Κυνηγετικός Οδηγός, εγχειρίδιο για νέους και όχι μόνο κυνηγούς…Η Ειδική Γραμματεία Δασών έχει εκπονήσει ενημερωτικό εγχειρίδιο με τον τίτλο «Κυνηγετικός Οδηγός» με σκοπό την προετοιμασία και την ενημέρωση των νέων κυνηγών. Το εγχειρίδιο αυτό εκτυπώθηκε και έχει αποσταλεί στα κατά τόπους δασαρχεία. Σκοπός της έκδοσης…

kinigetikos odigos

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε ως συμβολή στην διεύρυνση των απαραίτητων γνώσεων που οφείλουν να έχουν οι κυνηγοί και έρχεται να καλύψει ένα μικρό κομμάτι της Ελληνικής κυνηγετικής βιβλιογραφίας. Σκοπός του είναι να παρέχει, στο μέτρο του δυνατού, την ειδική ενημέρωση σε νέους αλλά και έμπειρους κυνηγούς για θέματα αναγνώρισης και βιολογίας των διαφόρων θηρεύσιμων και μη ειδών, της νομοθεσίας της διαχείρισης και προστασίας της άγριας πανίδας, της χρήσης όπλων, αλλά και λοιπών θεμάτων που σχετίζονται με την ορθολογική άσκηση της Θήρας στην χώρα μας. Παράλληλα, το εγχειρίδιο αυτό έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους νέους κυνηγούς να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία εξετάσεις για την απόκτηση άδειας Θήρας.

Για πρακτικούς λόγους ο παρών «Κυνηγετικός Οδηγός» χωρίζεται στο εξής κεφάλαιο:

1) ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ

Φωτογραφίες και περιγραφές των ειδών, που επιτρέπεται το κυνήγι τους. Επίσης περιγράφονται ορισμένα είδη που έχουν μεγάλη ομοιότητα με τα θηρεύσιμο, αλλά απαγορεύεται η Θήρα τους.

2) ΜΗ ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ

Φωτογραφίες και περιγραφές ορισμένων μόνο οπό τα πολλά μη θηρεύσιμο είδη. Το κεφάλαιο αυτό υποδιαιρείται σε:

α) Θηλαστικά

β) πουλιά (υδρόβια, δενδρόβια, εδαφόβια και αρπακτικά)

3) ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Σύντομη αναφορά στις κυνηγετικές οργανώσεις

4) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αναφορά στους νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις που ισχύουν για το κυνήγι. Διαδικασία και προϋποθέσεις έκδοσης άδειας θήρας. Αστυνόμευση της Θήρας.

5) ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΚΥΛΟΙ

Υποχρεώσεις και ευθύνες κάθε κυνηγού που είναι κάτοχος κυνηγετικού σκύλου, καθώς και οι κυριότερες φυλές κυνηγετικών σκύλων.

6) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Οδηγίες για την εξέταση του νεκρού θηράματος και τη δυνατότητα εκτίμησης της κατάστασης του κρέατος πριν την κατανάλωσή του.

7) ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

Η πρώτη επαφή με το κυνηγετικό όπλο. Παροχή οδηγιών για την ασφαλή κατοχή, χρήση, φύλαξη και μεταφορά του κυνηγετικού όπλου.

8) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχουν ερωτήματα σαν αυτά που καλείται να απαντήσει ο υποψήφιος κυνηγός στις εξετάσεις.

phgh=

kinigetikos odigos 6

About these ads

Advertisements