Τι σημαίνει το ▼ στις συσκευασίες των φαρμάκων;…Ένα μαύρο σύμβολο (ανεστραμμένο μαύρο τρίγωνο) θα εμφανίζεται από αυτό το φθινόπωρο στις πληροφορίες προϊόντος για ορισμένα φάρμακα.. Τα φάρμακα αυτά… τελούν υπό συμπληρωματική παρακολούθηση, με στόχο την προώθηση των αναφορών πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών. «Το μαύρο τρίγωνο» έχει εισαχθεί πρόσφατα στην ΕΕ, στο πλαίσιο της έννοιας των φαρμάκων υπό συμπληρωματική παρακολούθηση και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη φαρμακοεπαγρύπνηση…

Τα φάρμακα υπό συμπληρωματική παρακολούθηση θα παρακολουθούνται με ιδιαίτερη προσοχή από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές. Το Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη (ΦΟΧ) και οι πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγείας, που ονομάζονται Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ), θα πρέπει να εμφανίζουν ένα ανεστραμμένο ισοσκελές μαύρο τρίγωνο μαζί με μια σύντομη φράση που θα λέει: ▼ «Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση».

Το μαύρο σύμβολο (μαύρο τρίγωνο) θα αρχίσει να εμφανίζεται στις πληροφορίες προϊόντος των φαρμάκων που υπόκεινται σε συμπληρωματική παρακολούθηση όλο και περισσότερο κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, καθώς και στο έντυπο φύλλο οδηγιών για το Χρήστη (ΦΟΧ) που συνοδεύει το φάρμακο.

Όλα τα φάρμακα στην αγορά της ΕΕ παρακολουθούνται προσεκτικά. Εάν ένα φάρμακο έχει λάβει τη σήμανση με το ανεστραμμένο μαύρο τρίγωνο, δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνο. Ο σκοπός του συμβόλου είναι να ενθαρρύνει ενεργά τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς να αναφέρουν οποιεσδήποτε εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν με το φάρμακο, είτε επειδή το φάρμακο είναι νέο στην αγορά ή επειδή υπάρχει κάποιος περιορισμός σχετικά με την ασφάλεια του, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι ρυθμιστικές αρχές συλλέγουν συνεχώς πληροφορίες για να παρακολουθούν την πραγματική εμπειρία με τα φάρμακα. Η αναφορά εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών είναι ένας σημαντικός τρόπος για να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα στην αγορά. Σε πραγματικές συνθήκες, όπου μια μεγαλύτερη και ανομοιογενής ομάδα ασθενών χρησιμοποιούν τα φάρμακα, μπορεί να παρατηρηθούν λιγότερο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν όλες τις αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών, μαζί με όλες τις πληροφορίες που ήδη έχουν, για να βεβαιωθούν ότι τα οφέλη των φαρμάκων εξακολουθούν να υπερτερούν των κινδύνων τους και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτιστοποίηση της ασφαλούς και αποτελεσματικής χρήσης.

H κατάσταση συμπληρωματικής παρακολούθησης σε ένα φάρμακο εφαρμόζεται πάντα:
όταν το φάρμακο περιέχει νέα δραστική ουσία η οποία έλαβε άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ μετά την 1η Ιανουαρίου 2011
όταν είναι ένα βιολογικό φάρμακο, όπως ένα εμβόλιο ή ένα φάρμακο που προέρχεται από το πλάσμα (αίματος), το οποίο έλαβε άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ μετά την 1η Ιανουαρίου 2011
όταν έχει δοθεί έγκριση υπό όρους (conditional approval) (όπου η εταιρεία που έχει θέσει το φάρμακο σε κυκλοφορία στην αγορά πρέπει να παράσχει περισσότερα στοιχεία γι ‘αυτό) ή έχει εγκριθεί για εξαιρετικές περιπτώσεις (exceptional circumstances) (όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους η εταιρεία δεν μπορεί να παρέχει ένα πλήρες σύνολο των δεδομένων)
όταν η εταιρεία που κυκλοφορεί στην αγορά το φάρμακο πρέπει να πραγματοποιήσει πρόσθετες μελέτες, όπως να παράσχει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη μακροχρόνια χρήση του φαρμάκου ή σχετικά με μια σπάνια παρενέργεια που παρατηρείται κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών.
Άλλα φάρμακα μπορούν επίσης να τεθούν υπό συμπληρωματική παρακολούθηση, με βάση απόφαση της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης Αξιολόγησης του Κινδύνου (PRAC).

Ο κατάλογος των φαρμάκων που τελούν υπό συμπληρωματική παρακολούθηση θα αξιολογείται κάθε μήνα από την Επιτροπή (PRAC) και θα δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), όπου θα υπάρχουν και πρόσθετες πληροφορίες σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμπληρωματική παρακολούθηση φαρμάκων.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δημοσιεύει βίντεο και ενημερωτικό υλικό σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εξηγώντας τη σημασία του μαύρου τριγώνου, το οποίο θα εμφανίζεται στις πληροφορίες προϊόντος ορισμένων εγκεκριμένων φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ: http://greece-salonika.blogspot.com/2013/10/blog-post_3000.html#ixzz2grnWXZ3j

Advertisements