ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΕ Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι Ο Υ Φιλανθρωπική Διακονία

<ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΙΕ Ρ Α   Μ Η Τ Ρ ΟΠ Ο Λ Ι Σ   Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι Ο Υ

Φιλανθρωπική Διακονία

iera  mhtropolis peristerioy 1 001

  • Κεντρικὸν Ταμεῖον Εὐποιΐας  Ἱ. Μητροπόλεως, και Ε.Φ.Τ. 14.

– Ἐνοριακὰ Συσσίτια Ἀπόρων: Ἱ. Ν. Ἁγ. Αντωνίου, Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος, Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας, Ἱ. Ν. Ἁγ.  Ἱεροθέου, Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν (Μάσχα), Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν (Παλαιός), Ἱ. Ν. Ἁγ. Παύλου Ν. Σεπολίων, Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης, Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου, Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναστασίας, Ἱ.Ν Τιμίου Σταυροῦ, Σύνολον Τροφίμων: 800.
– Ἀνεγείρεται Γηροκομεῖον ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν « ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ», προϋπολογισμοῦ 8.000.000 εὐρώ, καὶ δυναμικότητος 82 κλινών.
– «Ἠλιοπούλειον Ἵδρυμα Ἀποκαταστάσεως Ἀπόρων Κορασίδων».
– «Τράπεζα Αἵματος». Εἰς ἕξ ( 6 )  Ἱ. Ναούς.
– Παιδικοί Σταθμοί: α) Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν (Παλαιός). β) Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης.
– Βρεφονηπιακός Σταθμός ἐργαζόμενης Μητέρας «Ὁ Ἱερὸς  Χρυσόστομος» καί ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ « Ἁγία. Ταβιθά» Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Χρυσουπόλεως.
– Ἀνεγείρεται τό «ΙΔΡΥΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» εἰς τήν περιοχήν τῆς Κηπουπόλεως.
– Ἐκπονήθησαν τά σχέδια καί  ἐπίκειται ἡ ἔναρξις ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱδρύματος διά τήν Κακοποιημένην Γυναίκα, προϋπολογισμοῦ ποσοῦ 22.000.000 ΕΥΡΩ.
– Ἐκπονήθησαν τά σχέδια καί ἐξεδόθη ἡ ἄδεια διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου Νέων προϋπολογισμοῦ ποσοῦ 18.000.000 ΕΥΡΩ.

Εἰς τὴν Ἔκθεσιν Βιοτεχνῶν Περιστερίου συμμετέχει ἡ Ἱ. Μητρόπολις μὲ ἰδικὸν της περίπτερον καὶ ὑλικὸν ἀπὸ τὴν ἐν γένει Λατρευτικήν, Ποιμαντικήν, Φιλανθρωπικήν, Κοινωνικήν, Πολιτιστικὴν αὐτῆς δραστηριότητα. Ὑπεύθυνοι: Πρεσβύτεροι Νεκτ. Δημητριάδης, Γεώργ. Παπαδόπουλος, Ἠλίας Μουστάκης, Ἐμμ. Τζανουδάκης.

  Ἀθλητικαὶ Ἐκδηλώσεις

–          –Κατηχητικῶν Συνάξεων  Ἱ.Μητροπόλεως: Ὑπεύθυνος Οἰκον. Πρεσβ. Ἐλευθέριος Κουναλάκης.

–          –Ἀθλητικὰ Τμήματα: Είς Ἱ.Ναούς Ἁγ. Ἀντωνίου, Ἁγ. Ἐλευθερίου, Ἁγ. Ἱεροθέου, Ἁγ. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, Ἁγ. Παύλου, Ἁγ. Μαρίνης, Ἁγ. Τριάδος, Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου, Παμμ. Ταξιαρχῶν (Μάσχα) Παμμ. Ταξιαρχῶν (Παλαιός), Ἁγ. Ἄννης,  Ἁγ. Στυλιανοῦ.

–          -Ἐπραγματοποιήθη τὸ Η΄ Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Εἰς τὸ τέλος τῆς ἀθλητικῆς περιόδου καὶ εἰς εἰδικὴν ἐκδήλωσιν ὁ Σεβασμιώτατος ἀπένειμε κύπελλα εἰς τάς πρωταθλητρίας ὁμάδας καὶ ἀναμνηστικὰ μετάλλια εἰς ὅλους τους ἀθλητάς.-

 Ἐτήσια συνεστίασις ἀγάπης Ἱ. Μητροπόλεως ἀπὸ τοῦ ἔτους 1988 καὶ ἐντεῦθεν.
– Ἐτήσια ἐκδρομὴ  Ἱ. Μητροπόλεως ἀπὸ τοῦ ἔτους 1989 καὶ ἐντεῦθεν.

 

  Επικοινωνία =Ι Ε Ρ Α

Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΣ   Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι Ο Υ 

  Επικοινωνία

Χαλκοκονδύλη και
Εθνικής Αντιστάσεως 92
Τ.Κ. 12131

info@imperisteriou.gr

210-5719777 (Μητροπολίτη)
210-5721148 (Γεν. Αρχ.
Επίτροπου και Γραφείων)

210-5748713

περισσότερα…

  Μητροπολίτης

____

 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος (κατὰ κόσμον Γεράσιμος) Ζαφείρης ἐγεννήθη ἐν Ἄρτῃ τῷ 1935. Ἀπεφοίτησεν ἀριστοῦχος ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης τῷ 1960. Μετεξεπαιδεύθη ἐν Γαλλίᾳ καὶ  Γερμανίᾳ, ἀνακηρυχθείς Διδάκτωρ καὶ Ὑφηγητὴς τῆς Θεολογίας εἰς Στρασβοῦργον καὶ Ἀθήνας. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1960, Ἱερεὺς τῷ 1970. Ἐξελέγη Τιτουλάριος Μητροπολίτης Γαρδικίου τῷ 1976 καὶ διωρίσθη Δ/ντὴς τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θέσιν τὴν ὁποίαν διετήρησεν ἕως τοῦ ἔτους 1999. Ἐξελέγη Μητροπολίτης Περιστερίου τῷ 1978. Ἐξεπροσώπησε τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς πλεῖστα Διορθόδοξα καὶ Διαχριστιανικὰ Συνέδρια. Ἔτυχε πλείστων ἐκκλησιαστικῶν καὶ πανεπιστημιακῶν διακρίσεων.    

 

Advertisements