξειδάσης (ΤΡΟ ΑΒ) 15,00 15,00
12 00 00 417 ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA IL1 12,00 12,00
12 00 00 418 ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA IL2 12,00 12,00
12 00 00 419 ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA IL3 12,00 12,00
12 00 00 420 ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA IL4 12,00 12,00
12 00 00 421 ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA IL5 12,00 12,00
12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 49/130
12 00 00 422 ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA TNF SCD23 12,00 12,00
12 00 00 488 ΦΕΚ 3100/2011 Α ντίσωμα ηπατίτιδας C 9,00 9,00
12 00 00 489 ΦΕΚ 3100/2011
Ανοσοπροσδιορισμός για αντιγόνο όγκου, ποιοτική ή ημιποσοτική (πχ Καρκίνου ουροδόχου
κύστης στα ούρα) 30,00 30,00
12 00 00 490 ΦΕΚ 3100/2011 Α ιμολυτικός τίτλος εναλλακτικής οδού συμπληρώματος 12,00 12,00
12 00 00 491 ΦΕΚ 3100/2011 Α ιμολυτικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (ανά παράγοντα) 24,00 24,00
12 00 00 492 ΦΕΚ 3100/2011 Α νασοχημικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (ανά παράγοντα) 8,00 8,00
12 00 00 493 ΦΕΚ 3100/2011 Α νοσοπροσδιορισμός για αντιγόνο όγκου. Έκαστο.(Καρκινικοί Δείκτες) 14,00 14,00
12 00 00 494 ΦΕΚ 3100/2011 Α νοσοκαθήλωση ΕΝΥ μετά από συμπύκνωση 28,00 28,00
12 00 00 495 ΦΕΚ 3100/2011 Υποτάξεις ΙGg (ανά αλλεργιογόνο) 12,00 12,00
12 00 00 496 ΦΕΚ 3100/2011 Β2− Μικροσφαιρίνη ούρων 10,00 10,00
12 00 00 497 ΦΕΚ 3100/2011 Α1− Μικροσφαιρίνη ούρων 10,00 10,00
12 00 00 498 ΦΕΚ 3100/2011 Αντισώματα έναντι βασικής μεμβράνης 12,00 12,00
12 00 00 499 ΦΕΚ 3100/2011 ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ 22,00 22,00
12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 50/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
13 00 00 008 157/174 Χημικός προσδιορισμός ιωδίου εις το αίμα PBI 4,49 4,49
13 00 00 016 138/35, 157/243 Προστατικό κλάσμα φωσφατάσης 5,02 5,02
13 00 00 017 138/33 Προσδιορισμός επιπέδων PHENYNTOIN, καθώς και άλλων φαρμάκων επιπέδων αντιβιοτικών 10,56 10,56
13 00 00 018 81/1 Ωσμωτική πίεση ούρων (OSMOLALITY) 2,91 2,91
13 00 00 021 81/7 α-Μαννοσιδάση (λευκά) 14,23 14,23
13 00 00 024 ΦΕΚ 3100/2011 Λ ειτουργικός αναστολέας C1 10,00 10,00
13 00 00 025 157/251 Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος πλήρης 17,75 17,75
13 00 00 028 157/252 Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων πλήρης 17,75 17,75
13 00 00 031 157/253 Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος μερικός (2-3 αμινοξέων) 9,95 9,95
13 00 00 032 157/254 Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων μερικός (2-3 αμινοξέων) 9,95 9,95
13 00 00 033 157/255 Αμμωνία ορού 5,99 5,99
13 00 00 034 157/256 Γαλακτικό οξύ 5,99 5,99
13 00 00 035 157/257 Πυροσταφυλικό οξύ 5,99 5,99
13 00 00 036 157/243 Όξινος φωσφατάση 5,02 5,02
13 00 00 037 157/227 Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος 14,91 14,91
13 00 00 038 157/225 Αλκαλική φωσφατάση αίματος (ALP) 5,02 4,00
13 00 00 040 157/223 Αιμοσφαιρίνη ούρων ή κοπράνων ανά 1,76 1,76
13 00 00 041 157/217 Αέρια αρτηριακού αίματος – ερυθρά 12,38 12,38
13 00 00 042 157/213
Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: α) Ανίχνευση αλκαλοειδών (ισοκινυλίνης
παραγώγων) GLC 18,14 18,14
13 00 00 043 157/213 Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: β) Ανίχνευση βαρβιτουρικών 8,28 8,28
13 00 00 044 157/213 Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: γ) Ανίχνευση φαινοθειαζινών 8,28 8,28
13 00 00 045 157/208 Αμμωνία αίματος 5,02 5,02
13 00 00 046 157/209 Ψευδοχοληνεστεράση αίματος 4,17 4,17
13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 51/130
13 00 00 047 157/210 Κρεατινο-φωσφορική-κινάση (CPK) 5,02 5,02
13 00 00 048
157/206,
157/214 γGT 5,02 4,00
13 00 00 049 157/204 Μελανίνη αίματος ή ούρων 2,58 2,58
13 00 00 050 157/169 Σίδηρος ορού (Fe) 3,43 3,43
13 00 00 051 157/170 Αιμοσιδηρίνη ούρων 3,43 3,43
13 00 00 052 157/171 Πορφυροχολινογόνον PBC ούρων 2,26 2,26
13 00 00 053 157/172 Προσδιορισμός κινητικού ιξώδους 2,26 2,26
13 00 00 054 157/162 Καροτίνη αίματος 4,05 4,05
13 00 00 055 157/163 Βιταμίνη Α αίματος 4,05 4,05
13 00 00 056 157/159 Pregnosticum ή Conavis Test 2,26 2,26
13 00 00 057 157/160 Αντίδραση κυήσεως Galli Manini και λοιπά Test κυήσεως 2,26 2,26
13 00 00 058 157/155 Προσδιορισμός λιπάσης 2,26 2,26
13 00 00 059 157/156 Τρανσαμινάσες αίματος εκάστη (SGPT-SGOT) 4,49 3,49
13 00 00 063 157/153 Διαστάση (αμυλάση) αίματος ή ούρων 2,26 2,26
13 00 00 064 157/150 Προσδιορισμός κοπροπορφυρίνης και ουροπορφυρίνης ούρων 8,63 8,63
13 00 00 065 157/140 Τεστ ιδρώτος 4,49 4,49
13 00 00 066 157/141 Λίθιο ορού αίματος (LI) 4,49 4,49
13 00 00 067 157/136 Προσδιορισμός λιποπρωτεϊνών χημικώς 4,49 4,49
13 00 00 068 ΦΕΚ 3100/2011 Η λεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών 8,00 8,00
13 00 00 070 157/132 5-Νουκλεδοτιδάση αίματος (5-NT) 2,26 2,26
13 00 00 071 157/133 Αλδολάση αίματος 2,26 2,26
13 00 00 072 157/134 Τριγλυκερίδια αίματος 4,49 3,49
13 00 00 073 157/239 Ηλεκτροφόρηση ορού επί οξικής κυτταρίνης 10,80 10,80
13 00 00 074 157/126 Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ούρων (κατ. συμπυκνώσεως) (H/S) 5,46 5,46
13 00 00 075 157/127 Λεύκωμα Bense Jones ούρων 2,26 2,26
13 00 00 076 157/100 Για εξέταση κηλίδων αίματος προς καθορισμό της ομάδος στην οποία ανήκει τούτο 2,88 2,88
13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 52/130
13 00 00 077 157/101
Για κάθε εξέταση αίματος ατόμων προς καθορισμό ζητημάτων πατρότητας δια
χρησιμοποιήσεως ορών ΑΒΟ, ορών ΜΝ και ορών ΡΗ 7,63 7,63
13 00 00 078 157/107 Προσδιορισμός πέντε υδροξύ-ινδολο-οξικού οξέως ούρων 24ώρου (5-HIAA) 4,49 4,49
13 00 00 079 157/108 Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων 8,63 8,63
13 00 00 080 157/110 Προσδιορισμός φαινυλο – πυροσταφυλικού οξέος ούρων και αίματος 4,49 4,49
13 00 00 081 157/111 Προσδιορισμός φαινυλανανίνης αίματος και ούρων 4,49 4,49
13 00 00 082 157/112 Δοκιμασία D-xylose 2,26 2,26
13 00 00 083 157/113 Clearance κρεατίνης (κάθαρση) 6,63 6,63
13 00 00 084 157/114 Clearance ουρίας (κάθαρση) 2,26 2,26
13 00 00 085 157/115 Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH) 3,43 3,43
13 00 00 086 157/116 Εξέταση Tetrasorbe 6,63 6,63
13 00 00 087 157/73 Εξέταση κοπράνων πλήρως δι’ αμμωνίαν, οργανικά οξέα κ.λ.π. κατά Coipon 5,22 5,22
13 00 00 088 157/45 Προσδιορισμός ουρίας αίματος 2,26 2,00
13 00 00 090 157/46 Προσδιορισμός σακχάρου αίματος – γλυκόζης (CL) 2,26 2,00
13 00 00 091 157/47 Προσδιορισμός στο αίμα χλωριούχων 2,88 2,88
13 00 00 092 157/48 Προσδιορισμός στο αίμα ουρικού οξέος 2,88 2,00
13 00 00 094 157/49 Προσδιορισμός στο αίμα χολερυθρίνης (BIL) 2,88 2,88
13 00 00 095 157/50 Προσδιορισμός στο αίμα ασβεστίου 4,05 3,00
13 00 00 096 157/51 Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης 2,88 2,20
13 00 00 097 157/52 Προσδιορισμός στο αίμα ικτερικού δείκτου 2,88 2,88
13 00 00 098 157/53 Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης ολικής και εστέρες 5,22 5,22
13 00 00 099 157/54 Ανίχνευση ινδικάνης 2,88 2,88
13 00 00 100 157/55 Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα κρεατίνης, κρεατινίνης (CR) 4,05 3,80
13 00 00 102 157/56 Προσδιορισμός στο αίμα ξανθοπρωτεΐνης 4,05 4,05
13 00 00 103 157/57 RH (5 προσδιορ. ιοντομετρικώς) 8,01 8,01
13 00 00 104 157/58, 138/41
Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα νατρίου Na, καλίου K, ανόργανου και οργανικού
φωσφόρου P ανά 5,22 4,00
13 00 00 106 157/59 Προσδιορισμός στο αίμα ολικών λευκωμάτων και διαχωρισμός αυτών (χρωματομετρικώς) 5,22 5,22
13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 53/130
13 00 00 110 157/60 Προσδιορισμός στο αίμα αλκαλικής παρακαταθήκης 4,05 4,05
13 00 00 111 157/61 Προσδιορισμός στο αίμα λιπών-λιποειδών-λιπαρών οξέων ανά 5,22 5,22
13 00 00 112 157/62 Προσδιορισμός στο αίμα οξυγόνου – οξίνου ή αλκαλικής φωσφατάσης ανά 4,05 4,05
13 00 00 113 157/63 Προσδιορισμός λευκωμάτων ορού και ο διαχωρισμός σφαιρινών δι΄ ηλεκτροφορήσεως 10,68 10,68
13 00 00 114 157/64 Πειραματική σακχαραιμία 5,22 5,22
13 00 00 115 157/65 Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος κεφαλίνης – χοληστερόλης 2,88 2,88
13 00 00 116 157/66, 157/67
Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος θυμόλης, κολλοειδούς xρυσού, Tacata Ara, βερονάλης
ψευδαργύρου ανά 2,88 2,88
13 00 00 117 157/68
Λειτουργικές δοκιμασίες ήπατος Bromsulfophthalein (BSP – Βρωμο-Sulfo-Phthalein), Ιπουρικού
οξέος ανά 2,88 2,88
13 00 00 118 157/69 Εξέταση πλήρους γαστρικού υγρού μετά λήψεως 5,22 5,22
13 00 00 121 157/10 Ανίχνευση αιματοπορφυρίνης στα ούρα (φασματικώς) 2,88 2,88
13 00 00 123 157/7 Δοκιμασίες αποβολής ουρίας 2,88 2,88
13 00 00 124 157/4 Πειραματική σακχαρουρία 2,26 2,26
13 00 00 128 157/106 Προσδιορισμός σεροτονίνης ή 5-υδροξυτρυπταμίνης (5-HT) ούρων ή αίματος 12,97 12,97
13 00 00 129 81/1 a-D-γλυκοζομινιδάση (πλάσμα) 9,51 9,51
13 00 00 130 81/2 α-Mαννοσιδάση πλάσματος 11,89 11,89
13 00 00 131 81/3 Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων 11,89 11,89
13 00 00 132 81/4 Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσμα) 9,51 9,51
13 00 00 133 81/5 Απολιποπρωτεΐνη A1 (APO-A1) 4,75 4,75
13 00 00 134 81/6 Απολιποπρωτεΐνη B (APO-B) 4,75 4,75
13 00 00 136 81/8 Ανίχνευση κρυστάλλων χολής και μικροσφαιρολίων 9,51 9,51
13 00 00 137 81/9 Απλή ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού 14,23 14,23
13 00 00 138 81/10 Ανίχνευση οργανικών οξέων στα ούρα (DNPH) 7,16 7,16
13 00 00 139 81/11 Ανίχνευση ιστιδίνης (PAULY TEST) 7,16 7,16
13 00 00 140 81/12 β-Γλουκουρονιδάση πλάσματος 9,51 9,51
13 00 00 141 81/13 β-Εξοσαμινιδάσεις Α-Β πλάσματος 14,23 14,23
13 00 00 142 81/14 Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C) 7,16 6,16
13 00 00 143 81/15 Δοκιμασία ακετυλιώσεως ισονιαζίδης ούρων 5,75 5,75
13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 54/130
13 00 00 144 81/16 δ-Αμινολαιβουλινικό οξύ ούρων (δ-ALA) 4,75 4,75
13 00 00 145 81/17, 427/18 Επίπεδα δακτυλίτιδας (DIGOXIN) ή διγοξίνη πλάσματος ή στάθμη της διγοξίνης 14,67 14,67
13 00 00 146 81/18 Δοκιμασία πυκνώσεως και αραιώσεως ούρων δι΄ ωσμωμέτρου 2,23 2,23
13 00 00 147 81/19, 81/53 Επίπεδα φαρμάκου βαλπροϊκό οξύ (Depakine) ή βαλπροϊκό νάτριο 9,51 9,51
13 00 00 149 81/20 Ηλεκτροφόρηση βλεννοπολυσακχαριτών ούρων 5,75 5,75
13 00 00 152 81/21 Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL) 4,75 4,00
13 00 00 153 81/27 Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL) 4,75 4,00
13 00 00 154 81/22 Ισοένζυμα κρεατινικής φωσφοκινάσης (Ισοένζυμα CPK) 9,51 9,51
13 00 00 157 81/23 Ισοένζυμα γαλακτικής δεϋδρογενάσης (Ισοένζυμα LDH) 9,51 9,51
13 00 00 158 81/7, 81/24 Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη (CAMP) 7,16 7,16
13 00 00 159 81/25 Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη ούρων (CAMP) ή νεφρογενές CAMP ούρων 7,16 7,16
13 00 00 160 81/26 Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) 4,75 4,00
13 00 00 161 81/28 Μέτρηση αντιεπιληπτικού φαρμάκου στο αίμα 9,51 9,51
13 00 00 162 81/29 Μελέτη της σύστασης της χολής 23,71 23,71
13 00 00 163 81/30
Ποσοτικός προσδιορισμός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων, μέθοδος σχηματισμού συμπλοκών
με ALGIAN BLUE 3,35 3,35
13 00 00 164 81/31 Προσδιορισμός μυοσφαιρίνης 11,89 11,89
13 00 00 165 81/32 Προσδιορισμός κρεατινοφωσφοκινάσης κλάσματος MB (CK-MB) 11,89 11,89
13 00 00 167 81/33 Προσδιορισμός οξίνου φωσφατάσης 11,89 11,89
13 00 00 168 81/34 PANAGEL ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού 18,99 18,99
13 00 00 169 81/35 Στάθμη αμινοφυλλίνης στο αίμα 7,16 7,16
13 00 00 170 81/36 Στάθμη προπανολόλης στο αίμα 8,07 8,07
13 00 00 171 81/37 Στάθμη αμιοδαρόνης στο αίμα 8,07 8,07
13 00 00 172 81/38 Στάθμη κινιδίνης στο αίμα 7,16 7,16
13 00 00 173 81/39 Στάθμη σαλικυλικών στο αίμα 5,75 5,75
13 00 00 174 81/40 Στάθμη λιδοκαΐνης στο αίμα 7,16 7,16
13 00 00 175 81/41 Υδροξυπρολίνη ούρων 24ωρου (OH-PR) 4,75 4,75
13 00 00 176 81/42 Φωσφατάση -6- φωσφορικής γλυκόζης (συκώτι) 11,89 11,89
13 00 00 177 81/43 Χολικά άλατα ορού 4,75 4,75
13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 55/130
13 00 00 178 81/44 Χρωματογραφία χολής 23,71 23,71
13 00 00 179 81/45 Χρωματογραφία αμινοξέων ορού σε λεπτή στιβάδα (TLC) 7,16 7,16
13 00 00 180 81/46 Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων σε λεπτή στιβάδα (TLC) 7,16 7,16
13 00 00 181 81/47 Χρωματογραφία θειούχων ενώσεων 7,16 7,16
13 00 00 182 81/48 Χρωματογραφία οργανικών οξέων 7,16 7,16
13 00 00 183 81/49 Προσδιορισμός επιπέδων αντιβιοτικών 9,51 9,51
13 00 00 184 81/50 Προσδιορισμός επιπέδων υδαντοΐνης 9,51 9,51
13 00 00 185 81/51 Προσδιορισμός επιπέδων πριμιδόνης 9,51 9,51
13 00 00 186 81/52 Προσδιορισμός επιπέδων καρβαμεζαπίνης (Tegretol) 9,51 9,51
13 00 00 187 81/54 Βιταμίνη Ε 4,75 4,75
13 00 00 188 81/55 Ένζυμα φυλλικού οξέος 18,99 18,99
13 00 00 189 81/56 Σίδηρος ούρων (φωτομετρική μέθοδος) 2,41 2,41
13 00 00 191 81/57 Ψευδοχοληνεστεράση ορού 1,82 1,82
13 00 00 192 81/58 Ποσοτικός προσδιορισμός Fe στα ούρα 4,75 4,75
13 00 00 193 138/38, 81/59 Σερουλοπλασμίνη ορού 9,16 9,16
13 00 00 194 81/61 Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) με συμπύκνωση 4,75 4,75
13 00 00 195 427/1 Αμινοξέα με HPLC του ENY 79,24 79,24
13 00 00 196 427/1 Για τα αμινοξέα του ορού του αίματος 73,37 73,37
13 00 00 197 81/62 Καμπύλες σακχαραιμικές (λακτόζης, μαλτόζης, καλοσακχάρου) 4,75 4,75
13 00 00 198 81/63 Κλάσματα χοληστερίνης αίματος (HDL-C, LDL-C, VLDL-C) ανά 4,75 4,00
13 00 00 206
157/9, Ε1/11,
Ε/26, Π/35
Ανίχνευση μολύβδου ή ιωδίου στα ούρα ή στο αίμα – Έλεγχος μολύβδου ή προσδιορισμός
μολύβδου – Προσδιορισμός μολύβδου (Pb) 5,22 5,22
13 00 00 209 ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης α [LP(α)] 10,00 10,00
13 00 00 270 ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση CRP 10,00 10,00
13 00 00 284 ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης AI με ηλεκτροφόρηση (LPAI) 12,00 12,00
13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 56/130
13 00 00 285 ΦΕΚ 3100/2011 Ηλεκτροφόρηση ούρων μετά από συμπύκνωση 10,00 10,00
13 00 00 286 ΦΕΚ 3100/2011
Προσδιορισμός πρωτεϊνης σε υγρά (πχ ούρα, ΕΝΥ). ηλεκτροφοριτική κλασματοποίηση και
ποσοτικός προσδιορισμός. Εκάστη 8,00 8,00
13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 57/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
14 00 00 001 157/1 Κυτταρολογική εξέταση κολπικού τραχηλικού επιχρίσματος 6,66 6,66
14 00 00 002 157/2 Κυτταρολογικός έλεγχος βλεννογόνων (στοματικής κοιλότητας, φάρυγγας, λάρυγγας) 6,66 6,66
14 00 00 003 157/3 Κυτταρολογική εξέταση εκ βλαβών δέρματος εκ χειρουργικού υλικού ή εγχειρητικού πεδίου 6,66 6,66
14 00 00 004 157/4 Ειδική λήψη εκ του εμδοτραχηλικού σωλήνα του στόματος της μήτρας 6,66 6,66
14 00 00 006 157/5 Κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεως (οργάνων μαστού λεμφαδένων, μυελού) 6,66 6,66
14 00 00 008 157/6 Κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος μαστού 6,66 6,66
14 00 00 009 157/7
Κυτταρολογική εξέταση υλικών κατόπιν ειδικής επεξεργασίας (εγκεφαλονωτιαίου υγρού,
βρογχικό εκπλύσματος ή εκκρίσεων πτυέλων) 8,28 8,28
14 00 00 011 157/8
Κυτταρολογική εξέταση υγρών (πλευριτικού ασκητικού, περικαρδικού, γαστρικού,
παγκρεατικού, δωδεκαδακτυλικού, προστατικού) 8,28 8,28
14 00 00 014 157/9 Κυτταρολογικός έλεγχος ενδομητρικής κοιλότητας 8,28 8,28
14 00 00 015 157/10
Επιχρίσματα για ορμονικό έλεγχο: α) Από ένα μέχρι τέσσερα κολπικά επιχρίσματα για
κυτταρολογικό έλεγχο κάθε επίχρισμα το μισό της τιμής του κολπικού και τραχηλικού
επιχρίσματος δηλ. καθ΄ έκαστον 3,43 3,43
14 00 00 016 157/11
Επιχρίσματα για ορμονικό έλεγχο: β) περισσότερα των τεσσάρων κολπικών επιχρισμάτων για
έλεγχο γεννητικού κύκλου 24,71 24,71
14 00 00 017 157/11 Κυτταρολογικός έλεγχος κατόπιν καλλιέργειας κυττάρων 24,71 24,71
14 00 00 019 157/12 Δοκιμασία Hummer Test υπό κυτταροορμονικό έλεγχο 8,28 8,28
14 00 00 020 157/13 Κυτταρολογική εξέταση δι’ έλεγχον χρωματίνης φύλου (ή φυλετική χρωματίνη) 8,28 8,28
14-ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
14-ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 58/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
15 00 00 007 157/1 Μερική εξέταση ούρων 1,23 1,23
15 00 00 008 157/2 Γενική εξέταση ούρων 1,76 1,76
15 00 00 010 157/3 Αναζήτηση διπλοδιαθλαστικών σωματίων στα ούρα 1,76 1,76
15 00 00 011 157/5 Δοκιμασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών 2,88 2,88
15 00 00 012 157/6 Δοκιμασία αραιώσεως & πυκνώσεως ούρων 2,26 2,26
15 00 00 013 157/8 Χημική εξέταση ουρολίθων 4,05 4,05
15 00 00 014 157/14
Μικροσκοπική εξέταση εκκρίματος για γονόκοκκο, για σπειροχαίτη, για μαλακό έλκος, για
Nicolas Favre, για τριχομονάδες, για μύκητες, για χλωρίδες, για ελαστικές ίνες, κρυστάλλου
Curghaman, ηωσινόφιλα, για άγκιστρα εχινόκοκκου, για Hansen, για Koch κατά πα 2,26 2,26
15 00 00 016 157/15 Αναζήτηση σπειροχαίτης δι΄ υπερμικροσκοπίου 4,05 4,05
15 00 00 017 157/16 Μικροσκοπική εξέταση σπέρματος γενική (σπερμοδιάγραμμα) 4,05 4,05
15 00 00 021 157/17 Μικροσκοπική εξέταση πτυέλων δι΄ εμπλουτισμού δια Koch 2,88 2,88
15 00 00 022 157/23 Εξέταση αίματος για πλασμώδια Laveran 1,76 1,76
15 00 00 023 157/23 Εξέταση αίματος για πρωτόζωα Leishmania 1,76 1,76
15 00 00 024 157/32 Εξέταση αίματος για αντίδραση Paul – Bunnel 5,22 5,22
15 00 00 025 157/41 Συγκολλητικές οροαντιδράσεις κατά Widal, Weil – Felix 2,88 2,88
15 00 00 026 157/42 Εξέταση ορού αίματος κατά Wasserman και μία άλλη μέθοδο 4,05 4,05
15 00 00 028 157/43 Εξέταση ορού αίματος κατά Weinberg 4,05 4,05
15 00 00 029 157/44 Εξέταση του αίματος δια συνδέσεως συμπληρώματος δια ρικετσίας και ιώσεις 6,63 6,63
15 00 00 031 157/70 Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων για σκώληκες και πρωτόζωα 2,88 2,88
15 00 00 032 157/71 Εξέταση κοπράνων για αίμα, κοπροχολίνη, λεύκωμα 2,26 2,26
15 00 00 033 157/72 Εξέταση κοπράνων για υπολείμματα πέψεως μικροσκοπικώς 2,88 2,88
15 00 00 034 157/74 Εξέταση εξιδρωμάτων (χημική – μικροσκοπική) 2,88 2,88
15 00 00 035 157/75 Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης 2,88 2,88
15 00 00 036 157/76 Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού μερική (λεύκωμα, σάκχαρον, κυτταρολογική άνευ λήψεως) 4,05 4,05
15-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
15-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA) 59/130
15 00 00 037 157/77 Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (αντίδρασις κολλοειδούς βενζόας, χρυσού κ.λ.π.) 5,22 5,22
15 00 00 038 157/78 Δερμαντίδραση Casoni, Mantoux, Pirquet, Schick, Frei 1,76 1,76
15 00 00 039 157/81 Αντίδραση Zondek – Friedman 6,63 6,63
15 00 00 040 157/82 Ενοφθαλμισμός ζώων για κοινά μικρόβια εκτός της αξίας των μυών 5,22 5,22
15 00 00 041 157/83 Ενοφθαλμισμός ζώων για Koch εκτός της αξίας των μυών 8,01 8,01
15 00 00 042 157/84 Καλλιέργεια επιχρίσματος για Loffler 4,05 4,05
15 00 00 043 157/85 Καλλιέργεια εξιδρωμάτων 5,22 5,22
15 00 00 044 157/85 Καλλιέργεια πτυέλων 5,22 5,22
15 00 00 045 157/85 Καλλιέργεια ούρων 5,22 5,22
15 00 00 046 157/85 Καλλιέργεια κοπράνων 5,22 5,22
15 00 00 052 157/86 Καλλιέργεια εξιδρωμάτων για Koch 5,22 5,22
15 00 00 053 157/86 Καλλιέργεια ούρων για Koch 5,22 5,22
15 00 00 054 157/87 Αιμοκαλλιέργεια 5,22 5,22
15 00 00 055 157/88 Παρασκευή αυτεμβολίων 8,01 8,01
15 00 00 056 157/89 Έλεγχος ευαισθησίας μικροβίων στα αντιβιοτικά (Αντιβιόγραμμα) 6,63 6,63
15 00 00 059 157/90 Έλεγχος βακτηριδίων Koch (πλήρης σειρά σε αντιφυματικά φάρμακα) 8,01 8,01
15 00 00 060 157/91 Μικροβιολογική εξέταση ύδατος 6,63 6,63
15 00 00 061 157/91 Μικροβιολογική εξέταση τροφίμων 6,63 6,63
15 00 00 062 157/91 Μικροβιολογική εξέταση ποτών 6,63 6,63
15 00 00 063 157/92 Τίτλος πενικιλλίνης ή στρεπτομυκίνης στο αίμα 6,63 6,63
15 00 00 064 157/93 Αιμοληψία στο σπίτι κατά την ημέρα 2,26 2,26
15 00 00 065 157/94 Αιμοληψία στο σπίτι κατά την νύκτα 2,88 2,88
15 00 00 066 157/95 Αιματοληψία στο σπίτι εκτός σχεδίου πόλεως 4,05 4,05
15 00 00 067 157/96 Για κάθε μικροσκοπική εξέταση προσφάτου αίματος, πτυέλων κ.λ.π. 2,88 2,88
15 00 00 068 157/97 Για εξέταση κηλίδων σπέρματος, πύου, μηκωνίου κοπράνων, διαφόρων ιστών του σώματος 2,88 2,88
15 00 00 069 157/98
Για εξέταση κηλίδων αίματος δια των χρωματικών κρυσταλλογραφικών και φασματοσκοπικών
μεθόδων για κάθε μια ξεχωριστά 1,76 1,76
15 00 00 070 157/99 Για εξέταση αίματος προς καθορισμό της φύσεως αυτού (Ulenbruhen Ricret κ.λ.π.) 2,88 2,88
15-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA) 60/130
15 00 00 071 157/138 Οροαντίδραση για C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) 2,26 2,26
15 00 00 073 157/149 Τιτλοποΐηση αντισωμάτων εγκύων 6,63 6,63
15 00 00 074 157/154 Εξέταση ούρων κατά Addis 1,23 1,23
15 00 00 075 157/157 Εξέταση αίματος για οροαντίδραση WRIGHT (μελιταίος) – αντισώματα WRIGHT 5,46 5,46
15 00 00 077 157/161 Mono Test 2,26 2,26
15 00 00 078 157/164 Απτοσφαιρίνες 4,05 4,05
15 00 00 079 157/175 Εξέταση Nelson – Mayer 5,46 5,46
15 00 00 080 157/176 Waler Rose 3,43 3,43
15 00 00 081 157/177 FTA 5,46 5,46
15 00 00 082 157/178 Αντιστρεπτολυσίνη (ASTO) 3,43 3,43
15 00 00 083 157/179 Ra Test 2,26 2,26
15 00 00 086 157/180 Δοκιμασία Latex 3,43 3,43
15 00 00 087 157/181 Αντισώματα δια τοξόπλασμα 5,46 5,46
15 00 00 092 81/6
Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων έναντι TOXOPLASMA GONDΙI με τη μέθοδο του
ανοσοφθορισμού 6,22 6,22
15 00 00 094 157/182 Τυποποίηση στρεπτοκόκκων 5,46 5,46
15 00 00 095 157/183 Καλλιέργεια μυκοπλασμάτων 5,46 5,46
15 00 00 100 157/188 Έλεγχος απορροφήσεως λιπών εκ του πεπτικού 21,72 21,72
15 00 00 101 157/189 Έλεγχος απώλειας αίματος εκ του γαστρεντερικού συστήματος 13,91 13,91
15 00 00 102 157/202 Ames Ona 4,17 4,17
15 00 00 103 157/205 Prolk – m 8,28 8,28
15 00 00 104 157/236 Εγκυμοσύνης διάγνωση δι΄ εξετάσεως ούρων (HLA) 4,17 4,17
15 00 00 105 157/261 DERMO TEST 10,39 10,39
15 00 00 106 157/262 Εξέταση τριχών για μύκητες: α) Άμεσο παρασκεύασμα 3,58 3,58
15 00 00 107 157/262 Εξέταση τριχών για μύκητες: β) Καλλιέργεια 6,96 6,96
15 00 00 108 157/264 Ιολογικός Έλεγχος 6,96 6,96
15 00 00 109 157/265, 81/13
Δοκιμασία αιμοσυγκολλήσεως του ωχρού τρεπονήματος ή έμμεση αιμοσυγκόλληση για σύφιλη
(ΤΡΗΑ = TREPONEMA PALLIDUM HAEMAG LUTINATION ASSAY) 6,96 6,96
15-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA) 61/130
15 00 00 110 81/5
Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων προς τον κυτταρομεγαλοϊό με τη μέθοδο
συνδέσεως συμπληρώματος (CMV) 10,98 10,98
15 00 00 113 81/7 Εξέταση αίματος για αναζήτηση FA έναντι καψιδικού αντιγόνου του ιού Epstein Barr (EBV) 14,23 14,23
15 00 00 117 81/8 Αναζήτηση χλαμυδίων με τη μέθοδο άμεσου ανοσοφθορισμού 11,89 11,89
15 00 00 118 81/9 Καλλιέργεια κοπράνων για καμπυλοβακτηρίδια 4,75 4,75
15 00 00 119 81/10 Καλλιέργεια κοπράνων και ταυτοποίηση εντεροπαθογόνων YERSINIA SALMONELLAE -SHIGELLAE 4,75 4,75
15 00 00 120 81/11 Εξέταση κοπράνων για ROTA – ιούς 7,16 7,16
15 00 00 121 81/12 Ορολογική εξέταση αίματος για YERSINIA 2,41 2,41
15 00 00 122 81/14 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση 4,75 4,75
15 00 00 123 81/15 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για μηνιγγίτιδα 9,51 9,51
15 00 00 124 81/16 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για αντιγόνα σε υγρά σώματος 9,51 9,51
15 00 00 125 81/17 Αναζήτηση αντιγόνων με επισυγκόλληση 4,75 4,75
15 00 00 126 81/18 Καλλιέργεια λεϊσμανίας 9,51 9,51
15-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA) 62/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
16 00 00 003 138/40 Προσδιορισμός οστεοκαλτσίνης (BGP) 15,85 15,85
16 00 00 004 157/102 Προσδιορισμός κατεχολαμινών ούρων 7,63 7,63
16 00 00 007 157/103 Προσδιορισμός αδρεναλίνης ούρων ή επινεφρίνη ούρων 24ώρου 6,63 6,63
16 00 00 008 157/104 Προσδιορισμός νοραδρεναλίνης ούρων ή νορεπινεφρίνη ούρων 24ώρου 6,63 6,63
16 00 00 012 157/109 Προσδιορισμός αλδοστερόνης αίματος (ALDO ) 15,29 15,29
16 00 00 013 157/109 Προσδιορισμός αλδοστερόνης ούρων (ALDO ) 15,29 15,29
16 00 00 014 157/117 Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου 6,63 6,63
16 00 00 015 157/117 Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου 6,63 6,63
16 00 00 016 157/190
Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH), Αντισώματα κατά της TSH (ANTI-TSH) ή (TSI Abs), Αντισώματα
υποδοχέων της TSH (TSI), TSH receptor auto Ab ή (TSI ABS) 12,38 11,00
16 00 00 017 157/191 Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ της χορήγησης TRH (TRH test για TSH) 12,38 11,00
16 00 00 018 157/191 Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) μετά την χορήγηση TRH (TRH test για TSH) 12,38 11,00
16 00 00 020 157/192
Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνο 0′)): α) 1ου
δείγματος 10,80 10,80
16 00 00 021 157/192
Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνους: 15′, 30′, 60′, 90′,
120′): β) Για κάθε επί πλέον δείγμα 6,63 6,63
16 00 00 022 157/193 Ωχρινοτρόπος (LH), (TRH test για LH σε χρόνο 0′): α) μέτρηση ενός δείγματος 10,80 10,80
16 00 00 023 157/193
Ωχρινοτρόπος (LH), (TRH test για LH σε χρόνους: 15′, 30′, 60′, 90′, 120′): β) για κάθε επί πλέον
δείγμα 6,66 6,66
16 00 00 024
157/83 (ακτι),
157/194,
157/195 Τριιωδιοθυρονίνη (RU) (T3) 12,38 8,28
16 00 00 025 157/196 Θυροξίνη ορού (Τ4) 8,28 8,28
16 00 00 026 ΦΕΚ 3100/2011 Ελεύθερη τριιωδιοθυρονίνη (FT3) 12,00 12,00
16-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
16-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA) 63/130
16 00 00 027
ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011 Ελεύθερη θυροξίνη (FT4) 20,54 12,00
16 00 00 029 157/197 Σωματοτρόπος ή αυξητική ορμόνη (STH ή GH) 12,38 12,38
16 00 00 030 157/197 Καμπύλη αυξητικής ορμόνης (GH), ανά δείγμα 12,38 12,38
16 00 00 031 157/232
Δοκιμασία διεγέρσεως αυξητικής ή σωματοτρόπου ορμόνης (GH) (TRH test για GH σε χρόνους:
0′, 15′, 30′, 60′, 90′, 120′) 41,03 41,03
16 00 00 034 157/198 Τεστοστερόνη αίματος (TESTO) 16,46 16,46
16 00 00 035 157/199 Κορτιζόλη αίματος (F) 12,38 12,38
16 00 00 037 ΦΕΚ 3100/2011 Κορτιζόλη ούρων 24 ωρών 12,00 12,00
16 00 00 039 157/241 Οιστρογόνα ή πρεγναδιόλη ούρων 24ώρου, ανά 8,28 8,28
16 00 00 040 157/242 Οιστρογόνων υποδοχείς σε κακοήθεις νεοπλασίες μαστού 20,60 20,60
16 00 00 042 157/244 Παραθορμόνη (PTH intact) 16,46 16,46
16 00 00 043 157/245 Πρεγναδιόλη 9,95 9,95
16 00 00 044 157/247 Προγεστερόνη αίματος (PRG) 12,38 12,38
16 00 00 045 157/248 Προλακτίνη αίματος PRL 12,38 12,38
16 00 00 046 81/3 β-Χοριακή γοναδοτροπίνη (β-HCG) 7,16 7,16
16 00 00 048 157/250
Έλεγχος της λειτουργίας του άξονος του υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της
λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα, TRH test για LH σε χρόνους: 0′, 15′, 30′, 60′, 90′, 120′) 30,46 30,46
16 00 00 049 157/250
Έλεγχος της λειτουργίας του άξονος του υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της
λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα, TRH test για FSH σε χρόνους: 0′, 15′, 30′, 60′, 90′, 120′) 30,46 30,46
16 00 00 051 157/240 Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη 12,38 12,38
16 00 00 052 157/234 Προσδιορισμός VMA ούρων 24ώρου 12,38 12,38
16 00 00 053 157/215 Αγγειοτονίνη Η 6,66 6,66
16 00 00 054 157/216 Προσδιορισμός ACTH 12,38 12,38
16 00 00 055 157/211 Οιστραδιόλη αίματος (E2) 12,38 12,38
16-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA) 64/130
16 00 00 056 157/207 Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): α) ενός δείγματος 10,80 10,80
16 00 00 057 157/207 Mέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): β) Σειρά 3-5 δειγμάτων, στον ίδιο ασθενή 23,13 23,13
16 00 00 058 157/207 Mέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): γ) Σειρά 6 και πλέον δειγμάτων στον ίδιο ασθενή 36,95 36,95
16 00 00 059 157/201 Γαστρίνη 12,38 12,38
16 00 00 060 157/173 Αντιπυρηνικός παράγων 5,46 5,46
16 00 00 061 157/143 Δραστικότητα ρενίνης πλάσματος – Test ρενίνης (PRA) 26,85 26,85
16 00 00 063 157/11 Προσδιορισμός 17 κετοστερινοειδών στα ούρα απλή (17 HO) 5,22 5,22
16 00 00 064 157/12 Διαχωρισμός κλασματικός 17 κετοστερινοειδών 10,39 10,39
16 00 00 065 157/13
Προσδιορισμός των 11 οξυστερινοειδών ή των οιστρογόνων ή της πρεγναδιόλης και λοιπών
ορμονών 8,01 8,01
16 00 00 067 81/1 Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3) 11,89 8,28
16 00 00 069 81/2 B-Ενδορφίνη 14,23 14,23
16 00 00 070 81/4 Γλυκαγόνη πλάσματος – GLUCAGON 11,89 11,89
16 00 00 071 81/5 Γαστρίνη πλάσματος 11,89 11,89
16 00 00 073 81/6 C-πεπτίδιο πλάσματος (C – PEPTIDE) 9,51 9,51
16 00 00 075 81/7 Δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA) 9,51 9,51
16 00 00 076 81/8 Θειϊκή δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA-S) 9,51 9,51
16 00 00 080 81/9 Δοκιμασία διέγερσης με LH – RH 40,32 40,32
16 00 00 081 81/10 Δοκιμασία διέγερσης με LH – RH (δύο δείγματα) 28,47 28,47
16 00 00 082 81/11 Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (SHBG) 7,16 7,16
16 00 00 083 81/12 Θρυψίνη ορού 14,23 14,23
16 00 00 084 81/13 Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG) (σφαιρίνη δεσμεύουσα την Τ4) 7,16 7,16
16 00 00 085 81/14 Θυρεοσφαιρίνη ορού (TG) 11,89 11,89
16 00 00 086 157/200, 81/15 Ινσουλίνη απλή (Insulin) 12,38 12,38
16 00 00 087 81/16 Καλσιτονίνη ορού (CT) 11,89 11,89
16 00 00 088 81/17 Δοκιμασία διέγερσης με TRH 23,71 23,71
16 00 00 089 81/18 Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH) 14,23 14,23
16-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA) 65/130
16 00 00 090 81/19 17-Υδροξυπρογεστερόνη ορού ( 17-OHPRG) 9,51 9,51
16 00 00 091 81/20 1.25 Διυδροξυ-Βιταμίνη D3 ορού (1,25 (OH)2D3) 11,89 11,89
16 00 00 092 81/21 Δοκιμασία υπογλυκαιμίας 4,75 4,75
16 00 00 093 ΦΕΚ 3100/2011 Αντιδιουρητική ορμόνη 22,00 22,00
16 00 00 097 ΦΕΚ 3100/2011 Οιστρόνη αίματος (E1) 17,00 17,00
16 00 00 116 157/249 Χοριογεναδοτροπίνη (NCG) 12,38 12,38
16 00 00 126 ΦΕΚ 3100/2011 Ανδροστενεδιόνη αίματος 20,00 20,00
16 00 00 127 ΦΕΚ 3100/2011 Ελεύθερη τεστοστερόνη αίματος 16,00 16,00
16 00 00 128 ΦΕΚ 3100/2011 ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 12,00 12,00
16-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA) 66/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
17 00 00 001 81/48 Κλειστή οστεομυελική βιοψία 7,16 7,16
17 00 00 011 157/1, 138/64 Παθολογοανατομική – Ιστολογική εξέταση υλικού βιοψιών συνήθους τύπου 21,13 21,13
17 00 00 019 157/2 Ταχεία ιστολογική εξέταση ακολουθούμενη (απαραιτήτως) και υπό κανονικής εξετάσεως 5,22 5,22
17 00 00 020 157/3 Ιστολογική εξέταση υλικού εξ οστών 6,63 6,63
17 00 00 021 157/4 Ιστολογική εξέταση υλικού εκ νευρικού ιστού (ως όγκων εγκεφάλου) κ.λ.π. 6,63 6,63
17 00 00 022 157/4 Ιστολογική εξέταση υλικού οφθαλμικών βολβών (απαιτούντων ειδική τεχνική) 6,63 6,63
17 00 00 023 157/5 Ιστολογική εξέταση συνδυαζόμενη με αναζήτηση μικροβίων 6,63 6,63
17-ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
17-ΠΑΘΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 67/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
18 00 00 001 157/1 Για αναζήτηση παθολογικών αλλοιώσεων επί αποστελλομένων σπλάχνων 2,26 2,26
18 00 00 002 157/2
Ανίχνευση μεταλλικών δηλητηρίων για τοξικολογική εξέταση σπλάχνων ή τροφίμων κατά την
μέθοδον Ocier Kohn Fresenious Bado κ.λ.π. 2,88 2,88
18 00 00 003 157/3
Ανίχνευση οργανικών δηλητηρίων για τοξικολογική εξέταση σπλάχνων ή τροφίμων κατά την
μέθοδον Stass Otto Dracendorf κ.λ.π. 4,05 4,05
18 00 00 004 157/4 Ανίχνευση πτητικών δηλητηρίων για τοξικολογική εξέταση σπλάχνων ή τροφίμων 2,26 2,26
18 00 00 005 157/5 Ανίχνευση διαβρωτικών δηλητηρίων για τοξικολογική εξέταση σπλάχνων ή τροφίμων 2,26 2,26
18 00 00 006 157/6 Αναζήτηση δηλητηρίων με φασματοσκοπική εξέταση αίματος 2,26 2,26
18 00 00 007 157/7
Προδοκιμαστικές μέθοδοι για αναζήτηση κατά τις νεκροτομές ορισμένων δηλητηρίων
(υδροκυάνιο, υδρόθειο, οξέα, αλκάλια κ.λ.π.) 2,26 2,26
18 00 00 008 157/8 Για μικροβιολογική εξέταση τροφίμων προς αναζήτηση παρασίτων διαφόρων μικροβίων 5,22 5,22
18 00 00 009 157/9
Για μικροβιολογική εξέταση τροφίμων προς αναζήτηση μικροβίων για πειραματισμό επί
πειραματόζωων 8,01 8,01
18 00 00 010 157/10
Για εξέταση διαφόρων φαρμάκων προς προσδιορισμό των εντός αυτών υπαρχουσών αγνώστων
ουσιών 4,05 4,05
18 00 00 011 157/11
Για εξέταση διαφόρων φαρμάκων προς αναζήτηση προσθέτου τινός δηλητηριώδους ουσίας
(πτητικά, διαβρωτικά, μεταλλικά όργανα) 4,05 4,05
18 00 00 012 157/12 Για εξαγωγή αερίων κατά την μέθοδον Miclur 4,05 4,05
18 00 00 013 157/13 Για αναζήτηση δηλητηριωδών αερίων εντός χώρων κλειστών ή ανοικτών 2,88 2,88
18 00 00 014 157/14
Για τοξικολογική εξέταση υπολειμμάτων πτωμάτων κατόπιν εκταφής ή ενδυμάτων αυτών ή
τεμαχίων φέρετρου ή χώματος (οργανικά – μεταλλικά) 5,22 5,22
18 00 00 015 157/15 Για ποιοτικής μόνο ανίχνευση οινοπνεύματος στο αίμα 1,76 1,76
18 00 00 016 157/16 Για ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό οινοπνεύματος στο αίμα 4,05 4,05
18 00 00 017 157/17 Για αναζήτηση ορισμένων δηλητηρίων στο αίμα 2,88 2,88
18 00 00 018 157/18 Για αναζήτηση ορισμένης ουσίας εντός των ούρων (βαρβιτουρικά, πικρικό οξύ κ.λ.π.) 2,26 2,26
18-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
18-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ 68/130
18 00 00 019 157/19
Για ανίχνευση δηλητηρίων επί διαφόρων γενικώς πειστηρίων (εμεσμάτων, ούρων, σινδόνων
κ.λ.π.) 4,05 4,05
18-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ 69/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
19 00 00 001 138/22 Εξωσωματική γονιμοποίηση 352,16 352,16
19 00 00 002 157/3 Εμφύσηση σαλπίγγων 4,05 4,05
19 00 00 012 ΦΕΚ 3100/2011
Παρασκευή και ενδοδερμική χορήγηση λεμφοκυττάρων για ευαισθητοποίηση
ευαισθητοποίηση 150,00 150,00
19 00 00 013
138/22
(Γ99/1375/ 15-
12-1992) Εξωσωματική γονιμοποίηση, με διακοπή πριν την εμβρυομεταφορά 176,08 176,08
19-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
19-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ 70/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
20 00 00 001 157/12 (ναρκ) Βρογχοσκοπικές αναρροφήσεις 6,66 6,66
20-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
20-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 71/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
22 00 00 002 157/1 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ’ οίκον προ κόπωσης 5,22 5,22
22 00 00 003 157/1 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ’ οίκον μετά κόπωση 5,22 5,22
22 00 00 004 157/2 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο προ κόπωσης (με ή χωρίς Laser) 4,05 4,05
22 00 00 005 157/2 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο μετά κόπωση (με ή χωρίς Laser) 4,05 4,05
22 00 00 007 157/3 Ορθοδιάγραμμα καρδιάς 4,05 4,05
22 00 00 008 157/4 Καθετηριασμός των κοιλοτήτων της καρδιάς 9,13 9,13
22 00 00 009 81/29 Κόστος καρδιακών καθετηριασμών 71,11 71,11
22 00 00 010 157/5 Βαλληστοκαρδιογράφημα 4,05 4,05
22 00 00 011 157/6 Ραδιοηλεκτροκαρδιογράφημα 7,63 7,63
22 00 00 012 157/7 Φωνοκαρδιογράφημα 2,88 2,88
22 00 00 013 157/8 Σφυγμογράφημα 3,43 3,43
22 00 00 014 157/9 Απλός καθετηριασμός 12,33 12,33
22 00 00 015 157/10 Συνδυασμένος καθετηριασμός 19,08 19,08
22 00 00 016 157/11 Κινηματοαγγειογραφία 12,33 12,33
22 00 00 017 157/12 Αγγειοκαρδιογραφία 12,33 12,33
22 00 00 018 157/12 Αγγειοκαρδιογραφία: εκάστη ακτινογραφία επί πλέον 2,11 2,11
22 00 00 019 157/13 Αορτογραφία 12,33 12,33
22 00 00 020 157/13 Αορτογραφία: εκάστη ακτινογραφία επί πλέον 2,11 2,11
22 00 00 021 157/14 Καθετηριασμός ηπατικών φλεβών 5,46 5,46
22 00 00 022 ΦΕΚ 3100/2011
Παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης με τη χρήση συστήματος καταγραφής για 24 ώρες και
ιατρικό έλεγχο και αναφορά (HOLTER) 23,00 23,00
22 00 00 023 157/15 Υπερηχοκαρδιογράφημα 8,28 8,28
22 00 00 025 157/16
Καταγραφή ΗΚΓφήματος επί μαγνητοταινίας καθ’ όλο το 24ωρο (HOLTER-ΗΚΓ) και η ερμηνεία
του 12,38 12,38
22 00 00 026 157/17 Ανυσματοκαρδιογράφημα 5,02 5,02
22 00 00 027 157/18 Κορυφοκαρδιογράφημα 2,96 2,96
22 00 00 028 157/19 Καρωτιδογράφημα 2,96 2,96
22-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
22-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 72/130
22 00 00 029 157/20 Τηλεκαρδιογράφημα 8,28 8,28
22 00 00 030 157/21 Δοκιμασία κοπώσεως επί κυλιομένου τάπητος 12,38 12,38
22 00 00 031 81/1
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) δια οισοφαγικού καθετήρος για τη λήψη οικοσφαγικών
απαγωγών 4,75 4,75
22 00 00 032 81/2 Ηλεκτροφυσιολογική μελέτης της καρδιάς 71,11 71,11
22 00 00 034 138/39
Στεφανιογραφία (περιλαμβάνει σύνθετο καθετηριασμό αρ. κοιλιογραφία, εκλεκτική
αγγειογραφία και στεφανιογραφία (δεξιάς και αριστεράς στεφανιαίας και των κλάδων της) Το
κόστος των υλικών που χρησιμοποιούνται για την εξέταση αυτή με βάση την απόδειξη. 105,65 105,65
22 00 00 036 81/4 Υπερηχοκαρδιογράφημα (περιλαμβάνει: εξέταση και φωτογραφίες 3×500 = 1500) 14,23 14,23
22 00 00 040 81/88
Στεφανιογραφία (περιλαμβάνει την κατάλληλη σκιαγράφηση της αριστερής κοιλίας σε μια
θέση, τη σκιαγράφηση σε δύο ειδικές θέσεις, τουλάχιστον, χωριστά της δεξιάς στεφανιαίας
αρτηρίας και των κλάδων αυτής, της αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας και των διακλαδώ 94,79 94,79
22 00 00 044 157/2,6,21
TEST Κόπωσης περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο προ και μετά κόπωσης
(με ή χωρίς Laser), Δοκιμασία κοπώσεως επί κυλιομένου τάπητος,
Ραδιοηλεκτροκαρδιογράφημα 28,11 28,11
22-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 73/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
24 00 00 001 163/1 Πρώτη σειρά Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI) 116,16 116,16
24 00 00 002 163/1 Δεύτερη σειρά Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI) 175,35 175,35
24 00 00 003 163/1 Τρίτη σειρά Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI) 236,95 236,95
24 00 00 008
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως – Αριστερά
24 00 00 009
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως – Δεξιά
24 00 00 010
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω Ημιμορίου
Γαστροκνημίας – Αριστερά
24 00 00 011
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω Ημιμορίου
Γαστροκνημίας – Δεξιά
24 00 00 012
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Άνω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χοληφόρα σπλήνας και
πάγκρεας)
24 00 00 013
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Μυελού (ΑΜΣΣ)
24 00 00 014
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Βάση Κρανίου (Έσω Ακουστικών Πόρων Λιθοειδών)
24 00 00 015
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου (περιλαμβάνονται: παρεγκεφαλίδα, στέλεχος,
ημισφαίρια, κοιλιακό σύστημα, δεξαμενές)
ΚΩΔΙΚΟΣ
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 74/130
24 00 00 016
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς (Μεσογειακή Αναιμία)
24 00 00 017
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Ηπατος (Μεσογειακή Αναιμία)
24 00 00 018
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού
(ΘΜΣΣ)
24 00 00 019
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Θώρακος
24 00 00 020
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Θώρακος – Καρδιάς
24 00 00 021
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Ιερολαγονίων Αρθρώσεων και Λεκάνης
24 00 00 022 163/1 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς
24 00 00 023
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Αριστερά
24 00 00 024
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Δεξιά
24 00 00 025
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου, Μηρού – Αριστερά
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 75/130
24 00 00 026
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου, Μηρού – Δεξιά
24 00 00 027
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Αριστερά
24 00 00 028
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Δεξιά
24 00 00 029
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου
Γαστροκνημίας – Αριστερά
24 00 00 030
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου
Γαστροκνημίας – Δεξιά
24 00 00 031
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κάτω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: έσω γεννητικά όργανα θήλεος,
ουροδόχος κύστη, προστάτης, σπερματοδόχοι κύστεις και μεταμοσχευθής νεφρός)
24 00 00 032
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου – Αριστερά
24 00 00 033
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου – Δεξιά
24 00 00 034
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Μαστών Άμφω
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 76/130
24 00 00 035
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου (περιλαμβάνονται: νεφροί,
επινεφρίδια, μεγάλα αγγεία, λεμφαδένες παρααορτικοί και λαγόνια)
24 00 00 036
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Υποκείμενων
Νευρικών Σχηματικών Οσφυϊκής και Ιεράς
24 00 00 037
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Οσχέου – Πέους
24 00 00 038
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Οφθαλμικών Κόγχων, Χιάσματος
24 00 00 039
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Προσώπου – Σπλαχνικού Κρανίου (Οστικοί Σχηματισμοί, Μαλακά
Μόρια, Κόλποι)
24 00 00 040
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Τουρκικού Εφιππίου (Υπόφυσης) και Αποκλίματος
24 00 00 041
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Τραχηλού (Λάρυγξ, Φάρυγξ, Γναθοφαρυγγικό Διάστημα,
Θυροειδής, Παραθυροειδής, Λεμφαδένες)
24 00 00 046
163/1, ΦΕΚ
3100/2011 ΜΤ Μαγνητική Αγγειογραφία ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ 235,00 235,00
24 00 00 047 163/1 ΜΤ Μαγνητική Αγγειογραφία Αγγείων Τραχήλου (Αρτηρίες, Φλέβες) 236,95 236,95
24 00 00 048 163/1 ΜΤ Μαγνητική Αγγειογραφία Ενδοκρανιακών Αγγείων (Εγκεφάλου) (Αρτηρίες, Φλέβες) 236,95 236,95
24 00 00 049
163/1, ΦΕΚ
3100/2011 ΜΤ Μαγνητική Αγγειογραφία ΘΩΡΑΚΑ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ 235,00 235,00
24 00 00 050 163/1 ΜΤ Μαγνητική Αγγειογραφία Νεφρικών Αρτηριών 236,95 236,95
24 00 00 051 163/1 ΜΤ Μαγνητική Αγγειογραφία Σπληνοπυλαίου Άξονα 236,95 236,95
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 77/130
24 00 00 053 ΦΕΚ 3100/2011 ΜΤ Μαγνητική Αγγειογραφία Κεφαλης χωρίς σκιαγραφίκο 235,00 235,00
24 00 00 054 ΦΕΚ 3100/2011 ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ 235,00 235,00
24 00 00 055 ΦΕΚ 3100/2011
ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΜΕ
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΜΕΣ 295,00 295,00
24 00 00 056 ΦΕΚ 3100/2011 ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ 235,00 235,00
24 00 00 057 ΦΕΚ 3100/2011 ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΑ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ 235,00 235,00
24 00 00 058 ΦΕΚ 3100/2011
ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΜΕ
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΜΕΣ 295,00 295,00
24 00 00 059 ΦΕΚ 3100/2011
ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ 235,00 235,00
24 00 00 060 ΦΕΚ 3100/2011 ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΥΕΛΟΥ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ 235,00 235,00
24 00 00 061 ΦΕΚ 3100/2011 ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ 235,00 235,00
24 00 00 062 ΦΕΚ 3100/2011 ΜΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ 235,00 235,00
24 00 00 063
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως – Αριστερά 236,95 165,00
24 00 00 064
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως – Δεξιά 236,95 165,00
24 00 00 065
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω
Ημιμορίου Γαστροκνημίας – Αριστερά 236,95 165,00
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 78/130
24 00 00 066
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω
Ημιμορίου Γαστροκνημίας – Δεξιά 236,95 165,00
24 00 00 067
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Άνω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χοληφόρα σπλήνας και
πάγκρεας) 236,95 165,00
24 00 00 068
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Μυελού (ΑΜΣΣ) 236,95 165,00
24 00 00 069
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Βάση Κρανίου (Έσω Ακουστικών Πόρων Λιθοειδών) 236,95 165,00
24 00 00 070
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Εγκεφάλου (περιλαμβάνονται: παρεγκεφαλίδα, στέλεχος,
ημισφαίρια, κοιλιακό σύστημα, δεξαμενές) 236,95 165,00
24 00 00 071
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Καρδιάς (Μεσογειακή Αναιμία) 236,95 165,00
24 00 00 072
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Ηπατος (Μεσογειακή Αναιμία) 236,95 165,00
24 00 00 073
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου
Μυελού (ΘΜΣΣ) 236,95 165,00
24 00 00 074
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Θώρακος 236,95 165,00
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 79/130
24 00 00 075
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Θώρακος – Καρδιάς 236,95 165,00
24 00 00 076
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Ιερολαγονίων Αρθρώσεων και Λεκάνης 236,95 165,00
24 00 00 077 163/1 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Καρδιάς 236,95 165,00
24 00 00 078
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Αριστερά 236,95 165,00
24 00 00 079
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Δεξιά 236,95 165,00
24 00 00 080
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου, Μηρού – Αριστερά 236,95 165,00
24 00 00 081
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου, Μηρού – Δεξιά 236,95 165,00
24 00 00 082
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Αριστερά 236,95 165,00
24 00 00 083
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Δεξιά 236,95 165,00
24 00 00 084
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω
Ημιμορίου Γαστροκνημίας – Αριστερά 236,95 165,00
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 80/130
24 00 00 085
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω
Ημιμορίου Γαστροκνημίας – Δεξιά 236,95 165,00
24 00 00 086
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Κάτω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: έσω γεννητικά όργανα
θήλεος, ουροδόχος κύστη, προστάτης, σπερματοδόχοι κύστεις και μεταμοσχευθής νεφρός) 236,95 165,00
24 00 00 087
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου –
Αριστερά 236,95 165,00
24 00 00 088
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου – Δεξιά 236,95 165,00
24 00 00 089
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Μαστών Άμφω 236,95 165,00
24 00 00 090
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου (περιλαμβάνονται: νεφροί,
επινεφρίδια, μεγάλα αγγεία, λεμφαδένες παρααορτικοί και λαγόνια) 236,95 165,00
24 00 00 091
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Υποκείμενων
Νευρικών Σχηματικών Οσφυϊκής και Ιεράς 236,95 165,00
24 00 00 092
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Οσχέου – Πέους 236,95 165,00
24 00 00 093
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Οφθαλμικών Κόγχων, Χιάσματος 236,95 165,00
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 81/130
24 00 00 094
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Προσώπου – Σπλαχνικού Κρανίου (Οστικοί Σχηματισμοί,
Μαλακά Μόρια, Κόλποι) 236,95 165,00
24 00 00 095
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Τουρκικού Εφιππίου (Υπόφυσης) και Αποκλίματος 236,95 165,00
24 00 00 096
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (1,0Τ) Τραχηλού (Λάρυγξ, Φάρυγξ, Γναθοφαρυγγικό Διάστημα,
Θυροειδής, Παραθυροειδής, Λεμφαδένες) 236,95 165,00
24 00 00 097
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως – Αριστερά 236,95 135,00
24 00 00 098
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως – Δεξιά 236,95 135,00
24 00 00 099
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω
Ημιμορίου Γαστροκνημίας – Αριστερά 236,95 135,00
24 00 00 100
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω
Ημιμορίου Γαστροκνημίας – Δεξιά 236,95 135,00
24 00 00 101
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Άνω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χοληφόρα σπλήνας
και πάγκρεας) 236,95 135,00
24 00 00 102
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Μυελού (ΑΜΣΣ) 236,95 135,00
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 82/130
24 00 00 103
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Βάση Κρανίου (Έσω Ακουστικών Πόρων Λιθοειδών) 236,95 135,00
24 00 00 104
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Εγκεφάλου (περιλαμβάνονται: παρεγκεφαλίδα, στέλεχος,
ημισφαίρια, κοιλιακό σύστημα, δεξαμενές) 236,95 135,00
24 00 00 105
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Καρδιάς (Μεσογειακή Αναιμία) 236,95 135,00
24 00 00 106
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Ηπατος (Μεσογειακή Αναιμία) 236,95 135,00
24 00 00 107
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου
Μυελού (ΘΜΣΣ) 236,95 135,00
24 00 00 108
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Θώρακος 236,95 135,00
24 00 00 109
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Θώρακος – Καρδιάς 236,95 135,00
24 00 00 110
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Ιερολαγονίων Αρθρώσεων και Λεκάνης 236,95 135,00
24 00 00 111 163/1 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Καρδιάς 236,95 135,00
24 00 00 112
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος –
Αριστερά 236,95 135,00
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 83/130
24 00 00 113
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Δεξιά 236,95 135,00
24 00 00 114
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου, Μηρού – Αριστερά 236,95 135,00
24 00 00 115
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου, Μηρού – Δεξιά 236,95 135,00
24 00 00 116
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Αριστερά 236,95 135,00
24 00 00 117
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Δεξιά 236,95 135,00
24 00 00 118
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω
Ημιμορίου Γαστροκνημίας – Αριστερά 236,95 135,00
24 00 00 119
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω
Ημιμορίου Γαστροκνημίας – Δεξιά 236,95 135,00
24 00 00 120
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Κάτω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: έσω γεννητικά όργανα
θήλεος, ουροδόχος κύστη, προστάτης, σπερματοδόχοι κύστεις και μεταμοσχευθής νεφρός) 236,95 135,00
24 00 00 121
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου –
Αριστερά 236,95 135,00
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 84/130
24 00 00 122
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου –
Δεξιά 236,95 135,00
24 00 00 123
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Μαστών Άμφω 236,95 135,00
24 00 00 124
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου (περιλαμβάνονται: νεφροί,
επινεφρίδια, μεγάλα αγγεία, λεμφαδένες παρααορτικοί και λαγόνια) 236,95 135,00
24 00 00 125
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Υποκείμενων
Νευρικών Σχηματικών Οσφυϊκής και Ιεράς 236,95 135,00
24 00 00 126
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Οσχέου – Πέους 236,95 135,00
24 00 00 127
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Οφθαλμικών Κόγχων, Χιάσματος 236,95 135,00
24 00 00 128
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Προσώπου – Σπλαχνικού Κρανίου (Οστικοί Σχηματισμοί,
Μαλακά Μόρια, Κόλποι) 236,95 135,00
24 00 00 129
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Τουρκικού Εφιππίου (Υπόφυσης) και Αποκλίματος 236,95 135,00
24 00 00 130
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (<0,5T) Τραχηλού (Λάρυγξ, Φάρυγξ, Γναθοφαρυγγικό Διάστημα,
Θυροειδής, Παραθυροειδής, Λεμφαδένες) 236,95 135,00
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 85/130
24 00 00 131
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως – Αριστερά 236,95 180,00
24 00 00 132
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως – Δεξιά 236,95 180,00
24 00 00 133
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω
Ημιμορίου Γαστροκνημίας – Αριστερά 236,95 180,00
24 00 00 134
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω
Ημιμορίου Γαστροκνημίας – Δεξιά 236,95 180,00
24 00 00 135
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Άνω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χοληφόρα σπλήνας
και πάγκρεας) 236,95 180,00
24 00 00 136
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Μυελού (ΑΜΣΣ) 236,95 180,00
24 00 00 137
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Βάση Κρανίου (Έσω Ακουστικών Πόρων Λιθοειδών) 236,95 180,00
24 00 00 138
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Εγκεφάλου (περιλαμβάνονται: παρεγκεφαλίδα, στέλεχος,
ημισφαίρια, κοιλιακό σύστημα, δεξαμενές) 236,95 180,00
24 00 00 139
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Καρδιάς (Μεσογειακή Αναιμία) 236,95 180,00
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 86/130
24 00 00 140
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Ηπατος (Μεσογειακή Αναιμία) 236,95 180,00
24 00 00 141
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου
Μυελού (ΘΜΣΣ) 236,95 180,00
24 00 00 142
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Θώρακος 236,95 180,00
24 00 00 143
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Θώρακος – Καρδιάς 236,95 180,00
24 00 00 144
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Ιερολαγονίων Αρθρώσεων και Λεκάνης 236,95 180,00
24 00 00 145 163/1 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Καρδιάς 236,95 180,00
24 00 00 146
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος –
Αριστερά 236,95 180,00
24 00 00 147
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Δεξιά 236,95 180,00
24 00 00 148
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου, Μηρού – Αριστερά 236,95 180,00
24 00 00 149
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου, Μηρού – Δεξιά 236,95 180,00
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 87/130
24 00 00 150
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Αριστερά 236,95 180,00
24 00 00 151
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Δεξιά 236,95 180,00
24 00 00 152
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω
Ημιμορίου Γαστροκνημίας – Αριστερά 236,95 180,00
24 00 00 153
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω
Ημιμορίου Γαστροκνημίας – Δεξιά 236,95 180,00
24 00 00 154
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Κάτω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: έσω γεννητικά όργανα
θήλεος, ουροδόχος κύστη, προστάτης, σπερματοδόχοι κύστεις και μεταμοσχευθής νεφρός) 236,95 180,00
24 00 00 155
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου –
Αριστερά 236,95 180,00
24 00 00 156
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου –
Δεξιά 236,95 180,00
24 00 00 157
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Μαστών Άμφω 236,95 180,00
24 00 00 158
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου (περιλαμβάνονται: νεφροί,
επινεφρίδια, μεγάλα αγγεία, λεμφαδένες παρααορτικοί και λαγόνια) 236,95 180,00
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 88/130
24 00 00 159
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Υποκείμενων
Νευρικών Σχηματικών Οσφυϊκής και Ιεράς 236,95 180,00
24 00 00 160
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Οσχέου – Πέους 236,95 180,00
24 00 00 161
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Οφθαλμικών Κόγχων, Χιάσματος 236,95 180,00
24 00 00 162
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Προσώπου – Σπλαχνικού Κρανίου (Οστικοί Σχηματισμοί,
Μαλακά Μόρια, Κόλποι) 236,95 180,00
24 00 00 163
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Τουρκικού Εφιππίου (Υπόφυσης) και Αποκλίματος 236,95 180,00
24 00 00 164
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (>1,5Τ) Τραχηλού (Λάρυγξ, Φάρυγξ, Γναθοφαρυγγικό Διάστημα,
Θυροειδής, Παραθυροειδής, Λεμφαδένες) 236,95 180,00
24 00 00 165
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως –
Αριστερά 236,95 180,00
24 00 00 166
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως –
Δεξιά 236,95 180,00
24 00 00 167
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και
Κάτω Ημιμορίου Γαστροκνημίας – Αριστερά 236,95 180,00
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 89/130
24 00 00 168
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και
Κάτω Ημιμορίου Γαστροκνημίας – Δεξιά 236,95 180,00
24 00 00 169
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Άνω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: ήπαρ,
χοληφόρα σπλήνας και πάγκρεας) 236,95 180,00
24 00 00 170
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και
Μυελού (ΑΜΣΣ) 236,95 180,00
24 00 00 171
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Βάση Κρανίου (Έσω Ακουστικών Πόρων
Λιθοειδών) 236,95 180,00
24 00 00 172
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Εγκεφάλου (περιλαμβάνονται: παρεγκεφαλίδα,
στέλεχος, ημισφαίρια, κοιλιακό σύστημα, δεξαμενές) 236,95 180,00
24 00 00 173
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Καρδιάς (Μεσογειακή Αναιμία) 236,95 180,00
24 00 00 174
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Ηπατος (Μεσογειακή Αναιμία) 236,95 180,00
24 00 00 175
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και
Νωτιαίου Μυελού (ΘΜΣΣ) 236,95 180,00
24 00 00 176
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Θώρακος 236,95 180,00
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 90/130
24 00 00 177
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Θώρακος – Καρδιάς 236,95 180,00
24 00 00 178
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Ιερολαγονίων Αρθρώσεων και Λεκάνης 236,95 180,00
24 00 00 179 163/1 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Καρδιάς 236,95 180,00
24 00 00 180
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή
Βραχίονος – Αριστερά 236,95 180,00
24 00 00 181
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κατ’ Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή
Βραχίονος – Δεξιά 236,95 180,00
24 00 00 182
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου,
Μηρού – Αριστερά 236,95 180,00
24 00 00 183
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κατ’ Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου,
Μηρού – Δεξιά 236,95 180,00
24 00 00 184
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος –
Αριστερά 236,95 180,00
24 00 00 185
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κατ’ Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Δεξιά 236,95 180,00
24 00 00 186
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου
Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας – Αριστερά 236,95 180,00
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 91/130
24 00 00 187
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου
Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας – Δεξιά 236,95 180,00
24 00 00 188
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κάτω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: έσω γεννητικά
όργανα θήλεος, ουροδόχος κύστη, προστάτης, σπερματοδόχοι κύστεις και μεταμοσχευθής
νεφρός) 236,95 180,00
24 00 00 189
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών
Προσώπου – Αριστερά 236,95 180,00
24 00 00 190
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών
Προσώπου – Δεξιά 236,95 180,00
24 00 00 191
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Μαστών Άμφω 236,95 180,00
24 00 00 192
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου (περιλαμβάνονται:
νεφροί, επινεφρίδια, μεγάλα αγγεία, λεμφαδένες παρααορτικοί και λαγόνια) 236,95 180,00
24 00 00 193
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και
Υποκείμενων Νευρικών Σχηματικών Οσφυϊκής και Ιεράς 236,95 180,00
24 00 00 194
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Οσχέου – Πέους 236,95 180,00
24 00 00 195
163/1, 49976/05-
12-2012 ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Οφθαλμικών Κόγχων, Χιάσματος 236,95 180,00
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 92/130
24 00 00 196
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Προσώπου – Σπλαχνικού Κρανίου (Οστικοί
Σχηματισμοί, Μαλακά Μόρια, Κόλποι) 236,95 180,00
24 00 00 197
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Τουρκικού Εφιππίου (Υπόφυσης) και
Αποκλίματος 236,95 180,00
24 00 00 198
163/1, 49976/05-
12-2012
ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) Τραχηλού (Λάρυγξ, Φάρυγξ, Γναθοφαρυγγικό
Διάστημα, Θυροειδής, Παραθυροειδής, Λεμφαδένες) 236,95 180,00
24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 93/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
25 00 00 004 157/6 Τοκετός άνευ επεμβάσεως 12,97 12,97
25 00 00 005 81/1 Αμνιοπαρακέντηση 9,51 9,51
25 00 00 006 81/1 (γενν) Ανάλυση μειώσεως 37,95 37,95
25 00 00 007 81/2 (γενν) Ανάλυση δερματογλυφικών 4,75 4,75
25 00 00 008 81/3 (γενν) Καρυότυπος μυελού 33,63 33,63
25 00 00 010 81/4 (γενν) Καρυότυπος μετά από καλλιέργεια ιστών 56,87 56,87
25 00 00 011 81/5 (γενν) Καρυότυπος για απόδειξη πατρότητας (3) άτομα 142,19 142,19
25-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
25-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 94/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
27 00 00 009 157/54
Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα: α) Διάγραμμα λαμβανόμενο υπό ειδικάς καταγραφικάς
συνθήκας (δια τοποθετήσεως σφηνοειδών ηλεκτροδίων κατόπιν μικροεπεμβάσεως επί του
εξεταζομένου) 13,91 13,91
27 00 00 010 157/54
Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα: β) Διάγραμμα λαμβανόμενο υπό ειδική ενεργοποίηση (δια
φαρμακευτικού ύπνου ή δια Bemegride) 12,12 12,12
27 00 00 011 138/36 Στελεχιαία προκλητά δυναμικά 7,04 7,04
27 00 00 012 138/37 Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά 7,04 7,04
27 00 00 014 157/1 Ηλεκτροεγκεφαλογραφία (ΗΕΓ) 6,63 6,63
27 00 00 015 157/2 Υπινιακή παρακέντηση, κοιλιογραφία 6,63 6,63
27 00 00 016 157/3 Ψυχοθεραπεία: α) Ναρκοανάλυση 4,05 4,05
27 00 00 17 157/3 Ψυχοθεραπεία: β) Ψυχοανάλυση και λοιπές μορφές ψυχοθεραπείας 2 , 8 8 2,88
27 00 00 018 157/4 Ηλεκτροσόκ: α) Στο ιατρείο 4,05 4,05
27 00 00 019 157/4 Ηλεκτροσόκ: β) Στο σπίτι 5,22 5,22
27 00 00 020 157/5 Συνεδρίες ειδικής διαπαδαιγωγήσεως, κάθε μιά 1,23 1,23
27 00 00 021 157/6 Συνεδρίες εργασιοθεραπείες, κάθε μιά 1,23 1,23
27 00 00 022 157/7 Θεραπεία νόσου του Parkinson δια κρυοπηξίας 128,48 128,48
27 00 00 023 157/8 Υπνοθεραπεία 4,49 4,49
27 00 00 024 157/9
Θεραπευτική εργασία αγωγής του λόγου κατά συνεδρία και για όσες συνεδρίες ήθελε
απαιτήσει, καθεμιά περίπτωση 1,23 1,23
27 00 00 025 157/10 Κοιλιογραφία εγκεφάλου 5,46 5,46
27 00 00 027 157/11 Ηλεκτρομυογραφική εξετάση – Δοκιμασία DESMEDT: α) ΗΜ γραφική εξέταση 8,63 8,63
27 00 00 028 157/12 Αισθητική ταχύτητα αγωγής ATA 7,63 7,63
27 00 00 029 157/11 Ηλεκτρομυογραφική εξετάση – Δοκιμασία DESMEDT: β) ΠΝΓ 8,63 8,63
27 00 00 030 157/11 Ηλεκτρομυογραφική εξετάση – Δοκιμασία DESMEDT: γ) Ηχοεγκεφαλογράφημα 5,46 5,46
27 00 00 031 157/12 Κινητική ταχύτητα αγωγής AUA ή KTA 7,63 7,63
27 00 00 033 157/13 Ρεογράφημα – Ρεοεγκεφαλοφράφημα 5,46 5,46
27 00 00 034 157/14 Ινσουλινοθεραπεία 4,49 4,49
27-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
27-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 95/130
27 00 00 035 81/1 Ηλεκτρομυογραφία σφιγκτήρων 5,99 5,99
27 00 00 036 81/2 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) συνεχούς 24ώρου καταγραφής 30,87 30,87
27 00 00 039 81/3 Ηλεκτροϋποφλοιογράφημα 42,67 42,67
27 00 00 040 138/44 Χαρτογράφηση εγκεφάλου 35,22 35,22
27 00 00 041 138/48 BIOFEEDBACK EMG (Βιολογική/Λειτουργική επανατροφοδότηση) κάθε συνεδρία 17,61 17,61
27 00 00 042 98/ΜΤ Ανάλυση βάδισης (CAIT ANALYSIS) 603,88 603,88
27 00 00 043 98/ΜΤ1 Κινηματική ανάλυση βάδισης 85,43 85,43
27 00 00 044 98/ΜΤ2 Κινητική ανάλυση βάδισης 123,20 123,20
27 00 00 045 98/ΥΠ1 Σωματομετρική μελέτη 64,56 64,56
27 00 00 046 98/ΜΤ3 Ανάλυση ισορροπίας 76,54 76,54
27 00 00 047 98/ΜΤ7 Ανάλυση μυϊκού έργου ισχύος 78,47 78,47
27 00 00 048 98/ΜΤ5 Ανάλυση κίνησης αυχενικής μοίρας 87,84 87,84
27 00 00 049 98/ΜΤ6 Ανάλυση κίνησης οσφυϊκής μοίρας 87,84 87,84
27-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 96/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
29 00 00 005 81/1 (νεφρ) Εκτίμηση σπειραματικής διήθησης νεφρών 11,89 11,89
29 00 00 006 81/2 (νεφρ) Εκτίμηση ενεργού νεφρικής ροής 11,89 11,89
29 00 00 007 81/3 (νεφρ) Υπολογισμός σπειραματικής διήθησης ή ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) 16,64 16,64
29 00 00 008 81/4 (νεφρ) Υπολογισμός ενεργού ροής πλάσματος δια των νεφρών 16,64 16,64
29-ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
29-ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 97/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
35 00 13 001
Γ32/2496/95/9,
Γ32/67/22-01-
207 Προσθήκη άγγιστρου μονού (τεμάχιο) 4,93 4,93
35 00 13 002
Γ32/2496/95/10,
Γ32/67/22-01-
207 Προσθήκη άγγιστρου διπλού (τεμάχιο) 8,22 8,22
35 00 13 004
Γ32/2496/95/12,
Γ32/67/22-01-
207 Προέκταση μεταλλική 6,16 6,16
35 00 13 005
Γ32/2496/95/13,
Γ32/67/22-01-
207 Συγκόλληση σπασμένου μεταλλικού σκελετού 10,00 10,00
35 00 13 006
1502/11-10-
2006 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΤΡΙΠΛΟ – Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 10,39 10,39
35 00 13 007
1502/11-10-
2006 ΜΑΣΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ – Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 5,19 5,19
35 00 13 008
1502/11-10-
2006 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ – Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 2,46 2,46
35 00 25 001
Γ32/2496/95/8,
Γ32/67/22-01-
2007 Μεταλλικός σκελετός μερικής οδοντοστοιχίας (περιλαμβάνεται η αξία του μετάλλου) (τεμάχιο) 41,09 41,09
35 00 29 001
Γ32/2496/95/3,
Γ32/67/22-01-
2007 Βασική πλάκα με τόξα καταγραφής εξ ακρυλικού (τεμάχιο) 6,16 6,16
35 00 29 002
Γ32/2496/95/4,
Γ32/67/22-01-
2007 Σύνταξη και ψήσιμο ολικής ή μερικής οδοντοστοιχίας μεθ’ οδόντων (πάνω από έξι (6) δόντια) 41,09 41,09
35-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
35-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 98/130
35 00 29 003
Γ32/2496/95/5,
Γ32/67/22-01-
2007 Αναγόμωση ολικής ή μερικής οδοντοστοιχίας εν θερμώ από ακρυλικό ακρυλικό (τεμάχιο) 11,09 11,09
35 00 29 004
Γ32/2496/95/6,
Γ32/67/22-01-
2007 Επιδιόρθωση ολικής οδοντοστοιχίας (συγκόληση, κλπ) (τεμάχιο) 10,28 10,28
35 00 29 005
Γ32/2496/95/7,
Γ32/67/22-01-
2007 Τοποθέτηση δοντιών (για κάθε δόντι) 2,46 2,46
35 00 29 006
1502/11-10-
2006 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΌ 6 ΔΟΝΤΙΑ) – Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 20,77 20,77
35 00 29 007
1502/11-10-
2006 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 6 ΔΟΝΤΙΑ – Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 18,18 18,18
35 00 29 008
1502/11-10-
2006 ΟΠΤΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΌ 6 ΔΟΝΤΙΑ) – Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 20,77 20,77
35 00 29 009
1502/11-10-
2006 ΟΠΤΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 6 ΔΟΝΤΙΑ – Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 18,18 18,18
35 00 29 010
1502/11-10-
2006 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ – Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 31,16 31,16
35 00 29 011
1502/11-10-
2006 ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ – Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 4,15 4,15
35 00 29 012
1502/11-10-
2006 ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ-ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ – Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 35,00 35,00
35 00 29 013
1502/11-10-
2006 ΣΥΓΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ HAWLEY WRAPAROUND – Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 40,00 40,00
35 00 29 014
1502/11-10-
2006 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ FRANKEL I, II, III – Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 70,00 70,00
35-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 99/130
35 00 31 001
Γ32/2496/95/15,
Γ32/67/22-01-
207 Ορθοδοντικό μηχάνημα χωρίς εξελύκτρα (τεμάχιο) 27,52 27,52
35 00 31 002
Γ32/2496/95/16,
Γ32/67/22-01-
207 Για κάθε εξελύκτρα 2,46 2,46
35 00 31 003
1502/11-10-06
(ΦΕΚ Β) Λειτουργικό μηχάνημα τύπου ACTIVATOR ή BIONATOR 60,00 60,00
35 00 38 001
Γ32/2496/95/1,
Γ32/67/22-01-
2007 Παραλαβή εργασίας, κατασκευή εκμαγίου (τεμάχιο) 0,49 0,49
35 00 38 002
Γ32/2496/95/2,
Γ32/67/22-01-
2007 Ατομικό δισκάριο εξ ακρυλικού (τεμάχιο) 6,16 6,16
35 00 38 003
1502/11-10-
2006 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΑΓΕΙΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (ΌΧΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) – Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 2,60 2,60
35-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 100/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
38 00 00 001 81/16 Αφαίρεση επιδέσμου μικρού 0,65 0,65
38 00 00 002 81/17 Αφαίρεση επιδέσμου μεγάλου 1,20 1,20
38 00 01 001 157/63 Τοποθέτηση γύψου Βραχεο-Πηχεο-Καρπικού 5,22 5,22
38 00 07 001 157/80 Τοποθέτηση γύψου Πυελο-Μηρο-Κνημο-Ποδικού 15,55 15,55
38 00 07 002 157/81 Συνεχής έκταση άμεση ή έμμεση 6,63 6,63
38 00 09 001 157/30 Ανάταξη κατάγματος βραχιονίου 5,22 5,22
38 00 09 002 157/31 Τοποθέτηση γύψου Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού 5,22 5,22
38 00 19 001 157/47 Τοποθέτηση γύψου Μηρο-Κνημο-Ποδικού 5,22 5,22
38 00 19 002 157/48 Άμεση ή έμμεση συνεχής έκταση 5,22 5,22
38 00 23 001 157/72 Αναίμακτη θεραπεία καταγμάτων και παθήσεων οστών λεκάνης 8,01 8,01
38 00 26 001 157/38 Ανάταξη καταγμάτων μηρού με εφαρμογή γύψου 10,39 10,39
38 00 37 001 157/57 Τοποθέτηση γύψου Κνημο-Ποδικού 5,22 5,22
38 00 41 001 157/8 Τοποθέτηση γύψινου στηθοδέσμου επί παθήσεων σπονδυλικής στήλης 12,97 12,97
38 00 47 001 157/16 Ανάταξη καταγμάτων κλειδός 6,63 6,63
38 00 47 002 157/17 Ανάταξη καταγμάτων ωμοπλάτης 8,01 8,01
38 00 47 003 157/18 Ανάταξη καταγμάτων πλευρών 2,88 2,88
38 00 47 004 157/19 Ανάταξη εξαρθρημάτων στερνοκλειδικής και ακρωμιοκλειδικής αρθρώσεως 4,05 4,05
38 00 49 001 157/25 Τοποθέτηση γύψου Θωρακο-Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού 5,22 5,22
38 00 49 002 157/26 Συνεχής έκταση επί καταγμάτων ωμικής ζώνης 4,05 4,05
38 05 00 001 81/25 Εγχύσεις με κορτιζόνη ενδαρθρικές, περιαθρικές κ.λ.π. 2,91 2,91
38-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
38-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 101/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
39 00 00 004 81/1 Κυστεομανομέτρηση 9,51 9,51
39 00 00 005 81/2 Μελέτη ενδοουρηθρικής πίεσης 7,16 7,16
39 00 00 006 81/3 Ουροροομετρία 4,75 4,75
39 00 00 007 81/4 Ουρηθροπροφιλομέτρηση 7,16 7,16
39 00 00 008 157/19 (αφρο) Ανάταξη παραφιμώσεως 4,05 4,05
39 00 00 009 157/3 (αφρο) Μάλαξη ουρήθρας 1,50 1,50
39 00 00 010 157/16 (αφρο) Μάλαξη προστάτου 1,50 1,50
39 00 00 011 157/17 (αφρο) Αποκοπή χαλινού 4,05 4,05
39 00 00 012
81/6, 157/67
(χειρ) Πλύση κύστεως 2,88 2,88
39 00 00 013 157/2 (αφρο) Πλύση ενδοκυστική 1,76 1,76
39 00 00 014 157/68 (χειρ) Πλύση νεφρικής πυέλου 2,88 2,88
39 00 00 015 157/1 (αφρο) Πλύση προσθίας ουρήθρας 1,50 1,50
39 00 00 016 157/5 (αφρο) Πλύση ουρήθρας και μάλαξη προστάτου 1,88 1,88
39 00 00 017 157/6 (αφρο) Πλύση ουρήθρας και διαστολή ολοκλήρου της ουρήθρας 1,88 1,88
39 00 00 018 81/7 Σύγχρονη μελέτη πίεσης και ροής ούρων 11,89 11,89
39 00 00 019 81/5 Πλήρης ουροδυναμική μελέτη 18,99 18,99
39 00 00 020 81/8
Ουροομετρία, κυστεομανομέτρηση, ηλεκτρομυογραφία σφιγκτήρων, σύγχρονη μελέτη πίεσης
και ροής ούρων και μελέτη ενδοουρηθρικής πίεσης 23,71 23,71
39 00 00 033
157/64 (χειρ),
157/10 Καθετηριασμός κύστεως – τοποθέτηση καθετήρα 2,88 2,88
39 00 00 034 157/9 (αφρο) Διαθερμία κατά συνεδρία (ενδοουρηθρικώς) 2,26 2,26
39 00 00 036 ΦΕΚ 3100/2011 Λιθοτριψία στην ουροδόψο κύστη. Απλή ή μικρή (λίθος < 2,5εκ) 160,00 160,00
39 00 00 037 ΦΕΚ 3100/2011 Λιθοτριψία στην ουροδόψο κύστη. Επιλεγμένη ή μεγάλη (λίθος > 2,5εκ) 200,00 200,00
39-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
39-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 102/130
39 00 00 038 ΦΕΚ 3100/2011 Λιθοτριψία ουρητηρικού λίθου. Κάθε μέθοδος 160,00 160,00
39-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 103/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
40 00 00 005 81/22 Αφαίρεση πτερυγίου 9,51 9,51
40 00 00 006 81/23 Αφαίρεση χαλαζίου 9,51 9,51
40 00 00 007 81/24 Εφαρμογή φακών επαφής 7,16 7,16
40 00 00 008 81/5 Κρυοπηξία επιπεφυκότων 3,17 3,17
40 00 00 009 81/3 Θεραπεία του ματιού με ακτίνες LASER (κατά συνεδρία) 23,71 23,71
40 00 00 012 138/63 Τοποθέτηση ενδοφθαλμίων φακών 105,65 105,65
40 00 00 013 138/15 Βυθοσκόπηση με φακό τρικάτροπτρον επαφής κατά GOLDMAN 7,04 7,04
40 00 00 014 138/16 Γωνιοσκοπία (αφορά το γλαύκωμα) 3,52 3,52
40 00 00 015 138/17 Εξέταση με σχισμοειδή λυχνία 3,52 3,52
40 00 00 016 138/18 Σκιοσκοπία (στις διαθλαστικές ανωμαλίες παιδιών) 7,04 7,04
40 00 00 017 138/19 HESS SOREEN (αφορά στους προαλυτικούς στραβισμούς) 7,04 7,04
40 00 00 018 138/20 Κερατομετρία (αφορά την εξέταση για φακούς επαφής) 7,04 7,04
40 00 00 020 157/52 Αλλότρια σώματα επιφεφυκότος ή κερατοειδούς 1,76 1,76
40 00 00 021 157/53 Οπισθοβολβικές ενέσεις οινοπνεύματος κ.λ.π. 1,76 1,76
40 00 00 022 157/54 Καθετηριασμός δακρυϊκών οδών (κατά συνεδρία) 1,76 1,76
40 00 00 023 157/55 Βαθογραφία οφθαλμού 1,88 1,88
40 00 00 025 157/57 Κορεπραξία δια φωτοπηξίας 21,72 21,72
40 00 00 026 157/58 Φλουροαγγειογραφία 4,49 4,49
40 00 00 027 157/59 Οπτικό πεδίο 2,26 2,26
40 00 00 028 157/60 Διάγραμμα προσαρμοστικότητας 2,26 2,26
40 00 00 029 157/61 Φωτογραφίες βυθού οφθαλμού 2,26 2,26
40 00 00 031 157/62 Φωτογραφίες προσθίων μορίων βολβού 2,26 2,26
40 00 00 032 157/63 Εξέταση για αντίληψη χρωμάτων (ανωμαλοσκόπιο Nagel) 2,26 2,26
40 00 00 033 157/64 Μελέτη γλαυκώματος (τονογραφική μελέτη) 4,49 4,49
40 00 00 035 157/65 Εξέταση δι’ Adaptometre προσαρμογή στο σκότος 4,49 4,49
40 00 00 036 157/66 Ορθοπτικη άσκηση καθεμιά 1,23 1,23
40 00 00 037 157/67 Ορθοπτική μελέτη 2,26 2,26
40-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
40-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 104/130
40 00 00 039 157/68 Οφθαλμοδυναμομέτρηση 2,26 2,26
40 00 00 040 157/69 Μυογράφημα 4,49 4,49
40 00 00 041 157/70 Τονογράφημα 2,26 2,26
40 00 00 042 157/71 Ηλεκτροτανογραφία 5,46 5,46
40 00 00 043 157/72 Ακτινογραφία κατά Comberg 5,46 5,46
40 00 00 044 157/73 Ακτινογραφία κογχών, δακρυϊκών πόρων κ.λ.π. 3,43 3,43
40 00 00 045 157/74 Τονομέτρηση 2,26 2,26
40 00 00 046 157/75 Φωτοπηξία 10,86 10,86
40 00 00 048 157/76 Οπτικά προκλητά δυναμικά 10,39 10,39
40 00 00 051 81/3 Οφθαλμοδυναμομετρία 1,88 1,88
40 00 00 052 81/4, 157/56 Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα 5,25 5,25
40 00 00 053 81/5 Ηλεκτροφθαλμογράφημα 3,84 3,84
40 00 00 054 81/6 Μελέτη γλαυκώματος 4,75 4,75
40 00 00 055 81/7 Οπτικά πεδία 4,75 4,75
40 00 00 058 81/8 Οπτικός νυσταγμός 2,41 2,41
40 00 00 059 81/9 Ορθοπτική μελέτη 4,75 4,75
40 00 00 060 81/10 Ορθοπτική άσκηση 2,41 2,41
40 00 00 061 81/11 Πλήρης μελέτη βυθού οφθαλμού 2,91 2,91
40 00 00 062 81/12 Προσαρμογή στο σκότος 3,17 3,17
40 00 00 063 81/13 Πλήρης μελέτη χρωματικής αντίληψης 4,75 4,75
40 00 00 064 81/14 Πλήρης μελέτη ραγοειδίτιδος 14,23 14,23
40 00 00 065 81/15 Σιελογραφία 14,23 14,23
40 00 00 066 81/16 Τονομέτρηση 2,91 2,91
40 00 00 067 81/17 Τεστ υδροποσίας 2,91 2,91
40 00 00 068 81/18 Φλουοροαγγειογραφία 6,66 6,66
40 00 00 069 81/19 Φωτογραφία βυθού 1,70 1,70
40-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 105/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
43 00 00 002 138/52 (ανοσ) Προσδιορισμός διατασιμότητας (COMPLIANCE) 10,56 10,56
43 00 00 004 157/1 Εφαρμογή πνευμοθώρακα: Α΄ Επέμβαση 5,22 5,22
43 00 00 005 157/1 Εφαρμογή πνευμοθώρακα: Β΄ Επέμβαση 4,05 4,05
43 00 00 006 157/1 Εφαρμογή πνευμοθώρακα: Γ΄ Επέμβαση 2,88 2,88
43 00 00 007 157/1 Εφαρμογή πνευμοθώρακα: Δ΄ Επέμβαση επαναληπτική 2,26 2,26
43 00 00 008 157/2 Εφαρμογή πνευμοπεριτοναίου: Α΄ Επέμβαση 6,63 6,63
43 00 00 009 157/2 Εφαρμογή πνευμοπεριτοναίου: Β΄ Επέμβαση 2,88 2,88
43 00 00 010 157/2 Εφαρμογή πνευμοπεριτοναίου: Γ΄ Επέμβαση 2,26 2,26
43 00 00 011 157/2 Εφαρμογή πνευμοπεριτοναίου: Δ΄ Επέμβαση επαναληπτική 2,26 2,26
43 00 00 012 157/3 Εξαγωγή υγρού 2,88 2,88
43 00 00 013 157/4 Πλύση κοιλότητας υπεζωκότος 5,22 5,22
43 00 00 014 157/5 Θωρακοσκόπηση 5,22 5,22
43 00 00 015 157/6 Συμφυσιόλυση 6,63 6,63
43 00 00 016 157/7 Μόνιμη παροχέτευση υγρού αέρα 2,88 2,88
43 00 00 017 157/8 Βρογχοσκόπηση ινοσκοπική 8,01 8,01
43 00 00 019 157/9 Βρογχοαναρρόφηση 6,63 6,63
43 00 00 020 157/112 (ωτορ) Βρογχογραφία 10,39 10,39
43 00 00 021 157/10 Βρογχοέγχυση 4,05 4,05
43 00 00 022 157/11 Nomal 8,01 8,01
43 00 00 023 157/12 Σπηλαιοτομία 8,01 8,01
43 00 00 024 157/13 Εισπνοές Aerosol 2,26 2,26
43 00 00 025 157/14 Σπειρομέτρηση μετ’ ακτινοδυναμικού ελέγχου 6,63 6,63
43 00 00 026 157/15 Βρογχοσπειρομέτρηση 10,86 10,86
43 00 00 028 157/16 Αρτηριακή παρακέντηση μετ’ αναλύσεως αερίων αίματος Ο2, CO2, ΡΗ 16,02 16,02
43 00 00 029 157/17 Αρτηριακή παρακέντηση ενός των αερίων Ο2, CO2, ΡΗ 8,63 8,63
43 00 00 030 157/18 Αναπνευστική φυσιοθεραπεία κατά συνεδρία 1,50 1,50
43 00 00 033 157/19 Αναπνευστικές δοκιμασίες: α) Απλή σπειρομέτρηση 4,14 4,14
43-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
43-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 106/130
43 00 00 034 157/19 Αναπνευστικές δοκιμασίες: β) Καθορισμός υπολειπομένου αέρος 4,14 4,14
43 00 00 035 157/19 Αναπνευστικές δοκιμασίες: γ) Καθορισμός ικανότητας διαλύσεως οξυγόνου 5,52 5,52
43 00 00 036 427/19 Οξυμετρία 8,80 8,80
43 00 00 038 427/7
Πολυσωματοκαταγραφική μελέτη κατά την διάρκεια του ύπνου ή μελέτη κατά τη διάρκεια του
ύπνου (test ύπνου). Κατά την διάρκεια του ύπνου επί 7 ώρες καταγράφονται:
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Καπνογράφημα, Κινήσεις θώρακος και
κοιλιάς, Οξυμ 146,74 146,74
43 00 00 039 427/8
Εργοσπιρομετρία: Κατά τη διάρκεια δοκιμασίας κόπωσης καταγράφονται:
Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Κατανάλωση Οξυγόνου, Παραγωγή διοξειδίου, Αρτηριακές πιέσεις,
Αναπνευστική συχνότητα 44,02 44,02
43 00 00 040 427/9
Έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών: Περιλαμβάνει καταγραφή σε διάφορα επίπεδα
ζωτικής χωρητικότητας. Οισοφαγικής πίεσης, Γαστρικής πίεσης, Όγκου αέρα, Χρονικών φάσεων
αναπνοής 29,35 29,35
43 00 00 041 138/49 Καμπύλη ροής-όγκου 23 παράμετροι 10,56 10,56
43 00 00 042 138/50 Αντιστάσεις αεραγωγών 10,56 10,56
43 00 00 050 ΦΕΚ 3100/2011 Βρογχική πρόκληση με αντιγόνο 35,00 35,00
43-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 107/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
44 00 00 001
157/203,
157/238, 81/6 α-FP (A-fetoprotein) – RIA 12,38 12,38
44 00 00 002
81/13, 81/32,
81/55 Φερριτίνη ορού – RIA 9,51 8,20
44 00 00 003 81/56 Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική μέθοδος) – RIA 7,16 7,16
44 00 00 004 81/16 Προσδιορισμός φυλλικού οξέος – RIA 7,16 7,16
44-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-RIA
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
44-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-RIA 108/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
45 00 00 001 157/212, 81/24 Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) – RIA 12,38 12,38
45 00 00 002 157/135, 81/1 Αυστραλιανό αντιγόνο (HbsAg) – RIA 9,51 9,51
45 00 00 003 81/5 Αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας Α (ΑΝΤΙ-HAV) – RIA 9,51 9,51
45 00 00 005 81/2 Αντισώματα έναντι αυστραλιανού αντιγόνου (ANTI-HBs) (Δείκτης ηπατίτιδας Β) – RIA 9,51 9,51
45 00 00 007 81/4 Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου (ANTI-HBc AG) (Δείκτης ηπατίτιδας Β) – RIA 9,51 9,51
45 00 00 009 81/3 Αντιγόνο Ε (ΗΒe Ag) – RIA 9,51 9,51
45 00 00 017 81/2 (ανοσ) Αντιθυρεοεσφαιρινικά αντισώματα (ANTI-TG) – RIA 6,22 6,22
45 00 00 018 81/3 (ανοσ) Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (ANTI-M, ANTI-TPO, α-TPO) – RIA 6,22 6,22
45 00 00 019 81/6 (ανοσ) Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (ΑΘΑ) ANTI-T – RIA 6,22 6,22
45 00 00 020
157/259, 81/8
(ανοσ) Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA ή ANTI-AMA) – RIA 7,16 7,16
45 00 00 021 138/32 Μονοκλωνικό αντίσωμα μαστού CA 15-3 – RIA (κάθε δείγμα) 21,13 21,13
45 00 00 022
138/53, ΦΕΚ
3100/2011 CA 125 με μονοκλωνικά αντισώματα – RIA 14,00 14,00
45 00 00 023
138/54, ΦΕΚ
3100/2011 CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματα – RIA 14,00 14,00
45 00 00 024
138/55, ΦΕΚ
3100/2011 CA 72-4 με μονοκλωνικά αντισώματα – RIA 14,00 14,00
45 00 00 025
138/56, ΦΕΚ
3100/2011 CA 50 με μονοκλωνικά αντισώματα – RIA 14,00 14,00
45 00 00 026 138/57 Ειδική νευρωτική ενόλαση (NSE) – RIA 40,85 40,85
45 00 00 027 138/58 SCC (Δείκτης καρκινώματος πλακώδους τύπου) – RIA 41,20 41,20
45 00 00 028
138/59, ΦΕΚ
3100/30-12-
2011 PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα – RIA 14,00 14,00
45 00 00 031 138/60 TPA (Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών) – RIA 45,08 45,08
45-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
45-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA 109/130
45 00 00 039
Α4/3628/8-7-
1992 ΑΘΑ ANTI TPO 17,61 17,61
45 00 00 040
Α4/3628/8-7-
1992 ΑΘΑ ANTI Tg 14,67 14,67
45 00 00 041
Α4/2878/4-6-
1992 PANCA 14,67 14,67
45 00 00 042
Α4/2878/4-6-
1992 CANCA 14,67 14,67
45-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA 110/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
46 00 00 001 157/213
Προσδιορισμός φαρμάκων με μέθοδο RIA σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: α) Ανίχνευση
αλκαλοειδών (ισοκινυλίνης παραγώγων) GLC 18,14 18,14
46 00 00 002 157/213
Προσδιορισμός φαρμάκων με μέθοδο RIA σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: β) Ανίχνευση
βαρβιτουρικών 8,28 8,28
46 00 00 003 S
Προσδιορισμός φαρμάκων με μέθοδο RIA σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: γ) Ανίχνευση
φαινοθειαζινών 8,28 8,28
46 00 00 004 138/35 Προστατικό κλάσμα φωσφατάσης – RIA 5,02 5,02
46 00 00 005 81/17, 427/18 Επίπεδα δακτυλίτιδας (DIGOXIN) ή διγοξίνη πλάσματος ή στάθμη της διγοξίνης – RIA 14,67 14,67
46 00 00 006 81/19, 81/53 Επίπεδα φαρμάκου βαλπροϊκό οξύ (Depakine) ή βαλπροϊκό νάτριο – RIA 9,51 9,51
46 00 00 008 81/49 Προσδιορισμός επιπέδων αντιβιοτικών – RIA 9,51 9,51
46 00 00 009 81/50 Προσδιορισμός επιπέδων υδαντοΐνης – RIA 9,51 9,51
46 00 00 010 81/51 Προσδιορισμός επιπέδων πριμιδόνης – RIA 9,51 9,51
46 00 00 011 81/52 Προσδιορισμός επιπέδων καρβαμεζαπίνης (Tegretol) – RIA 9,51 9,51
46 00 00 012 81/28 Μέτρηση αντιεπιληπτικού φαρμάκου στο αίμα – RIA 9,51 9,51
46 00 00 013 138/33
Προσδιορισμός επιπέδων PHENYNTOIN, καθώς και άλλων φαρμάκων επιπέδων αντιβιοτικών –
RIA 10,56 10,56
46 00 00 014 157/141 Λίθιο ορού αίματος (LI) – RIA 4,49 4,49
46-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-RIA
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
46-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-RIA 111/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
47 00 00 002 157/174 Χημικός προσδιορισμός ιωδίου στο αίμα PBI – RIA 4,49 4,49
47-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
47-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA 112/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
48 00 00 001
157/83 (ακτι),
157/194,
157/195 Δοκιμασία προσλήψεως ραδιενεργού T3 – τριιωδιοθυρονίνη (RU) (T3 – test ή Triosore) – RIA 12,38 12,38
48 00 00 002 157/85 Προσδιορισμός όγκου αίματος πλάσματος ερυθρών – RIA 15,29 15,29
48 00 00 003 157/109 Προσδιορισμός αλδοστερόνης αίματος (ALDO ) – RIA 15,29 15,29
48 00 00 004 157/109 Προσδιορισμός αλδοστερόνης ούρων (ALDO ) – RIA 15,29 15,29
48 00 00 005 157/117 Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου – RIA 6,63 6,63
48 00 00 006 157/117 Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου – RIA 6,63 6,63
48 00 00 008 157/191 Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ της χορήγησης TRH (TRH test για TSH) – RIA 12,38 11,00
48 00 00 009 157/191 Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) μετά την χορήγηση TRH (TRH test για TSH) – RIA 12,38 11,00
48 00 00 010 157/192
Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνο 0′) – RIA: α) 1ου
δείγματος 10,80 10,80
48 00 00 011 157/192
Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνους: 15′, 30′, 60′, 90′,
120′) – RIA: β) Για κάθε επί πλέον δείγμα 6,63 6,63
48 00 00 012 157/193 Ωχρινοτρόπος (LH), (TRH test για LH σε χρόνο 0′) – RIA: α) μέτρηση ενός δείγματος 10,80 10,80
48 00 00 013 157/193
Ωχρινοτρόπος (LH), (TRH test για LH σε χρόνους: 15′, 30′, 60′, 90′, 120′) – RIA: β) για κάθε επί
πλέον δείγμα 6,66 6,66
48 00 00 015 157/196 Θυροξίνη ορού (T4) – RIA 8,28 8,28
48 00 00 019 157/197 Σωματοτρόπος ή αυξητική ορμόνη (STH ή GH) – RIA 12,38 12,38
48 00 00 021 157/232
Δοκιμασία διεγέρσεως αυξητικής ή σωματοτρόπου ορμόνης (GH) (TRH test για GH σε χρόνους:
0′, 15′, 30′, 60′, 90′, 120′) – RIA 41,03 41,03
48 00 00 022 157/198 Τεστοστερόνη αίματος (TESTO) – RIA 16,46 16,46
48 00 00 023 157/199 Κορτιζόλη αίματος (F) – RIA 12,38 12,38
48 00 00 025 157/201 Γαστρίνη – RIA 12,38 12,38
48 00 00 027 157/207 Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL) – RIA: α) ενός δείγματος 10,80 10,80
48 00 00 028 157/207 Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL) – RIA: β) Σειρά 3-5 δειγμάτων, στον ίδιο ασθενή 23,13 23,13
48-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
48-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA 113/130
48 00 00 029 157/207
Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL) – RIA: γ) Σειρά 6 και πλέον δειγμάτων στον ίδιο
ασθενή 36,95 36,95
48 00 00 030 157/211 Οιστραδιόλη αίματος (E2) – RIA 12,38 12,38
48 00 00 033 157/216 Προσδιορισμός ACTH – RIA 12,38 12,38
48 00 00 034 157/240 Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη – RIA 12,38 12,38
48 00 00 035 157/244 Παραθορμόνη (PTH intact) – RIA 16,46 16,46
48 00 00 036 157/247 Προγεστερόνη αίματος (PRG) – RIA 12,38 12,38
48 00 00 037 157/248 Προλακτίνη αίματος PRL – RIA 12,38 12,38
48 00 00 038 81/3 β-Χοριακή γοναδοτροπίνη (β-HCG) – RIA 7,16 7,16
48 00 00 040 157/250
Έλεγχος της λειτουργίας του άξονος του υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της
λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα, TRH test για LH σε χρόνους: 0′, 15′, 30′, 60′, 90′, 120′) – RIA 30,46 30,46
48 00 00 041 157/250
Έλεγχος της λειτουργίας του άξονος του υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της
λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα, TRH test για FSH σε χρόνους: 0′, 15′, 30′, 60′, 90′, 120′) – RIA 30,46 30,46
48 00 00 042 81/9 Δοκιμασία διέγερσης με LH – RH – RIA 40,32 40,32
48 00 00 043 81/10 Δοκιμασία διέγερσης με LH – RH (δύο δείγματα) – RIA 28,47 28,47
48 00 00 044 81/1 Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3) – RIA 11,89 8,28
48 00 00 046 81/7 Δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA) – RIA 9,51 9,51
48 00 00 047 81/8 Θειϊκή δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA-S) – RIA 9,51 9,51
48 00 00 048 81/11 Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (SHBG) – RIA 7,16 7,16
48 00 00 049 81/13 Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG) (σφαιρίνη δεσμεύουσα την Τ4) – RIA 7,16 7,16
48 00 00 050 81/14 Θυρεοσφαιρίνη ορού (TG) – RIA 11,89 11,89
48 00 00 051 157/200, 81/15 Ινσουλίνη απλή (Insulin) – RIA 12,38 12,38
48 00 00 052 81/16 Καλσιτονίνη ορού (CT) – RIA 11,89 11,89
48 00 00 053 81/17 Δοκιμασία διέγερσης με TRH – RIA 23,71 23,71
48 00 00 054 81/18 Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH) – RIA 14,23 14,23
48 00 00 055 81/19 17-Υδροξυπρογεστερόνη ορού ( 17-OHPRG) – RIA 9,51 9,51
48 00 00 059 138/40 Προσδιορισμός οστεοκαλτσίνης (BGP) – RIA 15,85 15,85
48-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA 114/130
48 00 00 062 157/78 Μεταβολισμός ραδιενεργού σιδήρου Fe 59 – RIA 21,72 21,72
48 00 00 063 157/79 Ραδιενεργός βιταμίνη Β12 (Β12 CO 60) – RIA 15,29 15,29
48 00 00 064 157/80 Προσδιορισμός εξωκυτταρίου υγρού δια ραδιενεργού Νατρίου 24 ή BR 82 – RIA 15,29 15,29
48 00 00 065 157/81 Προσδιορισμός σιδηροφυλλίνης In Vitro – RIA 16,02 16,02
48 00 00 066 157/82 Προσδιορισμός βιταμίνης στον ορό In Vitro 14,97 14,97
48 00 00 067 157/84 Tresitor ή Test In Vitro 9,83 9,83
48 00 00 068 157/190
Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) – RIA, Αντισώματα κατά της TSH (ANTI-TSH) ή (TSI Abs) – RIA,
Αντισώματα υποδοχέων της TSH (TSI) – RIA, TSH receptor auto Ab ή (TSI ABS) – RIA 12,38 11,00
48 00 00 069 157/143 Δραστικότητα ρενίνης πλάσματος – Test ρενίνης (PRA) – RIA 26,85 26,85
48 00 00 070 81/6 C-πεπτίδιο πλάσματος (C – PEPTIDE) – RIA 9,51 9,51
48 00 00 074
ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011
Ποσοτικός προσδιορισμός θυροειδικών αυτό-αντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) –
RIA 14,67 14,67
48-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA 115/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
49 00 00 001 81/2 Εντόπιση πρωτοπαθούς όγκου με κιτρικό γάλλιο 67 47,42 47,42
49 00 00 002 81/3 Κοιλιογραφία κοπώσεως με τεχνίτιο 71,11 71,11
49 00 00 004 81/5 Ραδιοϊσοτοπική χολαγγειογραφία (HIDA) 14,23 14,23
49 00 00 005 81/6 Ραδιενεργός φωσφόρος (370 κάθε MC) 21,39 21,39
49 00 00 006 81/7, 81/14 Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεμία και μετά κόπωσην 71,11 71,11
49 00 00 007 81/8, 81/15 Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεμία 47,42 47,42
49 00 00 008 81/12 Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία μετά κόπωση 47,42 47,42
49 00 00 009 81/10 Ραδιοϊσοτοπική ψηφιακή αγγειοκαρδιογραφία 37,95 37,95
49 00 00 010 81/11 Ραδιοϊσοτοπική ψηφιακή κοιλιογραφία 37,95 37,95
49 00 00 017 81/19 Σπινθηρογράφημα (scan) μυοκαρδίου με TC99 – PUP εν ηρεμία 23,71 23,71
49 00 00 020 81/20 Τομογραφικό σπινθηρογράφημα (scan) μυοκαρδίου (καρδιάς) με TL 201 σε ηρεμία (γ camera) 56,87 56,87
49 00 00 021 81/21
Τομογραφικό σπινθηρογράφημα (scan) μυοκαρδίου (καρδιάς) με TL 201 μετά κόπωση (γ
camera) 75,83 75,83
49 00 00 023 81/16 Σπινθηρογράφημα (scan) μεκελείου αποφύσεως Meckel’s scan 11,89 11,89
49 00 00 025 81/17 Σπινθηρογράφημα (scan) σιελογόνων αδένων στατικό 14,23 14,23
49 00 00 027 81/18 Σπινθηρογράφημα (scan) μυελού οστών 14,91 14,91
49 00 00 029 81/22 Σπινθηρογράφημα (scan) καρδιάς πρώτης διόδου για έλεγχο επικοινωνίας 37,95 37,95
49 00 00 030 157/70 Σπινθηρογράφημα (scan) πνευμόνων (αιμάτωσης ή αερισμού) 21,72 21,72
49 00 00 032 81/23 Σπινθηρογράφημα (scan) αερώσεως πνευμόνων με 133 Χe με γ camera 56,87 56,87
49 00 00 033 81/24 Σπινθηρογράφημα (scan) αερώσεως – αιματώσεως πνευμόνων με 133 Χe με γ camera 71,11 71,11
49 00 00 034 157/68 Σπινθηρογράφημα (scan) νεφρών 12,97 12,97
49 00 00 036 157/97 Σπινθηρογράφημα (scan) στατικό νεφρών με TC99M 41,12 41,12
49 00 00 037
Γ32/3672/97,
81/25, ΦΕΚ
3100/2011 Σπινθηρογράφιμα μορφολογίας νεφρών στατική λήψη (DMSA) 60,00 60,00
49-ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
49-ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 116/130
49 00 00 038
81/1, 81/9,
81/29,
Γ32/3672/97,
ΦΕΚ 3100/2011
Σπινθηρογράφημα μορφολογίας και λειτουργικότητας νεφρών. Δυναμική λήψη. Χωρίς
φαρμακευτική παρέμβαση (DTPA) 65,00 65,00
49 00 00 039 81/13 Ραδιενεργό νεφρόγραμμα με 121 και ανάλυση με Η/ Υ 56,87 56,87
49 00 00 040 157/76 Νεφρόγραμμα 15,29 15,29
49 00 00 041 81/4 Νεφρόγραμμα με I231 56,87 56,87
49 00 00 042 81/26 Σπινθηρογράφημα (scan) επινεφριδίων 118,47 118,47
49 00 00 044 81/27 Σπινθηρογράφημα (scan) παγκρέατος SHILLING TEST 71,11 71,11
49 00 00 045 81/28 SHILLING TEST 33,19 33,19
49 00 00 047 81/30 Σπινθηρογράφημα (scan) με 67 Ga (γάλλιο) 104,30 104,30
49 00 00 049 157/64 Δοκιμασία προσλήψεως ραδιενεργού ιωδίου 10,86 10,86
49 00 00 050
157/66, ΦΕΚ
3100/2011 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΙΩΔΙΟΥ-131 ΑΠΌ ΤΟΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ 30,00 30,00
49 00 00 051 157/65 Σπινθηρογράφημα (scan) θυρεοειδούς αδένους με TC99M 6,63 6,63
49 00 00 052
Γ32/3672/97,
ΦΕΚ 3100/2011 Σπινθηρογράφημα (scan) θυροειδούς με υπερτεχνιτικό (TC99M04) με γ camera 40,00 40,00
49 00 00 053 157/88 Σπινθηρογράφημα (scan) θυρεοειδούς με I131 7,63 7,63
49 00 00 054
Γ32/3672/97,
ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011 Σπινθηρογράφημα (scan) θυροειδούς I131 με γ camera 55,17 55,17
49 00 00 055
Γ32/3672/97,
81/25, ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011 Σπινθηρογράφημα (scan) θυροειδούς TL με γ camera 95,08 95,08
49 00 00 057 157/69 Σπινθηρογράφημα (scan) σπληνός 15,29 15,29
49-ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 117/130
49 00 00 058 157/67 Σπινθηρογράφημα (scan) ήπατος – σπληνός 17,37 17,37
49 00 00 059 ΦΕΚ 3100/2011 Σπινθηρογράφημα (scan) ήπατος – σπληνός με γ camera. Στατική λήψη 60,00 60,00
49 00 00 060
Γ32/3672/97,
ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011 Σπινθηρογράφημα (scan) ήπατος με γ camera 60,16 60,16
49 00 00 063 157/71 Σπινθηρογράφημα (scan) λεμφογαγγλίων (λεμφοσπινθηρογράφημα – TC99M) 15,29 15,29
49 00 00 064 157/72 Σπινθηρογράφημα (scan) εγκεφάλου 25,83 25,83
49 00 00 066
Γ32/3672/97,
ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011 Σπινθηρογράφημα (scan) εγκεφάλου με γ camera 54,88 54,88
49 00 00 068 157/73 Σπινθηρογράφημα (scan) οστών στατικό 25,83 25,83
49 00 00 069 ΦΕΚ 3100/2011 Σπινθηρογράφημα (scan) οστών και αρθρώσεων τριών φάσεων και ολόσωμο 85,00 85,00
49 00 00 070
Γ32/3672/96,
ΦΕΚ 3100/2011 Σπινθηρογράφημα (scan) οστών και αρθρώσεων με γ camera 60,00 60,00
49 00 00 071 157/74 Σπινθηρογράφημα (scan) νωτιαίου σωλήνος 21,72 21,72
49 00 00 072 157/89 Whole Body Scanning με I131 16,02 16,02
49 00 00 073 157/75 Σπινθηρογράφημα (scan) ολόσωμο 17,37 17,37
49 00 00 076
Γ32/3672/97,
ΦΕΚ 3100/2011 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΜΑ ΜΕ ΙΩΔΙΟ-131. ΟΛΟΔΩΜΟ 75,00 75,00
49 00 00 081 ΦΕΚ 3100/2011 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ. ΟΛΟΣΩΜΟ 100,00 100,00
49 00 00 082 157/77 Επιβίωση ερυθρών αιμοσφαιρίων δια ραδιενεργού χρωμίου (C2 – 51) 21,72 21,72
49 00 00 083 157/90 Εντόπιση όγκων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης (HG) 32,13 32,13
49-ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 118/130
49 00 00 084 157/91
Θεραπεία – καθήλωση υπερλειτουργίας θυρεοειδή δια I131 (Χορήγηση θεραπευτικού
ραδιενεργού ιωδίου) 26,85 26,85
49 00 00 085 157/92 Θεραπεία – καθήλωση δια I131 (καρκίνου) 40,32 40,32
49 00 00 086 157/93 Θεραπεία δια ραδίου-χρυσού κατ’ έγχυση 32,22 32,22
49 00 00 087 157/94 Εμφύτευση κόκκων χρυσού 10,86 10,86
49 00 00 088 157/95 Rhisa δια διαγνωστικούς σκοπούς 17,37 17,37
49 00 00 089 157/96 Προσδιορισμός πυρηνικών αντισωμάτων 10,86 10,86
49 00 00 090 157/98 Θεραπεία με ραδιενεργό ιρίδιο: α) Χειρουργική επέμβαση για εμφύτευση ραδιενεργού ιριδίου 83,26 83,26
49 00 00 091 157/98 Θεραπεία με ραδιενεργό ιρίδιο: β) Νοσηλεία σε ειδικά θωρακισμένο δωμάτιο για κάθε ημέρα 23,86 23,86
49 00 00 092 138/25
Θεραπεία με ενδαρθρική χορήγηση τριών ραδιενεργών ισοτόπων (ITRIUM-90 ή RHENIUM-186 ή
ERBIUM-169), αναλόγως των περιπτώσεων, σε ασθενείς με πυρυφωσφορική αρθροπάθεια των
κατά γόνυ αρθρώσεων υμενίτιδα μικρών και μέσων αρθρώσεων από ρευματοειδή αρθρίτιδα ή 176,08 176,08
49 00 00 097 ΦΕΚ 3100/2011 Ανοσοκαθήλωση ορού 28,00 28,00
49 00 00 100 ΦΕΚ 3100/2011 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ (SPECT) 80,00 80,00
49 00 00 111
Φ.80000/9881/1
370/13-4-07,
ΦΕΚ 3100/2011
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ (PET) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
(CT) ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ. ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΕΩΣ
ΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ 700,00 700,00
49 00 00 112 138/90 Ραδιοϋμενόλυση 176,08 176,08
49 00 00 116
Α4/3307/5-7-
1991, ΦΕΚ
3100/2011
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΜΑ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ (SPECT) ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑ ΚΟΠΩΣΗ (ΑΣΚΗΣΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ) 260,00 195,00
49-ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 119/130
49 00 00 120 ΦΕΚ 3100/2011
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ (PET) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
(CT) ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ. ΚΆΘΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
(ΚΕΦΑΛΗ, ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ) 80,00 80,00
49 00 00 121 ΦΕΚ 3100/2011 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΑΓΓΛΙΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ (SPECT) 80,00 80,00
49 00 00 122 ΦΕΚ 3100/2011 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΥ. ΛΗΨΕΙΣ 2 ΗΜΕΡΩΝ 150,00 150,00
49 00 00 123 ΦΕΚ 3100/2011 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΥ. ΛΗΨΕΙΣ 1 ΗΜΕΡΑΣ 100,00 100,00
49 00 00 124 ΦΕΚ 3100/2011 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΥ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ (SPECT) 80,00 80,00
49 00 00 125 ΦΕΚ 3100/2011 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ . ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ (SPECT) 80,00 80,00
49-ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 120/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
50 00 00 009 157/1
Υπέρηχοι (u/s) Α-MODE και B-MODE για πλήρη εξέταση ανεξαρτήτως οργάνου (Βιοφυσικό
PROFIL) 8,28 8,28
50 00 00 010 157/2 Υπέρηχοι (u/s) τεχνική Doppler 8,28 8,28
50 00 00 017 138/46/5 Υπερηχογράφημα (u/s) κύστεως προ και μετά την ούρηση 8,28 8,28
50 00 00 019 138/46/1 Υπερηχογράφημα (u/s) ήπατος, στο οποίο περιλαμβάνονται χοληφόρα και χοληδόχος κύστις 8,28 8,28
50 00 00 020 138/46/2 Υπερηχογράφημα (u/s) παγκρέατος 8,28 8,28
50 00 00 021 138/46/3 Υπερηχογράφημα (u/s) σπληνός 8,28 8,28
50 00 00 022 138/46/4 Υπερηχογράφημα (u/s) νεφρών, ουρητήρων 8,28 8,28
50 00 00 023 138/46/5 Υπερηχογράφημα (u/s) κύστεως, προστάτη 8,28 8,28
50 00 00 024 138/46/6 Υπερηχογράφημα (u/s) μήτρας, ωοθηκών, σαλπίγγων 8,28 8,28
50 00 00 025 138/46/7 Υπερηχογράφημα μεγάλων αγγείων (κάτω αορτή, κάτω κοίλη, πυλαία φλέβα) 8,28 8,28
50 00 00 042 427/11 TRIPLEX: Υπερηχητική αρτηριογραφία: καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών έγχρωμο 73,37 60,00
50 00 00 043 427/12 TRIPLEX: Υπερηχητική αρτηριογραφία αορτής έγχρωμο 52,82 44,00
50 00 00 044 427/13 TRIPLEX: Υπερηχητική αρτηριογραφία λαγονίων αρτηριών έγχρωμο 52,82 44,00
50 00 00 045 427/16 TRIPLEX: Υπερηχητική αγγειογραφία νεφρικών αγγείων έγχρωμο 52,82 44,00
50 00 00 046 427/15
TRIPLEX: Υπερηχητική αρτηριογραφία άνω άκρων έγχρωμο (Έγχρωμη υπερηχητική
αγγειογραφία αρτηριών) 52,82 44,00
50 00 00 047 427/14
TRIPLEX: Υπερηχητική αρτηριογραφία κάτω άκρων έγχρωμο (Έγχρωμη υπερηχητική
αγγειογραφία αρτηριών) 52,82 44,00
50 00 00 049 427/17
TRIPLEX: Υπερηχητική φλεβογραφία κάτω άκρων έγχρωμο (Έγχρωμη υπερηχητική αγγειογραφία
φλεβών) 73,37 60,00
50 00 00 057 ΦΕΚ 3100/2011
ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΡΗΣ. ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ M-MODE. DOPPLER ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ 70,00 58,00
50 00 00 058 138/46/1
Υπερηχογράφημα (u/s) ήπατος, στο οποίο περιλαμβάνονται χοληφόρα και χοληδόχος κύστις
(για περισσότερα του ενός οργάνου) 6,31 6,31
50-ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
50-ΥΠΕΡΗΧΟΙ 121/130
50 00 00 059 138/46/2 Υπερηχογράφημα (u/s) παγκρέατος (για περισσότερα του ενός οργάνου) 6,31 6,31
50 00 00 060 138/46/3 Υπερηχογράφημα (u/s) σπληνός (για περισσότερα του ενός οργάνου) 6,31 6,31
50 00 00 061 138/46/4 Υπερηχογράφημα (u/s) νεφρών, ουρητήρων (για περισσότερα του ενός οργάνου) 6,31 6,31
50 00 00 062 138/46/5 Υπερηχογράφημα (u/s) κύστεως, προστάτη (για περισσότερα του ενός οργάνου) 6,31 6,31
50 00 00 063 138/46/6 Υπερηχογράφημα (u/s) μήτρας, ωοθηκών, σαλπίγγων (για περισσότερα του ενός οργάνου) 6,31 6,31
50 00 00 064 138/46/7
Υπερηχογράφημα μεγάλων αγγείων (κάτω αορτή, κάτω κοίλη, πυλαία φλέβα) (για περισσότερα
του ενός οργάνου) 6,31 6,31
50 00 00 071 138/46 Υπερηχογράφημα (u/s) νεφρών, ουρητήρων και κύστεως, προστάτη, άρρενος 14,59 14,59
50 00 00 072 138/46 Υπερηχογράφημα (u/s) νεφρών, ουρητήρων και κύστεως, μήτρας, ωοθηκών, σαλπίγγων, θήλεως 20,90 20,90
50 00 00 073 138/46
Υπερηχογράφημα (u/s) άνω κοιλίας (ήπατος, στο οποίο περιλαμβάνονται χοληφόρα και
χοληδόχος κύστις, παγκρέατος, σπληνός) 20,90 20,90
50 00 00 074 138/46 Υπερηχογράφημα (u/s) κάτω κοιλίας (κύστεως, προστάτη, άρρενος) 8,28 8,28
50 00 00 075 138/46 Υπερηχογράφημα (u/s) κάτω κοιλίας (κύστεως, μήτρας, ωοθηκών, σαλπίγγων, θήλεως) 14,59 14,59
50 00 00 077 157/2 Υπέρηχοι (u/s) τεχνική Doppler (για περισσότερα του ενός οργάνου) 6,31 6,31
50 00 00 079
ΕΟΠΥΥ 16694/11-
04-2012 Υπερηχογράφημα (u/s) θυρεοειδούς αδένα – παραθυρεοειδούς 8,28 8,28
50 00 00 083
ΕΟΠΥΥ 16694/11-
04-2012 Υπερηχογράφημα (u/s) μαλακών μορίων 8,28 8,28
50 00 00 084
ΕΟΠΥΥ 16694/11-
04-2012 Υπερηχογράφημα (u/s) μαστού 8,28 8,28
50 00 00 086
ΕΟΠΥΥ 16694/11-
04-2012
Υπερηχογράφημα (u/s) θυρεοειδούς αδένα – παραθυρεοειδούς (για περισσότερα του ενός
οργάνου) 6,31 6,31
50-ΥΠΕΡΗΧΟΙ 122/130
50 00 00 090
ΕΟΠΥΥ 16694/11-
04-2012 Υπερηχογράφημα (u/s) μαλακών μορίων (για περισσότερα του ενός οργάνου) 6,31 6,31
50 00 00 091
ΕΟΠΥΥ 16694/11-
04-2012 Υπερηχογράφημα (u/s) μαστού (για περισσότερα του ενός οργάνου) 6,31 6,31
50 00 00 126 427/15
TRIPLEX: Υπερηχητική φλεβογραφία άνω άκρων έγχρωμο (Έγχρωμη υπερηχητική αγγειογραφία
φλεβών) 52,82 44,00
50 00 00 136
ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011 M-MODE και 2D 29,35 29,35
50 00 00 137
ΟΠΑΔ
ΟΙΚ.12414/26-04-
2011 M-MODE 14,67 14,67
50 00 00 138 ΦΕΚ 3100/2011
ΥΠΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, 2-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ M-MODE 40,00 40,00
50 00 00 139 ΦΕΚ 3100/2011
ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΡΗΣ. ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ M-MODE. DOPPLER ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ 85,00 85,00
50 00 00 140
ΕΟΠΥΥ 16694/11-
04-2012 Υπερηχογράφημα (u/s) ισχίων νεογνών 8,28 8,28
50 00 00 141
ΕΟΠΥΥ 16694/11-
04-2012 Υπερηχογράφημα (u/s) ισχίων νεογνών (για περισσότερα του ενός οργάνου) 6,31 6,31
50-ΥΠΕΡΗΧΟΙ 123/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
51 00 00 005 81/15 Φωτοθεραπεία νεογνών για νεογνικό ίκτερο διάρκειας ενός 24ώρου 4,75 4,75
51 00 00 007 157/2 Ασκήσεις ομιλίας, κάθε συνεδρία 1,23 1,23
51 00 00 008 157/3 Εργασιοθεραπείες, κάθε συνεδρία 1,23 1,23
51 00 00 009 157/4 Ειδικής συμπεριφοράς κάθε συνεδρία 1,23 1,23
51 00 00 041 138/27 LASER για φυσικοθεραπεία 3,52 3,52
51 00 00 047
(ΦΕΚΒ2012)3054
/14 Φυσικοθεραπεία ανά συνεδρία 15,00 15,00
51 00 00 048
(ΦΕΚ
2012)1233/14 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 15,00 15,00
51 00 00 049
(ΦΕΚB2012)3054
/14 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ Κ.Α.Α. Ή Φ.Ι.ΑΠ. 12,00 12,00
51-ΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
51-ΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 124/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
53 00 00 001 157/1 Ειδική ψυχολογική εξέταση 2,26 2,26
53 00 00 002 157/2 Ψυχομετρικός έλεγχος (τεστ νοημοσύνης) 3,43 3,43
53 00 00 003 157/3 Εξέταση εκμαθησιακών ανωμαλιών 2,88 2,88
53 00 00 004 157/4 Προβληματικές δοκιμασίες (Rooschach ή Τ.Α.Τ.) 3,87 3,87
53 00 00 005 157/5 Ψυχοθεραπείες παίδων 2,26 2,26
53 00 00 006 157/6 Λογοπεδικές εξετάσεις 2,26 2,26
53 00 00 007 138/43, 127/1 Ατομική Ψυχοθεραπεία 15,00 15,00
53 00 00 008 138/43, 127/1 Ομαδική Ψυχοθεραπεία 15,00 15,00
53 00 00 009 138/43, 127/1 Θεραπεία συμπεριφοράς 15,00 15,00
53 00 00 010
138/43, 127/1,
(ΦΕΚ2011)2456/
14 Αγωγή λόγου και λογοθεραπεία 10,00 10,00
53 00 00 019
ΦΕΚ 2456/03-11-
11 Συμβουλευτική γονέων 15,00 15,00
53 00 00 020
ΦΕΚ 1233/11-04-
2012 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1,23 1,23
53 00 00 021
ΦΕΚ 1233/11-04-
2012 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 1,23 1,23
53 00 00 022
ΦΕΚ 1233/11-04-
2012 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΩΝ 15,00 15,00
53-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
53-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 125/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
54 00 00 001 157/1 Λήψη εκρριμάτων για μικροβιολογική εξέταση 2,26 2,26
54 00 00 002 157/4 Θεραπεία δια γαλβανικού ρεύματος 1,76 1,76
54 00 39 001 157/34 Εξέταση οσφρήσεως 2,88 2,88
54 00 39 002 157/35 Εισπνοές ατροσάλ κ.λ.π. 2,26 2,26
54 00 39 003 157/36 Ενδορρινικές ενέσεις 2,26 2,26
54 00 39 004 157/37 Επιπωματισμός ρινός πρόσθιος ετερόπλευρος 2,26 2,26
54 00 39 005 157/38 Επιπωματισμός ρινός οπίσθιος 2,88 2,88
54 00 39 006 157/39 Δι ‘ επιπωματισμού κάθε συνεδρία 2,26 2,26
54 00 39 007 157/40 Εξαίρεση ρινολίθου ή αλλότριου σώματος δια της φυσικής οδού 2,88 2,88
54 00 39 009 157/42 Χημική καυτηρίαση ρινός 1,76 1,76
54 00 39 010 157/43 Ηλεκτρική καυτηρίαση ρινός 1,76 1,76
54 00 39 011 157/44 Φαρμακευτικός πωματισμός ρινός 2,26 2,26
54 00 39 012 157/46 Ανάταξη ρινικού οστού απλού κατάγματος 5,22 5,22
54 00 39 013 157/48 Διάνοιξη αποστήματος ή αιματώματος διαφράγματος 2,88 2,88
54 00 39 014 157/58 Παρακέντηση γναθιαίου κόλπου 2,88 2,88
54 00 39 015 157/59 Πλύσεις κόλπων ενδορρινικές 2,88 2,88
54 00 39 019 ΦΕΚ 3100/2011 Ρινική πρόκληση με αντιγόνα και μη ειδική βρογχική πρόκληση (μεταχολίνη, ισταμίνη) 10,00 10,00
54 00 43 001 157/2 Βιοψία φάρυγγος 2,88 2,88
54 00 43 002 81/19 Λογοπεδική εξέταση 4,75 4,75
54 00 43 003 157/67 Καθετηριασμός πόρων σιελογόνων αδένων 2,88 2,88
54 00 43 004 157/68 Καθετηριασμός πόρων σιελογόνων αδένων και έγχυση σκιεράς ουσίας 6,63 6,63
54 00 43 005 157/69 Καθετηριασμός διανοίξεως πόρων σιελογόνων αδένων 5,22 5,22
54 00 43 006 157/71 Εξαίρεση σιελογόνων ενδοστομικώς (σιελολιθεία) 6,63 6,63
54 00 43 007 157/74 Αφαίρεση αλλότριου σώματος φάρυγγας 2,88 2,88
54 00 43 008 157/75 Έλξη υπερώας και οπίσθια ρινοσκόπηση 2,88 2,88
54 00 43 009 157/79 Πωματισμός – απολίνωση – συρραφή κ.λ.π. επί αιμορραγίας μετά αμεγδαλεκτομής 5,22 5,22
54-ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
54-ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ 126/130
54 00 46 001 157/106 Βρογχιακά συρίγγια 19,81 19,81
54 00 46 002 157/108 Τραχειοβρογχοσκόπηση 6,63 6,63
54 00 46 005 157/110 Βιοψία βρόγχων 8,01 8,01
54 00 48 001 157/86 Έμμεσος λαρυγγοσκόπηση μετά εξάλειψης αντανακλαστικών 2,88 2,88
54 00 48 002 157/88 Εκχύσεις, καυτηρίαση κ.λ.π. μετά εξάλειψη αντανακλαστικών 2,88 2,88
54 00 48 003 157/91 Αφαίρεση ξένου σώματος 5,22 5,22
54 00 48 004 157/95 Αναισθησία άνω λαρυγγικού νεύρου 4,05 4,05
54 00 48 005 157/104 Διαστολή ουλώδους στενώσεως λάρυγγα, κάθε συνεδρία 2,88 2,88
54 00 50 001 157/2 Βιοψία ώτων 2,88 2,88
54 00 50 002 157/3 Φωτόλουτρα – διαθερμία 1,76 1,76
54 00 50 003 157/5 Εξέταση ακουστικής ικανότητας δια τονοδοτών κ.λ.π. 2,26 2,26
54 00 50 004 157/6 Ακουομετρικό διάγραμμα (ακουόγραμμα) 2,88 2,88
54 00 50 005 157/7 Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 2,88 2,88
54 00 50 006 157/8 Πλύση ωτός απλή 2,26 2,26
54 00 50 007 157/9 Εξαίρεση βύσματος μιας πλευράς 2,26 2,26
54 00 50 008 157/10 Εξαίρεση βύσματος εκατέρωθεν 2,88 2,88
54 00 50 009 157/11 Εμφυσήσεις ευσταχιανής σάλπιγγας 1,76 1,76
54 00 50 010 157/12 Καθετηριασμός ευσταχιανής σάλπιγγας 2,26 2,26
54 00 50 011 157/13 Καθετηριασμός και διαστολή ευσταχιανής σάλπιγγας 2,88 2,88
54 00 50 012 157/14 Ηλεκτρομάλαξη τυμπάνου 1,76 1,76
54 00 50 013 81/1 Ακουστικά αντανακλαστικά του αναβολέα 1,94 1,94
54 00 50 014 81/2 Ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους 14,23 14,23
54 00 50 015 81/4
Εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου δια ταλαντευομένου εδράνου ηλεκτρονυσταγμογραφήματος και
ψυχροθερμού διακλυσμού 56,87 56,87
54 00 50 018 81/5 Ηλεκτρονυσταγμογραφία: α) Δια διακλισμού 5,99 5,99
54 00 50 019 81/5 Ηλεκτρονυσταγμογραφία: β) Δια περιστροφής 5,99 5,99
54 00 50 020 157/126, 81/6 Παιδικό τονικό ακουόγραμμα 3,35 3,35
54 00 50 021 157/128, 81/7 Προσδιορισμός ακουστικής ικανότητας δια παιχνιδοακουμετρίας 4,75 4,75
54 00 50 022 157/127, 81/8 Παιδικό τονικό ακουόγραμμα ελεύθερου πεδίου 3,35 3,35
54-ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ 127/130
54 00 50 023 157/122, 81/9 Προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών 4,75 4,75
54 00 50 024 157/123, 81/10 Προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών μετά φαρμακευτικού ύπνου 7,16 7,16
54 00 50 025 81/11 Προκλητά ακουστικά δυναμικά στελέχους μετά φαρμακευτικού ύπνου 42,67 42,67
54 00 50 026 157/124, 81/12 Τυμπανομετρία 4,75 4,75
54 00 50 027 157/125, 81/13 Τυμπανομετρία μετά φαρμακευτικού ύπνου 7,16 7,16
54 00 50 028 81/14 Τυμπανόγραμμα 1,94 1,94
54 00 50 029 81/15 Ακουομετρία κατά BΕKESY 4,75 4,75
54 00 50 030 81/16 Παιδικό ηλεκτρονυσταγμογράφημα 9,51 9,51
54 00 50 031 81/17 Παιδικό ηλεκτρονυσταγμογράφημα μετά φαρμακευτικού ύπνου 13,32 13,32
54 00 50 032 81/18 Εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου δια του ταλαντευομένου εδράνου 9,51 9,51
54-ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ 128/130
ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ
55 00 00 001 157/10 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Μαστογραφία (ακτινογραφία εκάστου μαστού Face+Profile)+H1496 8,01 8,01
55 00 00 002 157/131 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης 11,89 11,89
55 00 00 003 157/18,157/24
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Γενική εξέταση αίματος (αιμοσφαιρίνη – αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων,
αριθμός λευκών και τύπος αυτών, μετά προσδιορισμού αιματοκρίτου ΗΤ) 2,88 2,88
55 00 00 004
81/13, 81/32,
81/55 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Φερριτίνη ορού 9,51 8,20
55 00 00 005 157/235 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Έγκλειστα αιμοσφαιρίνης Hb-H 3,43 3,43
55 00 00 006 81/1 (μικ) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Αντίσωμα ερυθράς IgG 7,16 7,16
55 00 00 007 81/1 (μικ) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Αντίσωμα ερυθράς IgM 7,16 7,16
55 00 00 008
138/59,
ΦΕΚ3100/30-12-
2011 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα 14,00 14,00
55 00 00 009 157/223 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Αιμοσφαιρίνη ούρων ή κοπράνων ανά 1,76 1,76
55 00 00 010 157/134 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Τριγλυκερίδια αίματος 4,49 3,49
55 00 00 011 81/21 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL) 4,75 4,00
55 00 00 012 81/27 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL) 4,75 4,00
55 00 00 013 81/63 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Κλάσματα χοληστερίνης αίματος (HDL-C, LDL-C, VLDL-C) ανά 4,75 4,00
55 00 00 014 157/1 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Κυτταρολογική εξέταση κολπικού τραχηλικού επιχρίσματος 6,66 6,66
55 00 00 015 157/4 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Ειδική λήψη εκ του εμδοτραχηλικού σωλήνα του στόματος της μήτρας 6,66 6,66
55 00 00 016
138/59,
ΦΕΚ3100/30-12-
2011 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα – RIA 14,00 14,00
55 00 00 017 157/53 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης ολικής και εστέρες 5,22 5,22
55 00 00 018 157/175 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Εξέταση Nelson – Mayer 5,46 5,46
55-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
55-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-0%ΣΥΜ.ΑΣΦ 129/130
55 00 34 001
Γ32/10123/18-
03-03, ΦΕΚ
3100/2011
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου, μέχρι το τυφλό (ειλεοτυφλική βαλβίδα), με
εύκαμπτο ενδοσκόπιο (Κολονοσκόπηση). Απλή 90,00 90,00
55-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-0%ΣΥΜ.ΑΣΦ 130/130

Advertisements