Συνάδελφοι μας κλείνουν τα Πρακτορεία μας! Η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. είναι ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ που ξεκινά την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013. Πρόθεση του Δ.Σ. είναι ταυτόχρονα να συνεχιστούν αμείωτες οι προσπάθειες και οι πιέσεις για την τροποποίηση του ψηφισθέντος νόμου που πλήττει ανεπανόρθωτα τον κλάδο μας. Επιπροσθέτως εξακολουθούν οι συντονισμένες ενέργειες μας για συναντήσεις με παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να επιτευχθεί η κατάδειξη των θέσεών μας αλλά και οι καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση εφαρμογής της άνω νομοθετικής διάταξης που εφαρμόζεται αποκλειστικά στα τυχερά παιχνίδια της ΟΠΑΠ ΑΕ. Σε τι αποβλέπουν ΆΡΑΓΕ;

Συνάδελφοι μας κλείνουν τα Πρακτορεία μας! Η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. είναι ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ που ξεκινά την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013. Πρόθεση του Δ.Σ. είναι ταυτόχρονα να συνεχιστούν αμείωτες οι προσπάθειες και οι πιέσεις για την τροποποίηση του ψηφισθέντος νόμου που πλήττει ανεπανόρθωτα τον κλάδο μας. Επιπροσθέτως εξακολουθούν οι συντονισμένες ενέργειες μας για συναντήσεις με παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να επιτευχθεί η κατάδειξη των θέσεών μας αλλά και οι καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση εφαρμογής της άνω νομοθετικής διάταξης που εφαρμόζεται αποκλειστικά στα τυχερά παιχνίδια της ΟΠΑΠ ΑΕ. Σε τι αποβλέπουν ΆΡΑΓΕ;