Περιβαλλοντικές Συμβουλές …Ο πληθυσμός της γης σήμερα είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, μέχρι το 2050 θα έχει φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια περίπου.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

https://i2.wp.com/static.pblogs.gr/f/332105-untitled3.jpg
Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Αυτό που αποτελεί πρόκληση είναι ο…..  
 
 
 
συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος με τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη, κατά έναν βιώσιμο μακροπρόθεσμα τρόπο. Με δεδομένη την αλλαγή του κλίματος, η πρόκληση αυτή γίνεται ακόμη εντονότερη. Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ύπαρξη υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων τονώνει την καινοτομία και τις επιχειρηματικές δυνατότητες και ότι η οικονομική, η βιομηχανική, η κοινωνική και η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένες.
Ο πληθυσμός της γης σήμερα είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, μέχρι το 2050 θα έχει φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια περίπου. 
https://i1.wp.com/angel.aenaon.info/wp-content/uploads/2010/04/110833.jpg
Οι ανάγκες μας σε τρόφιμα και άλλα αγαθά θα συνεχίσουν, συνεπώς, ολοένα να αυξάνονται. Αντίστροφα, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η δυνατότητα του πλανήτη μας να παρέχει τους απαραίτητους φυσικούς πόρους για την κάλυψη αυτών των αναγκών, ολοένα θα περιορίζεται.
Αυτό οφείλεται σε μια σειρά νέων περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων, όπως η υποβάθμιση της ποιότητας της γεωργικής γης, η ανορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, η κλιματική μεταβολή, η ρύπανση από χημικά, το οικονομικό χάσμα μεταξύ αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου, η ανθρώπινη παρέμβαση στο γενετικό υλικό των ζωντανών οργανισμών, η αλόγιστη κατανάλωση υλικών αγαθών και ενέργειας, φαινόμενα που καθιστούν τις προβλέψεις για το μέλλον δύσκολες και αβέβαιες. 
https://i0.wp.com/peretrem.com/uploads/posts/2013-12/1386615687_fungif_o.gifΜέσα σε 200.000 χρόνια ο άνθρωπος κατέστρεψε την εύθραυστη ισορροπία με την οποία η Γη ζούσε επί 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Η υπερθέρμανση του πλανήτη, η εξάντληση των φυσικών πόρων, ο αφανισμός των ειδών δείχνουν ότι ο άνθρωπος θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή του. 
Στο τέλος του αιώνα, η άμετρη κατανάλωση θα έχει εξαντλήσει το μεγαλύτερο μέρος των φυσικών πόρων της Γης. 3εν υπάρχει καιρός για θρήνους. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τον αλόγιστο τρόπο που εκμεταλλευόμαστε τα δώρα της Γης και να αλλάξουμε τρόπο ζωής. 
https://i2.wp.com/cdn.acidcow.com/pics/20140129/gifs_16.gifΠαγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Στις 15 3εκεμβρίου 1972, η Γενική Συνέλευση του OΗΕ θέσπισε την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με στόχο να υπενθυμίσει στους κατοίκους του πλανήτη ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον των οικοσυστημάτων.
Από τότε και κάθε χρόνο, δίνεται και άλλη μια ευκαιρία σε όλους, φορείς και πολίτες, για να εκφράσουν την άποψή τους για όσα συμβαίνουν στον πλανήτη και σχετίζονται ιδιαίτερα με τη διαχείριση Περιβάλλοντος, τη ρύπανση, τη διατήρηση και σωτηρία της πανίδας και της χλωρίδας σε κάθε μήκος και πλάτος κ.λπ. 
Αποτελεί, πλέον, κοινή συνείδηση ότι το ανθρώπινο είδος για να επιβιώσει στο εγγύς μέλλον πρέπει να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ανάπτυξη. Αντίθετα, η βιώσιμη ανάπτυξη είναισυμφέρον όλων μας. 
https://i1.wp.com/www.ypeka.gr/Portals/0/logo-mathainw-perivallon.jpg
Η Παγκόσμια Ημέρα αποτελεί την προσωπική πρόσκληση – πρόκληση για τον καθένα μας για να συμβάλλει στην προστασία του πλανήτη και να μας παροτρύνει να αναλογιστούμε την καθημερινή μας επίδραση στη Γη , να δραστηριοποιηθούμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον μας και στο φυσικό κόσμο. Να γνωρίσουμε εν τέλει το περιβάλλον του τόπου μας και να το αγαπήσουμε. Η μέρα του περιβάλλοντος μας καλεί να σκεφτούμε τοπικά και να δράσουμε παγκόσμια.
Όλο και περισσότερο, όμως, βασικό μέλημα των επιστημονικών ενώσεων, των οικολογικών οργανώσεων αλλά και των κυβερνήσεων αποτελεί πια και η εξασφάλιση ενός ανώτερου επιπέδου ζωής για τους κατοίκους των πόλεων και, πιο πολύ, των μεγάλων αστικών κέντρων.
1. Η τεράστια τεχνολογική πρόοδος είχε σαν συνέπεια την υπερβολική εκμετάλλευση της φύσης.
2. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας με τις αναθυμιάσεις από τις βιομηχανίες, τα εργοστάσια, τα καυσαέρια από τα τροχοφόρα δηλητηριάζουν τη φύση και χειροτερεύουν τις συνθήκες ζωής του ανθρωπίνου είδους.
3. Η θάλασσα ρυπαίνεται από λύματα, απορρίμματα και απόβλητα, που συνέχεια δέχεται, με συνέπεια να εξαφανίζονται πολλά είδη ζώων, πτηνών και φυτών.
4. Η καταστροφή του εδάφους και υπεδάφους από τις χημικές ουσίες που τα διαποτίζουν και τις πυρηνικές δοκιμές, οι συνεχείς πυρκαγιές που καταστρέφουν τα δάση και αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και τη ζωντάνια της φύσης.
5. Η οικολογική ισορροπία έχει πληγεί υπερβολικά.
 
Όλα αυτά απειλούν και καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και έχουν αρνητικές συνέπειες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό του. 
 
Περιβάλλον και υγεία 
https://i0.wp.com/cdn.acidcow.com/pics/20140129/gifs_15.gif
Ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η έκθεση σε ρύπους μέσω του νερού, της τροφής και του αέρα, είναι καθοριστικοί για την υγεία. Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι μέχρι και ένα έκτο του συνόλου των ασθενειών και θανατηφόρων ατυχημάτων των παιδιών μπορούν να αποδοθούν σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Παρότι τα άτομα μέσα από τις προσωπικές τους επιλογές επηρεάζουν τον τρόπο ζωής και την υγεία τους, ταυτόχρονα, βασίζονται και στις δημόσιες αρχές για την προστασία τους από απειλές κατά της υγείας.
Παγκοσμίως μεγαλώνει ο προβληματισμός για ζητήματα 3ημόσιας Υγείας που έχουν σχέση με τη Μόλυνση στο Περιβάλλον και τις εξάρσεις Μολυσματικών νόσων. Αυτά τα ζητήματα 3ημόσιας Υγείας αφορούν στην σχέση που έχουν οι άνθρωποι με τα Φυσικά, Χημικά και Βιολογικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. Η αύξηση του πληθυσμού της γης και οι σχετικές πιέσεις για αύξηση στην ανάπτυξη καθιστούν δύσκολη τη διατήρηση επαρκών μέτρων και αρχών προστασίας της 3ημόσιας Υγείας. Έτσι, ζωονόσοι, μόλυνση του νερού και του αέρα, βιοσυσσώρευση απόβλητων στην τροφική αλυσίδα, και άλλες περιβαλλοντικές απειλές στην ανθρώπινη υγεία απαιτούν τη συγκέντρωση όλης της διαθέσιμης επιστημονικής γνώσης και της αντίστοιχης τεχνογνωσίας για την εύρεση λύσεων.
Οι κλιματικές αλλαγές που οδήγησαν σε αύξηση της θερμοκρασίας του νερού και του αέρα, το λιώσιμο στους πάγους και η αύξηση της στάθμης των υδάτων έχει γίνει γνωστό ότι θα επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων, μέσω κακής διατροφής, έλλειψης νερού, διαρροϊκών μεταδοτικών ασθενειών, επιβάρυνσης του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού συστήματος και αλλαγής της κατανομής των φορέων εντόμων και αυτό έχει αρχίσει ήδη να διαφαίνεται. Πλημμύρες, καταιγίδες, ξηρασίες και τυφώνες όπως προηγούνται της σταδιακής θέρμανσης του πλανήτη θίγουν βασικούς προσδιοριστές της υγείας : το Νερό, τον Αέρα, την Τροφή και την Προφύλαξη από την έκθεση σε νόσους. Οι ασθένειες που είναι ευαίσθητες στο κλίμα (climate sensitive diseases) σκοτώνουν εκατομμύρια ανθρώπων ήδη, όπως η ελονοσία και οι διαρροϊκές νόσοι.
 
Μολύνσεις του Νερού και του Αέρα και οι Επιπτώσεις τους 
Τα απόβλητα των εργοστασίων μολύνουν καθημερινά τις θάλασσες και τα ποτάμια ολόκληρου του κόσμου. Χιλιάδες ψάρια πεθαίνουν και μολύνονται καθημερινά απ’ τα μολυσμένα νερά με αποτέλεσμα να τα τρώμε και να μολυνόμαστε και οι ίδιοι. Κατά την ροή των μολυσμένων ποταμών ένα ποσοστό νερού απορροφάται από τη γη και μολύνει τα υπόγεια νερά τα οποία είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Γι’ αυτόν το σκοπό υπάρχουνε ειδικά φίλτρα στην έξοδο των αποβλήτων για να καθαρίζονται τα νερά. 
Επίσης η θάλασσα μολύνεται από τις πετρελαιοκηλίδες των καραβιών με αποτέλεσμα τον θάνατο πάρα πολλών οργανισμών και ζωών που ζουν σ΄αυτή.
Ο αέρας μολύνεται από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και των εργοστασίων με αποτέλεσμα την μόλυνση των φυτών που έχει σαν συνέπεια την μείωση της παραγωγής οξυγόνου από αυτά. Γι΄ αυτό το πρόβλημα υπάρχουνε ειδικά φίλτρα που τοποθετούνται στα εργοστάσια και στα αυτοκίνητα. Από τον μολυσμένο αέρα με την βροχή μεταφέρεται η μόλυνση στη γη. 
 
Περιβαλλοντικές Συμβουλές 
Συμβαίνει συχνά να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα σοβαρό
περιβαλλοντικό πρόβλημα, να συνειδητοποιούμε τη σοβαρότητά του, αλλά να μην ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε, να μην βρίσκουμε πώς θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε κι εμείς ώστε να συνδυαστούμε με την προσπάθεια άλλων πολιτών του κόσμου και να φέρουμε ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα.
Πιο κάτω ακολουθούν απλές ιδέες για μια πιο «πράσινη» καθημερινότητα του καθενός μας, με στόχο έναν πιο πράσινο πλανήτη. Είναι οι ιδέες που προτείνει ο ΟΗΕ, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας, οι οποίες μπορούν να εμπλουτιστούν με άλλες έξυπνες λύσεις που θα κάνουν τη διαφορά – τουλάχιστον ως την ημέρα της Πράσινης Επανάστασης!!!
Οι απλές ενέργειες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον και περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας. Διαβάζετε περαιτέρω εύκολες συμβουλές και ιδέες. Δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κανείς για να βοηθήσει το περιβάλλον να γίνει καλύτερο έτσι ώστε να μπορούμε να το απολαμβάνουμε όταν θέλουμε να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα και το στρες της καθημερινότητας. Γιατί είναι κάτι που μας βοηθάει σε αυτό. Καλό θα είναι να το βοηθήσουμε και εμείς με πολύ απλές κινήσεις!!!! 
Στο σπίτι
• Αρχίζει με την εξοικονόμηση νερού. Όταν ξυριζόμαστε, πλένουμε το πρόσωπο ή τα δόντια, δεν αφήνουμε τη βρύση να τρέχει. Ξέρατε ότι ένα δισεκατομμύριο κάτοικοι του πλανήτη δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό;
• Ένας καλά μονωμένος θερμοσίφωνας με ρύθμιση σε χαμηλούς βαθμούς και ντους που δεν τρέχει ορμητικά κάνουν οικονομία τόσο σε νερό όσο και σε ενέργεια.
• Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή ή η κλασική μηχανή με ξυραφάκια αντί για την πλαστική της μιας χρήσης μειώνει σημαντικά τα σκουπίδια.
• Χρησιμοποιείτε υφασμάτινες πετσέτες όπου και όσο μπορείτε. Και στο μπάνιο στεγνώνετε τις καλά και ξαναχρησιμοποιήστε τις. Διαλέγετε γυάλινες συσκευασίες αναψυκτικών και πήλινους κεσέδες γιαουρτιού.
• Σας αρέσει να φυλλομετράτε την εφημερίδα σας με το πρωινό; Πιο οικονομικό για τον πλανήτη είναι να τη διαβάζετε και μετά να την αφήνετε για άλλους. Αν δεν το κάνετε και την κρατάτε στο σπίτι, φροντίστε τουλάχιστον να την ανακυκλώνετε. Μην ξεχνάτε ότι κάθε χρόνο εξαφανίζονται 130.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους.

• Αν παίρνετε μαζί σας σάντουιτς, μην το τυλίγετε σε αλουμινόχαρτο ή πλαστική μεμβράνη. Χρησιμοποιείτε σακουλάκια από χαρτί, λαδόκολλα ή πλαστικά που είτε ανακυκλώνονται είτε ξαναχρησιμοποιούνται.
• Όταν φεύγετε από το σπίτι, μην ξεχνάτε να σβήνετε τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές και βγάζετε τους φορτιστές από την πρίζα. Η εξοικονόμηση ενέργειας περιορίζει τη μόλυνση του περιβάλλοντος.
 

 
Στο δρόμο
https://i0.wp.com/www.sfedona.gr/sites/default/files/styles/node-teaser-default/public/field/image/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.jpg• Μη φεύγετε από το σπίτι χωρίς μια πάνινη τσάντα, ώστε να αποφύγετε τις πλαστικές σακούλες αν χρειαστεί να ψωνίσετε.
• Στην εποχή των εύκολων λύσεων, σαν τη δική μας, ακούγεται πολύ ριζοσπαστικό, αλλά είναι και το πιο αποτελεσματικό μέσο για να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα που αφήνετε στον πλανήτη: Αποφεύγετε το ΙΧ σας. Προτιμήστε το περπάτημα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ποδήλατο, μοιραστείτε το αυτοκίνητο φίλων ή συναδέλφων.
• Συγκεντρώστε και κάντε μέσα σε μια μέρα όλες μαζί τις δουλειές για τις ποίες χρειάζεστε οπωσδήποτε αυτοκίνητο. Οι εκπομπές αερίων, ανάμεσά τους και από τις εξατμίσεις του αυτοκινήτου σας, έχουν ανεβάσει τη μέση θερμοκρασία των τελευταίων 15 ετών σε ύψος-ρεκόρ στην ιστορία του πλανήτη.
• Αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πηγαίνετε στη δουλειά, φροντίστε τουλάχιστον να έχετε ένα υβριδικό αυτοκίνητο που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Ρυθμίστε σωστά τον αέρα στα ελαστικά. Μια μόνον από τις συνέπειες του φαινόμενου του θερμοκηπίου είναι ότι ως το 2050 θα υπάρξουν 200 εκατομμύρια πρόσφυγες λόγω της ξηρασίας και των άλλων φυσικών καταστροφών.
• Αν τελικώς παίρνετε το ΙΧ σας και ανήκετε στους λίγους και τυχερούς που δεν παγιδεύονται στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, κρατήστε σταθερή ταχύτητα. Ξοδέψτε ακόμη λιγότερη ενέργεια παίρνοντας καθ’ οδόν άλλους συναδέλφους.
• Αν μπλέκετε σε κυκλοφοριακή συμφόρηση και κρίνετε ασφαλές να σβήνετε τη μηχανή, κάντε το. Την ώρα που περιμένετε, αναλογιστείτε πόσο χρήσιμα είναι τα δέντρα που καθαρίζουν το διοξείδιο του άνθρακα και σκεφτείτε πού και πότε θα φυτέψετε ένα κι εσείς!
• Ο θυμός με τη συμπεριφορά των άλλων οδηγών ή με το κυκλοφοριακό μειώνει τα δικά σας μίλια ζωής. Μετρήστε ως το 10, σκεφτείτε ότι πλανήτης σάς χρειάζεται και κάντε κάτι γι’ αυτόν.
 
Στη δουλειά
https://boskotsopanhs.files.wordpress.com/2014/07/94830-ce91cea6ce8acea3ce91.jpg?w=300• Χρησιμοποιείτε γυάλινο φλιτζάνι και ποτήρι για τον καφέ, το τσάι ή το αναψυκτικό σας αντί για τα πλαστικά της μιας χρήσης.
• Κρατήστε ένα πλαστικό μπουκάλι νερού και ξαναγεμίζετέ το, ώστε να μην αγοράζετε συνέχεια καινούρια. Ξέρατε ότι το 80% των πλαστικών μπουκαλιών μπορεί να ανακυκλωθεί αλλά μόνον το 20% ανακυκλώνεται τελικώς;
• Όταν χρειάζεστε πρόχειρο χαρτί ξαναχρησιμοποιήστε από την ανάποδη παλιά ή άχρηστα έγγραφα.
• Στον εκτυπωτή και το φωτοτυπικό χρησιμοποιείτε και τις δύο πλευρές του χαρτιού. Είναι ένας εύκολος τρόπος να σώσετε ένα δέντρο!
• Αν δεν υπάρχει σύστημα ανακύκλωσης, ξεκινήστε το εσείς! Η ανακύκλωση των σκουπιδιών συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Υπολογίζεται ότι το 75% των απορριμμάτων του πλανήτη μπορεί να ανακυκλωθεί, αλλά, προς το παρόν, αυτό συμβαίνει μόνον με το 25%.
• Τα περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούμε όταν δουλεύουμε με υπολογιστές, π.χ. μελάνια, CD και DVD, είναι φτιαγμένα από υλικό που ανακυκλώνεται. Τα καλώδια και τα μεγάφωνα ακολουθούν λίγο πολύ ένα κοινό πρότυπο, που σημαίνει ότι μπορούν χρησιμοποιηθούν σε διάφορα μοντέλα και τύπους ηλεκτρονικών συσκευών.
• Μειώστε το αποτύπωμα άνθρακα στο γραφείου σας. Μειώστε δηλαδή την αύξηση του μονοξειδίου του άνθρακα που προξενούν οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες. Πώς γίνεται; Ελέγχοντας ότι υπολογιστές, εκτυπωτές, ηχεία, φωτοτυπικά και όλα τα άλλα μηχανήματα που χρησιμοποιείτε έχουν το σήμα εξοικονόμησης ενέργειας από τον κατασκευαστή ή επιδιώκοντας να το έχουν τα καινούργια με τα οποία θα ανανεωθεί ο εξοπλισμός του γραφείου. Επίσης, κλείνοντας όλα τα μηχανήματα στο τέλος της μέρας.
• Σβήνετε τα φώτα όπου δεν χρειάζονται: στα γραφεία που δεν υπάρχει κόσμος, στις τουαλέτες, στις αίθουσες συμβουλίων. Είναι ένας πολύ απλός τρόπος για να εξοικονομείτε ενέργεια.
• Αν θέλετε να διακοσμήσετε με κάτι προσωπικό το χώρο της δουλειάς, φυτέψτε μερικά απλά και ταπεινά φυτά και λουλούδια, από αυτά που χρησιμοποιούμε στον κήπο και στο μπαλκόνι. Τα φυτά κάνουν καλό ακόμη και στο περιβάλλον του γραφείου, καθώς καθαρίζουν την ατμόσφαιρα από ουσίες που μολύνουν. Και αν υπάρχει χώρος, φυτέψτε κι ένα δέντρο.
 
https://i1.wp.com/cdn.acidcow.com/pics/20140221/gifs_01.gif  Στο τέλος μιας κουραστικής μέρας
• Αν χρησιμοποιείτε κλιματιστικό στο σπίτι τους ζεστούς μήνες, χαμηλώστε την έντασή του και συνδυάστε το με ανεμιστήρα για καλύτερο, οικονομικότερο και οικολογικότερο αποτέλεσμα.
• Μη βάζετε λάμπες, τηλεοπτικούς δέκτες και άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα κοντά στο θερμοστάτη του κλιματιστικού σας, επειδή το κάνουν να λειτουργεί περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται.
• Το χειμώνα, μέσα στο σπίτι, φορέστε χειμωνιάτικα ρούχα αντί να ανεβάζετε τη θερμοκρασία. Έτσι θα νιώσετε καλύτερα την αλλαγή των εποχών, θα ανανεώσετε την εμφάνισή σας και θα κάνετε οικονομία για σας και για τον πλανήτη.
• Εξοικονομήστε ενέργεια, χρησιμοποιώντας μικρά σκεύη για το μαγείρεμα μικρών ποσοτήτων.
• Αν ρούχα που έχετε φορέσει είναι ακόμα καθαρά μην τα βάζετε στα άπλυτα επειδή βαριέστε να τα κρεμάσετε. Φοράτε τα τζιν σας πάνω από μια φορά. Να θυμάστε ότι 5.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό.
• Χρησιμοποιείτε φιλικά για το περιβάλλον απορρυπαντικά και σαπούνια στο σπίτι. Κάνουν καλό στο περιβάλλον. Χρειάζεται να σας θυμίσουμε πάλι να φυτέψετε και κανένα δέντρο;
PHGH=http://ktimapaliouri.blogspot.gr/2014/06/blog-post_5.html#more


https://i0.wp.com/www.daypress.gr/UserFiles/image/KOSMIKA/dimitrioyAntzKokina.gif
Advertisements