Updates from Ιουνίου, 2013 Toggle Comment Threads | Συντομεύσεις πληκτρολογίου

 • lithari 4:33 pm on 30/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Λουκέτο το Σεπτέμβριο και σ’ άλλα σχολεία της Ηπείρου, χαριστική βολή για την ύπαιθρο !!! Από τη νέα σχολική χρονιά λοιπόν, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, θα αποτελούν παρελθόν το Γυμνάσιο Μηλιωτάδων στο Δήμο Ζαγορίου, το Γυμνάσιο Δερβιζιάννων στο Δήμο Δωδώνης και οι Λυκειακές Τάξεις του Γυμνασίου Πωγωνιανής. Οι λιγοστοί μαθητές των περιοχών αυτών θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να κάνουν περισσότερα από πενήντα χιλιόμετρα ημερησίως προκειμένου να πάνε σε σχολείο… 

  Τρία σχολεία λιγότερα θα έχει η Ήπειρος από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Πρόκειται για επαρχιακές μονάδες του Νομού Ιωαννίνων οι οποίες βάζουν λουκέτο με βάση την τελευταία απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

   

  Οι δύο αποφάσεις του Υπουργού Κώστα Αρβανιτόπουλου δημοσιοποιήθηκαν κι αφορούν στις καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων η πρώτη και στην ίδρυση σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η δεύτερη.

  Το γεγονός ότι βάζουν λουκέτο σχολείο σε ορεινές κι απομονωμένες περιοχές, όπου έχουν απομείνει ελάχιστοι μαθητές, αποτελεί στην κυριολεξία τη χαριστική βολή. Αποδεικνύει επίσης στην πράξη ότι η αναζωογόνηση και η στήριξη της υπαίθρου μένει μόνο στα λόγια… Γιατί σε έναν τόπο όπου δεν υπάρχει σχολείο δεν μπορεί να γίνεται ούτε η παραμικρή συζήτηση για ανάπτυξη.

   

  Από τη νέα σχολική χρονιά λοιπόν, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, θα αποτελούν παρελθόν το Γυμνάσιο Μηλιωτάδων στο Δήμο Ζαγορίου, το Γυμνάσιο Δερβιζιάννων στο Δήμο Δωδώνης και οι Λυκειακές Τάξεις του Γυμνασίου Πωγωνιανής.

  Οι λιγοστοί μαθητές των περιοχών αυτών θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να κάνουν περισσότερα από πενήντα χιλιόμετρα ημερησίως προκειμένου να πάνε σε σχολείο.

  Κατά τη νέα σχολική χρονιά στην Ήπειρο ιδρύονται μόνο δύο λυκειακές τάξεις. Πρόκειται για τη δεύτερη λυκειακή στο Μουσικό Σχολείο της Άρτας και την πρώτη λυκειακή στο Μουσικό της Πρέβεζας.

   
 • lithari 6:58 pm on 29/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Απολυτίκιο της Σύναξης των 12 Αποστόλων – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 

  Μεταφορτώθηκε στις 12 Μάρ 2011

  30 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ( Απολυτίκιο – Σύναξη των Αγιων 12 Αποστόλων)

  Για Download http://soundcloud.com/byzantine-music…

  Βυζαντινή μουσική

  Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός – Kabarnos
  ισοκρατούν π. Ιωάννης Μπούτσης, π. Λάμπρος Κεφαλληνός, Γεώργιος Σάββας, Γρηγόρης Χατζηλυμπέρης, Νικόλαος Καββαδίας, Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος, Θωμάς Καραγεώργος, Καβαρνός Εμμανουήλ.
  μονταζ – επεξεργασία: Θωμάς Καραγεώργος.
  Kείμενα: Lee…
  Μεταφράσεις: Κωνσταντίνος Βασιλάκης

  Σύναξη των Αγιων 12 Αποστόλων. Πέτρος, Παύλος, Ανδρέας, Ιάκωβος Ζεβεδαίου, Ιωάννης, Φίλιππος, Θωµάς, Βαρθολοµαίος, Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου, Σίµων ο Ζηλωτής Ιούδας ο Θαδδαίος, οι θεόπτε; φίλοι του Χριστού.

  Synaxίs of the Twelve Holy Apostles. Peter, Paul, Andrew, James & John the sons of Zebedee, Phillip, Bartholomew, Thomas, Matthew, james the son of Alphaeus, jude the brother of james, Simon.

  Ἀπολυτίκιον
  Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
  Ὡς δωδεκάπυρσος, λυχνία ἔλαμψαν, οἱ Δωδεκάριθμοι, Χριστοῦ Ἀπόστολοι, Πέτρος καὶ Παῦλος σὺν Λουκᾶ, Ἀνδρέας καὶ Ἰωάννης, Βαρθολομαῖος Φίλιππος, σὺν Ματθαίω καὶ Σίμωνι, Μᾶρκος καὶ Ἰάκωβος, καὶ Θωμὰς ὁ μακάριος, καὶ ηὔγασαν τοὺς πίστει βοώντας χαίρετε Λόγου οἱ αὐτόπται.

  ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

  Οι Άγιοι Απόστολοι

  Απόστολοι ονομάζονται οι Δώδεκα μαθητές του Κυρίου πού άφησαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Κύριο σε όλη τη δημόσια διακονία Του μέχρι της Αναλήψεως. Στη συνέχεια μετά την επιφοίτηση του Άγιου Πνεύματος, έγιναν κήρυκες και μάρτυρες της πίστεως στον Χριστό προς λύτρωση της ανθρωπότητας από την αμαρτία και συνέβαλαν στην εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού στη γη.
  Το ιερό και τιμητικό αυτό όνομα δόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο στους Μαθητές Του, όταν διανυκτέρευσε στο όρος προσευχόμενος τότε, «᾿Εγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασε.» (Λουκ. 6, 12-13).
  Οι Ευαγγελιστές Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης χρησιμοποιούν περισσότερο το όνομα «οι Δώδεκα», ενώ ο Λουκάς και Παύλος το όνομα «Απόστολοι». Αργότερα χρησιμοποιείται η λέξη σε ευρύτερη έννοια και ονομάζονται «Απόστολοι» και οι άλλοι πλην των Δώδεκα «οι εβδομήκοντα» ή οι «συνεργάτες» αυτών.
  Κατάλογοι των ονομάτων των δώδεκα Αποστόλων υπάρχουν τέσσερις: Ματ. 10,2. Μαρ. 3,13. Λουκ. 6,14 και Πράξ. 1,13. Οι κατάλογοι αυτοί συμφωνούν μόνο στον πρώτο, τον Πέτρο και τον τελευταίο τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Η διαφωνία και η ασυμφωνία τους οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ιουδαίοι συνήθιζαν να έχουν δύο ονόματα και άλλοι Ευαγγελιστές αναφέρουν το πρώτο, ενώ άλλοι προτιμούν το δεύτερο.

   

  Κατά την εκλογή των Μαθητών Του, ο Κύριος εξέλεξε δώδεκα, γιατί όπως οι δώδεκα υιοί του Ιακώβ, οι δώδεκα Πατριάρχες, θεωρούνται οι αρχηγοί των δώδεκα φυλών του Ισραήλ, έτσι και οι Δώδεκα αυτοί Μαθητές του Κυρίου, έγιναν οι πνευματικοί αρχηγοί του νέου Ισραήλ, δηλαδή του Χριστιανισμού. Ο Ωσηέ προφήτευσε ότι δώδεκα δρύες θα ακολουθήσουν τον Θεό που θα φανεί στη γη.

  Εκτός από τους Δώδεκα, ο Κύριος εξέλεξε και άλλους Εβδομήντα, οι οποίοι κατά διαστήματα Τον ακολουθούσαν. Αυτούς απέστειλε κάθε φορά για να προετοιμάσουν το έδαφος απ’ όπου επρόκειτο να περάσει και να διδάξει (Λουκ. 3,1). Και ο αριθμός αυτός ανταποκρίνεται προς τους εβδομήκοντα εκείνους Πρεσβυτέρους τους οποίους ο Μωϋσής, κατ’ εντολή του Θεού, εξέλεξε ως βοηθούς του. Αποδεικνύεται έτσι ότι τα παραδείγματα της Παλαιάς είναι σύμφωνα με τα της Καινής Διαθήκης.

  Μεταξύ των Δώδεκα ό Κύριος είχε τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη οι όποιοι αποτελούσαν το στενότερο κύκλο Του και παρευρίσκονταν μόνο αυτοί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως στην ανάσταση της κόρης του Ιαείρου, στη Μεταμόρφωση, στην προσευχή της Γεσθημανής. Τον πρώτο, γιατί αγάπησε τον Χριστό «σφόδρα». Τον τρίτο, γιατί αγαπήθηκε από τον Χριστό «σφόδρα». Και τον δεύτερο, γιατί μπορούσε να πιει το ποτήρι του θανάτου το οποίο και ο Κύριος ήπιε.

   

  Οι δώδεκα Απόστολοι πού εξέλεξε ό Κύριος για να μυήσει στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, ώστε να συνεχίσουν αργότερα το έργον Του, ούτε μόρφωση είχαν ούτε από ανώτερη κοινωνική τάξη προέρχονταν. Όλοι κατάγονταν από την φτωχή και καθυστερημένη πολιτιστικά Γαλιλαία, εκτός από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, που προέρχονταν από την Ιουδαία. Ήσαν άνθρωποι απλοί, βιοπαλαιστές, ψαράδες στο επάγγελμα και τελώνες, αλλά με αγνά θρησκευτικά ενδιαφέροντα και με πίστη στον Θεό του Ισραήλ και στις Μεσσιανικές παραδόσεις. Οι υιοί του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ήσαν σχετικά εύποροι, γιατί και πλοίο ιδιόκτητο είχαν και γνωριμίες με τους Αρχιερείς της Ιερουσαλήμ διατηρούσαν.

  Η εξωτερική τους εμφάνιση προξενούσε την εντύπωση ότι ήσαν άνθρωποι «αγράμματοι και ιδιώτες» (Πράξ. 4,13). Ήταν όμως αυτόπτες και ακόλουθοι του Κυρίου, γεγονός πού συνιστά την μαρτυρία τους ενώπιον των ανθρώπων και είχαν την άνωθεν κλήση και αποστολή. Αυτά σημαίνουν ότι η αυθεντία των Αποστόλων, κατά τη δράση τους στην Εκκλησία, στηριζόταν στον ίδιο τον Θεό. Έτσι συνέχισαν το έργο του Διδασκάλου τους κινούμενοι διαρκώς από πόλη σε πόλη και χειροτονούσαν πρεσβυτέρους και επισκόπους ως κατάλληλους διαδόχους.
  Αυτοί οι δώδεκα Αποστόλους υπήρξαν οι φωστήρες του κόσμου, οι κήρυκες της ευσέβειας και οι καταλύτες της πλάνης και της ειδωλολατρίας.

   

   

   

  Ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος προηγουμένως ονομαζόταν Σίμων.

  Ο Πέτρος είναι ο κορυφαίος των Αποστόλων. Ήταν έγγαμος ψαράς, αγράμματος, αδελφός του Ανδρέα του Πρωτοκλήτου και  υιός του Ίωνα από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, Αυτόν τον Απόστολο μακάρισε ο Κύριος και τον ονόμασε Πέτρο, γιατί η πίστη του ήταν δυνατή σαν πέτρα, πάνω στην οποία θα οικοδομούσε την Εκκλησία Του (Ματ. 16, 17-18).

  Κήρυξε το Ευαγγέλιο πρώτα στην Ιουδαία και στην Αντιόχεια, ακολούθως στη Μικρά Ασία και κατέληξε στη Ρώμη. Επειδή εκεί νίκησε με υπερφυσικό τρόπο το μάγο Σίμωνα, σταυρώθηκε από τον αυτοκράτορα Νέρωνα κατακέφαλα, (πάνω τα πόδια και κάτω το κεφάλι), όπως ο ίδιος το ζήτησε και έτσι έλαβε το άφθαρτο στεφάνι του μαρτυρίου, μεταξύ των ετών 66 και 69, αφού άφησε δύο καθολικές επιστολές στην Εκκλησία του Χριστού.

   

  Ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, ο αδελφός του Πέτρου.
  Υπήρξε ενωρίτερα μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, αλλά τον εγκατέλειψε για να ακολουθήσει τον Ιησού. Ο Ανδρέας προσέλκυσε και τον αδελφό του. Θεωρείται ιδρυτής της Εκκλησίας της Κων/πόλεως.
  Κήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλα τα παραθαλάσσια μέρη της Μαύρης θάλασσας, Βιθυνίας και Βυζαντίου. Αργότερα μέσω Θράκης και Μακεδονίας κατήλθε μέχρι την Αχαΐα. Στην Πάτρα ενήργησε πολλά θαύματα και επειδή πολλοί πίστεψαν στον Χριστό ο Ανθύπατος της πόλεως Αιγεάτης κάρφωσε τον Απόστολο του Χριστού σε ένα Σταυρό ανάποδα κι εκεί παρέδωσε το πνεύμα του.

   

  Ο Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, αδελφός του Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού.
  Είναι ο τρίτος της τριάδος Απόστολος, τον όποιον ό Κύριος έπαιρνε μαζί με τον Πέτρο και τον Ιωάννη ιδιαιτέρως στις προσευχές, αλλά και στη Μεταμόρφωση Του. Κήρυξε το Ευαγγέλιο σ’ ολόκληρη την Ιουδαία. Ό Ηρώδης όμως ο Αγρίππας για την πολλή παρρησία πού είχε, τον θανάτωσε με μαχαίρι το 44 μ.Χ. και έτσι έγινε ο δεύτερος μάρτυρας της πίστεως μας μετά τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο ( 43 μ.Χ.).

   

  Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος, αδελφός του Ιακώβου.
  Είναι ο Απόστολος πού αγαπήθηκε πιο πολύ από τον Ιησού. Ο Ιωάννης έχει λάβει τα περισσότερα επίθετα: Απόστολος, Ευαγγελιστής, Θεολόγος, Μαθητής της αγάπης, Αγαπημένος μαθητής, Επιστήθιος, Παρθένος, Βοανεργές (υιός της Βροντής).
  Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία. Εξορίστηκε στην Πάτμο, όπου πλήθη απίστων προσήλθαν στο Χριστιανισμό. Όταν επέστρεψε στην Έφεσο αναπαύθηκε εν ειρήνη (περίπου 95 χρονών). Νωρίτερα μας άφησε το Ευαγγέλιο του, τρεις Καθολικές επιστολές και την Αποκάλυψη.

   

  Ο Φίλιππος από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας.
  Υπήρξε φίλος με το Ναθαναήλ και αυτός μίλησε στο φίλο του για τον Ιησού. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία (Λυδία και Μυσία) και στην Ιεράπολη μαζί με τον Βαρθολομαίο (Ναθαναήλ) και την αδελφή του Μαριάμνη. Μαρτύρησε τρυπημένος στους αστραγάλους και καρφωμένος σ’ ένα ξύλο στην Ιεράπολη.

   

  Ο Βαρθολομαίος ή Ναθαναήλ.
  Όταν ο φίλος του Φίλιππος του είπε για τον Ιησού ο Κύριος τον προϋπάντησε λέγοντας: «Ιδέ αληθώς Ισραηλίτης, εν ώ δόλος ουκ εστί» (Ιω. 1,48). Κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς, οι οποίοι ονομάζονταν Ευδαίμονες και τους παρέδωσε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από τους απίστους όμως σταυρώθηκε στην Ουρανούπολη. Εκεί παρέδωσε το πνεύμα του και έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου.

   

  Ο Θωμάς πού λεγόταν και Δίδυμος.
  Είναι ο Μαθητής που έδειξε απιστία στην Ανάσταση του Κυρίου. Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στους Πάρθους, Μήδους, Πέρσες και Ινδούς. Στην Ινδία επειδή ο Θωμάς βάπτισε τον γιό του βασιλιά κάποιας φυλής, τον φυλάκισε και τελικά τον καταδίκασε σε θάνατο. Οι στρατιώτες τον κατατρύπησαν με τις λόγχες τους.

   

  Ο Ματθαίος ο Τελώνης.
  Μετά το μεγάλο δείπνο πού προσέφερε στον Ιησού τον ακολούθησε και έγινε Απόστολος και Ευαγγελιστής. Το Ευαγγέλιο του το έγραψε στην Αραμαϊκή γλώσσα οκτώ χρόνια μετά την Πεντηκοστή, αργότερα όμως μεταφράστηκε στα Ελληνικά. Είναι αδελφός με τον Ιάκωβο του Αλφαίου.
  Κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους και Μήδους στους οποίους ίδρυσε Εκκλησία, μετά από πολλά θαύματα πού έκανε σ’ αυτούς. Τελικά θανατώθηκε από τους άπιστους δια πυράς.

   

  Ο Ιάκωβος ο υιός του Αλφαίου.
  Αδελφός του Λευί δηλ. του Ματθαίου. Λέγεται και Ιάκωβος ο μικρός, προς διάκριση από τον Ιάκωβο το μεγάλο, τον αδελφό του Ιωάννου, αλλά και προς διάκριση από τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Ο τόπος στον όποιο κήρυξε ο Απόστολος Ιάκωβος δεν είναι εξακριβωμένος. Αναγράφεται ότι κήρυξε στα έθνη και ονομάστηκε σπέρμα θειο. Κηρύττοντας και ελέγχοντας τους απαίδευτους λαούς κρεμάστηκε σε σταυρό και έτσι παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό.
  Ο Σίμων ο Κανανίτης ή ο Ζηλωτής.

  Ο Σίμων από την Κανά της Γαλιλαίας. Ανήκε στο κόμμα των Ζηλωτών (πού στα Αραμαϊκά ο ζηλωτής λέγεται Κanana και με Ελληνική κατάληξη Κανανίτης = Ζηλωτής) και διατήρησε την ονομασία του αυτή και ως Απόστολος.
  Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στη Μαυριτανία και γενικά στην Αφρική. Τελικά μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο.

   

  Ο Ιούδας του Ιακώβου, αλλιώς Λεββαίος ή Θαδδαίος.
  Ο Ιούδας αυτός είναι αδελφός με τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο και επομένως υιός του Ιωσήφ του μνήστορος. Άρα είναι «αδελφός» του Κυρίου. Λεββαίος σημαίνει θαρραλέος και Θαδδαίος (στα Αραμαϊκά) σημαίνει μεγάθυμος, μεγαλόψυχος. Είναι συγγραφέας της Καθολικής επιστολής Ιούδα.
  Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία και φώτισε τα έθνη στη χώρα αυτή. Πήγε και στην Έδεσσα. Τελικά τον κρεμάσανε και τον θανατώσανε με εκτοξευόμενα βέλη.

   

  Ο Ματθίας, στη θέση του προδότη Ιούδα.
  Μετά την Ανάληψη του Κυρίου, οι Απόστολοι, επέλεξαν δύο, τον Ματθία και τον Ιούστο, ως τους καταλληλότερους από τους εβδομήκοντα Αποστόλους. Στη συνέχεια έβαλαν κλήρο και κατόπιν προσευχής ο κλήρος έπεσε στον Ματθία. Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Αιθιοπία και αφού υπέμεινε πολλά βασανιστήρια από τους απίστους παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού.

   

  Οι  δώδεκα Απόστολοι και οι ανήκοντες στον ευρύτερο κύκλο των εβδομήκοντα, μαζί με τις σεπτές Μυροφόρες και πιστές ακόλουθες του Κυρίου, πού ήσαν εκατόν είκοσι (120) στον αριθμό (Πράξ. 1,15), δεν βαπτίστηκαν με το βάπτισμα δι’ ύδατος, αλλά βαπτίστηκαν την ήμερα της Πεντηκοστής «εν Πνεύματι Αγίω».

  Πρώτον γιατί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει φανερά ότι ο Ιησούς δεν βάπτιζε (Ιω. 4,2) και δεύτερον γιατί ο Πρόδρομος κήρυξε λέγοντας για τον Κύριο: «Εγώ μεν βαπτίζω υμάς εν ύδατι, αυτός δε βαπτίσει υμάς εν Πνεύματι Άγίω καί πυρί» (Λουκ. 3,16). Ο ίδιος ο Ιησούς το βεβαίωσε λέγοντας: «Ιωάννης μεν έβάπτισε ύδατι, ύμείς δε βαπτισθήσεσθε εν Πνεύματι Άγίω ου μετά πολλας ταύτας ημέρας» (Πράξ. 1,5). Η υπόσχεση αυτή του Κυρίου πραγματοποιήθηκε την ήμερα της Πεντηκοστής. Γι’ αυτό δεν χρειάστηκαν άλλο βάπτισμα.

   

  Οι Απόστολοι του Χρίστου θα ξεχωρίζουν μέσα στην Ιστορία της Εκκλησίας, σαν οι υπέρλαμπροι αστέρες της πνευματικής ζωής. Η Εκκλησία μας εορτάζει τους δώδεκα Αποστόλους στις 30 Ιουνίου. Τη ζωή του καθενός των Αποστόλων αυτών, σκιαγραφούμε στις ιδιαίτερες γιορτές τους. Εδώ γίνεται υπενθύμιση της ενότητας που είχαν μεταξύ τους, αλλά και της ηθικής τους, που τόσο συνέβαλε στην πνευματική εν Χριστώ αναγέννηση του κόσμου. Έχουμε και μείς χρέος οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί, να κινούμαστε στα ίχνη τους με θερμό ζήλο για τη διάδοση του σωτηριώδους μηνύματος του Ευαγγελίου.

   

   

  ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

  Ἀπολυτίκιον

  Ἦχος γ´.
  Ἀπόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ , ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

  Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

  Ἦχος δ’.
  Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, καὶ τῆς Οἰκουμένης διδάσκαλοι, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, εἰρήνην τῆ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

  Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

  Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
  Ὡς δωδεκάπυρσος, λυχνία ἔλαμψαν, οἱ Δωδεκάριθμοι, Χριστοῦ Ἀπόστολοι, Πέτρος καὶ Παῦλος σὺν Λουκᾶ, Ἀνδρέας καὶ Ἰωάννης, Βαρθολομαῖος Φίλιππος, σὺν Ματθαίω καὶ Σίμωνι, Μᾶρκος καὶ Ἰάκωβος, καὶ Θωμὰς ὁ μακάριος, καὶ ηὔγασαν τοὺς πίστει βοώντας χαίρετε Λόγου οἱ αὐτόπται.

  Κοντάκιον

  Ἦχος β’. Τοὺς ἀσφαλεῖς.
  Τοὺς ἀσφαλεῖς καὶ θεοφθόγγους κήρυκας, τὴν κορυφὴν τῶν Μαθητῶν σου Κύριε, προσελάβου εἰς ἀπόλαυσιν, τῶν ἀγαθῶν σου καὶ ἀνάπαυσιν, τοὺς πόνους γὰρ ἐκείνων καὶ τὸν θάνατον, ἐδέξω ὑπὲρ πᾶσαν ὁλοκάρπωσιν, ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια.

  Οι Άγιοι Δώδεκα Απόστολοι (Ι.Μ. Καρακάλλου – Διονυσίου εκ Φουρνά 1722)Οι Άγιοι Δώδεκα Απόστολοι;options={continuous:true,animSequence:’sync’};» href=»http://www.porphyrios.gr/files/jpg/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BD%20%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%AD%CF%82/%CE%A0%CE%B1%CF%87%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9/06_30%20%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%82%20%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%20%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CF%89%CE%BD.jpg» style=»padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(66, 132, 176); background-color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;»>Οι Άγιοι Δώδεκα ΑπόστολοιΟι Άγιοι Δώδεκα Απόστολοι;options={continuous:true,animSequence:’sync’};» href=»http://www.saint.gr/filesnew/02/0649/photos/SynaxiApostolon01.jpg» style=»padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(66, 132, 176); background-color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;»>Οι Άγιοι Δώδεκα ΑπόστολοιΟι Άγιοι Δώδεκα Απόστολοι;options={continuous:true,animSequence:’sync’};» href=»http://www.saint.gr/filesnew/02/0649/photos/SynaxiApostolon09.jpg» style=»padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(66, 132, 176); background-color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;»>Οι Άγιοι Δώδεκα ΑπόστολοιΟι Άγιοι Δώδεκα Απόστολοι;options={continuous:true,animSequence:’sync’};» href=»http://www.saint.gr/filesnew/02/0649/photos/SynaxiApostolon03.jpg» style=»padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(66, 132, 176); background-color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;»>Οι Άγιοι Δώδεκα ΑπόστολοιΟι Άγιοι Δώδεκα Απόστολοι;options={continuous:true,animSequence:’sync’};» href=»http://www.saint.gr/filesnew/02/0649/photos/SynaxiApostolon04.jpg» style=»padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(66, 132, 176); background-color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;»>Οι Άγιοι Δώδεκα ΑπόστολοιΟι Άγιοι Δώδεκα Απόστολοι;options={continuous:true,animSequence:’sync’};» href=»http://www.saint.gr/filesnew/02/0649/photos/SynaxiApostolon05.jpg» style=»padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(66, 132, 176); background-color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;»>Οι Άγιοι Δώδεκα ΑπόστολοιΟι Άγιοι Δώδεκα Απόστολοι – Χρωστήρας© (xrostiras.blogspot.com);options={continuous:true,animSequence:’sync’};» href=»http://1.bp.blogspot.com/_cKRraUf_YGQ/TQJu9eLCdMI/AAAAAAAAAFI/BKYZd_P1UbY/s1600/Ampelos2010.JPG» style=»padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(66, 132, 176); background-color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;»>Οι Άγιοι Δώδεκα Απόστολοι – Χρωστήρας© (xrostiras.blogspot.com)Ο Χριστός εν δόξη και οι δώδεκα Απόστολοι – άγνωστος ζωγράφος από την Κωνσταντινούπολη, μέσα 14ου αιώνα μ.Χ.;options={continuous:true,animSequence:’sync’};» href=»http://194.177.217.107/scanned/icons/01_8bit_PE-IC1-DS2-Q2.jpg» style=»max-width:100%;» />
   
 • lithari 2:03 pm on 29/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  …:??? χωρίς αυτό, κάποιοι καρδιοπαθείς πεθαίνουν. Κι όμως…!!!Πρέπει να έχουν απόθεμα λοιπόν για τις «δύσκολες εβδομάδες». Βλέπεις η καρδιά «δεν περιμένει». Όποιος μάλιστα έχει την ατυχία να παίρνει πολλά χάπια ημερησίως την «πάτησε». Είναι αναγκασμένος να τρέχει από φαρμακείο σε φαρμακείο και να μην το βρίσκει. Κάθε φορά που στέκεται τυχερός και βρίσκει ένα κουτί αμέσως σκέπτεται: «άλλη μια εβδομάδα ζωής». Τόσο απλά. Όταν ρωτάει τον φαρμακοποιό για το «αυτονόητο», για το αν τουλάχιστον υπάρχει κάποιο υποκατάστατο ίδιας χημικής σύνθεσης, η απάντηση είναι ένα ξερό «ΟΧΙ». Κι όμως. Τραβάει ένα χρόνο τώρα αυτή η έλλειψη στην αγορά. Θα έπρεπε να έχει ρυθμιστεί το πρόβλημα από την Πολιτεία. Να βρεθεί «ποιός φταίει» γι’ αυτό και να χτυπηθεί αμείλικτα και παραδειγματικά. Πόσοι άραγε συμπολίτες μας πέθαναν εξ’ αιτίας αυτού του προβλήματος; Εξ’ αιτίας των εγκληματικών πράξεων ορισμένων και των εξίσου εγκληματικών παραλείψεων κάποιων άλλων. Πόσοι άραγε πρέπει να πεθάνουν ακόμη για ν’ ασχοληθεί η Πολιτεία, οι Ιατρικοί και Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, τα ΜΜΕ, οι Ενώσεις καταναλωτών και ασθενών; Τι συμβαίνει λοιπόν;!!! 

  INDERAL:χωρίς αυτό, κάποιοι καρδιοπαθείς πεθαίνουν. Κι όμως….

   γράφει ο Γιώργος Ανεστόπουλος
  Πήγε να βγει μερικές φορές στη δημοσιότητα. Άλλες τόσες «θάφτηκε».
  Νεκροθάφτης; Ποιός άλλος; ===============================================
  Φίλοι αναγνώστες .
  Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει .Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :
  α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας ,
  ή
  β) να παραμείνετε αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο .Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .
  ΕΠΙΣΗΣ:
  1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψεις του άρθρου.
  2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.
  3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.
  4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .
  5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.
  6.Σκέψης κρίση απόψεις επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας,μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικο οικονομικο κέρδους η εκ Άλου σκοπού οικονομικού η μέσο με στόχος το προσωπικό όφελος , από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό μήδε και του προσωπικού η ατομικού συμφέροντος επί του συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-
  7.Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-
  8.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨
  ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ.
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.-
  Αν παρ΄όλα αυτά υπάρξει κάποιο πρόβλημα ,
  επικοινωνήστε μαζί μας e-mail .
  Καλή συνέχεια ==================(Πέραν των διαφόρων Πολιτειακών Οργάνων) κυρίως τα «επίσημα», τα «Μεγάλα ΜΜΕ».
  Όχι πως τα «μικρότερα» και δη τα «διαδικτυακά» (βλ. blogs) πάνε πίσω.
  Βλέπεις, αν τα ΜΜΕ δεν αποφασίσουν ν’ ασχοληθούν μ’ ένα θέμα, αυτό απλά «δεν σηκώνεται». Σιγά μην αποφασίσει η Πολιτεία να δημιουργήσει «Ομάδες Ερεύνης» για τέτοια ζητήματα ώστε να έχει «αποτελέσματα» πριν αναμειχθούν τα ΜΜΕ.
  Ο λόγος για τα «φάρμακα».
  Φάρμακα που χρειάζονται επειγόντως και τακτικά κάποιοι χρόνιοι ασθενείς συμπολίτες μας και που χωρίς αυτά, «απλά πεθαίνουν».
  Φάρμακα που όμως δεν υπάρχουν σε επάρκεια.
  Και η εύρεσή τους ανάγεται σε άθλο, μαραθώνιο και γολγοθά κάθε φορά.
  Άλλοτε, αυτά τα φάρμακα κοστίζουν χιλιάδες ευρώ.
  Όπως των καρκινοπαθών ας πούμε. Και οι φαρμακοποιοί απαντούν τότε πως αδυνατούν να φέρουν ένα κουτί τόσο υψηλής αξίας το οποίο η Πολιτεία θ’ αργήσει να τους εξωφλήσει.
  Άλλοτε όμως κοστίζουν μόλις 1,80 ευρώ.
  Όπως το Inderal ας πούμε. Β΄αναστολέας που ρυθμίζει την πίεση και το ρυθμό της καρδιάς μιας ιδιαιτέρως μεγάλης ομάδας καρδιοπαθών.
  Χωρίς αυτό ο ασθενής αρχίζει να υποφέρει από άστατο ρυθμό – αρρυθμίες – κάτι που συνακόλουθα (αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα και  ακαριαία) τον ρίχνει σε επεισόδιο μαρμαρυγής και αν δεν το προλάβει κι αυτό με έκτακτη έγκαιρη περίθαλψη τον περιμένει η ανακοπή και ένας αγωνιώδης φρικτός θάνατος.
  Τόσο απλά!
  (Ποιός πολιτικός είχε πει πριν κανα χρόνο ότι «βρε δεν πεθαίνουν κιόλας οι άρρωστοι συνταξιούχοι να ξεφορτωθούν λίγο τα ταμεία»;)
  Κι όμως, αυτός ο ασθενής, με την αγωνία στην καρδιά του κάθε μέρα (πολλαπλά ενισχυμένη λόγω της εξαθλίωσης από την κρίση και την φτώχεια) γυρνάει τα φαρμακεία πηγαίνοντας από το ένα στο άλλο μπας και βρει το «μαγικό κουτί» που θα τον κρατήσει στη ζωή και την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη και την επόμενη.
  Κάθε κουτί Inderal των 40mg έχει 30 χάπια. Ο ασθενής του παραδείγματός μας λαμβάνει το ανώτερο όριο, 4 χάπια ημερησίως. Σχεδόν ένα κάθε πέντε ώρες.
  Αν τυχόν παραλείψει ένα, στις έξι μόλις ώρες η καρδιά του χτυπάει άστατα και αρχίζουν οι αρρυθμίες.
  Όσο παίρνει τα χάπια είναι εντάξει.
  Η απάντηση που παίρνει από κάθε φαρμακείο τον τελευταίο χρόνο είναι «δεν το έχω». Και η «έκφραση» των φαρμακοποιών όταν του δίνουν αυτή την απάντηση είναι επιεικώς «περίεργα παγωμένη». Ανήσυχη.
  Από κάποιους φαρμακοποιούς έμαθε πως με τα χίλια ζόρια οι αποθήκες τους φέρνουν ένα κουτί, στην σπάνια «καλή περίπτωση» κάθε μέρα. Με τόση ζήτηση όμως, ακόμη κι αυτό το «καλό σενάριο» επ’ ουδενί δεν είναι επαρκές.
  Ποιός να το πρωτοπάρει;
  Προφανώς οι φαρμακοποιοί το «φυλάνε» για κάποιους πελάτες τους.
  Ένας τη μια μέρα, άλλος την άλλη. Αναγκάζονται δηλαδή οι φαρμακοποιοί καθημερινά ν’ αποφασίσουν «ποιός θα ζήσει και ποιός θα πεθάνει»….
  Τόσο απλά…
  Κάποιοι ασθενείς, διαπιστώνοντας αυτή την δραματική κατάσταση έλλειψης ένα χρόνο τώρα ανησυχούν για τα χειρότερα και προσπαθούν να κάνουν «απόθεμα». Τρέμοντας για τη ζωή τους.
  Ποιός μπορεί να τους κατηγορήσει;
  Κάθε κουτί σημαίνει και μια εβδομάδα ζωής.
  Κι αν ξαφνικά εξαφανιστεί από την αγορά;
  Οι «ενδείξεις» άλλωστε έναν χρόνο τώρα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλές.
  Σήμερα δεν βρίσκουν εύκολα το φάρμακο. Τι πιο φυσιολογική εξέλιξη, αύριο να μην το βρίσκουν καθόλου;
  Πρέπει να έχουν απόθεμα λοιπόν για τις «δύσκολες εβδομάδες». Βλέπεις η καρδιά «δεν περιμένει».
  Όποιος μάλιστα έχει την ατυχία να παίρνει πολλά χάπια ημερησίως την «πάτησε».
  Είναι αναγκασμένος να τρέχει από φαρμακείο σε φαρμακείο και να μην το βρίσκει.
  Κάθε φορά που στέκεται τυχερός και βρίσκει ένα κουτί αμέσως σκέπτεται:
   «άλλη μια εβδομάδα ζωής».
  Τόσο απλά.
  Όταν ρωτάει τον φαρμακοποιό για το «αυτονόητο», για το αν τουλάχιστον υπάρχει κάποιο υποκατάστατο ίδιας χημικής σύνθεσης, η απάντηση είναι ένα ξερό «ΟΧΙ».
  Κι όμως.
  Τραβάει ένα χρόνο τώρα αυτή η έλλειψη στην αγορά. Θα έπρεπε να έχει ρυθμιστεί το πρόβλημα από την Πολιτεία.
  Να βρεθεί «ποιός φταίει» γι’ αυτό και να χτυπηθεί αμείλικτα και παραδειγματικά.
  Πόσοι άραγε συμπολίτες μας πέθαναν εξ’ αιτίας αυτού του προβλήματος;

  Εξ’ αιτίας των εγκληματικών πράξεων ορισμένων και των εξίσου εγκληματικών παραλείψεων κάποιων άλλων.

  Πόσοι άραγε πρέπει να πεθάνουν ακόμη για ν’ ασχοληθεί η Πολιτεία, οι Ιατρικοί και Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, τα ΜΜΕ, οι Ενώσεις καταναλωτών και ασθενών;
  Τι συμβαίνει λοιπόν;
  Γιατί «αποκρύπτεται» συστηματικά αυτή η έλλειψη;
  Και γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη;
  Δεν παράγεται επαρκώς στην Ελλάδα;
  Δεν εισάγεται επαρκώς στην Ελλάδα;
  Γίνεται παράνομη και εγκληματική επανεξαγωγή σε άλλες χώρες που πουλιέται ακριβότερα, όπως τόσα άλλα φάρμακα όπως αποδείχτηκε τους τελευταίους μήνες;
  Αυτό άραγε δεν είναι έγκλημα;
  Γιατί δεν υπήρξε ακόμη εισαγγελέας ν’ ασχοληθεί με την διαδικασία του υπερεπείγοντος μπας και σωθούν κάμποσες ζωές συμπολιτών μας;
  Ο Γενικός Εισαγγελέας Διαφθοράς άραγε θ’ ασχοληθεί έστω και τώρα;
  Ή μήπως πρέπει να πεθάνουν κάμποσες χιλιάδες συμπολιτών μας μέχρι ν’ αποφασίσουν όλοι οι παραπάνω ν’ ασχοληθούν;
  Ή μήπως θα πρέπει κάποιος απ’ αυτούς τους άτυχους συμπολίτες μας, όταν του τελειώσουν τα χάπια κι αρχίσουν οι φονικές αρρυθμίες να πάει και να κατασκηνώσει μπροστά στη Βουλή;
  Έτσι, θα δώσει «άφθονο θέαμα» στα σαρκοβόρα ΜΜΕ που μόνον έτσι προφανώς κινητοποιούνται κι αποφασίζουν ν’ ασχοληθούν μ’ ένα θέμα.
  Θα είναι ομολογουμένως «ενδιαφέρον θέαμα», ε;
  «Παρακολουθείστε live τι συμβαίνει σ’ έναν καρδιοπαθή με σοβαρή ανεπάρκεια μητροειδούς βαλβίδας που αντιμετωπίζει αρρυθμίες χωρίς το φάρμακό του. Δείτε τον σε αποκλειστικότητα, συνδεδεμένο με τα μηχανήματα του τάδε συνεργάτη καρδιολόγου μας, βήμα βήμα πως φτάνει στον αγωνιώδη θάνατο μέσα από μια οδυνηρή σταδιακή ανακοπή»….
  Κι αυτό το λένε «Δημοσιογραφία».
  Περιμένουν να πεθάνει με «θεαματικό τρόπο» κάποιος για ν’ ασχοληθούν.
  Όχι κύριοι των ΜΜΕ.
  Έχουν δίκηο όσοι λένε πως:
  «ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΙΣΤΕ»….
  Έλκεστε μόνον από το ΑΙΜΑ, τον ΕΜΦΑΝΗ, ΦΑΝΤΑΙΖΙ, ΒΡΟΝΤΩΔΗ, ΘΕΑΜΑΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ…
  Αδιαφορείτε για τον αφανή, διακριτικό, αγωνιώδη, καθημερινό θάνατο συμπολιτών μας όπως ο παραπάνω.
  Ο οποίος συν τοις άλλοις είναι άνεργος και ανασφάλιστος.
  Πρώην μικροέμπορος βλέπεις.
  Κι αυτοί δεν έχουν δικαιώματα σ’ αυτόν τον τόπο.
  Συνεπώς, δεν έχει και την οικονομική δυνατότητα να επανεξεταστεί μήπως και αλλάξει το φάρμακό του, καθώς αυτό θα σήμαινε πλήρη, λεπτομερή, χρονοβόρο, επιστάμενο και κοστοβόρο έλεγχο κι αυτός δεν αντέχει το οικονομικό κόστος ούτε κατά διάνοια.
  Για την ακρίβεια, έχει τρία χρόνια να επισκεφτεί τον καρδιολόγο του για τους ίδιους οικονομικούς λόγους.
  Χώρια που φάρμακο που κάνει καλή δουλειά, απλά δεν το «αλλάζεις».
  Υπάρχει βεβαίως και η «άλλη η λύση» για ν’ αποφασίσουν ν’ ασχοληθούν όλοι οι κύριοι παραπάνω.
  Ο ασθενής μας, μόλις του τελειώσουν τα χάπια και του απομείνουν λίγες ώρες ή μέρες (άγνωστο) ζωής, να πάρει ένα πιστόλι και να πάει στον αγύριστο παίρνοντας και κάποιους ακόμη μαζί του.
  Όποιον τύχει από τους «αρμόδιους/αναρμόδιους/υπεύθυνους» αυτής της κατάστασης να είναι ο πιο «βολικός στόχος».
  Φαντάζομαι όμως μετά από κάτι τέτοιο οι πάντες θ’ αποφάσιζαν ν’ ασχοληθούν με έναν πολλαπλό φόνο/έμμεση αυτοκτονία.
  Θα σώζονταν χιλιάδες ζωές ασθενών επειδή κάποιος αποφάσισε να γίνει «τρομοκράτης» (έτσι δεν θα έλεγαν κατόπιν Πολιτεία και ΜΜΕ;) για να πείσει κάποιες «ελίτ εξουσίας» ν’ ασχοληθούν επιτέλους με κάτι που «σκοτώνει πολίτες».
  Και όντως θ’ ασχολούνταν κατόπιν.
  Αυτό βεβαίως θα ορίζονταν ως «Πράξη Τρομοκρατίας» ποινικά κολάσιμη.
  Και τι έχουν κάνει τάχα οι «αρμόδιοι/αναρμόδιοι» για ν’αποφευχθεί μια τέτοια εξέλιξη;
  Κατέστησαν ως εξίσου εγκληματικό κι εξίσου ποινικά κολάσιμο το όλο παραπάνω σκηνικό;
  Πολύ απλά ΟΧΙ. Απλά κάνουν όλοι πως δεν υπάρχει το θέμα….
  Όπως και θα συνεχίσουν θρασύτατα να κάνουν ακόμη και μετά απ’ αυτή τη δημοσίευση.
  Ακόμη και η συντριπτική πλειοψηφία των bloggers….ένθεν κι ένθεν…
  Γιώργος Ανεστόπουλος
   
 • lithari 7:14 pm on 28/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΙΟΣ: Το Facebook γέμισε εικόνες σκληρού π ο ρ ν -ό … Οι 10 εντολές του Facebook! 


  Τις τελευταίες ημέρες το Facebook

  έχει γεμίσει από εικόνες πορνo γραφι κού περιεχομένου, σε προφίλ αλλά και με δημοσίευση από κάποιον χρήστη σε ομάδες, που απεικονίζουν διάσημες σε σεξουαλικές περιπτύξεις.

  Μεγάλο πρόβλημα έχει παρατηρηθεί τις 2 τελευταίες μέρες με ένα κακόβουλο κώδικα (script) που εκμεταλλεύεται κάποιο κενό ασφαλείας στο fb και έχουν πρόσβαση στο λογαριασμό σου όπου στην συνέχεια κοινοποιεί φωτογραφία πορνό με το link σε όσες ομάδες είσαστε μέλη.

  Όποιος από περιέργεια πατήσει στο link του μηνύματος που συνοδεύει την φωτογραφία πoρνό ο κώδικας ενεργοποιείται και αυτόματα στέλνει στις ομάδες σας τη φωτογραφία. Λειτουργεί δηλαδή περίπου σαν ιός.

  Όσοι χρήστες άθελα τους ή από περιέργεια έχουν ανοίξει την διεύθυνση αυτή, η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνουν είναι να αλλάξουν κωδικό (password).

  Ένας ισχυρός κωδικός καλό είναι να αποτελείτε από σύμβολα γράμματα και αριθμούς.

  Η είδηση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους χρήστες και πονοκέφαλο στους ιθύνοντες του Facebook.

  ΠΗΓΗ

  http://periergaa.blogspot.com

  ΠΗΓΗ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΙΟΣ: Το Facebook γέμισε εικόνες σκληρού π ο ρ ν -ό

  Οι 10 εντολές του Facebook!


  Έχεις facebook και δεν ξέρεις τις 10 εντολές; Διάβασέ τις και εμπέδωσέ τις…

  1) Όταν σε κάνει accept κάποιος/α που έχεις κάνει request οφείλεις να του/της πεις έστω ένα «hi»… 2) Εάν κάποιος/α σου κάνει επανειλημμένως likes σε pics ή posts σου ας του/της πεις κάποια στιγμή ένα «ευχαριστώ»!

  3) Mην πρήζεις κάποιον/α στο chat & inbox εφόσον βλέπεις ότι δεν σου απαντάει!

  4) Nα είσαι κόσμιος στα σχόλια σου σε μια pic… don’t be κάφρος!

  5) Όταν προκαλείς με μια pic σου μην ζητάς τα ρέστα μετά για τυχόν ενοχλητικά σχόλια!

  6) Είναι δικαίωμά σου να κάνεις οποιονδήποτε add για οποιονδήποτε λόγο, όπως επίσης κι αυτός έχει το δικαίωμα να μην σε κάνει accept!

  7) Μην κάνεις poke κάποιον/α συνέχεια αν δεν ανταποδίδει… Είναι σαν να την κερνάς σφηνάκια όλο το βράδυ που ποτέ δεν πίνει… get over it!

  8) To «in a relationship» κάτι σημαίνει, μην γίνεσαι ενοχλητικός λοιπόν!>

  9) Μην κάνεις tag σε κάποιον/α σε μια φωτό χωρίς την έγκρισή του/της… Μπορεί να μην γουστάρει ρε φίλε!!!

  10) Μην στραβώνεις όταν κάποιος/α έχει πολύ καιρό να σου μιλήσει – δεν σημαίνει ότι δεν σε γουστάρει πια! Υπάρχει ζωή κι εκτός ρε φίλε!

  http://mhnpetaslefta.blogspot.gr

  http://periergaa.blogspot.com

  ΠΗΓΗ : Οι 10 εντολές του Facebook!

   

   

   
 • lithari 6:25 pm on 27/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Γαλλία: Τέρμα η λέξη "Μητέρα" και "Πατέρας" από τον Σεπτέμβριο στα δημοτικά σχολεία. 

  Σύμφωνα με την τροπολογία, οι μαθητές των δημοτικών ===============================================
  Φίλοι αναγνώστες .
  Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει .Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :
  α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας ,
  ή
  β) να παραμείνετε αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο .Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .
  ΕΠΙΣΗΣ:
  1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψεις του άρθρου.
  2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.
  3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.
  4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .
  5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.
  6.Σκέψης κρίση απόψεις επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας,μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικο οικονομικο κέρδους η εκ Άλου σκοπού οικονομικού η μέσο με στόχος το προσωπικό όφελος , από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό μήδε και του προσωπικού η ατομικού συμφέροντος επί του συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-
  7.Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-
  8.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨
  ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ.
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.-
  Αν παρ΄όλα αυτά υπάρξει κάποιο πρόβλημα ,
  επικοινωνήστε μαζί μας e-mail .
  Καλή συνέχεια ================== σχολείων θα πρέπει να διδάσκονται τη θεωρία της ισότητας των φύλων και να επισημαίνεται ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι φυσικές, αλλά ιστορικά και κοινωνικά κατασκευασμένες και αναπαράγονται.

  Kατά τη νέα σχολική χρονιά, ένα νέο υποχρεωτικό μάθημα, της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, θα εισαχθεί σε όλα τα Γαλλικά σχολεία. Τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδευτούν από την ηλικία των έξι ετών! Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι για να μετατοπίσει πλήρως την αντίληψη των παραδοσιακών βιολογικών ρόλων των ανδρών και γυναικών στο μυαλό των παιδιών, αντικαθιστώντας τις με τις νέες ιδέες σχετικά με το λεγόμενο «κοινωνικό φύλο«.

  Η Γαλλία έχει γίνει το πεδίο στην καλλιέργεια της αφύσικης ανθρωπότητας στους νέους. Η κυβέρνηση Ολάντ έχει απίστευτη επιμονή στην εισαγωγή του γάμου των ομοφυλοφίλων και στο να επιτρέψει ζευγάρια του ιδίου φύλου να υιοθετούν παιδιά, συμπληρώνοντας με συστημικά μέτρα, για να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά, που δεν θα έχει καμία ιδέα του άνδρα και της γυναίκας.

  Η «δημοκρατική» κυβέρνηση δεν παρέχει καμία εναλλακτική λύση.

  Το θέμα θα εισαχθεί σε όλα τα Γαλλικά σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών και των εκκλησιαστικών σχολείων. Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης ενέκρινε νομοθετική τροποποίηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος της αναπληρωτή Julie Sommaruga, σύμφωνα με την οποία η αποστολή του σχολείου είναι η»διδασκαλία της ισότητας των φύλων».

  Σύμφωνα με την τροπολογία, οι μαθητές των δημοτικών σχολείων θα πρέπει να διδάσκονται τη θεωρία της ισότητας των φύλων και να επισημαίνεται ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι φυσικές, αλλά ιστορικά και κοινωνικά κατασκευασμένες και αναπαράγονται.

  Η τροπολογία αυτή υποστηρίχθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, καθώς και από τους αριστερούς στο κοινοβούλιο – Περιβαλλοντολόγους, Σοσιαλιστές, Κομμουνιστές, και στις 19 Μαρτίου, η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας ενέκρινε το «Νόμο των φύλων» στην πρώτη ανάγνωση, ανοίγοντας το δρόμο για την επίσημη διαφθορά των ανηλίκων στα σχολεία της Γαλλίας.

  Η προτεινόμενη έννοια περιλαμβάνει μια «θεωρία των φύλων».

  Είναι εύκολο να καταλάβουμε για το τι είδους «φύλα» μιλούν, αν εξετάσουμε το είδος των»φύλων» που παρουσιάζονται καθημερινά. Σε αντίθεση με τους κλασικούς ρόλους των δύο φύλων, σήμερα, το ίδιο άτομο μπορεί να έχει πολλαπλούς ρόλους και των δύο φύλων.

  Eκτός από τους «untrendy» παραδοσιακούς άνδρες και γυναίκες, υπάρχουν ομοφυλόφιλοι (οι ομοφυλόφιλοι και οι λεσβίες), όπως και κάθε άλλο «είδος», όπως αμφιφυλόφιλων, τραβεστί και τρανσέξουαλ. Δηλαδή, η ομοφυλοφιλία που χρησιμοποιείται για να θεωρηθεί μια ασθένεια από τα ιστορικά πρότυπα σερβίρεται ως ένα από τα «είδη» των σεξουαλικών σχέσεων.

  Η ίδια η έννοια του «φύλου» εισήχθη στα Γαλλικά σχολικά βιβλία το 2011. Η ιδεολογία των φύλων εισάγει μια έννοια σύμφωνα με την οποία, το φύλο δεν καθορίζεται βιολογικά, αλλά είναι συνέπεια της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης του ατόμου στην κοινωνία.

  Κατευθυνόμενες από παραλογισμό, οι σκέψεις αυτές στη σύγχρονη Γαλλία έχουν γίνει»μια δικαιολογία» για να νομιμοποιήσει τους γάμους των ομοφύλων και να επιτρέψει διεστραμμένους να υιοθετούν παιδιά.

  Κρίνοντας από τις τρέχουσες τάσεις, θα αποτελέσει τη βάση για την θεσμοθετημένη παιδεραστία και την ομοφυλοφιλία της νεότερης γενιάς, που από πολύ μικρή ηλικία, θα πρέπει να εμφυσήσει την ιδέα του διεστραμμένου σεξ ως βασικό σκοπό της ζωής.

  Όταν μια τέτοια ιδεολογία έχει τεθεί σε εφαρμογή από την κυβέρνηση σε ένα δημόσιο οργανισμό όπως η γενική εκπαίδευση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει μια υλοποίηση του συνολικού σχεδίου για την καταστροφή της ανθρωπότητας, με τη μετατόπιση των θεμελιωδών εννοιών της παραγόμενης εξέλιξης της ανθρώπινης σεξουαλικότητας.

  Πρώτα, η αγαμία και οι αρχές στην προσέγγιση για αυστηρή ρύθμιση της σεξουαλικής ζωής σε μια οικογένεια ήταν ο στόχος, στη συνέχεια, η ομοφυλοφιλία έγινε κάτι το φυσικό, τώρα, οι ιδέες για πολλαπλούς ρόλους των φύλων είναι η εισαγωγή που αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση της φυσικά άρρωστης και χειραγωγημένης κοινωνίας.

  πηγή
  το είδαμε στο Λόγια του Αέρα

  ΣΧΟΛΙΟ
  Αυτή είναι η παγκοσμιοποιημένη αντίληψη που και οι νεοταξίτες διεφθαρμένοι προσπαθούν να επιβάλλουν και στην πατρίδα μας…
  Δεν τους ενδιαφέρει η καλώς νοουμένη κι ευλογημένη ισότητα των 2 φύλων μέσα από τους διακριτούς ρόλους του πατέρα και της μητέρας….

  Η μητρική τρυφερότητα και η πατρική προστασία είναι πράγματα που τους προκαλούν απέχθεια διότι είναι ανώμαλοι και διεστραμμένοι…

  Με λίγα λόγια προσπαθούν να πλήξουν τους παραδοσιακούς θεσμούς και δεσμούς της οικογένειας πηγαίνοντας όχι μόνο κόντρα στην Εκκλησία και την Οικογενειακή παράδοση αλλά και κόντρα στην επιστημονική άποψη της ψυχολογίας περί των γονεϊκών προτύπων…

  Ολοι ξέρουμε πόσα ψυχολογικά προβλήματα προκαλούνται στα παιδιά από διαλυμένες οικογένειες όπου απουσιάζει το ένα εκ των 2 προτύπων…

  Μας οδηγούν στην αποκτήνωση….
  Αλλά δεν θα τους περάσει….

  Το κακό είναι ότι είναι τόση η καθημερινή πλύση εγκεφάλου στα παιδιά μας που πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά θα λυθούν μόνο με αίμα στο τέλος….
  Ηδη και στην ελληνική κοινωνία που δέχεται καθημερινά πλήγματα τέτοιου τύπου κι αυτό μπορούμε εύκολα να το διαπιστώσουμε από τα σχολικά βιβλία κι ενισχύεται από τις νεοταξίτικες δράσεις της Αριστεράς γενικώς, έχει παρουσιαστεί μια γενιά Ελλήνων διχασμένη και κυριολεκτικά χαμένη….

  Η παραδοσιακή ελληνική ανατροφή που υπερισχύει στα παιδιά που προέρχονται από ενωμένες οικογένειες που τηρούν την, από πάππου προς πάππον, διαπαιδαγώγηση (που βρίσκεται σε τρομερή αντίθεση πλέον με τα όσα μαθαίνουν στο Ρεπούσιο σχολείο) έρχεται σε αντίθεση με τα παιδιά που προέρχονται από διαλυμένες «προοδευτικές» οικογένειες στις οποίες η πλύση εγκεφάλου έχει άμεσο αποτέλεσμα….

  Ας ελπίσουμε όλα να τελειώσουν πριν είναι πολύ αργά για το Γένος μας….

   
 • lithari 6:01 pm on 27/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ-ΕΡΩΤΗΣΗ ???ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ!!!ΖΗΤΑΜΕ ΚΑΙ ΕΡΩΤΑΜΕ ( Η ΛΕΞΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΙΣΟΣ ΣΑΣ ΞΙΝΙΖΕΙ ) ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΥΩΣΗ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

  ΜΙΑ  ΕΡΩΤΗΣΗ  ΠΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

  ΙΣΟΣ ΝΑ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ===============================================
  Φίλοι αναγνώστες .
  Βρίσκεστε σ΄αυτό το ιστολόγιο με δική σας ευθύνη .Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ μπορεί να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει .Θα πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση .Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν οι επιλογές σας είναι δύο :
  α) ή να φύγετε απ΄το ιστολόγιο αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας ,
  ή
  β) να παραμείνετε αποδεχόμενοι πως ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο .Εμείς απ΄την μεριά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια .
  ΕΠΙΣΗΣ:
  1.Τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά μπορεί η δεν συμφωνούν πλήρως με τις απόψεις του άρθρου.
  2.Επισημαίνουν ώμος στου φίλους του μπλοκ τα παρακάτω.
  3.Η ενημέρωσης-μάθηση, είναι ιερή υποχρέωση καθενός από εμάς.
  4.Η οποίες Αποψις του άρθρου εκφράζουν το συντάκτη του, ο όποιος και αναφέρετε .
  5.Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο https://boskotsopanhs.wordpress.com/ φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου.
  6.Σκέψης κρίση απόψεις επιδίωξη κάθε μορφής μήδε αυτής καθεαυτής της ατομικής προβολή, η με σκοπό αλλότριο η αλά αίτια η άλλης αίτιας,μήδε και του οικονομικού στόχου η του αυτό κάθε αυτό ως στόχο προσωπικο οικονομικο κέρδους η εκ Άλου σκοπού οικονομικού η μέσο με στόχος το προσωπικό όφελος , από οιαδήποτε αφορμή η σκοπό μέσο η αιτιατό μήδε και του προσωπικού η ατομικού συμφέροντος επί του συγκεκριμένου άρθρου ουδεμία σχέση έχουν τα δημοτικά αθάνατα δημοτικά οπουδήποτε και προέρχεται και απορρέουν .-
  7.Η δημοσιοποίηση άρθρων έχει ως σκοπό μονό και μονό την ενημέρωση-μάθηση και τίποτα λιγότερο η περισσότερο.-
  8.ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ¨
  ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑ.
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΛΥΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.-
  Αν παρ΄όλα αυτά υπάρξει κάποιο πρόβλημα ,
  επικοινωνήστε μαζί μας e-mail .
  Καλή συνέχεια ================== ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΑΣ ΑΛΩΣΤΕ ΜΕΣ ΤΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΟΥΜΕ!!!

  ΙΣΟΣ ΝΑ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ  ΠΙΑ ΕΙΝΑΙ   Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ  ΚΑΙ  Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΛΑΝΣΑΡΕΤΕ

  ΙΣΟΣ ΝΑ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΕ ΑΝ   ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ  ΜΑΣ  ΣΕΡΒΙΡΕΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ  ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΦΕ!!!

  ΔΕΝ  ΜΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ  ΑΝ  ΕΙΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΣ ΠΡΩΤΕΣ   ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ  ΣΕ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ  ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΟΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ  ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΣΑΣ!!!

  ΑΛΗΘΕΙΑ  ΠΟΥ  ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ    ((  ΜΗΠΩΣ   ))  Η ΧΩΡΑ ΑΥΤΗ ΛΕΤΕ  ΑΠΟ ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΣΗ  ΕΛΛΑΔΑ  ???

  ΜΗΠΩΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΤΩΣΗ  ΑΛΛΑ  ΚΑΙ  ΑΠΟ ΤΟ  ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ  ΓΙΝΑΤΕ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΛΕΤΕ!!!

  Η ΜΗΠΩΣ ΟΛΟ ΤΟΥΤΑ ΕΙΝΑΙ  ΜΙΑ  ΦΑΡΣΟΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ   ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ!!!

  ΑΠΛΑ   ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ-ΕΡΩΤΗΣΗ

  ΠΙΑ ΘΑ  ΗΤΑΝ  Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΑΣ  ΑΝ  ΜΕΙΩΝΑΤΕ ΚΑΤΑ 50% ΤΑ ΤΕΛΗ  SΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ !!!

  ΚΑΙ ΟΧΙ  ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ  ΧΑΡΗ  ΟΧΙ

  ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΧΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ  ΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΧΑΡΗ!!!

  ΖΗΤΑΜΕ ΚΑΙ ΕΡΩΤΑΜΕ

  ( Η ΛΕΞΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  ΙΣΟΣ ΣΑΣ ΞΙΝΙΖΕΙ  )

  ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΜΥΩΣΗ  ΤΟΝ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ  ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ   ΔΗΜΟΣΙΟ

  ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΡΑ  ΣΑΣ   ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΞΕΤΕ  ΤΟ   ΟΠΟΙΟ  ΘΑΡΡΟΣ   ΠΡΟ ΤΟΥ  ΑΠΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ  ΤΩΡΑ!!!

  ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΥΡΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ,

    ΖΗΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ ΚΑΙ  ΤΩΡΑ ΑΜΕΣΑ  ΜΥΩΣΗ ΤΟΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  ΠΡΟΣ ΤΟΥS ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ,

     ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ

  ΤΑ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ !!! …

  ΚΑΙ  ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΑΛΗΘΕΣ !!!

  ΔΩΣΤΕ ΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΠΟΥ ΚΛΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ .
  ΑΠΛΑ ΣΥΣ ΧΑΝΕΤΕ ???
  ΒΟΣΚΟΣ

   

   

   

   
 • lithari 6:12 pm on 26/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Πέντε ντοκιμαντέρ που πρέπει να δεις για τον εξωγήινο πολιτισμό που είναι δίπλα μας … Η πραγματική αποστολή του Απόλλων 11 και η συνάντηση τους με εξωγήινο πολιτισμό… … 

  Πέντε ντοκιμαντέρ που πρέπει να δεις για να καταλάβεις τι ακριβώς φοβούνται οι ΗΠΑ μετά τον βομβαρδισμό με τακτικά πυρηνικά
  τεχνουργημάτων που βρέθηκαν στην Σελήνη.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JXHUQLUOBxM

   
 • lithari 5:57 pm on 26/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Ο Ερντογάν ψάχνει… ρουφιάνους!!! Ο υπουργός ανέφερε το πρωί ότι υπήρξε επικοινωνία με τους δύο κολοσσούς, προκειμένου να κυοφορηθεί μία συνεργασία και να κοινοποιηθούν τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που συμμετείχαν ή καλούσαν στις ογκώδεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Ταξίμ, την Άγκυρα, Αττάλεια, Σμύρνη, κτλ. «Το Τwitter δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας, ενώ με το Facebook υπάρχει αρμονική συνεργασία»………….Τελικά το απόγευμα της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Yildirim, το Facebook εξέδωσε ανακοίνωση διαψεύδοντας τον υπουργό. «Το Facebook δεν έχει δώσει πληροφορίες στις τουρκικές αρχές που έχουν σχέση με τις διαμαρτυρίες και τα επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Εκτενής ήταν και τα ρεπορτάζ του τουρκικού Τύπου. 

   

  Φωτιές άναψε η δήλωση του υπουργού Συγκοινωνιών της Τουρκίας, Binali Yildirim, περί «συνεργασίας» της τουρκικής κυβέρνησης με τα ευρέως διαδεδομένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Twitter-Facebook, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις λαϊκές εξεγέρσεις.

  O υπουργός που προκάλεσε τον πανικό

  O υπουργός που προκάλεσε τον πανικό

  Ο υπουργός ανέφερε το πρωί ότι υπήρξε επικοινωνία με τους δύο κολοσσούς, προκειμένου να κυοφορηθεί μία συνεργασία και να κοινοποιηθούν τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που συμμετείχαν ή καλούσαν στις ογκώδεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Ταξίμ, την Άγκυρα, Αττάλεια, Σμύρνη, κτλ.

  «Το Τwitter δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας, ενώ με το Facebook υπάρχει αρμονική συνεργασία».

  Αμέσως προκλήθηκαν αλυσιδωτές αντιδράσεις. Χιλιάδες χρήστες των social media στη γειτονική Τουρκία έσπευσαν να κλείσουν τους λογαριασμούς τους και να προειδοποιήσουν τους διαδικτυακούς τους φίλους για την πρωτοφανή ενέργεια της κυβέρνησης, η οποία λειτούργησε κατ’ εντολή του Εrdogan.

  Τελικά το απόγευμα της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Yildirim, το Facebook εξέδωσε ανακοίνωση διαψεύδοντας τον υπουργό. «Το Facebook δεν έχει δώσει πληροφορίες στις τουρκικές αρχές που έχουν σχέση με τις διαμαρτυρίες και τα επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών.
  Εκτενής ήταν και τα ρεπορτάζ του τουρκικού Τύπου.

  Η Hurriyet και η Milliyet αφιέρωσαν πρωτοσέλιδα ρεπορτάζ στις διαδικτυακές τους εκδόσεις.

   
 • lithari 2:02 pm on 26/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Ποιοι δικαιούνται φθηνότερο ρεύμα αλλά και «ευκολίες» στην πληρωμή…Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος που χρήζουν ευνοϊκής μεταχείρισης σε σχέση με τις πληρωμές των λογαριασμών και τις διακοπές ηλεκτροδότησης ανακοίνωσε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Μάκης Παπαγεωργίου…. 

  Ποιοι δικαιούνται φθηνότερο ρεύμα αλλά και "ευκολίες" στην πληρωμή
   
  Σύμφωνα με την Ημερησία, η απόφαση αφορά στους «ευάλωτους» πελάτες και περιγράφει τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο μητρώο «ευάλωτων» πελατών μέσα από την ιστοσελίδα του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).Βάσει της απόφασης, όσοι είναι ήδη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο δεν υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο μητρώο, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενώ για την πρώτη εφαρμογή οι αιτήσεις θα στέλνονται μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2013.Υπενθυμίζεται ότι οι «ευάλωτοι» πελάτες των εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και της ΔΕΗ δικαιούνται περισσότερες δόσεις στους διακανονισμούς πληρωμής των λογαριασμών τους, δεν διακόπτεται η παροχή ρεύματος για τρεις μήνες το καλοκαίρι και τρεις μήνες τον χειμώνα, ενώ οι περισσότερες κατηγορίες πληρώνουν φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος.

  Ποιοι θεωρούνται «ευάλωτοι πελάτες»

  1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως Ευάλωτοι Πελάτες εννοούνται οι Οικιακοί Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την έννοια της περίπτωσης (ιζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4001/2011 (εφεξής καλούμενοι «Πελάτες»), και αποκλειστικά σε σχέση με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας τους, εφ’ όσον εντάσσονται σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες και εφ’ όσον η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωσή τους δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για την αντίστοιχη κατηγορία.

  α) Α’ Κατηγορία

  Πελάτες που έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 12.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 50% στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω Πελάτες κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα του Πελάτη, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
  Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500kWh.

  β) Β΄ Κατηγορία

  Πελάτες, οι οποίοι έχουν τρία προστατευόμενα τέκνα, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 23.500 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.
  Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1700kWh.

  γ) Γ΄ Κατηγορία

  Πελάτες, οι οποίοι είναι άνεργοι την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου του έτους ένταξης έτους για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 12.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 50% στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω Πελάτες κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

  Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα του Πελάτη, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Στο παραπάνω φορολογούμενο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω δήλωσή του και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας του. Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500kWh.

  δ) Δ΄ Κατηγορία

  Πελάτες οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από το όριο της Κατηγορίας Β, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1700kWh.

  ε) Ε΄ Κατηγορία

  Πελάτες οι οποίοι έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή τους ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 30.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

  στ) ΣΤ΄Κατηγορία

  Πελάτες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας και επιπροσθέτως το ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, είναι μικρότερο από 25.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 50% στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω Πελάτες κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 2.000 kWh.

  η) Η΄ Κατηγορία

  Πελάτες, οι οποίοι έχουν άνω των τριών προστατευόμενων τέκνων, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 26.500 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 50% στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω Πελάτες κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

  Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα πέμπτο και έκτο προστατευόμενα τέκνα του Πελάτη και κατά 1.500 ευρώ για κάθε ένα προστατευόμενο τέκνο πλέον του έκτου, όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 2.500 kWh.

  2. Σε περίπτωση που η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση Ευάλωτου Πελάτη για συγκεκριμένο τετράμηνο υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης, δεν εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο τετράμηνο οι διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας, και ειδικότερα οι διατάξεις του κεφαλαίου 6, εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2.

   
 • lithari 1:31 pm on 26/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Πως θα ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ – Προθεσμίες και δικαιολογητικά. 

  «Νέα αρχή» ονομάζεται η ρύθμιση που έχει εξαγγείλει ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους του να καταθέσουν αίτηση για υπαγωγή σε αυτήν των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν δημιουργηθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

  Με τη ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ρυθμίζονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31/12/2012, με έκπτωση στα Τέλη Καθυστέρησης, ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης, ήτοι: έκπτωση 50% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 01/07/2013, έκπτωση 40% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2014, έκπτωση 35% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2015, έκπτωση 30% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2016 και έκπτωση 25% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2017, εφόσον, α) δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος ή β) έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις (ενεργές), αρκεί ο αριθμός των δόσεων που θα επιλεγεί να είναι μικρότερος ή ίσος των υπολειπόμενων δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης .

  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανελλιπής καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2013 και εφεξής.

  Ειδικότερα ασφαλισμένοι που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2013 και μετά θα πρέπει να τις καταβάλλουν πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση.

  Το δικαίωμα υπαγωγής στην ρύθμιση «Νέα Αρχή» ασκείται άπαξ με αίτηση που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης (30/6/2017), συνοδευόμενη από τα πιο κάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

  Για κύρια οφειλή έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €)

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους
  • Εντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9
  • Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13
  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται:

  α. Η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης

  β. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή

  Για κύρια οφειλή από πέντε  (5.000) € έως εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 ευρώ)

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους
  • Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9
  • Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13
  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται:

  α. η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης,

  β. ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή,

  γ. λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα :

  • Κινητές αξίες
  • Ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής
  • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
  • Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και κύκλο εργασιών
  • Αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) και το ύψος αυτών
  • Οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα
  • Απαιτήσεις από τρίτους
  • Οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται

  Για κύρια οφειλή από εβδομήντα πέντε (75.000 €) έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €).

  • Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση 2 και επί πλέον:
  • Βεβαίωση, που υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης.

  Η βεβαίωση-μελέτη βιωσιμότητας , πέραν της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών, πιστοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την υπαγωγή και τήρηση της ρύθμισης και την δυνατότητά του να εξυπηρετήσει ενδεχόμενους παράλληλους διακανονισμούς και οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους φορείς, την ρευστότητά του και τα προσδοκώμενα έσοδα.

  Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος.

  Η δαπάνη για την αμοιβή των εκτιμητών βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.

  Για κύρια οφειλή άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €)

  Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις προηγούμενες 2 και 3 περιπτώσεις και

  Σύσταση Εγγύησης για την διασφάλιση της οφειλής που μπορεί να είναι:

  προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων ή

  Πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελεύθερου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας – αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη – τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή ή

  Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου ή

  Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.

  Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση εκτός της βεβαίωσης του ανεξάρτητου εκτιμητή και της σύστασης εγγύησης, που μπορούν να υποβληθούν ή αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος.

  Για την υποβολή αιτήσεων και πληροφοριών, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα Περιφερειακά Τμήματα που υπάγονται.

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Απάντηση
e
Αλλαγή
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Ακύρωση