Ανάρτηση Νέων Εκδόσεων Οδηγών Προγραμμάτων 2013 Ενημέρωνουμε τους Φορείς που επιθυμούν να καταθέσουν προτάσεις στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα 2013 του Πράσινου Ταμείου, ότι στην ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί νέες εκδόσεις των οδηγών διαχείρισης των Προγραμμάτων…Εγκεκριμένα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2013…. Ημερίδα "Ερευνητικά και Καινοτόμα Έργα με τη Χρηματοδότηση του Πράσινου …Οι Φορείς οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου, προκειμένου να αποκτήσουν δυνατότητα υποβολής προτάσεων στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα που ανακοινώνονται, πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:..

:

Εγκεκριμένα Χρηματοδοτικά προγράμματα

Πράσινου Ταμείου 2013

Προϋπ/σμός Υπουργική Απόφαση / Οδηγός Διαχείρισης Προγράμματος
«Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2013» 7,5 εκ.ευρώ ΥΑ Δάση 2013

Οδηγός Δάση 2013

«Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2013» 2,3 εκ.ευρώ ΥΑ Πολ.Σχεδ.2013

Οδηγός Πολ.Σχεδ.2013

«Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 2013» 2,2 εκ.ευρώ ΥΑ Γαλ.Ταμ.2013
«Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις Πόλεις 2013» 12,07 εκ.ευρώ ΥΑ Κοινόχρηστοι 2013

Οδηγός Κοινόχρηστοι 2013

«Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις 2013» 500 χιλ.ευρώ ΥΑ Έρευνα 2013

Οδηγός Έρευνα 2013

«Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015 – έτος 2013» 15,4 εκ.ευρώ ΥΑ Αστ,Αν. 2013

Οδηγός Αστ.Αν. 2013

«Φυσικό Περιβάλλον 2013» 2,5 εκ.ευρώ ΥΑ Φυσ.Περ. 2013

|  |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤ κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΕΡΡΑΟY

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

===============================================

Οδηγός Εγγραφής Φορέων για Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων στα ΧΠ του Πράσινου Ταμείου

Οι Φορείς οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου, προκειμένου να αποκτήσουν δυνατότητα υποβολής προτάσεων στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα που ανακοινώνονται, πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: