Τέλος, σύμφωνα με τον ως άνω νόμο αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας διεξαγωγής λαχειοφόρου αγοράς είναι το Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας) εφόσον πρόκειται για λαχειοφόρες αγορές που ξεπερνούν εδαφικά την Περιφέρεια ή διεξάγονται για μακρύ χρόνο ενώ σύμφωνα με το ν.3852/2010 (Α 87), Πρόγραμμα Καλλικράτης, αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες του συγκεκριμένου Δήμου ή της συγκεκριμένης Περιφέρειας.Ν 5101/1931: Ερανοι-Λαχειοφόρες ή φιλανθρωπικές αγορές-κλπ. (35459) ΝΟΜΟΣ 5101 της 7/28 Ιουλ.1931 (ΦΕΚ Α` 238) Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή Φιλανθρωπικών αγορών….Μη αρμοδιότητα της Ε.Ε.Ε.Π. για τις λαχειοφόρες αγορές…

 Μη αρμοδιότητα της Ε.Ε.Ε.Π. για τις λαχειοφόρες αγορές


Ενημερώνουμε το κοινό ότι ο νόμος που προβλέπει και ρυθμίζει τις λαχειοφόρες αγορές είναι ο ν.5101/1931 (Α 238) όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου απαγορεύονται οι πάσης φύσης έρανοι και λαχειοφόρες ή φιλανθρωπικές αγορές, καθώς και η διά παντός άλλου τρόπου συλλογή χρημάτων ή αντικειμένων.

Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και με σκοπό γενικό φιλανθρωπικό ή την εκτέλεση έργου κοινής ωφέλειας, δύναται να επιτραπεί, κατόπιν άδειας που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ως άνω νόμου, η συλλογή εράνων ή η ενέργεια φιλανθρωπικών αγορών:

================================================

Φίλοι αναγνώστες,
ΤΟ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΛΑΓΙΑΖΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΟ. ΕΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΒΟΣΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΝΕΜΕΤΕ !!!

=BY=f.b=BOSKO΄=VOSKOS

Φίλοι αναγνώστες.

Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .

Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το

θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει.

Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .

Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :

α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την

ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των

ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας , ή β) να παραμείνετε,

αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο .

Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .

ΕΠΙΣΗΣ:

1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψειςτου άρθρου.

2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.
3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.
4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο
όποιος και αναφέρετε .
5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο
https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.

6.Σκέψης, κρίση, απόψεις, επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας,μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικο οικονομικο κέρδους η εκ Άλου σκοπού οικονομικού η μέσο με στόχος το προσωπικό όφελος , από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό μήδε και Tου προσωπικού η ατομικού συμφέροντος επί τοu συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-

7.Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-

8.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.-

===========================================================

α) σε νομίμως ανεγνωρισμένα σωματεία, ιδρύματα κ.λπ.,
β) στις επιτροπές που συγκροτούνται κατά τας διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας διενεργείας εράνου ή αγοράς, χάριν των μελών σωματείου ή κατηγορίας προσώπων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του ιδίου ως άνω νόμου, εξαιρετικά μπορεί να επιτραπεί η διενέργεια, σε νόμιμα λειτουργούντα σωματεία, ιδρύματα και επιτροπές, κατά τη διάρκεια χοροεσπερίδων και μόνο εφόσον η κυκλοφορία των λαχνών περιορίζεται αποκλειστικά μέσα στην αίθουσα της εκδήλωσης.

Η διενέργεια λαχειοφόρων αγορών, όπου αυτή επιτρέπεται, πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου.

Τέλος, σύμφωνα με τον ως άνω νόμο αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας διεξαγωγής λαχειοφόρου αγοράς είναι το Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας) εφόσον πρόκειται για λαχειοφόρες αγορές που ξεπερνούν εδαφικά την Περιφέρεια ή διεξάγονται για μακρύ χρόνο ενώ σύμφωνα με το ν.3852/2010 (Α 87), Πρόγραμμα Καλλικράτης, αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες του συγκεκριμένου Δήμου ή της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

 

====================================

Ν 5101/1931: Ερανοι-Λαχειοφόρες ή φιλανθρωπικές αγορές-κλπ. (35459)
ΝΟΜΟΣ 5101 της 7/28 Ιουλ.1931 (ΦΕΚ Α` 238)
Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή
Φιλανθρωπικών αγορών.
*** Βλ.και άρθρο 19 Ν.2889/2001.
Αρθρ.1.
Από της ισχύος του παρόντος Νόμου απαγορεύονται οι πάσης φύσεως έρανοι και λαχειοφόροι ή φιλανθρωπικαί αγοραί, ως και η διά παντός άλλου τούτου συλλογή χρημάτων η αντικειμένων.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Με το άρθρο 19 παρ.1 Ν.2889/2001 ορίζεται ότι:
«1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που από το σύνολο των περιστάσεων κρίνονται δικαιολογημένες για την αποκατάσταση της υγείας οικονομικά αδυνάτων ατόμων, που πάσχουν από ανίατες ή δυσίατες ασθένειες ή έχουν υποστεί βαρειές σωματικές κακώσεις, μπορεί, με αιτιολογημένες αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, να εγκρίνεται η συγκέντρωση χρημάτων
με τραπεζικούς λογαριασμούς, που έχουν ανοιχrεί στο όνομα των παραπάνω προσώπων ή αυτών που έχουν την επιμέλειά τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 5101/1931 «περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» (ΦΕΚ 238

Α`) και να αποδίδονται εν όλω ή εν μέρει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στα παραπάνω πρόσωπα.
«Χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών, κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 5101/1931 (ΦΕΚ 238 Α`) και δεν έχουν κατασχεθεί κατά το άρθρο 20 του νόμου αυτού ούτε έχουν αποδοθεί εν όλω ή εν μέρει, κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναζητούνται οποτεδήποτε από
τους καταθέτες τους, με την προσκόμιση της απόδειξης κατάθεσης. Σε περίπτωση μερικής απόδοσης, του ποσού που συγκεντρώθηκε, στους δικαιούχους του τραπεζικού λογαριασμού, η αξίωση επιστροφής του καταθέτη περιορίζεται αναλόγως.
Χρηματικά ποσά, που έχουν κατασχεθεί κατά το άρθρο 20 του Ν.
5101/1931 ή παραμένουν τρία χρόνια από το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού χωρίς να διατεθούν υπέρ των δικαιούχων και χωρίς να αναζητηθούν από τους καταθέτες τους, διατίθενται υπέρ κοινωφελών ιδρυμάτων και σωματείων με σκοπούς παρεμφερείς προς το σκοπό για τον οποίο ανοίχθηκε ο τραπεζικός λογαριασμός, με κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.»
Αρθρ.2.
«1. Εις εξαιρετικάς μόνον περιπτώσεις και επί τω τέλει
πληρώσεως γενικού φιλανθρωπικού σκοπού ή της εκτελέσεως έργου κοινής ωφελείας, δύναται να επιτραπή, κατόπιν αδείας εκδιδομένης κατά τάς διατάξεις του άρθρ.6 του παρόντος Νόμου, η συλλογή εράνων ή η ενέργεια φιλανθρωπικών αγορών:
α) Εις νομίμως ανεγνωρισμένα σωματεία, ιδρύματα κλπ.
β) Εις επιτροπάς συγκροτουμένας κατά τάς διατάξεις του

Α.Κώδικος.

2. Εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται η χορήγησις αδείας διενεργείας εράνου ή αγοράς, χάριν των μελών σωματείου τινός ή κατηγορίας τινός προσώπων».
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω υπό του άρθρ.1 Νόμ.3672/1957.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά τα β` και γ` εδάφια του άρθρου 7 του Ν.6409/1934
(Α 408):
«Κατ` αμφοτέρας τας περιπτώσεις απαραίτητον στοιχείον δια την
χορήγησιν της αδείας είναι η προσαγωγή επισήμου πιστοποιήσεως εφ`ης να βεβαιούται ότι δια το υπό εκτέλεσιν έργον ή δια την άσκησιν τουεπιδιωκομένου φιλανθρωπικού σκοπού είναι συγκεντρωμένον το ήμισυ τουλάχιστον της προϋπολογισθείσης δαπάνης.
Δι` έργα κοινής ωφελείας ή δια φιλανθρωπικούς σκοπούς
εξυπηρετουμένους υπό του Κράτους, Δήμου, Κοινότητος ή άλλου νομικού προσώπου εν τη αυτή περιφερεία ή υπέρ ων προβλέπει ο Νόμος καθορίζων και τους πόρους της απαιτουμένης δια την εκτέλεσίν των δαπάνης, δεν χορηγείται άδεια».
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εξ άλλου κατά το άρθρο 8 του αυτού ως άνω νόμου:
» Σωματεία ή Επιτροπαί τυχούσαι αδείας εράνου ή αγοράς προς εκτέλεσιν έργου κοινής ωφελείας μετά την λήψιν της κατά το άρθρο 11 του Νόμου 5101 αδείας ενάρξεως της εκτελέσεως του έργου και μέχρι της αποπερατώσεως αυτού υπάγονται υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον των αρμοδίων Κρατικών υπηρεσιών».
2. Οι έρανοι ενεργούνται είτε διά περιφοράς κιβωτιδίων είτε διά
προσωπικών εισφορών, επί τη βάσει διπλοτύπων αποδείξεων.
Αρθρ.3.
Σωματεία ή Επιτροπαί τυχούσαι αδείας εράνων ή φιλανθρωπικής αγοράς υποχρεούνται εις λεπτομερή λογοδοσίαν καθ` ον τρόπον θέλει ορισθή διά Δ/τος, προκκαλουμένου υπό του Υπουργού Προνοίας κλπ.
Αρθρ.4.
1. Οι διά κιβωτιδίων έρανοι διακρίνονται εις εράνους διενεργουμένους:
α) Καθ` άπασαν την Επικράτειαν.
β) Εις πλείονας του ενός Νομού του Κράτους.
γ) Εντός της περιφερείας ενός Νομού του Κράτους.
δ) Εντός οιουδήποτε τμήματος ενός Νομού.
ε) Εντός της περιοχής πόλεως, κωμοπόλεως, ή χωρίου.
2. Οι της α` κατηγορίας καλούνται «Πανελλήνιοι «έρανοι, πάντες δε οι λοιποί «Τοπικοί».
3. Εις την κατά τάς προηγουμένας παραγράφους διάκρισιν υπόκεινται και οι δι` ατομικών εισφορών έρανοι επιτρεπομένης εν τη περιπτώσει ταύτη της επεκτάσεως του εράνου.
α) Μεταξύ των καταγομένων εκ της περιφερεία εν η λαμβάνει χώραν ο έρανος και εγκαταστημένων εκτός των ορίων ταύτης και εντός των ορίων του Κράτους, και
β) Μεταξύ προσώπων μη καταγομένων μεν εκ της περιφερείας εν η
διενεργείται ο έρανος ενδιαφερομένων όμως διά την πλήρωσιν του
επιδιωκομένου σκοπού λόγω επαγγελματικής αλληλεγγύης ή άλλου ηθικού δεσμού.
4. Ομοίως δύναται να επιτραπή η επέκτασις του δι` ατομικών
εισφορών εράνου και μεταξύ των καταγομένων εκ της περιφερείας εν η διενεργείται ο έρανος και εγκατεστημένων εκτός των ορίων της Επικρατείας.
Αρθρ.5.
1. Εις την α` περιπτώσιν της παρ.1 του προηγουμένου άρθρου
επιτρέπεται η συλλογή εράνων εφ` όσον πρόκειται περί πληρώσεως σκοπού Πανελληνίου ενδιαφέροντος, εις δε τάς λοιπάς β`, γ`, δ` και ε`, αναλόγως της εκτάσεως του σκοπού.
2. Επί της α` και β` περιπτώσεως της παρ.1 του προηγουμένου άρθρ. αποφαίνεται το κατά το άρθρ.23 του παρόντος Νόμου Συμβούλιον, επί δε των λοιπών τα κατά το άρθρ.23 τοιαύτα, εξαιρέσει της περιπτώσεως τωνπαρ. 3 και 4 του ιδίου άρθρου επί των οποίων πάντοτε αποφαίνεται το κατά το άρθρ.22 Συμβούλιον.
Αρθρ.6.
1. (Οι κατ` έτος ενεργούμενοι Πανελλήνιοι έρανοι διά κιβωτιδίων ή προσωπικών εισφορών δεν δύνανται να υπερβώσι τους 6, ο δ` αριθμός των τοπικών ορισθήσεται διά Δ/τος, εν ουδεμιά περιπτώσει δυνάμενος να υπερβή
συνολικώς τους δέκα δι` εκάστην ερανικήν περιφέρειαν).
***Η παρ.1 καταργήθηκε υπό του άρθρ.2 Νόμ.3672/1957.
2. Αι άδειαι συλλογής εράνων και φιλανθρωπικών αγορών χορηγούνται δι` αποφάσεως του Υπουργού Προνοίας και Αντιλήψεως εφ` όσον πρόκειται πει αδείας εκδιδομένης μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν του κατά το άρθρ.22 Συμβουλίου, δι` αποφάσεως δε του οικείου Νομάρχου εφ` όσον πρόκειται περί αδείας εκδιδομένης μετά προηγουμένην πρότασιν του κατά
το άρθρ.23 Συμβουλίου.
3. Αι αυταί διατάξεις εφαρμόζονται προκειμένου περί εράνων δι`
ατομικών εισφορών και λαχειοφόρων αγορών.
Αρθρ.7.
*** Καταργήθηκε υπό του άρθρ.2 Νόμ. 3672/1957.
Αρθρ.8.
1. Η σύστασις φιλανθρωπικών αγορών πρός πλήρωσιν σκοπού
κοινωφελούς ή φιλανθρωπικού υπόκειται υπό την κρίσιν των διά του παρόντος Νόμου συνιστωμένων Συμβουλίων, η δε άδεια παρέχεται δι` υπουργικής ή νομαρχιακής αποφάσεως.
2. Η σύστασις λαχειοφόρων αγορών πρός πλήρωσιν σκοπού κοινωφελούς ή φιλανθρωπικού υπόκειται υπό την κρίσιν του κατά το άρθρ.22 του παρόντος Νόμου Συμβουλίου, η δε σχετική άδεια παρέχεται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Προνοίας και Αντιλήψεως.
«Εξαιρετικώς δύναται να επιτραπή η διενέργεια, εις νομίμως
λειτουργούντα σωματεία, ιδρύματα και επιτροπάς, κατά την διάρκειαν χοροεσπερίδων. Εν τη περιπτώσει ταύτη η κυκλοφορία των λαχνών δέον να περιορίζηται αποκλειστικώς εντός της αιθούσης του χορού, απαγορευομένης της διαθέσεως αυτών εκτός ταύτης.
Αι διά τοιαύτας λαχειοφόρους αγοράς άδειαι χορηγούνται δι` αποφάσεωςμεν του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας μετά γνώμην του κατά το άρθρ.22 Συμβουλίου, προκειμένου περί λαχειοφόρου αγοράς τελεσθησομένης εις την περιφέρειαν της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, δι` αποφάσεως δε του οικείου Νομάρχου, μετά γνώμην του κατά το άρθρ.23 Συμβουλίου, εις πάσαν άλλην περίπτωσιν».
***Τα ανωτέρω εντός » » εδάφια προσετέθησαν διά του άρθρ.3 Νόμ.3672/1957.
3. Λαχειοφόρος αγορά κατά τον παρόντα Νόμον νοείται η εν κλειστώ χώρω έκθεσις διαφόρων αντικειμένων και η δι` εκκυβεύσεως διάθεσις αυτών εν όλω η εν μέρει εις άτομα εισερχόμενα δι` εισιτηρίων εις αυτήν. Ωςκλειστός χώρος νοείται κατά τ` ανωτέρω και ο καταλλήλως περιπεφραγμένος χώρος του υπαίθρου.
4. Εάν εντός εξ μηνών από της κληρώσεως κάτοχος κληρωθέντος λαχνού δεν προσέλθη πρός παραλαβήν του αντικειμένου, τούτο εκποιείται διά πλειοδοτικής δημοπρασίας, ης το προϊόν διατίθενται υπέρ του κατά το άρθρ.25 σκοπού.
5. Τα της δημοπρασίας ορίζονται εκάστοτε δι` αποφάσεως του Υπουργού Προνοίας. Υπεύθυνοι διά την διαφύλαξιν των αντικειμένων μέχρι της δημοπρασίας είναι οι οργανωσταί της λαχειοφόρου αγοράς.
6. Διά Δ/τος καθορισθήσονται λεπτομερέστερον τα της συγκροτήσεως των φιλανθρωπικών και λαχειοφόρων αγορών.
Αρθρ.9.
1. Σωματεία ή Επιτροπαί τυχούσαι αδείας εράνων ή αγοράς,
κατά τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου, υποχρεούνται να διαθέτωσι το εν δέκατον του πραγματοποιηθέντος καθαρού προϊόντος υπέρ του κατά το θρ.25 σκοπού.
2. Εν περιπτώσει δυστροπίας περί την καταβολήν εφαρμόζονται αι
διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
3. Εις εξαιρετικάς μόνον περιπτώσεις δύναται ο Υπουργός της Προνοίας, μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του κατά το άρθρ.22 Συμβουλίου, ν`απαλλάσση Σωματεία ή Επιτροπάς μέρους ή και του όλου της κατά την προηγουμένην παραγράφον κρατήσεως.
Αρθρ.10.
1. Το προϊόν παντός εράνου η λαχειοφόρου αγοράς μετά την
αφαίρεσιν της κατά το προηγούμενον άρθρον κρατήσεως κατατίθεται, πλήν ποσού 5.000 δραχμών, δυναμένου να παραμείνη εις χείρας της Επιτροπής ή του Σωματείου, εις έντοκον κατάθεσιν παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος
και εν τω οικείω Υποκαταστήματι αυτής.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. και άρθρ.6 Νόμ.6409/1934.
2. Η Επιτροπή ή το Σωματείον δύναται να αναλαμβάνη το εκάστοτε αναγκαιούν ποσόν δι` ειδικής αποφάσεώς της και κατόπιν αδείας του οικείου Νομάρχου, εφ` όσον πρόκειται περί εράνων ή αγοράς αδεία τούτου ενεργηθέντων κατόπιν δ` αδείας του Υπουργού Προνοίας κλπ. εις πάσαν άλλην περίπτωσιν.
Αρθρ.11.
1. Εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται η έναρξις της
εκτελέσεως του σκοπού δι` ον προορίζεται το εξ εράνων η αγορών προϊόν, εφ` όσόν τούτο δεν ανέρχεται εις τα τρία τέταρτα της συνολικής αξίας του εκτελεσθησομένου έργου.
2. Η έναρξις της εκτελέσεως ενεργείται μετά προηγουμένην άδειαν
του Υπουργού Προνοίας κλπ., (εκδιδομένην βάσει γνωμοδοτήσεως των κατά τα άρθρ.22 και 23 συμβουλίων, αναλόγως της εκάστοτε συγκεκριμένης περιπτώσεως).
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ.και άρθρ.8 Νόμ.6409/1934.
Αρθρ.12.
1. Χορηγηθείσης αδείας συλλογής εράνων εν τω εξωτερικώ
ειδοποιούνται περί τούτου αι οικείαι Προξενικαί αρχαί, επιμελεία του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Αι προξενικαί αρχαί απαγορεύουσι την συλλογήν εράνων υπό προσώπων ή Επιτροπών μη εφωδιασμένων διά της κατά τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου αδείας, το δ` υπό τούτων συλλεγέν ποσόν κατάσχεται και επιστρέφεται εις τα παρ` ων εισεπράχθη πρόσωπα.
3. Καθισταμένου τούτου αδυνάτου αποστέλλεται εις την Εθνικήν
Τράπεζαν της Ελλάδος και διά λογαριασμόν του Υπουργείου Προνοίας κλπ. όπερ διαθέτει τούτο κατά τάς διατάξεις του άρθρ.25 του παρόντος.
Αρθρ.13.
1. Πάσα ερανική Επιτροπή ή Σωματείον μετά την περάτωσιν
των ερανικών εργασιών υποχρεούται αμελλητί ν` αναφέρη τούτο εις το Υπουργείον Προνοίας ή την οικείαν Νομαρχίαν εφ` όσον πρόκειται περί τοπικού εράνου.
2. Ο Υπουργός της Προνοίας (μετά γνώμην των κατά τα άρθρ.22 και 23 του παρόντος Συμβουλίων) δύναται να τάξη προθεσμίαν, εντός της οποίας δέον απαραιτήτως να γίνη έναρξις της εκτελέσεως του σκοπού.
3. Η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθή κατά την κρίσιν των αυτών Συμβουλίων.
4. Παρελθουσών απράκτων των κατά την προηγουμένην παράγραφον τασσομένων προθεσμιών, η Επιτροπή θεωρείται αυτοδικαίως διαλυθείσα, εφαρμοζομένων ως πρός την περιουσίαν αυτής των διατάξεων του άρθρ.18 του παρόντος.
Αρθρ.14.
Περατωθεισών των εργασιών Επιτροπής τινος ή Σωματείου και
υπολειφθέντων μετά την εκτέλεσιν του σκοπού ερανικών χρημάτων, αν μεν ταύτα ανήκωσιν εις Επιτροπήν, κατατίθενται παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος εντόκως και διά λογαριασμόν του Υπουργού Προνοίας κλπ. όστις
τα διαθέτει δι` αποφάσεώς του, όπερ του κατά το άρθρ.25 σκοπού αν δι` ανήκωσιν εις φιλανθρωπικόν Σωματείον, διατίθενται συνωδά ταις διατάξεσι του Καταστατικού και αν ουδέν προβλέπεται εν αυτώ, κατά τάς διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.
Αρθρ.15.
1. Διακοπέντος του ερανικού έργου Επιτροπής τινος ή
Σωματείου εξ οιασδήποτε αιτίας και ληξάσης και εν τη αρχική αδεία ταχθείσης προθεσμίας απαιτείται νέα αίτησις περί παρατάσεως της προθεσμίας.
2. Μη εγκριθείσης της κατά τ` άνω αιτηθείσης παρατάσεως η Επιτροπή διαλύεται αυτοδικαίως, άπασα δε η εξ εράνων περιουσία αυτής διατίθεται κατά τάς διατάξεις του άρθρ.25 του παρόντος.
3. Ανακαλουμένης κατόπιν αποφάσεως των κατά τον παρόντα Νόμον
Συμβουλίων της χορηγηθείσης αδείας, τα τυχόν εισπραχθέντα ποσά διατίθενται ομοίως κατά τάς διατάξεις του άρθρ.25 του παρόντος.
4. Διακοπτομένων των εργασιών Επιτροπής τινος και ματαιουμένης της συνεχίσεως του εράνου εξ οιασδήποτε αιτίας, τα εις χείρας ταύτης ή παρά τη Τραπέζη ευρισκόμενα χρήματα, ως και τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται εις την διάθεσιν του Υπουργού Προνοίας κλπ., όστις διαθέτει ταύτα κατά τάς διατάξεις του άρθρ.25 του παρόντος.
5. Καθισταμένου ανεφίκτου ή εκλιπόντος του σκοπού δι` ον συνέστη η ερανική Επιτροπή ο Υπουργός της Προνοίας δύναται τη αιτήση αυτής (και μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν του κατά του άρθρ.22 Συμβουλίου) να επιτρέψη την διάθεσιν του ερανικού προϊόντος υπέρ άλλου παρεμφερούς
σκοπού και εν τη αυτή περιφερεία, εν αποφατική δε γνωμοδοτήσει του Συμβουλίου εφαρμόζονται αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου. 6. Αι αυταί διατάξεις εφαρμόζονται προκειμένου και περί Σωματείων, εξαιρέσει της περιπτώσεως της διαλύσεως.
Αρθρ.16.
1. Η εκτέλεσις των έργων κοινής ωφελείας η κοινωφελούς
σκοπού αξίας συνολικής ανωτέρας του ποσού των πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών ενεργείται υποχρεωτικώς κατά τάς διατάξεις τάς διεπούσας το Δημόσιον Λογιστικόν και τα Δημόσια έργα, κάτω δε του ποσού των πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών ενεργείται και κατά παρέκκλισιν των ως άνω διατάξεων κατόπιν αποφάσεως του υπό του άρθρ.23 του παρόντος προβλεπομένου Συμβουλίου.
2. Η έγκρισις των πρακτικών απόκειται τω Υπουργώ Προνοίας, εφ` όσον εξ άλλων Νόμων δεν είναι ανατεθειμένη αύτη άλλω Υπουργώ.
Αρθρ.17.
1. Επιτροπαί Φιλανθρωπικών αγορών ή εράνων μη δυνηθείσαι να
φέρωσιν εις πέρας το υπ` αυτών αναληφθέν έργον εντός πενταετίας από της χορηγήσεως της αδείας διαλύονται κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Προνοίας, (εκδιδομένης μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν του κατά τοάρθρ.22 Συμβουλίου) και καταχωριζόμενης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Της κατά το άνω τασσομένης προθεσμίας δύναται να χορηγηθή
παράτασις δι` αποφάσεως του Υπουργού Προνοίας, (εκδιδομένης μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν του κατά το άρθρ.22 Συμβουλίου).
Αρθρ.18.
1. Διαλυθείσης Επιτροπής τινος κατά τάς διατάξεις του
παρόντος Νόμου άπασα η περιουσία αυτής περιέρχεται εις την κυριότητα του Υπουργείου Προνοίας και διατίθεται κατά τάς διατάξειες του άρθρ.25 του παρόντος.
2 Εάν η περιουσία συνίσταται εκτός των μετρητών και εκ διαφόρων τίτλων ή ακινήτων τα μεν χρήματα κατατίθενται παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος, τα δε ακινήτα εκποιούνται διά πλειοδοτικού διαγωνισμού κατά τα λεπτομερέστερου διά Δ/τος καθορισθησόμενα.
Αρθρ.19.
1. Αι περί ερανικών Επιτροπών διατάξεις του παρόντος Νόμου
εφαρμόζονται και επί των Σωματείων εξαιρέσει της περιπτώσεις της διαλύσεως.
Αρθρ.20.
1. «Ατομα, επιτροπαί ή Σωματεία προβαίνοντα εις συλλογήν
εράνων η διενεργούντα φιλανθρωπικάς ή λαχειοφόρους αγοράς, παρά τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου, τιμωρούνται, εάν η πράξις δεν περιέχη δεινοτέραν του δικαίου παράβασιν, με φυλάκισιν τριών μέχρις όκτω μηνών, αι εν υποτροπή μη φυλάκισιν εξ μηνών μέχρι 2 ετών. Τα χρήματα κατάσχονται και διατίθενται συμφώνως τω κατάσχονται και διατίθενται συμφώνως τω άρθρ.25 του παρόντος Νόμου, τα δε είδη δημεύονται ως άνω, του προϊόντος αυτών διατιθεμένου κατά το αυτό άρθρ.25 του παρόντος
Νόμου.
2. Τα αυτά πρόσωπα, παραβαίνοντα τάς λοιπάς διατάξεις του παρόντος Νόμου, τιμωρούνται διά φυλακίσεως το πολύ τριών μηνών και χρηματικής ποινής 5.000-50.000 δραχμών».
***Το άρθρ.20 αντικατεστάθη ως άνω διά του Α.Ν. 624/1945.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. και άρθρ.19 Ν.2889/2001,άρθρ.12 Ν.2920/2001
Αρθρ.21.
1. Πάσαι αι αστυνομικαί αρχαί του Κράτους υποχρεούνται
όπως προβαίνωσιν αυτεπαγγέλτως εις τον έλεγχον παντός ενεργουμένου εράνου ή αγοράς ή καθ` οιονδήποτε άλλον τρόπον συλλογής χρημάτων ή αντικειμένων πρός εξακρίβωσιν άν έχη εκδοθή η κατά τάς διατάξεις τουπαρόντος Νόμου προβλεπομένη άδεια.
2. Διαπιστουμένου ότι έρανοι, ή αγοραί ή καθ` οιανδήποτε άλλον
τρόπον συλλογή χρημάτων ή ανικειμένων ενεργούνται παρά τάς διατάξεις του παρόντος τ` αστυνομικά όργανα προαβαίνουσιν αυτεπαγγέλτως εις την απαγόρευσιν αυτών εφαρμοζομένων των διατάξεων του προηγουμένου άρθρ.
Αρθρ.22.
***Αφορούσε την σύσταση παρά τω Υπ.Προνοίας Συμβουλίου, το οποίοαφού τροποποιήθηκε και ονομάσθηκε Συμβούλιον Δημοσίας Αντιλήψεως,διά του άρθρ.5 Νόμ.6409/1934, καταργήθηκε από το άρθρ. 102 Β.Δ.682/1960 περί οργανισμού του Υπ.Προνοίας.
Αρθρ.23.
***Αφορούσε την σύσταση πεντεμελούς συμβουλίου σε κάθε Νομαρχία.
Τα συμβούλια ταύτα καταργήθηκαν υπό του άρθρ.102 Β.Δ. 682/1960.
Αρθρ.24.
1. Ουδέποτε επιτρέπεται η ταυτόχρονος και εν τη αυτή περιφερεία ενέργειαεράνων ή λαχειοφόρων αγορών, ων το προϊόν προορίζεται διά τον αυτόν ή sυναφή σκοπόν.
2. Δύναται δι` αποφάσεως των κατά τα άρθρ.22 και 23 του παρόντος Συμβουλίων να επιβληθή εις επιτροπάς η σωματεία επιδιώκοντα τον αυτόν η συγγενή σκοπόν η από κοινού διενέργεια εράνου αντί του κατ` ιδίαν τοιούτου.
Αρθρ.25.
1. Τα κατά τα άρθρ.12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 και 24
προκύπτοντα χρηματικά ποσά κατατίθενται παρά τη Εθνική Τραπέζη της  Ελλάδος εις διαρκή έντοκον κατάθεσιν υπό τον τίτλον» Υπουργείον Προνοίας και Αντιλήψεως»»Φιλανθρωπικά Ιδρύματα».
2. Οι πόροι της εν λόγω καταθέσεως ή και μέρος ταύτης διατίθενται αποκλειστικώς διά την ίδρυσιν και λειτουργίαν η επιχορήγησιν Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και Σωματείων διά Δ/τος προκαλουμένου υπό του Υπουργού της Προνοίας και Αντιλήψεως (μετά προηγουμένην σύμφωνον γνωμοδότησιν του κατά το άρθρ.22 Συμβουλίου).
3. Διά Δ/τος κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον εκδιδομένου
κανονισθήσονται:
α) Ο τρόπος της απολήψεως και διαχειρίσεως του ως άνω αποσυρομένου ποσού.
β) Τα της ιδρύσεως εκάστου συσταθησομένου ιδρύματος και
γ) Τα της διοικήσεως, λειτουργίας, προσλήψεως αναγκαιούντος
προσωπικού αυτού, ως και πάσα άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Αρθρ.26.
Επί αιτήσεως χορηγήσεως αδείας συλλογής εράνων η διενεργείας
Φιλανθρωπικής αγοράς εν τω Νομώ Αττικοβοιωτίας αποφαίνεται πάντοτε το άρθρ.22 Συμβουλίον.
Αρθρ.27.
1. Εις τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου υπάγονται και πάσαι αι κατά την δημοσίευσιν αυτού υφιστάμεναι Ερανικαί Επιτροπαί.
2. Αι συμφώνως πρός το Ν.Δ.της 13 Νοεμ.1927 «περί  τροποποιήσεως και κυρώσεως του Ν.Δ.10ης Οκτ.1925 «περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων αγορών» γενόμεναι μέχρι σήμερον πράξεις εισίν έγκυροι.
Αρθρ.28.
Το παρά τω Υπουργείω Προνοίας και Αντιλήψεως υφιστάμενον τμήμα «Προστασίας Απόρων» από της ισχύος του παρόντος μετονομάζεται εις «Τμήμα Δημοσίας Αντιλήψεως».
Αρθρ.29.
Πάσα γενική η ειδική διάταξις αντικειμένη πρός τάς διατάξεις του
παρόντος Νόμου καταργείται.
Αρθρ.30.
Διά Δ/τος προκαλουμένου υπό του Υπουργού Προνοίας και Αντιλήψεως καθορισθήσονται τα της συγκροτήσεως των ερανικών Επιτροπών, ο τρόπος της υπό των Φιλανθρωπικών Σωματείων διενεργείας εράνων και φιλανθρωπικώναγορών, ως και πάσα άλλη σχετική λεπτομέρεια.

phgh= [PDF]  Ν. 5101/1931   http://www.diazoma.gr/200…03…/N_5101_1931.pdf

Advertisements