Πρόσφατες αναβαθμίσεις Toggle Comment Threads | Συντομεύσεις πληκτρολογίου

 • lithari 12:27 am on 24/10/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΕΠΕΙΓΟΝ  Προς  τα Σωματεία μέλη της Π.Σ.Ε. Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ομοσπονδίες-Ενώσεις-Σύλλογοι –Αδελφότητες… Δηλαδή το ΔΣ του σωματείου (Ομοσπονδία, ένωση, αδελφότητα) να συνέλθει μέχρι 31/10/21 και να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός μηνός από την δημοσίευση της πρόσκλησης.  Στην προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρεται ρητά εκτός από την ημερομηνία και ώρα και ο χώρος και τα θέματα της ΓΣ. Επίσης να αναφέρεται ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία (50+1 των ταμειακά εντάξει μελών) η ΓΣ θα επαναληφθεί μετά από όσες μέρες ορίζει το καταστατικό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ορισμένα καταστατικά σωματείων προβλέπουν και 2 επαναλήψεις. Υπόδειγμα πρακτικού ΔΣ για την προκήρυξη των εκλογών στέλνουμε συνημμένα. Επίσης συνημμένα θα βρείτε και υπόδειγμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης… 

  https://www.panepirotiki.com/index.php/press/186-epistoli-se-somateia-gia-tin-liksi-tis-thiteias-ton-organon-ton-syllogon

  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

  ΕΠΕΙΓΟΝ

  Προς

  τα Σωματεία μέλη της Π.Σ.Ε.

  (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

  Ομοσπονδίες-Ενώσεις-Σύλλογοι -Αδελφότητες)

  Αγαπητοί συμπατριώτες,

  Παρά τις επίμονες προσπάθειες του ΔΣ της ΠΣΕ, οι αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, δεν ανταποκρίθηκαν μέχρι σήμερα στο αίτημα μας, επικαλούμενοι την αλλαγή του πρωτόκολλου του ΕΟΔΥ, για παράταση της θητείας των οργάνων των συλλόγων μας, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η πανδημία και εκ των πραγμάτων καθίσταται δυσχερής έως και αδύνατη η σύγκληση των οργάνων και κυρίως η προκήρυξη και διεξαγωγή εκλογοαπολογιστικών Γενικών Συνελεύσεων.

  Συνεπώς αναδεικνύεται ως άκρως επείγουσα η ανάγκη ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (Ομοσπονδίες, Ενώσεις, αδελφότητες) των οποίων έχει λήξει η θητεία στη διάρκεια της πανδημίας και δεν έχουν κάνει εκλογές, να προκηρύξουν έως και την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 Γενική Συνέλευση και εκλογές σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού τους.

  Δηλαδή το ΔΣ του σωματείου (Ομοσπονδία, ένωση, αδελφότητα) να συνέλθει μέχρι 31/10/21και να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός μηνός από την δημοσίευση της πρόσκλησης.

  Στην προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρεται ρητά εκτός από την ημερομηνία και ώρα και ο χώρος και τα θέματα της ΓΣ. Επίσης να αναφέρεται ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία (50+1 των ταμειακά εντάξει μελών) η ΓΣ θα επαναληφθεί μετά από όσες μέρες ορίζει το καταστατικό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ορισμένα καταστατικά σωματείων προβλέπουν και 2 επαναλήψεις. Υπόδειγμα πρακτικού ΔΣ για την προκήρυξη των εκλογών στέλνουμε συνημμένα. Επίσης συνημμένα θα βρείτε και υπόδειγμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι σχετικές διατάξεις του καταστατικού σας, που ίσως αναφέρουν ότι οι εκλογές γίνονται πχ κάθε 2 χρόνια τον Ιανουάριο είτε τον Μάϊο κλπ δεν έχουν ισχύ στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχει ήδη λήξει η θητεία των οργάνων και έχει παραταθεί με κυβερνητική απόφαση ως 31/10/21.

  Η ανάγκη της δημοσίευσης της προκήρυξης των εκλογών μπορεί να καλυφθεί και με την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα της ΠΣΕ, αρκεί να σταλεί στο email της ΠΣΕ (όχι στο facebook) μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2021. Τα γραφεία της ΠΣΕ στην Κλεισθένους 15 και στην Γ’ Σεπτεμβρίου 18 είναι στη διάθεση των σωματείων για τη διενέργεια της ΓΣ.

  Τα μέλη του ΔΣ της ΠΣΕ και η γραμματεία της Συνομοσπονδίας θα είναι στη διάθεση σας για κάθε δυνατή βοήθεια.

  Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

  Χρυσόστομος (Μάκης) Χήτος – Κιάμος Σωτήρης Κολιούσης

  \

   
 • lithari 1:19 am on 20/10/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Ποιές είναι όμως οι υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων… 

  Ποιές είναι όμως οι υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων έναντι των πολιτών;

   1. Πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην πατρίδα

   Οι δημόσιοι υπάλληλοι ως εκτελεστές της βούλησης του κράτους είναι επιφορτισμένοι -εκ της αποστολής τους- να υπηρετούν το λαό, τη συνταγματική τάξη και τη δημοκρατία.

   2. Προστασία δημοσίου συμφέροντος

   Αποτελεί τον κύριο πυρήνα της δράσης των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και κάθε υπαλλήλου. Η δημόσια διοίκηση έχει υποχρέωση την αποκλειστική επιδίωξη του δημοσίου συμφέροντος. Δεν μπορεί όμως ένας δημόσιος υπάλληλος να επικαλείται το δημόσιο συμφέρον για να το χρησιμοποιήσει προκειμένου να παρακάμψει την αρχή της νομιμότητας.

   3. Εξυπηρέτηση και σεβασμός προς τον πολίτη

   Η εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί βασική επιδίωξη και μέλημα του δημοσίου υπαλλήλου και θεμελιώνεται σε δύο κανόνες του Συντάγματος: σύμφωνα με τον πρώτο οι κρατικές εξουσίες υπάρχουν υπέρ του λαού, και σύμφωνα με το δεύτερο, οι δημόσιοι υπάλληλοι τίθενται στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. [Σύνταγμα άρθρα 1 παρ. 3 και 103 παρ. 1]

   4. Προάσπιση της νομιμότητας

   Η δράση της δημόσιας διοίκησης και των λειτουργών της διέπεται αποκλειστικά και μόνο από τους θεμελιώδεις κανόνες του Συντάγματος, τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου που έχουν άμεση εφαρμογή, τις διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή, τους Νόμους, τα Προεδρικά Διατάγματα καθώς και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου.

   Κάτι που απασχολεί πολλούς από εμάς είναι η συμπεριφορά πολλών δημοσίων υπαλλήλων προς τους πολίτες.

   Ποιές είναι λοιπόν οι υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων όσον αφορά στην συμπεριφορά τους έναντι των πολιτών;

  1. Ευπρέπεια και σεβασμός

   Ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να συμπεριφέρεται πάντοτε κατά τρόπο που να καθίσταται άξιος της εμπιστοσύνης του κοινού. Πρέπει να τηρεί, σε κάθε περίσταση,

  τους βασικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς ανεξαρτήτως της ψυχικής του διάθεσης.

  Υποχρεώσεις δημοσίου υπαλλήλου:

  • Έχει επιμελημένη και ευπρεπή εμφάνιση.

  • Συμπεριφέρεται με ευγένεια και κοσμιότητα

  • Απευθύνεται στους πολίτες στον πληθυντικό

  • Δεν καπνίζει

  • Εξυπηρετεί τους πολίτες κατά το ωράριο που έχει ορίσει η υπηρεσία του σύμφωνα με τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, αφιερώνοντας εξολοκλήρου και αποκλειστικά το χρόνο εργασίας του στα καθήκοντά του, και παραμένοντας και πέρα του ισχύοντος χρόνου εργασίας, εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν τούτο

  • Δεν κάνει εξωϋπηρεσιακή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή του

  • Δεν επιτρέπεται η ακρόαση μουσικής εκτός αν προέρχεται από κεντρικό ηχητικό σύστημα της υπηρεσίας. 

  • Δεν επιτρέπεται να διακόπτει για προσωπικές του υποθέσεις την επικοινωνία με τους πολίτες που συναλλάσσεται. Αν ωστόσο, προκύψει λόγος τόσο σοβαρός ώστε να επιβάλλεται η διακοπή της συνομιλίας, ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από τον πολίτη και να παρακαλέσει άλλο συνάδελφο του να συνεχίσει τη συναλλαγή.

  • Απαντά στις τηλεφωνικές κλήσεις, δηλώνει το όνομά του και αντιμετωπίζει με  ευγένεια και προθυμία τις ερωτήσεις που του απευθύνονται. Εάν είναι αναρμόδιος, διευκολύνει τον πολίτη να εντοπίσει τον αριθμό κλήσης και το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, φροντίζει να παραπέμψει τον πολίτη σε κάποια υπηρεσία πληροφόρησης κοινού.

  • Όταν έρχεται σε επαφή με πολίτη δύστροπο ή ιδιαιτέρως εριστικό, οφείλει να τον αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και κατανόηση, αποφεύγοντας τις εντάσεις ή τους διαπληκτισμούς. 

  • Δεν εκδηλώνει ούτε και διαδίδει τις πολιτικές, θρησκευτικές και φιλοσοφικές του πεποιθήσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

  • Δεν επηρεάζεται κατά τη συναλλαγή του με τον πολίτη, από το φύλο, την εθνικότητα, τη φυλή, τη γλώσσα, την καταγωγή και τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις των συναλλασσομένων.

  • Αποφεύγει γενικότερα, κάθε πράξη που θα μπορούσε να προσβάλει ή να μειώσει την προσωπικότητα ή την επαγγελματική υπόσταση των ατόμων, με τα

  οποία συναλλάσσεται.

   2. Επαγγελματισμός

    Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να έχει άριστη γνώση του αντικειμένου του και να ενημερώνεται συνεχώς για τις     εξελίξεις που σημειώνονται στον επαγγελματικό χώρο του

  • Προσπαθεί, με τρόπο απλό και κατανοητό, να εξηγεί στους πολίτες τα σχετικά με την υπόθεσή τους και να τους καθοδηγεί σωστά
  • Αποφεύγει να λαμβάνει αποφάσεις που βασίζονται σε συνοπτικά ή ασαφή δεδομένα
  • Προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό εξυπηρετικός και να απαντά στις ερωτήσεις που του τίθενται με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και ακρίβεια, αποφεύγοντας τη χρήση νομικών ή δύσκολα κατανοητών όρων και τεκμηριώνοντας πάντοτε τις απόψεις του. Επισημαίνεται ότι η άρνηση παροχής πληροφόρησης και η αναγραφή μάλιστα σε θυρίδες δημόσιων υπηρεσιών της  φράσης «Δεν δίδονται πληροφορίες» έρχεται σε αντίθεση με την ίδια τη φύση  της δημόσιας υπηρεσίας.  
  • Τηρεί σειρά προτεραιότητας κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών και λαμβάνει ειδική μέριμνα για άτομα με αναπηρίες, εγκύους, μητέρες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένους κ.λπ.
  • Αντιμετωπίζει με διακριτικότητα και ευαισθησία τους πολίτες, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, σύγχυσης, ψυχικού κλονισμού ή όταν ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
  • Επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή όταν εξυπηρετεί αλλοδαπούς, ιδίως στην περίπτωση που δεν μιλούν καλά ελληνικά. Προσπαθεί να γίνει κατανοητός με οποιοδήποτε τρόπο, και αν χρειαστεί, ζητά τη συνδρομή συναδέλφων του.
  • Διευκολύνει τους πολίτες αντλώντας ο ίδιος από το διαδίκτυο τις κρίσιμες ή ζητούμενες πληροφορίες, ή τους καθοδηγεί ώστε να τις αναζητήσουν μόνοι τους
  • Διατηρεί σε εμφανές σημείο στο γραφείο του ειδική πινακίδα, στην οποία  αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η υπηρεσιακή του ιδιότητα.
  • Σε περίπτωση απώλειας φακέλου που αφορά υπόθεση πολίτη οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επανασύστασή του.

   Ποιά είναι όμως τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων κατά τον χειρισμό των υποθέσεων των πολιτών;

  Οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν :

  –         Να τηρούν τη νομιμότητα

  –         Να εκτελούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία, ανεπηρέαστοι από οποιουδήποτε είδους εξωυπηρεσιακές               παρεμβάσεις

  –         Να επιδεικνύουν ανιδιοτέλεια και ακεραιότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους

  –         Να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να υποστηρίζουν και να αιτιολογούν τις αποφάσεις και ενέργειες τους

  –         Να σέβονται την αρχή της ισότητας και να αντιμετωπίζουν τους ευρισκομένους στην ίδια κατάσταση με τον             ίδιο τρόπο, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που μπορεί να χαρακτηρισθεί αθέμιτη διακριτική μεταχείριση.

  –         Να εξασφαλίζουν τα μέτρα που λαμβάνονται να  είναι αναγκαία για το νόμιμο επιδιωκόμενο στόχο.

  –         Να τηρούν εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα και το απόρρητο για τις υποθέσεις που χειρίζονται

  –         Να διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών στα διοικητικά έγγραφα καθώς και στα ιδιωτικά έγγραφα που             φυλλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και αφορούν εκκρεμή ή διεκπεραιωμένη υπόθεσή τους.

  –         Να υπάρχει διαφάνεια της υπηρεσιακής δράσης

  –         ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ και κάτι που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι

   Ο δημόσιος υπάλληλος υποχρεούται να παραλαμβάνει κάθε αίτηση που υποβάλλεται στην υπηρεσία του και να χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται η υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που προβλέπονται, παρέχεται η δυνατότητα αποζημίωσης!

   – Τέλος υπάρχει το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου που σημαίνει ότι ο υπάλληλος πριν προβεί σε κάποια ενέργεια που θίγει τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα του πολίτη, ο υπάλληλος υποχρεούται να τον καλέσει και να τον ενημερώσει προκειμένου να του δώσει την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις του (άρθρο 20 παρ. 2 Συντάγματος). 

  Χρύσα Τσιώτση

  Νομικός

   
 • lithari 10:05 pm on 25/09/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΕ Ο ΠΑΓΟΣ … 

  ΠΩΣ ΑΠΟ  ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ  ΦΤΙΑΧΝΕΤΕ Ο ΠΑΓΟΣ

  Πως κρυώνουμε το νερό το καλοκαίρι χωρίς ψυγείο

  Για αυτό το σκοπό άριστα είναι τα μικρά πορώδη

  πήλινα υδροδοχεία τα λεγάμενα Αιγινήτικα δια

  των πόρων των οποίων εξιδρούμενο λίγο λίγο το

  νερό εξατμίζεται βραδέως και επειδή κάθε εξάτμιση

  αφαιρεί θερμότητα από του υγρού, βαθμηδόν κρυώνει.

  Ιδού πως γίνεται κανείς να αντικαταστήσει ένα τέτοιο πορώδες δοχείο:

  Γεμίζεται μία φιάλη με νερό, την τοποθετείτε εντός βαθέως πινακίου,

  στο οποίο θέτετε επίσης νερό. Περιτυλίσσετε καλώς ολόκληρη τη φιάλη με οθόνη (πανί)βρεγμένη,της οποίας τα χείλη πίπτουσην εντός του πινακίου.

  Εκθέτεται το πινάκιο εκείνο με τη φιάλη σε πλήρη ήλιο, αρχίζει

  μεγάλη εξάτμισης και το νερό της οθόνης επειδή διηνεκώς ανανεούται εκ του εν τω πινακίω, το νερό μέσα στη φιάλη θα ψυχθεί τόσο ταχύτερο όσο θερμότερος είναι ο ήλιος.

  Ψυκτικά μίγματα για να παγώνει το νερό

  Η χημεία μας υπέδειξε πολλά μίγματα τα οποία τα οποία παράγουν

  έντονο ψύχος και άτινα χρησιμοποιούνται προς μετατροπή του νερού σε

  πάγο.

                                  Α.

  8 μέρη θεϊκού νατρίου και 5μ. υδροχλωρικού οξέος παράγουν ψύχος 17 βαθμών υπό το 0.

                                  Β.                        

  2 μέρη τριμμένου πάγου ή χιονιού και 1 μ. άλατος θαλασσινού φέρνουν ψύχος 18 βαθμών υπό το 0.

                                  Γ.          

  3 μέρη θεϊκού νάτρου και 2 μέρη νιτρικού οξέος αραιωμένου με νερό

  παράγουν ψύχος 19 βαθμών υπό το 0.

                                  Δ.         

  6 μέρη θεϊκού νάτρου, 7μ. νιτρικής αμμωνίας και 4 μ. νιτρικού οξέος αραιωμένου φέρνουν ψύχος 26 βαθών υπό το 0.

                                  Ε. 

  9 μέρη φωσφορικού νάτριου και 4μ. νιτρικού οξέος και 4μ. νιτρικού οξέος αραιωμένου προκαλούν

  ψύχος 29 βαθμών υπό το 0.

  Τίθεται το προς πήξη νερό εντός δοχείου εκ πορσελάνης, το οποίο τοποθετείτε πάλι εντός άλλου δοχείου μεγαλύτερου. Στο δεύτερο τίθενται τα ψυκτικά μίγματα.

                                Στ.               

  Πως το θολωμένο νερό  γίνεται διαυγές:

  Και το θολότερο νερό δύναται να γίνει διαυγές ως κρύσταλλος, εάν αναμιχθεί εντός αυτού  λίγη στυπτηρία (στύψις) λειοτριβημένη λεπτότατα και κατά αναλογία περίπου 4 δραμ. σε ένα κάδο. Εντός

  ενός λεπτού το χώμα και όλες οι ακαθαρσίες, όσες βρίσκονται διαλυμένες στο νερό συμπήγνυνται και κατακρημνίζονται στον

  πυθμένα, αφήνοντας το νερό εντελώς διαυγές.

  Πηγή: Βιβλιοθήκη της γυναικόςΈτος Α’ Βιβλίον Θον-Πως διατηρούνται τα τρόφιμα-Εν Αθήναις-189;

   
 • lithari 3:20 pm on 22/09/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  φίλοι και συγχωριανοί…η ομορφιά του…ΜΙΑ ΠΛΑΚΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ…Η εκείνος ο στόχος   η  ο σκοπός  όπως στα προεκλογικά  φυλλάδια ανάφερε ( δίνοντας )?   και νομιμοποιώντας  στα αδηφάγα πριόνια  των μεροκαματιαρήδων ξυλοκόπων  να κατασπαράζουν  το δάσος  του Κασιδιάρη  …αλλά δυστυχώς   όπως  και να έχει η αλήθεια είναι  μια    μοναχική και μόνη,  πέντε  επαγγελματίες  ξυλοκόποι  και τα πριόνια τους  μπήκαν μπροστά με το αδηφάγο θόρυβο τους κατασπαράζουν  τα  αιωνόβια  δέντρα του Κασιδιάρη !!!……  για τους απίστου ( όσοι πιστοί προσέλθετε )  που δεν πίστεψαν ότι τα δάση του κασιδιάρη τα ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ? ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ δεν θα ξυλευτούν …ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ?  ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΝ  ΘΑ  ξυλευτούν  η έριχναν στάχτη στα μάτια? ΘΟΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΝΕΡΑ ?……Η απόφαση  τις αρμόδιας  διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος  για το ιδιοκτησιακό  των ΔΑΣΩΝ   της κοινότητος Βασιλοπούλου   κατατασσει περίπου το (92%) ενενήντα δυο τις εκατό σε Δασικό καθεστώς  …ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΑΞ ΔΑΣΟΣ ΠΑΝΤΑ ΔΑΣΟΣ   (( έγραφα σε προγενέστερες ενυπόγραφες αναρτήσεις μου ))… ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  ΤΟ  ΠΑΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ  ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΕ  ΩΣ   ΑΙΤΗΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΚΥΡΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ΝΙΚΟΛΑΟ  ΠΑΠΑ , ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑ   ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΣ… έχον έννομο συμφέρον αιτούμαι¨: ΑΙΤΗΣΗ 

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  φίλοι και συγχωριανοί,  

  η ομορφιά του τοπίου του χωρίου μας  το ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ  που η φύση επέλεξε να μας χαρίσει  είναι  ανεπανάληπτη απολαύατε την … απολαύετε την όσο είναι ακόμα καιρός ως πραγματικό έργο τέχνης που μόνο η  φύση μπορεί να πραγματοποίηση.

  ….ΩΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗ  θα μηνούν μόνο. Απλά  οι  φωτογραφίες  να μας  θυμίζουν   την ομορφιά του  τοπιού  τουλάχιστον  για μια  την επομένη γενιά .

  Λέτε ,  η όποια εκμετάλλευσης του δάσους του κασιδιάρη   η μάλλον των δασών του Βασιλοπούλου  να είναι βορά  στο βωμό της  ανάπτυξης   η και   του προσωπικού , (( εγώ το έκανα )) δεν θέλω να πιστεύω  ότι  ισχύει κάτι  τέτοιο , Η για  να πραγματοποιηθεί  τη .

    ΜΙΑ ΠΛΑΚΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ .

    Η εκείνος ο στόχος   η  ο σκοπός  όπως στα προεκλογικά  φυλλάδια ανάφερε ( δίνοντας )?   και νομιμοποιώντας  στα αδηφάγα πριόνια  των μεροκαματιαρήδων ξυλοκόπων  να κατασπαράζουν  το δάσος  του Κασιδιάρη  …αλλά δυστυχώς   όπως  και να έχει η αλήθεια είναι  μια    μοναχική και μόνη,  πέντε  επαγγελματίες  ξυλοκόποι  και τα πριόνια τους  μπήκαν μπροστά με το αδηφάγο θόρυβο τους κατασπαράζουν  τα  αιωνόβια  δέντρα του Κασιδιάρη !!!…

  Με Γραφόμενα μου προγενέστερα αλλά και σε  αυτές τις γραμμές που ακολούθου  πιστεύω  για εσάς που έχετε την υπομονή  να της διαβάσετε μέχρι τέλους να μπορέσω  να  σας  επιτρέψτε μου τον ορό  μεταβιβάσω  όλα εκείνα  τα στοιχεία,  την  ταπεινή άποψη,  σκέψη, αλλά και εκείνα τα  αδυσώπητα ερωτήματα  που  περιμένουν  εκείνες τις απαντήσεις  σχετικά με την   ξύλευση  των  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ?  του χωρίου μας…  

  … ναι  έτσι απλά και ξάστερα καθαρές κουβέντες , αφήνω στην κρίση σας στην σκέψη σας και σε όποια άλλη  δική σας  θεώρηση έχετε  να καταλήξετε  στα δικά σας   ασφαλή η μη συμπεράσματα για την ορθότητα Των  απόψεων που περιγράφονται στο παρών φύλο χαρτί και αφόρα την όλοι  διαδικασία  ξύλευση  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ???  της κοινότητος Βασιλόπουλου  …

  …  για τους απίστου ( όσοι πιστοί προσέλθετε )  που δεν πίστεψαν ότι τα δάση του κασιδιάρη τα ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ? ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ δεν θα ξυλευτούν   και πιστέψετε είναι η μάλλον …. απλά στερνή μου γνώση  να σε είχα πρώτα….

  …δεν  πίστευαν!!! ότι τα δάση του κασιδιάρη τα ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ?  ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΝ  ΘΑ  ξυλευτούν  η έριχναν στάχτη στα μάτια? ΘΟΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΝΕΡΑ ?  παραβλέποντας και ξεχνώντας (συμφώνα  με τα δικά τους  γραφτά και υπόγραφες ) και μάλιστα σε επίσημα έγγραφα  αναγραφούν  ότι:…

  … οι προγονή μας  έδωσαν στο αγά για να απαλλαγούν από τον τούρκο   για να  είναι ελεύθερη  Έλληνες  2000 λίρες  για αυτά τα δάση   προς σεβασμό σε αυτούς αλλά  έτσι απλά  εγκυκλοπαιδικά οι 2000 χρυσές  λίρες τουρκικής κοπής αντιστοιχούν  κρατάτε το νούμερο  σε 13 δέκα τρία  κιλά χρυσό . Ήτοι   (( σημερινή τιμή  χρυσού ανά κιλό  55.000 χιλιάδες εύρο  ))  σε μαθηματικά δημοτικού  έχουμε  55.000 χ 13 =715.000 χιλιάδες εύρο  έτσι απλά.

  Σήμερα  11-09-2019  πέντε ΠριΟνιά …πέντε βενζινοκίνητα  πριόνια  ρίχνουν στο έδαφος  τα με ιδρώτα  και αίμα  που οι προγονοί μας κληρονομία , τα αφανίζουν !!!  αυτά τα δέντρα!!!  τα αιωνόβια!!!   προς δόξα και  τιμή μια ιδέας ενός ονείρου η ενός φανταστικού και άπιαστου  ονείρου,  εύχομαι  ολόψυχα να μην επαληθεύω.

   Εύχομαι  ολόψυχα να η μάλλον   η να μην πραγματοποιηθεί τίποτα από τα παραπάνω. θέλω να πιστεύω ότι θα ξαναπεινούμε καφέ κάτω από τον ίσκιο  του πλατάνου.

    Μην ξανά αντικρίσουμε την κιτρική μας πλατειά στάλο  για γελαδια. 

   Έγραφα  από αυτό εδω το βήμα …

  …όχι στην ξύλευση  του κασσιδιάρη…. ((να δω ποιος θα είναι εκείνος,  οι εκείνοι  οι  χωριανοί  που θα  αντιδράσουν την ξύλευση  του κασσιδιάρη…)) έτσι απλά  στην πράξη και με έργα, τα λόγια τα παίρνει  ο αγέρας και τα σκορπά στα πέντε σημεία του ορίζοντα. Ακούσατε  κάτι μάθατε κάτι  η μήπως σπιούνες και ανώνυμες καταγγελίες  μπα ΛΑΘΟΣ ΚΑΝΩ.  ΟΥΤΕ ΛΑΛΙΑ ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ  ΑΚΟΥΓΕΤΕ  ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ???  Η ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ ΕΝΑΤΗ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΕΩΝ  Η ΚΑΤΣΟΥΦΙΑΣΜΑ ΓΑΤΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ ΤΗΣ… ΙΔΩΜΕΝ  Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑ  Ο ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ  ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ.  Αχ  ρε επερχόμενη γενναία τη έχει να δουν τα μάτια σου τη σου φορτώνουμε για να  χρωστάς …

  …Εύχομαι  και ελπίζω  όπως μέχρι σήμερα δικαιώθηκα και επιβεβαιώθηκα στα δημόσια γραφόμενα μου  στης δημοσιές ενυπόγραφες δημοσίευση ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ   να μην επαληθευτώ  ΓΙΑΤΙ:

  ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ  ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΑΝΕΝΟΣ  ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΟΥ  , ΓΙΑΤΙ  ΣΙΓΟΥΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΚΑΘΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ  ΠΟΥ  ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΩΣ  ΓΟΝΕΙΣ ΘΕΤΕ  ΩΣ  ΚΑΤΟΙΚΟΙ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ   ΘΕΤΕ  Η ΟΠΟΣ ΑΛΛΙΩΣ ΘΕΤΕ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ  ΝΑ  ΤΟ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΕΕΣ ΑΥΤΟ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ.

  ΑΠΛΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  ΜΟΥ  ΗΣΥΧΗ    ξεκαθαρίζοντας  προς κάθε κατεύθυνση  μεταξύ άλλων ότι…

  …Η απόφαση  τις αρμόδιας  διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος  για το ιδιοκτησιακό  των ΔΑΣΩΝ   της κοινότητος Βασιλοπούλου   ένταση περίπου το (92%) ενενήντα δυο τις εκατό σε δασικό καθεστώς  …ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΑΞ ΔΑΣΟΣ ΠΑΝΤΑ ΔΑΣΟΣ.-   (( έγραφα σε προγενέστερες ενυπόγραφες αναρτήσεις μου )),,,,

   ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΕΙΤΕ  ΣΕ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ   ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ  ΘΑ ΣΑΣ  ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΝ …  ΦΩΝΗ  ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΟ.

  Το  έλεγα αυτό  το φώναζα  σε κάθε ευκαιρία μέχρι σε σημείο που κάποιοι με έλεγαν γραφικό.  Το έπραξα  και θα συνεχίσω να  εκφράζω την άποψη μου άποψη που βασίζετε σε αδιάσειστα στοιχεία  αλλά βασικά και καίρια –πελώρια  γιατί. 

  ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ  ΤΟ ΓΟΝΗ ΜΕ ΑΠΕΡΑΝΤΟ   ΣΕΒΑΣΜΟ  ΚΑΙ  ΜΝΗΜΗ  ΣΤΟΥΣ  ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ  ΠΟΥ  ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ  ΑΛΛΑ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΙ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΥΣΜΟΙΡΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ .

  Ενημερωτικά η αν προτιμάται  εγκυκλοπαιδική γνώση και για την ενημέρωση , σας καλώ  να διαβάσετε (( ΩΣΗ ΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ))  αν και όποτε  ο τοπικός άρχων  ο φίλος  πρόεδρος του χωρίου μας Νικόλαος Παπάς  αποφασίσει να  πραγματοποίηση  εκείνος  ως οφείλει  ως πρώτος μεταξύ πρώτων  η ίσως μεταξύ ήσσων την  ενημέρωση  συμφώνα με τα επίσημα  έγραφα τα όποια  έπρεπε είδη να έχει δημοσιοποίηση  προς ενημέρωση  όλων υμών και ημών.

  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  ΤΟ  ΠΑΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ  ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΕ  ΩΣ   ΑΙΤΗΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΚΥΡΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ΝΙΚΟΛΑΟ  ΠΑΠΑ , ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑ   ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

  Ως  έχον έννομο συμφέρον   αιτούμαι¨:        ΑΙΤΗΣΗ

   ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  των σχετικών  εγγράφων  όπως αυτά αναλυτικά αναγράφονται  παρακάτω. 

  1. τον πλήρη φάκελο  ΞΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΑΘΩΣ

  α.  δημοσιοποιήσει  των  δυο εκθέσεων  της αναδόχου εταιρίας  για την εκμετάλλευση  των δασών  της κοινότητος  Βασιλοπούλου ( καθώς και αν  η ανάθεσε έγινε με δημόσιο  διαγωνισμό   η σε απευθείας ανάθεση ))

  β.   δημοσιοποιήσει  τις οποίες παρεμβάσεις από χωριανούς  (( αν υπήρξαν η αν και σήμερα εκκρεμή κάτι )) για την μη ξύλευση των δασών του χωρίου μας

  γ. Την αλληλογραφία   ((εγγραφα))  που πραγματοποιήσατε με την  αρμόδια αρχής  για την ξύλευση των δασών  του χωρίου μας  (Δασική Υπηρεσία )  

  δ. το συμπληρωματικό εγγραφώ και την συμπληρωματική έκθεση της αναδόχου εταιρίας  για την ξύλευση των δασών του Βασιλόπουλου

  Ε. την απόφαση  ((  ΚΟΛΑΦΟΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ   ΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΑΛΗΘΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΟΡΘΑ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ 92% ΤΙΣ ΕΚΑΤΟ  ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΥΠΑΓΕΤΕ ΣΕ  ΔΑΣΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ))  της αρμόδιας Διεύθυνσης του  Υπουργείου Περιβάλλοντος  όπου  ερμηνεύει  και  αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα τα περί ιδιοκτησία των δασών της κοινότητος Βασιλοπούλου .

  ΣΤ.  τα πρακτικά  όσων    δημοπρασιών  πραγματοποιήθηκαν για την ανάδειξη  ξυλοκόπου ( η εμπόρου ξυλείας )   για την  ξύλευση όλων των εγκεκριμένων  για ξύλευση δασών από την αρμόδια για το σκοπό αυτό αρχή …   καθώς  και το τελικό χρηματικό  τίμημα  καταχώρισης    στον ανάδοχο  ξυλοκόπο  ξυλοκόπου ( η εμπόρου ξυλείας ).

  Ζ. όλα εκείνες τις αποφάσεις  τα έγγραφα  και τυχόν αλληλογραφία μεταξύ εσάς και της αναδόχου εταιρίας εξόρυξης πετρελαίου  , μια και  πρόσφατα  στην ευρύτερη  περιοχή  του χωρίου μας και όχι μόνο έγιναν έρευνες  από την ανάδοχο εταιρία  ανεύρεση πετρελαίου , επίσης να  μας γνωρίσετε   κύριε πρόεδρε του χωρίου μας  αν  έχετε ενημέρωση  σχετικά  με τυχών αποτελέσματα,  η   έστω και πληροφοριακά. 

  Ζ1.Επίσης  αν  έχετε ενημερωθεί  επισήμως η τη γνωρίζεται σχετικά   για ποιον λόγο υπάρχει  απαγόρευσης αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες  όπως ισχύει για όλοι την χώρα αλλά εξαιρείτε ο δήμος Ζίτσα  ποια είναι η θέση σας επί του θέματος.

  Η. ενημερώστε μας  έχετε ζητήσει  επισήμως με έγγραφο ΝΑΙ Η ΟΧΙ από τη εταιρία  εκμετάλλευσης  του ενός από τα μεγαλύτερα αιολικά  πάρκα η  κατά Την ομιλούσας γλωσσά των ανεμογεννητριών  στο κασιδιάρη,   να  πραγματοποίηση  οποιαδήποτε  δωρεά η  οικονομική παραχώρηση σε είδος  δηλαδή κατασκευή ενός  κοινωφελούς έργου εντοσ τησ κοινοτητας Βασιλοπουλου .

  Θ. επί προεδρία σας αξιότιμε πρόεδρε της κοινότητος  Βασιλόπουλου,

  α.  δηλώσατε η υπογράψατε  οποιαδήποτε έγγραφο  αναγνωρίζονταν έμμεσος πλην σαφώς ιδιοκτησιακό καθεστώς  πέριξ  της περιμέτρου του εργοταξίου εξόρυξης χαλικιού στον περπατώ ?  (( γνωρίστε μου  αριθμό πρωτοκόλλου εξερχόμενου έγγραφου  αν υπάρχει ))

  β.  γιατί δεν πραγματοποιήθηκε   η νόμιμη λειτουργία  ως νταμάρι  εξόρυξη  φυσικού  χαλικιού  τρία α(3Α)η όποια   βρισκόταν στο τέλειο σταδία  έγκρισης  γιατί σταμάτησε  που κόλλησε  και  για ποιους  λογούς που δεν γνωρίζουμε  δεν προχώρησε η οριστική αδιάδοτης .. . ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ  ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ  ΑΛΑ  ΚΑΙ  ΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ από τις αρμόδιες αρχές  για τον σκοπό  αυτόν δηλαδή ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΣΕ  ΝΟΜΙΜΟΣ    ((αδειοδοτημένο))  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ  ΧΑΛΙΚΙΟΥ ( κοινός  νταμάρι ) .

  γ. Εξυπακούεται   ότι  θα συνοδευόταν  από  έσοδα στην κοινότητα και όχι μόνο  και  ΙΣΣΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΧΙΑΖΟΤΑΝ Η  ΚΟΠΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ , ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

  2. Συμφώνα  με το   φύλο εφημερίδας  της  κυβέρνηση  ΦΕΚ 373 18-6-1991  ( βλέπε  εδώ  https://boskotsopanhs.wordpress.com/2021/08/24/%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%be%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b5%cf%83-%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%b2%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%83/  τα όρια της κοινότητος    περιλαμβάνουν και μέρος  του  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Τον βαρκών  του καμοπουλου και του κουραδα  όπως αλώστε αναλυτικά περιγράφετε στο σχετικό  ΦΕΚ.

   Γνωρίστε μας  ποιες ενέργειες έχετε πραγματοποίηση μέχρι σήμερα ώστε η εν λόγο περιοχή  ηλεκτροδοτηθεί  και ανοιχτούν  δημιουργηθούν   η προβλεπόμενες εκείνες υποδομές ΟΠΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ώστε  να μπορέσει η εν λόγο περιοχή  να  κατοικηθεί.

  Βασιλόπουλο Ιωαννίνων

  11-09-2021

  Για την αντιγραφή

  Φωτίου Στυ. Βασίλειος

  Ηλεκτρονική θυρίδα αλληλογραφίας  ( η e-mail ) dhmotika3@gmail.com

   
 • lithari 11:56 pm on 11/09/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Τα λόγια περισσεύουν ίσος να είναι ηη νά είναι αλήθεια τη σημασία έχει τώρα… ΤΟ ΣΤΟΛΊΔΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑΝΤΙΣΕ ΣΤΑΒΛΟΣ …ΔΗΤΕ ΤΙΣ ΦΟΤΩ . 

  Σκέψεις κρίση και ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΔΗΚΣας. Σε

   
 • lithari 2:23 pm on 28/08/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  …Σύμφωνα με υπολογισμούς του ασφαλιστικού Οργανισμού πάνω από 9.000 μελισσοσμήνη υπέστησαν βαρύτατες ζημιές από τις πυρκαγιές στο σύνολο των περιοχών, στις οποίες έγιναν αυτοψίες…Όπως τόνισε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας (ΟΜΣΕ), Βασίλης Ντούρας, «η καταστροφή του πευκοδάσους στη Βόρεια Εύβοια, ενός ώριμου πευκοδάσους, είναι μια απώλεια τεραστίων διαστάσεων και το τίμημα πολύ μεγάλο και θα το πληρώνει η ελληνική μελισσοκομία για τα επόμενα 30 χρόνια – και αυτό δεν είναι υπερβολή»…Έως 10.000 τόνους η ετήσια απώλεια πευκόμελου…«το δάσος της Βόρειας Εύβοιας θα κάνει περισσότερο από 30 χρόνια για να γίνει παραγωγικό, για να γίνει όπως ήταν»… 

  Κάηκαν 9.000 μελισσοσμήνη και χάθηκαν 10.000 τόνοι πευκόμελου ετησίως από τις πρόσφατες πυρκαγιές

  Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 28 Αυγούστου 2021, 13:50

  Κάηκαν 9.000 μελισσοσμήνη και χάθηκαν 10.000 τόνοι πευκόμελου ετησίως από τις πρόσφατες πυρκαγιές

  0

  Πολλά είναι τα προβλήματα που «κληροδότησαν» στον ελληνικό μελισσοκομικό κλάδο οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα τις προηγούμενες εβδομάδες. Προβλήματα τα οποία αφορούν τόσο τα μέρη όπου οι μελισσοκόμοι «βοσκούσαν» τα σμήνη τους, όσο και τον αριθμό των μελισσοσμηνών, καθώς ένας σημαντικός αριθμός αυτών δεν μπόρεσε να σωθεί από τα αμέτρητα πύρινα μέτωπα. 

  Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποιούνται συσκέψεις επί συσκέψεων για την εξεύρεση λύσεων που θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες του κλάδου. Μάλιστα, όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός σε πρόσφατη συνέντευξή του, υπάρχει σε επεξεργασία πρόγραμμα για την αποκατάσταση των μελισσιών.

  Από την πλευρά του ΕΛΓΑ, όπως επισήμαναν στελέχη του οργανισμού στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες σε Εύβοια, Αττική, Ηλεία, Λακωνία και Αρκαδία και αναμένεται η σύνταξη των πορισμάτων, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποζημίωση των δικαιούχων.

  Σύμφωνα με υπολογισμούς του ασφαλιστικού Οργανισμού πάνω από 9.000 μελισσοσμήνη υπέστησαν βαρύτατες ζημιές από τις πυρκαγιές στο σύνολο των περιοχών, στις οποίες έγιναν αυτοψίες.

  «Με την ολοκλήρωση της σύνταξης των πορισμάτων, ο ΕΛ.Γ.Α. θα προχωρήσει στην αποπληρωμή των αποζημιώσεων και όχι της προκαταβολής στους δικαιούχους», επισήμαναν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τα αρμόδια στελέχη.

  Στην Εύβοια το μεγαλύτερο πλήγμα

  Με τις καμένες εκτάσεις συνολικά να φτάνουν το ένα εκατομμύριο στρέμματα, το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους μελισσοκόμους εντοπίζεται στην περιοχή της Εύβοιας, η οποία δέχθηκε και το μεγαλύτερο χτύπημα.

  Οι περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου πήγαιναν τα μελίσσια τους στο δεύτερο μεγαλύτερο, σε έκταση, νησί της χώρας, μέρος όπου παραγόταν το 65% του πευκόμελου.

  Όπως τόνισε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας (ΟΜΣΕ), Βασίλης Ντούρας, «η καταστροφή του πευκοδάσους στη Βόρεια Εύβοια, ενός ώριμου πευκοδάσους, είναι μια απώλεια τεραστίων διαστάσεων και το τίμημα πολύ μεγάλο και θα το πληρώνει η ελληνική μελισσοκομία για τα επόμενα 30 χρόνια – και αυτό δεν είναι υπερβολή».

  Μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο, «το δάσος της Βόρειας Εύβοιας θα κάνει περισσότερο από 30 χρόνια για να γίνει παραγωγικό, για να γίνει όπως ήταν».

  Έτσι, επόμενος «σταθμός» για τους μελισσοκόμους θα είναι οι υπόλοιπες εκτάσεις της Εύβοιας, η Χαλκιδική και η Θάσος. «Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο συνωστισμό και ανταγωνισμό μεταξύ των μελισσιών μας με αρνητικά αποτελέσματα στη συλλογή μελιού για όλους μας. Το μέλι που χάθηκε από την Εύβοια δεν αναπληρώνεται», πρόσθεσε ο κ. Ντούρας.

  Έως 10.000 τόνους η ετήσια απώλεια πευκόμελου

  Μεγάλο είναι το «πλήγμα» που δέχθηκε η παραγωγή πευκόμελου καθώς όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΟΜΣΕ «εκτιμώ θα χάνουμε από 5-10.000 τόνους πευκόμελο το χρόνο» λόγω των πυρκαγιών στα δάση της Εύβοιας, προσθέτοντας πως «αυτή η απώλεια θα μας ακολουθεί για τα επόμενα χρόνια».

  Ο συνωστισμός των μελισσοκόμων σε λίγες περιοχές, όπως σημείωσε ο κ. Ντούρας, «θα μειώσει τη μέση ετήσια απόδοση. Η απώλεια μελιού είναι δεδομένη και δυσαναπλήρωτη».

  «Αποζημιώσεις και όχι φιλοδωρήματα»

  Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, όσοι επαγγελματίες του κλάδου έχασαν μελίσσια λόγω των πυρκαγιών θα πρέπει να λάβουν «άμεσα πραγματικές αποζημιώσεις και όχι φιλοδωρήματα», ενώ «επιβάλλεται να τους δοθούν χρήματα για την κάλυψη της ετήσιας παραγωγής».

  Σε ό,τι αφορά τους μελισσοκόμους, των οποίων η κατοικία τους βρίσκεται μέσα στα καμένα, ο κ. Ντούρας εκτιμά πως «θα πρέπει να υπάρξει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για την τροφοδότηση και φροντίδα των μελισσιών τους, μιας και αυτό θα γίνεται πλέον σε περιοχές μακριά από τον τόπο τους».

  Και ολοκλήρωσε: «Χρειαζόμαστε όλοι οικονομική βοήθεια για να συνεχίσουμε να ασκούμε το επάγγελμά μας. Οι μέλισσες μας δίνουν περισσότερα στην αγροτική παραγωγή και στη βιοποικιλότητα μέσω της επικονίασης, από ό,τι δίνουν με τα προϊόντα τους σε εμάς τους μελισσοκόμους. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν και η ελληνική πολιτεία είναι υποχρεωμένη να το λάβει υπόψιν της».

  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

   
 • lithari 12:15 pm on 24/08/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΞΑΣΤΕΡΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ.- …ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΤΕΣ… ΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΕ Τα οικιστικά όρια ( οικοδομήσιμοι χώροι ) Φ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΙ Η η ΣΙΟΥΤΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗ …. ΥΠΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝ Κ……. ΚΑΝΤΕ ΥΠΟΜΟΝΗ … ((ΑΓΑΛΙ ΑΓΑΛΙ ΓΙΝΕΤΕ Η ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΜΕΛΙ )) ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΑΝΣΟΦΟ ΑΚΟΜΑ ΡΥΤΟ ΓΕΛΑ ΑΠΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΓΕΛΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Η η ΚΑΛΙΟ ΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕΣ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΕΧΕΙ Η ΑΧΛΑΔΑ ΤΗΝ ΟΥΡΑ.-ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΝΕΤΕ ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΕΚ ΜΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ η μάλλον δεν πίστεψαν στα αυτιά τους …ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΟΥ.. 

  ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΞΑΣΤΕΡΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ.- …ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΤΕΣ… ΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ …. ΥΠΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝ Κ……. ΚΑΝΤΕ ΥΠΟΜΟΝΗ … ((ΑΓΑΛΙ ΑΓΑΛΙ ΓΙΝΕΤΕ Η ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΜΕΛΙ )) ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΑΝΣΟΦΟ ΑΚΟΜΑ ΡΥΤΟ ΓΕΛΑ ΑΠΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΓΕΛΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ  Η η  ΚΑΛΙΟ  ΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕΣ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΕΧΕΙ Η ΑΧΛΑΔΑ ΤΗΝ ΟΥΡΑ.-ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΝΕΤΕ ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΕΚ  ΜΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΘΗΚΑΝ Η η μάλλον δεν πίστεψαν στα αυτιά τους  ΑΠΟ  ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ  ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΟΥ.

  ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΞΑΣΤΕΡΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ.- …ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΤΕΣ… ΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ …. ΥΠΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝ Κ……. ΚΑΝΤΕ ΥΠΟΜΟΝΗ … ((ΑΓΑΛΙ ΑΓΑΛΙ ΓΙΝΕΤΕ Η ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΜΕΛΙ )) ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΑΝΣΟΦΟ ΑΚΟΜΑ ΡΥΤΟ ΓΕΛΑ ΑΠΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΓΕΛΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ  Η η  ΚΑΛΙΟ  ΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕΣ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΕΧΕΙ Η ΑΧΛΑΔΑ ΤΗΝ ΟΥΡΑ.-

  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΝΕΤΕ ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΕΚ  ΜΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ Αμφισβητηθήκαν η μάλλον δεν πίστεψαν στα αυτιά τους  ΑΠΟ  ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ  ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΟΥ.

  ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ ΕΑΝ ΣΑΣ Ενδιάφερε ΡΙΞΕΤΕ ΜΙΑ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (( κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο  για όλο το ΦΕΚ )) ΙΣΟΣ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

  ΤΑ Ενδιαφέροντα ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ  ΕΚΕΙ ΓΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΔΑΛΟ ΚΑΤΣΙΚΙ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΜΟΝΗ

  Για  την αντιγραφεί Φωτίου Στυ, Βασίλειος

  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22-08-2021

   
 • lithari 11:18 pm on 06/08/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΕΙ ΤΗΝ ΣΟΥΠΑ! Βόμβα από Δημήτρη Γιαννακόπουλο! Ακυρώνει τα βρώμικα σχέδια τους! 

  ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΕΙ ΤΗΝ ΣΟΥΠΑ! Βόμβα από Δημήτρη Γιαννακόπουλο! Ακυρώνει τα βρώμικα σχέδια τους!

   
 • lithari 12:10 am on 26/07/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΙΝΙΞ Οι στόχοι μας και το όραμα μας… 

  Μερικά απο όσα έγιναν πριν ξεκινήσουμε , η πληροφορία που έδωσε το κάλεσμα της ενωσης

  [give_form id=»2674″]

  ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΙΝΙΞ

  Ποιοι είναι οι στόχοι μας

  Βιομηχανικές μονάδες παραγωγής τροφής

  Ξεκινώντας από ενυδρειοπονιακά βιομηχανικά σύστηματα μέχρι την κατασκευή εκτροφικών μονάδων

  Νέες μορφές ενέργειας

  Κατακευή μονάδων ενέργειας νέας τεχνολογίας

  Ακαδημίες παιδείας

  Ίδρυση – δημιουργία ακαδημιών με νέες μεθόδους διδασκαλίας .

  Νέες μονάδες θεραπείας και υγείας

  Κατασκευή νέων μονάδων θεραπείας όπως και νέων εργαστηρίων έρευνας πάνω στην υγεία

  Το οραμα

  Μπορούμε και μόνοι μας να το αλλάξουμε

  Είναι η ευθύνη μας προς τους απογόνους μας , ειναι δικός μας ο λογαριασμός που εμείς οι απλοί άνθρωποι οφείλουμε να πληρώσουμε ! Μπορούμε όλοι μαζί ενωμένοι να ξαναχτίσουμε το μέλλον που μας αξίζει!

  • Γιατί είναι αυτονόητες ανάγκες για όλους
  • Γιατί στην πράξη δεν μας διαχωρίζει τίποτα
  • Γιατί μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη στο ψέμα
  • Γιατί με απλότητα και έργο θα νικήσουμε

  Σχετικά με Σχέδιο Φοίνιξ

  Αρθρα μέχρι σημερα

  Οι στόχοι μας και το όραμα μας

  Μερικά απο όσα έγιναν πριν ξεκινήσουμε , η πληροφορία που έδωσε το κάλεσμα της ενωσης

  Τι είναι το Πρότζεκτ Φοίνιξ

  Τι είναι το Πρότζεκτ Φοίνιξ

  Λιγα λογια για το προτζεκτ φοινιξ το οποιο θα εκτελεσει η μη κερδοσκοπικη εταιρια η Ελλαδα ποτε δεν πεθαινει Περισσότερα..

  Κανονισε φιλε μου Ελληνα να σε παρει παλι ο “υπνος”..

  Κανονισε φιλε μου Ελληνα να σε παρει παλι ο “υπνος”..

  Γνωριζω οτι εχεις καει στο χυλο και φυσας και το γιαουρτι ..! Γνωριζω οτι σε προδωσαν , γνωριζω οτι σε εκπαιδευσαν στο λιγο , να καμαρωνεις και να χαιρεσαι για το λιγο , Περισσότερα..

  Τι θα ελεγες ….;;

  Τι θα ελεγες στην προταση να αλλαξεις τα παντα ; Ολα οσα σε εχουν κανει να εισαι μεσα στον φοβο και να τους εχεις αναγκη ;Τι θα ελεγες αν σου γινοταν γνωστο οτι μπορεις να το κανεις , Περισσότερα..

  Απο το λιγο στο ΟΛΑ !

  Απο το λιγο στο ΟΛΑ !

  Μας έμαθαν να μην ζητάμε οτι μας αξίζει , ειναι καιρός αυτο να αλλάξει .. Περισσότερα..

  Ας δούμε την δύναμη να αλλάξεις τον κόσμο μέσα από ένα καταστατικό …

  Διάβασε το Καταστατικό Κατέβασέ το

  Η ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  Είναι μόνο δική μας η απόφαση για να το αλλάξουμε !!

  https://t.me/joinchat/pxAr84Q-X1JhNTQ0

  ·

   
 • lithari 9:41 pm on 18/07/2021 Μόνιμος σύνδεσμος |  

  Αφήνει το στίγμα της ανεξίτηλο στους αιώνες ως η βασίλισσα του καμπίσιου δημοτικού τραγουδιού, αξεπέραστη σ αυτό! Αιωνία σου η μνήμη αγαπημένη μας Φυλιώ – μάνα μας, θα σε αγαπάμε πάντα – καλό παράδεισο στη γειτονιά των αγγέλων!!! Η εξόδιος ακολουθία αύριο Κυριακή18-07-2019 στις 6.30 το απογευμα στον Ι.Ν. Αγιου Νικολάου στην Άκοβα ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΝ ΦΥΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ Dhmotika a8anata dimotika ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑΦΡΥ ΤΟ ΧΩΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΣΚΕΠΑΣΕΙ Άργους!Δόκιμος, Χαραλάμπους, Γιώτα, Γρίβα, Panos ,Kotrotsos, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ,ΜΟΥΣΙΚΩΝ ,»Ο ΟΡΦΕΑΣ» Νικολας, Μπακαρας, Γιώργος, Βελισσάρης, Giorgos, Velissaris, Dimitris, Moustogiannis, Παναγιώτης, Πετεινός, Παντελής, Σούλης, Ξενιτεμένος, Μια, ζωή, Ράδιο, Ξηρόμερο, F.M.88,3, Ευστάθιος, Πολύζος, = Nikos, Halkias, Kωστας, Πιτσος, Αλέξανδρος, Φλώτσιος, Αγραφα, ενας, αδικημενος, τοπος, με, φανταστικες, ομορφιες, Nikos Vlachodimos, Taxiarhis, Vlahodimos, και ,Spyros Vlahodimos, ΚΩΣΤΑΣ, ΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, – KOSTAS METZELOPOULOS, ΓΩΓΩ, ΤΣΑΜΠΑ, Loula, Pappa, ΑΔΕΛΦΟΤHΤΑ, ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΩΝ, ΟΠΟΥ, ΓΗΣ, Παναγιώτης ,Τσουμάνης, TΖΙΜΑΣ ,ΚΩΣΤΑΣ,-ΓΙΩΡΓΟΣ, FUN, Ακούμε, Κλαρίνα, Γιατί, Γουστάρουμε, Πάνος, Μπιστόλας, , Μιχαλης, Μπιστολας, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΚΟΚΚΩΝΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΠΑΠΠΑΣ, Panagiotis, Chorikis, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΚΟΚΚΩΝΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΠΑΠΠΑΣ, Τζένη, Κατσίγιαννη, Όμιλος, Παράδοσης,-Λαογραφίας, Καμένων, Βούρλων, k, dans, på, Österlen, – Ελληνικοί, χοροί, στο, Εστερλέν, Σουηδίας, Ingrid, Brink, Giorgos, Zoumpas,φήνει το στίγμα της ανεξίτηλο στους αιώνες ως… 

  Αφήνει το στίγμα της ανεξίτηλο στους αιώνες ως η βασίλισσα του καμπίσιου δημοτικού τραγουδιού, αξεπέραστη σ αυτό! Αιωνία σου η μνήμη αγαπημένη μας Φυλιώ – μάνα μας, θα σε αγαπάμε πάντα – καλό παράδεισο στη γειτονιά των αγγέλων!!! 😪😪😪Η εξόδιος ακολουθία αύριο Κυριακή18-07-2019 στις  6.30 το απογευμα στον Ι.Ν. Αγιου Νικολάου στην Άκοβα Άργους! Δόκιμος, Χαραλάμπους,  Γιώτα, Γρίβα,  Panos ,Kotrotsos, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ,ΜΟΥΣΙΚΩΝ ,»Ο ΟΡΦΕΑΣ» Νικολας, Μπακαρας, Γιώργος, Βελισσάρης, Giorgos, Velissaris,  Dimitris, Moustogiannis, Παναγιώτης, Πετεινός,  Παντελής,  Σούλης, Ξενιτεμένος, Μια, ζωή, Ράδιο, Ξηρόμερο, F.M.88,3,  Ευστάθιος, Πολύζος, = Nikos, Halkias, Kωστας, Πιτσος, Αλέξανδρος, Φλώτσιος, Αγραφα, ενας, αδικημενος, τοπος, με, φανταστικες, ομορφιες,  Nikos Vlachodimos, Taxiarhis, Vlahodimos, και ,Spyros Vlahodimos, ΚΩΣΤΑΣ, ΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, – KOSTAS METZELOPOULOS, ΓΩΓΩ, ΤΣΑΜΠΑ, Loula, Pappa, ΑΔΕΛΦΟΤHΤΑ, ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΩΝ, ΟΠΟΥ, ΓΗΣ, Παναγιώτης ,Τσουμάνης, TΖΙΜΑΣ ,ΚΩΣΤΑΣ,-ΓΙΩΡΓΟΣ, FUN, Ακούμε, Κλαρίνα, Γιατί, Γουστάρουμε,  Πάνος, Μπιστόλας, , Μιχαλης, Μπιστολας, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΚΟΚΚΩΝΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ,  ΠΑΠΠΑΣ, Panagiotis, Chorikis, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΚΟΚΚΩΝΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΠΑΠΠΑΣ, Τζένη, Κατσίγιαννη,  Όμιλος, Παράδοσης,-Λαογραφίας, Καμένων, Βούρλων, k, dans, på, Österlen, – Ελληνικοί, χοροί, στο, Εστερλέν, Σουηδίας,  Ingrid, Brink, Giorgos, Zoumpas,

  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ  ΕΓΡΑΨΑΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΝ ΦΥΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ Dhmotika a8anata dimotika ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑΦΡΥ ΤΟ ΧΩΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΣΚΕΠΑΣΕΙ

  https://www.facebook.com/v2.3/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df5f1d5b2977efc%26domain%3Dboskotsopanhs.wordpress.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fboskotsopanhs.wordpress.com%252Ff3d72c1ac645f44%26relation%3Dparent.parent&container_width=648&href=https%3A%2F%2F

  http://www.facebook.com%2Fkatsarakias.dhmopoulos%2Fvideos%2F3018520858399224&locale=el_GR&sdk=joey

  https://www.facebook.com/v2.3/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3260a8d1a2e9f2%26domain%3Dboskotsopanhs.wordpress.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fboskotsopanhs.wordpress.com%252Ff3d72c1ac645f44%26relation%3Dparent.parent&container_width=648&href=https%3A%2F%2F

  http://www.facebook.com%2F100057911326626%2Fvideos%2F146503507500889&locale=el_GR&sdk=joey

  https://www.facebook.com/v2.3/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Dfbe6f05e7d3d8c%26domain%3Dboskotsopanhs.wordpress.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fboskotsopanhs.wordpress.com%252Ff3d72c1ac645f44%26relation%3Dparent.parent&container_width=648&href=https%3A%2F%2

  Fwww.facebook.com%2Fkostasvlaxos.vaitsostripotama%2Fvideos%2F1267806930324922&locale=el_GR&sdk=joey

  Γιώργος Βελισσάρης https://www.facebook.com/v2.3/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3b38a7d74d6f06%26domain%3Dboskotsopanhs.wordpress.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fboskotsopanhs.wordpress.com%252Ff3d72c1ac645f44%26relation%3Dparent.parent&container_width=648&href=https%3A%2F%2F

  http://www.facebook.com%2Fgiorgos.velissaris1%2Fvideos%2F315009706973161&locale=el_GR&sdk=joey

  https://www.facebook.com/v2.3/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3d87502afa8164%26domain%3Dboskotsopanhs.wordpress.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fboskotsopanhs.wordpress.com%252Ff3d72c1ac645f44%26relation%3Dparent.parent&container_width=648&href=https%3A%2F%2F

  http://www.facebook.com%2Fdimitris.moustogiannis%2Fvideos%2F3786045711668794&locale=el_GR&sdk=joey

  Χάρις Αλεξίου: Το συγκινητικό “αντίο” στη Φιλιώ Πυργάκη

  Το δικό της αντίο στη Φιλιώ Πυργάκη, που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, είπε η Χάρις Αλεξίου. https://c9b26d925f505a21b2b42bf2f4b8dd0f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

  Η σπουδαία ερμηνεύτρια την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

  «Κάθε φορά που χάνεται ένας μεγάλος που υπήρξε θεμέλιο της παράδοσης μας νιώθουμε αγωνία για το αν θα πάρει κάποιος άλλος αντάξιός του την θέση του.

  Η Φιλιώ Πυργάκη θα έχει την θέση της μαζί με τους άλλους διακεκριμένους της ιστορίας του δημοτικού τραγουδιού στην αιωνιότητα. Η θέση της όμως εδώ σ’ εμάς μένει ορφανή.

  Με την ευχή του Θεού ταξιδεύεις αδελφή μας. Αιώνια η μνήμη σου και η ευγνωμοσύνη μας που τραγούδησες για τους Έλληνες», έγραψε η Χάρις Αλεξίου.

  Δείτε την ανάρτηση

  0:06 / 0:52

  Dimitris Moustogiannis

  Φιλιώ Πυργάκη!!! Πριν 29 χρονια στην βάφτιση μου!!!

  ==========

  Yannis Skarpelos

  Και οι δισκογραφικές συνεργασίες της Φιλιώς Πυργάκη

  Petros Vasiliou

  17 Ιουλίου στις 9:00 μ.μ.  · Καλό Παράδεισο!!!

  ================

  Ένωση Τραγουδιστών

  17 Ιουλίου στις 1:32 μ.μ.  · ΕΦΥΓΕ Η ΦΙΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ…Σε βαθύτατο πένθος βρίσκεται ο χώρος του Δημοτικού μας Τραγουδιού με την απώλεια της Φιλιώς Πυργάκη.Γεννήθηκε στον Ασπρόκαμπο Κορινθίας το 1939 και άρχισε να τραγουδάει σε γλέντια από την ηλικία των 14 ετών από το 1953. Ύστερα από ένα ατύχημα που είχε μετακόμισε στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκε στη δισκογραφική εταιρία Columbia, με την οποία κυκλοφόρησε πολλούς δίσκους 45 στροφών. Ο πρώτος της δίσκος κυκλοφόρησε το 1967 και λεγόταν «Βαρέθηκα τα νιάτα μου», με μουσική και στίχους του Κώστα Κοντογιώργη, ο οποίος την είχε εντάξει στην ορχήστρα του. Αργότερα, αναγνωρίστηκε στον χώρο του Δημοτικού τραγουδιού και παράλληλα συνεργάστηκε με μεγάλους και σπουδαίους μουσικούς.Υπολογίζεται ότι έχει κυκλοφορήσει πάνω από 200 διαφορετικούς δίσκους όλων των μορφών.Η Φιλιώ Πυργάκη πέρα απο την Ελλάδα έκανε πολλές εμφανίσεις στο εξωτερικό ( στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Σκανδιναβία κ.α) διαδίδοντας στο εξωτερικό το δημοτικό τραγούδι με μεγάλη επιτυχία.Απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών στις 17 Ιουλίου 2021.Το Δ.Σ. της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα θερμά συλληπητήρια στην οικογένειά της. Καλό ταξίδι Φιλιώ…

  ================

  Manos Achalinotopoulos

  · Οι λειτουργίες συμβαίνουν παρόλα τα τόσα συστημικά ΜΜΕ .Η κοινωνία ακόμη ανασαίνει.Στέλιο Καζαντζίδη, Στράτο Διονυσίου, Τασία Βέρρα, Φιλιώ Πυργάκη ψηφίζει ο κόσμος.Πέθανε χτες η Φιλιώ και όλη η Ελλάδα έκλαιγε.Θρήνος παντού όλοι ήξεραν ότι αυτή η φωνή τους αφορούσε, ήταν δικιά τους.Μια εκπομπή μόνο δεν ελέησε ένας λαογράφος ένας μουσικολόγος να της κάνει, με καλό ήχο να υπάρχει για τις επόμενες γενιές η ουσία και η ομορφιά της τέχνης της.Εμείς χάσαμε….

  ===================

  Ο χρήστης Panos Kotrotsos ενημέρωσε τη φωτογραφία εξωφύλλου στην ομάδα ΠΑΝΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ – Panos Kotrotsos.

  =============

  Ο χρήστης Panos Georgakopoulos αισθάνεται λυπημένος στην τοποθεσία ΤΟ Πατρικο.

  17 Ιουλίου στις 10:31 π.μ.  · Δυστυχώς έφυγε απ τη ζωή η μεγαλύτερη τραγουδίστρια που έβγαλε ο τόπος μας, η μεγάλη Φιλιώ Πυργάκη . Η γριά τζαβέλαινα..Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μας Φιλιω Καλό παράδεισο.😪😥😥😥😥. (Που παν τα χρόνια τα παλιά)11 Οκτωβρίου 1939 / 17 Ιουλίου 2021

     Δόκιμος Χαραλάμπους Καλο παράδεισο Φιλιω μου, ο θεος να αναπαύσει την ψυχούλα σου!

  Καλο παράδεισο Φιλιω μου, ο θεος να αναπαύσει την ψυχούλα σου!

  ==============================================

  Γιώτα Γρίβα 

  2 ώρ.  · Ορφάνεψε το δημοτικό τραγούδι…Έφυγε η μια,η ανεπανάληπτη,η μάνα όλων μας…Ότι και να πω είναι λίγο…Η φωνή της γαλούχησε γενιές,το όνομα της γράφτηκε με ΧΡΥΣΑ γράμματα στην ιστορία του δημοτικού τραγουδιού!Νιώθω τυχερή που στάθηκα δίπλα της από τα πρώτα μου βήματα,νιώθω ευγνώμων για όσα μου έδωσε και μου έμαθε.Ξεκουράσου Φιλιω μου,πέρασες πολλά.Ο θεός να αναπαύσει την ψυχούλα σου.Για εμάς θα μείνεις πάντα εδώ.ΑΘΑΝΑΤΗ!!!!!!!

  =====================================

  Panos Kotrotsos ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ «Ο ΟΡΦΕΑΣ»

   Δυστυχώς έφυγε η κορυφαία των τελευταίων μεγάλων δημοτικών παραδοσιακών ερμηνευτριών της Ελλάδας μας, η Φυλιώ Πυργάκη… το αηδόνι μας σίγησε για πάντα, σήμερα 17/7/2021Η Φυλιώ Πυργάκη γεννήθηκε στον Ασπρόκαμπο Κορινθίας το 1939 και τραγουδησε σε γλέντια από την ηλικία των 14 ετών από το 1953. Στα 20-22 της μετακόμισε στην Αθήνα, όπου λίγο αργότερα παρουσιάστηκε (μέσω του Κ.Κοντογιώργου) στη δισκογραφική εταιρία Columbia, με την οποία κυκλοφόρησε πολλούς δίσκους 45 στροφών. Ο πρώτος της δίσκος κυκλοφόρησε το 1963 και λεγόταν «Βαρέθηκα τα νιάτα μου», με μουσική και στίχους του Κώστα Κοντογιώργου, ο οποίος την είχε εντάξει στην ορχήστρα του. Σταθμός στην καριέρα της ήταν η συνεργασία της με τον κλαρινιστα Γιάννη Μπρουκλόγιαννη, οπου τραγούδησε πολλά τραγούδια του και καθιερώθηκε πλέον και αναγνωρίστηκε στον χώρο του Δημοτικού τραγουδιού και παράλληλα συνεργάστηκε με μεγάλους και σπουδαίους μουσικούς και τραγουδιστές! Αφήνει παρακαταθήκη τη μεγάλη δισκογραφία της και τις ζωντανές ηχογραφήσεις της αφού κυριολεκτικά έχει «οργώσει» ολη την Ελλάδα απο Αλεξανδρούπολη εως Σπάρτη. Η Φιλιώ Πυργάκη πέρα απο την Ελλάδα έκανε πολλές εμφανίσεις στο εξωτερικό (στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία κ.α) και ετσι κυκλοφόρησε σε παρα πολυ κόσμο το νεοδημοτικό τραγούδι με μεγάλη επιτυχία.Αγαπήθηκε απο το κοινό (απο γεροντότερους εως και μικρά παιδάκια)και δικαιωματικά κατείχε το θρόνο της μεγαλύτερης εν ενεργεία δημοτικής τραγουδίστριας. Αφήνει το στίγμα της ανεξίτηλο στους αιώνες ως η βασίλισσα του καμπίσιου δημοτικού τραγουδιού, αξεπέραστη σ αυτό! Αιωνία σου η μνήμη αγαπημένη μας Φυλιώ – μάνα μας, θα σε αγαπάμε πάντα – καλό παράδεισο στη γειτονιά των αγγέλων!!! 😪😪😪Η εξόδιος ακολουθία αύριο Κυριακή 6.30 το απογευμα στον Ι.Ν. Αγιου Νικολάου στην Άκοβα Άργους!

  ======================================

  Νικολας Μπακαρας  · Καλό παράδεισο Κ.Φυλιώ Πυργάκη! Μεγάλη μου τιμή που έστω και μια φόρα παίξαμε μαζι! Ενα μεγάλο ευχαριστώ για τις συμβουλές σας! Θα ειστε παντα στις καρδιες μας με πολυ αγαπη και σεβασμο. Καλο ταξιδι και συλλυπηρια στην οικογενεια σας ! 🙏

  ========================

  Γιώργος Βελισσάρης / Giorgos Velissaris

   Τι να πρωτοθυμηθώ από ένα τέτοιο άνθρωπο σαν καλλιτέχνης σαν άνθρωπο δεν υπάρχουν λόγια τα πρώτα μου βήματα που ξεκίνησα με είχε πάντα δίπλα της κ με συμβούλευε πάντα Την αποκαλούσα πάντα μάνα Από τα τεράστια ονόματα στο χώρο μας αιωνία η μνήμη .

  ==========================

  Dimitris Moustogiannis

   Για όλους εσάς ήταν η Μεγάλη Κυρία του Δημοτικού τραγουδιού Η Αρχόντισσα !!! Εκεί που σταματούσαν τα πάντα ! Εκεί που υποκλίνονταν όλοι ! Για μένα ήταν η ΝΟΝΑ μου !!! Που μαζί με το νονό μου ήταν σημείο αναφοράς στη ζωή μου !!! καλό ταξίδι Νονά ! Η φωνή σου θα είναι εδώ σε γλέντια και σε λύπες !!! Θα περνάτε καλά με το νονό εκει ψηλά θα στήνετε τα γλέντια σας !!!

  =======================

  Παναγιώτης Πετεινός Β είναι με το χρήστη Panagiotis Peteinos.

  Νοιώθω μεγάλο βάρος από τον άδικο χαμό σου,όχι μόνο εγώ,αλλά και όλοι οι καλλιτέχνες και ο κάθε άνθρωπος που σε γνώρισε από κοντά.Ήσουν για μένα μια από τις αιτίες που ξεκίνησα την καλλιτεχνική μου πορεία .10 χρονο παιδάκι τότε ,ένιωσα μεγάλη ασφάλεια με τον χαρακτήρα σου και την μεταδοτικότητά σου που έδινες στα νέα παιδιά. ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ,ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΒΑΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΜΕ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

  =================================== Παντελής Σούλης  · ΔΕΝ ΗΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΙΑ

  Ξενιτεμένος Μια ζωή

  =================================Ράδιο Ξηρόμερο F.M.88,3  Καλό ταξίδι Φιλιώ Πυργάκη https://www.youtube.com/embed/ooV0V07963s?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=el&autohide=2&wmode=transparent

  ==============================

   Ευστάθιος Πολύζος = Nikos Halkias  Φιλιώ Πυργάκη (1939-2021) : «Το δημοτικό, παιδί μου, δεν είναι τραγούδι για να πλένεις τα πιάτα…»

  η (1939-2021) : «Το δημοτικό, παιδί μου, δεν είναι τραγούδι για να πλένεις τα πιάτα…»

  ==========================

  Kωστας Πιτσος

  Φυλιώ μου σήμερα η φωνή σου σίγησε για πάντα.. Σε ευχαριστώ για όλες τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε.. Καλόν παράδεισο.. 😢

  ===========================

  Αλέξανδρος Φλώτσιος Αγραφα ενας αδικημενος τοπος με φανταστικες ομορφιες

  · «Έφυγε» από τη ζωή η Φιλιώ Πυργάκη, η τραγουδίστρια θρύλος

  ===========================

   Nikos Vlachodimos είναι με τους Taxiarhis Vlahodimos και Spyros Vlahodimos.

  21 λ.  · Σήμερα έφυγε από την ζωή η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Φιλιώ πυργακη..Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, ο Θεός να αναπαυσει την ψυχούλα της και καλό παράδεισο να έχει!!!Σε ευχαριστούμε για την τεράστια παρακαταθήκη που άφησες στον χώρο του δημοτικού τραγουδιού!!!

  ====================================

  ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – KOSTAS METZELOPOULOS

  Φιλιώ μου, κουμπάρα μου!Τραγουδήσαμε μαζί αμέτρητες φορές, γίναμε φίλοι, οικογένεια, βάφτισες τον γιό μου!Τι να πρωτοθυμηθώ…Ότι ζήσαμε είναι χαραγμένο στην καρδιά μου!Σήμερα πενθεί η Ελληνική Παράδοση.. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ! Καλό παράδεισο Τεράστια Αρχόντισσα Φιλιώ Πυργάκη!!!

  ========================

   ΓΩΓΩ ΤΣΑΜΠΑ αισθάνεται λυπημένη.

  · Δυστυχώς από σήμερα το δημοτικό τραγούδι έγινε φτωχότερο. Έφυγε από τη ζωή η μεγάλη δασκάλα.Ήταν αυτή που στάθηκα δίπλα της και μου δίδαξε πολλά,μου έμαθε να αγαπώ το τραγούδι και να το υπηρετώ όπως αυτή ακούραστα.Η παρακαταθήκη που μας αφήνει στο δημοτικό τραγούδι είναι πολύ μεγάλη. Καλό παράδεισο αγαπημένη μου Φιλιώ Πυργάκη

  ====================

  Loula Pappa

  .  · Καλο ταξιδι΄»» ΦΥΛΙΩ ΜΑΣ¨¨Τα θερμα μου συλλυπητηρια στην οικογενεια και τους οικειους .Ηταν τιμη μου που τραγουδησα διπλα σε μια φωνη που ομοια της δεν προκειται να ξαναβγει μαθαμε ακουσαμε χορεψαμε μαζι σου διδαξες ηθος και σεβασμο γιαυτο που γεννηθηκες να κανεις να τραγουδας για τους καημους τις χαρες και τις λυπες μεσα απο τα τραγουδια σου!!! ο θεος να αναπαυσει την ψυχουλα σου . Σε ευχαριστουμε για ολα

  !

  ====================

  ΑΔΕΛΦΟΤHΤΑ ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΩΝ ΟΠΟΥ ΓΗΣ ….

  Χριστόφορος Ευθυμίου  · 3 ώρ.  · https://romiazirou1000.blogspot.com/…/07/blog-post_17.html

  ========================

  Παναγιώτης Τσουμάνης TΖΙΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ FUN Ακούμε Κλαρίνα Γιατί Γουστάρουμε Δυστυχώς έφυγε απ τη ζωή η μεγαλύτερη τραγουδίστρια που έβγαλε ο τόπος μας, η μεγάλη Φιλιώ Πυργάκη Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μας Φιλιω Καλό παράδεισο.😪11 Οκτωβρίου 1939 / 17 Ιουλίου 2021

  ===================

   Πάνος Μπιστόλας αισθάνεται λυπημένος με το χρήστη Μιχαλης Μπιστολας.

  Καλο παράδεισο Φιλιώ Πυργάκη ένα τραγούδι κλέφτικο αφιερωμένο στην μνήμη σού όπως ακριβώς θα το έλεγες και εσύ Σαν θα πεθάνω ξαφνικά https://www.facebook.com/v2.3/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df163d137f17cb1%26domain%3Dboskotsopanhs.wordpress.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fboskotsopanhs.wordpress.com%252Ff3d72c1ac645f44%26relation%3Dparent.parent&container_width=648&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpanos.mpistolas%2Fvideos%2F331440891810111&locale=el_GR&sdk=joey

  ==================

  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

  =================================================

   Τζένη Κατσίγιαννη αισθάνεται λυπημένη.

   · Αγαπημένη μας Φυλιώ καλό σου ταξίδι!!Από σήμερα ειμαστε φτωχοτεροι εμεις και το δημοτικό τραγουδι.Αξεπέραστη στο είδος σου.Σ ευχαριστω για ότι με δίδαξες όλα αυτά τα χρόνια!!Καλό παραδεισο από την «Τζενούλα σου»❤🙏🙏🙏

  =======================

  Giorgos Zoumpas· Καλό ταξίδι αρχόντισσα

  ===================

  Οι Panagiotis Chorikis και Όμιλος Παράδοσης-Λαογραφίας Καμένων Βούρλων k dans på Österlen – Ελληνικοί χοροί στο Εστερλέν Σουηδίας  Ingrid Brink  · 

  Ingrid Brink

    · Rest in peace!
  Η Φιλιώ Πυργάκη, η θρυλική φωνή των ελληνικών πανηγυριών έσβησε σήμερα σε ηλικία 82, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η Ελληνίδα τραγουδίστρια που έγινε γνωστή τραγουδώντας σε διάφορα πανηγύρια όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Υπολογίζεται ότι έχει κυκλοφορήσει πάνω από 200 διαφορετικούς δίσκους όλων των μορφών.

  Γεννήθηκε στον Ασπρόκαμπο Κορινθίας το 1939 και τραγουδάει σε γλέντια από την ηλικία των 14 ετών από το 1953. Ύστερα από ένα ατύχημα που είχε μετακόμισε στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκε στη δισκογραφική εταιρία Columbia, με την οποία κυκλοφόρησε πολλούς δίσκους 45 στροφών. Ο πρώτος της δίσκος κυκλοφόρησε το 1967 και λεγόταν «Βαρέθηκα τα νιάτα μου», με μουσική και στίχους του Κώστα Κοντογιώργη, ο οποίος την είχε εντάξει στην ορχήστρα του. Αργότερα, αναγνωρίστηκε στον χώρο του Δημοτικού τραγουδιού και παράλληλα συνεργάστηκε με μεγάλους και σπουδαίους μουσικούς.

  Η Φιλιώ Πυργάκη πέρα απο την Ελλάδα έκανε πολλές εμφανίσεις στο εξωτερικό (π.χ. στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Σκανδιναβία κ.α) και ετσι κυκλοφόρησε σε παρα πολυ κόσμο το νεοδημοτικό τραγούδι με μεγάλη επιτυχία.

  Καλό ταξίδι Φιλιώ…

  =========================

  FULL KLARINOKATASTASH-PANHGYRIA LIVE

  https://www.facebook.com/errikoslive/videos/647830041989698Erperik Per   ΑΘΑΝΑΤΗ!!!!

  https://www.facebook.com/v2.3/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1e5569cecb9ada%26domain%3Dboskotsopanhs.wordpress.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fboskotsopanhs.wordpress.com%252Ff3d72c1ac645f44%26relation%3Dparent.parent&container_width=648&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ferrikoslive%2Fvideos%2F647830041989698&locale=el_GR&sdk=joey

   Erperik Per Panagiotis Plakias 

  19 Φεβρουαρίου 2015  · Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ!!!! Η «ΜΑΝΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΜΕΝΗ ΜΟΥ ΦΙΛΗ ΦΙΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ!!!!!!!!!!ΣΕ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ..! ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΦΙΛΙΩ ΜΟΥ ΑΣ ΣΕ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ Σ’ΑΓΑΠΑΜΕ!!!!!!!!!!

  ==============

  Takis Fourligas είναι με το χρήστη Φιλιω Πυργακη.

  · Καλό παράδεισο στη Φιλιω Πυργακη

  ===================

  Βασίλης Τζαμάρας είναι με το χρήστη Γιώργος Τζαμάρας.

  Καλό ταξίδι ξακουστή και τρομερή «τζαβέλαινα».Να δώσεις τους χαιρετισμούς μου στον αγαπημένο μου πατέρα και φίλο σου,που σε περιμένει,όπως εσυ του το ζήτησες στο τελευταίο αντίο που του είπες…

  =========================

  Palavos

  · Πολύ φτωχότερο από σήμερα το Δημοτικό τραγουδι , καλό ταξίδι Γριά Τζαβέλαινα !!! https://www.facebook.com/v2.3/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df282170d632e3a2%26domain%3Dboskotsopanhs.wordpress.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fboskotsopanhs.wordpress.com%252Ff3d72c1ac645f44%26relation%3Dparent.parent&container_width=648&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPalavos126%2Fvideos%2F512208943337779&locale=el_GR&sdk=joey ================

  Γιάννης Κοτρώτσος

  Σίγησε η μεγαλύτερη φωνή του δημοτικού τραγουδιού…..καλό ταξίδι αρχόντισσα Φυλιώ Πυργάκη…!!! (Είχα την τιμή να με κρατήσει στην αγκαλιά της και να μου τραγουδήσει!!!)

  =================================

  Θεόφιλος Κολοτούρος

  · Από σήμερα το δημοτικό τραγούδι μας έγινε φτωχότερο με την απώλεια της μεγάλης Φιλιώς Πυργάκη. Μιας ερμηνεύτριας που το υπηρέτησε αταλάντευτα για πολλές δεκαετίες με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Χαρακτηριστικό και ανεξίτηλο το αποτύπωμα που άφησε στο δημοτικό τραγούδι! Πολλές οι θύμησες από τις κοινές μας εμφανίσεις!Καλό ταξίδι Φιλιώ! Καλό παράδεισο νάχεις!

  ======================

  Radio Laiko

  Σήμερα κλαίνε τα βουνά και οι κάμποι όλης της Ελλάδας Καλο ταξίδι μεγάλη Αρχόντισσα Φιλιώ Πυργάκη https://www.facebook.com/v2.3/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1f6c2ecc8f1cfa%26domain%3Dboskotsopanhs.wordpress.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fboskotsopanhs.wordpress.com%252Ff3d72c1ac645f44%26relation%3Dparent.parent&container_width=648&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fradiolaiko.gr%2Fvideos%2F258432218957336&locale=el_GR&sdk=joey

  ==================

  Καψουρα LIVE

  · Έφυγε από τη ζωή η Αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Φιλιώ Πυργάκη. Καλό παράδεισο να έχεις ΦΙΛΙΩ ΜΟΥ 😢😢😢😢

  =======================

  Fotias Sabas

  Κοινοποιήθηκε στους εξής: Δημόσια

  Δημόσια

  youtube.comΣαν θα πεθάνω ξαφνικά ΠΥΡΓΑΚΗ ΤΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟ 26-7-2014

  ========================

  Ioannis Xirogiannhs

  https://www.youtube.com/watch?v=VmtVxc-Zl4o

  YouTube  · Και βέβαια αφού τελείωσαν τα πανηγύρια εδώ έφυγες για πάνω στη γειτονιά των αγγέλων ήρθε η ώρα να διασκεδάσουν και οι άγγελοι καλό παράδεισο να έχεις Φιλω

  youtube.com ΦΙΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ – ΖΩΗ ΓΕΜΑΤΗ ΒΑΣΑΝΑ (ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ)

  =====================

  Γιωργος Μπλανης

  💜 Καλό Ταξίδι Φυλιώ 💜

  youtube.com

  ΦΥΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 2009ΚΛΑΡΙΝΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

  ===============

  youtube.com

  ΦΥΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗΦΥΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΩΤΟ 2018

  =========================

  `Ο χρήστης Φώτης Οικονόμου αισθάνεται λυπημένος στην τοποθεσία Αγριμια live.

  =========================

  ΦΥΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ -ΞΥΠΝΑ ΠΟΥΛΑΚΙ Μ’ ΤΟ ΠΡΩΪ[κλέφτικο]

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

  Από εκδήλωση των εν Αθήναις Ξηρομεριτών στο Σπόρτιγκ το 1990. -Κλαρίνο: Θανάσης Βασιλόπουλος-Λαούτο: Χρήστος Ζώτος -Ζητώ συγνώμη που δεν είναι ολοκληρωμένο το τραγούδι. Έτσι μου το έδωσαν. Θεώρησα όμως αναγκαίο να το ανεβάσω γιατί καταγράφει τη μεγάλη τραγουδίστρια στην ακμή της καριέρας της και τον αείμνηστο Θανάση Βασιλόπουλο που έχει φύγει από τη ζωή.

  =========================

  Γιώτα Χαλκιά

  ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΦΥΛΙΩ ΜΟΥ…

  ==========================

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Απάντηση
e
Αλλαγή
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Ακύρωση