Updates from Νοέμβριος, 2012 Toggle Comment Threads | Συντομεύσεις πληκτρολογίου

 • lithari 7:18 pm on 26/11/2012 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags:   

  Εννιαθέσια ταξί: Άδεια σε 15 μέρες από τον ΕΟΤ … Θα χάσουν τη δουλειά τους χιλιάδες ταξιτζήδες ! 

  Η ψήφιση του Μνημόνιου 3 έφερε μια μεγάλη αλλαγή στον κλάδο των μεταφορών, επιτρέποντας τα «εναλλακτικά ταξί» δηλαδή μισθωμένα οχήματα 9 θέσεων για τουριστικές υπηρεσίες.

  Τα ταξί αυτά δεν θα μπορούν να παίρνουν πελάτες από το δρόμο καθώς θα χρησιμοποιούνται
  αποκλειστικά για μεταφορά πελατών από και προς ξενοδοχεία καθώς και για εξυπηρέτηση τουριστών με 12ωρη μίσθωση από ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία.

  Το μέτρο, στο οποίο αντιδρούν οι ιδιοκτήτες ταξί, έχει ήδη νομοθετηθεί με το Μνημόνιο 3, και επιτρέπει στον οποιονδήποτε είναι αρτιμελής και έχει δίπλωμα οδήγησης να δουλέψει ως οδηγός αυτών των «εναλλακτικών ταξί». Τα οχήματα αυτά θα έχουν κινητήρα το λιγότερο 1500 κυβικά εκατοστά, θα συμμορφώνονται με το Euro V, και θα κυκλοφορούν κατά μέγιστο επτά χρόνια από την άδεια κυκλοφορίας τους.

  Για την έναρξη της δραστηριότητας της με μισθωμένα εννιαθέσια οχήματα, μια επιχείρηση πρέπει να κάνει απλή αίτηση στον ΕΟΤ, ο οποίος οφείλει να χορηγήσει την άδεια σε 15 μέρες.

   
 • lithari 6:32 pm on 26/11/2012 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags:   

  Διαβάστε όλη την επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Γενικός Διευθυντής Βρυξέλλες 01/10/2012 MARKT E3-RΜ|mk Σωτηρόπουλος Θεόδωρος Ν. Μόνιμος Αντιπρόσωπος Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας Rue Jacques de Lalaing / 1040 Bruxelles Θέμα«: Αίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του νομικού πλαισίου της Ελληνικής Δημοκρατίας για τα τυχερά παιχνίδια» Αξιότιμε κύριε Πρέσβη… 

  Διαβάστε όλη την επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών

  Γενικός Διευθυντής Βρυξέλλες 01/10/2012 MARKT E3-RΜ|mk

  Σωτηρόπουλος Θεόδωρος Ν. Μόνιμος Αντιπρόσωπος

  Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας

  Rue Jacques de Lalaing / 1040 Bruxelles

  Θέμα«: Αίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του νομικού πλαισίου της Ελληνικής Δημοκρατίας για τα τυχερά παιχνίδια»

  Αξιότιμε κύριε Πρέσβη.

  Το 2007. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (2007/4094) σχετικά με την επιβολή περιορισμών όσον αφορά την παροχή συγκεκριμένων τυχερών παιχνιδιών από φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι και τους έχει χορηγηθεί άδεια σε άλλο κράτος μέλος. Η Επιτροπή είχε προχωρήσει τη διαδικασία έως το σημείο της έκδοσης αιτιολογημένης γνώμης προς την Ελληνική Δημοκρατία στις 29 Φεβρουαρίου 2008.

  Στις 5 Απριλίου 2011, η Ελληνική Δημοκρατία κοινοποίησε στην Επιτροπή σχέδια κανονισμών για τα τυχερά παιχνίδια μέσω του διαδικτύου, σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ. Κατόπιν αξιολόγησης του κοινοποιηθέντος κειμένου, στις 6 Ιουλίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε εμπεριστατωμένη γνώμη με παρατηρήσεις. Ο νέος νόμος για τα τυχερά παιχνίδια δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 22 Αυγούστου 2011 (Ν. 4002/2011).

  Σε συνέχεια της διαδικασίας κοινοποίησης πραγματοποιήθηκαν ορισμένες συναντήσεις μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και εκπροσώπων των ελληνικών αρχών από τον Νοέμβριο του 2011 έως τον Μάρτιο του 2012. Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν να συζητηθούν τα ζητήματα το οποία είχε θίξει η Επιτροπή κατά τη διαδικασία κοινοποίησης βάσει της οδηγίας 0804/ΕΚ, να διασαφηνιστεί το ακριβές πεδίο εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων του νομικού πλαισίου της συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια και να αξιολογηθεί η συνεχεία τους για την εκκρεμή διαδικασία επί παραβάσέι 2007/4094. Ως αποτέλεσμα των συναντήσεων αυτών, στις 10 Μαρτίου 2012. οι. υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν στην Ελληνική Δημοκρατία επιστολή αριθμ. πρωτ. COMP/Ε3/GDC/ON ph* 201234699). Δεν έχει ακόμη δοθεί μια Ολοκληρωμένη και επίσημη απάντηση στα ζητήματα τα οποία έχει προσδιορίσει η Επιτροπή στην εν προκείμενο επιστολή.

  Αίτηση παροχής περαιτέρω πληροφοριών

  Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η Επιτροπή έχει πλήρη και ακριβή εικόνα της ρύθμισης των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, οι ελληνικές αρχές καλούνται να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή οποιαδήποτε γεγονότα ή νομικές εξελίξεις έχουν σημειωθεί από το 2005. μεταξύ άλλων, πληροφοριών σχετικά με τυχόν επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Η κοινοποίηση αυτή θα πρέπει:

  Να παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τη θέσπιση των μέτρων στα οποία αναφέρθηκε η Ελληνική Δημοκρατία στην απάντηση της 5ης Μαίου 2Ο08 στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής. Βάσει αυτής, η Επιτροπή ζητεί, συγκεκριμένα αλλά όχι αποκλειστικά, περαιτέρω διασαφήνιση ως προς τις παρακάτω παρατηρήσεις;

  Όσον αφορά την επιβολή αυστηρότερων νομοθετικών περιορισμών/ απαγόρευση της συμμετοχής ανηλίκων σε τυχερά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης ελέγχων ταυτότητας η επιτροπή φρονεί ότι βάσει της Υπουργικής Απόφασης 7209/2011 (ΦΕΚ 390/Β/14.03.2011) μόνο άτομα άνω των 18 ετών μπορούν να συμμετέχουν σε παιχνίδια, του ΟΠΑΠ και ότι οι πράκτορες του ΟΠΑΠ υποχρεούνται κατά συνέπεια να διενεργούν ελέγχους.

  Ερώτηση:

  Με ποιον τρόπο ελέγχεται η υποχρέωση των πρακτόρων του ΟΠΑΠ να διενεργούν ελέγχους ταυτότητας; Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με. τον αριθμό των ελέγχων/επιτόπιων επαληθεύσεων;

  Όσον αφορά τον νομοθετικό περιορισμό των ανώτατων ημερήσιων ή μηνιαίων ορίων των χρηματικών ποσών για την ατομική συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, η Επιτροπή θεωρεί άτι το τρέχον καταθετικό όριο για τα αθλητικά στοιχήματα έχει ορισθεί σε 6,000 ευρώ ανά αθλητικό στοίχημα. Το όριο αυτά φαίνεται να είναι υπερβολικά υψηλό σε σχέση με τον μέσο όρο του εισοδήματος του Έλληνα πολίτη. Επιπλέον, το όριο αυτό φαίνεται να εφαρμόζεται ανά επιμέρους στοίχημα στο ίδιο πρακτορείο ΟΠΑΠ,

  Ερώτηση;

  Σύμφωνα με ποια κριτήρια έχει οριστεί το καταθετικό όριο; Εφαρμόζονται μέτρα τα οποία εμποδίζουν τους παίκτες να υπερβούν το εν λόγω όριο υποβάλλοντας στοιχήματα σε πολλά πρακτορεία του ΟΠΑΠ; Στο πλαίσιο αυτό, ποιο είναι το νόημα της προηγούμενης έγκρισης από τους πράκτορες του ΟΠΑΠ επιμέρους στοιχημάτων που ξεπερνούν τα 300 ευρώ;

  Όσον αφορά τη σταδιακή μείωση του αριθμού των πρακτορείων ΟΠΑΠ. η Επιτροπή διαπίστωσε μείωση κατά περίπου 700 από το 2005 (5.534) έως το 2011 (4.849).

  Ερώτηση:

  Υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω μείωση του αριθμού των πρακτορείων ΟΠΑΠ;

  Όσον αφορά την ουσιαστική σταθερή μείωση των διαφημίσεων των τυχερών παιχνιδιών νομοθετικά επιβεβλημένων περιορισμών στη συμμετοχή σε παιχνίδια τα οποία θεωρούνται ότι προκαλούν εξάρτηση, το άρθρο 35 του Ν. 4002./2011 περιορίζει ρητά την εμπορική προβολή του ΟΠΑΠ καθώς η εν λόγω προβολή πρέπει να αναφέρει ρητά ποια άτομα δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν, και επιβάλει την υποχρέωση αναφοράς γραμμών βοήθειας για όσους είναι εξαρτημένοι από τα τυχερά παιχνίδια

  Το άρθρο 5 του Ν. 4002/2011 αναφέρει επίσης ότι οι εν λόγω περιορισμοί καθορίζονται περαιτέρω στον κανονισμό για την εκμετάλλευση και τον έλεγχο των παιχνιδιών, ο οποίος πρόκειται, να εκδοθεί από την Ελληνική Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών, Η Επιτροπή συνάγει επίσης το συμπέρασμα ότι τα άμεσα έξοδα διαφήμισης του ΟΠΑΠ έχουν μειωθεί κατά τα τελευταία έτη

  Ερωτήσεις:

  Με ποιον τρόπο θα ήταν δυνατό τα μέτρα τα οποία θεσπιστήκαν με το Ν. 4002/2011 να θεωρηθεί ότι συνάδουν με το γεγονός ότι το τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ το οποίο προκαλεί τη μεγαλύτερη εξάρτηση, δηλαδή το KΙNO, εξακολουθεί να διαφημίζεται στις μπλούζες δημοφιλών ελληνικών ποδοσφαιρικών ομάδων μέσω συμφωνίας χορηγίας με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (σε ισχύ από το 2013), επίσης ενόψει του αντίκτυπου της τηλεοπτικής μετάδοσης αγώνων ο τους οποίους συμμετέχουν οι εν λόγω ποδοσφαιρικές ομάδες:

  Ως εκ τούτου, με ποιον τρόπο είναι δυνατό η επιδιωκόμενη επέκταση της προσφοράς τον παιχνιδιού ΚΙΝΟ σε βίντεο τερματικών λαχειοφόρων αγορών (έως 16.000 μηχανήματα) να θεωρηθεί ως μέτρο μείωσης της επεκτατικής πολιτικής ενός από τους πιο επικίνδυνους τύπους τυχερών παιχνιδιών: Δεδομένης της επαναληπτικής φύσης του παιχνιδιού και του μεγάλου αριθμού κληρώσεων επτά ημέρες την εβδομάδα (κληρώσεις ανά 5 λεπτά), το εν λογο τυχερό παιχνίδι έχει θεωρηθεί ότι προκαλεί εξάρτηση ακόμη και από την ίδια την Ελληνική Δημοκρατία, η οποία, στην απάντηση της στην επίσημη προειδοποίηση της Επιτροπής της 29.0.2007 (σελ. 14 στην ενότητα απαγόρευσης της διαφήμισης) δήλωσε ότι ο ΟΠΑΠ «δεν έχει δαπανήσει, ούτε ένα ευρώ για να διαφημίσει το πιο δημοφιλές εμπορικό παιχνίδι του. το ΚΙΝΟ. επειδή θεωρεί ότι προκαλεί εξάρτηση». Επομένως, θα πρέπει να διασαφηνιστεί με ποιον τρόπο ο κίνδυνος εξάρτησης τον οποίο είναι βέβαιο ότι ενέχει το ΚΙΝΟ θα μετριαστεί στην πράξη, τόσο μέσω της νομοθεσίας όσο και μέσω της εμπορικής πολιτικής του ΟΠΑΠ.

  Να εξηγηθεί ο αντίκτυπος του Ν. 4002/2011 και των τροποποιήσεων του όσον αφορά τις δραστηριότητες του ΟΠΑΠ οι οποίες εμπίπτουν στα αποκλειστικά δικαιώματα του συμπεριλαμβανομένης της σύνοψης όλων των νομικών διατάξεων που εφαρμόζονται για τον ΟΠΑΠ και των συμφωνιών μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του ΟΠΑΠ σχετικά με την έκταση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του ΟΠΑΠ

  Όσον αφορά τον στόχο της προστασίας της Δημόσιας τάξης, να αναφερθεί με ποιον τρόπο το σύστημα το οποίο βασίζεται στο μονοπώλιο του ΟΠΑΠ είναι κατάλληλο για την επίτευξη αυτού του στόχου, συμπεριλαμβανομένης μιας σύνοψης των νομικών διατάξεων και των μέτρων που εφαρμόζονται από τον ΟΠΑΠ για την προστασία των καταναλωτών από την απάτη στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

  Να διασαφηνιστεί το σύστημα της κρατικής εποπτείας του ΟΠΑΠ ειδικότερα ενόψει της προτιθέμενης ιδιωτικοποίησης των υπολοίπων μεριδίων του ΟΠΑΠ. Εν προκειμένου θα πρέπει να αναφερθούν οι υφιστάμενοι ρόλοι και αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Παιγνιδιών και της επιτροπής εποπτείας του ΟΠΑΠ. Οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων του ΟΠΑΠ προς τα εν λόγω εποπτικά όργανα ημερομηνία κατά την οποία τα όργανα αυτά θα καταστούν πλήρως λειτουργικά και η λειτουργία τους μετά την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ

  Να ανακοινωθεί η ημερομηνία κατά την οποία θα αρθούν οι ασυνέπειες στο κείμενο του Ν, 4002/2011 τις οποίες επεσήμανε η Επιτροπή με την εμπεριστατωμένη γνώμη της την οποία εξέδωσε σύμφωνα με την οδηγία 9S/34/EK (περιορισμοί σχετικά με τη χρήση τραπεζικών υπηρεσιών της αλλοδαπής από αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, διασαφήνιση της μόνιμης εγκατάστασης η οποία επιβάλλεται στους αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών).

  Η Επιτροπή είναι πλήρως ενημερωμένη για τη συνάφεια της εκκρεμούς υπόθεσης επί παραβάσει για την προβλεπόμενη ιδιωτικοποίηση των υπόλοιπων μεριδίων του ΟΠΑΠ από την Ελληνική Δημοκρατία. Δεδομένου ότι τα θέματα τα οποία εκκρεμούν συζητήθηκαν πρόσφατα μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των αρμόδιων εθνικών αρχών, η Ελληνική Δημοκρατία καλείται να παράσχει τις πληροφορίες οι οποίες ζητήθηκαν, το συντομότερο δυνατό, εντός προθεσμίας μέχρι 6 εβδομάδων από την παραλαβή της παρούσας επιστολής.

  Υπεύθυνος επικοινωνίας:. Robert.MULAC@cc.europa.eu

  Ερωτήματα επίσης προκύπτουν από την επιστολή και για την στάση και θέση της ΟΠΑΠ αφού όπως προκύπτει από την επιστολή έχει στον σχεδιασμό της (;) την εισαγωγή ενός μονοπωλιακού παιχνιδιού αυτό του ΚΙΝΟ στα vlts και στόχο την μείωση του αριθμού των πρακτορείων της (;)

   

   phgh=

  http://www.praktores.eu

   
 • lithari 6:29 pm on 26/11/2012 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags:   

  Μαύρη Δευτέρα για το Trading των αποδόσεων του στοιχήματος στην betfair 3.RGA: Καταγγελία στην Κομισιόν για το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ στο Διαδίκτυο. 

  Από την 5η του Δεκέμβρη λοιπόν, όπως πληροφορούμαστε, θα δοθεί τέλος στο παράνομο ιντερνετικό στοίχημα. Θα μπλοκαριστούν οι διευθύνσεις των στοιχηματικών εταιριών εκείνων που δεν έχουν πάρει άδεια, ενώ όποιος συλληφθεί μετά από εκείνη την ημέρα, είτε να προσφέρει, είτε να παίζει παράνομο ιντερνετικό στοίχημα, θα τιμωρείται με μεγάλες ποινές. Όλα αυτά σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στον Τύπο και κρατώντας μία… πισινή, γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα τα θαύματα κρατάνε μόνο τρεις μέρες. Αλλά ας το θεωρήσουμε ως δεδομένο πως την 5η του Δεκέμβρη θα κλειδώσουν τους παράνομους. Άσχετο, αλλά αλήθεια, η μεταβατική περίοδος πόσο θα κρατήσει; Έναν χρόνο, δύο χρόνια, για πάντα; Ας απαντήσει κάποιος από τους αρμόδιους, για να ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτή η μεταβατική περίοδος Αν λοιπόν όσα γράφονται στον Τύπο θα συμβούν και δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστέψουμε το αντίθετο, καθώς ξένες διαδικτυακές εταιρίες στοιχημάτων ήδη προτρέπουν με μηνύματα τους παίκτες τους να κλείσουν τους λογαριασμούς τους, τότε η ΟΠΑΠ θα βρεθεί μπροστά σε μία νέα πρόκληση, καθώς λογικό είναι κι αναμενόμενο, ένας αριθμός, ελπίζουμε μεγάλος, Παικτών που μέχρι σήμερα προτιμούν το ιντερνετικό στοίχημα, πως θα επισκεφθούν για πρώτη φορά ή θα επιστρέψουν εκεί που κτυπάει η καρδιά του πραγματικού «ψυχαγωγικού» τζόγου, όχι του άψυχου και του μηχανικού, στα Πρακτορεία.
  Και μια που είπα Πρακτορεία, θυμήθηκα τα οικονομικά αποτελέσματα της ΟΠΑΠ που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, εκεί όπου μας έγινε γνωστό πως οι πωλήσεις του παιχνιδιού ΚΙΝΟ κυμάνθηκαν στα περσινά επίπεδα, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε τριμηνιαία βάση. Μια σημαντική βελτίωση που φυσικά οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ωραρίου, στη συμμετοχή των Πρακτόρων σε αυτή την αύξηση του ωραρίου με έξοδα δικά τους, αλλά και με μεγάλη επιβάρυνση της προσωπικής εργασίας τους, χωρίς όμως ακόμη να έχει αποδοθεί ακόμη στους Πράκτορες το μπόνους που τους ανήκει! Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε
  Έλεγα λοιπόν πως αναμένεται να επιστρέψουν Παίκτες στα Πρακτορεία, αλλά ακόμη κι αν αυτό δεν συμβεί, οφείλει η ΟΠΑΠ να σεβαστεί τους Παίκτες που δεν την έχουν εγκαταλείψει ποτέ κι εξακολουθούν να προτιμούν τα παιχνίδια της. Η γνώμη η δική μου είναι πως κανένα παιχνίδι και ποτέ, δεν έκανε από μόνο του ζημιά στον εαυτό του. Ποτέ κανένα παιχνίδι δεν έφταιξε από μόνο του και πήρε την κατηφόρα γιατί ξεπεράστηκε απλώς από τον χρόνο. Όλο και κάποιος έβαλε το χεράκι του κι αυτό θα το συζητήσουμε μία άλλη φορά που θα έχουμε και περισσότερο χώρο.
  Ήμουν κι είμαι από αυτούς που πιστεύουν στο LIVE Στοίχημα. Όμως για ποιο LIVE Στοίχημα μιλάμε; Γι αυτό το LIVE Στοίχημα που παίζεται αυτό το διάστημα και το οποίο όχι μόνο δεν μαζεύει Παίκτες στα Πρακτορεία, αλλά απομακρύνει και τους ήδη υπάρχοντες; Είναι δυνατόν να κλειδώνεται το σημείο του τελικού αποτελέσματος από το 25΄, επειδή έτυχε η γηπεδούχος ομάδα να προηγηθεί σε εκείνο το λεπτό με σκορ 2-0; Και δεν βρέθηκε ένας… εγκέφαλος κάποιου υπεύθυνου να εξακολουθήσει να προσφέρει το τελικό σημείο, όποια έκταση κι αν έχει πάρει το σκορ υπέρ της μίας ή της άλλης ομάδας, απλώς βάζοντας στο σημείο κάποιο χάντικαπ τερμάτων; Είναι δυνατόν την επόμενη μέρα να έχει αγώνες Τσάμπιονς Λιγκ στις επτά το απόγευμα και να μην προσφέρονται αυτοί οι αγώνες LIVE, οπότε και βρίσκονται οι περισσότεροι Παίκτες στα Πρακτορεία, αλλά να προσφέρονται LIVE οι αγώνες των δέκα παρά κι όταν αυτοί ξεκινούν να κολλάει το σύστημα και να μην μπορείς να παίξεις; Είναι δυνατόν να περιμένει κάποιος να τραβήξει το LIVE Στοίχημα κάτω από αυτές τις συνθήκες, με μόνο τρεις αγώνες LIVE το Σαββατοκύριακο; Ένα παιχνίδι που βασίζεται στον χρόνο και στη συνεχή ροή; Τι να κάνει ο Παίκτης, να ρίχνει τα… χαρτιά για το πότε έχει LIVE Στοίχημα στο Πρακτορείο για να περάσει μία βόλτα από αυτό; Μα ούτε πάνω στο κουπόνι του στοιχήματος δεν αποτυπώνονται με μία διαφορετική γραμματοσειρά, με ένα διαφορετικό χρώμα οι αγώνες που παίζονται LIVE! Πώς να προχωρήσει το ρημάδι το παιχνίδι, όταν όχι μόνο δεν βοηθιέται, αλλά «φρενάρεται» κιόλας; Χωρίς συνεχή ροή, χωρίς ποικιλία στο παιχνίδι, πώς να προχωρήσει; Κι είμαστε αναγκασμένοι εμείς, όσοι πιστεύουμε σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, να απολογούμαστε γιατί το παιχνίδι δεν τραβάει, για τα λάθη των άλλων! Δίπλωμα νομικής θα πρέπει να μας αποδοθεί, τιμής ένεκεν,  σε εμάς τους… δικηγόρους!!!
  Δεν μπαίνουν γκολ, δεν έχει ενδιαφέρει το παιχνίδι, μπαίνουν γκολ δεν προσφέρεται το τελικό σημείο. Χαμένοι πάντα εμείς οι Παίκτες, αλλά και οι Πράκτορες που περίμεναν κάποιο εξτρά έσοδο αυτή την εποχή, όχι για να το βάλουν στην… τράπεζα, αλλά για να καλύψουν μέρος της χασούρας των τελευταίων ετών. Τίποτα, τζίφος!
  Είναι γεγονός και κοινά αποδεκτό πως το στοίχημα είναι ο βασιλιάς των τυχερών παιχνιδιών κι είναι το παιχνίδι που πλέον «τραβάει» και τα υπόλοιπα. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες των Πρακτορείων όταν το κουπόνι έχει πολλούς αγώνες κι όταν δεν έχει. Κι όμως, το στοίχημα είναι το πιο αδικημένο παιχνίδι της εταιρίας. Και όλα τα παραπάνω που αναφέρω με το LIVE Στοίχημα είναι απλώς ένα παράδειγμα Κοντολογίς και για να μην πολυλογώ. Να κλειδώσουν τα πάντα και πολύ καλά θα κάνουν. Για να έχει ουσία όμως το πράγμα θα πρέπει η βελτίωση των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ να είναι, όχι θεαματική, αλλά ουσιαστική. Να δείχνει πως σέβεται τους Παίκτες – Πελάτες της, τουλάχιστον σε θέματα που μπορεί να το κάνει. Δεν περιμένουμε να μας κάνει όλους πλούσιους, αλλά περιμένουμε να μας αφήσει τουλάχιστον να διασκεδάζουμε, να κάνουμε το κέφι μας που λέμε. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε πολύ φοβάμαι πως όλα τα… κλειδώματα δεν πρόκειται να αποδώσουν το παραμικρό. Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα… Μάλλον αντίθετα αποτελέσματα φέρνουν. Και για όσους περιμένουν να τους τα φτιάξει όλα ο ιδιώτης, μάλλον δεν γνωρίζουν τη διαφορά του δημόσιου με του ιδιωτικού μονοπωλίου. Αλλά αυτό είναι μία άλλη μεγάλη συζήτηση…

  ===================================================

  betfair-telos-elladaΑπό το πρωί σήμερα ενημερώθηκαν οι Έλληνες παίκτες της betfair πως δε θα έχουν τη δυνατότητα στοιχηματισμού στο ανταλλακτήριο στοιχημάτων, αρχής γενομένης από τις 3 Δεκεμβρίου, 2 μέρες πριν λήξει δηλαδή το τελεσίγραφο της ΕΕΕΠ. Για να ακριβολογούμε ωστόσο, η πρόσβαση δε θα είναι εφικτή εντός Ελλάδας, αφού όπως αναφέρεται στις Συχνές Ερωτήσεις κι Απαντήσεις της betfair, το σύστημα δε θα εμποδίζει τη σύνδεση εφόσον ο πελάτης βρίσκεται εκτός Ελλάδας, μιας και ο αποκλεισμός αφορά τις Ελληνικές IP διευθύνσεις. Συνέπεια αυτών είναι η έντονη ανησυχία των Ελλήνων παικτών της betfair που διαπιστώνουν πως η ερχόμενη Δευτέρα θα αποτελέσει τη Μαύρη Δευτέρα για το trading του στοιχήματος όπως το γνωρίζαμε στην Ελλάδα εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον.
  betfair-minima-ellada
  Τερματίζονται διαφημιστικές καμπάνιες σε ιστοσελίδεςΜετά την αποχώρηση της betfair από τη Γερμανία πριν 2 εβδομάδες, σειρά έχει πράγματι η Ελλάδα όπως… προφητικά γράφτηκε στο άρθρο εκείνου του άρθρου! Ωστόσο θα προτιμούσα αυτή η πρόβλεψή μου να είχε πέσει έξω, καθώς η σημερινή εξέλιξη πολύ πιθανόν να ξεκαθαρίζει και ποιο θα είναι το επικρατέστερο σενάριο για το διαδικτυακό τζόγο στην Ελλάδα από το Δεκέμβρη.
  Ανάμεσα στα μηνύματα, που πέφτουν σαν βροχή από νωρίς το πρωί σχετικά με την αποχώρηση της betfair από την Ελλάδα, βρίσκονται και emails που αφορούν διαφημιστικές καμπάνιες, οι οποίες πλέον τερματίζονται, με ορατό τον κίνδυνο να βρεθούν οι συγκεκριμένες εταιρίες σε καθεστώς “black list”. Όπως αναφέρουν:
  «Αυτό γίνεται ώστε να παραμείνουμε σε νόμιμα πλαίσια σε περίπτωση παραχώρησης αδειών σε κάποια στιγμή στο μέλλον.»
  Παρόλα αυτά δεν προβλέπω να αφαιρούνται οι διαφημίσεις των ιστοσελίδων ακόμα και από πασίγνωστες ενημερωτικές ιστοσελίδες πριν τις 30 Νοεμβρίου, καθώς οι περισσότερες συμφωνίες ισχύουν σε μηνιαία βάση. Τώρα αν δοθεί η δυνατότητα παραχώρησης αδειών, αυτό είναι ένα θέμα αφού δεν είναι τελείως ξεκάθαρο το τοπίο σχετικά ακόμα και με τις 24 εταιρίες που περιλαμβάνονται στη μεταβατική περίοδο (σε αυτές ανήκουν και 4 που φαίνεται να κερδίζουν τη μάχη του διαδικτυακού στοιχήματος). Εδώ ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της την 23ηΟκτώβρη, 2012 παρουσίασε:
  «[…]ένα σχέδιο δράσης, με μια σειρά πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων ετών που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση της κανονιστικής ρύθμισης των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.»
  Με απλά λόγια υπάρχει περίπτωση ο ΟΠΑΠ να παίζει στοίχημα μόνος του για 2 χρόνια μέχρι να… αποσαφηνιστεί η ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών!

  Trading στο Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ

  Αν δεν μετατραπεί το Πάμε Στοίχημα ως δια μαγείας σε ανταλλακτήριο στοιχημάτων, τότε πραγματικά συζητάμε για το τέλος του trading των αποδόσεων στο στοίχημα. Όμως ακόμα κι αν η betfair εξακολουθούσε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ερωτήματα θα ανέκυπταν σχετικά με τη φορολόγηση με 10% επί των κερδών από το πρώτο Ευρώ και κατά πόσο θα ήταν εφικτό πλέον το trading υπό το νέο αυτό φορολογικό καθεστώς. Άλλωστε ο φόρος 10% έχει ήδη φέρει αναστάτωση σε όσους ασχολούνται με το arbitrage. Ο φόρος αυτός ωστόσο πιθανότατα να εφαρμοστεί στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, που φημολογείται πως θα έχει επίπτωση στον τζίρο των πρακτορείων ΟΠΑΠ, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τα κέρδη του οργανισμού.
  Η αποχώρηση της betfair από την Ελλάδα αφορά όλα τα προϊόντα της φυσικά κι όχι μόνο το στοίχημα, όπως το καζίνο, το πόκερ και τα παιχνίδια του ανταλλακτηρίου. Οι πελάτες της δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τα χρήματα που έχουν στο λογαριασμό τους παρόλα αυτά, αφού σύμφωνα με τη betfair, ακόμα και αν δεν κάνουν ανάληψη των χρημάτων αυτή τη βδομάδα, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους για σκοπούς ανάληψης χρημάτων ακόμα και μετά την 3η Δεκέμβρη, μέχρι νεότερης ειδοποίησης.
  =================================================

  RGA: Καταγγελία στην Κομισιόν για το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ στο Διαδίκτυο

  Νέα καταγγελία υπέβαλε στην Κομισιόν η RGA (Remote Gambling Association), ο Διεθνής Σύνδεσμος διαδικτυακών εταιρειών σχετικά με τη μη γνωστοποίηση από την Ελλάδα των κανονισμών που θα επεκτείνουν το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ στο διαδικτυακό στοιχηματισμό επιβάλοντας ταυτόχρονα νέα σκληρά μέτρα για όποιες εταιρείες ήδη δραστηριοποιούνται στο χώρο.
  Αποτέλεσμα των νέων μέτρων είναι να αποχωρούν από την ελληνική αγορά οι εταιρείες που μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται στο Διαδίκτυο αφού, τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό ISP και πρόστιμα σε τράπεζες και παρόχους που δραστηριοποιούνται χωρίς άδεια.
  Ειδικότερα, στη σχετική ανακοίνωση η RGA αναφέρει ότι δεν ειδοποιήθηκε η Κομισιόν σύμφωνα με την Οδηγία 98/34/ΕΚ για την επέκταση του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ και στο διαδικτυακό στοιχηματισμό. Σημειώνει επίσης ότι η EGBA και η RGA οι οποίες από κοινού αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των μεγαλύτερων απρόχων διαδικτυακού στοιχηματισμού ανησυχούν ότι τελικά η Ελληνική Κυβέρνηση απέτυχε στην έναρξη αδειοδότησης των παρόχων διαδικτυακού στοιχηματισμού, κάτι που αποτελούσε μέρος της νομοθεσίας που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2011.
  http://www.imerisia.gr

  ====================================================
   
 • lithari 6:18 pm on 26/11/2012 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags:   

  Μέχρι 15/1/13 η υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων 2012 – 2013… 

  Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών οινοποιείων, τα οποία έχουν παραγάγει οίνο ή και γλεύκος από τη συγκομιδή σταφυλιών της τρέχουσας αμπελοοινικής περιόδου, υποβάλλουν υποχρεωτικά στις…
  Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής δηλώσεις παραγωγής σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο «Δήλωση Παραγωγής Οίνων και Γλευκών».
  Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής:
  • Οι οινοποιοί που παρασκευάζουν στις εγκαταστάσεις τους ποσότητα οίνου μικρότερη από 10 εκατόλιτρα που δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
  • Οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη από 1 στρέμμα και κανένα μέρος της συγκομιδής δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
  • Οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικής οργάνωσης που διαθέτει οινοποιείο και υποβάλλει δήλωση, εφόσον παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω οινοποιείο, διατηρώντας όμως το δικαίωμα παραγωγής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση.
  Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 10 του ίδιου Κανονισμού, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. τα οποία επεξεργάστηκαν ή/και διέθεσαν στο εμπόριο πριν το στάδιο της οινοποίησης προϊόντα (οινοποιήσιμα σταφύλια/γλεύκος) κατά την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο, και τα οποία δεν κατέχουν στις 15 Ιανουαρίου 2013, υποβάλλουν υποχρεωτικά στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής δηλώσεις επεξεργασίας ή/και εμπορίας, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο «Δήλωση Επεξεργασίας/Εμπορίας».
  Τόσο οι δηλώσεις παραγωγής όσο και οι δηλώσεις επεξεργασίας ή/και εμπορίας πρέπει να υποβληθούν στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής που λειτουργεί το οινοποιείο, το αργότερο μέχρι 15.1.2013. Σε περίπτωση όμως που ένα οινοποιείο θελήσει να εμφιαλώσει, ή να διακινήσει οίνο, να ζητήσει ταινίες ελέγχου οίνων Π.Ο.Π., ή τους ειδικούς κωδικούς αριθμούς για οίνους Π.Γ.Ε. (πρώην Τοπικοί Οίνοι) ή τους ειδικούς κωδικούς αριθμούς για οίνου ποικιλιακούς, νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία (15.1.2013), θα πρέπει να έχει υποβάλει τις ανωτέρω σχετικές δηλώσεις.
  Για διευκόλυνση των Υπηρεσιών καθώς και όσων είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
  • Τα έντυπα των δηλώσεων συμπληρώνονται με πραγματικά στοιχεία τα οποία πρέπει να συμφωνούν με το Βιβλίο Παραγωγής του οινοποιείου.
  • Οι ποσότητες των οίνων που αναγράφονται στη δήλωση παραγωγής αφορούν τη συνολική ποσότητα που λαμβάνεται στο τέλος της βασικής αλκοολικής ζύμωσης και περιλαμβάνουν και τις οινολάσπες.
  • Η δήλωση παραγωγής κάθε οινοποιητικής επιχείρησης συνοδεύεται υποχρεωτικά και από το συμπληρωμένο έντυπο «Συγκεντρωτική Δήλωση Παραγωγής».
  • Στο έντυπο «Δήλωση Επεξεργασίας/Εμπορίας», αναγράφονται οι ποσότητες των προϊόντων (σταφύλια που έχουν πωληθεί ή γλεύκη που έχουν παραχθεί και δεν κατέχονται κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης).
  • Η ορθή συμπλήρωση καθώς και η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων παραγωγής επεξεργασίας/εμπορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη κατοχή και εμπορία των αμπελοοινικών προϊόντων.
  • Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μετά την παραλαβή των συμπληρωμένων εντύπων «Δήλωση Παραγωγής Οίνων και Γλευκών», «Συγκεντρωτική Δήλωση Παραγωγής», «Δήλωση Επεξεργασίας/Εμπορίας», και τον έλεγχο των περιεχομένων σε αυτά στοιχείων, θα συμπληρώνουν το έντυπο «Συγκεντρωτικός Πίνακας Δηλώσεων Παραγωγής».
  • Όλα τα ανωτέρω έντυπα των δηλώσεων πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών το αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2013.
  Επισημαίνουμε ότι, όσοι υπόχρεοι δεν συμπληρώσουν και δεν υποβάλουν τις ανωτέρω δηλώσεις μέχρι τις 15.1.2013, απαγορεύεται να θέσουν σε εμπορία το προϊόν τους. Επιπλέον αποκλείονται από τα ειδικά μέτρα στήριξης καθώς και από άλλα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα επενδύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή Αναπτυξιακών Νόμων για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.
  Επίσης, δε μπορεί να γίνει κατάταξη των οίνων τους στην κατηγορία ΠΟΠ ή να τους χορηγηθούν οι ειδικές ταινίες ελέγχου οίνων ΠΟΠ ή οι κωδικοί αριθμοί οίνων ΠΓΕ ή ποικιλιακών.

  πηγή: http://zitsagate.blogspot.com/2012/11/15113-2012-2013.html#ixzz2DLzzV39X

   
 • lithari 2:51 pm on 26/11/2012 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags:   

  ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ!! Με βόμβα στα θεμέλια του κρατικού σχεδιασμού για την πυροπροστασία, τις αναδασώσεις, τις αστικές αναπλάσεις και την προστασία των θαλασσών ισοδυναμεί η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης,που σχεδόν εκμηδενίζει τους εναπομείναντες πόρους τοu Πράσινου Ταμείου. Την ώρα που το χρηματοδοτικό εργαλείο του υπουργείου Περιβάλλοντος έχει συσσωρεύσει το ιλιγγιώδες ποσό των 1,85 δισ. ευρώ, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την περασμένη Δευτέρα, αποφασίστηκε ότι για περιβαλλοντικές δράσεις μπορεί να διατίθεται μόλις το 2,5% των πόρων του, δηλαδή 46,5 εκατ. ευρώ Οι πόροι του Πράσινου Ταμείου προέρχονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Βενζίνης, τη νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων κ.ά. Υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία του περιβαλλοντικού χρηματοδοτικού εργαλείου, το 2010, είχε συνοδευτεί από «πράσινες»… τυμπανοκρουσίες, με την τότε υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη να μιλά για σχέδιο αναδάσωσης 100.000 στρεμμάτων στην Αττική που θα χρηματοδοτείτο από το Πράσινο Ταμείο με 45 εκατ. ευρώ. Εναν χρόνο αργότερα, επί υπουργίας Γιώργου Παπακωνσταντίνου, το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωνε ότι το Πράσινο Ταμείο θα χρηματοδοτούσε περιβαλλοντικές δράσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ μέχρι το 2014. Παρ’ όλα αυτά, όπως αποδεικνύει το ρεπορτάζ της Real planet, το Πράσινο Ταμείο έχει αποδεσμεύσει στα δύο χρόνια λειτουργίας του λιγότερα από 70 εκατ. ευρώ, με τα 14 από αυτά να πηγαίνουν για την αποπληρωμή παλαιών οφειλών του Δημοσίου 

  Άδειασαν το Πράσινο Ταμείο

  ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ!!
  Με βόμβα στα θεμέλια του κρατικού σχεδιασμού για την πυροπροστασία, τις αναδασώσεις, τις αστικές αναπλάσεις και την προστασία των θαλασσών ισοδυναμεί η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης,που σχεδόν εκμηδενίζει τους εναπομείναντες πόρους τοu Πράσινου Ταμείου. Την ώρα που το χρηματοδοτικό εργαλείο του υπουργείου Περιβάλλοντος έχει συσσωρεύσει το ιλιγγιώδες ποσό των 1,85 δισ. ευρώ, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την περασμένη Δευτέρα, αποφασίστηκε ότι για περιβαλλοντικές δράσεις μπορεί να διατίθεται μόλις το 2,5% των πόρων του, δηλαδή 46,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μία νέα κυβερνητική κίνηση απαξίωσης του Πράσινου Ταμείου, καθώς πριν από έναν χρόνο το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής είχε δεσμεύσει το 95% των χρημάτων του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

  Η νέα εξέλιξη αιφνιδίασε τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, Κωνσταντίνο Σερράο, ο οποίος χαρακτήρισε θλιβερές και απογοητευτικές τις νέες περικοπές στους πόρους που διατίθενται για περιβαλλοντικές δράσεις στην Ελλάδα.

  «Είχαμε ακούσει για την πιθανότητα να περιοριστούν οι ετήσιες δαπάνες του Πράσινου Ταμείου στο 2,5% των διαθεσίμων του, όμως ήλπιζα ότι αυτό θα γινόταν από το 2014. Είναι μια θλιβερή εξέλιξη που προκαλεί απογοήτευση και σίγουρα επηρεάζει τα δεδομένα από εδώ και στο εξής, μιας και περικόπτει τον προϋπολογισμό των δαπανών του ταμείου, ήδη από το 2013, στο μισό», ανέφερε ο Κ. Σερράος.

  Οι πόροι του Πράσινου Ταμείου προέρχονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Βενζίνης, τη νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων κ.ά. Υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία του περιβαλλοντικού χρηματοδοτικού εργαλείου, το 2010, είχε συνοδευτεί από «πράσινες»… τυμπανοκρουσίες, με την τότε υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη να μιλά για σχέδιο αναδάσωσης 100.000 στρεμμάτων στην Αττική που θα χρηματοδοτείτο από το Πράσινο Ταμείο με 45 εκατ. ευρώ. Εναν χρόνο αργότερα, επί υπουργίας Γιώργου Παπακωνσταντίνου, το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωνε ότι το Πράσινο Ταμείο θα χρηματοδοτούσε περιβαλλοντικές δράσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ μέχρι το 2014. Παρ’ όλα αυτά, όπως αποδεικνύει το ρεπορτάζ της Real planet, το Πράσινο Ταμείο έχει αποδεσμεύσει στα δύο χρόνια λειτουργίας του λιγότερα από 70 εκατ. ευρώ, με τα 14 από αυτά να πηγαίνουν για την αποπληρωμή παλαιών οφειλών του Δημοσίου!

  «Δυστυχώς, όταν δημιουργήθηκε το Πράσινο Ταμείο κληρονομήσαμε οφειλές ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ από έργα που είχαν εγκριθεί με μεμονωμένες Υπουργικές Αποφάσεις πριν από δέκα ή και δεκαπέντε ακόμα χρόνια, είχαν ξεκινήσει ή και είχαν ολοκληρωθεί, αλλά δεν είχαν αποπληρωθεί. Μέχρι σήμερα έχουμε αποπληρώσει περίπου 14 εκατ. ευρώ, ενώ, όπως φαίνεται, θα ασχολούμαστε με αυτές τις παλαιές εκκρεμότητες για τουλάχιστον ακόμα τρία με τέσσερα χρόνια», αναφέρει ο Κ. Σερράος, τονίζοντας πως το σύνολο αυτών των παλαιών εκκρεμοτήτων έχει καταγραφεί και ελεγχθεί από ορκωτούς λογιστές, ενώ πριν από κάθε πληρωμή συγκροτείται ο φάκελος του έργου, ο οποίος ελέγχεται διεξοδικά από τους μηχανικούς και από τους δικηγόρους του Ταμείου, ώστε να εξασφαλιστεί πλήρως η νομιμότητα αυτών των πληρωμών.

  Ο προϋπολογισμός

  Ο εφετινός προϋπολογισμός του Πράσινου Ταμείου προέβλεπε την εκταμίευση 61,8 εκατ. ευρώ για απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων, έργα βελτίωσης των αστικών υποδομών, την προστασία των δασών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη στήριξη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και την περιβαλλοντική έρευνα. Αν και οι υπεύθυνοι του Πράσινου Ταμείου επιβεβαιώνουν ότι ο προϋπολογισμός δεν κινδυνεύει, στους παραλήπτες επικρατεί ήδη ανησυχία. «Μπροστά σε όλη την οικονομική αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουμε οι πόροι του Πράσινου Ταμείου ήταν ένα στήριγμα ζωτικής σημασίας. Το ενδεχόμενο απώλειάς τους είναι ένα ακόμα πλήγμα στην προσπάθεια που κάνουμε για να προστατεύσουμε το περιβάλλον της περιοχής μας», δηλώνει ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα Θεμιστοκλής Κουιμτζής.

  «Το Πράσινο Ταμείο δίνει μεγάλη στήριξη στην ελληνική καινοτομία και τον ερευνητικό τομέα της χώρας. Σε μια εποχή που κόβουν από παντού, είναι κρίμα και αυτό το εργαλείο να οδηγηθεί σε απαξίωση», αναφέρει ο καθηγητής Δασολογίας του ΑΠΘ Μιχάλης Καρτέρης.

  Πηγή: TreloKouneli.gr

   
 • lithari 7:01 am on 26/11/2012 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags:   

  Στη μέγγενη του τρίτου μνημονίου: Τι θα χάσουμε μέσα το 2013… 

  Την ώρα που οι ώρες μετρούν αντίστροφα για την κρίσιμη μάχη της Ελλάδας στο Eurogroup για την εκταμίευση της πολυπόθητης δόσης , ο λογαριασμός που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες για το τρίτο μνημόνιο είναι δυσβάστακτος ενώ οι αλλαγές που θα επιφέρει στην αγορά εργασίας είναι
  δραματικές.

  Από την αρχή του χρόνου αλλάζουν τα πάντα στους μισθούς και στις συντάξεις ενώ καταργείται ακόμα και τ επίδομα γάμου σε πολλές κατηγορίες εργαζομένων.

  Οι δέκα μεγάλες αλλαγές σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής είναι:

  Τέλος το επίδομα γάμου 10% επί του μισθού για όλους όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό(586 ευρώ μεικτά)
  «Παγώνουν» οι τριετίες
  Στα 586 ευρώ ο κατώτατος μισθός για όσους προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από τις 14 Φεβρουαρίου και μετά.
  Καμία αύξηση για εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό μέχρι να πέσει η ανεργία κάτω από το 10%.
  Καταργείται η επεκτασιμότητα της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
  Εφαρμόζεται ελαστικό ωράριο με κλαδικές και επιχειρησιακές συμβάσεις
  Μειώνεται ο χρόνος ανάπαυσης
  Εξαήμερη εργασία με 40ωρο σε κλάδους που σήμερα εξαιρούνται
  Καταργείται η υπερχρέωση των επιχειρήσεων να υποβάλλουν αίτημα προέγκρισης υπερωριών και καταστάσεων απασχολουμένου προσωπικού σε οικοδομές και τεχνικά έργα.
  Από την 1/4/2013 τίθεται σε ισχύ το νέο σύστημα καθορισμού του κατώτατου μισθού.

  Όμως δραματικές θα είναι οι αλλαγές και στην τσέπη μας. Σύμφωνα με υπολογισμούς μια μέση Ελληνική οικογένεια με δύο μισθωτούς-έναν στο δημόσιο και έναν στον ιδιωτικό τομέα- και ένα παιδί , θα δει το εισόδημά της να μειώνεται 7350 ευρώ το χρόνο δηλαδή σχεδόν 612 ευρώ το μήνα.

  Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real News , ο υπολογισμός αυτός αφορά μια οικογένεια που μένει σε μια αστική περιοχή της Αθήνας και έχει οικογενειακό εισόδημα 30.000 ευρώ. Η νέα περικοπή των μισθών και η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών θα επιφέρουν μεση μείωση στο εισ’οδημά τους κατά 3850 ευρώ.

  Η οικογένεια ζει σε ένα τριάρι το οποίο έχει αποκτήσει με δάνειο για το οποίο πληρώνει 850 ευρώ το μήνα . Με τη κατάργηση των φοροαπαλλαγών και τη νέα φορολογική κλίμακα θα επιβαρυνθούν 2750 ευρώ ενώ θα πληρώσουν 250 ευρώ επιπλέον στην ΕΥΔΑΠ και από 300-500 ευρώ στην ΔΕΗ.

  Φυσικά επιβάρυνση θα υπάρχει και στη θέρμανση καθώς η αύξηση σεσχέση με πέρυσι θα ανέλθει σχεδόν 350 ευρώ για κάθε χίλια λίτρα πετρελαίου.

   
   
 • lithari 5:40 pm on 25/11/2012 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags:   

  Τι Μυστικό Κρύβει Το Μαντείο Της Δωδώνης ; 

  Είναι αλήθεια ότι το ιερό μαντείο της Δωδώνης κρύβει πολλά μυστικά. Άλλα εξ αυτών έχουν αποκαλυφθεί και άλλα όχι. Γιατί, όμως, οι θνητοί που πήγαιναν να ζητήσουν χρησμό έπρεπε να είχαν νηστέψει τρεις μέρες, να είχαν καθαριστεί στην πηγή της Δωδώνης και να είχαν χαράξει την παράκλησή τους σε μια πλάκα από μόλυβδο;…

  Ταξιδεύοντας κανείς στην ιστορική Ήπειρο, δεκαοκτώ χιλιόμετρα απ’ τα Ιωάννινα, στους πρόποδες του βουνού Τόμαρος, θα δει ότι βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας πόλεως Δωδώνης. Μέχρι το 1876 η τοποθεσία της Δωδώνης, της περίφημης για το μαντείο της, δεν ήταν γνωστή, γιατί οι Έλληνες και ξένοι αρχαιολόγοι και ιστοριογράφοι την τοποθετούσαν σε διάφορες περιοχές της Ηπείρου. Στη σημερινή θέση της νόμιζαν ότι βρισκόταν η αρχαία πόλη της Πασσαρώνας, η πρωτεύουσα τη Μολοσσίας.
  Ωστόσο, από τις ανασκαφές όμως που έγιναν εκεί, για πρώτη φορά στα 1878 από τον Κ. Καραπάνο, διαπιστώθηκε ότι σε εκείνη την τοποθεσία βρισκόταν η περίφημη Δωδώνη με το μαντείο της που ο Ηρόδοτος το θεωρεί το αρχαιότερο μαντείο της Ελλάδας!
  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλές γνώμες και υποθέσεις υπάρχουν για την προέλευση του ιστορικού ονόματος «Δωδώνη». Άλλοι νομίζουν ότι προέρχεται από το Δία, άλλοι από τη Δωδώνη, μια νύμφη του Ωκεανού, άλλοι από τον ποταμό Δώδωνα της Ηπείρου, άλλοι απ’ τη λέξη “Δωδώ” που σημαίνει “μπουμπουνητό” και άλλοι από το ρήμα δίδωμι, επειδή η πεδιάδα της Δωδώνης ήταν πλούσια και εύφορη.
  Αναμφισβήτητο, όμως, είναι το γεγονός ότι η Δωδώνη έγινε γνωστή για το αρχαιότατο μαντείο της που αναφέρεται στον Όμηρο και στον Ηρόδοτο και είχε τεράστια φήμη και τιμόταν πολύ. Τόση ήταν η δόξα του ώστε και όταν ακόμα εμφανίστηκε το Μαντείο των Δελφών, το μαντείο της Δωδώνης δεν έχασε τίποτα απ’ τη φήμη του.
  Βεβαίως, το ερώτημα για την έναρξη και την πρώιμη φάση της λατρείας στη Δωδώνη δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά, όμως, τα ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης πιστοποιούν τη συνεχή λατρεία στο χώρο ήδη από την εποχή του χαλκού!
  Ελλοί Ή Σελλοί
  Σύμφωνα με διάφορες γνώμες, το μαντείο χτίστηκε από τους Ελλούς ή Σελλούς, που απ’ αυτούς προήρθε το όνομα Ελλάδα. Πώς ιδρύθηκε, όμως, το μαντείο;
  Για την ίδρυση του μαντείου υπάρχουν διάφορες παραδόσεις. Δυο τρυγόνια έφυγαν από την Αίγυπτο. Το ένα από αυτά στάθηκε στην έρημο της Λιβύης, όπου χτίστηκε το μαντείο του Δία Άμμωνα, ενώ

  το άλλο ήρθε και κάθισε στη γέρικη βελανιδιά της Δωδώνης όπου ιδρύθηκε το Μαντείο της Δωδώνης κι εκεί όπου λατρευόταν ο Δίας και η γυναίκα του Διώνη.
  Οι θνητοί που πήγαιναν να ζητήσουν χρησμό έπρεπε να είχαν νηστέψει τρεις μέρες, να είχαν καθαριστεί στην πηγή της Δωδώνης και να είχαν χαράξει την παράκλησή τους σε μια πλάκα από μόλυβδο.
  Γιατί, όμως, όλα αυτά;
  Είναι γνωστόν, ότι η Πυθία, καθισμένη κάτω από την ιερή βαλανιδιά, έδινε το χρησμό. Οι ιερείς, για να μαντέψουν το θέλημα του Δία, παρακολουθούσαν το πέταγμα των περιστεριών, το θρόϊσμα των φύλλων της “φηγού δρυός” καθώς και το χαλκείο. Το χαλκείο ήταν μια χάλκινη καμπάνα που χτυπούσε όταν από τον αέρα, κουνιόταν το μαστίγιο που κρατούσε ένα μικρό άγαλμα παιδιού.
  Φώς Στο Σκοτάδι;
  Η Δωδώνη, όπως είπαμε, ανήκει στα αρχαιότερα και σεβαστότερα μαντεία του αρχαιοελληνικού κόσμου. Στον Όμηρο αναφέρεται δύο φορές: α) όταν ο Αχιλλεύς απευθύνεται στον Δωδωναίο Δία υπέρ του φίλου του Πατρόκλου {Ιλιάδα, Β 233) και β) όταν ο Οδυσσέας επισκέπτεται το μαντείο {Οδύσσεια, Ξ 327).
  Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο οποίος παραδίδει τον ιδρυτικό μύθο, η λατρεία έφθασε στη Δωδώνη από την Αίγυπτο, γιατί όπως πληροφορήθηκε από τους ιερείς του ναού του Άμμωνα Δία στις Θήβες της Αιγύπτου, οι Φοίνικες άρπαξαν από το ναό δύο ιέρειες και τη μία την πούλησαν στη Λιβύη, όπου ίδρυσε το μαντείο του Άμμωνα Δία, και την άλλη στην Ελλάδα, όπου ίδρυσε το ιερό του Δωδωναίου Δία στη Θεσπρωτία. Προσθέτει, όμως, ότι κατά την επίσκεψη του στη Δωδώνη, οι ιερείς και οι ιέρειες του ιερού, του αφηγήθηκαν ότι από τις Θήβες της Αιγύπτου έφυγαν δύο μαύρα περιστέρια και όχι ιέρειες. Εκείνο που ήρθε στην Ήπειρο κάθισε πάνω στη φηγό (βαλανιδιά) και με ανθρώπινη φωνή είπε ότι εκεί έπρεπε να ιδρύσουν μαντείο στον Δία!
  Ναι, αλλά της τοπικής παράδοσης υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Κατά τον ίδιο τον Ηρόδοτο, η ιέρεια των Θηβών, όταν ήλθε στη Δωδώνη, ίδρυσε το μαντείο και μόλις έμαθε ελληνικά, εξήγησε στους Δωδωναίους τη λειτουργία του. Οι Δωδωναίοι τότε αποκάλεσαν τη γυναίκα «περιστέρα» (πελειάδα), γιατί μιλούσε ακατανόητα και έμοιαζε με πουλί, και «μέλαινα», γιατί ήταν Αιγύπτια.
  Ο Στράβων. όμως, δίδει τελείως διαφορετική ερμηνεία. Κατ’ αυτόν, οι Μολοσσοί ονόμαζαν τις γριές γυναίκες πελίες και τους γέρους πελίους, όπως τα περιστέρια. Από την ομωνυμία αυτήν, προέκυψε η σύγχυση της τοπικής παράδοσης.
  Αλλά και τα περιστέρια του Ηροδότου δεν είναι άσχετα, γιατί είναι το ιερό σύμβολο της Μεγάλης Θεάς, της θεάς Γης, που πρωτολατρεύτηκε στη Δωδώνη. Ήδη σε νόμισμα από τη Δωδώνη, που χρονολογείται στο 300 π.Χ., παριστάνεται η ιερή φηγός με τρία περιστέρια, σύμβολο της θεάς Γης. Είναι η επιφάνεια της θεάς σε μορφή περιστεριού.
  Άλλοι πάλι πιστεύουν, ότι η λατρεία του Δωδωναίου Δία και η ίδρυση του ιερού, προήλθε από πρωτόγονους που απέδωσαν θεία δύναμη στη φηγό. Σύμφωνα με ερμηνεία του Kern, για να αναφέρουμε μιαν από τις νεότερες ερμηνείες, θα λατρευόταν εδώ κατά την αρχαιότητα τοπικός θεός, που ταυτίστηκε με τον Πανελλήνιο Δία και ονομάστηκε Νάϊος.
  Μήπως, λοιπόν, είχε δίκιο η γνωστή Ελληνίδα χορογράφος Μαρία Χορς, που είπε σε τηλεοπτική εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλλα (Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2006) ότι οι «λαλούσες βελανδιές» είναι μία πραγματικότητα διότι το σφύριγμα του αέρα ανάμεσα στα φυλλώματα σου δημιουργούν μία αίσθηση γλωσσολαλιάς;
  Μήπως, λοιπόν, στο ιερό της Δωδώνης είχαμε μία προλείανση του εδάφους για την Έλευση του Ενός και Αληθινού Θεού στην ανθρωπότητα;
  Ρωτάμε: Μήπως;
  Τόμουροι Και Υποφήτες .
  Χάριν της ιστορίας να πούμε, ότι, σύμφωνα με τον Όμηρο, στο μαντείο της Δωδώνης υπηρετούσαν από τους αρχαιότατους χρόνους, οι Τόμουροι ή Υποφήτες (Οδύσσεια, Β 403), που καλούνταν και Σελλοί ή Ελλοί, χωρίς το όνομα αυτό να σημαίνει μόνο τους ιερείς, αλλά και τους κατοίκους.
  Βεβαίως όλα αυτά τα αναφέρουμε στον πρώτο τόμο της τριλογίας μας «Οι Προφητείες του Ελληνισμού» («Λάλον Ύδωρ»). Ωστόσο, όταν κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., καθιερώθηκε στο ιερό και η λατρεία της Διώνης, τότε προστέθηκαν και οι γυναίκες ιέρειες, που ονομάζονταν «πελείαι, ή πελειάδες, ή προφήτιδες» και οι οποίες αριθμητικά ήταν τρεις: 1) Προμένεια, 2) Τιμαρέτη και 3) Νικάνδρη. Έργο των ιερέων και ιερειών ήταν η εξήγηση των προφητικών σημείων της φηγού ή των προφητικών μέσων και η σύνταξη των σχετικών απαντήσεων.
  Μη λησμονήσουμε να πούμε, ότι οι χρησμοί, στους παλαιότερους χρόνους, δίνονταν (Οδύσσεια, Ξ 327 και Τ 296 κ.ε.) από τον ψίθυρο των φύλλων της ιερής βαλανιδιάς!
  Άλλος τρόπος μαντείας ήταν το πέταγμα και οι κρωγμοί των περιστεριών, που φώλιαζαν στη φηγό, ενώ στη μεθομηρική παράδοση, αναφέρεται και ο ήχος των λεβήτων με τους τρίποδες που περιστοίχιζαν το ιερό δέντρο, τουλάχιστον από τον 4ο αιώνα π.Χ.
  Αργότερα, όπως αναφέρει ο Στράβων (C, 329), ήταν το χαλκείο που αποτελείτο από δύο κιονίσκους. Στον έναν υπήρχε χάλκινος λέβητας και στον άλλο χάλκινο άγαλμα παιδιού, που κρατούσε μαστίγιο με τρεις αλυσίδες, αναθημάτων Κερκυραίων. Το μαστίγιο αυτό εκινείτο από τον άνεμο, χτυπούσε στο λέβητα και προξενούσε ήχο, από τον οποίο χρησμοδοτούσαν οι ιερείς. Από δω προήλθαν και οι παροιμίες «Δωδωναίο χαλκείο» και «Κερκυραίων μάστιγξ», που λέγονται για τους φλύαρους ανθρώπους.
  Οι ερωτήσεις χαράσσονταν στη μαλακή επιφάνεια των μολύβδινων ελασμάτων, που είχαν σχήμα ορθογώνιο ή ταινίας. Οι απαντήσεις δίνονταν συνήθως προφορικά και σπανιότερα ήταν γραμμένες στην άλλη πλευρά του ελάσματος, συνήθως με ένα ναι ή ένα όχι.
  Ο Έλλην αρχαιολόγος Κ. Καραπάνος είχε βρει 86 τέτοιες χρηστήριες επιγραφές, αλλά μετά τις ανασκαφές στην περιοχή ο αριθμός ανήλθε σε αρκετές εκατοντάδες.
  Χαρακτηριστικό της λατρείας στη Δωδώνη είναι ότι ο Δίας είχε εδώ την επίγεια κατοικία του- ήταν ο Νάϊος θεός που κατοικούσε στη φηγό και στην ιερή οικία. Γύρω του κατοικούσαν οι προφήτες, οι Σελλοί, οι οποίοι κατά παλαιά θρησκευτική συνήθεια, δεν έπλεναν τα πόδια τους (ανιπτόποδες) και κοιμούνταν καταγής (χαμαιεύναι), για να βρίσκονται σε επαφή με τη γη, απ’ όπου αντλούσαν τη μαντική τους δύναμη.
  Κάποια στιγμή, βεβαίως ήρθε και η παρακμή της Δωδώνης, που άρχισε στα 221 π.Χ., όταν ο στρατηγός Δωρίμαχος την κατάστρεψε, επειδή οι Ηπειρώτες είχαν συμμαχήσει με τους Μακεδόνες και τους Αχαιούς. Δεύτερη καταστροφή έπαθε η Δωδώνη στα 168 π.Χ. από το Ρωμαίο Αιμίλιο Παύλο και τελειωτικά πια καταστράφηκε στα χρόνια του μιθριδατικού πολέμου από τους στρατιώτες του Μιθριδάτη, του βασιλιά του Πόντου.

  http://astrikiprovoli.blogspot.com
  http://stergiog.wordpress.com
  sakketosaggelos.gr
  http://ellinonpaligenesia.blogspot.gr/2012/11/blog-post_9964.html

   
 • lithari 5:11 pm on 25/11/2012 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags:   

  Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ,ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΟΡΤΑΖΕΙ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΌ… Αγιος Στυλιανός γεννήθηκε στην Παφλαγονία της Μικράς Ασίας , μεταξύ του 400 και 500 μ.Χ. Ηταν ευλογημένος από την κοιλιά της μητέρας του ακόμη. Όσο μεγάλωνε , τόσο με την Χάριν του Θεού γινόταν κατοικητήριο του Ά­γιου Πνεύματος. 

   

   

   

  Απολυτίκιο
  Στήλη έμψυχος της εγκρατείας, στύλος άσειστος της Εκκλησίας, Στυλιανέ ανεδείχθης μακάριε. ανατεθείς γαρ Θεώ εκ νεότητος, κατοικητήριον ώφθης του Πνεύματος. Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Εικόνα:enoriaka.gr

  Aπό την παιδική του ηλικία έδειξε τα σπάνια προτερήματα της αγιασμένης ζωής του. Άν και ήταν και αυτός παιδί και νέος και έφηβος , μολο­νότι είχε κι εκείνος σάρκα , εν τούτοις δεν άφη­σε τις επιθυμίες να μολύνουν το πνεύμα και την ψυχή του. Ηταν αγνός , αγνότατος.
  Δεν άφησε επίσης να τον κυρίευσει κανένα γη­ινό πάθος. Δεν επέτρεψε στα πλούτη και στην φιλοπλουτία να κυριαρχήσουν στην ψυχή του και να την υποτάξουν στην φθορά και στην απώλεια.
  Με την δύναμη και την Χάρη του Θεού πολέ­μησε όλα τα δολώματα της φθαρτής και πρόσκαι­ρης ζωής. Φιλοσόφησε με την αληθινή σοφία του Θεού και είδε πόσο πρόσκαιρος και τιποτένιος είναι ο υλικός τούτος κόσμος. Αποφάσισε έπειτα να βαδίσει με την επιθυμία της ψυχής του. Η ψυχή του τον καλούσε σε αγώνες ηθικούς και ωραίους. Τον καλούσε στην άσκηση της αρε­τής. Του έδειχνε τον δύσκολο και δύσβατο δρόμο της αιωνίας ζωής , της παντοτεινής ευτυχίας.
  H αγνή και πιστή καρδιά του υπάκουσε στην φωνή της ψυχής του. Και η πρώτη ενέργεια του ή­ταν να πούλησει την περιουσία του και να την μοιράσει στους φτωχούς της Εκκλησίας. Και όταν δεν του είχε απομείνει τίποτε πια από την πατρική κληρονομία , γεμάτος ανακούφηση και χαρά , είπε:
  «Πέταξα μια βαρειά άγκυρα , που με κρατού­σε δεμένο κοντά στις επιθυμίες του φθαρτού σώ­ματος. Πέταξα από πάνω μου τήν φθορά και την απώλεια. Τώρα ανοίγεται μπροστά μου πιο ευδιά­κριτος ό δρόμος της αληθινής ζωής. Απαλλαγμέ­νος , λοιπόν, ο Αγιος από τα φθαρτά , άλλα και συγχρόνως με ευτυχισμένη την καρδιά του , διότι μοίρασε τα πλούτη του σε φτωχούς δυστυχισμένους και σε θεάρεστα άλλα έργα , σκέφτεται πως θα ζήσει τιμιωτερα και αγιώτερα τη ζωή του.

  Πόσο ανώτερον κάμνει τον άνθρωπο η διδα­σκαλία του Χριστού , από τη διδασκαλία των φιλο­σόφων! Αυτό το βλέπωμε , εάν συγκρίνωμε την πράξη αυτή του Αγ. Στυλιανού με εκείνο που έκανε ένας αρχαίος φιλόσοφος , Κράτης ονόματι. Και εκείνος κατάλαβε ότι ο πλούτος είναι τύραν­νος. Τον δουλεύει ό άνθρωπος σαν αφεντικό του. Εί­ναι σκλαβωμένος ο άνθρωπος στον πλούτο του και είναι δεμένος. Δεν είναι ελεύθερος. Γι΄αυτό και αυτός πήρε τα χρήματα του , ανέβηκε σ΄ έναν πα­ραθαλάσσιο βράχο και από εκεί τα πέταξε στη θάλασσα , φωνάζοντας συγχρόνως: «Κράτης Κράτη τα ελεύθεροι». Εγώ δηλ. ό Κράτης με το να πετά­ξω τα λεφτά μου στη θάλασσα ελευθερώνω τον Κράτητα , τον εαυτόν μου.
  Κι’ o Κράτης ελευθερώθηκε μεν από τα χρή­ματα του , αλλά δέθηκε περισσότερο από τον εγωι­σμό του. Πέταξε τα χρήματα του για να του πούνε ένα «μπράβο». Οι οπαδοί του Χριστού όμως τα απο­χωρίζονται , και συγχρόνως κτυπούν τα πάθη τους και κυρίως τον εγωϊσμόν. Αγωνίζονται να ελευθε­ρωθούν από το τυραννικόν πάθος του εγωισμού , διότι και η φιλοπλουτία είναι παιδί του εγωισμού. Για να απαλλαγούν όμως από τα πάθη και τον εγωϊσμόν αρχίζουν ισόβιο αγώνα , έχοντας συγχρό­νως και τη Θεία Χάρη βοηθόν.
  Ο Κράτης ένας ήταν αν που το έκαμε αυτό οδη­γούμενος από τη φιλοσοφία , οι Χριστιανοί όμως που το πετυχαίνουν εφαρμόζοντας την διδασκαλία του Χριστού είναι εκατομμύρια. Πράγματι σε κά­θε γενιά πόσα εκατομμύρια εγκαταλείπουν τα εγ­κόσμια και ζουν θεληματικά φτωχοί. Ενα από τα τρία προσόντα του μοναχού είναι η ακτημοσύνη. Ολα τα πλήθη των μοναστών «αποθέτουν πάντα όγκον» όχι για ένα κούφιο μπράβο , αλλά για να αποκτήσουν την Βασιλείαν του Θεού. Δίνουν τα γη­ινα και παίρνουν τα επουράνια. Δίνουν τα ρέοντα και παίρνουν τα μόνιμα και παντοτεινά. Αποθέτουν το βάρος του πλούτου για να μπορούν ελεύθεροι να τρέχουν για να εισέλθουν στην Βασιλείαν του Θεού. Εχουν υπ΄όψει τους το « ως δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την Βασιλείαν του Θεού » , που είπε ο Κύριος. Πόσο λοιπόν ανώτερη είναι η διδασκαλία του Χριστού από την φιλοσοφίαν των ανθρώπων.

  Με μοναδική πλέον περιουσία τα ενδύματα του , αρχίζει ένα σκληρό και αγωνιστικό στάδιο σύμφωνα με την διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Αφού , λοιπόν, με τις ευεργεσίες του , ανέβασε ο μακάριος Στυλιανός τον γηινό θησαυρό του στους ουρανούς , και τον ασφάλισε , πήγε σε ένα μονα­στήρι και ντύθηκε το μοναχικό σχήμα. Από τη στιγμή εκείνη καμμιά γηινή σκέψη , καμμιά υλική παρένθεση δεν μπορεί να τον απομακρύνει από την πίστη του και την προσευχή του. Τίποτε άλλο δεν φροντίζει και τίποτε άλλο δεν ε­πιδιώκει , παρά μονάχα ό,τι είναι αρεστό στο άγιο θέλημα του Θεού. Αγωνίζεται πως να αρέσει στον Κύριο , πως να τελειοποίησει την ψυχή του , πως να κερδίσει τον Παράδεισο. Καμμιά δική του θέληση , που αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού , δεν βρίσκει θέση στην ζωή του. Η αυστηρή ασκητική του ζωή είναι απερίγρα­πτη. Η αγιότης του αρχίζει να αστράφτη. Η ταπει­νοφροσύνη του λαμποκοπάει. Η αγνότης του θαμ­πώνει. Η νηστεία του είναι αυστηρότατη. Η προσευ­χή του αληθινή επικοινωνία με τον Θεό. Οι αγρυ­πνίες του είναι θαυμαστές. Τρεις στόχους έβαλε για σκοπό του να επιτύχει ως μοναχός: την ακτημοσύνη , την αγνότητα και την υπακοή. Τους τρεις αυτούς στόχους τους πέτυχε. Και στις τρεις αυτές αρετές πήρε , σαν να πούμε , άριστα ο Αγιος Στυλιανός. Την ακτημοσύνην του την είδαμε. Δεν κράτη­σε για τον εαυτό του από την περιουσία του τίπο­τε απολύτως. Ούτε φρόντισε ν’ απόκτησει ποτέ στη ζωή του κάτι τι και αυτός. Εζησε με φτώχεια και τελεία ακτημοσύνη.
  Την αγνότητα του επίσης και την ηθικότητα του την κράτησε πολύ ψηλά. Κρατούσε την ψυχή του καθαρή «άπό παντός μολυσμου σάρκας και πνεύματος». Αγωνιζότανε στις επιθέσεις του ε­χθρού να μη τον αγγίξει η βρωμερή αμαρτία. Στο μυαλό του στριφογύριζαν πάντα τα λόγια τού Κυρίου μας που είπε:«Μακάριοι οί κα­θαροί τη καρδία , ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Ευτυχισμένοι δηλαδή και καλότυχοι είναι όσοι έχουν καθαρή την καρδιά τους από τη βρώμα της ανηθικότητος διότι αυ­τοί θ’ αξιωθούν να δούνε το Θεό στη Βασιλεία των Ουρανών. Η υπακοή του στο Γέροντα του και τους άλ­λους ήταν παραδειγματική. Αγωνίστηκε σκληρά νά κόψει «το δικό του θέλημα», που στηρίζεται στον εγωισμό. Είναι πολύ δύσκολο νά κόψη κανείς το θέλημα του. Αυτό το ξέρουν όσοι αγωνίζονται τον πνευματικόν αγώνα. Ο Αγιος Στυλιανός πολέμησε στο Μοναστήρι εκείνο σκληρά εναντίον των τριών εχθρών , της σάρκας , του κόσμου και του διαβόλου. Για να καταβάλει τον κάθενα από αυτούς χρειάσθηκε πόλεμος πολυχρόνιος , σκληρός και ανύστακτος.
  Στις τρεις αυτές λέξεις κρύβονται ηρωισμοί και παλαίσματα υπεράνθρωπα.
  Ετσι ο Αγιος Στυλιανός αποδεικνύεται λαμπρό αστέρι της ασκητικής ζωής.
  Γίνεται παράδειγμα σε νεότερους και παλαιότερους. Ολοι τον θαυμάζουν και τον προβάλλουν σαν παράδειγμα. Τον έχουν σαν πρότυπο μιμήσεως.
  Άλλα η αυστηρότης εκείνη του ασκητικού βίου δεν του ειναι αρκετή , θέλει να πλησίασει περισσότε­ρο στην τελειότητα. Επιθυμεί , τώρα την πλήρη μόνωση τον αυστηρότατο ασκητισμό: τον αναχωριτισμό. Αποχαιρετάει τους αδελφούς μονα­χούς στο Μοναστήρι και αποσύρεται ο Αγιος μακρυά σε έρημο και ακατοίκητο μέρος. Εκει στην έρημο κατασκηνώνει σ’ ένα σπήλαιο.

  Το νέο στάδιο της ασκητικής του ζωής είναι ουράνιας τελειότητος. Οι μέρες και οι νύχτες του κυλούν με λογισμούς , με σκέψεις και προσευχές για τον Τρισυπόστατο Θεό. Ψάλλει ολόψυχα το μεγαλείο του Θεού. Υμνεί την Αγία Τριάδα. Ζεί ενωμένος με τον Θεό! Τίποτε δεν διασπά την θεϊκή του γαλήνη.
  Ο­λα όσα βρίσκονται γύρω του και όσα προβάλλουν στον μακρυνό του ορίζοντα δεν είναι τίποτε άλλο , παρά αποδείξεις του Δημιουργού. Μελέτα τα δημιουργήματα του Θεού και δυναμώνει πιο πολύ ή πίστη του. Νοιώθει καλά εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος « Τά γάρ αόρατα του Θεό ο τοΐς ποιήμασι νοούμενα κ α θ ο­ρά τ α ι ή τε άΐδιος αύτου δ ύ ν αμις και θειότης».
  Ο σημερινός άνθρωπος , δεν έχει την ευκαιρία να βλέπει τα έργα το Θεό , που τον βοηθούν στο να πιστεύει στο Θεό. Ζεί χωμένος μέσα στις τερά­στιες πόλεις , μέσα στις πελώριες πολυκατοικίες ή στο θόρυβο των εργοστασίων. Απομακρύνθηκε έ­τσι από τη φύση , απομακρύνθηκε από τα δημιουρ­γήματα του. Βλέπει περιωρισμένα τα δικά του δη­μιουργήματα μόνον. Γι΄αυτό απομακρύνεται από τον Θεό και λιγοστεύει η πίστη του συνεχώς.
  Οι αστρονόμοι , οι οποίοι παρατηρούν συνεχώς τα ουράνια σώματα , τα πολυάριθμα άστρα , τα έρ­γα του Θεό , είναι ευσεβείς και θεοφοβούμενοι. Ο μεγάλος αστρονόμος Κέπλερ , όταν άκουε το όνο­μα του Θεού , σηκωνόταν όρθιος και έβγαζε το καπέλλο του.
  Και ο ερημίτης Στυλιανός εκεί στην ησυχία της έρημου είχε τον καιρόν να παρατηρεί τα δημι­ουργήματα του Θεού και να φιλοσοφεί επάνω σ’ αυτά. Εβλεπε τον Δημιουργόν σε όλα , διότι εσκέπτετο , ότι ήταν αδύνατον να γίνει μόνος του αυτός ο τρισμέγιστος κόσμος , τόσον ωραίος , σκόπιμος και αρμονικός. Εβλεπε τον Θεόν στα απειροπληθή άστρα του ουρανού , που στροβιλίζονται στο αχανές διάστημα με τόση ταχύτητα , άλλα και ακρίβειαν.
  Εβλεπε τον Θεό στον γίγαντα της ημέρας τον ήλιο ο οποίος με το να κρατεί κανονική απόστασιν από την γή , δίδει με την θερμότητα του ζωή στους ανθρώπους , τα ζώα και σ’ όλην την γύ­ρω φύση. Εβλεπε τον Θεό στο νεράκι που κελλάριζε στις βρυσούλες του βουνού και τον δρόσιζε. Σκεφτόταν ότι το νερό αυτό ήταν κάτω στις θάλασσες και τους ωκεανούς και όμως η πανσοφία και παντοδυ­ναμία του Θεού το ανεβάζει στο βουνό. Το εξατμί­ζει , το κάνει αραιότατο και ανάλαφρο σύννεφο. Το μεταφέρει με τον αέρα στα βουνά , το κάνει ψηλή βροχούλα , το ραντίζει σε όλο τό πρόσωπο της γης και την ποτίζει. Το εναποθηκεύει στα σπλάχνα των ορέων σε τεράστιες αποθήκες και το δίδει λίγο – λί­γο στις βρυσούλες , που τρέχουν συνεχώς! Εβλεπε τον Θεό στα αναρίθμητα ζώα τα μι­κρά και τα μεγάλα , που δημιούργησε ο Θεός «κατά γένος και κατά είδος». Κοίταζε την ποικιλίαν των δένδρων και των φυτών και σκεφτόταν , αν δεν τα έφτιαχνε αυτά ο Θεός , θα ήταν αδύνατον η ζωή των ανθρώπων και των ζώων. Διότι όλα αυ­τά τρέφονται από το φυτικόν βασίλειον.
  Τα έβλεπε όλα αυτά και αναφωνούσε με τον Δαυίδ: «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού ποίησιν δέ χειρών αυτού αναγγέλλει τό στερέωμα». Ξεσπού­σε κατόπιν σε δοξολογία , λέγοντας: «Ώ ς έμεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε! Πάντα έν σοφία έποίησας. Επληρώθη ή γη της κτίσεως Σου»!
  Δύο βιβλία διάβαζε συνεχώς στην έρημο: το βιβλίο της φύσεως και το βιβλίον της Αγίας Γραφής. Η καρδιά του , η διάνοια του , η ψυχή του , όλη ή ύπαρξης του είναι ολόθερμα δοσμένη στον Θεό. Θείο και ιερό ρίγος διαπερνά την ασκητική σάρκα του , καθώς η ψυχή του εμβαθύνει στο κάλ­λος της θείας Δημιουργίας. Το άγιο πάθος της αγάπης του οσίου Στυλια­νού προς το πανάγιο Ονομα του Θεού τον συγκλο­νίζει. Ολη η δύναμη του είναι συγκεντρωμένη στη θεία αυτή αγάπη. Εγκαταλείπει έτσι ό Αγιος το σαρκικό εγώ του. Παύει να φροντίζη για την τροφή του. Γίνεται όλος ακμή πνεύματος και ψυχής. Μπορεί να πει και αυτός «ζω δέ ούκέτι έγώ, ή δέ έν έμοί Χριστός». Τρεφόταν με χόρτα της ερήμου. Και όταν δεν υπήρχαν αυτά , ο Θεός δεν τον άφηνε. Ο Θεός , που θαυματουργεί δια τους Αγίους και μέσω των Αγίων , δεν άφηνε τον σεβάσμιο όσιο να εξαντληθεί από την πείνα. Τον κράτησε στην ζωή στέλνοντας του τροφές με τους αγγέλους, όπως έστελνε και στους άλλους Αγίους , στον Προφήτη Ηλία, τον Αγίο Μάρκο τον Αθηναίο τον φιλόσοφο και λοιπούς.
  Πολλά χρόνια έζησε τη σκληρή ζωή του αναχωρητού. Πάλεψε στην έρημο έπι δεκαετίας ολό­κληρες σκληρά με τον διάβολο και τον εαυτό του. Πάλεψε να
  ξεριζώσει τα πάθη του , να αποκτήσει τις αρετές και να φθάσει στην αγιότητα που θέλει ο Θεός , ο Οποίος είπε: «γίνεσθε Αγιοι , ότι Εγώ Αγιος ειμί».
  Ο Δημιουργός ήθελε να ζήσει ακόμη ο Αγιος Στυλιανός , για να λαμποκοπάει με την αρετή του και να παραδειγματίζει με την αυστηρότητα της ασκητικής του ζωής. Ήθελε η έμψυχος εκείνη στήλη της εγκράτει­ας , ο φωτεινός λύχνος της ερήμου , να λάμψει σ’ όλα τα πέρατα της γης. Ήθελε ο Θεός να φανούν οι ποικίλες αρετές του. Ο λύχνος όμως πρέπει να βρίσκεται ψηλά , για να φέγγει σ’ όλους και όχι να κρύβεται και να χά­νεται η λάμψη του. Ετσι και εκείνοι , που φεγγο­βολούν με τις αρετές τους , τους φανερώνει ο Θεός για να γίνονται φως στο δρόμο της ζωής των άλ­λων. Ετσι και ο Αγιος Στυλιανός , άφου με τους σκληρούς ασκητικούς αγώνας του στολίστηκε με τις αρετές και ήταν σαν λαμπάδα , με το γλυκό και ζεστό φως , άφου έφθασε σε ύψη δυσθεώρητα αρε­τής , μπορούσε να χύσει στο λαό το ιλαρό φως της αγιότητος του , προς δόξαν Θεού και σωτηρίαν αν­θρώπων. Ο δίκαιος Θεός θα έδειχνε ακόμη στον κόσμο πως αντιδοξάζει εκείνους , που λατρεύουν το όνο­μα Του και Τον δοξάζουν.

  Διαδόθηκε , λοιπόν, η φήμη του Αγίου Στυλια­νού παντού. Πλήθος κόσμου από διάφορα μέρη συνέρρεαν μ’ ευλάβεια προς τον Αγιον για να θαυ­μάσουν την αγιότητα του και ν’ αποκομίσουν ψυχι­κά και σωματικά αγαθά. Η αγία του μορφή , τα σοφά του λόγια , οι προτροπές του άλλαξαν την ζωή πολλών ανθρώπων. Πολλοί ήταν εκείνοι που γοητευμένοι από την ασκητικότητα του , εγκατέ­λειπαν τον κακό εαυτό τους και μετανοούσαν και αναγεννιόνταν ψυχικά. Συγκινητικές ήταν οι εκδηλώσεις των Χριστια­νών που τον επισκέπτονταν στην έρημο , εκεί στο ασκητήριο του. Ηξερε να γαληνεύει τις ταραγμένες ψυχές. Κοντά του έτρεχαν και άλλοι ασκητές για να ενι­σχυθούν με τα λόγια του και την λάμψη του στο σκληρό ασκητικό βίο. Εγνώριζεν ο Αγιος Στυλιανός , ότι για να κερδίσει κανείς την Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να έχει την ψυχή του , σαν την ψυχή των μικρών παι­διών. Του έκαναν εντύπωση τα λόγια του Κυρίου: «Έαν μή στραφήτε καί γένησθε ώς τα παιδία ού μή είσέλθητε είς τήν Βασιλείαν τών Ουρα­νών». «Τών γαρ τοιούτων εστίν , ή Βασιλεία του θεού», τών μικρών παιδιών δηλαδή που είναι αθώα. Ηξερε , ότι τα παι­διά έχουν αγγελικές ψυχές. Το κτυπάει ο πατέρας του και πάλι πηγαίνει σ’ αυτόν. Τον κτυπάει ο φί­λος του και δεν του κρατάει κακία , αλλά σε λίγο πάλιν παίζουν μαζί. Ενώ οι μεγάλοι το κρατούν σαν κα­μήλα μέσα τους. Γι΄αυτό ήθελε να τα βοηθάει , να τα προστατεύει τα παιδιά. Και στην αγία του εκείνη επιθυμία ο Παντο­γνώστης Θεός του έδωσε την Χάρη Του , να μπορεί να κάνει θαύματα.
  Ο Θεός βράβευσε το ιερό του αίσθημα και του έδωσε την θαυματουργική δύναμη να θεραπεύει τα ασθενεί παιδιά. Μητέρες από κον­τινά και μακρινά μέρη , με φορτωμένα στους ώμους ανάπηρα και άρρωστα παιδιά έτρεχαν , με πόνο καί πίστη, κοντά στον Αγιο για να ζητήσουν την θεραπείαν των παιδιών τους. Μέρες ολόκληρες βάδιζαν μέσα σ’ έρημα μέρη για να βρουν την δοξασμένη από τον Θεό ασκη­τική σπηλιά του Αγίου Στυλιανού. Και όταν έφθασαν εκεί , με δάκρυα στα μάτια έπεφταν στα πόδια του Γέροντα ασκητή , δόξαζαν τον Θεό , που τον συνάντησαν και τον παρακαλού­σαν να γιατρέψει τά παιδιά τους. Ο Αγιος Στυλιανός γεμάτος καλωσύνη και συμπόνοια έπαιρνε
  τ’ άρρωστα νήπια στα χέρια του και με μάτια δακρυσμένα παρακαλούσε το Θεό να τα γιατρέψει. Ο Δεσπότης των Ουρανών άκουγε την ολόψυ­χη προσευχή του και ο Αγιος θαυματουργούσε. Παιδιά άρρωστα εύρισκαν την υγειά τους.
  Πα­θήσεις διαφόρων ειδών εξαφανίζονταν. Μπροστά στη δύναμη του Θεού
  καμιά αρρώστια δεν μπο­ρούσε ν’ αντισταθεί. Μανάδες έκλαιγαν από χαρά έξω από το ασκητήριο του. Και άλλες καταφιλούσαν με σεβα­σμό και ευγνωμοσύνη το χέρι του Αγίου γέροντα , δοξάζοντας τον Θεόν. Δοξολογούσε κι’ εκείνος ακατάπαυστα το Α­γιο Ονομα Του και τον ευχαριστούσε για τα θαύ­ματα αυτά , που τον αξίωνε να κάνει. Επειτα γεμάτος στοργή κοίταζε τα αθώα πλασματάκια που είχαν λυτρωθεί από την αρρω­στιά. Ενα γλυκό χαμόγελο , χαμόγελο αγγελικό άνθιζε στο πρόσωπο του σεβασμίου ασκητού. Τα θαύματα όμως αυτά γινόταν γνωστά σ’ όλα τα μέρη και κόσμος πολύς έτρεχε στον Αγιο Στυλιανό για να τον παρακάλεσει να γιατρέψει από κάποια ασθένεια τα παιδιά του.
  Ετσι δόξαζε ο Αγιος Θεός το όνομα του ο­σίου Στυλιανού που αφιέρωσε την ζωή του για την δό­ξα του Θεού. ‘Αλλά δεν ήταν μόνο τα θαύματα της θεραπεί­ας των παιδιών που δόξαζαν το όνομα του ταπει­νού Αγίου Στυλιανού. Ο Αγιος απέκτησε φήμη ως θαυματουργού , διότι έκανε τους άτεκνους εύτεκνους , με την προσ­ευχή του. Με την προσευχή του Αγίου Στυλιανού πολλές στείρες τεκνοποιούσαν. Πολλοί πιστοί Χριστιανοί με την ευλογία του , αν και ήταν άτεκνοι πρωτύτερα , απέκτησαν ωραία και γεμάτα υγεία παιδιά.
  Πολλοί μάλιστα καλοί Χριστιανοί και μετά την κοίμηση του , επικαλούμενοι το όνομα του Αγίου και ζωγραφίζοντες σαν τάμα την εικόνα του , α­πέκτησαν παιδιά , αν και είχαν χάσει την ελπίδα πια να τεκνοποιήσουν.
  Εν’ τώ μεταξύ άπ’ όλα τα μοναστήρια πήγαι­ναν στον γέροντα ασκητή για να
  ευφρανθούν κον­τά του , το άρωμα της αγιότητας του. Μοναχοί και ασκητές ζητούσαν από τον Αγιο δάσκαλο συμβουλές , για το πως πρέπει να αντιμε­τωπίζουν τους πειρασμούς και πως να επιβάλλουν την γαλήνη στα κοινόβια τους. Ολοι τον έβλεπαν σαν πρότυπο αγίας ασκητι­κής ζωής. Η προσωπικότητα του ήταν γεμάτη τα­πεινοφροσύνη και άστραφτε από ουράνιο κάλλος.
  Και εκείνος ακούραστος με αγγελική γαλήνη τους δίδασκε , τους καθοδηγούσε , τους γέμιζε την καρδιά , τους στερέωνε στην πίστη , τους διέλυε τις αμφιβολίες. Ειρήνευε με τις συμβουλές του από μακρυά όσα μοναστήρια είχαν εσωτερικές διχόνοιες. Ετσι έζησε κι έτσι δόξασε τό όνομα του Θεού και δοξάσθηκε από τον Ουράνιο Πατέρα ο Αγιος Στυλιανός. Οταν έφθασε σε βαθειά γεράματα , έστειλε ο Θεός τους Αγγέλους Του και πήραν την αγίαν του ψυχή , για να την αναπαύσουν από τους πολύ­χρονους κόπους , τις στερήσεις και την σκληρότητα της ασκητικής ζωής. Κοιμήθηκε , λοιπόν, ο Αγιος πλήρης ημερών και αρετών.
  Που τον έθαψαν , δεν γνωρίζουμε , ούτε διεσώθηκαν άλλα στοιχεία από την κουρασμένη και αγιασμένη ζωή του. Εμεινε όμως το όνομα του. Τον σέβεται και τον τιμά όλη η Ορθόδοξη Χριστιανωσύνη. Τον επικαλούνται στις ανάγκες τους και προπάντος για τα άρρωστα παιδιά τους. Κτίζουν στο όνομα του μεγαλοπρεπείς Ναούς. Στην Αθήνα υπάρχουν τουλάχιστον δύο Ναοί του Αγίου Στυλιανού στον Γκύζη και στον Καρρέα. Τα θαύματα του Αγίου συνεχίζονται και μετά την κοίμηση του. Και σήμερα ο Αγιος Στυλιανός εξακολουθεί να είναι προστάτης των παιδιών. Λένε μάλιστα, ότι από την λέξη
  << στυλώνει>> που σημαίνει << στηρίζει τη υγεία των παιδιών>>.
  Ο Αγιος εικονογραφείται με ένα νήπιο σπαργανωμένο στην αγκαλιά του που συμβολίζει , ότι είναι ο προστάτης των νηπίων. Η μνήμη του Αγίου Στυλιανού εορτάζεται στις 26. Νοεμβρίου.

   

  Επίλογος


  Οπως είδαμε ο Αγιος Στυλιανός είναι προ­στάτης των μικρών παιδιών. Και είναι αλήθεια , ότι οι γονείς τρέχουν στον Αγιο να τα θεραπεύσει από τις διάφορες ασθένειες του σώματος. Δεν τρέ­χουν όμως στον Αγιο να τα προστατέψει και από τις ασθένειες της ψυχής. Τα παιδιά πάσχουν από ελαττώματα και πά­θη. Είναι κακοκέφαλα και ατίθασα, νευρικά και ανάποδα. Τα επηρεάζει ο Σατανάς και τα παρακι­νεί στο κακό και την αμαρτία. Τα κάνει αγνώρι­στα στο σπίτι. Κινδυνεύουν επίσης τα παιδιά από τους κακούς και φαύλους ανθρώπους , καθώς και από τις κακές παρέες. Παρασύρονται και παίρ­νουν τον κακό δρόμο.
  Λοιπόν, σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει οι γονείς να καταφεύγουν στον
  Αγίο Στυλιανό. Είναι πρόθυμος να τα βοηθεί , να τα προστατεύει και να τα θεραπεύει όχι μόνον σωματικά , άλλα και ψυ­χικά , αρκεί φυσικά να κάνει και εκείνος που τον παρακαλεί το καθήκον του. Αλλά και εκτός της ειδικής αυτής περιπτώσε­ως , η ζωή του μας καλεί και εμάς να εργασθούμε τα έργα της ευσέβειας , της σωφροσύνης, της δικαι­οσύνης , της ελεημοσύνης. Μας καλεί στην θερμή πίστη , αν θέλουμε να δούμε Θεού πρόσωπο κατά την ημέρα της Κρίσεως. Μας καλεί να ζήσωμε με έργα το θέλημα του Θεού για να παραλάβουν και τη δική μας την ψυχή οι άγγελοι και να την οδηγή­σουν στην αιώνια ευτυχία και μακαριότητα των Ουρανών !!! ΑΜΗΝ !!!

  Από το βιβλίο: ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ << Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ >>
  του Αρχ. Χαράλαμπου Δ. Βασιλόπουλου
  Εκδόσεις: << Ορθόδοξου Τύπου >>

   

  phgh=πηγή:http://orthodoxi-diapaidagogisi.blogspot.com

   
 • lithari 1:00 pm on 25/11/2012 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags: , V-Α.PY.Σ - Aσύμμετρου ΡΥθμού Συνδέσεις Υψηλών Ταχυτήτων   

  Μετά την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά με την παροχή από τον ΟΤΕ υπηρεσιών Εικονικής Αδεσμοποίητης Μεριζόμενης Πρόσβασης VPU από την επόμενη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, αναμένεται ο ΟΤΕ να ξεκινήσει την εμπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL. 

  Σύμφωνα με την ως τώρα πληροφόρηση το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι το παρακάτω:

  Πρόγραμμα Τιμή πρώτου εξαμήνου Κανονική Τιμή Ταχύτητα πρόσβασης Ομιλία
  OTE DOUBLE PLAY 30 GR 36,90 ευρώ/μήνα 41,90 ευρώ/μήνα 30Mbps Απεριόριστες αστικές/υπεραστικές κλήσεις
  OTE DOUBLE PLAY 50 GR 46,90 ευρώ/μήνα 51,90 ευρώ/μήνα 50Mbps Απεριόριστες αστικές/υπεραστικές κλήσεις
  OTE DOUBLE PLAY 30 PLUS 40,90 ευρώ/μήνα 45,90 ευρώ/μήνα 30Mbps Απεριόριστες αστικές/υπεραστικές κλήσεις – 60 λεπτά προς κινητά
  OTE DOUBLE PLAY 50 PLUS 50,90 ευρώ/μήνα 55,90 ευρώ/μήνα 50Mbps Απεριόριστες αστικές/υπεραστικές κλήσεις – 60 λεπτά προς κινητά

  Σε περίπτωση ύπαρξης ISDN γραμμής υπάρχει επιπλέον χρέωση 4,31 ευρώ/μήνα

  Τα πακέτα αυτά θα έχουν διάρκεια 12 μήνες.
  ==========================================================
  .
  V-Α.PY.Σ – Aσύμμετρου ΡΥθμού Συνδέσεις Υψηλών Ταχυτήτων

  Η Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. βασίζεται στην τεχνολογία VDSL2 (Very-High-Bitrate Digital Subscriber Line – ασύμμετρη ψηφιακή συνδρομητική γραμμή πολύ υψηλών ταχυτήτων) μέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες που απαιτούν υψηλοτάχυτους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων. Υλοποιείται με υπέρθεση στα κοινά χάλκινα καλώδια από όπου παρέχονται και οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, δίνοντας τη δυνατότητα της παράλληλης και απρόσκοπτης λειτουργίας της PSTN/ISDN BRA τηλεφωνικής σύνδεσης και της ταυτόχρονης μετάδοσης δεδομένων (data).

  Ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες χονδρικής, τεχνολογίας VDSL2, από υπαίθρια καμπίνα με την εμπορική ονομασία V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] και από Αστικό Κέντρο με την εμπορική ονομασία V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ]*. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται με όμοια εμπορικά χαρακτηριστικά, διαφέρουν όμως τόσο στις τεχνικές προδιαγραφές όσο και στην τιμολόγηση. Με την υφιστάμενη τεχνική υλοποίηση του ΟΤΕ, ένας τελικός χρήστης εξυπηρετείται αποκλειστικά με μία από τις παραπάνω υπηρεσίες V-Α.ΡΥ.Σ.

  Αναλυτικότερα, η υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. παρέχεται μεταξύ:

  του σημείου τερματικού του ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινου) στο χώρο του τελικού χρήστη και
  του αντίστοιχου BRAS του NGA δικτύου του ΟΤΕ στον οποίο συνδέεται ο τελικός χρήστης στις περιπτώσεις όπου ο ενεργός εξοπλισμός VDSLAM βρίσκεται είτε σε υπαίθρια καμπίνα του ΟΤΕ (V-Α.ΡΥ.Σ.[KV]) είτε σε αστικό κέντρο ΟΤΕ (V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ]).

  Η υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. απευθύνεται αποκλειστικά σε εγχώριους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους παρέχοντάς τους τη δυνατότητα άμεσης διάθεσης υπηρεσιών VDSL στους τελικούς τους πελάτες, χωρίς την ανάγκη νέων επενδύσεων και λειτουργικών δαπανών.

  Για την παροχή της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ. απαιτείται να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  Ο Πάροχος να διαθέτει ήδη ενεργοποιημένο κύκλωμα Ο.Κ.ΣΥ.Α.
  Ο τελικός χρήστης στον οποίο παρέχεται η σύνδεση V-Α.ΡΥ.Σ. να είναι εν λειτουργία συνδρομητής τηλεφωνικής σύνδεσης PSTN/ISDN-BRA του ΟΤΕ ή άλλου Παρόχου μέσω της υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμής – WLR.
  Ο Πάροχος να έχει υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

  Η υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. διέπεται από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ). Υποστηρίζεται Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA), η οποία περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάση των οποίων ο ΟΤΕ δεσμεύεται να παρέχει την εν λόγω υπηρεσία και να αποκαθιστά τις σχετικές με αυτή βλάβες.

  Πακέτο

  V-Α.ΡΥ.Σ. [KV ή Α/Κ]

  Ρυθμός Καθόδου/Ανόδου (Mbps)
  Standard V-Α.ΡΥ.Σ. 30 up to 30 / up to 2.5
  Premium V-Α.ΡΥ.Σ. 50 up to 50 / up to 5

  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, ο ΟΤΕ έχει αναπτύξει και λειτουργεί κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα WCRM (W-VDSL), με στόχο την πλήρη υποστήριξη τόσο της παραγγελιοληψίας όσο και της βλαβοληψίας των υπηρεσιών αυτών.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. και τους όρους και προϋποθέσεις διάθεσής της, μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο Διαχειριστή (Key Account Manager):
  Γενική Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων – Υποδιεύθυνση Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Παρόχων.

  Στοιχεία Επικοινωνίας:
  Διεύθυνση Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Παρόχων
  Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι
  Τηλέφωνο: 210 6115360
  Fax: 210 6118001
  Email: wholesale@ote.gr
  ========================================================================
  ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  Τιμοκατάλογος Υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ

  Τροποποίηση Σύμβασης RBO 2009 (υπηρεσίες V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ] και V-Α.ΡΥ.Σ.[KV])

  Ορισμός Εθνικής Αγοράς ΧΕΠ (Αγορά 5) – ΦΕΚ 1983/07092011

  Πίνακας 1: Σημεία στα οποία έχει εγκατασταθεί VDSL εξοπλισμός σε υπαίθριες καμπίνες

  Πίνακας 2: Σημεία στα οποία προβλέπεται εγκατάσταση VDSL εξοπλισμού σε υπαίθριες καμπίνες (πρόβλεψη Ιούλιος 12)

  Πίνακας 3: Σημεία στα οποία προβλέπεται εγκατάσταση VDSL εξοπλισμού σε αστικό κέντρο (πρόβλεψη Μάιος 2012)
  ========================================================================

  ========================================================================
  Κ.ΣΥ.Α. – Ολοκληρωμένη Κεντρική Σύνδεση ADSL
  Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. απευθύνεται αποκλειστικά σε εγχώριους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους και αφορά τη φυσική και λογική σύνδεση του εξοπλισμού του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου με το ευρυζωνικό δίκτυο του ΟΤΕ, με σκοπό τη μεταφορά της κίνησης δεδομένων των τελικών του πελατών.

  Ο ΟΤΕ, μέσω της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. παρέχει δικτυακή σύνδεση μεταξύ των εγκαταστάσεων του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου και του BRAS (Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής Απομακρυσμένης Πρόσβασης, ΕΕΑΠ) κάλυψης του τελικού πελάτη (υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS).

  Η υπηρεσία Ο.Κ.Σ.Υ.Α.BRAS παρέχει συνδέσεις με διεπαφές πρόσβασης Gigabit Ethernet (GbE)*, στους παρακάτω τύπους:
  Τοπική Ο.Κ.ΣΥ.Α.: παρέχεται σε Σημεία Παρουσίας BRAS (ΣΠ BRAS) στα οποία είναι εγκατεστημένοι BRAS, για την δρομολόγηση της ADSL κίνησης από όλους τους κόμβους BRAS της συγκεκριμένης Περιοχής προς το PoP του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου.
  Περιφερειακή Ο.Κ.ΣΥ.Α.: παρέχεται στα Σημεία Παρουσίας BRAS της Αθήνας (Κωλέττη ή ΝΥΜΑ) και της Θεσσαλονίκης (Ερμού ή Αμπελόκηποι) για την δρομολόγηση της ADSL κίνησης προς τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο από τους BRAS της Νότιας Ελλάδας και Βόρειας Ελλάδας αντίστοιχα.
  Κεντρική Ο.Κ.ΣΥ.Α.: παρέχεται σε ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης, το Σημείο Παρουσίας της Αθήνας (Κωλέττη ή ΝΥΜΑ), για την δρομολόγηση της ADSL κίνησης προς τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο από το σύνολο των BRAS του δικτύου ΟΤΕ.

  Στα Α/Κ στα οποία προσφέρεται η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM, ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM. Η υπηρεσία Ο.Κ.Σ.Υ.Α.DSLAM αφορά τοπική διασύνδεση (GbE) η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των τελικών πελατών ενός Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου από ένα ή περισσότερα DSLAMs (που ανήκουν στο συγκεκριμένο Α/Κ) σε ένα «τοπικό» κύκλωμα, το οποίο παραδίδεται από τον ΟΤΕ στο PoP του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου εντός των γεωγραφικών ορίων του συγκεκριμένου Α/Κ ή στο ΦΥΠ.

  Αναλυτικότερα, ο ΟΤΕ διαθέτει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  ** Οι ταχύτητες μετάδοσης των 40Mbps, 150Mbps και 250Mbps θα διατίθενται από τον Ιούνιο του 2011

  Τα Σημεία Παρουσίας BRAS, στα οποία ο ΟΤΕ έχει εγκατεστημένα BRAS, αποτυπώνονται εδώ.

  Για την παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. με πρόσβαση τύπου Α (πρόσβαση στο Σημείο Παρουσίας του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου), παρέχεται προστασία σε επίπεδο φυσικού δρόμου με αφιερωμένη πρόσβαση ζεύγους συνδέσεων Gigabit Ethernet.

  Μέσω της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α., παρέχεται στον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο:
  ευρεία γκάμα ταχυτήτων που φτάνουν μέχρι και τα 10 Gbps
  πανελλαδική κάλυψη
  χρήση προηγμένης δικτυακής υποδομής ΟΤΕ, χωρίς επιπλέον επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες
  Για την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης σε τελικούς πελάτες, ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος πρέπει να λαμβάνει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. και Α.ΡΥ.Σ.
  Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. διέπεται από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ). Επιπλέον, υποστηρίζεται Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA), η οποία περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο ΟΤΕ δεσμεύεται να παρέχει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. και να αποκαθιστά τις σχετικές με αυτήν βλάβες.

  • Διάθεση της υπηρεσίας με χρήση διεπαφής ATM και STM-1 POS, παρέχεται μόνο σε υφιστάμενους πελάτες, τα αιτήματα των οποίων (όσον αφορούν τις διεπαφές αυτές) θα υλοποιούνται το αργότερο μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2011.

  =======================================================================

   
 • lithari 11:55 am on 25/11/2012 Μόνιμος σύνδεσμος |
  Tags:   

  «Το γάλα από καμήλα μπορεί να συγκριθεί με το …μητρικό»!!! 

   

  Με γάλα από καμήλα, θα γεμίσουν το προσεχές διάστημα τα ράφια των ευρωπαϊκών σούπερ- μάρκετ! Ομάδα επιστημόνων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υποστηρίζει ότι το γάλα της καμήλας είναι τόσο υγιεινό και θρεπτικό που μπορεί να συγκριθεί ακόμη και με το μητρικό!

  Η γεύση του θυμίζει έντονα το αγελαδινό γάλα, αλλά η σύνθεσή του μοιάζει σημαντικά με εκείνη του μητρικού, λένε, και προσθέτουν ότι μπορεί να καταναλώνεται άφοβα από άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη, αφού δεν προκαλεί αλλεργική αντίδραση.

  Σύμφωνα με τον Ούλριχ Γουερνέρι, επιστημονικό διευθυντή του Εργαστηρίου Κτηνιατρικής Ερευνας του Ντουμπάι, το γάλα καμήλας, περιέχει πέντε φορές περισσότερη βιταμίνη C από το γάλα αγελάδας, λιγότερα λιπαρά, λιγότερη λακτόζη και περισσότερη ινσουλίνη, αποτελώντας έτσι μία καλή λύση για διαβητικούς και άτομα με δυσανεξία.
  Υπάρχουν βεβαίως και μη τεκμηριωμένες επιστημονικά απόψεις για το γάλα καμήλας, όπως εκείνη που αναφέρεται στο Κάμα Σούτρα! Λίγες κουταλιές γάλα σε συνδιασμό με μέλι, μπορούν να οδηγήσουν σε …24ωρη στύση, υποστηρίζουν, και προσθέτουν: «Και όχι μόνο για ένα 24ωρο»!

  πηγή

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Απάντηση
e
Αλλαγή
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Ακύρωση