Ανακοινώσεις ΟΠΑΠ 31/03/2013 Εφαρμογή Νέας Φορολογίας Κερδών Νικητών…Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 01/04/2013 τίθεται σε ισχύ ο νέος τρόπος φορολόγησης των κερδών των νικητών παιχνιδιών της ΟΠΑΠ, σε εφαρμογή σχετικού Νόμου που ψηφίστηκε στις 26/3/2013. Συγκεκριμένα, η φορολογία των κερδών θα εφαρμόζεται πλέον κλιμακωτά ανά στήλη παιχνιδιού, και αφού αφαιρεθεί η αξία της κερδίζουσας στήλης, ως εξής: · Κέρδος στήλης* 0-100€: αφορολόγητο · Κέρδος στήλης* 100,01-500€: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€) · Κέρδος στήλης* 500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€) * μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή της στήλης Επιπλέον λαμβάνουν χώρα οι εξής αλλαγές: · Επανέρχεται η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης κερδών των δελτίων, όπως πριν την 1/1/2013. Δηλαδή, θα επιτρέπεται η πληρωμή κερδών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε κλήρωσης στην οποία συμμετέχει το δελτίο εάν προκύπτει κέρδος, χωρίς να απαιτείται πλέον να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι κληρώσεις στις οποίες μετέχει το δελτίο. · Επανέρχονται οι δυνατότητες συμμετοχής ενός δελτίου σε συνεχόμενες και μελλοντικές κληρώσεις, όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2012. Συγκεκριμένα, οι επιλογές ανά παιχνίδι θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα…ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Νέας Φορολογίας Κερδών Νικητών»…

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

                                                                                                         Περιστέρι,  30/3/2013

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ

ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Νέας Φορολογίας Κερδών Νικητών»

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 01/04/2013 τίθεται σε ισχύ ο νέος τρόπος φορολόγησης των κερδών των νικητών παιχνιδιών της ΟΠΑΠ, σε εφαρμογή σχετικού Νόμου που ψηφίστηκε στις 26/3/2013. Συγκεκριμένα, η φορολογία των κερδών θα εφαρμόζεται πλέον κλιμακωτά ανά στήλη παιχνιδιού, και αφού αφαιρεθεί  η αξία της κερδίζουσας στήλης, ως εξής:

·         Κέρδος στήλης* 0-100€: αφορολόγητο

·         Κέρδος στήλης* 100,01-500€: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

·         Κέρδος στήλης* 500,01€ και άνω: φόρος κερδών  20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

  • μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή της στήλης

Επιπλέον λαμβάνουν χώρα οι εξής αλλαγές:

·         Επανέρχεται η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης κερδών των δελτίων, όπως πριν την 1/1/2013. Δηλαδή, θα επιτρέπεται η πληρωμή κερδών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε κλήρωσης στην οποία συμμετέχει το δελτίο εάν προκύπτει κέρδος, χωρίς να απαιτείται πλέον να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι κληρώσεις στις οποίες μετέχει το δελτίο.

·         Επανέρχονται οι δυνατότητες συμμετοχής ενός δελτίου σε συνεχόμενες και μελλοντικές κληρώσεις, όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2012. Συγκεκριμένα, οι επιλογές ανά παιχνίδι θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

Παιχνίδι Μέγιστο Πλήθος Συνεχόμενων Μέγιστο Πλήθος Μελλοντικών
ΚΙΝΟ 400 (ως έχει) 201
SUPER3 400 (ως έχει) 201
EXTRA5 400 201
ΤΖΟΚΕΡ 74 55
ΛΟΤΤΟ 74 55
ΠΡΟΤΟ 74 55

 

·         Εάν ένα δελτίο συμμετέχει σε πολλές κληρώσεις, η περίοδος παραγραφής κερδών θα υπολογίζεται χωριστά για κάθε κλήρωση που συμμετέχει/κερδίζει το δελτίο, όπως ίσχυε πριν την 1/1/2013 και δεν θα εφαρμόζεται πλέον ο κανόνας παραγραφής με βάση τη τελευταία κερδίζουσα κλήρωση που ίσχυσε από 1/1/2013 έως 31/3/2013. Ο νέος κανόνας παραγραφής εφαρμόζεται στα δελτία που συμμετέχουν έστω και σε μία κλήρωση, στην οποία έχει εφαρμοστεί η νέα φορολογία. Για όσα δελτία περιέχουν ανεξόφλητα κέρδη και συμμετέχουν αποκλειστικά σε κληρώσεις που διεξήχθησαν πριν την εφαρμογή της νέας φορολογίας, θα ισχύσει ο προηγούμενος κανόνας παραγραφής.

·         Ο φόρος για κέρδη Ομαδικών Δελτίων θα υπολογίζεται με βάση τα ισχύοντα μέχρι 31/12/2012. Υπολογίζεται ο φόρος ανά στήλη επιτυχίας και το καθαρό πληρωτέο ποσό κέρδους της κάθε επιτυχίας διαιρείται με το πλήθος των συμμετοχών του συγκεκριμένου ομαδικού δελτίου.

·         Στα Τερματικά Αυτόνομης Χρήσης (ΤΑΧ), τόσο για το ΚΙΝΟ μέσω ΤΑΧ, όσο και για τα GoLucky, θα εφαρμοστεί το ανωτέρω περιγραφόμενο κλιμακωτό μοντέλο φορολογίας επί της στήλης, κατά τα ισχύοντα μέχρι την 31/12/2012.

Για τα παιχνίδια ΚΙΝΟ, SUPER3, EXTRA5, Πάμε Στοίχημα, MonitorGamesκαι GoLuckyοι αλλαγές θα ισχύσουν από 01/04/2013,  ενώ ειδικά για τα παιχνίδια ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ θα έχουν ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημερομηνία έναρξης του πρώτου διαγωνισμού/κλήρωσης μετά την 01/04/2013.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

Ειδικά για τις περιπτώσεις δελτίων που παίχτηκαν πριν την εφαρμογή της νέας φορολογίας και τα οποία:

·         κερδίζουν αλλά δεν έχουν πληρωθεί  πριν την εφαρμογή της νέας φορολογίας ή

·         συμμετέχουν σε κληρώσεις/διαγωνισμούς που εκτείνονται χρονικά μετά την εφαρμογή της νέας φορολογίας,

ισχύουν  τα παρακάτω:

Ø  Αν όλες οι κληρώσεις/διαγωνισμοί που συμμετέχει το δελτίο έχουν ολοκληρωθεί πριν την εφαρμογή της νέας φορολογίας, τότε το δελτίο θα πληρωθεί με τον προηγούμενο  τρόπο φορολόγησης (που ίσχυε πριν την 01/04/2013).

Ø  Αν το δελτίο συμμετέχει έστω και σε μια κλήρωση/διαγωνισμό μετά την εφαρμογή της νέας φορολογίας, τότε θα ισχύουν οι κανόνες και τα όρια της νέας φορολογίας για όλες τις κληρώσεις/διαγωνισμούς στις οποίες συμμετέχει το δελτίο και δεν έχουν πληρωθεί ή παραγραφεί.

Ειδικά για τα δελτία  Στοιχήματος, διευκρινίζεται ότι ως διαγωνισμός που ολοκληρώνεται το δελτίο νοείται η  ημερομηνία στην οποία πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή  του απώτερου χρονικά στοιχηματικού γεγονότος  του δελτίου και συνεπώς εφαρμόζεται στα κέρδη η φορολογία που ίσχυε κατά την ημερομηνία αυτή.

Με βάση τη νέα νομοθεσία, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, η ημερομηνία εξόφλησης ενός κέρδους είτε στο Πρακτορείο είτε στην Τράπεζα, δεν καθορίζει την εφαρμοζόμενη φορολογία κερδών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της νέας φορολογίας μπορείτε να απευθύνεστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Παικτών & Πρακτόρων ΟΠΑΠ, στα τηλέφωνα 801-111-6727 (με αστική χρέωση) ή 210-5798888 (που καλείται και από κινητό).

 

Παρακαλούμε να στηρίξετε όπως κάθε φορά την προσπάθεια για γρήγορη ενημέρωση και εξοικείωση του κοινού με  τις αλλαγές.

 

Για την ΟΠΑΠ ΑΕ,

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ           ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΗΓΗ=