Ξεκίνησε η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων…

Ξεκίνησε η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων στο υπουργείο…

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Στέφανος Κομνηνός, στη διάρκεια παρουσίασης της ψηφιακής πλατφόρμας, ανακοίνωσαν τη μείωση κατά 90% των αρχών που αναθέτουν τους διαγωνισμούς. Για την ακρίβεια αυτοί περιορίζονται από 6.930 σε 621.

Οι σχετικές αποφάσεις θα εκδοθούν μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο κατατίθεται στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.

Επίσης, όπως έκανε γνωστό ο κ. Σκορδάς κανένα αίτημα, πλέον, δεν θα γίνεται δεκτό αν έχει ξεπεράσει το χρονικό όριο υποβολής στην Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών.

Με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα κρατικών προμηθειών εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια όσον αφορά στις διαδικασίες των διαγωνισμών και την εκτέλεση των συμβάσεων αλλά και σημαντική εξοικονόμηση κρατικών δαπανών.

Όπως δήλωσε ο κ. Σκορδάς το κόστος αναμένεται να μειωθεί από 5% έως 20% ανάλογα με το είδος και το ύψος της σύμβασης.

Το ηλεκτρονικό σύστημα διαγωνισμών ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 4 Φεβρουαρίου για την κεντρική κυβέρνηση (υπουργεία), ενώ από τον Απρίλιο θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς του δημοσίου (νοσοκομεία ΝΠΔΔ) και από τον Μάιο οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με το σύστημα αυτό πολίτες, προμηθευτές και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ελέγχει και να παρακολουθεί την πορεία των διαγωνισμών των κρατικών προμηθειών, ενώ σε περίπου ενάμιση χρόνο θα συνδεθεί και με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Τα αιτήματα για προμήθειες, οι προκηρύξεις, οι συμβάσεις και οι εντολές πληρωμών θα γίνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

Οι μορφές των διαγωνισμών είναι δύο, οι «συμφωνίες- πλαίσιο», όπου ομαδοποιούνται τα αιτήματα και επιλέγονται με διαγωνισμό οι προμηθευτές, και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες.

Με αυτές on line οι επιχειρήσεις θα μπορούν να «χτυπούν» τους διαγωνισμούς δίνοντας τις χαμηλότερες τιμές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε διαγωνισμό που έγινε για την προμήθεια 700 εκτυπωτών για όλες τις εφορίες της χώρας, ενώ το αρχικό προϋπολογιζόμενο κονδύλι ήταν 330.00 ευρώ, μέσω του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μειώθηκε στις 226.000 ευρώ.