Ανάκληση «κινητικότητας» Δημοτικού Υπαλλήλου μέσω δικαστικής απόφασης…

Ανάκληση κινητικότητας Δημοτικού Υπαλλήλου μέσω δικαστικής απόφασης

Η πρώτη δικαστική απόφαση, που ακυρώνει το μέτρο της «διαθεσιμότητας» καταγράφηκε στην Ξάνθη.

Ειδικότερα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης αποφάσισε υπέρ δημοτικού υπαλλήλου του οικείου Δήμου, ο οποίος είχε μπει στο πρώτο «κύμα» διαθεσιμότητας, οδηγούμενος σε μεταφορά σε δήμο της Κρήτης.

Ο εν λόγω υπάλληλος προσέφυγε κατά της απόφασης μετάταξής του και μετά από 14 μήνες, το δικαστήριο τον δικαίωσε, κρίνοντας ότι, πρέπει να γυρίσει στη θέση του, αλλά και ότι ο εργοδότης του – Δήμος Ξάνθης – οφείλει να του καταβάλει 100 ευρώ για κάθε μέρα που δεν υλοποιείται η απόφαση.

Πρόκειται για την πρώτη δικαστική απόφαση, σε πανελλαδικό επίπεδο, που αναφέρεται στο πρώτο κύμα διαθεσιμότητας – κινητικότητας και δημιουργεί ρήγμα στη συγκεκριμένη νομοθεσία.