Ανοίγουν 53 νέες θέσεις πεντάμηνης εργασίας στο Δήμο Ζίτσας…

Ανοίγουν 53 νέες θέσεις πεντάμηνης εργασίας στο Δήμο Ζίτσας…

Ποιες ακριβώς ειδικότητες είναι. Ποιοι μπορούν να τις διεκδικήσουν. Ποιες κατηγορίες συμμετέχουν. Τα κριτήρια.

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου θα εκδοθεί η πρώτη προκήρυξη που ξεπαγώνει το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την πρόσληψη 53 ατόμων στο Δήμο Ζίτσας και συνολικά  32.433 ανέργων σε δήμους όλης της χώρας.

Αυτό ανακοινώθηκε στο…

πλαίσιο συνάντησης που είχε το προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων της χώρας (ΚΕΔΕ) και η αναπληρώτρια υπουργός της Ανεργίας, Ράνια Αντωνοπούλου.

Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και θα ορίζει τις προθεσμίες και τη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με βάση τα κριτήρια και τα στοιχεία του πληροφορικού συστήματος του Οργανισμού υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

    Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας έχουν όσοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ( για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα)

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Οι θέσεις είναι πεντάμηνης διάρκειας με διασφαλισμένα τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα και με αμοιβή η οποία δεν θα υπολείπεται του νομοθετημένου κατώτατου μισθού.

Αναλυτικά οι θέσεις στο Δήμο Ζίτσας:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 1
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 25
ΣΥΝΟΛΟ : 53

phgh=  http://zitsagate.blogspot.gr/2015/03/PROSLHPSEIS-STO-DHMO-ZITSAS.html

Advertisements