ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΩ ΣΤΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Συμπληρώστε τα πεδία Επώνυμο,Όνομα,Όνομα Πατέρα,Έτος Γέννησης,Όνομα Μητέρας(προαιρετικό)*, ή μόνο τα πεδία Ε.Ε.Α. και Επώνυμο εφόσον τα γνωρίζετε…Σύμφωνα με το ΠΔ 26/2012, οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με ευθύνη των Δ…

ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΩ ΣΤΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΣ  25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 

Ειδικός Εκλογικός Αριθμός (E.E.A.) :  (13 ψηφία)
Επώνυμο :  (Ολογράφως, μόνο το πρώτο Επώνυμο)
Όνομα :  (Αρκούν τα 2 πρώτα γράμματα, από το πρώτο Όνομα)
Όνομα Πατέρα :  (Αρκούν τα 2 πρώτα γράμματα)
Όνομα Μητέρας :  (Αρκούν τα 2 πρώτα γράμματα)*
Έτος Γέννησης :  (4 αριθμοί)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ

Συμπληρώστε τα πεδία Επώνυμο,Όνομα,Όνομα Πατέρα,Έτος Γέννησης,Όνομα Μητέρας(προαιρετικό)*, ή μόνο τα πεδία Ε.Ε.Α. και Επώνυμο εφόσον τα γνωρίζετε .

« Σύμφωνα με το ΠΔ 26/2012, οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με ευθύνη των Δήμων και αντλούνται από το τηρούμενο σε αυτούς δημοτολόγιο.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε για τη διόρθωσή του με τον Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είστε γραμμένος/η »
Advertisements