Ξεκίνησε το πρόγραμμα για νέους αγρότες από την Τράπεζα Πειραιώς…5.000 στρέμματα γης θα διατεθούν σε νέους αγρότες από την Τράπεζα Πειραιώς μέσω του νέου ολοκληρωμένου προγράμματος…

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα διάθεσης αγροτικής γης από την Τράπεζα Πειραιώς. Το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους»=================================================
Φίλοι αναγνώστες .
Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει .Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :
α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας ,
ή
β) να παραμείνετε αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο .Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .
ΕΠΙΣΗΣ¨:
1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψεις του άρθρου.
2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.
3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.
4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .
5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.
6.Σκέψης κρίση απόψεις επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας,μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικο οικονομικο κέρδους η εκ Άλου σκοπού οικονομικού η μέσο με στόχος το προσωπικό όφελος , από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό μήδε και του προσωπικού η ατομικού συμφέροντος επί του συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-
7.Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-
8.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨
ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.-
Αν παρ΄όλα αυτά υπάρξει κάποιο πρόβλημα ,
επικοινωνήστε μαζί μας e-mail .
Καλή συνέχεια ================== θα είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι τις 15 Ιουνίου, ωστόσο η αποστολή των δικαιολογητικών θα μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Ιουνίου. Η Τράπεζα προγραμματίζει την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων για ένταξη νέων αγροτών στο πρόγραμμα μέχρι τις 30 Αυγούστου. Στη συνέχεια και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2013 θα υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους νέους αγρότες που θα έχουν ενταχθεί για απόκτηση της αγροτικής γης.

Σκοπός του προγράμματος της Τράπεζας Πειραιώς είναι η διάθεση 5.000 στρεμμάτων γης σε ολόκληρη τη χώρα, σε νέους κάτω των 35 ετών, που επιθυμούν να μπουν δυναμικά στον πρωτογενή τομέα και να υιοθετήσουν πρακτικές υπεύθυνης γεωργίας και βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Όλοι οι αιτούντες πρέπει να έχουν απολυτήριο γυμνασίου, ενώ οι άντρες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.

Η διάθεση της γης σε νέους αγρότες-επιχειρηματίες θα γίνει στα πλαίσια του ολοκληρωμένου προγράμματος, που παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης, καθώς και την εξασφάλιση της διάθεσης της παραγωγής.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος θα είναι να δώσει πρακτικές γνώσεις και κατευθύνσεις βιώσιμης διαχείρισης της γεωργικής επιχείρησης, αξιοποιώντας ορθές περιβαλλοντικά πρακτικές. Η εκπαίδευση θα οδηγεί στην κατάρτιση συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) για κάθε συμμετέχοντα.

Κάθε νέος αγρότης, στον οποίο θα παραχωρηθεί τμήμα αγροτικής έκτασης στο πλαίσιο του προγράμματος, θα λάβει χρηματοδότηση από ειδικό τραπεζικό προϊόν, που θα σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό από την Τράπεζα Πειραιώς. Η χρηματοδότηση θα δοθεί για την κάλυψη της εγκατάστασης των αγροτών, των αναγκών τους σε μηχανήματα, αγροεφόδια, σπόρους ή σποριόφυτα.

Παράλληλα, η Τράπεζα θα φροντίσει για την πλήρη απορρόφηση της αγροτικής τους παραγωγής κατά τα πρώτα 3 έτη, ενισχύοντας ταυτόχρονα με συμβουλευτικές υπηρεσίες και πρακτικές κατευθύνσεις την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που θα έχει δημιουργηθεί.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ: https://www.ebanking.winbank.gr/frmngr/apps/agricultural/petition.asp

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι νέοι αγρότες θα χρειαστούν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος ή Διαβατηρίου
  • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος 2012 (εισοδήματα 2011)
  • Αντίγραφο Τελευταίου Ε9
  • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομά του ή στο όνομα του /της συζύγου
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών/κατάρτισης
  • Αντίγραφο κάρτας ΟΑΕΔ , εφόσον υπάρχει
  • Αντίγραφο από τις 3 πρώτες σελίδες Δήλωσης ΟΣΔΕ (αφορά μόνο υφιστάμενους Αγρότες, για τα έτη 2011, 2012)

Μετά την επιτυχή συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται η εκτύπωση και υπογραφή της.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται:

  • οι ενδιαφερόμενοι, που κατά το 2011 (οικονομικό έτος 2012) είχαν οικογενειακό εισόδημα άνω των €30.000.
  • όσοι διαθέτουν ιδιόκτητα εκμεταλλεύσιμα αγροτεμάχια που υπερβαίνουν συνολικά τα 30 στρέμματα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να καταθέσει μόνο μια αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα νέων αγροτών-επιχειρηματιών. Με την αίτηση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί την παραχώρηση αγροτεμαχίων σε δύο Δήμους υποχρεωτικά.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως και πρώτου βαθμού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για το πρόγραμμα διάθεσης αγροτικής γης μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω e‐mail στη διεύθυνση info@excelixi.org και τηλεφωνικά στα 210 6291440 και 210‐3739629.

phgh=