Ο Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης (Σ.Ε.Π.Π.Π.)… Σχετικά με την ηλεκτρονική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας ΟΠΑΠ, για τη μελλοντική ενεργοποίηση υπηρεσίας εξόφλησης λογαριασμών και άλλων συναλλαγών μέσω του συστήματος της εταιρίας Payzone. Αγαπητά Μέλη,ο Σ.Ε.Π.Π.Π. σε τίτλους · 800 Πράκτορες ΟΠΑΠ – Μέλη του ΣΕΠΠΠ πανελλαδικά · Συνεργασία με τις μεγαλύτερες Εταιρίες & Οργανισμούς · Πάνω από τριάμισι εκατομμύρια πελάτες · Ασφαλής συλλογή & απόδοση εισπράξεων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ · Προσέλκυση νέων ηλικιακών ομάδων στα πρακτορεία · Προσέλκυση γυναικείου πληθυσμού στα πρακτορεία · Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2008 · Συνεχής αύξηση κύκλου εργασιών · Συνεχής εμπλουτισμός των συνεργασιών

 

Ποιοι είμαστε
Ο Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης (Σ.Ε.Π.Π.Π.) ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί µία εκούσια ένωση προσώπων µε οικονοµικό σκοπό, ιδρύθηκε µε βάση το Νόµο 1667/1986 περί Αστικών Συνεταιρισµών, έχει εµπορική ιδιότητα και αποτελεί θεσµό της ιδιωτικής οικονοµίας. Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι οργανωµένος αµιγώς σε σύγχρονη επιχειρηµατική βάση και δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα μεγάλο κενό συνεργασίας μεταξύ των 5.000 Πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης (ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, Κρατικά Λαχεία), τόσο προς όφελος των ίδιων όσο και για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων καταναλωτών.
Η Φιλοσοφία και οι Στόχοι του ΣΕΠΠΠ όπως διακηρύσσονται στο Καταστατικό του, κυρίως όµως η µέχρι σήµερα πορεία του και τα αποτελέσµατά της, πιστοποιούν ότι ο Συνεταιρισµός Επαγγελµατιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης παρά την οικονοµική κρίση αναδεικνύεται πράγµατι σε ένα εργαλείο ανάπτυξης µέσω ποικίλων δράσεων, που ως αποτέλεσµα έχουν την ενίσχυση της επισκεψιµότητας στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ και την αύξηση του µέσου χρόνου παραµονής σε αυτά ως απόρροια της προσφοράς πρόσθετων υπηρεσιών, την προσέλκυση, τη σωστή εξυπηρέτηση και τη διατήρηση νέων οµάδων πληθυσµού µε διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες και την εδραίωση περιβάλλοντος ασφάλειας.
Από ιδρύσεως του, ο ΣΕΠΠΠ πρωτίστως στηρίζει το κύριο επάγγελµα των Μελών του που είναι η πρακτορεία και η προώθηση των παιχνιδιών πρόγνωσης της ΟΠΑΠ ΑΕ. Γι’ αυτό και στο Καταστατικό του ΣΕΠΠΠ σημειώνεται πως οι δραστηριότητες του Συνεταιρισµού διεξάγονται « …µε τη ρητή επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων και των δικαιωµάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία…».
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα
Το δίκτυο πρακτορείων παιχνιδιών πρόγνωσης αποτελεί το μεγαλύτερο φυσικό δίκτυο παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα. Όλα τα καταστήματα των Μελών του Συνεταιρισμού είναι ανοιχτά για το κοινό από το πρωί μέχρι το βράδυ, 357 ημέρες το χρόνο, παρέχουν προσωποκεντρική εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου σε φιλικό περιβάλλον και αποτελούν πρότυπο σύγχρονης λειτουργίας για τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ ΑΕ.
Κάθε οργανισμός και εταιρία μπορεί να βρει στον ΣΕΠΠΠ ένα πολύτιμο δίκτυο λιανικής για την εξυπηρέτηση των πελατών / καταναλωτών / συνδρομητών της, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της επικράτειας.
Κάθε πελάτης μπορεί να εμπιστευθεί τον ΣΕΠΠΠ για τη σύγχρονη και ασφαλή διεξαγωγή των συναλλαγών του.
Και κάθε Πράκτορας ΟΠΑΠ μπορεί να ενταχθεί στο δίκτυο για να επωφεληθεί των πρόσθετων υπηρεσιών που παρέχονται από τον ΣΕΠΠΠ, είτε αυτές είναι προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών σε μειωμένες τιμές είτε με απευθείας αμοιβή για τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες είσπραξης λογαριασμών τρίτων.
Ποιες υπηρεσίες προσφέρουμε
 
Η έναρξη των εμπορικών δραστηριοτήτων του ΣΕΠΠΠ πραγματοποιήθηκε την 8η Απριλίου 2010 με την πρώτη συναλλαγή είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και εφεξής αναπτύσσεται σταθερά και με μεθοδικότητα.
Από της ιδρύσεώς του, ο ΣΕΠΠΠ συνεργάζεται µε το µεγαλύτερο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και σήμερα εξυπηρετεί τους μεγαλύτερους παρόχους ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και ύδρευσης για την εξόφληση των εκδιδόµενων λογαριασµών τους µέσω του συστήματος, των καταστημάτων και των υποδοµών του.
Ήδη µας εμπιστεύονται η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, η WIND, καθώς και διάφορες δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, όπως της Αλεξανδρούπολης, του Κιλκίς, της Λαµίας, της Ρόδου και της Έδεσσας, με τις συνεργασίες του ΣΕΠΠΠ να επεκτείνονται και να εμπλουτίζονται συνεχώς.
ο Σ.Ε.Π.Π.Π. σε τίτλους
·        800 Πράκτορες ΟΠΑΠ – Μέλη του ΣΕΠΠΠ πανελλαδικά
·        Συνεργασία με τις μεγαλύτερες Εταιρίες & Οργανισμούς
·        Πάνω από τριάμισι εκατομμύρια πελάτες
·        Ασφαλής συλλογή & απόδοση εισπράξεων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ
·        Προσέλκυση νέων ηλικιακών ομάδων στα πρακτορεία
·        Προσέλκυση γυναικείου πληθυσμού στα πρακτορεία
·        Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2008
·        Συνεχής αύξηση κύκλου εργασιών
 
·        Συνεχής εμπλουτισμός των συνεργασιών

 

 

ete-logo

dei-logo ote-logo
eyath
innocom-logo
spacehellas-logo spacehellas-logopartner
partnerspacehellas-logo

 

 

Internet Banking

Σχετικά με την ηλεκτρονική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας payzone

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

9/4/2015

 

 

Θέμα: Σχετικά με την ηλεκτρονική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας ΟΠΑΠ, για τη μελλοντική ενεργοποίηση υπηρεσίας εξόφλησης λογαριασμών και άλλων συναλλαγών μέσω του συστήματος της εταιρίας Payzone.
Αγαπητά Μέλη,
Η γνωστοποίηση της εταιρείας ΟΠΑΠ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους Πράκτορες, για υπηρεσίες εξόφλησης λογαριασμών κοινής ωφέλειας και άλλων παρεμφερών συναλλαγών, ήταν κάτι το αναμενόμενο. Η απόκτηση της Payzone από την ΟΠΑΠ, μέσω της θυγατρικής – κυπριακής – της εταιρείας, ήταν μια ακόμη επένδυσή της και είχε αυτή την σημασία. Η Payzone, όπως όλοι γνωρίζουμε, δραστηριοποιείται εδώ και κάποια χρόνια, με διάφορα προϊόντα τέτοιου είδους, μέσω καταστημάτων λιανικής (ψιλικά, περίπτερα, Supermarket κ.α.). Προφανώς, τώρα έρχεται για να προσθέσει στο καλάθι της και τα πρακτορεία. Τι όφελος (κυρίως οικονομικό) θα έχει, όμως, για τους ίδιους τους Πράκτορες μια τέτοια ενέργεια, είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει όλους μας. Το ίδιο και οι ειδικότερες συνθήκες με βάση τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία, τις οποίες ουδείς γνωρίζει ακόμα (πλαφόν, προμήθεια, ταμειακή μηχανή, με τι κριτήρια και ποιοι Πράκτορες θα επιλεγούν τελικά από την εταιρία αναλόγως με την εμπορική της πολιτική, ποιοι θα είναι οι συμβατικοί όροι που θα δεσμεύουν κάθε μέρος κ.α.).
Αυτό που σίγουρα γνωρίζουν πολύ καλά τα Μέλη μας, ενεργά και μη, είναι ότι ο Συνεταιρισμός των Πρακτόρων, από το 2010 που δραστηριοποιήθηκε έχει δομήσει την παρουσία του στο συγκεκριμένο αντικείμενο και το κάνει καλά. Ο Συνεταιρισμός των Πρακτόρων, δεν είναι μια απρόσωπη ανώνυμη εταιρεία. Είναι η μοναδική μας επιχειρηματική σύμπραξη – ένωση στο πέρασμα των χρόνων, που έχει αναγάγει τα Μέλη του σε μετόχους – συνιδιοκτήτες των υπηρεσιών του. Ο λόγος είναι γιατί οι εμπνευστές του επένδυσαν σ’ αυτόν όχι μόνο την υπηρεσία εξόφλησης λογαριασμών, αλλά ποικίλες υποστηρικτικές δραστηριότητες, καθώς σκοπός του είναι η επιδίωξη της ανάπτυξης και της ευημερίας του δικτύου των Μελών του.
Ο Συνεταιρισμός, έχοντας εξασφαλίσει ευνοϊκές συμφωνίες και διευκολύνσεις, προσφέρει ανταγωνιστικές προμήθειες και ξεκάθαρες οικονομικές σχέσεις στα Μέλη του, δημιουργώντας γενικότερα έναν συμπαγή πυρήνα προστασίας και προάσπισης των δικαιωμάτων τους.
Η προαγωγή των συμφερόντων των Μελών αναπτύσσεται μέσω συνεχών παρεμβάσεων στους αρμόδιους φορείς για διεξαγωγή των υπηρεσιών με τη μεγαλύτερη δυνατή προμήθεια στα Μέλη και τη διεκδίκηση μεγαλύτερου χρονικού εύρους εξόφλησης και τύπων λογαριασμών, με μέριμνα για τη συνεχή μείωση του κόστους και του χρόνου διεκπεραίωσης (λχ μέσω του Internet Banking τα Μέλη εξοικονομούν ποσοστό 85% στις τραπεζικές συναλλαγές). Πρόσφατα δε η υποστήριξη ξεκίνησε να περιλαμβάνει και εκπαίδευση για αύξηση των πωλήσεων όπως επίσης και την προκήρυξη διαγωνισμών για την αναβάθμιση της προβολής των υπηρεσιών μέσα και έξω από τα καταστήματα για την καθιέρωση του εμπορικού σήματος του Συνεταιρισμού μας και την εντύπωσή του στη συνείδηση του πελατειακού κοινού.
Ενδεικτικά, ο ΣΕΠΠΠ μοίρασε τα έτη 2013 – 2014 συνολικά στα Μέλη του το 73% των εσόδων του, εμπλουτίζοντας συνεχώς τις συνεργασίες του (από 5 υπηρεσίες το 2013, φέτος έφτασαν στις 20), δημιουργώντας έτσι μία αυξανόμενη δυναμική των Πρακτόρων και των καταστημάτων τους.
Με τη συγκεκριμένη δε ενέργειά της μέσω των πρακτορείων, η Payzone έρχεται να εγκαταστήσει υπηρεσίες, οι οποίες κατά ένα μεγάλο μέρος τους εξυπηρετούνται ήδη από τον ΣΕΠΠΠ. Αυτό είναι λογικό να προκαλέσει σύγχυση συμφερόντων στον Πράκτορα που είναι Μέλος του. Εξ’ αιτίας αυτής της σύγχυσης, την επομένη της ανακοίνωσης της ΟΠΑΠ (7/4/2015) παρουσιάστηκε το πρωτόγνωρο φαινόμενο σε διαδικτυακά μέσα, Πράκτορες να ειρωνεύονται ή να επιτίθενται σε αλλήλους εν είδη κριτικής, για το ποιος είναι ο σωστός δρόμος που θα ακολουθήσει ο καθένας, ΣΕΠΠΠ ή Payzone, ποιες υπηρεσίες θα εξυπηρετούν και εν τέλει ποιο «μηχανάκι θα χτυπάνε» για τον πελάτη τους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτού του είδους η επικοινωνία δεν αρμόζει σ’ αυτόν τον ταλαιπωρημένο κλάδο και δεν τον ωφέλησε ποτέ, ιδιαίτερα τούτες τις στιγμές που πρέπει να πάρουμε μεγάλες αποφάσεις για το μέλλον μας.
Είναι δεδομένο, ότι όλοι μας θέλουμε την επιτυχία αυτού του μοναδικού επιχειρηματικού εγχειρήματος των Πρακτόρων, τώρα που ξεκινά και η ανάπτυξη από τον ΣΕΠΠΠ του τομέα εξοπλισμού των πρακτορείων μας, καθώς και άλλων δράσεων, που αυξάνουν την επισκεψιμότητα και αναβαθμίζουν την εμπορική μας αξία.
Η καθολική σύμπραξη και υποστήριξη του Συνεταιρισμού – της δικής μας Ένωσης – είναι ο ασφαλής μονόδρομος για να κρατήσουμε ζωντανές και ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις μας και να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τη δυναμική του δικτύου μας, τόσο σήμερα, όσο και στο μέλλον.
Επικοινωνία
Λυμπεροπούλου Κατερίνα
Γενική Διευθύντρια – Υπεύθυνη Ποιότητας
2105231467 sepppmail
Μουσιάρη Κατερίνα
Οικονομικές Υπηρεσίες
2105231466 sepppmail
Περρής Σταμάτης
Υπηρεσίες Πληροφορικής
2105239994 sepppmail
Fax: 2105236367
Ταχυδρομική διεύθυνση γραφείων: Μάρνη 56, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα
Advertisements